Indsætte, redigere og få vist felter i Word

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Indsætning af felter kan give dig nøjagtig kontrol over dynamisk tekst i dit dokument. Felter er en vigtig del af Word, men det er godt at vide, at der indsættes mange felter for dig via indbyggede kommandoer og funktioner. For eksempel arbejdes der med felter, når du indsætter sidetal eller opretter en indholdsfortegnelse. I disse tilfælde er ofte nemmere at lade Word tilføje dem for dig automatisk. Felter er især praktiske som pladsholdere for de data i et dokument, der evt. ændres, og til at oprette standardbreve eller etiketter i brevfletningsdokumenter.

Disse trin bruges til at indsætte alle feltkoder i Word. Du kan se en liste over alle feltkoder med detaljerede oplysninger om hver kode i Liste over feltkoder i Word.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte et felt.

  Tip!: Hvis du kender feltkoden for det felt, du vil indsætte, kan du indtaste den direkte i dokumentet. Tryk først på CTRL+F9, og indtast derefter koden i parenteserne.

 2. Klik på Indsæt > hurtige dele > felt.
  Indstillingen Indsæt felt i menuen Hurtige dele.

 3. Vælg et feltnavn på listen Feltnavne.

  Tip!: Du kan filtrere listen ved at klikke på pil ned i listen Kategorier.


  Dialogboksen Felt

 4. Under Feltegenskaber skal du vælge andre egenskaber eller indstillinger, du ønsker, og klik på OK.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil se koderne for et bestemt felt i feltetFelt, skal du klikke på Feltkoder. Denne knap er som standard klikket for nogle felter.

 • Hvis du vil indlejre et felt i et andet felt, skal du først indsætte det ydre felt, også kaldet containerfeltet (trin 1-4 ovenfor). Placer derefter indsætningspunktet i feltkoden på det sted, hvor det indre felt skal indsættes, og gentag trin 2-4 ovenfor.

 • Hvis du vil se koderne for et bestemt felt i dialogboksen Felt, skal du klikke på Feltkoder.

 • Hvis du vil indlejre et felt i et andet felt, skal du først indsætte det ydre felt, også kaldet containeren eller objektbeholderen, i dialogboksen Felt. I dokumentet skal du placere indsætningspunktet i feltkoden på det sted, hvor du vil indsætte det indre felt. Brug derefter dialogboksen Felt til at indsætte det indre felt.

Hvis du kender feltkoden for det felt, du vil indsætte, kan du også indtaste det direkte i dokumentet. Tryk først på CTRL+F9, og indtast derefter koden i parenteserne.

Du kan indsætte et felt, hvis du vil:

 • Lægge sammen, trække fra eller udføre andre beregninger. I så fald skal du bruge feltet = (formel).

 • Arbejde med dokumenter i en brevfletning. Du kan f.eks. indsætte felterne ASK og FILLIN for at få vist en prompt, når Word fletter hver datapost med hoveddokumentet.

I andre tilfælde er det nemmere at bruge kommandoer og indstillinger, der findes i Word, for at tilføje de ønskede oplysninger. Du kan f.eks. indsætte et LINK ved hjælp af feltet HYPERLINK, men det er nemmere at bruge kommandoen Link i gruppen Links under fanen Indsæt.

Vigtigt!: Du kan ikke indsætte feltkodeparenteser ved at skrive klammeparenteser på tastaturet. Du kan indsætte feltkodeparenteser ved at trykke på Ctrl+F9.

Syntaks for feltkoder

Feltkoder vises mellem klammeparenteser ({ }). Felter fungerer som formler i Microsoft Office Excel – feltkoden svarer til formlen, og feltresultatet svarer til den værdi, der er resultatet af formlen. Du kan skifte mellem at få vist feltkoder og resultater i dokumentet ved at trykke på Alt+F9.

Når en feltkode vises i dokumentet, ser syntaksen sådan ud:

{ FELTNAVN Egenskaber Valgfrie parametre }

 • FELTNAVN     Dette er det navn, der vises på listen over feltnavne i dialogboksen Felt.

 • Egenskaber    Disse er instruktioner eller variabler, der anvendes i et bestemt felt. Ikke alle felter har parametre, og i nogle felter er parametre valgfrie i stedet for obligatoriske.

 • Valgfrie parametre    Disse er de valgfrie indstillinger, der er tilgængelige for et bestemt felt. Parametre er ikke tilgængelige for alle felter med undtagelse af de parametre, der styrer formateringen af feltresultater.

