Indtaste eller redigere data i et kontrolelement eller en kolonne, der understøtter RTF

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan indtaste, redigere og formatere data i et notatfelt i en Microsoft Office Access 2007-database. Selvom notatfelter ikke er noget nyt i Access, kan du nu anvende RTF-formatering til den tekst, der er i dem. RTF-formatering er den type formatering, der kan vælges i andre 2007 Microsoft Office-system-programmer, f.eks. Microsoft Office Word 2007 og Microsoft Office PowerPoint 2007. Du kan f.eks. gøre teksten fed eller understrege den, anvende forskellige skrifttyper til enkeltord eller -tegn, og du kan ændre farverne på teksten.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå RTF-formatering

Aktivere RTF-redigering i en tabel

Føje tekst til et notatfelt

Anvende RTF-formatering til notatdata

Aktivere RTF-formatering til kontrolelementer i formularer og rapporter

Aktivere RTF-redigering manuelt

Om RTF-formatering

I Office Access 2007 kan du angive, at et notatfelt skal understøtte RTF-formatering. Derefter kan du anvende RTF-formatering til notatdata i tabeller og forespørgselsresultatsæt og også til data i eventuelle tekstbokse i formularer og rapporter, som du binder til notatfelterne i tabellerne.

I baggrunden anvender Office Access 2007 HTML-formateringskode (Hypertext Markup Language) til dine data. I Access anvendes HTML, fordi det giver større kompatibilitet med RTF-felter i Windows SharePoint Services 3.0-lister.

Billede af båndet i Access

Toppen af siden

Aktivere RTF-redigering i en tabel

Du kan kun aktivere RTF-redigering for tabelfelter af typen Notatfelt i Office Access 2007-databasetabeller. Når du føjer et notatfelt til en tabel, aktiverer du RTF-formatering ved at angive egenskaben Tekstformat for feltet. I følgende trin forklares det, hvordan du føjer et notatfelt til en tabel, aktiverer RTF-formatering for feltet og derefter anvender formatering til en hel post eller dele af den. Disse trin gælder kun for databaser, der er oprettet i Office Access 2007-format og også for databaser, der er oprettet i tidligere versioner af Access (.mdb-filer), som du åbner i eller konverterer til Office Access 2007-format. Bemærk, at disse trin ikke gælder for projekter (.adp-filer) eller for dataadgangssider.

Bemærk!: Når du forsøger at aktivere RTF-redigering for en eksisterende tabel, er egenskaben Vedhæft kun muligvis aktiveret for tabellen. Hvis du vil aktivere RTF-formatering for et felt, skal egenskaben Vedhæft kun være deaktiveret for tabellen. Ellers skjules teksten i feltet, når du placerer markøren på feltet eller på et andet formularkontrolelement, der er bundet til dette felt.

Vis mig, hvordan du deaktiverer egenskaben Føj kun

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Vælg feltet Notat, du vil ændre, og Rul ned til egenskaben Tillad kun tilføjey i den nederste del af tabeldesign, under fanen Generelt.

 3. Klik på feltet ud for egenskaben, og vælg Nej på listen.

Tilføje et notatfelt i dataarkvisning

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre. Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg et tomt felt (den farvede celle med teksten Tilføj et nyt felt). I følgende figur vises et tomt felt:

  Et nyt felt i et dataark

 3. Dobbeltklik på feltoverskriften, og angiv et navn til det nye felt.

 4. Under fanen Dataark skal du i gruppen Datatype og formatering klikke på pil ned ud for Datatype (listen øverst i gruppen) og vælge Notat.

Tilføje et notatfelt i designvisning

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Skriv et navn til det nye felt i kolonnen Feltnavn.

 3. Klik i kolonnen Datatype på cellen til denne række, og vælg derefter Notat på listen.

 4. Gem ændringerne.

Aktivere RTF-redigering for et notatfelt

Bemærk!: På båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)n, findes der ingen kommandoer til aktivering af RTF-redigering for et notatfelt.

