Information Rights Management i Office

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du modtager en fejl, når du prøver at få vist et dokument eller en mail, så du er stødt på IRM (Information Rights Management). Du kan bruge IRM til at begrænse adgangstilladelsen til indhold i dokumenter, projektmapper og præsentationer i Office. IRM giver brugere mulighed for at definere adgangstilladelser for at forhindre, at følsomme oplysninger bliver udskrevet, videresendt eller kopieret af uautoriserede personer. Når IRM bruges til at begrænse adgangen til en fil, så håndhæves adgangs- og brugerbegrænsningerne, selvom filen når frem til utilsigtede modtagere. Dette skyldes, at adgangstilladelserne gemmes i selve dokumentet, projektmappen, præsentationen eller mailen, og disse skal godkendes via IRM-serveren.

IRM gør det også muligt for brugerne at håndhæve deres personlige præferencer for overførsel af personlige eller private oplysninger. IRM giver organisationer mulighed for at gennemtvinge virksomhedspolitik, der styrer, hvordan fortrolige eller beskyttede oplysninger styres.

Sådan anvendes IRM i Office

Fra fanerne på denne side skal du vælge den platform, du bruger.

Du kan bruge IRM i Office til at administrere rettighederne for XML Paper Specification)-filer (.xps) og følgende filtyper:

Word-filer

Filtype

Filtypenavn

Dokument

.doc

Dokument

.docx

Dokument med aktiverede makroer

.docm

Skabelon

.dot

Skabelon

.dotx

Skabelon med aktiverede makroer

.dotm

Excel-filer

Filtype

Filtypenavn

Projektmappe

.xls

Projektmappe

.xlsx

Projektmappe med aktiverede makroer

.xlsm

Skabelon

.xlt

Skabelon

.xltx

Skabelon med aktiverede makroer

.xltm

Binær ikke-XML-projektmappe

.xlsb

Tilføjelsesprogram med aktiverede makroer

.xla

Tilføjelsesprogram med aktiverede makroer

.xlam

PowerPoint-filer

Filtype

Filtypenavn

Præsentation

.ppt

Præsentation

.pptx

Præsentation med aktiverede makroer

.pptm

Skabelon

.pot

Skabelon

.potx

Skabelon med aktiverede makroer

.potm

Slideshow

.pps

Slideshow

.ppsx

Show med aktiverede makroer

.ppsm

Office-tema

.thmx

Bemærkninger!: 

 • Når disse filtyper er vedhæftet en rettighedsstyret mailbesked i Outlook, så er de også automatisk rettighedsstyret.

 • Når du vedhæfter en meddelelse (.msg-fil) i en rettighedsadministreret mailbesked, er den vedhæftede meddelelse ikke rettighedsstyret. IRM udfører ikke rettighedsstyring af .msg-filtyper.

Konfigurer din computer til at bruge IRM

Hvis du vil bruge IRM i Office, er den nødvendige minimum software Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1). RMS-administratoren kan konfigurere firmaspecifikke IRM-politikker, der definerer, hvem der kan få adgang til oplysninger, og hvilket redigeringsniveau der er tilladt for en mail. En virksomhedsadministrator kan for eksempel definere en rettighedsskabelon med navnet "virksomheds fortrolige oplysninger", hvilket angiver, at en mail, der bruger den pågældende politik, kun kan åbnes af brugere inden for virksomhedens domæne.

Hent tilladelser

Første gang du forsøger at åbne et dokument, en projektmappe eller præsentation med begrænset tilladelse, skal du oprette forbindelse til en licensserver for at bekræfte dine legitimationsoplysninger og hente en licens. Brugerlicensen definerer, hvilken type adgang du har til en fil. Denne proces er påkrævet for hver fil, der har begrænset tilladelse. Med andre ord kan indhold med begrænset tilladelse ikke åbnes uden en brugerlicens. Download af tilladelser kræver, at Office sender dine legitimationsoplysninger, herunder din mailadresse og oplysninger om dine tilladelsesrettigheder, til licensserveren. Oplysningerne i dokumentet, projektmappen eller præsentationen sendes ikke til licensserveren.

