Indsætte, oprette eller slette et felt, der gemmer tekstdata

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan føje et tekstfelt til en tabel, hvis du skal gemme mindre mængder tekstdata som f.eks. navne, adresser og telefonnumre. I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge Microsoft Office Access 2007 til at tilføje og slette et tekstfelt i nye og eksisterende databasetabeller.

Denne artikel indeholder

Beskrivelse af tekstfelter

Tilføje et tekstfelt i dataarkvisning

Tilføje et tekstfelt i designvisning

Slette et tekstfelt

Egenskaben feltreference til tekst

Beskrivelse af tekstfelter

Hvis du er ny bruger af Office Access 2007, skal du huske, at dataene i en database findes i en eller flere tabeller. Du kan få vist oplysningerne i et dataark – et gitter, der ligner et Microsoft Office Excel 2007-regneark – eller i en formular eller rapport til dataindtastning, men dataene gemmes altid i en eller flere tabeller. Hver tabel består så af et sæt felter (kolonner), og hvert felt er defineret til at acceptere én bestemt type data. Du kan f.eks. definere et felt til datatypen Dato og klokkeslæt, når du har brug for at gemme datoer og klokkeslæt, og du angiver et felt til datatypen Tekst, når du har brug for at gemme tekstdata som f.eks. navne, adresser eller telefonnumre. Hvis du skal gemme store mængder tekst (over 256 tegn), skal du indstille feltet til datatypen Notat.

Tekstfeltspecifikationer

Tekstfelter i Office Access 2007 kan indeholde op til 256 alfanumeriske tegn. Du kan få vist alle 256 tegn i tabelfeltet i et kontrolelement på en formular eller rapport. Modsat notatfelter kan du ikke anvende RTF-formatering på dataene i et tekstfelt. Du kan dog anvende brugerdefinerede visningsformater, og du kan anvende inputmasker, der bestemmer, hvordan brugerne skal indtaste data.

Du kan finde flere oplysninger om formatering af tekstdata, i artiklen formatere data i tabeller, formularer og rapporter. Du kan finde oplysninger om inputmasker i artiklen oprette en inputmaske for at angive felt eller styre værdier i et bestemt format.

Metoder for oprettelse af et tekstfelt

I Office Access 2007 kan du føje et tekstfelt til en ny eller eksisterende tabel på flere måder:

 • Dataarkvisning    Du kan føje et tekstfelt til en ny eller eksisterende tabel i dataarkvisning ved at tilføje et nyt felt og derefter skrive tal i en tom række i feltet eller ved at indsætte op til 256 tegn med tal i en tom række. Du kan også vælge datatypen Tekst på en rulleliste og angive egenskaber som f.eks. Kræves, som tvinger brugerne til at angive en dato i feltet, og Entydig, som tvinger brugerne til at angive en værdi, som ikke er en dublet, i feltet.

 • Designvisning    Du kan bruge designvisning til at tilføje et tekstfelt og til at indstille egenskaberne for det felt, du ikke kan angive i dataarkvisning. Disse egenskaber omfatter inputmasker og en standardværdi for feltet. Se reference til feltegenskaben tekst i slutningen af denne artikel kan finde flere oplysninger om de feltegenskaber, som du kan angive i designvisning.

Toppen af siden

Tilføje et tekstfelt i dataarkvisning

I fremgangsmåden i dette afsnit er det forklaret, hvordan du føjer et tekstfelt til en eksisterende tabel og en ny tabel i dataarkvisning. Hvis du er ny bruger af Access, skal du vide, at et dataark er et gitter, der meget ligner et Office Excel 2007-regneark.

Føje et tekstfelt til en eksisterende tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Rul om nødvendigt vandret til det første tomme felt. Tilføj et nyt felt vises som standard i kolonneoverskriften i alle nye felter.

 5. Dobbeltklik på overskriftsrækken, og skriv derefter et navn til det nye felt.

 6. Marker den første tomme række under overskriften, og skriv derefter en tekstblok eller en kombination af tekst og tal. Du kan maksimalt indtaste 256 tegn. Access tildeler et felt datatypen Tekst, når du skriver tekst eller en blanding af tekst og tal, og du højst indtaster 256 tegn. Hvis du indtaster over 256 tegn, tildeles datatypen Notat.

  Eller

  Indsæt op til 256 tegn tekstdata i den første række.