Du kan f.eks. placere filnavn og sti for dit dokument i sidehovedet eller sidefoden ved at indsætte feltet FILNAVN.

Syntaksen for feltkoden FILNAVN med stien inkluderet ser sådan ud:

{FILNAVN\p}

 1. Højreklik på cellen, og klik derefter på Rediger felt.

 2. Rediger feltegenskaber og -indstillinger. Du kan finde oplysninger om egenskaber og indstillinger, der er tilgængelige for et bestemt felt, under Liste over feltkoder i Word eller ved at søge efter feltnavnet i Hjælp.

  Bemærkninger!: 

  • For nogle felter skal du have vist feltkoden for at kunne redigere feltet. Eller tryk på Alt+F9, hvis du vil have vist alle feltkoderne i dokumentet.

  • Nogle af felterne redigeres i deres egne dialogbokse i stedet for i dialogboksen Felt. Hvis du f.eks. højreklikker på et link og derefter klikker på Rediger link, åbnes dialogboksen Rediger link.

Som standard viser Word feltresultaterne problemfrit med indholdet af dit dokument, så enhver, der læser dokumentet, er klar over, at en del af indholdet er i et felt. Men felter kan også vises med en skyggelagt baggrund for at gøre dem mere synlige i dokumentet.

Du kan få feltresultaterne til at smelte sammen med indholdet af dokumentet ved at deaktivere muligheden for at få vist felter med en skyggelagt baggrund og ved at formatere feltresultaterne, eller du kan gøre opmærksom på felter ved at vise dem med en skyggelagt baggrund, enten hele tiden eller kun, når feltet er markeret.

Du kan formatere feltresultaterne ved at anvende tekstformatering på feltet eller ved at føje formateringsparametre til feltkoden.

Rediger felters skyggelagte baggrund

 1. Klik på filer > Indstillinger. (I Word 2007 skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Word-indstillinger ).

 2. Klik på Avanceret.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Feltskygge under Vis dokumentindhold:

  • Vælg Altid for at få felter til at skille sig ud fra resten af dokumentets indhold.

  • Vælg Aldrig for at få felter til at smelte problemfrit sammen med dokumentets indhold.

  • Vælg Ved markering for at gøre brugere af Word opmærksom på, at de har klikket på et felt.

   Når feltskygge er angivet til Ved markering, viser feltet en grå baggrund, når du klikker på feltet. Men den grå skygge angiver ikke, at feltet er markeret. Når du markerer feltet ved at dobbeltklikke på det eller trække musen hen over det, føjes fremhævning, der angiver markering, til den grå skygge.

Anvend tekstformatering på et felt

 • Markér det felt, du vil formatere, og anvend formateringen ved hjælp af kommandoerne i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

  Hvis du f.eks. vil understrege navnet, der indsættes af et FORFATTER-felt, skal du markere hele feltkoden, herunder parenteser (eller markere hele feltresultatet) og klikke på Understreget i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

Hvis du opdaterer et felt, kan de formateringer, du har anvendt på feltresultaterne, gå tabt. Hvis du vil bevare formateringen, skal du medtage parameteret \* MERGEFORMAT i feltkoden. Når du indsætter felter ved hjælp af dialogboksen Felt, medtages parameteret \* MERGEFORMAT som standard.

Føj et formateringsparameter til en feltkode

 1. Højreklik på feltet, og klik derefter på Rediger felt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis Feltegenskaber og Feltindstillinger vises, skal du vælge de ønskede formateringsindstillinger.

  • Hvis kun feltkoden vises, skal du klikke på Indstillinger og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

   Hvis knappen Indstillinger vises nedtonet, er flere formateringsindstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan bruge tre formateringsparametre til at formatere feltresultater:

Formatparameter(\*)

Formatfeltets parameter (\*) definerer, hvordan feltresultater vises. Formatinstruktionerne bestemmer følgende:

 • Brug af store og små bogstaver

 • Talformater – f.eks. om 9 vises som ix (romertal) eller niende (ordenstal som tekst)

 • Tegnformater

Formatparametre bevarer også feltresultatets formatering, når feltet opdateres.

