Introduktion til datatyper og feltegenskaber

Introduktion til datatyper og feltegenskaber

Alle tabeller i Access består af felter. Egenskaberne for et felt beskriver karakteristika og adfærd for data, der tilføjes det pågældende felt. Et felts datatype er den vigtigste egenskab, da den afgør, hvilke datatyper der kan gemmes i feltet. I denne artikel beskrives datatyperne og andre feltegenskaber, der er tilgængelige i Access. Artiklen indeholder også yderligere oplysninger i en detaljeret datatypereferencesektion.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Datatyper kan virke forvirrende. Hvis et felts datatype f.eks. er Tekst, kan det indeholde data, der enten består af tekst eller numeriske tegn. Men et felt, hvis datatype er Tal, kan kun indeholde numeriske data. Så du skal vide, hvilke egenskaber der bruges til hver datatype.

Et felts datatype afgør mange andre vigtige feltkvaliteter, f.eks. følgende:

 • Hvilke formater der kan bruges sammen med feltet.

 • Den maksimale størrelse for en feltværdi.

 • Hvordan feltet kan bruges i udtryk.

 • Om feltet kan indekseres.

Et felts datatype kan være foruddefineret, eller du kan vælge en datatype, afhængigt af hvordan du opretter det nye felt. Hvis du f.eks. opretter et felt fra visningen Dataark og:

 • Bruger et eksisterende felt fra en anden tabel, er datatypen allerede defineret i skabelonen eller i den anden tabel.

 • Indtaster data i en tom kolonne (eller et tomt felt), tildeler Access en datatype til feltet baseret på værdier, du indtaster. Du kan også tildele datatypen og formatet for feltet.

 • På fanen Rediger felter i gruppen Felter og kolonner skal du klikke på Tilføj felter. Access viser en liste over datatyper, du kan vælge mellem.

Toppen af siden

Hvornår skal jeg bruge hvilken datatype?

Tænk på et felts datatype som et sæt egenskaber, der gælder for alle de værdier, der er indeholdt i feltet. Værdier, der er gemt i et tekstfelt, kan f.eks. kun indeholde bogstaver, tal og et begrænset sæt tegnsætningstegn, og et tekstfelt kan kun indeholde maks. 255 tegn.

Tip!: Nogle gange ser data i et felt ud til at være én type, men er faktisk en anden. Et felt kan f.eks. se ud til at indeholde numeriske værdier, men kan faktisk indeholde tekstværdier, som f.eks. værelsesnumre. Du kan ofte bruge et udtryk til at sammenligne eller konvertere værdierne af forskellige datatyper.

Følgende tabeller viser dig de tilgængelige formater for hver datatype og forklarer effekten af formateringsindstillingen.

Grundlæggende typer

Format

Brug til at vise

Tekst

Korte, alfanumeriske værdier, som f.eks. efternavn eller en vejadresse. Bemærk, at fra og med Access 2013 er tekstdatatyper blevet omdøbt til Kort tekst.

Tal, stort tal

Numeriske værdier, f.eks. afstande. Bemærk, at der er en separat datatype for valuta.

Valuta

Pengeværdier.

Ja/Nej

Ja- og Nej-værdier og felter, der kun indeholder én af to værdier.

Dato og klokkeslæt

Værdier for Dato og klokkeslæt for år 100 til 9999.

RTF

Tekst eller kombinationer af tekst og tal, der kan være formateret med kontrolelementer til farve og skrifttype.

Beregnet felt

Resultater af en beregning. Beregningen skal referere til andre felter i samme tabel. Du skal bruge Udtryksgenerator til at oprette beregningen. Bemærk, at Beregnede felter først blev introduceret i Access 2010.

Vedhæftet fil

Vedhæftede billeder, regnearksfiler, dokumenter, diagrammer og andre understøttede filtyper til poster i databasen. Samme koncept som at vedhæfte filer til mailmeddelelser.

Link

Tekst eller kombinationer af tekst og tal gemt som tekst og brugt som en linkadresse.

Notat

Lange tekstblokke. En typisk brug af et notatfelt ville være en detaljeret produktbeskrivelse. Bemærk, at fra og med Access 2013 er notatdatatyper blevet omdøbt til Lang tekst.

Opslag

Viser enten en liste over værdier, der er hentet fra en tabel eller forespørgsel, eller et sæt af værdier, du angav, da du oprettede feltet. Guiden Opslag startes, og du kan oprette et opslagsfelt. Datatypen for et opslagsfelt er tekst eller tal, afhængigt af de valgmuligheder du foretager i guiden.

