Indsætte sektionsskift

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Brug sektionsskift til at dele og formatere dokumenter i alle størrelser. Du kan opdele sektioner, for eksempel i dele eller kapitler, og tilføje formatering som kolonner, sidehoveder og sidefødder, sidekanter.

Du kan også slette et sektionsskift, der tidligere blev tilføjet.

Hvad vil du gerne gøre?

For at begynde med kan du styre, hvordan dokumentet ser ud. En enkelt side kan have flere forskellige sektioner, og hver sektion kan for eksempel have sin egen sidehoved og sidefod, retning, formatering og afstand.

Du kan bruge sektioner til at foretage (eller indhegne) andre formateringsændringer på den samme eller forskellige sider i dokumentet, herunder:

Du kan få mere at vide om sektionsskift ved at gå til Hvor er sektionsskiftene i et dokument?

 • Vælg Sideskift, i gruppen Sideopsætning på fanen Layout, og vælg derefter den ønskede type sektionsskift.

  De forskellige typer sektionsskift fremhæves på fanen Layout.

Bemærk!: Hvis du vil føje en ny side til dokumentet, skal du se Indsæt et sideskift.

Når du beslutter dig for at bruge sektioner, kan mulighederne for, hvordan dit dokument kan se ud, synes at være uendelige. En af de bedste og nemmeste ting, du kan gøre, er at eksperimentere og lege lidt med sektionsskift for at finde ud af, hvordan det fungerer, og hvordan du vil have dit dokument til at se ud.

 • Sektionsskiftet Næste side starter den nye sektion på næste side.

  Vælg Sidelayout > Sideskift > Næste side.

  Kommando for sektionsskiftet Næste side, der starter en ny sektion på den næste side i et Word-dokument

 • Sektionsskiftet Fortløbende starter den nye sektion på samme side. En af de mest almindelige grunde til at bruge denne type sektionsskift er, hvis du bruger kolonner. Hvis du bruger denne type sektionsskift, kan du ændre antallet af kolonner uden at starte på en ny side.

  Vælg Sidelayout > Sideskift > Fortløbende.

  Kommando for fortløbende sektion, der starter en ny sektion på samme side i et Word-dokument

 • Kommando for sektionsskift for Lige side, der starter en ny sektion på den næste side med lige sidetal.

  Vælg Sidelayout > Sideskift > Lige side.

  Kommando for sektionsskift for lige side, der starter en ny sektion på den næste side med lige sidetal i et Word-dokument

 • Med et sektionsskift af typen Ulige side kan du starte en ny sektion på den næste side med ulige sidetal.

  Vælg Sidelayout > Sideskift > Ulige side.

  Kommando for sektionsskift for ulige side, der starter en ny sektion på den næste side med ulige sidetal i et Word-dokument

Hvad vil du gerne gøre?

 • Klik på Sidelayout > Sideskift og dernæst på det sektionsskift, du vil tilføje.

  gruppen sideopsætning

Bemærk!: Hvis du vil slette et sektionsskift, skal du se Slette et sektionsskift.

Typer af sektionsskift

 • Sektionsskiftet Næste side starter den nye sektion på næste side.

  Sektionsskiftet Næste side

 • Sektionsskiftet Fortløbende starter den nye sektion på samme side.

  Sektionsskiftet Fortløbende

  Et fortløbende sektionsskift er nyttigt, hvis du vil ændre formateringen, f.eks. antallet af kolonner, uden at starte på en ny side.

 • Sektionsskiftene Lige side og Ulige side starter den nye sektion på den næste lige eller ulige nummererede side.

  Sektionsskiftet Ulige side

  Hvis dokumentkapitler altid skal begynde på en ulige side, skal du bruge sektionsskiftet Ulige side.

Du kan ændre layoutet for en sektion i kolonner. Du kan for eksempel tilføje et fortløbende sektionsskift og derefter fastlægge en del af en side med én kolonne som to kolonner.

Eksempel på et dokument med sektionsskift

1. Sektion formateret med en spalte

2. Sektion formateret med to spalter

 • Klik på side layout > kolonner, og vælg derefter det ønskede antal kolonner.

Tip til brug af kolonner i et sektionsskift

Sektionsskiftet er ligesom et hegn, som lukker kolonneformateringen inde. Men hvis du fjerner et sektionsskift, bliver den tekst, som stod over skiftet, en del af det afsnit, som stod under skiftet, og teksten formateres på samme måde som den tekst, der stod under skiftet.

Lad os se på eksemplet ovenfor. Hvis vi fjerner sektionsskiftet mellem første og anden sektion, formateres hele dokumentet i to kolonner, fordi det er den anvendte formatering under sektionsskiftet.