Store bogstavformater:

Følgende er en liste over parametre og de elementer, de giver store bogstaver:

 • \ * Caps    Denne parameter konverterer det første bogstav i hvert ord. Eksempel: { FILLIN "Skriv dit navn:" \ * Caps } viser Luis Alverca, selvom navnet er skrevet med små bogstaver.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Alle ord med stort begyndelsesbogstav.

 • \* FirstCap    Denne parameter skriver det første bogstav i det første ord med stort. F.eks. vil { COMMENTS \* FirstCap } vise Ugentlig salgsrapport.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Første med stort.

 • \* Upper    Denne parameter skriver alle bogstaver med stort. F.eks. vil { QUOTE "ord" \* Upper } vise ORD.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Store bogstaver.

 • \* Lower    Denne parameter skriver ingen resultater med stort: Alle bogstaverne er små. F.eks. vil { FILENAME \* Lower } vise ugentlig salgsrapport.doc.

  Denne parameter har ingen virkning, hvis hele feltet, der indeholder parameteren, er formateret som kapitæler.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Små bogstaver.

Talformater:

Følgende er en liste over talparametre og deres resultater:

 • \*alphabetic    Denne parameter viser resultaterne som alfabetiske tegn. Resultatet har samme fordeling af store og små bogstaver som ordet "alphabetic" i feltkoden. F.eks. vil { SEQ appendix \* ALPHABETIC } vise B (i stedet for 2), og { SEQ appendix \* alphabetic } viser b.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på a, b, c,.

 • \*Arabic    Denne parameter viser resultaterne som arabertal. F.eks. vil { PAGE \* Arabic } vise 31.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis indstillingen Talformat i dialogboksen Sidetalsformat ikke er arabisk, vil denne parameter tilsidesætte indstillingen Talformat.

  • Der er også et ArabicDash-format, som kun kan bruges til sidetal og som viser resultaterne som arabertal omgivet af bindestreger. F.eks. vil { PAGE \* ArabicDash } vise - 31 -.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på 1, 2, ,3, ....

 • \*CardText    Denne parameter viser resultaterne som kardinaltekst. Resultatet er formateret med små bogstaver, medmindre du tilføjer en formatparameter, der angiver en anden bogstavstørrelse. F.eks. vil { = SUM(A1:B2) \* CardText } vise syv hundrede halvfems, og { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } vises som Syv Hundrede Halvfems.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på En, To, Tre.

 • \*DollarText    Denne parameter viser resultaterne som kardinaltekst. Word indsætter og på decimalpunktet og viser de to første decimaler (afrundede) som arabertal over 100. Resultatet er formateret med små bogstaver, medmindre du tilføjer en formatparameter, der angiver en anden bogstavstørrelse. F.eks. vil { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } vise FJORTEN OG 55/100.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Valutatekst.

 • \*Hex    Denne parameter viser resultaterne som hexadecimale tal. F.eks. vil { QUOTE "458" \* Hex } vise 1CA.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på hex ....

 • \*OrdText    Denne parameter viser resultaterne som ordinaltekst. Resultatet er formateret med små bogstaver, medmindre du tilføjer en formatparameter, der angiver en anden bogstavstørrelse. F.eks. vil { DATE \@ "d" \* OrdText } vise enogtyvende, og { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } viser Enogtyvende.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på Første, Anden, Tredje.

 • \*Ordinal    Denne parameter viser resultaterne som araberordenstal. F.eks. vil { DATE \@ "d" \* Ordinal } vise 30..

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på 1., 2., 3.

 • \*Roman    Denne parameter viser resultater som romertal. Resultatet er den samme sag som ordet "romertal" i feltkoden. Eksempel: { SEQ kapitel \ * roman } vises xiog { SEQ kapitel \ * ROMAN } vises Xjeg.

  Du kan vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger ved at klikke på I, II, III,.

Tegnformater og beskyttelse af tidligere anvendte formater:

Følgende er tegnformateringsparametre og deres resultater:

 • \*Charformat    Denne parameter anvender formateringen af det første bogstav i feltnavnet på hele resultatet. Resultatet af følgende eksempel har fed formatering, da R i REF er fed.

  { REF chapter2_title \* Charformat } viser Hvaler i Stillehavet i fed tekst.

  For at tilføje denne parameter skal du skrive den i feltkoden eller i feltet Feltkoder i dialogboksen Felt.

 • \*MERGEFORMAT    Denne parameter anvender formateringen af det tidligere resultat på det nye resultat. Hvis du f.eks. markerer navnet, der vises i feltet { AUTHOR \* MERGEFORMAT }, og anvender fed formatering, bevarer Word fed formatering, når feltet opdateres til at vise et nyt forfatternavn.

