Installér et Access-program

Access indeholder en funktionsrig platform til udvikling databaseprogrammer. Et databaseprogram er et computerprogram, der indeholder både en metode til at gemme og administrere data samt en brugergrænseflade, der forretningsopgavernes logik (programlogik). I denne artikel beskrives grundlæggende installationsplanlægning, pakning og signering, installation af databaseprogrammer og Access -kørselsmiljøet.

Hvad vil du foretage dig?

Planlægning af installation

Installér et Access-program

Forstå og downloade Access-kørsel

Oprette en installationspakke

Planlægning af installation

Før du begynder, skal du stille dig selv følgende spørgsmål om den måde, programmet skal installeres på.

Skal data og logik være adskilt?

Du kan oprette et Access-program, der kombinerer dataadministration og programlogik i én fil. Dette er standardprogramstrukturen i Access. Hvis du kombinerer datastyring og programlogik i én fil, får du den enkleste installationsmetode, men denne metode fungerer bedst, hvis nogle få personer bruger programmet på samme tid, og det involverer en risiko. Eksempelvis kan en bruger forårsage datatab ved utilsigtet at komme til at slette eller beskadige programfilen. I de fleste tilfælde skal du adskille dataadministration og programlogik. Dette er med til at forbedre ydeevnen og pålideligheden.

En måde at adskille data og logik på er ved hjælp af kommandoen Access-database (på fanen Databaseværktøjer i gruppen Flyt data). Denne kommando opdeler databaseprogrammet i to Access-filer: en for logik (en front end) og et til data (en back-end). For eksempel er en database, der hedder MySolution. accdb, opdelt i to filer med navnet MySolution_fe. accdb og MySolution_be. accdb. Du placerer back end-databasen på en delt placering, f. eks en netværksmappe. Du distribuerer front end-filen, en kopi til hver bruger, til deres computere. Du kan endda distribuere forskellige front end-filer til forskellige brugere. Hvis du vil have mere at vide, skal du se opdele en Access-database.

En anden måde at adskille dataadministration og programlogik på er ved at bruge en databaseprogramserver (f.eks. Microsoft SQL Server) til dataadministration og Access til programlogik. Hvis du vil have mere at vide, skal du se overføre en Access-database til SQL Server.

Yderligere årsager til at adskille data og logik omfatter følgende:

 • Dataintegritet og -sikkerhed     Hvis du kombinerer data og logik i én fil, eksponeres dataene for de samme risici som programlogikken. Et Access -program, der bruger separate logik-og datafiler, kan hjælpe med at beskytte dataintegritet og sikkerhed ved at anvende NTFS- sikkerhedsfunktioner på netværksmapper.

  Access brugere skal have tilladelserne Læs, Skriv, Opret og slet til den mappe, hvor front end-filen er placeret. Du kan dog tildele forskellige tilladelser til selve front end-filen. Du vil måske kun tildele skrivebeskyttede tilladelser til nogle brugere og læse/skrivetilladelser til andre brugere.

  Programmet kræver muligvis yderligere sikkerhedsindstillinger, f.eks. muligheden for at bestemme, hvilke brugere der har adgang til bestemte data. I dette tilfælde kan du bruge SQL Server eller SharePoint til at gemme og administrere dine programdata og bruge Access til at levere programlogikken.

 • Skalerbarhed    En Access-fil kan have en størrelse på maksimalt 2 GB (gigabyte). Selvom 2 GB er en betydelig mængde tekst, kan det være utilstrækkeligt for nogle programmer, især programmer, som gemmer vedhæftede filer i databaseposter. Hvis du adskiller data og logik, har programmet plads til flere data. Hvis du forventer, at brugerne vil lagre en stor mængde data, kan du overveje at bruge flere end én Access-datafil.

  Du bør også gennemgå Access-programspecifikationerne for at få andre oplysninger om skalerbarhed. Hvis du vil have mere at vide om Access specifikationer, kan du se artiklens adgangs specifikationer.

