Indstil en start- eller slutdato (begrænsning) for en opgave

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan ændre en opgaves startdato eller slutdato i kolonnerne Start dato og slut dato. Men vær forsigtig! Når du ændrer et start-eller sluttidspunkt, placerer Project begrænsnings på de opgaver, der tvinger dem til at starte eller slutte på den dato, også selvom resten af tidsplanen ændres.

Hvad vil du foretage dig?

Føj en begrænsning til en opgave

Fjerne en begrænsning

Tilgængelige begrænsninger

Opgavebegrænsninger i forhold til opgaveafhængigheder

Føj en begrænsning til en opgave

Hvis du har en begrænsning, du ikke kan undgå, f.eks. datoen for et arrangement, skal du vælge begrænsningstype samt datoen:

 1. Dobbeltklik på opgaven på opgavelisten for Gantt-diagrammet.

 2. Klik på fanen Avanceret.

 3. Vælg indstilling på listen Begrænsningstype.

 4. Hvis du vælger en anden begrænsning end Så sent som muligt eller Så tidligt som muligt, skal du føje en dato til feltet Begrænsningsdato.

  Dialogboksen Opgaveoplysninger, menuen Begrænsningstype

Tip til projektstyring    Lad Project gøre det, programmet er bedst til  – planlægge dit projekt. Angiv selv opgavevarigheder og opret links mellem opgaver, og så beregner Project start- og slutdatoerne for opgaven.

Fjerne en begrænsning

Teknisk set kan du ikke fjerne en begrænsning, men du kan nulstille den til standardværdien og knytte den til andre opgaver i stedet for en bestemt dato.

 1. Dobbeltklik på opgaven på opgavelisten for Gantt-diagrammet.

 2. Klik på fanen Avanceret.

 3. Vælg en af disse indstillinger på listen Begrænsningstype:

Tilgængelige begrænsninger

Du kan tilføje otte forskellige begrænsninger til opgaver i Project. Der er tre varianter af disse begrænsninger:

 • Fleksible begrænsninger, som ikke knytter en opgave til en bestemt dato.

 • Halvfleksible begrænsninger, der medtager de tidligste startdatoer eller de seneste slutdatoer.

 • Ikke-fleksible begrænsninger, der har specifikke start- eller slutdatoer.

Begrænsning

Type

Beskrivelse

Så sent som muligt (ALAP)

Fleksibel

Opgaven startes så sent som muligt uden at forsinke andre opgaver. Dette er standardbegrænsningen, når du planlægger ud fra projektets slutdato.

Så tidligt som muligt (ASAP)

Fleksibel

Opgaven startes så hurtigt som muligt. Dette er standardbegrænsningen, når du planlægger ud fra projektets startdato.

Start tidligst (ST)

Halvfleksibel

Opgaven startes på eller efter en bestemt dato.

Afslut tidligst (AT)

Halvfleksibel

Opgaven afsluttes på eller efter en bestemt dato.

Start senest (SS)

Halvfleksibel

Opgaven startes på eller før en bestemt dato.

Afslut senest (AS)

Halvfleksibel

Opgaven afsluttes på eller før en bestemt opgave.

Skal afsluttes den (SAD)

Ikke-fleksibel

Opgaven afsluttes på en bestemt dato.

Skal starte den (SSD)

Ikke-fleksibel

Opgaven startes på en bestemt dato.

Opgavebegrænsninger i forhold til opgaveafhængigheder

Begrænsningerpå opgaver (restriktioner på, hvornår en opgave kan startes eller afsluttes) kan nemt forveksles med afhængigheder af opgaver (links, der viser en relation mellem opgaver).

Se Sammenkæde opgaver i et projekt, hvis du vil have oplysninger om afhængigheder.

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Om begrænsninger

Angiv start- og slutdatoer for en opgave

Angiv en deadlinedato for en opgave

Rediger begrænsningstypen for en opgave

Rediger begrænsninger ved hjælp af Projektguiden

Rediger begrænsning i dialogboksen Opgaveoplysninger

Foretag begrænsningsændringer i tabellen Begrænsningsdatoer

Om begrænsninger

Der findes tre typer begrænsninger:

 • Der er ikke associeret fleksible betingelser med bestemte datoer. Angivelse af disse betingelser giver mulighed for at starte opgaver så tidligt som muligt eller så sent som muligt med opgaveafslutning før projektafslutning, hvis der er angivet andre betingelser og opgaveafhængigheder i tidsplanen.

 • Halvfleksible betingelser kræver en associeret dato, der styrer den tidligste og seneste start- eller slutdato for en opgave. Disse betingelser gør det muligt at afslutte en opgave når som helst, så længe den opfylder start- eller slut-deadline.