  Når du indsætter felter ved hjælp af dialogboksen Felt, medtages parameteren \*MERGEFORMAT som standard. Du kan deaktivere denne indstilling ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bevar formatering ved opdateringer i dialogboksen Felt.

Tilbage til formateringsparametre

Numerisk formatparameter (\#)

Den numeriske formatparameter (\#) angiver visningen af et numerisk resultat.

Parameteren \# kr#.##0,00 i { = SUM(OVENSTÅENDE) \# kr#.##0,00 } viser f.eks. et resultat som "kr 4.455,70." Hvis feltresultatet ikke er et tal, har denne parameter ingen virkning.

Bemærk!: Det er ikke nødvendigt med anførselstegn omkring enkle talformater, som ikke indeholder mellemrum – f.eks. { SalgMarts \# kr#.##0,00 }. Når det gælder mere komplekse talformater og dem, som indeholder tekst eller mellemrum, skal du sætte talformatet i anførselstegn som vist i eksemplerne nedenfor. I Microsoft Word føjes anførselstegn til talformatparametre, hvis du indsætter et felt ved hjælp af dialogboksen Felt eller kommandoen Formel i gruppen Data under fanen Layout (kontekstfanen Tabelværktøjer).

Du kan kombinere følgende formatelementer for at oprette en talformatparameter:

 • 0 (nul)    Dette format angiver det krævede antal cifre, som resultatet skal vises med. Hvis resultatet ikke indeholder et ciffer på dette sted, vises et 0 (nul). F.eks. vil { = 4 + 5 \# 00,00 } vise 09,00.

 • #    Dette format angiver det krævede antal cifre, som resultatet skal vises med. Hvis resultatet ikke indeholder et ciffer på dette sted, vises et mellemrum i Word. { = 9 + 6\# kr### } vises f.eks. som kr. 15.

 • x    Dette format udelader cifre til venstre for pladsholderen "x". Hvis pladsholderen er til højre for decimalpunktet, afrundes resultatet til dette punkt.
  { = 111053 + 111439 \# x## } vises f.eks. som 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } vises som 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } vises som ,8.

 • , (decimalpunkt)    Dette format bestemmer decimalpunktets position. F.eks. vil { = SUM(ABOVE) \# kr ###,00 } vise kr 495,47.

  Du skal anvende det decimaltegn, der er angivet i de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • . (ciffergrupperingstegn)    Dette format adskiller en række af tre cifre. F.eks. bliver { = NetOverskud \# kr #.###.### } vist som kr 2.456.800.

  Du skal anvende det ciffergrupperingstegn, der er angivet i de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • - (minustegn)    Dette format føjer et minustegn til et negativt resultat eller tilføjer et mellemrum, hvis resultatet er positivt eller 0 (nul). F.eks. bliver { = 10 - 90 \# -## } vist som -80.

 • + (plustegn)    Dette format føjer et plustegn til et positivt resultat, et minustegn til et negativt resultat eller indsætter et mellemrum, hvis resultatet er 0 (nul). F.eks. vil { = 100 - 90 \# +## } blive vist som +10, og { = 90 - 100 \# +## } vise som -10.

 • %, $, * osv.    Dette format medtager det angivne tegn i resultatet. F.eks. vises { = netoverskud \# "##%" } som 33 %.

 • "eksempelformatering for positive; negative"    Dette format angiver forskellige talformater for positive og negative resultater, der er adskilt af semikolon. Hvis f.eks. bogmærke Salg95 er en positiv værdi, viser feltet { Salg95 \# "kr. #.##0,00;-kr. #.##0,00" } værdien med almindelig formatering – f.eks. "kr. 1.245,65". En negativ værdi vises med fed og et minustegn – f.eks. "-kr. 345,56".

 • "eksempelformatering for positive; negative; nul"    Dette format angiver forskellige talformater for positive og negative resultater og nulresultater, der er adskilt af semikolon. Afhængig af værdien af bogmærket Salg95 kan { Salg95 \# "kr. #.##0,00;(kr. #.##0,00);kr. 0" } vise positive, negative og 0-værdier (nul) som følger: kr. 1.245,65, (kr. 345,56), $0.