 • Netværkskapacitet    Hvis flere brugere skal bruge programmet samtidig via et netværk, vil beskadigelse af data være mere sandsynligt, hvis data og logik kombineres i én fil. Hvis du kombinerer data og logik i én Access-fil, kan du desuden ikke optimere den netværkstrafik, som Access genererer. Hvis flere brugere skal bruge programmet samtidig via et netværk, skal du adskille dataene og logikken, enten ved hjælp af to eller flere Access-filer eller ved hjælp af et databaseserverprodukt til data og Access til programlogik.

Hvordan vil netværksmiljøet være?

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige Access-databaseløsning til dit netværksmiljø for at gøre det vellykket. Brug følgende retningslinjer for at få det bedste valg til dine behov.

Hjemmenetværk

Hvis du kun har nogle få brugere til at dele din Access-database med, kan du bruge en enkelt database, som hver person åbner og bruger på et hjemmenetværk. Hvis du vil have mere at vide, skal du se fildeling via et netværk i Windows 10.

LAN (Local Area Network)

Et LAN er et internt netværk, der sædvanligvis har en enestående ydeevne, men er begrænset til et lille geografisk område, f. eks et enkelt lokale, bygning eller gruppe af bygninger. Når du har flere brugere, der deler databasen på et LOKALNETVÆRK, er det bedst at opdele databasen, gemme back end-databasen i en netværksmappe og installere en kopi af front end-databasen for hver enkelt bruger.

WAN (Wide Area Network)

Der er mange mulige konfigurationer for et WAN, som dækker et omfattende geografisk område. Du kan have flere kontorer på tværs af en by, der er forbundet til et offentligt netværk, en leaset ledning eller endda satellitter. Ofte bruges et virtuelt privat netværk (VPN) til at sikre fjernadgang derhjemme eller på farten. En enkel måde at forstå et WAN på er, at når du er uden for et LOKALNETVÆRK, men har forbindelse til det, bruger du et WAN.

Advarsel    Undgå at bruge en Access-opdelt database i et WAN, da ydeevnen kan være langsom, og databaser kan blive beskadiget.

Der er tre understøttede måder at bruge Access på i et WAN:

 • En Access-database med sammenkædede tabeller til SharePoint-lister.

 • En front end Access-databaseforbindelse til en backend-SQL Server-database eller Azure SQL.

 • Fjernskrivebord-tjenester (RDS) (tidligere kendt som Terminal Server), som opretter et virtuelt Windows-computermiljø på en brugers klientcomputer. RDS har flere fordele:

  • Der kræves ingen installation af Access eller en Access-database, da brugere kører Fjernskrivebordsklienten (RD), som er tilgængelig på mange enheder.

  • Data overførsel minimeres mellem klienten og serveren, fordi RD er en slank klient, der effektivt streamer brugergrænsefladen.

  • Brugerne kan stadig kopiere og indsætte data og udskrive rapporter lokalt fra klientcomputeren.

  • RemoteApp kan kun køre et enkelt program som et Turnkey-program for leverandører eller Frontline-medarbejdere.

  Du kan finde flere oplysninger i Velkommen til Fjernskrivebord-tjenester.

Har brugerne Access?

Hvis alle brugerne har Access installeret på deres computere, kan de åbne og bruge programmet, sådan som de ville gøre med enhver anden Access-databasefil.

Hvis nogle eller alle dine brugere ikke har Access installeret på deres computere, kan du også installere Access -kørsels softwaren til disse brugere, når du installerer programmet. Hvis du vil have mere at vide, skal du se forstå og downloade Access-kørsel.

Tilbage til toppen

Installér et Access-program

Hvis du vil installere et Access -program, skal du udføre følgende opgaver.