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på fanen Generelt under Feltegenskaber i nederste sektion af tabeldesigngitteret.

 3. Klik på listen ud for egenskabsboksen Tekstformat, og klik derefter på RTF.

 4. Gemme tabel Knapflade .

 5. Skift til dataarkvisning visning Knapflade og følge trinnene i næste afsnit for at angive nogle data i feltet.

Toppen af siden

Føje tekst til et notatfelt

Når du føjer tekst til et notatfelt, minder det meget om at tilføje tekst i et vilkårligt tekstbehandlingsprogram – du placerer markøren i tabelfeltet eller tekstboksen og begynder at skrive. I andre teksthandlinger, f.eks. når du kopierer, klipper og indsætter, bruger du også fælles kontrolelementer. I trinnene i dette afsnit er det forklaret, hvordan du indtaster tekst og udfører fælles handlinger.

Indtaste tekst i et notatfelt i en tabel

 1. Dobbeltklik på den tabel, der indeholder notatfeltet, i navigationsruden. Så åbnes tabellen i dataarkvisning.

 2. Klik på notatfeltet, klik igen for at placere markøren, og skriv derefter teksten.

  Hvordan ved jeg, om jeg er ude på et notatfelt?

  1. Klik på fanen Dataark, når tabellen vises i dataarkvisning.

  2. Flyt markøren fra felt til felt (brug musen, TAB-tasten eller venstre og højre piletast), og noter den datatype, der vises på listen Datatype øverst i gruppen Datatype og formatering.

 3. Angive, ændre eller formatere teksten efter behov. Finde oplysninger om formatering, i afsnittet Anvend RTF-formatering til notatdata, senere i denne artikel.

 4. Hvis ændringerne skal registreres i databasen, skal du placere markøren i et andet tabelfelt. Du kan alternativt trykke på SKIFT+ENTER.

  Tastaturgenvej SKIFT + ENTER.

  eller

  Klik på Gem under fanen Startside i gruppen poster.

  Billede af Access-båndet

Indtaste tekst i en formular

 1. Dobbeltklik på den formular, du vil bruge, i navigationsruden. Formularen åbnes i formularvisning.

 2. Placer markøren i tekstkontrolelementet og derefter skrive, ændre eller formatere teksten efter behov. Finde oplysninger om formatering, Anvend RTF-formatering til notatdata, senere i denne artikel.

 3. Registrer ændringerne i databasen under fanen Startside i gruppen Poster, klik på Gem post. Du kan alternativt trykke på SKIFT+ENTER.

Kopiere, klippe og indsætte tekst i en tabel eller formular

 1. Fremhæv den tekst, du vil kopiere eller klippe.

 2. Klik på Kopiér Knapflade eller klippe Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside. Du kan også trykke på CTRL + C for at kopiere eller trykke på CTRL + X for at klippe.

 3. Indsætte teksten i en hvilken som helst logisk placering, som et notatfelt i en anden tabel eller formular, et Word-dokument, et Microsoft Office Excel 2007 regneark, en e-mail-meddelelse eller en anden placering i tekstboksen. Klik derefter på Indsæt Knapflade . Du kan også trykke på CTRL + V for at indsætte.

Toppen af siden

Anvende RTF-formatering til notatdata

Hvis du har arbejdet med andre Office-programmer, har du sikkert nogen erfaring i formatering af data. Formateringsværktøjerne i Access fungerer på samme måde, som værktøjerne i andre programmer. Access anvender f.eks. standardknapperne til formatering og justering af tekst og til formatering af RTF. Denne figur viser formateringskommandoerne:

Billede af båndet i Access

Denne figur viser kommandoer til formatering af RTF:

Billede af båndet i Access

Du kan benytte disse formateringskommandoer i formularer, der er åbne i formularvisning, og du kan bruge et mindre sæt kommandoer i formularer, der er åbne i layoutvisning. Når du anvender et format til et notatfelt i layoutvisning, vil den formatering, du anvender, imidlertid påvirker al tekst i feltet, fordi du anvender formatet til kontrolelementer og ikke til teksten. Du kan ikke formatere enkelttegn eller tekstblokke, når du arbejder i layoutvisning. Listen nedenfor indeholder eksempler på, hvordan du kan anvende formatering til nogle objekter, der er åbnet i forskellige visninger.