 • 'text'    Dette format føjer tekst til resultatet. Sæt teksten i enkelte anførselstegn. F.eks. vil { = { Pris } *8,1% \# "kr. ##0,00 'er salgsmoms' " } vise kr. 347,44 er salgsmoms.

 • `numbereditem`    Dette format viser nummeret på det foregående punkt, du har nummereret med kommandoen Billedtekst (fanen Referencer, gruppen Billedtekster) eller ved at indsætte et SEQ-felt. Indsæt punktidentifikatoren, f.eks. "tabel" eller "figur", i accent grave-tegn (`). Nummeret vises med arabertal. F.eks. vil { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'er totalen af Tabel' `tabel`" } vise 456,34 er totalen af Tabel 2.

Tilbage til formateringsparametre

Dato og klokkeslæt som formatparameter (\@)

Formatparameteren (\@) for dato og klokkeslæt angiver visningen af en dato eller et klokkeslæt.

Parameteren \@ "dddd, d MMMM åååå" i feltet { DATE \@ "dddd, d MMMM åååå" } vises f.eks. som "fredag, 23. november 2007". Kombiner følgende dato- og klokkeslætsinstruktioner – dag (d), måned (M) og år (å), timer (t) og minutter (m) – for at oprette et dato- og klokkeslætsformat. Du kan også medtage tekst, tegnsætningstegn og mellemrum.

Datoinstruktioner:

Måned (M)

Bogstavet M skal skrives med stort for at skelne måneder fra minutter.

 • M    Dette formatelement viser måneden som et tal uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede måneder. F.eks. er juli 7.

 • MM    Dette formatelement viser måneden som et tal med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede måneder. F.eks. er juli 07.

 • MMM    Dette formatelement viser måneden som en tre bogstavers forkortelse. F.eks. er juli Jul.

 • MMM    Dette formatelement viser månedens fulde navn.

Dag (d)

Bogstavet d viser dagen i måneden eller dagen i ugen. Bogstavet d kan være enten stort eller lille.

 • d    Dette formatelement viser dagen i ugen eller måneden som et tal uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede dage. F.eks. vises den sjette dag i måneden som 6.

 • dd    Dette formatelement viser dagen i ugen eller måneden som et tal med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede dage. F.eks. vises den sjette dag i måneden som 06.

 • ddd    Dette formatelement viser dagen i ugen eller måneden som en tre bogstavers forkortelse. F.eks. vises tirsdag som Tir.

 • dddd    Dette formatelement viser ugedagens fulde navn.

År (å)

Bogstavet å viser året som to eller fire cifre. Bogstavet å kan være enten stort eller lille.

 • åå    Dette formatelement viser året som to cifre med et foranstillet 0 (nul) for år 01 til 09. F.eks. vises 1999 som 99, og 2006 vises som 06.

 • åååå    Dette formatelement viser året som fire cifre.

Klokkeslætsinstruktioner:

Timer (t)

Et lille t baserer tiden på 12-timers formatet. Et stort T baserer tiden på 24-timers format, f.eks. bliver 17:00 vist som 17.

 • t eller T    Dette formatelement viser timen uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede timetal. F.eks. bliver timetallet 9:00 vist som 9.

 • tt eller TT    Dette formatelement viser timen med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede timetal. F.eks. bliver timetallet 9:00 vist som 09.

Minutter (m)

Bogstavet m skal skrives med småt for at skelne måneder fra minutter.

 • m    Dette formatelement viser minutter uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede minuttal. F.eks. bliver { TIME \@ "m" } vist som 2.

 • mm    Dette formatelement viser minutter med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede minuttal. F.eks. bliver { TIME \@ "mm" } vist som 02.

Sekunder (s)

 • s    Dette formatelement viser sekunder uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede sekundtal. F.eks. bliver { TIME \@ "s" vist som 5.

 • ss    Dette formatelement viser sekunder med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede sekundtal. F.eks. bliver { TIME \@ "ss" vist som 05.

A.M. og P.M. AM/PM

Dette viser A.M. og P.M. Hvis du vil ændre symbolerne A.M. og P.M. i Microsoft Windows, skal du ændre de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • am/pm eller AM/PM    Dette formatelement viser A.M. og P.M. som store bogstaver. F.eks. bliver { TIME \@ "t AM/PM" } og { TIME \@ "t am/pm" } vist som 9 AM eller 5 PM.

