Indstille startdatoen eller slutdatoen for projektet

Indstille startdatoen eller slutdatoen for projektet

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Startdatoen angives som standard altid til dags dato for alle nye projekter. Du kan selvfølgelig ændre dette til et andet starttidspunkt. Du kan også angive, at projektet skal planlægges fra en slutdato.

Tip!: Projektstyring    Planlægge dit projekt ud fra et starttidspunkt, hvis det er muligt. Selvom du kender den dato, som et projekt skal være fuldført, giver planlægning fra en startdato dig den størst mulige fleksibilitet.

Planlægge projektets startdato eller slutdato

 1. Klik på Projekt > Projektoplysninger.

 2. Gå til listen Planlæg fra, og vælg Projektets startdato eller Projektets slutdato.

 3. Angiv den dato, du vil planlægge fra, i feltet Startdato eller Slutdato.

Tip

Forklaring

Vælg kun én planlægningsmetode

Et projekt kan kun planlægges fra enten startdatoen eller fra slutdatoen. Det kan ikke planlægges fra begge datoer på samme tid.

Flyt starttidspunktet for projektet

Du kan ændre projektets start- eller slutdato når som helst, selv efter at du har oprettet projektplanen. Klik på fanen Projekt > Flyt projekt.

Når du flytter et projekt, kan du bestemme, om Project også skal flytte datoer på det faktiske arbejde, der er udført. Hvis du vil have bedre styring med, hvordan faktiske og ikke-færdiggjorte dele af opgaver flyttes, skal du først bruge funktionen, før du flytter noget. Klik på Projekt > Opdater projekt, og markér derefter indstillingen Omlæg uafsluttet arbejde til at starte efter. Angiv nu et fremtidigt tidspunkt, hvor uafsluttet arbejde kan planlægges til at blive udført. De faktiske datoer på opgaven flyttes ikke. Når du har gjort det, kan du bruge funktionen Flyt projekt.

Fordele ved at planlægge fra en slutdato

Du vil identificere den dato, hvor projektet skal starte for at være færdigt på en bestemt dato. Det er ofte stadig en god ide at skifte tilbage til at planlægge fra startdatoen, når arbejdet på projektet starter.

Du ved ikke med sikkerhed, hvornår projektet starter.

Din projektledermetode kræver, at du planlægger ud fra en slutdato.

Hvad sker der, når et projekt planlægges fra en slutdato?

Når du angiver nye opgaver, tildeles de begrænsning Så sent som muligt. Du bør kun angive andre betingelser, hvis det er nødvendigt.

Hvis du trækker en Gantt-søjle for at ændre slutdatoen for en opgave, tildeles den automatisk betingelsen Afslut senest.

Hvis du bruger automatisk udjævning for at reducere overallokeringer i dit projekt, tilføjer et negativt tal for Udjævningsforskydning af hensyn til justering af tilgængeligheden af ressourcerne automatisk i Project. Da projektet er planlagt ud fra slutdatoen, føje negative ressourceudjævning forsinkelser tid, når en opgave i stedet for før en opgave.

Hvis du ændrer et projekt, der tidligere er planlagt fra en startdato, så det nu er planlagt ud fra en slutdato, fjerner Project automatisk alle udjævning forsinkelser og udjævning alle fra opgaver og tildelinger.

Pas på datobetingelser

Hvis slutdatoen, ikke ændrer, når du ændrer startdatoen, kan en eller flere opgaver har anvendt en datobetingelse. Gennemgå begrænsningerne i din plan at sikre, at de er alle nødvendige og relevante. For at få vist en opgavebetingelser, skal du højreklikke på opgaven, klik på oplysninger og klik derefter på fanen Avanceret.

Pas på den faktiske fremdrift, der rapporteres for opgaver

Hvis startdatoen ikke ændres, efter at du har ændret slutdatoen, kan der være rapporteret faktisk fremdrift eller anvendt en betingelse på en eller flere af opgaverne. Gennemse betingelserne i planen for at sikre, at de alle er nødvendige og relevante. Du får vist en opgaves betingelser ved at højreklikke på opgaven, klikke på Oplysninger og derefter klikke på fanen Avanceret.

Flere oplysninger om et projekts start- og slutdato

Toppen af siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Planlægge projektets startdato eller slutdato

 1. Klik på Projektoplysninger i menuen Projekt.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil planlægge fra startdatoen, skal du klikke på Projektets startdatoPlanlæg fra listen.

  • Hvis du vil planlægge fra slutdatoen, skal du klikke på Projektets slutdatoPlanlæg fra listen.

 3. Angiv den dato, du vil planlægge fra, i feltet Startdato eller Slutdato.

 • Hvis du vælger at planlægge fra slutdatoen, fordi du vil identificere den seneste dato, kan du starte projektet og stadig slutte, slutdato, det er ofte stadig en god ide at skifte tilbage til at planlægge fra startdatoen, hvor arbejdet på projektet starter. Dette hjælper dig med at tydeligt se status for dit projekt, og at holde styr på faktorer og situationer, der kan medføre slutdatoen for at ændre.

