Introduktion til datakilder

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel

Oversigt over datakilder

Primære datakilde

Sekundære datakilder

Relationer mellem en datakilde og en XML-skema

Oversigt over datakilder

Alle de data, der vises i en formular, om dette er data, som en bruger kan vælge i en liste, i rullemenuen liste eller kombinationsboks, eller de data, der tilføjer en bruger til en formular, er gemt i formularens datakilder. En datakilde består af felter og grupper. På samme måde, mapper på din harddisk indeholder og organisere dine filer, felter indeholder de data, som brugerne indtaster i formularer, der er baseret på skabelonen, og grupper indeholder og organisere disse felter. Brugeren føjer data til kontrolelementer i en formular, og disse kontrolelementer er bundet til disse felter. Forestil dig f.eks., at du er ved at designe en formularskabelon til en udgiftsrapport. Når brugerne åbner en formular, der er baseret på skabelonen, de kan sætte navnene fornavn, Mellemnavn og efternavn i tre tekstbokse – hver tekstboks er bundet til et felt til det første navn, et felt til mellemnavn og et felt til efternavn. Felterne navn er indeholdt i en gruppe med navnet "navn".

Du kan få vist og arbejde med felterne og grupperne i formularskabelonens datakilde i opgaveruden Datakilde.

Opgaveruden Datakilde i InfoPath

1. Felt

2. Gruppe

Selvom strukturen i datakilden ikke altid svarer til layoutet af din formularskabelon, er lighederne almindelige, især for grupper og felter, der er knyttet til gentaget tabeller, sektioner, gentagne afsnit og valgfri sektioner. For eksempel en tabel eller sektion er bundet til en gruppe i datakilden, og alle kontrolelementerne i tabellen eller sektionen er bundet til felter, der er en del af den pågældende gruppe. I nedenstående illustration består de specificerede udgifter gentaget tabel i udgiftsbilag af tre kolonner, der indeholder datovælgeren dato, tekstboksen Beskrivelse og tekstboksen omkostninger. Disse kontrolelementer er bundet til et datofelt, et beskrivelsesfelt og et beløbsfelt af, henholdsvis. Selve tabellen er bundet til gruppen element.

Gentaget tabel bundet til gruppe og felter i datakilde

En formularskabelon kan indeholde to typer datakilder: en enkelt primær datakilde eller eventuelt én eller flere sekundære datakilder.

Toppen af siden

Primær datakilde

Den primære datakilde indeholder følgende:

 • De data, som brugere tilføjer, når de udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen, f.eks. data, de indtaster i en tekstboks. Brugere skriver f.eks. deres fornavne, mellemnavne og efternavne i tekstbokse, der er bundet til felter i den primære datakilde.

 • Dataene fra en dataforbindelse til en database eller webtjeneste, der bruges til at definere formularskabelonens datakilde.

Dataene i den primære datakilde er det, som brugere gemmer eller sender, når de udfylder formularen. Når brugere gemmer formularen, så de senere kan sende den, gemmes dataene i den primære datakilde.

Oprette den primære datakilde

Når du opretter en formularskabelon, oprettes automatisk den primære datakilde for dig i Microsoft Office InfoPath. Alle InfoPath-formularskabeloner indeholder en enkelt primær datakilde. Der kan føjes felter og grupper til den primære datakilde, afhængigt af den type formularskabelon, du opretter:

Tom formularskabelon    Du føjer felter og grupper til den primære datakilde ved at bruge opgaveruden Datakilde eller ved at trække et kontrolelement fra opgaveruden Kontrolelementer til en visning i formularskabelonen. Når du trækker et kontrolelement til en visning, føjer InfoPath felter og grupper til den primære datakilde i overensstemmelse med den type kontrolelementer, du tilføjer. Hvis du f.eks. trækker en tekstboks til formularskabelonen, føjer InfoPath et felt til den primære datakilde. Hvis du trækker et gentaget afsnitsobjekt til formularskabelonen, føjer InfoPath to grupper til den primære datakilde for den gentagne tabel og føjer et felt til den primære datakilde for hver kolonne i tabellen.

Formularskabelon, der er baseret på et XML-dokument    InfoPath tilføjer felter og grupper, der er knyttet til de elementer, der er defineret i skemaet, eller til elementerne i dokumentet.

Formularskabelon, der er baseret på en Microsoft Office Access-database eller en Microsoft SQL Server-database    I InfoPath føjes felter og grupper til den primære datakilde ud fra den måde, hvorpå data gemmes i databasen.

Formularskabelon, der er baseret på en webtjeneste    I InfoPath tilføjes felter og grupper, der er knyttet til det skema, der leveres af webtjenesten.