Opslagsfelter har et ekstra sæt af feltegenskaber, som er placeret på fanen Opslag i ruden Feltegenskaber.

Bemærk!: Datatyperne Vedhæftet fil og Beregnet er ikke tilgængelige i mdb.-filformater.

Tal

Format

Brug til at vise

Generelt

Tal uden yderligere formatering, præcis som de er gemt.

Valuta

Generelle pengeværdier.

Euro

Generelle pengeværdier, der er gemt i formatet EU.

Rettet

Numeriske data.

Standard.

Numeriske data med et decimaltal.

Procent

Procentdele.

Videnskabelig

Beregninger.

Dato og klokkeslæt

Format

Brug til at vise

Kort datoformat

Viser datoen i et kort format. Afhænger af de internationale indstillinger for dato og klokkeslæt. F.eks. 3/14/2001 for USA.

Mellemlangt datoformat

Viser datoen i et mellemlangt datoformat. F.eks. 3-Apr-09 for USA.

Lang dato

Viser datoen i et langt format. Afhænger af de internationale indstillinger for dato og klokkeslæt. F.eks. onsdag, marts 14, 2001 for USA.

Klokkeslæt am/pm

Viser kun tiden i et 12-timers format, afhængigt af de internationale indstillinger for dato og klokkeslæt.

Mellemlangt klokkeslætsformat

Viser klokkeslættet efterfulgt af AM/PM.

Klokkeslæt 24-timer

Viser kun klokkeslæt i et 24-timers format, afhængigt af ændringer i de internationale indstillinger for dato og klokkeslæt.

Ja/Nej

Datatype

Brug til at vise

Afkrydsningsfelt

Et afkrydsningsfelt

Ja/Nej

Indstillinger for Ja eller Nej

Sandt/Falsk

Indstillinger for Sandt eller falsk.

Til/fra

Aktivér eller deaktiver indstillinger.

OLE-objekt    OLE-objekter, f.eks. Word-dokumenter.

Toppen af siden

Egenskaben Feltstørrelse

Når du har oprettet et felt og angivet dets datatype, kan du angive yderligere feltegenskaber. Feltets datatype afgør, hvilke andre egenskaber du kan angive. Du kan f.eks. styre størrelsen på et felt ved at angive dets Feltstørrelse-egenskab.

Egenskaben Feltstørrelse er særlig vigtig for felterne Tal og Valuta, da den afgør området af feltværdier. Et en-bit-talfelt kan f.eks. kun gemme heltal fra 0 til 255.

Egenskaben Feltstørrelse afgør også, hvor meget diskplads hver Tal-feltværdi kræver. Afhængigt af feltstørrelsen kan tallet bruge nøjagtigt 1, 2, 4, 8, 12 eller 16 byte.

Bemærk!: Tekst- og notatfelter har variable feltværdistørrelser. For disse datatyper angiver Feltstørrelse den maksimale plads, der er tilgængelig for hver værdi.

Få mere at vide om feltegenskaber, og hvordan de fungerer med de forskellige datatyper, i afsnittet Datatypereference. Læs også Angiv feltstørrelsen.

Toppen af siden

Datatyper i relationer og joinforbindelser

En tabelrelation er en tilknytning mellem almindelige felter i to tabeller. En relation kan være en-til-en, en-til-mange eller mange-til-mange.

En joinforbindelse er en SQL-handling, der kombinerer data fra to kilder til én post i en forespørgsel postsæt baseret på værdier i et bestemt felt, som kilderne har til fælles. En joinforbindelse kan være en Indre joinforbindelse, en venstre ydre joinforbindelse eller en højre ydre joinforbindelse.

Når du opretter en tabelrelation eller føjer en joinforbindelse til en forespørgsel, skal de felter, du forbinder, have de samme eller kompatible datatyper. Du kan f.eks. ikke oprette en joinforbindelse mellem et talfelt og et tekstfelt, selvom værdierne i disse felter svarer til hinanden.

I en relation eller en joinforbindelse er felter, der er angivet til datatypen Autonummerering, kompatible med felter, der er angivet til datatypen Tal, hvis egenskaben Feltstørrelse for sidstnævnte er Langt heltal.