Begræns adgangen til indhold i filer

Forfattere kan begrænse tilladelsen for dokumenter, projektmapper og præsentationer på en bruger, pr. fil eller pr. gruppe-basis (gruppebaserede tilladelser kræver Active Directory-katalogtjeneste til gruppeudvidelse). Forfattere brugerdialogboksen tilladelse til at give brugere adgang til at læse og ændre adgang og til at angive udløbsdatoer for indhold. For eksempel kan Ranjit, forfatteren, give Helene tilladelse til at læse et Word-dokument, men ikke ændre det. Ranjit kan derefter give Bobby tilladelse til at ændre dokumentet og lade ham gemme dokumentet. Ranjit kan også beslutte at begrænse både Helena-og Bobby adgang til dette dokument i fem dage, før tilladelsen til dokumentet udløber. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du angiver en udløbsdato for et dokument, en projektmappe eller en præsentation, skal du se angive en udløbsdato for en fil.

Tilladelse

 1. Gem dokumentet, projektmappen eller præsentationen.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Gør et af følgende:

  • I Word skal du på fanen Oplysninger klikke på Beskyt dokument, pege på Begræns tilladelse efter personer og derefter klikke på Begrænset adgang.

  • I Excel skal du på fanen Oplysninger klikke på Beskyt projektmappe, pege på Begræns tilladelse efter personer og derefter klikke på Begrænset adgang.

  • I PowerPoint skal du på fanen Oplysninger klikke på Beskyt præsentation, pege på Begræns tilladelse efter personer og derefter klikke på Begrænset adgang.

 4. I dialogboksen Tilladelser skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • I Word skal du vælge Begræns adgangen til dette dokument og derefter tildele de relevante adgangsniveauer for hver enkelt bruger.

  • I Excel skal du vælge Begræns adgangen til denne projektmappe og derefter tildele de relevante adgangsniveauer for hver enkelt bruger.

  • I PowerPoint skal du vælge Begræns adgangen til denne præsentation og derefter tildele de relevante adgangsniveauer for hver enkelt bruger.

   Du kan have begrænsede valgmuligheder, hvis en administrator har defineret brugerdefinerede tilladelsespolitikker, som ikke kan ændres af enkeltpersoner.

   Tilladelsesniveauer

  • Læs     Brugere med læsetilladelse kan læse et dokument, en projektmappe eller præsentation, men de har ikke tilladelse til at redigere, udskrive eller kopiere materialet.

  • Rediger     Brugere med redigeringstilladelse kan læse, redigere og gemme ændringer i et dokument, en projektmappe eller præsentation, men de ikke har tilladelse til at udskrive.

  • Fuld kontrol     Brugere med tilladelsen Fuld kontrol har fuld tilladelse til at oprette og gøre alt med dokumentet, projektmappen eller præsentationen, som forfatteren kan gøre, såsom at definere en udløbsdato for indhold, forhindre udskrivning og give brugertilladelser. Når adgangen til et dokument, en projektmappe eller præsentation er udløbet for autoriserede brugere, kan dokumentet, projektmappen eller præsentationen kun åbnes af forfatteren eller af brugere med tilladelsen Fuld kontrol. Forfattere har altid tilladelsen Fuld kontrol.

 5. For at give brugere tilladelsen Fuld kontrol skal du i dialogboksen Tilladelser klikke på Flere indstillinger og derefter i kolonnen Adgangsniveau klikke på pilen og derefter klikke på Fuld kontrol på listen Adgangsniveau.

  Dialogboksen Tilladelse

 6. Klik på OK, når du har tildelt tilladelsesniveauer.

  Meddelelseslinjen vises med angivelse af, at dokumentet, projektmappen eller præsentationen er rettighedsstyret. Hvis du skal foretage ændringer af adgangstilladelser knyttet til dokumentet, projektmappen eller præsentationen, skal du klikke på Rediger tilladelse.

  Meddelelseslinje i Word

  Hvis et dokument, en projektmappe eller præsentation med begrænset adgangstilladelse videresendes til en uautoriseret person, så vises en meddelelse med forfatterens mailadresse eller webadresse, så personen kan anmode om adgangstilladelse til dokumentet, projektmappen eller præsentationen.

  Dialogboks i Word, der viser, at et dokument med begrænset tilladelse, blev videresendt til en uautoriseret person

  Hvis forfatteren vælger ikke at medtage en mailadresse, så modtager uautoriserede brugere en fejlmeddelelse.