Hvis datakilden, f.eks. en webtjeneste eller en database, ikke findes i formularskabelonen, henvises der til den som en ekstern datakilde. InfoPath-formularer er forbundet med sådanne eksterne datakilder gennem en dataforbindelse.

Redigere den primære datakilde

Du kan føje yderligere felter og grupper til den primære datakilde afhængigt af de eksisterende felter eller grupper i den primære datakilde. I følgende tabel vises, hvad du kan føje til eksisterende felter eller grupper med udgangspunkt i de ikoner, der vises i opgaveruden Datakilde.

Ikon

Du kan tilføje dette

Gruppeikon

Gruppeikon    Du kan føje grupper eller felter til denne gruppe. Dette ikon repræsenterer enten en gruppe, der blev føjet til den primære datakilde via opgaveruden Datakilde eller et kontrolelement, der er associeret med denne gruppe, og som blev trukket fra opgaveruden Kontrolelementer til en visning i en tom formularskabelon.

Ikonflade

Feltikon    Du kan føje felter til dette felt. Dette ikon repræsenterer enten et felt, der blev føjet til den primære datakilde via opgaveruden Datakilde eller et kontrolelement, der er associeret med dette felt, og som blev trukket fra opgaveruden Kontrolelementer til en visning i en tom formularskabelon.

Låst gruppeikon

Låst gruppeikon    Du kan ikke føje felter eller grupper til denne gruppe. Denne gruppe er baseret på en dataforbindelse til en ekstern datakilde.

Låst feltikon

Låst feltikon    Du kan ikke føje felter til dette felt. Dette felt er baseret på en dataforbindelse til en ekstern datakilde.

Hvis du trækker et kontrolelement på en visning i en formularskabelon, og den pågældende formularskabelon indeholder felter og grupper, der er baseret på en dataforbindelse, skal du binde kontrolelementet til de eksisterende felter og grupper i den primære datakilde. I InfoPath føjes felter og grupper ikke automatisk til en formularskabelon, der indeholder felter og grupper, der er baseret på eksterne datakilder. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om tilføjelse af felter og grupper i afsnittet Se også.

Bemærk!: Hvis dine brugere allerede har udfyldt formularer, der er baseret på formularskabelonen, kan de følgende ændringer af formularskabelonens primære datakilde medføre tab af data i disse formularer:

 • Flytning, sletning eller omdøbning af et felt eller en gruppe

 • Ændring af et gentaget felt eller en gentaget gruppe til ikke-gentaget felt eller gruppe

 • Ændring af datatypen RTF til en anden datatype

I redigerbare felter og grupper kan du ændre følgende egenskaber:

Navn    Navnet på feltet eller gruppen.

Navn krav

 • Alle navne i den primære datakilde skal være entydige. Hvis du skal bruge samme navn til mere end ét felt eller en gruppe, skal du i stedet oprette en reference til et felt eller en gruppe. Når du opretter en reference til et felt eller en gruppe, oprettes et nyt, identisk felt eller en ny, identisk gruppe i InfoPath. Dette felts eller denne gruppes egenskaber er sammenkædet med egenskaberne for det første felt eller den første gruppe. Alle ændringer af ét felt eller én gruppe opdaterer automatisk det andet felt eller den anden gruppe, som der henvises til. Ligesom referencefelter indeholder referencegrupper de samme felter og grupper og deler samme egenskaber.

 • Navne kan ikke indeholde mellemrum.

 • Navne skal starte med et bogstav eller et understregningstegn ("_"), og de må kun indeholde bogstaver eller tegn, understregningstegn, bindestreger ("-") og punktummer (".").

Udover disse krav er det en god ide at bruge et navn, der beskriver indholdet af feltet eller gruppen. Hvis du f.eks. har en gruppe, der indeholder detaljerede oplysninger om udgifter, skal du navngive den DetaljeretUdgift. Et felt i en gruppe, der indeholder det udgiftsbeløbet, skal du navngive udgift.

Type     Definerer, om det valgte emne i den primære datakilde er et felt eller en gruppe. Et felt har en entydig værdi, og en gruppe indeholder andre felter.

Typer af felter og grupper

Type

Hvornår bruges den

Felt (attribut)

Brug denne type til et felt, hvis et eller flere af følgende gør sig gældende:

 • Feltet kan ikke indeholde andre grupper eller felter.

 • Feltet skal findes i et elementfelt.

 • Feltet er ikke gentaget.

 • Feltet skal altid indeholde en værdi.

 • Feltet er enhver anden datatype end RTF (XHTML).

 • Databasen eller webtjenesten kræver et attributfelt.