 • Formularer, der er åbne i formularvisning    Du kan anvende formatering på en del af eller hele teksten i et notatfelt. Formateringskommandoerne vises i grupperne Skrifttype og RTF under fanen Startside og på den miniværktøjslinje, der vises, når du fremhæver en del af eller hele teksten i feltet.

 • Formularer, der er åbne i layoutvisning    Du kan bruge færre kommandoer, og eventuelle ændringer gælder for hele det tekstfelt, der viser dataene. Tekst, der vises i kontrolelementet, får det nye format. Du kan anvende forskellige formater på teksten, men du kan ikke fortryde formateringen af kontrolelementet. Hvis du f.eks. indstiller tekstfeltet til at vise tekst i kursiv, kan du gøre teksten fed eller ændre farven, men kontrolelementet viser altid teksten i kursiv. Hvis du forsøger at fjerne kursiv, kan du gøre det, når posten er åben. Ændringerne fjernes dog, når du flytter markøren væk fra posten. Du kan ikke formatere enkeltbogstaver eller tekstblokke, mens du arbejder i layoutvisning.

 • Tabeller eller forespørgselsresultatsæt, der er åbne i dataarkvisning    Formateringskommandoerne vises i sektionerne Skrifttype og RTF under fanen Startside og på den miniværktøjslinje, der vises, når du fremhæver en del af eller hele teksten i feltet.

 • Rapporter, der er åbne i layoutvisning    Som ved formularer, der er åbne i layoutvisning, har Office Access 2007 færre kommandoer, og eventuelle ændringer, du foretager, gælder for hele notatfeltet. Du kan ikke formatere enkeltbogstaver eller tekstblokke, mens du arbejder med en rapport i layoutvisning.

Hvis du ikke har arbejdet med formatering før, vises kommandoerne i gruppen Skrifttype i følgende tabel med en beskrivelse af, hvordan de kan bruges. Husk, at de kommandoer, du ser i de forskellige grupper på Office Fluent-båndet, kan ændre sig, afhængigt af den anvendte visning.

Formateringskommando

Navn

Brug

Knapflade

Skrifttype

Vælger en skrifttype. Som standard bruger Office Access 2007 Calibri 11 punkt, en skrifttype, der leveres sammen med 2007 Microsoft Office-system.

Knapflade

Skriftstørrelse

Vælg en skriftstørrelse til en skrifttype.

Knapflade

Juster til venstre

Justerer data til venstre for kontrolelementet. Når du formaterer en etiket, justerer kommandoen teksten til venstre for tekstområdet.

Knapflade

Centreret

Centrerer data i kontrolelementet. Når du formaterer en etiket, centrerer denne kommando teksten i tekstområdet.

Knapflade

Juster til højre

Justerer data til højre for kontrolelementet. Når du formaterer en etiket, justerer kommandoen teksten til højre for tekstområdet.

Knapflade

Fed

Gør tekst i kontrolelementer og etiketter fed.

Knapflade

Kursiv

Sætter tekst i kontrolelementer og etiketter i kursiv.

Knapflade

Understreget

Understreger tekst i kontrolelementer og etiketter.

Knapflade

Skriftfarve

Ændrer farven på en skrifttype.

Knapflade

Fyldfarve

Anvender en farve til baggrunden af kontrolelementet og i det tekstområde af etiketten, der er tilknyttet kontrolelementet.