Forberede databasen som en program løsning

Hvis du vil låse din løsning, skal du kontrollere navigation og start og angive andre vigtige indstillinger ved at gøre følgende:

Opgave

Flere oplysninger

Beslutte, hvordan brugere navigerer i brugergrænsefladen: Brug en standardformular, Opret en oversigt, brug en navigations formular, eller brug links og kommandoknapper.

Angiv den standardformular, der vises, når du åbner en Access-database

Opret en navigationsformular

Tilpas navigationsruden

Vise eller skjule objektfaner

Udvalgte Access-skabeloner

Hvor er oversigterne?

Beslut, om du vil tilpasse Office-båndet og kommando menuerne

Oprette et brugerdefineret bånd i Access

Oprette brugerdefinerede menuer og genvejsmenuer ved hjælp af makroer

Brug af brugerdefinerede værktøjslinjer og startindstillinger fra tidligere versioner af Access

Anvende et ensartet Office-tema og baggrund

Tilføje en Office-baggrund

Ændre Office-temaet

Start kontrol af database

Føje en brugerdefineret titel eller et brugerdefineret ikon til en database

Tilsidesætte indstillinger for start, når du åbner en database

Oprette en makro, der køres, når du åbner en database

Kommandolinjeparametre til Microsoft Office-produkter

Angive vigtige egenskaber og indstillinger

Angive start egenskaber og-indstillinger i kode

Få vist eller rediger egenskaberne for en Office-fil

Ændre internationale indstillinger

Ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre udseendet af nogle datatyper

Tip    Hvis du vil være fuldstændig, skal du gennemse dialogboksen Access-indstillinger ( indstillingerforfiler >) og derefter klikke på hjælp for hver fane. Der kan være flere indstillinger, du vil kontrollere for din program løsning.

Før du installerer

Før du installerer front end-databasen, skal du overveje disse bedste fremgangsmåder:

Beslut, hvilket filformat der skal bruges

Der er fire Access-filformater, som du kan bruge, når du installerer et program:

 • .accdb    Dette er standardfilformatet for Access. Når du installerer et program i dette format, har brugerne flest muligheder for at tilpasse og navigere i programmet på den måde, de vælger. Hvis du vil sikre, at brugerne ikke kan ændre dit programs design, skal du bruge filformatet .accde. Desuden kan en bruger ikke uden videre se, om en .accdb-fil er blevet ændret, efter at du har pakket den – for at gøre dette klart skal du bruge .accdc-filformatet.

 • .accdc    Dette format kaldes også for en Access-installationsfil. En Access-installationsfil består af en programfil og en digital signatur, der er knyttet til denne fil. Dette filformat forsikrer brugerne om, at ingen har ændret programfilen, efter at du har pakket den. Du kan anvende dette format på en fil i Access-standardformatet (.accdb) eller en Access-kompileret binær fil (.accde). Hvis du vil have mere at vide, skal du se Vis tillid ved at tilføje en digital signatur.

  Du kan kun lægge én fil i en Access-installationsfil. Hvis dit program har separate data- og logikfiler, kan du pakke dem separat.

 • .accde    Dette format kaldes også en kompileret binær fil. I Access er en kompileret binær fil en databaseprogramfil, der er gemt med al VBA-koden kompileret. Der er ingen VBA-kildekode tilbage i en Access-kompileret binær fil. En. accde-fil forhindrer design-og kodeændringer, reducerer databasens størrelse og hjælper med at forbedre ydeevnen. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Skjul VBA-kode fra brugere.

  Du kan bruge Access Runtime til at åbne en Access-kompileret binær fil. Hvis kørslen ikke genkender filtypenavnet. accde, skal du åbne den binære fil ved at oprette en genvej, der peger på kørselstidspunktet, og medtage stien til den kompilerede binære fil, som genvejen skal åbne.

  Kunde   Brugere kan ikke åbne en kompileret binær fil ved hjælp af en tidligere version af Access end den version, den blev kompileret i, hvis den tidligere version ikke understøtter en funktion, der er tilføjet i den senere version. For at løse dette problem skal du kompilere den binære fil i Access-versionen, som dine brugere har installeret.

