Introduktion til administrerede metadata i SharePoint Server 2010

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel indeholder en oversigt over nogle af de vigtigste begreber, der er relateret til at arbejde med de nye funktioner i administrerede metadata i Microsoft SharePoint Server 2010. Det beskrives, hvordan de nye funktioner i administrerede metadata yder support til implementeringen af formelle taksonomier gennem administreret terminologi. Det forklares også, hvordan sociale mærker arbejde, og hvordan de relaterer til administrerede metadata funktioner som administrerede ord og virksomhedsnøgleord.

Denne artikel indeholder

Administrerede metadata funktioner

Vigtigste begreber og koncepter

Taksonomi

Folksonomy

Ordsæt

Ord

Administrerede ord

Virksomhedsnøgleord

Gruppe

Værktøj til styring af ordbank

Kolonne med administrerede Metadata

Kolonne med virksomhedsnøgleord

Sociale mærker

Mærkning

Metadatascenarier: fra taksonomier til folksonomier

Fordele ved administrerede metadata

Administration af metadata

Planlægge og konfigurere administrerede metadata

Oprettelse og administration af ordsæt

Anvende metadata

Mærkning af indhold med administrerede ord

Mærkning af indhold med virksomhedsnøgleord

Mærkning af indhold med sociale mærker

Administrerede metadata funktioner

De nye funktioner i administrerede metadata i SharePoint Server 2010 er aktiveret af en ny administrerede metadatatjeneste-program, der understøtter to vigtige ting:

  • Indholdstypeudgivelse    Deling af indholdstyper på tværs af grupper af websteder og webprogrammer. Du kan finde flere oplysninger om Indholdstypepublicering, Introduktion til indholdstyper og Indholdstypepublicering.

  • Taksonomier    Oprettelse og administration af hierarkiske samlinger af centralt administrerede ord (kaldet ordsæt), der kan bruges som attributter for elementer i SharePoint-websteder. Disse ordsæt kan deles på tværs af grupper af websteder og webprogrammer. Ordsæt kan oprettes og administreres via en funktion, der hedder styring af ordbank.

Toppen af siden

Vigtigste begreber og koncepter

Der er flere vigtige ord og begreber, som er nyttigt at forstå, når du arbejder med de forskellige metadata funktioner i SharePoint Server 2010. Forstå disse begreber hjælper dig med at forstå de grundlæggende oplysninger forklares senere i denne artikel og i andre artikler om funktionerne for administrerede metadata.

Taksonomi

En taksonomi er en hierarkisk oversigt over ord, navne eller ord, der er organiseret i grupper, der er baseret på ligheder. En taksonomi kan defineres og centralt administreres af en eller flere personer. Den internationale Standard industrielle klassifikation (– ISIC), som er udviklet af FN, er en kendte eksempel på en industrielle taksonomi, der bruges til at klassificere økonomiske data. Taksonomier er nyttige, fordi de giver en logisk, hierarkiske struktur af metadata, der kan bruges til at klassificere oplysninger konsekvent.

Toppen af siden

Folksonomy

En folksonomy er klassificering, der er resultatet når webstedsbrugere sammen anvender ord, navne eller udtryk på indhold på et websted. Hvis du har fået en mærkesky nogensinde på et websted, har du set en visualisering af en folksonomy. Figuren nedenfor viser en Tag Cloud-webdel på et SharePoint-websted. En folksonomy-baseret tilgang til metadata kan være praktiske, fordi den trykker på viden og ekspertise af brugere af websted og indholdsforfattere og det gør det muligt for indhold klassifikation til at udvikle med brugernes skiftende forretningsmæssige behov og interesser.

Tag-sky

Toppen af siden

Ordsæt

Et ordsæt er en gruppe relaterede udtryk.

Afhængigt af hvor oprettes et ordsæt, kan dets omfang være lokal eller global:

  • Lokale ordsæt er oprettet i forbindelse med en gruppe af websteder, og tilgængelig til brug (og kan ses) kun for brugere af den gruppe af websteder. Eksempelvis hvis du tilføjer en kolonne med administrerede metadata til en liste eller bibliotek og oprette et nyt ordsæt for denne kolonne, er ordsættet lokale for gruppen af websteder, der indeholder listen eller biblioteket.

