Installere og administrere OLAP-kuber for Oversigtsanalyse

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

OLAP-kuber (Online Analytical Processing) for Oversigtsanalyse er en effektiv rapporterings- og analysefunktion i Microsoft Office Project Web Access, der gør det muligt at foretage komplekse analyser af projektdata. OLAP-kuber indeholder oplysninger om opgaver, ressourcer, projekter, tildelinger, problemer, risici og bekræftelser, som gruppemedlemmer kan søge i ved hjælp af pivottabeldata og pivotdiagramvisninger på siden Oversigtsanalyse.

Microsoft Office Project Server indeholder en række forudkonfigurerede OLAP-kuber, som du kan bruge til at undersøge ressource- og opgaveoplysninger. Processen med at planlægge oprettelsen, angive felterne og tilpasse OLAP-kuberne forekommer i Project Web Access og medfører valg af Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, oprettelse af en plan for at generere OLAP-kuben og eventuelt tilføjelse af brugerdefinerede felter til hver kube. Tilføjelse af disse brugerdefinerede felter gør det muligt at udvide Project Server OLAP-kuben ved f.eks. at tilføje en sprogdimension for ressourcekuben. Du kan også få vist yderligere virksomhedsdata ved at føje målfelter for omkostninger, der ikke vedrører projektet, til OLAP-kuben.

Bemærk!: Installation og administration af en OLAP-kube kræver, at du først installerer Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services og angiver tilladelser for det.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en tidsplan til oprettelse af OLAP-kuber

Angive felter (dimensioner) skal bruges til OLAP-kuber, når du bruger dataanalyse visninger

Tilpasse de foruddefinerede OLAP-kuber

Oprette en plan for oprettelse af OLAP-kuber

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Opret indstillinger på siden Serverindstillinger.

 3. Skriv navnet på Analysis Services-serveren i feltet Server i sektionen Indstillinger for Analysis Services.

 4. Skriv navnet på den database, der bruges af Analysis Services, i feltet Database. Hvis der ikke allerede findes en database, oprettes der automatisk en.

  Du kan også skrive den ekstranetadresse, der bruges i Analysis Services, i feltet Ekstranettets URL-adresse. Eller du kan indtaste en beskrivelse for ekstranettets URL-placering af Analysis Services-serveren i feltet Beskrivelse, hvis det er nødvendigt at skelne den fra andre Analysis Services-servere.

 5. I sektionen Databasens datointerval skal du markere det datointerval af data, som du vil medtage i OLAP-kuben:

  • Hvis du markerer Anvend den tidligste projektstartdato og den seneste projektslutdato, oprettes kuben, så den omfatter den tidligste dato og den seneste dato for opgaver i projektet.

  • Hvis du markerer Anvend følgende enheder for sidste og næste gang til at beregne datointervallet på det tidspunkt, kuben oprettes i felterne Sidste og Næste, skal du angive det antal dage, uger eller måneder før og efter dags dato, som du ønsker at bruge i OLAP-kuben.

  • Hvis du markerer Anvend det faste datointerval, der er angivet nedenfor, skal du angive en dato i både feltet Fra og i feltet Til.

 6. Under Kubens opdateringshyppighed skal du vælge, hvor ofte dataene i kuben skal opdateres.

 7. Hvis du vil begynde at oprette OLAP-kuben, skal du klikke på Gem og opret nu. Ellers skal du klikke på Gem, hvorefter kuben opdateres på basis af den plan, du vælger i sektionen Kubens opdateringshyppighed.

Tip!: Hvis du vil kontrollere status for oprettelse af OLAP-kuberne, skal du klikke på Serverindstillinger og derefter klikke på Oprettelsesstatus på siden Serverindstillinger.

Toppen af siden

Angive, hvilke felter (dimensioner) der skal anvendes for OLAP-kuberne ved brug af dataanalysevisninger

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Administrer visninger på siden Serverindstillinger.

 3. Klik på Ny visning, og klik derefter på Dataanalyse i sektionen Visningstype.

 4. Skriv et navn og en beskrivelse for den visning, som gruppemedlemmerne får vist, i feltet Navn og feltet Beskrivelse på siden Oversigtsanalyse.

 5. I sektionen Indstillinger for Analysis Services skal du enten angive den Analysis Services-server, som organisationen som standard anvender til kubeoprettelse, eller en anden Analysis Services-server. Hvis du vælger en anden server, skal du angive dens navn og eventuelt dens ekstranetadresse.