Definer en udløbsdato for en fil
 1. Åbn filen.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Gør et af følgende:

  • I Word skal du på fanen Oplysninger klikke på Beskyt dokument, pege på Begræns tilladelse efter personer og derefter klikke på Begrænset adgang.

  • I Excel skal du på fanen Oplysninger klikke på Beskyt projektmappe, pege på Begræns tilladelse efter personer og derefter klikke på Begrænset adgang.

  • I PowerPoint skal du på fanen Oplysninger klikke på Beskyt præsentation, pege på Begræns tilladelse efter personer og derefter klikke på Begrænset adgang.

 4. I dialogboksen Tilladelser skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • I Word skal du markere afkrydsningsfeltet Begræns adgangen til dette dokument og derefter klikke på Flere indstillinger.

  • I Excel skal du markere afkrydsningsfeltet Begræns adgangen til denne projektmappe og derefter klikke på Flere indstillinger.

  • I PowerPoint skal du markere afkrydsningsfeltet Begræns adgangen til denne præsentation og derefter klikke på Flere indstillinger.

 5. Under Yderligere brugertilladelser skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • I Word skal du markere afkrydsningsfeltet Dette dokument udløber den og derefter angive en dato.

  • I Excel skal du markere afkrydsningsfeltet Denne projektmappe udløber den og derefter angive en dato.

  • I PowerPoint skal du markere afkrydsningsfeltet Denne præsentation udløber den og derefter angive en dato.

 6. Klik på OK to gange.

Brug en anden Windows-brugerkonto til at rettighedsstyre filer

 1. Åbn dokumentet, regnearket eller præsentationen.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Gør et af følgende:

  • I Word skal du på fanen Oplysninger klikke på Beskyt dokument, pege på Begræns tilladelse efter personer og derefter klikke på Administrer legitimationsoplysninger.

  • I Excel skal du på fanen Oplysninger klikke på Beskyt projektmappe, pege på Begræns tilladelse efter personer og derefter klikke på Administrer legitimationsoplysninger.

  • I PowerPoint skal du på fanen Oplysninger klikke på Beskyt præsentation, pege på Begræns tilladelse efter personer og derefter klikke på Administrer legitimationsoplysninger.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • I dialogboksen Vælg bruger skal du vælge mailadressen for den konto, du vil bruge, og derefter klikke på OK.

  • I dialogboksen Vælg bruger skal du klikke på Tilføj, indtaste dine legitimationsoplysninger for den nye konto og derefter klikke på OK to gange.

   Dialogboksen Vælg bruger

Få vist indhold med begrænset tilladelse

For at få vist rettighedsstyret indhold, du har adgangstilladelse til, ved hjælp af Office skal du bare åbne dokumentet, projektmappen eller præsentationen.

Hvis du vil have vist dine tilladelser, skal du enten klikke på Vis tilladelse i meddelelseslinjen eller klikke på en af de følgende indstillinger i statuslinjen i bunden af skærmen:

 • Dette dokument indeholder en tilladelsespolitik Knap, der viser, at dokumentet indeholder en tilladelsespolitik

 • Denne projektmappe indeholder en tilladelsespolitik Knap, der viser, at dokumentet indeholder en tilladelsespolitik

 • Denne præsentation indeholder en tilladelsespolitik Knap, der viser, at dokumentet indeholder en tilladelsespolitik

Bemærk!: Hvis du vil begrænse adgangen til indhold i en fil, skal du have Office til Mac Standard 2011.

IRM i Office til Mac 2011 og Office til Mac 2016 har tre tilladelsesniveauer.

Tilladelsesniveau

Tillader

Læse

Læse

Redigere

Læse, redigere, kopiere, gemme ændringer

Fuld kontrol

Læse, redigere, kopiere, gemme ændringer, udskrive, angive udløbsdatoer for indhold, give tilladelser til brugere, få adgang til indholdet fra et program

Gør et af følgende:

Angive tilladelsesniveauer manuelt

 1. Under Beskyttelse under fanen Gennemse skal du klikke på Tilladelser og derefter klikke på Begrænset adgang.

  Fanen Gennemse i Word, gruppen Beskyttelse

 2. Hvis dette er første gang, du opretter forbindelse til licensserveren, skal du angive dit brugernavn og din adgangskode til licensserveren, og derefter skal du markere afkrydsningsfeltet Gem adgangskode i Mac OS-nøglering afkrydsningsfelt.

