Introduktion til at sende formulardata

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel

Oversigt

Sende formulardata til en Access- eller SQL Server-database

Sende formulardata til en webtjeneste

Sende formulardata til en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services

Sende formulardata i en e-mail-meddelelse

Sende formulardata til et program på en webserver

Sende formulardata ved hjælp af en dataforbindelsesfil

Sende formulardata ved hjælp af kode

Oversigt

Når du bruger Microsoft Office InfoPath til at indsamle data som et led i en større forretningsproces, bliver de pågældende data normalt ikke i de formularer, som brugerne udfylder. I stedet flyttes de til næste trin i forretningsprocessen, normalt til en ekstern datakilde som f.eks. en database, en webtjeneste eller et program på en webserver. En medarbejder kan f.eks. bruge InfoPath til at udfylde en formular til en udgiftsrapport og derefter sende den pågældende formular til en webtjeneste, hvor den kan behandles.

En InfoPath-formular, der sendes til en ekstern datakilde

I modsætning til at gemme en formular, hvor brugerne vælger en placering til den, mens de udfylder den, bliver formularens data sendt til et bestemt sted, der blev defineret, da formularskabelonen knyttet til formularen blev designet. Når du designer en formularskabelon og aktiverer formularafsendelse, kan du vælge at få sendt de data, som brugerne indtaster i formularen, til følgende steder:

 • En Microsoft Office Access- eller Microsoft SQL Server-database

 • En webtjeneste

 • En server med Microsoft Windows SharePoint Services

 • I en e-mail.

 • Et program på en webserver

 • Et brugerdefineret program, der skal være vært for InfoPath

Hvis du angiver det sted, dataene i formularer skal sendes til, kan det forøge forretningsprocessernes nøjagtighed og effektivitet, fordi du kan få større kontrol over disse processer. Inden brugerne kan sende deres formulardata, sikrer InfoPath, at dataene i formularerne er gyldige, og giver brugerne mulighed for at rette ugyldige data. Denne funktion kan være med til at sikre, at kun gyldige data sendes til den eksterne datakilde.

Ud over at designe en formularskabelon, så brugerne kan sende deres data til et enkelt sted, kan du også designe skabelonen, så de kan sende dataene til flere steder samtidig. Du kan f.eks. designe en formularskabelon til en udgiftsrapport, så formularens data sendes til en database, når brugerne sender de udfyldte formularer, og en kopi af hver udfyldt formular også sendes i en e-mail til deres leder.

Når du designer en formularskabelon, der kan sendes til en ekstern datakilde, aktiverer InfoPath som standard kommandoen Send i menuen Filer og knappen Sendstandardværktøjslinjen. Du kan eventuelt vælge at ændre navnet på kommandoen Send. Desuden kan du indsætte en knap direkte i formularskabelonen, som brugerne kan klikke på for at sende dataene, når de har udfyldt formularen.

Du kan også konfigurere formularskabelonen, så et af følgende sker, når formularen er sendt:

 • Den eksisterende formular lukkes.

 • Den eksisterende formular lukkes, og en ny tom formular åbnes.

 • Den eksisterende formular forbliver åben.

Du kan også skrive en meddelelse, som vises, efter at brugerne har sendt formularen, og som angiver, om den er blevet sendt korrekt.

Toppen af siden

Sende formulardata til en Access- eller SQL Server-database

InfoPath-formularer sendes ofte til databaser, hvad enten det er for at opdatere en enkelt tabel med kundedata eller til noget mere komplekst, f.eks. ændre flere tabeller, der er kædet sammen i en formularskabelon til en udgiftsrapport. Du kan designe formularskabelonen i InfoPath, så den kan sendes direkte til en Access- eller SQL Server-database uden at bruge scripts eller brugerdefineret kode. Du kan også sende formulardata til andre typer databaser ved hjælp af brugerdefineret kode eller ved at sende formularen til en webtjeneste, der har forbindelse til databasen.

Når du vil sende en formular til en Access- eller SQL Server-database, skal du designe en formularskabelon, som er baseret på den pågældende database. Det sikrer, at formularskabelonens datakilde stemmer overens med databasens struktur. Hvis du føjer en databaseforbindelse til en eksisterende formularskabelon, kan brugerne ikke sende den udfyldte formular til databasen, fordi formularens datakilde ikke stemmer overens med databasens struktur. Hvis formularskabelonen ikke stemmer overens med databasestrukturen, kan InfoPath ikke opdatere de rigtige felter i databasen, når dataene sendes.