  • Global ordsæt er tilgængelige til brug på tværs af alle websteder, der abonnerer på et bestemt administrerede metadatatjeneste-program.

Ordsæt kan konfigureres til at blive lukket, hvilket betyder, at brugerne ikke kan føje nye udtryk til dem, når de er at angive en værdi for en kolonne, der er knyttet til ordsæt. Eller de kan være konfigureret til at være åben, hvilket betyder, at brugerne kan føje nye udtryk til ordsæt, når de opdaterer værdien for en kolonne, der er knyttet til ordsættet.

Toppen af siden

Term

Et udtryk, der er et enkelt element i et ordsæt, og det er et bestemt ord eller udtryk, som kan knyttes til et element på et SharePoint Server 2010-websted. Et udtryk, der har et entydigt ID, og det kan have mange forskellige tekstbetegnelser (synonymer). Hvis du arbejder på et flersproget websted, kan det også have etiketter på et andet sprog.

Der findes to typer udtryk:

Administrerede udtryk

Administrerede ord er typisk foruddefineret og organiseret i et hierarkisk udtryk, der er angivet af en ordbankadministrator eller en anden person med tilladelser til at arbejde med administrerede metadata.

Virksomhedsnøgleord

Et virksomhedsnøgleord er et ord eller udtryk, der er føjet til elementer på et SharePoint-websted. Virksomhedsnøgleord er organiseret i et enkelt, ikke-hierarkisk ordsæt i styring af ordbank kaldet sættet nøgleord. Da brugere kan typisk tilføje ord eller udtryk til et element som et nøgleord, kan virksomhedsnøgleord bruges til mærkning af folksonomy-typografi. Ordbankadministratorer eller andre personer med tilladelse til at administrere metadata, kan vælge for at flytte nøgleord af ordsæt nøgleord og ind i et bestemt administreret ordsæt, hvorefter nøgleordene, vil være tilgængelige i forbindelse med et bestemt ordsæt. Ordbankadministratorer kan også vælge for at gøre nøgleord sættet lukket, så brugerne kan ikke sende nye nøgleord og er begrænset til brug af eksisterende nøgleord.

Toppen af siden

Gruppér

Grupper definere sikkerhedsgrænser. En gruppe er et sæt udtryk angiver, at alle dele fælles sikkerhedskrav. Kun brugere, der er angivet som bidragydere til en bestemt gruppe kan administrere ordsæt, der hører til gruppen eller oprette nye ordsæt i den. Organisationer skal oprette entydige grupper til ordsæt, der har behov for access eller sikkerhed.

Toppen af siden

Værktøj til styring af ordbank

Styring af ordbank er det værktøj, taxonomists, administratorer eller andre personer, der administrerer taksonomier kan bruge til at oprette, importere og administrere ordsæt og udtryk i dem. Værktøjet Administration af ordbank viser alle globale ordsæt, og en hvilken som helst lokale ordsæt tilgængeligt for gruppen af websteder, som du få adgang til administration af ordbank.

Toppen af siden

Kolonne med administrerede Metadata

Kolonnen administrerede Metadata er en ny kolonnetype, der kan føjes til lister eller biblioteker, så brugere af webstedet eller ejere af indhold kan vælge værdier i et bestemt ordsæt af administrerede ord og anvende dem på indhold. En kolonne med administrerede Metadata kan konfigureres til at knytte til en eksisterende ordsæt, eller du kan oprette et nyt ordsæt specifikt for kolonnen. Hvis du opretter et nyt ordsæt specifikt for en kolonne med administrerede Metadata, der ordsæt skal være et lokale ordsæt, som fås kun til brug i gruppen af websteder, hvor det blev oprettet.