 • .accdr    Med dette format kan du installere et program, der åbnes i kørselstilstand. Ved at installere et runtime-program kan du bedre styre, hvordan det bruges, selvom det ikke er en måde at sikre et program på. Hvis du vil have mere at vide om runtime/kørselstilstand, skal du se afsnittet Forstå Access-Runtime.

Installere og opgradere en Access-front end-database

Når du vedtager et opdelt databasedesign, skal du distribuere front end-databasen til hver enkelt bruger. For at få tingene til at gå problemfrit skal du overveje følgende bedste fremgangsmåder:

 • Sørg for, at hver bruger har den korrekte version af Access, og at front end-databasen åbnes i den rigtige version. Access har også 32 bit-og 64 bit-versioner. Hvis du kører den forkerte "bitness", kan det påvirke Windows API-opkald, referencer til DLL-biblioteker og ActiveX-objekter. Du kan finde flere oplysninger i vælge mellem 64-bit eller 32-bit-versionen af Office.

 • Opret en installationspakke til andre filer, der kan være nødvendige, herunder databasedrivere, batchfiler til konfiguration og konfiguration samt programrelaterede filer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet oprette en installationspakke.

 • Angiv en genvej til Windows-skrivebordet, så brugeren hurtigt kan køre Access-løsningen. Medtage en beskrivende genvejsnavn, en beskrivelse og et ikon i genvejsmenuen. Hvis du vil have mere at vide, skal du se oprette en skrivebordsgenvej til et Office-program eller en fil.

  Tip    Bed brugerne om at fastgøre apps til menuen Start.

 • Find en effektiv metode til geninstallation og erstatning af front end-databasen, når der er behov for opdateringer, og vedligehold versioner af filer for at holde styr på ændringer. Du kan eksempelvis tilføje VBA-kode for at kontrollere, om der er nye versioner og opgradere automatisk, selv før brugerne starter programmet.

 • Når du opretter en ODBC-forbindelse ved hjælp af en DSN-fil, der indeholder forbindelsesstrengen, skal denne DSN-fil også installeres på hver klientcomputer. En anden fremgangsmåde er at oprette en "DSN-mindre" forbindelse i VBA-kode for at fjerne behovet for en DSN-fil. Hvis du vil have mere at vide, skal du se brug af DSN-færre forbindelser.

Øverst på siden

Forstå og downloade Access -kørsel

Hvis du vil installere Access programmer, der kan køre uden en installation af Access på en brugers computer, kan du distribuere dem sammen med Access s kørsel, som kan hentes gratis fra Microsoft Download Center. Når du åbner en Access-database ved hjælp af Access Runtime, åbner databasen i kørselstilstand.

Kørselstilstand er en Access-betjeningstilstand hvor visse Access-funktioner ikke er tilgængelige som standard. Nogle af disse utilgængelige funktioner kan dog gøres tilgængelige i kørselstilstand.

Hvilke funktioner er ikke tilgængelige i kørselstilstand?

Følgende Access-funktioner er ikke tilgængelige i kørselstilstand:

 • Særlige nøgler    Taster som CTRL + BREAK, CTRL + G og Skift-tasten til at forbigå startindstillinger i databasen.

 • Navigationsrude    Navigationsruden er ikke tilgængelig i kørselstilstand. Dette er med til at forhindre, at brugere får adgang til tilfældige objekter i databaseprogrammet. Det er kun de objekter, du viser brugere, f. eks. ved at angive en navigations formular – kan åbnes, mens du bruger kørselstilstand. Navigationsruden kan ikke gøres tilgængelig i kørselstilstand.