Du kan ikke ændre datatypen eller egenskaben Feltstørrelse for et felt, der er en del af en tabelrelation. Du kan midlertidigt slette relationen for at ændre egenskaben Feltstørrelse. Men hvis du ændrer datatypen, kan du ikke genoprette relationen uden først også at skulle ændre datatypen for det relaterede felt. Du kan finde flere oplysninger om tabeller i artiklen Introduktion til tabeller.

Toppen af siden

Datatypereference

Når du anvender en datatype for et felt, indeholder den et sæt egenskaber, som du kan vælge. Klik på datatyperne nedenfor for at få mere at vide.

Vedhæftet fil

Formål    Bruges i et felt, der giver mulighed for at vedhæfte filer eller billeder til en post. Hvis du f.eks. har en database over arbejdskontakter, kan du med en vedhæftet fil tilknytte et billede af kontakten eller vedhæfte dokumenter som f.eks. et CV. Access komprimerer alle vedhæftede filer for visse filtyper, som du tilføjer. Datatyper for vedhæftede filer er kun tilgængelige i databaser med filformatet .accdb.

Typer af vedhæftede filer, som Access komprimerer

Når du vedhæfter en af følgende filtyper, komprimerer Access filen.

 • Bitmaps, f.eks. .bmp-filer

 • Windows-metafiler, herunder .emf-filer

 • Exchangeable File Format-filer (.exif-filer)

 • Ikoner

 • Tagged Image File Format-filer

Du kan vedhæfte mange typer filer til en post. Men nogle filtyper, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, blokeres dog. Som en tommelfingerregel kan du vedhæfte en fil, der blev oprettet i et Microsoft Office-program. Du kan også vedhæfte logfiler (.log), tekstfiler (.text, .txt) og komprimerede .zip-filer. Du kan finde en liste over understøttede billedfilformater i tabellen senere i denne sektion.

Liste over blokerede filtyper

Følgende typer vedhæftede filer blokeres i Access:

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

Påkrævet

Kræver, at hver post har mindst én vedhæftet fil til feltet.

Understøttede billedfilformater

Access understøtter følgende grafikfilformater uden brug af yderligere software, der skal installeres på computeren.

 • Windows Bitmap (.bmp-filer)

 • Run Length Encoded Bitmap (.rle-filer)

 • Device Independent Bitmap (.dib-filer)

 • Graphics Interchange Format (.gif-filer)

 • Joint Photographic Experts Group (.jpe-, .jpeg- og .jpg-filer)

 • Exchangeable File Format (.exif-filer)

 • Portable Network Graphics (.png-filer)

 • Tagged Image File Format (.tif- og .tiff-filer)

 • Icon (.ico- og .icon-filer)

 • Windows Metafile (.wmf-filer)

 • Enhanced Metafile (.emf-filer)

Konventioner for filnavngivning

Navnene på de vedhæftede filer kan indeholde Unicode-tegn, der understøttes af det NTFS-filsystem, der bruges i Microsoft Windows NT. Desuden skal filnavne overholde følgende retningslinjer:

 • Navnene må ikke overskride 255 tegn, inklusive filtypenavnet.

 • Navnene må ikke indeholde følgende tegn: spørgsmålstegn (?), anførselstegn ("), skråstreger eller omvendte skråstreger (/ \), venstre‑ eller højreparenteser (< >), stjerner (*), lodrette streger (|), kolon (:) eller afsnitstegn (¶).

Toppen af siden

Automatisk nummerering

Formål    Brug feltet Autonummerering til at angive en entydig værdi, der ikke har andre formål end at gøre hver post entydig. Den mest almindelige brug af feltet Autonummerering er som en primær nøgle, især når der ikke er en egnet naturlig nøgle (en nøgle, der er baseret på et datafelt) tilgængelig.

En feltværdi for Autonummerering kræver 4 eller 16 byte, afhængigt af værdien af egenskaben Feltstørrelse.

Antag, at du har en tabel, der gemmer kontaktoplysninger. Du kan bruge kontaktnavne som den primære nøgle for den pågældende tabel, men hvordan håndterer du to kontakter med præcis det samme navn? Navne er uegnede naturlige nøgler, da de ofte ikke er entydige. Hvis du bruger feltet Autonummerering, vil hver post med garanti have en entydig identifikator.