Toppen af siden

Kolonne med virksomhedsnøgleord

Kolonnen virksomhedsnøgleord er en kolonne, som du kan føje til indholdstyper, lister eller biblioteker til brugerne mulighed for at mærke elementer med ord eller udtryk, som de vælge. Det er en med flere værdier kolonne som standard. Når brugerne skriver et ord eller udtryk i kolonnen, er de modtager til Autoudfyldning forslag, som kan indeholde elementer fra både administrerede ordsæt og ordsæt nøgleord. Brugere kan vælge en eksisterende værdi, eller skriv noget nyt (hvis ordsæt nøgleord har konfigureret til at være åben for at bruger tilføjelser).

Toppen af siden

Sociale mærker

Sociale mærker er ord eller udtryk, som webstedets brugere kan anvende til indhold på et SharePoint-websted til at hjælpe dem med at kategorisere oplysninger på forskellige måder, som giver mening for dem. Sociale mærker kan også anvendes til URL-adresser uden for et SharePoint-websted. Sociale mærker understøtter folksonomy-baserede mærkning. Et socialt mærke består af markører til tre typer af oplysninger:

  • et bruger-id

  • Webadresse til et element

  • et udtryk

Disse markører er gemt i Social mærkning Store, der er en del af brugerprofiltjenesteprogram. Teknisk set sociale mærker er ikke en del af funktionerne administrerede metadata i SharePoint Server 2010, men de oprette forbindelse til funktionerne administrerede metadata i flere vigtige måder, yde support til på ensartet brug af metadata på tværs af en organisation. Ord del af en social mærkning for peger på et ord i ordbanken nøgleord sæt af en af de administrerede metadatatjeneste programmer som et websted er forbundet.

For eksempel, når du opretter en ny social mærkning, har du mulighed for at vælge fra eksisterende ord, som kan omfatte administrerede ord samt virksomhedsnøgleord. Hvis du vælger en af disse eksisterende vilkår, indeholder din social mærkning en markør, der i ordsættet. Hvis du vælger ikke for at markere en eksisterende ord, og du opretter et udtryk, der har aldrig været anvendt før, oprettes et nyt nøgleord til det i det ordsæt med nøgleord i ordbanken og din nye social mærkning punkter i dette ordsæt.

Nøgleord, der bruges i sociale mærker føjes til nøgleord ordsættet synlig i styring af ordbank (hvis de ikke allerede findes der) på denne måde, og de kan administreres af ordbanken administratorer. Desuden, når brugerne anvender virksomhedsnøgleord eller administrerede udtryk til indhold ved at opdatere en virksomhedsnøgleord eller administrerede Metadata kolonne, kan sociale mærker oprettes automatisk så disse vilkår er synlige som mærker i nyhedsopdateringer, mærke skyer eller mit websted profiler. Liste- eller biblioteksejere kan aktivere eller deaktivere publicering af metadata ved at opdatere den virksomhedsmetadata og indstillinger for nøgleord for en liste eller bibliotek.

Når du tilføjer et socialt mærke til et element, kan du angive, om du vil gøre din identitet og element URL-adressen privat, men det ord, som er gemt i ordbanken, er altid offentlig.

Det er nyttigt at social mærkning, fordi det gør det muligt for brugerne at forbedre synligheden af indhold og oplysninger på et websted.

Du kan finde flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed konsekvenserne af social mærkning, se beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed konsekvenserne af social mærkning.

Mærker

Den mest generisk set kan mærkning referere blot til kunsten at anvende metadata på et element, uanset om det er administrerede metadata eller et socialt mærke. I denne artikel verber "mærke" bruges i denne mening, og det er ikke begrænset til sociale mærker.

Toppen af siden

Metadatascenarier: fra taksonomier til folksonomier

Funktioner for administration af metadata i SharePoint Server 2010 understøtter en række metoder til administration og brug af metadata. Forestil dig dette område som en slags konsistente. I den ene ende af denne konsistente er der taksonomier, som er formel, centralt administrerede, hierarkiske grupper af betingelserne. I anden ende af området er der folksonomier, som er de samarbejde klassificeringer, der giver når enkeltpersoner anvender mærker frit til indhold.

SharePoint Server 2010 understøtter begge yderkanter af denne konsistente samt peger undervejs. Du kan implementere formelle taksonomier gennem administrerede udtryk og ordsæt i den ene ende af konsistente. I anden ende er der understøttelse af virksomhedsnøgleord og social mærkning, hvor begge aktivere webstedsbrugere mærke indhold med nøgleord efter deres valg.