Vær opmærksom på følgende forhold, når du designer en InfoPath-formularskabelon, der er baseret på en database:

 • Når du forbinder formularskabelonen med flere tabeller i databasen, skal tabellerne være forbundet med nøglefelter.

 • Lange datatyper, f.eks. billeder, OLE-objekter, vedhæftede filer og Access Memo- eller SQL-datatyper, skal udelukkes fra dataforbindelsen. InfoPath understøtter ikke dataforbindelser til disse lange datatyper. Brug guiden Dataforbindelse til at konfigurere dataforbindelsen til at udelukke bestemte felter i databasen.

Du kan finde ud af, om der foreligger nogen af disse forhold, ved at læse oplysningerne i boksen Oversigt på den sidste side i guiden Dataforbindelse. Oplysningerne i boksen Oversigt angiver, om formularafsendelse er aktiveret, og hvis funktionen er deaktiveret, beskrives det endvidere i Oversigt hvorfor.

Når du har oprettet dataforbindelsen mellem formularskabelonen og databasen, kan du tilpasse andre afsendelsesindstillinger. Du kan f.eks. ændre den tekst, der vises på knappen Send i formularskabelonen. Du kan også ændre de meddelelser, der vises til brugerne for at angive, om formularen blev sendt korrekt, og du kan angive, om formularen skal forblive åben efter afsendelse.

Toppen af siden

Sende formulardata til en webtjeneste

Uanset om du bruger en webtjeneste til at etablere en arbejdsproces til en forretningsproces eller som et mellemlag oven på databasen, gør InfoPath det let at oprette formularskabeloner, der arbejder sammen med webtjenesten. InfoPath indeholder guiden Dataforbindelse, som fører dig gennem processen med at forbinde formularskabeloner med en webtjeneste.

Der er to typiske metoder til at designe en formularskabelon, som sender formularer til en webtjeneste:

 • Oprette forbindelse mellem en eksisterende formularskabelon og en webtjeneste

 • Designe en ny formularskabelon, som er baseret på en webtjeneste

Med begge disse metoder opretter InfoPath en datakilde, som er baseret på webtjenestens skema. Det gør det muligt for formularer, som er baseret på en formularskabelon, at sende data til webtjenesten.

Tekniske detaljer

Når brugere sender en formular til en webtjeneste, sendes formularen som Extensible Markup Language (XML) data i en SOAP-konvolut. SOAP-konvolutten fungerer som input-parameter for den angivne handling på webtjenesten. Du kan sammenligne dette til at sende en formular ved hjælp af HTTP, hvilket resulterer i en XML-dokument i en anmodning om en HTTP POST.

Overvej følgende, inden du opretter forbindelse mellem en InfoPath-formularskabelon og en webtjeneste:

 • InfoPath kan ikke oprette forbindelse til en webtjeneste, der bruger remote procedure call (RPC). Kun Document Literal-kodning understøttes.

 • Når du konfigurerer en formularskabelon, så formularerne kan sende data til en webtjeneste, kan du angive, at kun data i bestemte felter eller grupper kan sendes, eller du kan sende alle dataene i formularen.

Når du har oprettet dataforbindelsen til webtjenesten, kan du føje knappen Send til formularskabelonen og tilpasse andre afsendelsesindstillinger efter behov.

Toppen af siden

Sende formulardata til en server med Windows Microsoft SharePoint Services

Du kan designe en formularskabelon, som sender data til en server med Microsoft Windows SharePoint Services. Ved at gøre dette kan du gemme og organisere alle brugernes formularer i et dokumentbibliotek. Derudover kan brugerne udfylde formularer, som er baseret på formularskabelonen direkte fra dokumentbiblioteket. De kan endvidere eksportere formulardata til Microsoft Office Excel eller flette data fra flere forskellige formularer til én formular. Når du aktiverer formularafsendelse direkte til et dokumentbibliotek, kan du derudover foruddefinere formularernes filnavne, enten med statiske værdier, med værdier baseret på data i formularen eller ved at bruge en formel.

Når du har konfigureret formularskabelonen, så formularer kan sendes til et SharePoint-dokumentbibliotek, kan du føje knappen Send til formularen og tilpasse andre afsendelsesindstillinger, f.eks. teksten på knappen Send, de meddelelser, der vises til brugeren for at angive, om formularen blev sendt korrekt, og om formularen skal forblive åben efter afsendelse.