 • Et projekt planlægges kun fra projektets startdato eller projektets slutdato på én gang. Det kan ikke planlægges fra begge datoer samtidigt. Når du planlægger fra projektets startdato, beregnes automatisk projektets slutdato som ændringerne project. Når du planlægger fra projektets slutdato, beregnes automatisk projektets startdato. Hvis du vil ændre den automatisk beregnede dato, skal du enten ændre til at planlægge projektet fra den aktuelt beregnede dato eller foretage ændringer af opgaverne i projektet, justeres datoberegningen af.

 • Hvis slutdatoen, ikke ændrer, når du ændrer startdatoen, kan en eller flere opgaver har anvendt en datobetingelse. Gennemgå begrænsningerne i din plan at sikre, at de er alle nødvendige og relevante. (For at få vist en opgavebetingelser, Vælg opgaven, og klik derefter på Indstillinger i menuen Opgavens drivkraft.)

 • Hvis startdatoen ikke ændrer, når du ændrer slutdatoen, kan en eller flere opgaver enten har faktisk fremdrift, der rapporteres eller har anvendt en datobetingelse. Gennemgå begrænsningerne i din plan at sikre, at de er alle nødvendige og relevante. (For at få vist en opgavebetingelser, Vælg opgaven, og klik derefter på Indstillinger i menuen Opgavens drivkraft.)

 • Hvis et ask i projektet starter tidligere end projektets startdato, skal du muligvis har angivet en datobetingelse, opgaven skal muligvis en ekstern afhængighed eller opgave kan have en faktisk startdato, der er registreret før projektets startdato. Du kan prøve følgende løsninger:

  • Hvis opgaven er en datobetingelse til at starte ingen tidligere end projektets startdato, kan du nulstille begrænsningen. Vælg opgaven, klik på Opgaveoplysninger, og klik derefter på fanen Avanceret. Klik på så tidligt som muligt på listen begrænsningstype.

  • Hvis opgaven kræver en ekstern afhængighed, skal du ændre projektets startdato til at matche ekstern afhængighed dato. Klik på Projektoplysninger i menuen projekt. Angiv den nye dato i feltet startdato.

  • Hvis opgaven har en forkert faktisk startdato, Vælg opgaven, og peg derefter på Opfølgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Opdater opgaver. Ændre datoen i feltet Start under faktisk.

 • Du kan ændre projektets startdato eller slutdato, når du vil, selv efter at du opretter projektplanen. Eksempelvis hvis du forsøger for at opfylde en bestemt slutdato og tidsplanen udvider i øjeblikket er udløbet, kan du manuelt angive startdatoen tidligere til automatisk at justere slutdatoen. Flytte projektets startdato eller slutdato, skal du klikke på Juster datoer på værktøjslinjen analyse. Denne makro ændres opgavedatoer i forhold til den nye startdato eller slutdato for projektet.

Få mere at vide mere om planlægning fra en start dato- eller slutdato

Næsten alle projektet skal planlægges fra en kendte startdato. Selvom du kender den dato, som et projekt skal være fuldført, giver planlægning fra en startdato dig den størst mulige fleksibilitet.

Der er nogle tilfælde, men, kan det være bedst at planlægge fra en slutdato. For eksempel det som regel er en god ide at planlægge ud fra en slutdato dato, hvor:

 • Du vil identificere den dato, når et projekt skal starte for at afslutte på en bestemt påkrævet dato.

 • Du er ikke sikker på, hvornår projektet starter (Hvis din startdato, afhænger af din modtagelse af arbejde fra en anden kilde, f.eks, og af modtagelsesdatoen for, der fungerer endnu ikke er kendt).

 • Din projektledermetode kræver, at du planlægger ud fra en slutdato.

Når du arbejder med et projekt, der er planlagt ud fra en slutdato, Husk på forskelle i den måde, Microsoft Office Project håndterer visse processer i sådanne projekter. I et projekt, der er planlagt ud fra en slutdato:

 • Når du angiver nye opgaver, tildeler Office Project automatisk så sent som muligt (ALAP) begrænsning til disse opgaver. Kun, hvis det er nødvendigt, skal du indstille andre betingelser.

 • Hvis du trækker en Gantt-søjle for at ændre slutdatoen for en opgave, tildeles Office den automatisk betingelsen Udfør ingen senest (AS).

 • Hvis du bruger automatisk udjævning for at reducere overallokeringer i dit projekt, tilføjes Office Project automatisk et negativt tal for Udjævningsforskydning af hensyn til justering af tilgængeligheden af ressourcerne. Da projektet er planlagt ud fra slutdatoen, føje negative ressourceudjævning forsinkelser tid, når en opgave i stedet for før en opgave.

Hvis du ændrer et projekt, der tidligere er planlagt fra en startdato, så det nu er planlagt ud fra en slutdato, fjerner Office Project automatisk alle udjævning forsinkelser og udjævning alle fra opgaver og tildelinger.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×