Knapflade

Gitterlinjer

Åbner galleriet Gitterlinjer. Når du vælger en gittertypografi, anvendes denne typografi til det åbne dataark.

Knapflade

Alternativ fyld-/baggrundsfarve

Indstiller baggrundsfyldfarven for hver anden række i et dataark eller en rapport.

I denne tabel vises og beskrives de formateringskontrolelementer, der findes i gruppen RTF under fanen Startside. Vær i det følgende opmærksom på, at disse kontrolelementer først aktiveres, når du aktiverer RTF-redigering for et notatfelt.

Formateringskommando

Navn

Brug

Knapflade

Forøg indrykning

Forøger indrykningen af data i det markerede felt eller kontrolelement med 0,25 tommer eller 360 twips. Det er en standardforøgelse, som du ikke kan ændre.

Bemærk!: Denne kommando kan ikke vælges i designvisning.

Knapflade

Formindsk indrykning

Forøger indrykningen af data i det markerede felt eller kontrolelement med 0,25 tommer eller 360 twips. Det er en standardformindskelse, som du ikke kan ændre.

Bemærk!: Denne kommando kan ikke vælges i designvisning.

Knapflade

Venstre mod højre eller Højre mod venstre

Styrer, om teksten i et felt udfylder feltet startende fra venstre eller højre side. Hvis der er tale om venstre mod højre-sprog, udfylder Access som standard tekstfelter fra venstre mod højre og talfelter fra højre mod venstre. Hvis der er tale om højre mod venstre-sprog, gør Access det modsatte. Klik på denne kommando, hvis du vil ændre denne standard for en af disse typer sprog.

Bemærk!: Denne kommando er ikke tilgængelig i designvisning.

Knapflade

Opstilling med tal eller bogstaver

Opretter en opstilling med tal eller bogstaver. Denne kommando fungerer kun på tekst i et felt af typen Notat. Du kan bruge kommandoen i tabeller i dataarkvisning og i formularer i formularvisning.

Knapflade

Opstilling med punkttegn

Opretter en opstilling med punkttegn. Denne kommando fungerer kun på tekst i et felt af typen Notat. Du kan bruge kommandoen i tabeller i dataarkvisning og i formularer i formularvisning.

Knapflade

Tekstfremhævning

Fremhæver teksten med en farve. Marker en del af eller hele teksten i feltet, klik på knappen for at åbne en farvepalet, og vælg derefter en farve.

Formater data

 1. Marker den tekst, du vil formatere.

 2. Klik på en formateringskommando i gruppen Skrifttype eller RTF under fanen Startside.

  Du kan vælge en anden skrifttype, gøre teksten fed, anvende en farve til den markerede tekst, ændre tekstjusteringen osv.

  For at gemme dine ændringer skal du placere markøren i en anden post. Du kan også klikke på Gem post Knapflade eller trykke på SKIFT + ENTER.

Toppen af siden

Aktivere RTF-formatering for kontrolelementer i formularer og rapporter

Du behøver som regel kun aktivere RTF-redigering, når du manuelt føjer en tekstboks til en formular eller rapport. Hvis du bruger kommandoerne under fanen Opret til at oprette en formular eller rapport, og du har aktiveret RTF-redigering for det underliggende notatfelt, vil den tekstboks, du får, arve egenskaben Tekstformat, der er angivet for notatfeltet.

I denne fremgangsmåde forklares det, hvordan du opretter en formular, der automatisk aktiverer RTF-formatering for et kontrolelement. Hvis du vil følge fremgangsmåden, skal du arbejde i en Office Access 2007-database, og du skal have en tabel, der indeholder et notatfelt.

Aktivere RTF-formatering

 1. Åbn tabellen med notatfeltet. Du kan åbne tabellen i dataarkvisning eller designvisning. Den åbne tabel bruges som grundlag for den nye formular.