  Bemærk!:  Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Gem adgangskode i Mac OS-nøglering, kan det være nødvendigt at angive dit brugernavn og din adgangskode flere gange.

 3. I afkrydsningsfelterne Læse, Redigere eller Fuld kontrol skal du skrive mailadressen eller navnet på den person eller gruppe af personer, som du vil tildele et adgangsniveau til.

 4. Hvis du vil søge efter mailadresser eller navne i adressekartoteket, skal du klikke på Knappen Kontakter .

 5. Hvis du vil tildele et adgangsniveau til alle personer i dit adressekartotek, skal du klikke på Tilføj alle Tilføj alle .

 6. Klik på OK, når du har tildelt tilladelsesniveauer.

  Meddelelseslinjen vises, og der vises en meddelelse om, at dokumentet er rettighedsstyret.

Bruge en skabelon til begrænsning af tilladelser

En administrator kan konfigurere firmaspecifikke IRM-politikker, der definerer, hvem der har adgang til oplysnings tilladelsesniveauer for personer. Disse aspekter af rettighedsstyring defineres ved hjælp af Active Directory Rights Management Services (AD RMS) server skabeloner. En virksomhedsadministrator kan for eksempel definere en rettighedsskabelon med navnet "virksomheds fortrolige oplysninger", hvilket angiver, at dokumenter, der brugerpolitikken, kun kan åbnes af brugere inden for virksomhedens domæne.

 • Klik på Tilladelser under Beskyttelse under fanen Gennemse, og klik derefter på den ønskede rettighedsskabelon.

  Fanen Gennemse i Word, gruppen Beskyttelse

Ændre eller fjerne tilladelsesniveauer, som du har angivet

Hvis du har anvendt en skabelon for at begrænse tilladelser, kan du ikke ændre eller fjerne tilladelsesniveauer. Disse trin fungerer kun, hvis du har angivet tilladelsesniveauer manuelt.

 1. Klik på Rediger tilladelser på meddelelseslinjen.

 2. I afkrydsningsfelterne Læse, Redigere eller Fuld kontrol skal du skrive en ny mailadresse eller navnet på den person eller gruppe af personer, som du vil tildele et adgangsniveau til.

 3. Hvis du vil fjerne en person eller en gruppe af personer fra et adgangsniveau, skal du klikke på mailadressen og trykke på Delete.

 4. Hvis du vil fjerne Alle fra et tilladelsesniveau, skal du klikke på Tilføj alle Tilføj alle .

Angive en udløbsdato for en begrænset fil

Forfattere kan bruge dialogboksen Angiv tilladelser til at angive udløbsdatoer for indhold. F. eks Ranjit kan også beslutte at begrænse både Helenes og Bobby adgang til dette dokument til 25. maj, hvorefter tilladelsen til dokumentet udløber.

 1. Under Beskyttelse under fanen Gennemse skal du klikke på Tilladelser og derefter klikke på Begrænset adgang.

  Fanen Gennemse i Word, gruppen Beskyttelse

 2. Klik på Flere indstillinger, vælg derefter Dette dokument udløber den, og angiv derefter en dato.

  Når tilladelsen til et dokument er udløbet for autoriserede personer, kan dokumentet kun åbnes af forfatteren eller personer med tilladelsesniveauet Fuld kontrol.

Give personer med redigerings- eller læsetilladelse tilladelse til at udskrive indhold

Personer med redigerings- og læsetilladelse kan som standard ikke udskrive.

 1. Under Beskyttelse under fanen Gennemse skal du klikke på Tilladelser og derefter klikke på Begrænset adgang.

  Fanen Gennemse i Word, gruppen Beskyttelse

 2. Klik på Flere indstillinger, og markér derefter afkrydsningsfeltet Giv brugere med redigerings- eller læsetilladelse mulighed for at udskrive indhold.

Give personer med læsetilladelse tilladelse til at kopiere indhold

Personer med læsetilladelse kan som standard ikke kopiere indhold.

 1. Under Beskyttelse under fanen Gennemse skal du klikke på Tilladelser og derefter klikke på Begrænset adgang.

  Fanen Gennemse i Word, gruppen Beskyttelse

 2. Klik på Flere indstillinger, og markér derefter afkrydsningsfeltet Tillad personer med læsetilladelser at kopiere indhold.