Bemærk!: Du bør ikke bruge feltet Autonummerering til at holde styr på antallet af poster i en tabel. Autonummereringsværdier genbruges ikke, så slettede poster kan medføre mellemrum i din optælling. Desuden kan en nøjagtig optælling af poster nemt opnås ved hjælp af en række med totaler i et dataark.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

Feltstørrelse

Bestemmer afstanden, der er tildelt hver enkelt værdi. Kun to værdier er tilladt for autonummereringsfelter:

 • Feltstørrelsen Langt heltal bruges til autonummereringsfelter, der ikke anvendes som replikerings-id'er. Dette er standardindstillingen. Du bør ikke ændre denne værdi, medmindre du opretter et replikerings-id-felt.

  Bemærk!: Replikering understøttes ikke i databaser, der bruger et nyt filformat, f.eks. .accdb.

  Denne indstilling gør autonummereringsfelter kompatible med andre felter til Langt heltal, når de bruges i joinforbindelser eller relationer. Hver feltværdi kræver lagerplads på 4 byte.

 • Feltstørrelsen Replikerings-id bruger autonummereringsfelter, der bruges som replikerings-id'er i en databasereplika. Brug ikke denne værdi, medmindre du arbejder i eller implementerer designet af en replikeret database.

  Hver feltværdi kræver lagerplads på 16 byte.

NyeVærdier

Afgør, om feltet Autonummerering stiger med hver ny værdi eller bruger tilfældige tal. Vælg en af følgende:

 • Forøgelse Starter med værdien 1 og stiger trinvist med 1 for hver ny post.

 • Tilfældig Starter med en tilfældig værdi og tildeler hver ny post en tilfældig værdi. Værdier har feltstørrelsen Langt heltal og går fra -2.147.483.648 til 2.147.483.647.

Format

Hvis du bruger et autonummereringsfelt som en primær nøgle eller som et replikerings-id, skal du ikke konfigurere denne egenskab. Ellers skal du vælge et talformat, der opfylder dine behov.

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

Indekseret

Angiver, om feltet har en indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja (ingen dubletter) Opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja (dubletter OK) Opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Nej Fjerner et indeks i feltet.

Bemærk!: Rediger ikke denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle. Uden et entydigt indeks er det muligt at angive dublerede værdier, der kan bryde relationer, som nøglen er en del af.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at angive feltegenskaben Indekseret, kan visse typer indekser ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab.

i-mærker

Føjer et i-mærke til feltet. I-mærker udgik i Access 2013.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

Toppen af siden

Beregnet

Formål    Bruges til at gemme resultaterne af en beregning.

Beregningen skal referere til andre felter i samme tabel. Du skal bruge Udtryksgenerator til at oprette beregningen. Bemærk, at Beregnede datatyper først blev introduceret i Access 2010. Beregnede datatyper er kun tilgængelige i databaser med filformatet .accdb.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

Udtryk

Resultatet af beregningen gemmes i den beregnede kolonne. Hvis denne kolonne er blevet gemt, kan kun gemte kolonner bruges i dette udtryk.

Resultattype

Resultatet af beregningen vises som denne datatype.

Format

Afgør måden, hvorpå feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan bruge et gyldigt talformat. I de fleste tilfælde skal du angive værdien Format til at svare til resultattypen.

AntalDecimaler

Angiver antallet af decimaler, der skal bruges til visning af tal.

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

Toppen af siden

Valuta

Formål    Bruges til at gemme pengeværdidata.

Data i et valutafelt afrundes ikke under beregninger. Et valutafelt har nøjagtigt 15 cifre til venstre for decimaltegnet og 4 cifre til højre for det. Hver valutafeltværdi kræver lagerplads på 8 byte.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

Format

Afgør måden, hvorpå feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan bruge et gyldigt talformat. I de fleste tilfælde skal du angive værdien Format til at svare til Valuta.

AntalDecimaler

Angiver antallet af decimaler, der skal bruges til visning af tal.

Inputmaske

Viser redigeringstegn som en hjælp til dataindtastning. En inputmaske kan f.eks. vise et dollartegn ($) i starten af feltet.

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

Standardværdi

Tildeler automatisk den angivne værdi til dette felt, når der tilføjes en ny post.

Valideringsregel

Leverer et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Brug sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Indtast en meddelelse, der skal vises, når en indtastet værdi overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Påkrævet

Kræver, at dataene indtastes i feltet.

Indekseret

Angiver, om feltet har en indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja (ingen dubletter) Opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja (dubletter OK) Opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Nej Fjerner et indeks i feltet.