 2. Klik på Simpel formular, Delt formular eller Flere elementer i gruppen Formularer under fanen Opret.

  Office Access 2007 opretter en ny formular, placerer et kontrolelement i formularen for hvert tabelfelt og binder kontrolelementerne til den åbne tabel. De typer kontrolelementer, som Office Access 2007 placerer i formularen, afhænger af og svarer til de datatyper, der er angivet for hvert tabelfelt. Da tabellen indeholder et notatfelt, placerer Office Access 2007 en tekstboks i formularen og binder kontrolelementet til feltet. Da du har aktiveret RTF-formatering for feltet, aktiverer Office Access 2007 automatisk denne formatering for kontrolelementet. Hvis der er data i notatfeltet i tabellen, vises disse data i tekstelementet i formularen.

 3. Skift til formularvisning, og fremhæv helt eller delvist teksten i en post.

 4. Brug kommandoerne i gruppen Skrifttype eller RTF under fanen Startside til at formatere teksten.

  Du kan bruge kommandoerne i gruppen Skrifttype til at anvende fed tekst, kursiv tekst eller understregning, til at ændre farven på teksten og til at justere teksten til venstre, centreret eller til højre for kontrolelementet. Du kan bruge kommandoerne i gruppen RTF til at formatere teksten som en opstilling med punkttegn eller tal, fremhævet tekst og til at indsætte indrykninger og afsnitsskift.

Toppen af siden

Aktivere RTF-redigering manuelt

Office Access 2007 aktiverer som standard ikke RTF-redigering når du tilføjer et kontrolelement til en formular manuelt, selvom du binder kontrolelementet til et notatfelt. Disse trin beskriver, hvordan du kan tilføje et kontrolelement i en formular, binder kontrolelementet til et notatfelt og derefter aktivere RTF-redigering. For at fuldføre disse trin, skal du bruge en Office Access 2007 database, og en tabel skal indeholde et felt, der er indstillet til notatdatatypen. Finde oplysninger om at tilføje et notatfelt til en tabel, aktivere RTF-redigering i en tabel, tidligere i denne artikel.

Føje kontrolelementet til formularen

 1. Højreklik på den formular, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på Tekstboks i gruppen Kontrolelementer og felter under fanen Design.

 3. Klik i et tomt område af formularen, og træk med musen for at tegne kontrolelementet.

  Der oprettes som standard en etiket i Office Access 2007, og denne etiket knyttes sammen med det nye kontrolelement.

 4. Klik i tekstområdet til det nye kontrolelement, højreklik i tekstområdet i kontrolelementet (ikke etiketten), og klik derefter på Egenskaber.

  Ruden Egenskabsark til kontrolelementet vises.

Benyt følgende fremgangsmåde til at binde kontrolelementet til et notatfelt.

Binde kontrolelementet til et notatfelt

 1. Klik på fanen Alle i egenskabsarket til det nye kontrolelement.

 2. Marker egenskabsboksen Kontrolelementkilde, og vælg notatfeltet på listen.

  Listen viser felterne i tabellen, der er bundet til formularen som standard. Hvis dit notatfelt findes i en anden tabel, kan du bruge denne syntaksen for udtryk som kontrolelementet skal bindes: = [tabelnavn]! [ feltnavn]. Bruge parenteser og udråbstegnet nøjagtigt som vist. Skriv navnet på tabellen i den første del af udtrykket og navnet på din notatfelt i den anden del. Eksempelvis hvis du har en tabel med navnet noter med et notatfelt med navnet venlig hilsen, du ville angive denne streng i egenskabsfeltet Kontrolelementkilde: =[Notes]![Compliments]

Benyt følgende fremgangsmåde til at aktivere RTF-redigering.

Aktivere RTF-redigering

 1. Find og marker egenskabsboksen Tekstformat, og vælg derefter RTF på listen i egenskabsarket, mens fanen Alle stadig er markeret.

 2. Gem dit arbejde Knapflade .

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×