Felt (element)

Brug denne type til et felt, hvis et eller flere af følgende gør sig gældende:

 • Feltet kan indeholde andre attributfelter.

 • Feltet er del af en gruppe.

 • Feltet er gentaget i en gruppe.

 • Databasen eller webtjenesten kræver et elementfelt.

Elementfelter kan være af enhver datatype og kan eventuelt have en standardværdi.

Gruppe

Brug denne type til en gruppe, der kan indeholde andre felter eller grupper.

Gruppe (valg)

Brug denne type, hvis gruppen kun kan indeholde én af flere forskellige typer felter eller grupper af felter.

Forestil dig f.eks., at du udformer en formularskabelon, som leverandører i USA og lande og områder i EU skal bruge. Formularskabelonen indeholder en gruppe til valg af adresse. Denne gruppe indeholder en gruppe med felter for en adresse i USA eller en gruppe med felter for en adresse i et land eller område i EU. Når brugeren åbner formularer, der er baseret på denne formularskabelon, kan denne vælge at angive en adresse i USA eller et andet land eller område. Kontrolelementerne, der er bundet til felterne i den relevante gruppe, vises i formularen.

Komplet XML-skema eller XML-dokument

Brug denne elementtype, hvis du vil føje et yderligere XML-skema eller XML-dokument til en angivet placering i datakilden.

Datatype    Definerer den type data, der kan gemmes i et felt.

Liste over tilgængelige datatyper

Datatype

Hvornår bruges den

Tekst

Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder uformateret tekst.

Rich Text

Brug denne datatype til et element, der indeholder formateret tekst. Du kan ikke bruge denne datatype for attributten felter.

Whole Number

Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder tal uden decimalværdier.

Decimal

Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder valutaværdier eller tal med decimalværdier.

Sand/Falsk

Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder data, der kun kan være én af de to værdier.

Hyperlink

Brug denne datatype til et element eller en attribut, der indeholder en URI Uniform Resource Identifier (), som et link eller et navneområde.

Date

Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder en kalenderdato.

Time

Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder et tidspunkt i 24-timers format.

Dato og klokkeslæt

Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder både en kalenderdato og et tidspunkt i 24-timers format.

Vedhæftet billede eller fil

Brug denne datatype for et element- eller attributfelt, der indeholder binære data, f.eks. et billede eller et foto.

Custom

Brug denne datatype til et element eller en attribut med brugerdefinerede datatyper, der er defineret af et navneområde. Denne datatype bruges typisk til et felt eller gruppe, der er bundet til et brugerdefineret kontrolelement. Feltet Data navneområde er aktiveret, når du vælger denne datatype.

Bemærk!: I denne tabel vises kun de mest almindelige XML-datatyper bruges i en formularskabelon. I InfoPath, kan du bruge en hvilken som helst XML 1.0-datatype i World Wide Web Consortium (W3C) anbefalinger. Hvis du vil bruge en datatype, der ikke vises i tabellen, skal du pakke formularfiler for en formularskabelon og redigere skemafil (.xsd). Du kan finde links til flere oplysninger om at hente formularfiler til en formularskabelon i afsnittet Se også.

Data Namespace    Definerer URI Uniform Resource Identifier () for at tilføje et navneområde for en brugerdefineret datatype. Denne egenskab er tilgængelig for element eller en attribut felter med en brugerdefineret data type egenskab. Når du tilføjer et brugerdefineret kontrolelement til en formularskabelon, indeholder denne egenskab normalt en værdi, der er defineret af forfatteren af det brugerdefinerede kontrolelement, der er bundet til feltet.

Standardværdi    Definerer den oprindelige værdi af et element eller en attribut felt, når formularen åbnes første gang af en bruger. Du kan også tilføje formler til standardværdier, som den aktuelle dato, en matematisk beregning eller en reference til et andet felt.

Gentaget    Definerer om elementfelt, attributfelt eller gruppe kan forekomme mere end én gang i en formular. Liste over kontrolelementer, gentagne sektioner, gentagne tabeller og kontrolelementer, der er en del af en gentaget sektion eller en gentaget tabel er bundet til gentagne felter og grupper.

Må ikke være tomt    Definerer, om element- eller attributfeltet kan indeholde en værdi. Hvis feltet ikke har nogen værdi, markeres det kontrolelement, der er bundet til feltet, med en rød stjerne. I nogle kontrolelementer bruges en stiplet rød kant. Denne egenskab er kun tilgængelig til felter og ikke til grupper.