Toppen af siden

Sende formulardata i en e-mail

At bruge et e-mail-program er en af de letteste og almindeligste måder at oprette en arbejdsproces til en forretningsproces på. Du kan designe en InfoPath-formularskabelon, så brugerne kan klikke på knappen Sendstandardværktøjslinjen eller i menuen Filer for at sende den udfyldte formular enten som en vedhæftet fil i en e-mail eller i e-mailens brødtekst. E-mail-adresser, emnelinje og navn på den vedhæftede fil kan alle defineres på forhånd, når du designer formularskabelonen – enten med statiske værdier, med værdier baseret på data i formularen eller ved at bruge en formel. Du kan f.eks. designe formularskabelonen, så udfyldte formularer automatisk sendes i en e-mail med et foruddefineret emne til en adresse, der er baseret på en indtastning i formularen. Desuden kan du definere dynamiske filnavne til formularen baseret på data, der er i formularen. 

Hvis brugerne skal kunne sende deres formularer som e-mail, skal Microsoft Office Outlook 2003 eller Microsoft Office Outlook 2007 være installeret på deres computere. Brugere, som udfylder formularer i en webbrowser, skal ikke benytte Outlook for at sende formularerne som en e-mail.

Når du har konfigureret formularskabelonen, så formularer kan sendes i en e-mail, kan du føje knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen Filer i formularskabelonen og tilpasse andre afsendelsesindstillinger, f.eks. teksten på knappen Send, de meddelelser, der vises til brugeren for at angive, om formularen blev sendt korrekt, og om formularen skal forblive åben efter afsendelse.

Toppen af siden

Sende formulardata til et program på en webserver

Hvis du har en eksisterende Active Server sider (ASP)-side eller anden kode på en webserver, der kan behandle XML-data, kan du designe formularskabelonen, så brugerne kan sende udfyldte formularer til denne webserver ved hjælp af metoden HTTP POST. Når du konfigurerer din formularskabelon til at tillade brugere at sende deres formularer på denne måde, opretter InfoPath en meddelelse, der indeholder dataene i formularen, og derefter sender denne meddelelse til webserveren. Når du designer en formularskabelon til at sende data til en webserver, kan du føje knappen Send til formularskabelonen, angive den tekst, der vises på knappen Send, tilpasse de meddelelser, der vises for brugerne at angive, om formularen var sendt, og Angiv, om du vil holde formen åben efter afsendelse.

Toppen af siden

Sende formulardata ved hjælp af en dataforbindelsesfil

I Microsoft Office InfoPath 2007 kan du også oprette en XML-fil, som kaldes en dataforbindelsesfil og indeholder alle de nødvendige indstillinger til en dataforbindelse. Du kan gemme denne fil i et dataforbindelsesbibliotek på et Microsoft Office SharePoint Server 2007-websted og derefter designe flere formularskabeloner, som bruger den samme XML-fil til at konfigurere en dataforbindelse. Brug af en dataforbindelsesfil betyder, at hvis der ændres noget ved dataforbindelsen – hvis placeringen af den eksterne datakilde f.eks. ændres – kan du opdatere dataforbindelsesfilen én gang i stedet for at opdatere dataforbindelsen i hver enkelt formularskabelon. Alle formularskabeloner, der bruger dataforbindelsesfilen, opdateres automatisk med de nye indstillinger.  

En dataforbindelsesfil kan indeholde indstillinger, som bestemmer, hvordan brugerne kan sende deres formulardata. Du kan designe en formularskabelon til at bruge indstillingerne i denne dataforbindelsesfil. Når du har konfigureret formularskabelonen til afsendelse, kan du føje kommandoen Send til menuen Filer og knappen Send til standardværktøjslinjen i den formular, der er baseret på formularskabelonen, og derefter tilpasse andre afsendelsesindstillinger, f.eks. teksten på knappen og kommandoen Send, de meddelelser, der vises til brugeren for at angive, om formularen blev sendt korrekt, og om formularen skal forblive åben efter afsendelse.

Toppen af siden

Sende formulardata ved hjælp af kodning

Hvis du vil oprette avanceret funktionalitet i formularskabelonen til at sende formulardata, kan du skrive administreret kode med Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET eller et script. Du kan f.eks. tilføje funktionalitet i formularskabelonen, som aktiverer afsendelse af formularen til mere end ét sted samtidig eller til en ekstern datakilde, som normalt ikke understøttes af InfoPath.

Tip!: Hvis du ikke kan konfigurere formularskabelonen, så brugerne kan sende deres formularer til en ekstern datakilde med dataforbindelsesindstillingerne i InfoPath, kan du benytte denne funktion til at skrive din egen implementering af en dataforbindelse til den pågældende eksterne datakilde.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×