Du kan anvende fleksible grader af struktur og kontrolelementet til metadata mellem disse ekstreme, og du kan justere omfanget, hvor du anvender dette kontrolelement ved at vælge at gøre det globale på tværs af websteder eller lokalt på bestemte websteder. Eksempelvis har du mulighed for at konfigurere ordsæt til at være lukkede eller åbne for bidrag. Du kan vælge at bruge virksomhedsnøgleord og social mærkning sammen med administrerede ord eller ej. SharePoint Server 2010 giver organisationer mulighed at kombinere fordelene ved formelle, administrerede taksonomier med de dynamiske fordele i social mærkning på brugerdefinerede måder.

I det følgende diagram viser, hvordan forskellige typer af SharePoint-baseret løsninger kan kræve, at forskellige måder til at metadata baseret på forretningsmæssige behov.

Fleksible konfigurationer for administrerede metadata

Toppen af siden

Fordele ved administrerede metadata

Der er flere fordele ved at anvende administrerede metadata på tværs af websteder i en organisation:

Ensartede brug af metadata    Funktionerne til administrerede metadata i SharePoint Server 2010 gør det muligt at anvende justerbare grader for kontrolelementet til de metadata, der er føjet til indhold. Med udtryk kan sæt og administrerede ord, du kan oprette kontrol over typerne af ord, der er tilgængelige til at blive føjet til indhold, og du styre, hvem der har mulighed for at føje nye udtryk. Du kan også begrænse brugen af virksomhedsnøgleord til en specifik liste over nøgleord ved at konfigurere nøgleord ordsættet som lukket.

Det er nemmere at bygge robust processer eller løsninger, der er afhænger af metadata, når de samme betingelser bruges konsekvent på tværs af websteder. Desuden gør brugeroplevelsen til at arbejde med metadata på websteder, i lister og biblioteker, samt i Office-klientprogrammer det nemt for brugerne at anvende ensartet metadata til deres indhold.

Forbedret indhold synlighed    Når indhold på tværs af websteder i en organisation har ensartet metadata, er det er nemmere at finde og få adgang til firmaoplysninger og data ved hjælp af søgning. Nye søgefunktioner, som i forbedringspanelet, hvor der vises i venstre side af siden med søgeresultater, giver brugerne mulighed at filtrere søgeresultaterne, der er baseret på metadata.

I forbedringspanelet vises der metadata, der kan bruges til at filtrere søgeresultaterne.

Toppen af siden

Desuden kan du konfigurere metadatanavigation for lister og biblioteker til at aktivere brugere til at oprette dynamiske visninger af oplysninger, der er baseret på bestemte metadatafelter. Brugere kan navigere biblioteker efter mappe eller ved at metadata pivot, og de kan derefter justere resultaterne ved hjælp af flere nøglefiltre.

Kontrolelement til metadatanavigation

Toppen af siden

Øget fleksibilitet    Funktionerne til administrerede metadata gør det nemt for Ordbankadministratorer (eller andre personer med tilladelse til at opdatere administrerede metadata) til at vedligeholde og tilpasse metadata for din med at virksomhedens behov udvikler. Du kan opdatere et ordsæt nemt i værktøjet administration af ordbank, og nye eller opdaterede ord bliver automatisk tilgængelig for det sted, hvor en kolonne med administrerede Metadata er knyttet til, at ordsæt er tilgængelig. Hvis du fletter flere betingelser i ét ord, opdateres automatisk indhold, der er mærket med disse vilkår for at afspejle denne ændring. Du kan angive flere synonymer (eller etiketter) for enkelte betingelser. Hvis dit websted er flersproget, kan du også angive flersprogede etiketter for enkelte betingelser.

Toppen af siden

Administration af metadata

Planlægge og konfigurere administrerede metadata

Din organisation muligvis gerne deltage i en vis grad af planlægning, før du begynder at bruge funktionerne til administrerede metadata. Graden af planlægning, der kræves er mere eller mindre proportional graden af formalitet og kontrolelement, du vil angive på metadata.