Du kan bruge sektioner til at foretage (eller indhegne) andre formateringsændringer på forskellige sider i dokumentet, herunder:

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan bruge sektionsskift til at ændre layoutet eller formateringen for en side eller sider i dokumentet. Du kan for eksempel arrangere en del af en side med én kolonne som to kolonner. Du kan adskille kapitlerne i dokumentet, så sidenummereringen for hvert kapitel begynder med 1. Du kan også oprette et andet sidehoved eller en anden sidefod til en del af dokumentet.

Eksempel på et dokument med sektionsskift

1. Sektion formateret med en spalte

2. Sektion formateret med to spalter

Bemærk!: I Microsoft Office Word 2007kan du vælge mange sidelayout fra galleriet af nye side designs. Du kan for eksempel tilføje en side med en enkelt kolonne, der indeholder en sektion med to kolonner ved at klikke på indstillingen sidelayout i galleriet med nye side design.

 1. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på den type sektionsskift, du vil bruge.

Sektionsskift bruges til at oprette layout- eller formateringsændringer i en del af et dokument. Du kan ændre følgende formater for individuelle sektioner:

 • Margener

 • Papirstørrelse eller -retning

 • Papirkilde til en printer

 • Sidekanter

 • Lodret justering af tekst på en side

 • Sidehoveder og sidefødder

 • Kolonner

 • Sidenummerering

 • Linjenummerering

 • Fodnoter og slutnoter

  Bemærkninger!: 

  • Et sektionsskift styrer sektionsformateringen af den tekst, der står foran den. Når du sletter et sektionsskift, sletter du også sektionsformateringen af teksten før skiftet. Denne tekst bliver en del af den efterfølgende sektion og overtager alle sektionens formateringer. Hvis du for eksempel separerer kapitlerne i et dokument ved hjælp af sektionsskift, og du derefter sletter sektionsskiftet i begyndelsen af kapitel 2, er kapitel 1 og kapitel 2 i samme afsnit og antager den formatering, der tidligere kun blev brugt af kapitel 2.

  • Det sektionsskifte, der styrer formateringen af sidste del af dit dokument, vises ikke som del af dokumentet. Du kan ændre dokumentets formatering ved at klikke i dokumentets sidste afsnit.

Eksempler på sektionsskift

Følgende eksempler viser de typer sektionsskift, du kan indsætte. (I hver illustration repræsenterer den dobbeltpunkterede linje et sektionsskift).

Med kommandoen Næste side indsættes et sektionsskift og den nye sektion startes på næste side. Denne type sektionsskift er specielt nyttig til at starte nye kapitler i et dokument.

Sektionsskiftet Næste side

Den fortløbende kommando indsætter et sektionsskift og starter den nye sektion på den samme side. Et fortløbende sektionsskift er nyttigt til at oprette en formateringsændring, f. eks et forskelligt antal kolonner, på en side.

Sektionsskiftet Fortløbende

Med kommandoen Lige side eller Ulige side indsættes et sektionsskift og den nye sektion startes på næste side med et lige eller et ulige sidetal. Hvis du vil have, at dokumentkapitler altid starter på en ulige side eller på en lige side, skal du bruge indstillingen Ulige side eller Lige side for sektionsskift.

Sektionsskiftet Ulige side

 1. Klik der, hvor du vil foretage en formateringsændring.

  Du kan f.eks. vælge en del af dokumentet, omkring hvilket der skal indsættes et par sektionsskift.

 2. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Billede af Word-båndet

 3. I gruppen Sektionsskift skal du klikke på den type sektionsskift, som passer til den type formateringsændring, du vil foretage.

  Hvis du for eksempel adskiller et dokument til kapitler, vil du måske gerne have, at et kapitel starter på en ulige side. Klik på ulige side i gruppen sektionsskift .

Et sektionsskift definerer, hvor en formateringsændring forekommer i dokumentet. Når du sletter et sektionsskift, sletter du også sektionsformateringen af teksten før skiftet. Denne tekst bliver en del af den efterfølgende sektion og overtager alle sektionens formateringer.

Sørg for, at du ser kladdevisningen, så du kan se sektionsskiftets dobbelte stiplede linje.

 1. Markér det sektionsskift, du vil slette.

 2. Tryk på Delete.

Du kan tilføje sideskift, men Word Online kan ikke tilføje sektionsskift endnu.

Klik på Indsæt > Sideskift for at indsætte et sideskift.

indsætte sideskift

Hvis du har Word på computeren, kan du bruge kommandoen Åbn i Word til at åbne dokumentet og tilføje sektionsskift der. Når du er færdig og gemmer dokumentet, gemmes det fortsat der, hvor du åbnede det i Word Online.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×