 6. Vælg den database, du vil bruge, på listen Analysis Services-database.

 7. Vælg den kube, du vil bruge, på listen Kube.

  Bemærk!: Hvis du har valgt en brugerdefineret Analysis Services-server, skal du klikke på Anvend for at få vist en liste over databaserne og kuberne på den pågældende server.

 8. Vælg i sektionen Vis indstillinger, hvordan du vil have vist oplysninger fra kuben:

  • Klik på Pivotdiagram for at få vist oplysningerne grafisk.

  • Klik på Pivottabel for at få vist oplysningerne i en tabel.

   Bemærk!: Du kan også få vist pivotdiagramvisninger ovenpå pivottabelvisninger ved at markere Pivotdiagram og pivottabel. Du kan få vist resultaterne under Vis definition.

 9. Klik på Pivotdiagram og Pivottabel for at få vist oplysningerne både i tabel- og grafisk format.

 10. Marker afkrydsningsfeltet Vis feltliste for at få vist en liste over de felter, du kan føje til pivotdiagramdataene eller pivottabelvisningerne.

  Dialogboksen Pivottabelfeltliste vises. De felter, der er angivet under Totaler, er dimensionsfelter, der kan føjes til det centrale område af pivotdiagramvisningen eller pivottabelvisningen. Alle andre typer felter er dimensionsfelter, som du kan tilføje i områderne Kolonne, Række og Filter i pivotdiagramvisningen eller pivottabelvisningen, afhængigt af hvordan gruppemedlemmerne skal have vist og kategoriseret dataene.

 11. Marker afkrydsningsfeltet Vis værktøjslinje for at få vist en formateringsværktøjslinje øverst i pivotdiagramvisningen eller pivottabelvisningen.

 12. Vælg en kategori på listen Tilgængelige kategorier for at angive sikkerhed kategorierne som pivotdiagramvisningen eller pivottabelvisningen tilhører, skal du i afsnittet Sikkerhedskategorier, og klik derefter på Tilføj.

 13. Klik på Gem for at oprette visningen.

Toppen af siden

Tilpasse de foruddefinerede OLAP-kuber

Du kan anvende organisationens brugerdefinerede felter til foruddefinerede OLAP-kuber, så de viser de oplysninger, som gruppemedlemmerne skal bruge til at analysere dataene.

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Konfiguration på siden Serverindstillinger.

 3. Vælg den kube, du vil tilpasse, i sektionen Kubedimensioner. Vælg de brugerdefinerede felter, du vil føje til kuben som dimensioner, på listen Tilgængelige felter, og klik derefter på Tilføj.

  De felter, du føjer til kubens dimension, tilføjes på listen Valgte dimensioner.

  Bemærk!: Listen over felter indeholder kun de felter, der er tilpasset til din organisation.

 4. Klik på den kube, du vil tilpasse, i sektionen Kubemål. Vælg de brugerdefinerede felter, du vil føje til kuben som mål, på listen Tilgængelige felter, og klik derefter på Tilføj. De felter, du vil føje til kubens mål, tilføjes på listen Valgte mål.

  Bemærk!: Listen over felter indeholder kun de felter, der er tilpasset til din organisation.

 5. Klik på Gem for at opdatere OLAP-kuben med de nye feltoplysninger. Næste gang OLAP-kuben genereres, indeholder den de nye oplysninger.

Bemærk!: Hvis du har tilføjet et brugerdefineret felt, der ikke indeholder nogen data, som er tilknyttet til feltet, vises det brugerdefinerede felt ikke i kuben.

Du kan tilpasse kubens felter yderligere ved at oprette et MDX-script (Multiple Dimension Expression) for at redigere oplysningerne i kubens felter.

 1. Under Beregnede medlemmer skal du vælge den OLAP-kube, som du vil oprette det beregnede MDX-script til.

 2. Klik på Indsæt for at vælge et MDX-udtryk.

  Du kan også slette et udtryk ved at markere rækken og klikke på Slet.

 3. Skriv et navn på det beregnede medlem under Medlemsnavn.

 4. Angiv det MDX-script, der definerer medlemmet, under MDX-udtryk.

 5. Klik på Gem for at anvende MDX-scriptet til OLAP-kuben. OLAP-kuben indeholder oplysningerne, næste gang du genererer kuben.

Hvorfor kan jeg ikke kan udføre nogle handlinger i Microsoft Office Project Web Access ?

Afhængigt af indstillingerne for tilladelser du brugte til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Også, hvad du ser på nogle sider kan variere fra det beskrevne, hvis din serveradministrator tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×