Hvis du vil lade brugerne hjælpe med at udvikle taksonomien, kan du blot har brugerne til at føje nøgleord til elementer og derefter organisere nøgleordene i ordsæt efter behov.

Hvis din organisation ønsker at bruge administrerede ordsæt til at implementere formelle foruddefinerede taksonomier og derefter vigtige interessenter med en vested interesse i strukturen i taksonomien skal bruge til at samarbejde for at planlægge og udvikle ordsæt og betingelser, der skal bruges. Du kan finde flere oplysninger om denne planlægningsprocessen se planlægge udtryk og ordsæt. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af et administrerede metadatatjeneste program, administration af administrerede metadata.

Når de vigtige interessenter i organisationen aftaler de nødvendige ordsæt, kan du bruge Styring af ordbank til at importere eller oprette dit ordsæt og til at administrere og vedligeholde ordsæt, som brugerne begynder at arbejde med metadata. Hvis et administrerede metadatatjeneste program er blevet konfigureret for dit program, og du er administrator af en gruppe af websteder eller et dedikeret ordbankadministrator, kan du gå til administration af ordbank ved at klikke på Indstillinger for websted Handlinger for websted menuen og derefter klikke på ordet gemme management under Webstedsadministration.

Toppen af siden

Oprettelse og administration af ordsæt

Styring af ordbank indeholder et trækontrolelement, du kan bruge til at udføre de fleste opgaver. Din brugerrolle til dette værktøj bestemmer, hvilke opgaver du kan udføre. Hvis du vil arbejde i styring af ordbank, skal du være en farmadministrator, ordbankadministrator eller en person, der er blevet angivet som en gruppebestyrer eller bidragyder til ordsæt. Du kan finde detaljerede oplysninger om disse roller, roller til administrerede metadata.

For at udføre handlinger på et element i hierarkiet, skal du pege på navnet på den administrerede metadatatjeneste programmet, gruppe, ordsæt eller ord, du vil ændre, klik på pilen, der vises, og derefter bruge menuen til at vælge de ønskede handlinger.

Det kunne f.eks. være:

Hvis du er en ordbankadministrator, kan du oprette eller slette grupper i et administrerede metadatatjeneste program.

Du kan bruge menuen til at oprette nye grupper.

Toppen af siden

Hvis du er en ordbankadministrator eller en gruppebestyrer, du kan oprette, importere eller slette ordsæt i en gruppe. Ord sæt bidragydere kan oprette nye ordsæt.

Brug menuen til at oprette et nyt ordsæt.

Toppen af siden

Hvis du er en ordbankadministrator, en gruppebestyrer eller bidragyder et ordsæt, kan du oprette eller genbrug ord i et ordsæt, samt kopiere, flytte eller slette et markeret ordsæt.

Menu, hvor de handlinger, du kan foretage på et ordsæt, vises

Toppen af siden

Hvis du er en ordbankadministrator, en gruppebestyrer eller bidragyder et ordsæt, kan du oprette kopi, genbruge, flette, fraråde, flytte eller slette enkelte udtryk i et ordsæt.

Brug menuen til at administrere udtryk i et ordsæt.

Toppen af siden

Du kan konfigurere specifikke egenskaber for en gruppe, ordsæt eller udtryk ved hjælp af ruden Egenskaber, der vises til højre for i ordbanken træstrukturen på alle niveauer i hierarkiet.

Hvis du konfigurerer et ordsæt, kan du bruge ruden Egenskaber til at angive oplysninger som navn, beskrivelse, ejer, kontakt og interessenter. Du kan angive, om du vil et ordsæt til at være åben eller lukket til nye anmodninger fra brugere. Du kan også angive, om du vil ordsættet skal være tilgængeligt til mærkning. Hvis du vælger at gøre et ordsæt, der er ikke tilgængelig til mærkning, vil derefter det ikke være synlige for de fleste brugere. Hvis et ordsæt er under udvikling, for eksempel du kan vælge at foretage i tilgængelig til mærkning.