Bemærk!: Rediger ikke denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at angive feltegenskaben Indekseret, kan visse typer indekser ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab.

i-mærker

Føjer et i-mærke til feltet. I-mærker udgik i Access 2013.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

Toppen af siden

Dato/klokkeslæt

Formål    Bruges til at gemme tidsbaserede data.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

Standardværdi

Tildeler automatisk den angivne værdi til dette felt, når der tilføjes en ny post.

Format

Afgør måden, hvorpå feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan bruge et foruddefineret format eller oprette dit eget brugerdefinerede format.

Liste over foruddefinerede formater

 • Standarddatoformat Hvis værdien kun er en dato, vises der som standard intet klokkeslæt. Hvis værdien kun er et klokkeslæt, vises der ingen dato. Denne indstilling er en kombination af indstillingerne Kort datoformat og Langt klokkeslætsformat.

  Eksempler   

  • 4/3/07

  • 05:34:00 PM

  • 4/3/07 05:34:00 PM

 • Langt datoformat Samme som indstillingen Langt datoformat i de internationale indstillinger i Windows. Eksempel: Lørdag 3. april 3 2007.

 • Mellemlangt datoformat viser datoen som dd-mmm-åååå. Eksempel: 3-apr-2007.

 • Kort datoformat Samme som indstillingen Kort datoformat i de internationale indstillinger i Windows. Eksempel: 4/3/07.

  Advarsel!: Indstillingen Kort datoformat forudsætter, at datoer mellem 1/1/00 12/31/29 er datoer i det enogtyvende århundrede (dvs. antal år forudsættes at være 2000 til 2029). Datoer mellem 1/1/30 og 12/31/99 forudsættes at være datoer i det tyvende århundrede (dvs. antal år forudsættes at være 1930 til 1999).

 • Langt klokkeslæt Samme som indstillingen på fanen Klokkeslæt i de internationale indstillinger i Windows. Eksempel: 5:34:23 PM.

 • Mellemlangt klokkeslætsformat Viser tiden som timer og minutter, der er adskilt af separatortegnet for tid, efterfulgt af et AM/PM-symbol. Eksempel: 5:34 PM.

 • Kort klokkeslætsformat Viser tiden som timer og minutter, der er adskilt af separatortegnet for tid, efterfulgt af et 24-timers ur. Eksempel: 17:34

Lister over komponenter, som du kan bruge i brugerdefinerede formater

Brug en kombination af nedenstående komponenter til at oprette et brugerdefineret format. Hvis du f.eks. vil have vist ugen i året og dagen i ugen, skal du skrive ww/w.

Vigtigt!: Brugerdefinerede formater, der ikke stemmer overens med de dato‑ og klokkeslætsindstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows, ignoreres. Du kan finde flere oplysninger om de internationale indstillinger i Windows i Windows Hjælp.

Separatorkomponenter

Bemærk!: Separatorer angives i de internationale indstillinger i Windows.

:   Tidsseparator F.eks. tt:mm

/   Datoseparator. F.eks. mmm /åååå

En kort streng med tegn i anførselstegn ("") Brugerdefineret separator. Anførselstegn vises ikke. F.eks. viser "," et komma.

Komponenter i datoformater

d Dag i måneden i et eller to numeriske cifre efter behov (1 til 31).

dd Dag i måneden i to numeriske cifre (01 til 31).

ddd De første tre bogstaver i ugedagen (sø til lø).

dddd Ugedagens fulde navn (søndag til lørdag).

w Dag i ugen (1 til 7).

ww Uge i året (1 til 53).

m Måned i året i et eller to numeriske cifre efter behov (1 til 12).

mm Måned i året i to numeriske cifre (01 til 12).

mmm De første tre bogstaver i måneden (jan til dec).

mmmm Månedens fulde navn (januar til december).

q Kvartalet i året (1 til 4).

y Nummeret på dagen i året (1 til 366).

yy De sidste to cifre i året (01 til 99).

yyyy Det fulde år (0100 til 9999).

Komponenter i klokkeslætsformater

h Time i et eller to cifre efter behov (0 til 23).

hh Time i to cifre (00 til 23).

n Minut i et eller to cifre efter behov (0 til 59).

nn Minut i to cifre (00 til 59).

s Sekund i et eller to cifre efter behov (0 til 59).

ss Sekund i to cifre (00 til 59).

