Indstillinger for tendenslinje i Office

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I dette emne beskrives de forskellige tendenslinjeindstillinger, der er tilgængelige i Office.

Brug denne type tendenslinje til at oprette en ret linje til enkle, lineære datasæt. Dataene er lineære, hvis mønsteret i dets datapunkter ser ud som en linje. En lineær tendenslinje angiver normalt, at noget er stadigt stigende eller faldende.

En lineær tendenslinje bruger denne ligning til at beregne tilpasningen af de mindste kvadrater for en linje:

ligning

hvor m er hældningen, og b er skæringen.

Den følgende lineære tendenslinje viser, at salget af køleskabe er steget konsekvent over en periode på 8 år. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi (et tal fra 0 til 1, som viser, hvor nært de estimerede værdier for tendenslinjen svarer til dine faktiske data) er 0,979, hvilket viser, at linjen passer godt til dataene.

Punktdiagram med en lineær tendenslinje

Denne tendenslinje, der viser den bedst tilpassede kurve, er nyttig, når hastigheden af ændringer i dataene øges eller reduceres hurtigt og derefter udjævnes. I en logaritmisk tendenslinje kan der bruges negative og positive værdier.

En lineær tendenslinje anvender denne ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunktion.

Følgende logaritmiske tendenslinje viser en forventet vækst i bestanden af dyr med en bestemt mængde plads, hvor bestanden udjævnede sig, efterhånden som pladsen til dyrene blev mindre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,933, hvilket viser, at linjen passer relativt godt til dataene.

Punktdiagram med logaritmisk tendenslinje

Denne tendenslinje er nyttig, når der er udsving i dataene, f.eks. når du analyserer gevinster og tab på grundlag af en stor mængde data. Den polynomiske rækkefølge kan fastlægges ud fra antallet af udsving i dataene eller ud fra, hvor mange buer (top og dal) der forekommer i kurven. Normalt har en 2. ordens polynomisk tendenslinje kun en top eller en dal, en 3. ordens polynomisk tendenslinje har en eller to toppe eller dale, og en 4. ordens polynomisk tendenslinje kan have op til tre toppe eller dale.

En polynomisk eller buet tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor b og Variabel er konstanter.

Følgende polynomiske tendenslinje af 2. orden (én top) viser forholdet mellem fart og benzinforbrug. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,979, hvilket er tæt på 1, og hvilket betyder, at linjen passer godt til dataene.

Punktdiagram med polynomisk tendenslinje

Denne tendenslinje, der viser en kurvet linje, er nyttig til datasæt, der sammenligner de målinger, der forøges med et bestemt interval, f.eks. en racerbils acceleration med et-sekundsintervaller. Du kan ikke oprette en potenstendenslinje, hvis dataene indeholder nulværdier eller negative værdier.

En potenstendenslinje bruger denne ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når dine data indeholder negative værdier eller nulværdier.

Følgende afstandsmålingsdiagram viser afstand i meter gange sekunder. Potenslinjen viser klart den stigende acceleration. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,986, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Punktdiagram med potenstendenslinje

Denne tendenslinje viser en kurve, der er meget praktisk, når dataværdier stiger eller falder i konstant større intervaller. Du kan ikke oprette en eksponentiel tendenslinje, hvis dine data indeholder nulværdier eller negative værdier.

En eksponentiel tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter, og e er logaritmens grundtal.

Den følgende eksponentielle tendenslinje viser den faldende mængde af kulstof 14 i et objekt, efterhånden som det bliver ældre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,990, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Diagram med en eksponentiel tendenslinje

Denne tendenslinje udjævner svingninger i data, så et mønster eller en tendens vises mere tydeligt. En tendenslinje med glidende gennemsnit bruger et bestemt antal datapunkter (fastlægges i indstillingen Periode), beregner gennemsnittet for dem og bruger gennemsnitsværdien som et punkt i tendenslinjen. Hvis Periode f.eks. fastlægges til 2, bruges gennemsnittet for de to første datapunkter som det første punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit. Gennemsnittet for det andet og tredje datapunkt bruges som det andet punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit og så videre.

En tendenslinje med glidende gennemsnit bruger følgende ligning:

ligning

Antallet af punkter i en tendenslinje for et bevægeligt gennemsnit er lig med det samlede antal punkter i en serie minus det antal, du angiver for perioden.

I et punktdiagram er tendenslinjen baseret på rækkefølgen af x-værdier i diagrammet. Du kan opnå et bedre resultat ved at sortere x-værdierne, før du tilføjer et glidende gennemsnit.

Følgende glidende gennemsnitstendenslinje viser et mønster for antallet af boliger solgt over en periode på 26 uger.

Punktdiagram med tendenslinje med glidende gennemsnit

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Føj en tendens- eller glidende gennemsnitslinje til et diagram

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×