 • Ikke-fleksible betingelser kræver en tilknyttet dato, der styrer start-eller slutdato for opgaven. Disse begrænsninger er nyttige, når du har brug for at få din plan til at tage højde for eksterne faktorer som tilgængelighed af udstyr eller ressourcer, deadlines, kontrakt milepæle og start-og slutdatoer.

I følgende tabel opremses de betingelser, der findes i Project.

Betingelsestype

Navn på betingelse

Beskrivelse

Fleksibel

Så sent som muligt (ALAP)

Planlægger opgaven så sent som muligt med opgaveafslutning før projektafslutning uden forsinkelse af efterfølgende opgaver. Dette er standardbetingelsen for opgaver, når du planlægger fra projektets slutdato. Angiv ikke en start- eller slutdato med denne betingelse.

Fleksibel

Så tidligt som muligt (ASAP)

Planlægger, at opgaven skal begynde så tidligt som muligt. Dette er standardbetingelsen for opgaver, når du planlægger fra projektets startdato. Angiv ikke en start- eller slutdato med denne betingelse.

Halvfleksibel

Start tidligst (ST)

Planlægger opgavestart på eller efter en angivet dato. Brug denne betingelse til at sikre, at en opgave ikke starter før en angivet dato.

Halvfleksibel

Afslut tidligst (AT)

Planlægger opgaveslut på eller efter en angivet dato. Brug denne betingelse til at sikre, at en opgave ikke slutter før en bestemt dato.

Halvfleksibel

Start senest (SS)

Planlægger opgavestart på eller før en angivet dato. Brug denne betingelse til at sikre, at en opgave ikke starter efter en angivet dato.

Halvfleksibel

Afslut senest (AS)

Planlægger opgaveslut på eller før en angivet dato. Brug denne betingelse til at sikre, at en opgave ikke slutter efter en bestemt dato.

Ikke-fleksibel

Skal afsluttes den (SAD)

Planlægger opgaveslut på en angivet dato. Angiver den tidlige, planlagte og sene slutdato til den dato, du angiver, og forankrer opgaven i tidsplanen.

Ikke-fleksibel

Skal starte den (SSD)

Planlægger opgavestart på en angivet dato. Angiver den tidlige, planlagte og sene startdato til den dato, du angiver, og forankrer opgaven i tidsplanen.

Hvis du manuelt angiver en startdato eller slutdato for en opgave, ændrer Project betingelsestypen for den pågældende opgave til Start tidligst (ST) eller Afslut tidligst (AT). Disse halvfleksible betingelsestyper tvinger opgaven til at starte eller slutte på den angivne dato uanset efterfølgende ændringer, som ellers ville påvirke opgavens placering i den overordnede projektplan.

Hvis du vil opnå optimal fleksibilitet i planlægningen, anbefaler vi, at du tillader, at Project bruger fleksible betingelser til at beregne start-og slutdatoer for opgaver baseret på de varigheder og opgaveafhængigheder , du angiver. Hvis du har uundgåelige begrænsninger, f. eks en begivenheds dato, der ikke kan flyttes, skal du overveje at angive en betingelse for en opgave manuelt.

Hvorfor?

Hvis du begrænser en opgave, der er afhængig af en anden opgave, kan det give uønskede resultater, som vist i følgende eksempel:

Opgaven "Støbe fundament" er sammenkædet, så den starter, så snart "Grave huller" afsluttes. "Grave huller" er planlagt til den 10. Hvis du angiver en ikke-fleksibel betingelse, der tvinger "Støbe fundament" til at starte den 10., og "Grave huller" så afsluttes tidligere end planlagt, vil Project ikke kunne udnytte den tidligere slutdato og flytte "Støbe fundament", så den starter tidligere.

I stedet for at angive en specifik dato kan du overveje at angive en så-tidligt-som-muligt-betingelse (ASAP) og indtaste en deadline for opgaven. Hvis du angiver en deadlinedato, viser Project en deadlinemarkør i Gantt-diagramvisningen, og en indikator giver dig besked, når opgavens slutdato flyttes til efter deadline.

Angiv start- og slutdatoer for en opgave

Det anbefales, at du giver Project tilladelse til at beregne start-og slutdatoer for opgaver baseret på de varigheder og opgaveafhængigheder, du angiver, for at opnå optimal fleksibilitet i planlægningen. Men hvis du har uundgåelige begrænsninger som en begivenheds dato, kan du angive en bestemt start-eller slutdato for en opgave.

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Klik på den opgave, du planlægger, og klik derefter på Opgaveoplysninger Knapflade .

 3. Klik på fanen Avanceret.

 4. Vælg en begrænsningstype fra listen Begrænsningstype.

 5. Hvis du vælger en anden begrænsning end Så sent som muligt eller Så tidligt som muligt, skal du skrive en betingelsesdato i feltet Betingelsesdato eller markere en dato i kalenderen.

