Inputområder for InfoPath-kontrolelementer

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel indeholder

Introduktion til input områder

Typer af inputområder

Introduktion til input områder

Hvis du vil forbedre genkendelsen af ikke-tastatur tekstinput i et kontrolelement, som tekst, der er angivet i en tekstboks med en tablet-pen, kan du angive en inputområde for kontrolelementet. Et inputområde gør det muligt at angive typen af brugerinput, der er beregnet til kontrolelementet. Eksempelvis hvis du bruger IS_URL inputområde for et tekstfelt, ignoreres mellemrum, der er angivet mellem ordene.

Du kan angive et inputområde for følgende typer kontrolelementer:

 • Tekstboks

 • RTF-tekstboks

 • Datovælger

 • Punktopstillinger

 • Opstilling med tal eller bogstaver

 • Almindelig liste

 • Kombinationsboks

 • Liste, der tillader flere markeringer

Du angiver inputområdet ved at dobbeltklikke på kontrolelementet. I dialogboksen Kontrolegenskaber, skal du klikke på fanen Avanceret og derefter klikke på Inputområde.

Øverst på siden

Typer af inputområder

Der findes tre typer inputområder:

Alle typer inputområder kan konfigureres til at begrænse, at input kun matcher det angivne inputområdemønster eller blot at være forudindtaget over for dette mønster. Som standard er et inputområde begrænset til kun at matche inputområdemønstret. Du kan tillade ikke matchende input og stadig være forudindtaget ved at vælge afkrydsningsfeltet Anerkend ikke matchende input i dialoboksen Inputområde.

Bemærkninger!: 

 • Et inputområde gælder kun for det kontrolelement, for hvilket det er angivet og ikke for felter, hvortil kontrolelementet er bundet.

 • Inputområdefunktionen fungerer ikke for genkendelse af østasiatiske sprog.

De følgende afsnit beskriver hver type inputområde.

Standard

Du angiver et standardinputområde ved at klikke på Standard i dialogboksen Inputområde og derefter klikke på indstillingen på listen Inputområde. Den følgende tabel beskriver det mønster, der er defineret for hvert standardinputområde og giver et eksempel på den type input, som den er beregnet til at håndtere.

Inputområde

Beskrivelse

IS_DEFAULT

Standardgenkendelsesbias. Behandles som standard og udnytter standardleksikonet (ordforråd)

IS_URL

URL-, fil- og FTP-formater.

Eksempler:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Tegn brugt til at beskrive en filsti. Indeholder de følgende betingelser:

 • Til servernavn og delenavn, tillader alle IS_ONECHAR tegn med undtagelse af : * ? : < > |

 • Til filnavn tillader alle IS_ONECHAR tegn med undtagelse af : \ / : < > |

 • Input skal starte med \\ eller drevnavn eller \ eller ..\ eller .\ eller /

 • Mellemrum er tilladt.

Eksempler:

 • \\servername\sharename\filnavn.txt

 • C:\temp\aktuelt arbejde.doc

 • ..\images\hank.jpg

IS_FILE_filnavn

Tegn der bruges til at beskrive et filnavn. Indeholder de følgende betingelser:

 • Accepterer enten filtypenavn eller ingen filtypenavn.

 • Tillader alle IS_ONECHAR tegn med undtagelse af: \ / : < > |

 • Mellemrum er tilladt.

Eksempler:

 • filnavn.txt

 • filnavn

 • fil navn.txt

IS_EMAIL_BRUGERNAVN

E-mail brugernavne.

Eksempler:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADRESSE

Komplette SMTP email-adresser. Som f.eks. enelleranden@eksempel.com.

IS_LOGINNAVN

Loginnavn og domæne. Indeholder følgende betingelser:

 • Tillader alle IS_ONECHAR tegn.

 • Tillader ikke domæne- eller brugernavn, der ikke starter eller slutter med et tal eller et bogstav.

 • Mellemrum er ikke tilladt.

 • De følgende tegn er ikke tilladt: + * / (plustegn, stjerne, normal skråstreg (/))

Eksempler:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONLIGTNAVN_FULDENAVN

Kombinationer af for-, mellem- og efter navne.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • Hr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONLIGTNAVN_PRÆEFIX

Hædrende eller titel med forrang for navn.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONLIGTNAVN_KÆLENAVN

Fornavn eller initialer.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONLIGTNAVN_MIDDLENAME

Mellemnavn eller forbogstav.

Eksempler:

 • Albert

 • A

IS_PERSONLIGTNAVN_FORNAVN

Efternavn.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONLIGTNAVN_SUFFIKS

Navnesuffiks, forkortelser og romertal. F.eks. Jr.

IS_ADRESSE_FULDPOSTADRESSE

Fuld adresse inklusive tal.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADRESSE_POSTNUMMER

Alfanumerisk (for international støtte) postnummer.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADRESSE_GADE

Kun husnumre, gadenumre, lejlighedsnavn og postbokse. F.eks. 123 Main Street.

IS_ADRESSE_STATELLER PROVINS

Fulde navn eller forkortelse for stat eller provins.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADRESSE_BY

Navn eller forkortelse for by.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • New York

 • NYC

IS_ADRESSE_LANDENAVN

Navn på landet.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • Italien

 • Japan

 • USA

IS_ADRESSE_LANDEFORKORTELSE

Forkortelser for lande.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • USA

 • U.S.A.

IS_VALUTA_BELØBOGSYMBOL

Valutasymboler og tal.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • $ 2.100,25

 • $0,35

 • $1.234,50 USD

IS_VALUTA_BELØB

Numeriske værdier for valuta eksklusive valutasymboler. F.eks. 2.100,25.