 • Båndet    Som standard er båndet ikke tilgængeligt i kørselstilstand. Dette er med til at forhindre, at brugerne opretter eller redigerer databaseobjekter og udfører andre potentielt skadelige handlinger såsom at oprette forbindelse til nye datakilder eller eksportere data på andre måder, end du ønsker. Du kan ikke vise båndets standardfaner i kørselstilstand. Du kan dog oprette et brugerdefineret bånd og derefter knytte båndet til en formular eller rapport. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Opret et brugerdefineret bånd i Access.

 • Designvisning og layoutvisning    Designvisning og layoutvisning er ikke tilgængelige for nogen databaseobjekter i kørselstilstand. Dette er med til at forhindre, at brugere ændrer designet på objekter i databaseprogrammet. Du kan ikke aktivere designvisning eller layoutvisning i kørselstilstand.

 • Hjælp    Som standard er integreret hjælp ikke tilgængelig i kørselstilstand. Fordi du styrer, hvilke funktioner der er tilgængelige i programmet i din kørselstilstand, kan noget af den almindelige integrerede Access Hjælp være irrelevant for personer, der bruger programmet, og den vil muligvis kunne gøre dem forvirret eller frustreret. Du kan oprette din egen brugerdefinerede Hjælp-fil til at supplere dit kørsels tilstands program.

Hvordan kan jeg simulere kørselstilstand?

Du kan køre en hvilken som helst Access-database i kørselstilstand på en computer, hvor den fulde version af Access er installeret. Gør et af følgende for at køre en Access-database i kørselstilstand:

 • Skift filtypenavnet på databasefilen fra .accdb til .accdr.

 • Opret en genvej til databasen med kommandolinjeparameteren /Runtime .

  1. Højreklik på Windows-skrivebordet, og vælg ny > genvej.

  2. Angiv placeringen af MSAccess. exe, placeringen af din database og /Runtime -kommando kvalifikatoren. Det kunne f.eks. være:

   "C:\Program Files\Microsoft Office\MSACCESS.EXE" "C:\MyDB.accdb" /runtime

  Hvis du vil have mere at vide, skal du se oprette en skrivebordsgenvej til et Office-program eller en fil.

Kørselstilstand sikre databasen?

Selvom kørselstilstand begrænser tilgængeligheden af navigations- og designfunktioner, bør du ikke bruge kørselstilstand som den primære metode til beskyttelse af et databaseprogram. På en computer, hvor den fulde version af Access er installeret, kan det være muligt for en bruger at åbne et runtime-databaseprogram som et almindeligt databaseprogram (dvs. med alle funktioner tilgængelige) og derefter ændre designet eller udføre andre uønskede handlinger.

Selvom du kun installerer databaseprogrammet på computere, der ikke har den fulde version af Access installeret, vil en bruger stadig kunne overføre programmet til en computer, der har den fulde version af Access installeret, og derefter åbne runtime-databaseprogrammet som et almindeligt databaseprogram.

Toppen af siden

Download Access Runtime

Hvis du vil hente Access Runtime fra Microsoft Download Center, skal du klikke på det relevante link for din version:

Intet køb er nødvendig for at downloade, bruge eller videredistribuere Access Runtime, og der er ingen begrænsninger for antallet af brugere, der kan distribuere runtime-programmet.

Tilbage til toppen

Oprette en installationspakke

Der er flere måder, du kan udføre afhængigt af versionen af Access.

Brug en generel installationspakke (Access 2013 eller nyere)

for Access-version 2013 eller nyere kan du bruge Windows Installer eller søge efter et tredjepartsprogram, der opretter installationspakker.

Pak og Signer en Access -database (Access 2007 og 2010)

I Access 2007 eller 2010 er det nemmere og hurtigere at signere og distribuere en database. Når du har oprettet en .accdb-fil eller .accde-fil, kan du pakke filen, anvende en digital signatur på pakken og derefter distribuere den signerede pakke til andre brugere. Pakke- og signeringsfunktionen anbringer databasen i en Access-installationsfil (.accdc), signerer pakken og anbringer derefter den kodesignerede pakke på en placering på brugerens computer, som du bestemmer. Brugerne kan derefter udtrække databasen fra pakken og arbejde direkte i databasen (ikke i pakkefilen). Hvis du vil have mere at vide, skal du se Oversigt over guiden pakkeløsning.