Toppen af siden

Sekundære datakilder

Sekundære datakilder er datakilder i en formular, som indeholder data, der er leveret gennem andre dataforbindelser til eksterne datakilder. Forestil dig f.eks., at du opretter en formularskabelon for en udgiftsrapport og vil have, at der skal kunne bruges andre valuta i formularer, der er baseret på formularskabelonen. Valutadataene er dog gemt i en database. Hvis du vil have vist valutadataene, skal du tilføje en dataforbindelse til databasen. Valutadataene gemmes derefter i en sekundær datakilde og vises i et listeobjekt i formularskabelonen.

Dataene fra de yderligere dataforbindelser gemmes i sekundære datakilder og vises derefter som valgmuligheder i kontrolelementer. Det kan f.eks. være lister, kombinationsbokse eller rullelister. Brugeren kan benytte disse under udfyldning af en formular. Når brugeren vælger et emne i en sekundær datakilde, kopieres valget til et felt i den primære datakilde.

Sekundære datakilder adskiller sig fra den primære datakilde på følgende måde:

 • Sekundære datakilder er valgfri i en formularskabelon. Alle formularskabeloner skal have en primær datakilde.

 • En formularskabelon kan have én eller flere sekundære datakilder, men kun en enkelt primær datakilde.

 • Felter og grupper i en sekundær datakilde er baseret på måden, som data opbevares på i den eksterne datakilde, der er sammenkædet med formularen ved hjælp af en dataforbindelse. Disse felter og grupper kan ikke redigeres ved hjælp af InfoPath.

 • I modsætning til den primære datakilde, gemmes sekundære datakilder ikke i formularen.

 • Data i sekundære datakilder indsendes normalt ikke, når brugeren indsender en udfyldt formular. Du kan dog bruge regler til at konfigurere formularskabelonen, så dataene i den sekundære datakilde sendes til en webtjeneste. Eller du kan benytte brugerdefineret kode til at konfigurere formularskabelonen, så dataene i den sekundære datakilde sendes til en e-mail-modtager.

Oprette sekundære datakilder

Når du føjer en dataforbindelse til en ekstern datakilde, der returnerer data til formularen, oprettes automatisk en sekundær datagruppe i InfoPath. Alle dataforbindelser, du føjer til formularskabelonen, medfører oprettelse af en tilsvarende sekundær datakilde. Ligesom felter og grupper føjes til den primære datakilde, føjes felter og grupper til den sekundære datakilde i InfoPath. Felterne og grupperne føjes til den sekundære datakilde, så de knyttes til måden, hvorpå data opbevares i den eksterne datakilde. Du kan oprette en sekundær dataforbindelse til følgende:

 • Webtjeneste

 • XML-fil

 • Microsoft Office Access-database eller Microsoft SQL Server-database

 • Liste på et websted, der kører Microsoft Windows SharePoint Services

Når du tilføjer en dataforbindelse til formularskabelonen og opretter en sekundær datakilde, kan felterne og grupperne ses i den sekundære datakilde i opgaveruden Datakilde. Hver enkelt sekundær datakilde vises i denne opgaverude med navnet på dataforbindelsen efterfulgt af Sekundær i parenteser.

Sekundær datakilde i opgaveruden Datakilde

Redigere sekundære datakilder

Da felterne og grupperne i sekundære datakilder er baseret på dataforbindelser til eksterne datakilder, kan du ikke ændre felterne og grupper i en sekundær datakilde. Når du får vist en sekundær datakilde i opgaveruden Datakilde, felterne har låst felt ikonet Låst feltikon og grupperne har låst gruppe ikonet Låst gruppeikon til at angive, kan du ændre dem.

Toppen af siden

Forstå relationen mellem en datakilde og et XML-skema

Når en bruger udfylder en formular, der er baseret på en formularskabelon, gemmes formularens primære og sekundære datakilder som XML-dokumenter på brugerens computer. XML-dokumentets struktur defineres af en XML-skema. Et XML-skema er en XML-baseret fil, der definerer strukturen og elementerne i XML-dokumentet (i dette tilfælde formularen) og de data, som elementerne kan indeholde.

Når du opretter en formularskabelon, opretter InfoPath automatisk det XML-skema, der bruges til at definere strukturen af formularer, som dine brugere skal udfylde. Hvert felt eller hver gruppe i datakilden svarer til et element i XML-skemaet. Egenskaberne for hvert felt eller hver gruppe i datakilden, definerer strukturen af de tilsvarende elementer og de data, som hvert enkelt element kan indeholde i det resulterende XML-dokument. Du kan få vist yderligere skemaoplysninger under fanen Detaljer i dialogboksen Egenskaber for felt eller gruppe, som åbnes ved at dobbeltklikke på et felt eller en gruppe i opgaveruden Datakilde.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×