IS_DATO_FULDDATO

Fuld dato i mange formater.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • Juli 17

 • Juli 17, 2001

IS_DATO_MÅNED

Numerisk præsentation af måneder, fra 1-12.

Eksempler:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATO_DAG

Numerisk præsentation af dage fra 1-31.

Eksempler:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATO_ÅR

Numerisk præsentation af år.

Eksempler:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATO_MÅNEDSNAVN

Tegnpræsentation af måneder.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • Februar

 • Dec

 • Dec.

IS_DATO_NAVNPÅDAG

Tegnpræsentation af dage.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • Onsdag

 • Ons

 • Man.

IS_ENCIFRETTAL

Positive hele tal. Tal fra 0-9 er tilladt.

IS_NUMMER

Tal inklusive kommaer, negative tegn og decimaler. For USA gælder følgende betingelser:

 • Separatoren for tusind er et komma

 • Decimalseparatoren er et punktum.

 • Negative tal vises med bindestreg uden mellemrum, ikke med parenteser.

IS_ETTEGN

Et enkelt ANSI tegn, kodeside 1252. For USA gælder det de følgende tegn:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEFON_FULDTTELEFONNUMMER

Telefonnumre. Understøtter ikke tal med bogstaver.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEFON_LANDEKODE

Telefonlandekoder.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEFON_OMRÅDEKODE

Telefonområdekoder.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • (425)

 • 425

IS_TELEFON_LOKALTNUMMER

Telefonnummer, eksklusive lande- eller områdekode.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TID_FULDTID

Timer, minutter, sekunder og alfabetiske tidsforkortelser. Amerikansk engelsk bruger 12 timers ur. Nul er valgtfrit for timer, men kræves til minutter og sekunder. Timer går fra 0-24; minutter og sekunder går fra 0-59.

Eksempler, formateret for engelsk (USA):

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TID_TIME

Numerisk visning af timer. Begrænset til 0-24.

IS_TID_MINELLERSEK

Numerisk visning af minutter eller sekunder. Går fra 0-59.

Fraseliste

Angive et inputområde som en sætning liste gør det muligt at angive en liste over ord eller sætninger for at begrænse eller bias input indtastes i kontrolelementet. For eksempel kan du oprette en sætning liste med navnet "Primære farver" for et tekstfelt og derefter angive på listen for at "rød", "gul" og "blå". I dette scenarie, hvis en Tablet PC bruger skriver ordet "Fred" i tekstfeltet, den genkendes som og konverteret til ordet "rød".

Du opretter et inputområde til en fraseliste på følgende måde:

 1. Klik på Brugerdefineret i dialogboksen Inputområde og klik derefter på Ny.

 2. I boksen Navn skal du skrive navnet på indstillingen for inputområdet for fraselisten.

 3. På listen Skriv skal du klikke på Fraseliste.

 4. For hvert ord eller frase på listen, skal du skrive ordet eller frasen i boksen Frase og derefter klikke på Tilføj.

Når du har oprettet en fraseliste i en formularskabelon, kan du bruge den til andre kontrolelementer i formularen ved at vælge den fra listen Inputområde .

Bemærk!: Hvis du sletter en fraseliste inputområde, der har været anvendt til et kontrolelement, vil inputområdet også blive slettet fra alle de øvrige kontrolelementer, hvor det har været anvendt, og dets definition vil blive fjernet fra formularskabelonen.

Almindelige udtryk

Angive et inputområde som et regulære udtryk , kan du angive en regulære udtryk, der definerer et brugerdefineret mønster for begrænse eller biasing input indtastes i kontrolelementet. Du kan få mere at vide om syntaksen regulære udtryk, der bruges af Microsoft Office InfoPath 2007 inputområder i Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK).

Sådan opretter du indstilling for inputområdet for almindelige udtryk:

 1. Klik på Brugerdefineret i dialogboksen Inputområde og klik derefter på Ny.

 2. I boksen Navn skal du skrive navnet på indstillingen til inputområdet for det almindelige udtryk.

 3. På listen Skriv skal du klikke på Almindelige udtryk.

 4. I boksen Almindelige udtryk skal du skrive formlen for det almindelige udtryk.

Når et almindeligt udtryk er blevet oprettet i en formularskabelon, kan du bruge det til andre kontrolelementer i formularen ved at vælge det fra listen Inputområde .

Bemærk!: Hvis du sletter et almindeligt udtryk inputområde, der er blevet brugt til et kontrolelement, vil inputområdet blive slettet fra alle øvrige kontrolelementer, hvor det har været anvendt, og dens definition vil blive fjernet fra formularskabelonen.

Den følgende tabel viser nogle eksempler på almindelige udtryk, som kan bruges til at oprette indstillinger for brugerdefinerede inputområder.

Udtryk

Beskrivelse

Matches

Ikke-matches

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Matcher alle enkelt tal fra 1 til 9.

1
6
0

42
En

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Matcher et eller flere tal, kommaer eller bindestreger. Det er nyttigt for begrænsning af input til en række intervaller eller talsæt som f.eks. antal sider til udskrivning.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Tre
7 til 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Et socialt sikkerhedstal. Formatet for det sociale sikkerhedstal er nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Et deltal af dette format:
###-AAA-###
hvor # er ethvert enkelttal fra 0 til 9, og A er et enkelt stort bogstav fra A til Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Matcher alle ord, som starter med et lille "s", indeholder mere end et bogstav (som defineret af IS_ONECHAR inputområde), og slutter med et lille "p".

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×