Tillade, at der kører scripts i en begrænset fil

Forfattere kan ændre indstillinger for at tillade, at der kører Visual Basic-makroer, når et dokument åbnes, og at AppleScript-scripts kan få adgang til oplysninger i det begrænsede dokument.

 1. Under Beskyttelse under fanen Gennemse skal du klikke på Tilladelser og derefter klikke på Begrænset adgang.

  Fanen Gennemse i Word, gruppen Beskyttelse

 2. Klik på Flere indstillinger, og markér derefter afkrydsningsfeltet Få adgang til indholdet fra et program.

Kræve en forbindelse for at bekræfte tilladelser

Personer skal som standard godkendes ved at oprette forbindelse til AD RMS-serveren, første gang de åbner et begrænset dokument. Du kan dog ændre dette, så de skal godkendes, hver gang de åbner et begrænset dokument.

 1. Under Beskyttelse under fanen Gennemse skal du klikke på Tilladelser og derefter klikke på Begrænset adgang.

  Fanen Gennemse i Word, gruppen Beskyttelse

 2. Klik på Flere indstillinger, og markér derefter afkrydsningsfeltet Kræver en forbindelse for at bekræfte tilladelser.

Fjerne begrænsninger

 1. Under Beskyttelse under fanen Gennemse skal du klikke på Tilladelser og derefter klikke på Ingen begrænsninger.

  Fanen Gennemse i Word, gruppen Beskyttelse

 2. Klik på Fjern begrænsninger i dialogboksen.

Relaterede emner

Begræns adgangen til indhold i en fil
Åbn en fil med begrænsede tilladelser
Tilføj legitimationsoplysninger for at åbne en rettighedsstyret fil eller meddelelse
Filformater, der fungerer med IRM

I iOS-versionerne af Office, så åbnes alle IRM-beskyttede filer, du modtager, hvis du er logget på med en konto, der har tilladelser til den pågældende fil. Når du åbner en IRM-beskyttet fil, så kan du se et informationspanel øverst med adgang til at få vist tilladelserne, der er blevet tildelt denne fil.

Hvis du er Office 365-abonnent med Azure Rights Management, og din it-afdeling har defineret nogle IRM-skabeloner, som du kan bruge, kan du tildele de pågældende skabeloner til filer i Office på iOS.

Hvis du vil beskytte en fil, skal du trykke på knappen Rediger Ikonet Rediger i din app, gå til fanen Gennemse og trykke på knappen Begræns tilladelser . Du får vist en liste over tilgængelige IRM-politikker. Vælg den, du vil bruge, og tryk på udført for at anvende den.

Bemærk!: Hvis knappen Begræns tilladelser ikke er aktiveret i din app, skal du åbne evt. eksisterende IRM-beskyttede dokumenter til at initialisere den.

Selvom du i øjeblikket ikke kan tildele IRM-tilladelser i Android-versioner af Office, så åbnes alle IRM-beskyttede filer, du modtager, hvis du er logget på med en konto, der har tilladelser til den pågældende fil. Når du åbner en IRM-beskyttet fil, så kan du se et informationspanel øverst med adgang til at få vist tilladelserne, der er blevet tildelt denne fil.

Du kan få vist de tilladelser, du har fået tildelt, når du åbner en IRM-beskyttet fil i Office til Android.

Fordelene ved IRM (Information Rights Management):

 • Forhindrer en autoriseret modtager af begrænset indhold i at videresende, kopiere, ændre, udskrive, faxe eller anvende indholdet uautoriseret

 • Begrænser indhold uafhængigt af, hvor det sendes

 • Giver filen et udløbstidspunkt, så indhold i dokumenter ikke længere kan ses efter et angivet tidsrum

 • Håndhæver firmapolitikker, som styrer brugen og spredningen af indhold i organisationen

IRM kan ikke forhindre, at begrænset indhold:

 • Slettes, stjæles, hentes eller overføres via skadelige programmer som trojanske heste, tastetrykslogføringer og visse typer spyware

 • Mistes eller beskadiges som følge af computervirusser

 • Kopieres i hånden eller genindtastes af en modtager

 • Fotograferes digitalt (under visning på skærm) af en modtager

 • Kopieres ved hjælp af tredjeparters skærmbilledprogrammer

Bemærk!: Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan begrænse tilladelse til indhold i mails i Outlook til Mac 2011 hjælp.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×