Komponenter i klokkeslætsformater

AM/PM 12-timersur med de store bogstaver "AM" eller "PM" efter behov. Eksempel: 9:34PM.

am/pm 12-timersur med de små bogstaver "am" eller "pm" efter behov. Eksempel: 9:34pm.

A/P 12-timersur med det store bogstav "A" eller "P" efter behov. Eksempel: 9:34P.

a/p12-timersur med det lille bogstav "a" eller "p" efter behov. Eksempel: 9:34p.

AMPM 12-timersur med den pågældende morgen-/aftenindikator som defineret i de internationale indstillinger i Windows.

Foruddefinerede formater

c Samme som det foruddefinerede Standarddatoformat.

ddddd Samme som det foruddefinerede Kort datoformat.

dddddd Samme som det foruddefinerede Langt datoformat.

tttttt Samme som det foruddefinerede Langt klokkeslætsformat.

IME-tilstand

Styrer konvertering af tegn i østasiatiske versioner af Windows.

IME-sætningstilstand

Styrer konvertering af sætninger i østasiatiske versioner af Windows.

Indekseret

Angiver, om feltet har en indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja (ingen dubletter) Opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja (dubletter OK) Opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Nej Fjerner et indeks i feltet.

Bemærk!: Rediger ikke denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at angive feltegenskaben Indekseret, kan visse typer indekser ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab.

Inputmaske

Viser redigeringstegn som en hjælp til dataindtastning. En inputmaske kan f.eks. vise et dollartegn ($) i starten af feltet.

Påkrævet

Kræver, at dataene indtastes i feltet.

Vis datovælger

Angiver, om kontrolelementet Datovælger skal vises.

Bemærk!: Hvis du bruger en inputmaske for et dato/klokkeslætfelt, er kontrolelementet Datovælger ikke tilgængelig, uanset hvordan du indstiller denne egenskab.

i-mærker

Føjer et i-mærke til feltet. I-mærker udgik i Access 2013.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

Valideringsregel

Leverer et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Brug sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Indtast en meddelelse, der skal vises, når en indtastet værdi overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Link

Formål    Bruges til at gemme et link, f.eks. en mailadresse eller webadresse for et websted.

Et link kan være en UNC-sti eller en webadresse. Det kan indeholde op til 2.048 tegn.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

TilladNullængde

Tillader indtastning (ved at angive til Ja) af en tom streng ("") i et Tekst- eller Notat-felt.

Vedhæft kun

Afgør, om feltværdiændringer skal registreres. Der er to indstillinger:

 • Ja Registrerer ændringer. Du kan få vist feltværdihistorikken ved at højreklikke i feltet og derefter klikke på Vis kolonnehistorik.

 • Nej Registrerer ikke ændringer.

Advarsel!: Advarsel: Indstilling af denne egenskab til Nej sletter eventuelt eksisterende feltværdihistorik.

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

Standardværdi

Tildeler automatisk den angivne værdi til dette felt, når der tilføjes en ny post.

Format

Afgør måden, hvorpå feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan angive et brugerdefineret format til et linkfelt.

IME-tilstand

Styrer konvertering af tegn i østasiatiske versioner af Windows.

IME-sætningstilstand

Styrer konvertering af sætninger i østasiatiske versioner af Windows.

Indekseret

Angiver, om feltet har en indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja (ingen dubletter) Opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja (dubletter OK) Opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Nej Fjerner et indeks i feltet.

Bemærk!: Rediger ikke denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at angive feltegenskaben Indekseret, kan visse typer indekser ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab.

Påkrævet

Kræver, at dataene indtastes i feltet.

i-mærker

Føjer et i-mærke til feltet. I-mærker udgik i Access 2013.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

UnicodeKomprimering

Komprimerer tekst, der er gemt i dette felt, når der er gemt mindre end 4.096 tegn.

Valideringsregel

Leverer et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Brug sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Indtast en meddelelse, der skal vises, når en indtastet værdi overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Notat

Formål    Bruges til at gemme en tekstblok, der er mere end 255 tegn lang og er formateret tekst. Bemærk, at fra og med Access 2013 er notatdatatyper blevet omdøbt til Lang tekst.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

TilladNullængde

Tillader indtastning (ved at angive til Ja) af en tom streng ("") i et Tekst- eller Notat-felt.

Vedhæft kun

Afgør, om feltværdiændringer skal registreres. Der er to indstillinger:

 • Ja Registrerer ændringer. Du kan få vist feltværdihistorikken ved at højreklikke i feltet og derefter klikke på Vis kolonnehistorik.