Ruden Egenskaber for værktøjet Administration af ordbank

Toppen af siden

Anvende metadata

Mærkning af indhold med administrerede ord

Hvis en kolonne med administrerede Metadata er blevet føjet til en indholdstype, en liste eller et bibliotek, derefter ejere af indhold kan mærke deres indhold med administrerede ord fra et bestemt ordsæt ved at redigere egenskaberne for et element på listen eller biblioteket og derefter opdatere de relevante felter i redigere Egenskaber for formular for det element eller dokument. Administrerede Metadata kolonner er nemme at identificere, fordi de viser et ikon for mærker, der kan bruges til at åbne dialogboksen ord datovælger.

Mærkeikoner i dialogboksen Rediger egenskaber

Toppen af siden

Du kan bruge datovælgeren udtryk til at vælge et ord fra i hierarkiet for et ordsæt. Dette er nyttigt, hvis du ikke er fortrolig med de betingelser, der kan være tilgængelige. Hvis et ordsæt er blevet konfigureret til at være åben, og kolonnen administrerede metadata for den tillader fill-in værdier, skal du muligvis mulighed for at tilføje et nyt udtryk til et ordsæt. Eller du skal muligvis blot mulighed for at sende feedback til den angivne kontakt for ordsættet.

Du kan vælge administrerede ord fra en trævælger.

Når du kan begynde at skrive ordet du vil, tilgængelige bliver der foreslået automatisk for dig baseret på hvad du begynder at skrive, og du kan vælge det, du vil. Du kan se oplysninger i parentes efter det ord, der angiver ordsætnavn og hierarkiet for ordet. Det kan være Hjælp du vælge mellem lignende ord..

Når du begynder at skrive, bliver der foreslået ord.

Hvis dublerede eller lignende bliver der foreslået, kan du også kunne se beskrivende tekst, der har konfigureret den ordbankadministrator for ordet kan hjælpe brugerne med Foretag de ønskede valg.

Forklarende tekst hjælper brugerne med at vælge det rigtige ord.

Toppen af siden

Mærkning af indhold med virksomhedsnøgleord

Hvis en kolonne med virksomhedsnøgleord er blevet føjet til en indholdstype, en liste eller et bibliotek og derefter indhold ejere (eller alle tilladelsen bidrage til listen eller biblioteket) kan mærke indhold med tilgængelige administreret terminologi eller virksomhedsnøgleord ved at redigere egenskaberne for en liste eller bibliotekselement og skrive nøgleord, de vil i feltet Virksomhedsnøgleord. Hvis der findes et tilsvarende eller lignende udtryk, der foreslås, og du kan vælge den. Eller du kan tilføje et nyt nøgleord, hvis ordsæt nøgleord er konfigureret til at være åben for at nye udtryk. Feltet virksomhedsnøgleord er med flere værdier, så du kan føje flere nøgleord til et element.

Når du begynder at skrive et nøgleord, vises der forslag med eksisterende ord og nøgleord.

Toppen af siden

Mærkning af indhold med sociale mærker

Hvis funktionen social mærkning er blevet aktiveret, kan du mærke indhold på et SharePoint-websted, som du kan finde sigende eller interessant. Hvis du vil mærke en side, kan du bruge mærkeikonet, der vises øverst på siden.

Knap til social mærkning af en side

Hvis du vil mærke dokumenter eller listeelementer, kan du bruge kommandoen mærke, der vises på fanen bibliotek eller liste på båndet.

Kommandoen til social mærkning under fanen Liste eller Bibliotek på båndet

Når du begynder at skrive mærke eller mærker, du vil anvende, kan du vælge fra eksisterende nøgleord eller administrerede ord, eller du kan tilføje nye nøgleord, hvis ordsæt nøgleord er åben.

Forslag baseret på det, du skriver, i dialogboksen Social mærkning

Du har også mulighed for mærkning af indhold på eksterne websteder, som andre intranet eller websteder på internettet, ved at føje SharePoint mærker og noter værktøj til din browser. Du kan finde flere oplysninger om mærkning af eksterne websteder, kan du se Introduktion til mit websted.

Du kan finde flere oplysninger om funktionerne til social mærkning, Mine websteder og Social mærkning emner.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×