Bemærk!: Den funktion, som beskrives i dette afsnit, pakker en Access-fil og anvender en digital signatur på pakken, som indikerer over for brugerne, at filen er pålidelig.

Husk på følgende ting, når du går videre med at oprette og signere en pakke:

 • Det at pakke en database og signere pakken er en måde formidle tillid på. Når du eller brugerne modtager pakken, bekræfter signaturen, at der ikke er blevet ændret på databasen. Hvis du har tillid til forfatteren, kan du aktivere indholdet.

 • Pakke- og signeringsfunktionen gælder kun for databaser, som er gemt i .accdb-filformatet.

 • Du kan kun føje én database til en pakke.

 • Når du pakker og signerer en database, kodesigneres alle objekter i databasen, ikke kun makroer eller kodemoduler. Pakke- og signeringsprocessen komprimerer også pakkefilen, så den tager kortere tid at downloade.

 • Når databasen udtrækkes fra pakken, er der ikke længere en forbindelse mellem den signerede pakke og den udtrukne database.

 • Hvis du bruger et selvsigneret certifikat til at signere en databasepakke og derefter klikker på Hav tillid til alt fra denne udgiver, når du åbner denne pakke, vil der altid være tillid pakker, som signeres ved hjælp af dine selvsignerede certifikater.

 • Hvis du udtrækker databasen til en pålidelig placering, bliver dens indhold automatisk aktiveret, når du åbner den. Hvis du vælger et sted, der ikke er tillid til, kan dele af databaseindholdet være deaktiveret som standard.

Følgende afsnit beskriver, hvordan du opretter en signeret pakkefil og bruger databasen i en signeret pakkefil. For at fuldføre disse trin skal du have mindst ét sikkerhedscertifikat tilgængeligt. Hvis du ikke har installeret et certifikat på din computer, kan du oprette et ved hjælp af værktøjet SelfCert eller anskaffe et kommercielt certifikat. Du kan finde oplysninger om sikkerhedscertifikater i Vis tillid ved at tilføje en digital signatur.

Oprette en signeret pakke

 1. Åbn den database, du vil pakke og signere.

 2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

 3. Under Databasefiltyper skal du klikke på Pak og signer og derefter på Gem som.

 4. I dialogboksen Vælg certifikat skal du vælge et digitalt certifikat og derefter klikke på OK.

  Dialogboksen Opret Microsoft Office Access-signeret pakke vises.

 5. I listen Gem i skal du vælge en placering til din signerede databasepakke.

 6. Angiv et navn for den signerede pakke i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

  Access opretter en .accdc-fil, som anbringes på den placering, du vælger.

Udtrække og bruge en signeret pakke

 1. Klik på Filer > Åbn.

 2. I dialogboksen Åbn skal du vælge Microsoft Office Access-signerede pakker (*.accdc) som filtype.

 3. På listen Søg i skal du finde den mappe, der indeholder din .accdc-fil. Marker filen, og klik derefter på Åbn.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vælger at have tillid til det digitale certifikat, der blev anvendt på installationspakken, vises dialogboksen Udtræk database til. Gå til trin 5.

  • Hvis du endnu ikke har valgt at have tillid til det digital certifikat, vises følgende vejledende meddelelse.

   Vejledende meddelelse

   Hvis du har tillid til databasen, skal du klikke på Åbn. Hvis du har tillid til alle certifikater fra den pågældende udbyder, skal du klikke på Hav tillid til alt fra denne udgiver. Dialogboksen Udtræk database til vises.

 5. Du kan eventuelt vælge en placering til den udtrukne database i listen Gem i og derefter angive et andet navn til den udtrukne database i feltet Filnavn.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×