 • Nej Registrerer ikke ændringer.

  Advarsel!: Indstilling af denne egenskab til Nej sletter eventuelt eksisterende feltværdihistorik.

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

Tip!: En effektiv billedtekst er normalt kort.

Standardværdi

Tildeler automatisk den angivne værdi til dette felt, når der tilføjes en ny post.

Format

Afgør måden, hvorpå feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan angive et brugerdefineret format til et tekstfelt.

IME-tilstand

Styrer konvertering af tegn i østasiatiske versioner af Windows.

IME-sætningstilstand

Styrer konvertering af sætninger i østasiatiske versioner af Windows.

Indekseret

Angiver, om feltet har en indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja (ingen dubletter) Opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja (dubletter OK) Opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Nej Fjerner et indeks i feltet.

Bemærk!: Rediger ikke denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at angive feltegenskaben Indekseret, kan visse typer indekser ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab.

Påkrævet

Kræver, at dataene indtastes i feltet.

i-mærker

Føjer et i-mærke til feltet. I-mærker udgik i Access 2013.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

UnicodeKomprimering

Komprimerer tekst, der er gemt i dette felt, når der er gemt mindre end 4.096 tegn.

Valideringsregel

Leverer et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Brug sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Indtast en meddelelse, der skal vises, når en indtastet værdi overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Tal

Formål    Bruges til at gemme en numerisk værdi, der ikke er en pengeværdi. Hvis du skal bruge værdierne i feltet til at udføre en beregning, skal du bruge datatypen tal.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

AntalDecimaler

Angiver antallet af decimaler, der skal bruges til visning af tal.

Standardværdi

Tildeler automatisk den angivne værdi til dette felt, når der tilføjes en ny post.

Feltstørrelse

Markér en af følgende indstillinger:

 • Byte – Bruges til heltal mellem 0 og 255. Lagringskravet er en 1 byte.

 • Heltal – Bruges til heltal mellem -32.768 og +32.767. Lagringskravet er 2 byte.

 • Langt heltal – Bruges til heltal mellem -2.147.483.648 og +2.147.483.647. Lagringskravet er 4 byte.

  Tip!: Brug datatypen Langt heltal, når du opretter en fremmed nøgle, der skal relatere til en anden tabels primære nøgle for autonummereringsfeltet.

 • Reelt tal – Bruges til numeriske flydende punktværdier mellem -3,4 x 1038 og +3,4 x 1038 og op til syv signifikante cifre. Lagringskravet er 4 byte.

 • Dobbelt reelt tal – Bruges til numeriske flydende punktværdier mellem -1,797 x 10308 og +1,797 x 10308 og op til syv signifikante cifre. Lagringskravet er 8 byte.

 • Replikerings-id Bruges til at gemme et globalt entydigt id, der kræves til replikering. Lagringskravet er 16 byte. Bemærk, at replikering ikke understøttes i .accdb-filformatet.

 • Decimal Bruges til numeriske værdier mellem -9,999... x 1027 og +9,999... x 1027. Lagringskravet er 12 byte.

Tip!: Du opnår den bedste ydeevne ved altid at angive den mindst mulige Feltstørrelse.

Format

Afgør måden, hvorpå feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan bruge et gyldigt talformat.

Indekseret

Angiver, om feltet har en indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja (ingen dubletter) Opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja (dubletter OK) Opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Nej Fjerner et indeks i feltet.

Bemærk!: Rediger ikke denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at angive feltegenskaben Indekseret, kan visse typer indekser ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab.

Inputmaske

Viser redigeringstegn som en hjælp til dataindtastning. En inputmaske kan f.eks. vise et dollartegn ($) i starten af feltet.

Påkrævet

Kræver, at dataene indtastes i feltet.

i-mærker

Føjer et i-mærke til feltet. I-mærker udgik i Access 2013.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

Valideringsregel

Leverer et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Brug sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Indtast en meddelelse, der skal vises, når en indtastet værdi overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Stort tal

Formål    Bruges til at gemme en stor numerisk værdi, der ikke er en pengeværdi. Hvis du skal bruge værdierne i feltet til at udføre en beregning, skal du bruge datatypen Stort tal.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

AntalDecimaler

Angiver antallet af decimaler, der skal bruges til visning af tal.