Anden tekst og tegnsætning:

 • 'text'    Dette formatelement viser alle angivne tekster i en dato eller et klokkeslæt. Sæt teksten i enkelte anførselstegn. F.eks. bliver { TIME \@ "TT:mm 'Greenwich mean time' " } vist som 12:45 Greenwich mean time.

 • tegn    Dette formatelement medtager det angivne tegn i en dato eller et klokkeslæt, f.eks.: (kolon), - (bindestreg), * (stjerne) eller mellemrum. F.eks. bliver { DATE \@ "TT:mm MMM-d, 'åå" } vist som 11:15 Nov-6, '99.

 • `numbereditem`    Dette formatelement medtager i en dato eller et klokkeslæt nummeret på det foregående punkt, du har nummereret med kommandoen Billedtekst i gruppen Billedtekster (fanene Referencer) eller ved at indsætte et SEQ-felt. Indsæt punktidentifikatoren, f.eks. tabel eller figur i accent grave-tegn (`). Word viser nummeret med arabertal. F.eks. bliver { PRINTDATE \@ "'Tabel' `table` 'blev udskrevet' d-M-åå" } vist som Tabel 2 blev udskrevet 25-9-02.

Bemærk!: Anførselstegn er ikke påkrævet omkring simple dato-klokkeslætsformater, der ikke indeholder mellemrum eller tekst – f.eks. { DATE \@ MM/åå }. Til mere komplekse dato- og klokkeslætsformater og dem, der indeholder mellemrum eller tekst, skal du sætte hele dato/klokkeslætsformatet i anførselstegn, f.eks. { DATO \ @ "dddd d MMMM åååå', kl.' t:mm" }. Word føjer anførselstegn til dato/klokkeslætsparametre, hvis du indsætter et felt ved hjælp af kommandoen Dato og klokkeslæt i gruppen Tekst under fanen Indsæt eller i dialogboksen Felt.

Tilbage til formateringsparametre

Word opdaterer som standard automatisk felter, når et dokument åbnes. På den måde holdes oplysningerne up to date. Der er situationer, hvor du ikke skal have dette til at ske. Det kan f.eks. være, at du vil have datoen i overskriften til at afspejle en bestemt dato i stedet for automatisk opdatering til dags dato, hver gang dokumentet åbnes.

Felter kan også opdateres ved at højreklikke på et felt og derefter klikke på Opdater felt eller ved at klikke på et felt og derefter trykke på F9.

Hvis du manuelt vil opdatere alle felterne i hoveddelen af et dokument, skal du trykke på Ctrl+A og derefter trykke på F9. Felter i sidehoveder, sidefødder eller tekstbokse skal opdateres separat. Klik i sidehovedet, sidefoden eller tekstboksen, tryk på Ctrl+A og derefter på F9.

Du kan låse felter for at forhindre automatiske eller utilsigtede opdateringer af feltet.

Lås et bestemt felt eller lås det op

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil låse et felt, så feltresultater ikke opdateres, skal du klikke på feltet og derefter trykke på Ctrl+F11.

 • Hvis du vil låse et felt op, så feltresultater kan opdateres, skal du klikke på feltet og derefter trykke på Ctrl+Skift+F11.

Lås resultaterne af BOOLMARK-, INCLUDETEXT- og REF-felter

Feltet Lås resultat (\!) forhindrer et felt, der er medtaget i resultatet af et BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-felt, i at blive opdateret, medmindre feltresultatet er ændret på den oprindelige placering. Uden denne parameter opdaterer Word felter, som er medtaget i et feltresultat, når BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-feltet opdateres.

F.eks. vil feltet { INCLUDETEXT C:\\Salg\K4 Salg.doc \! } indsætte indholdet af dokumentet "Kvt. 4 Salg.doc", som indeholder et DATO-felt og et INTEGRER-felt. Hvis du opdaterer feltet INCLUDETEXT, vil parameteren \! forhindre, at DATO- OG INTEGRER-felterne i den inkluderede tekst opdateres, medmindre de først opdateres i det oprindelige dokument ("Kvt. 4 Salg.doc"). Det sikrer, at teksten, der indsættes af feltet INCLUDETEXT, stemmer overens med teksten i det oprindelige dokument.

For at opdatere DATO- og INTEGRER-felterne begge steder skal du opdatere felterne i det oprindelige dokument (Kvt. 4 Salg.doc) og derefter opdatere feltet INCLUDETEXT.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×