Bemærkninger!: 

 • Når du planlægger dit projekt ud fra en startdato og skriver en dato i feltet Start i en opgave (eller trækker en Gantt-søjle for at ændre startdatoen), angiver Project en Start tidligst (ST)-begrænsning for den pågældende opgave. Hvis du skriver en dato i feltet Udfør i en opgave, angiver Project automatisk begrænsningen Afslut tidligst (AT).

 • Project 2007 starter som standard nye opgaver på projektets startdato, men du kan angive, at nye opgaver skal starte på den aktuelle dato i stedet for projektets startdato. Vælg funktioner > Indstillinger > tidsplan, og vælg derefter Start på dags dato på listen nye opgaver i sektionen planlægningsindstillinger .

Hvis du har problemer med dine opgavebegrænsninger, kan det være, at du finder oplysningerne i følgende afsnit nyttige.

Angiv en deadlinedato for en opgave

Du kan angive en deadline-dato for en opgave for at holde styr på dens slutdato uden at låse tidsplanen med en ikke-fleksibel begrænsning. Project opdaterer tidsplanen efter behov, holder styr på datoer for deadlines og viser et symbol Knapflade i kolonnen indikator, hvis en opgave slutter efter sin deadline.

Angiv en deadlinedato for en opgave:

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Klik på den opgave, du vil tildele en deadline.

 3. Klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Avanceret .

 4. Angiv en deadline i feltet Deadline.

  Tip!: Hvis du senere beslutter, at du ikke længere vil have en deadline for denne opgave, kan du fjerne deadline ved at fjerne værdien i feltet Deadline.

 5. Klik på OK for at gemme deadline. En grøn pile Knapflade vises ud for linjen for opgaven i Gantt-diagramvisningen. Project giver dig ikke besked, hvis en deadline er overskredet.

Bemærk!: Når en opgave overskrider sin deadline-dato, beregner Project det negative slæk for den pågældende opgave. Hvis en opgave afsluttes en dag senere, end den var planlagt til at slutte, vises det samlede slæk på-1d.

Rediger opgavens begrænsningstype

Du kan ændre en opgaves begrænsningstype i Projektguiden, i dialogboksen Opgaveoplysninger eller i tabellen Begrænsningsdatoer.

Rediger begrænsninger ved hjælp af Projektguiden

 1. Klik på opgaver Knapflade på værktøjslinjen projekt Guide .

 2. I ruden Opgaver, skal du klikke på Angiv deadlines og begræns opgaver.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil markere en enkelt opgave, skal du klikke på opgavens navn.

  • Hvis du vil vælge mere end én opgave, skal du holde CTRL nede og klikke på hvert opgavenavn.

  • Hvis du vil markere alle opgaver i projektet, skal du klikke på Markér alt.

   Knappen Markér alt

 4. Under Begræns en opgave skal du vælge den begrænsningstype, du vil bruge til den eller de valgte opgaver.

 5. Klik på Udført.

Rediger begrænsninger i dialogboksen Opgaveoplysninger

 1. Klik på den opgave, der har begrænsningen, og klik derefter på Opgaveoplysninger Knapflade .

 2. På fanen Avanceret, skal du gennemse eller ændre begrænsningstypen.

Bemærk!: Opgavebetingelser er også tydeligt markeret i kolonnen indikator med et Begrænsnings symbol (enten Knapflade eller Knapflade ). Placer markøren på begrænsningens indikator for at se begrænsningstypen samt dato.

Foretag begrænsningsændringer i tabellen Begrænsningsdatoer

 1. På menuen Visning, skal du klikke på Flere visninger.

 2. Vælg Opgaveark på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. På menuen Visning, skal du pege på Tabel, og klik derefter på Flere tabeller.

 4. Klik på Opgave.

 5. I listen Tabeller skal du klikke på Begrænsningsdatoer, og klik derefter på Anvend.

  Opgavearket ændres til at vise tabellen Begrænsningsdatoer, som viser opgavenavne, varighed og begrænsningstype for alle begrænsninger (herunder Så tidligt som muligt) og begrænsningsdatoer, hvis det er relevant.

 6. Benyt en eller begge af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre begrænsningstypen, skal du klikke på pilen i feltet Begrænsningstype og derefter klikke på den ønskede begrænsning.

  • Hvis du vil ændre datoen for en begrænsning i feltet Begrænsningsdato, skal du skrive eller vælge den dato, du vil bruge.

   Hvis du ændrer en begrænsning til Så tidligt som muligt (ASAP) eller Så sent som muligt (ALAP), vises Ikke tilgængelig i feltet Begrænsningsdato.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×