Standardværdi

Tildeler automatisk den angivne værdi til dette felt, når der tilføjes en ny post.

Format

Afgør måden, hvorpå feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan bruge et gyldigt talformat.

Indekseret

Angiver, om feltet har en indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja (ingen dubletter) Opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja (dubletter OK) Opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Nej Fjerner et indeks i feltet.

Bemærk!: Rediger ikke denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at angive feltegenskaben Indekseret, kan visse typer indekser ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab.

Inputmaske

Viser redigeringstegn som en hjælp til dataindtastning. En inputmaske kan f.eks. vise et dollartegn ($) i starten af feltet.

Påkrævet

Kræver, at dataene indtastes i feltet.

i-mærker

Føjer et i-mærke til feltet. I-mærker udgik i Access 2013.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

Valideringsregel

Leverer et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Brug sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Indtast en meddelelse, der skal vises, når en indtastet værdi overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

OLE-objekt

Formål    Bruges til at vedhæfte et OLE-objekt, f.eks. et Microsoft Office Excel-regneark, til en post. Hvis du vil bruge OLE-funktioner, skal du bruge datatypen OLE-objekt.

I de fleste tilfælde skal du bruge feltet Vedhæftet fil i stedet for et OLE-objektfelt. OLE-objektfelter understøtter færre filtyper end Vedhæftet fil-felter understøtter. Desuden kan du med OLE-objektfelter ikke vedhæfte flere filer til en enkelt post.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

Påkrævet

Kræver, at dataene indtastes i feltet.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

Toppen af siden

Tekst

Formål    Bruges til at gemme tekst på op til 255 tegn. Bemærk, at fra og med Access 2013 er tekstdatatyper blevet omdøbt til Kort tekst.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

TilladNullængde

Tillader indtastning (ved at angive til Ja) af en tom streng ("") i et Tekst- eller Notat-felt.

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

Standardværdi

Tildeler automatisk den angivne værdi til dette felt, når der tilføjes en ny post.

Feltstørrelse

Indtast en værdi fra 1 til 255. Tekstfelter kan variere fra 1 til 255 tegn. Brug felttypen Notat til større tekstfelter.

Tip!: Du opnår den bedste ydeevne ved altid at angive den mindst mulige Feltstørrelse.

Hvis du f.eks. gemmer postnumre med en kendt længde, skal du angive denne længde som Feltstørrelse.

Format

Afgør måden, hvorpå feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan angive et brugerdefineret format til et tekstfelt.

IME-tilstand

Styrer konvertering af tegn i østasiatiske versioner af Windows.

IME-sætningstilstand

Styrer konvertering af sætninger i østasiatiske versioner af Windows.

Indekseret

Angiver, om feltet har en indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja (ingen dubletter) Opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja (dubletter OK) Opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Nej Fjerner et indeks i feltet.

Bemærk!: Rediger ikke denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at angive feltegenskaben Indekseret, kan visse typer indekser ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab.

Påkrævet

Kræver, at dataene indtastes i feltet.

i-mærker

Føjer et i-mærke til feltet. I-mærker udgik i Access 2013.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

UnicodeKomprimering

Komprimerer tekst, der er gemt i dette felt, når der er gemt mindre end 4.096 tegn.

Valideringsregel

Leverer et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Brug sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Indtast en meddelelse, der skal vises, når en indtastet værdi overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Ja/Nej

Formål    Bruges til at gemme en Boolesk-værdi.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Brug

Billedtekst

Navnets tekst, der vises i dette felt, som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. Alle tekststrenge er tilladt.

En effektiv billedtekst er normalt kort.

Standardværdi

Tildeler automatisk den angivne værdi til dette felt, når der tilføjes en ny post.

Format

Afgør måden, hvorpå feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Vælg en af følgende:

 • Sand/falsk Viser værdien som enten Sand eller Falsk.

 • Ja/Nej Viser værdien som enten Ja eller Nej.

 • Til/fra Viser værdien som enten Til eller Fra.

Indekseret

Angiver, om feltet har en indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja (ingen dubletter) Opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja (dubletter OK) Opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Nej Fjerner et indeks i feltet.

Bemærk!: Rediger ikke denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at angive feltegenskaben Indekseret, kan visse typer indekser ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen for tekst i et kontrolelement.

Valideringsregel

Leverer et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Brug sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Indtast en meddelelse, der skal vises, når en indtastet værdi overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×