 7. Gem ændringerne.

Føje et tekstfelt til en ny tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

  Access åbner den nye tabel i dataarkvisning. En tabel er vist i følgende figur:

  En ny, tom tabel i en ny database

 4. Klik på Gem knapflade , og Angiv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som.

 5. Dobbeltklik på overskriftsrækken til det første tabelfelt (med navnet Tilføj et nyt felt), og skriv derefter et navn til feltet.

 6. Marker den første tomme række under overskriften, og skriv derefter en tekstblok eller en kombination af tekst og tal. Du kan maksimalt indtaste 256 tegn. Access tildeler et felt datatypen Tekst, når du skriver tekst eller en blanding af tekst og tal, og du højst indtaster 256 tegn. Hvis du indtaster over 256 tegn, tildeles datatypen Notat.

  Eller

  Indsæt op til 256 tegn tekstdata i den første række.

  Eller

  Vælg Tekst på listen Datatype i gruppen Datatype og formatering under fanen Dataark.

Toppen af siden

Tilføje et tekstfelt i designvisning

Du skal bruge designvisning til at føje et tekstfelt til en ny eller eksisterende tabel og derefter definere eller ændre feltegenskaber, som du ikke kan definere eller ændre i dataarkvisning. Du kan f.eks. angive en inputmaske eller en standardværdi. Fremgangsmåden i dette afsnit beskriver, hvordan du kan tilføje et tekstfelt og angive egenskaber for feltet.

Føje et tekstfelt til en eksisterende tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre, og klik derefter på Designvisning.

 4. Marker den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast derefter et navn til feltet.

 5. Marker nabocellen i kolonnen Datatype, og vælg derefter Tekst på listen.

 6. Gem ændringerne.

Føje et tekstfelt til en ny tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 4. Klik på Gem knapflade , og Angiv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som.

 5. Højreklik på dokumentfanen for den nye tabel, og klik på Designvisning.

 6. Marker den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast derefter et navn til feltet.

 7. Marker nabocellen i kolonnen Datatype, og vælg derefter Tekst på listen.

 8. Gem ændringerne. Hvis du vil angive egenskaber for feltet, skal du lade tabellen være åben i designvisning og gå til næste trin.

Definere eller ændre feltegenskaber

 1. Find den egenskab, du vil ændre, under Feltegenskaber under fanen Generelt i den nederste del af tabeldesign.

 2. Markér feltet ud for navnet. Afhængigt af egenskaben, kan du angive data (som standardtekst eller en inputmaske), starte Udtryksgenerator ved at klikke på Knappen Generator eller vælge en indstilling på en liste.

  Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du bruger den enkelte feltegenskab, skal du markere egenskaben og derefter trykke på F1.

Toppen af siden

Slette et tekstfelt

Du kan bruge dataarkvisning eller designvisning til at slette et tekstfelt i en tabel. Når du sletter et tekstfelt, der indeholder data, går disse data imidlertid tabt permanent: Du kan ikke fortryde sletningen. Derfor bør du sikkerhedskopiere databasen, før du sletter tabelfelter eller andre databasekomponenter.

Slette et tekstfelt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Find tekstfeltet, højreklik på overskriftsrækken (navnet), og klik derefter på Slet kolonne.

Slette et tekstfelt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre, og klik derefter på Designvisning.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på rækkevælgeren (den sorte firkant) ved siden af feltet Tekst, og tryk derefter på DELETE.

  Eller

  Højreklik på rækkevælgeren, og klik derefter på Slet rækker.

 5. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Reference til tekstfelters egenskaber

Når du bruger designvisning til at føje et tekstfelt til en tabel, kan du angive og ændre en række egenskaber for feltet. I denne tabel vises egenskaberne for feltet Tekst sammen med en beskrivelse af virkningerne, hvis du angiver eller ændrer den enkelte egenskab.

Egenskab

Brug

Feltstørrelse

Bestemmer størrelsen af tekstfelter. Gyldige værdier: 0 til 255. Hvis du lader egenskaben være tom, accepterer feltet 256 tegn.

Format

Du kan angive brugerdefinerede formateringstegn for at definere et visningsformat. Formater, der er defineret her, vises i dataark, formularer og rapporter.

Du kan finde flere oplysninger om brugerdefinerede formater, i artiklen formatere data i tabeller, formularer og rapporter.

Inputmaske

Du skal definere en inputmaske, hvis du vil styre, hvordan brugerne skal indtaste data i feltet.

Du kan finde flere oplysninger om brug af inputmasker i artiklen oprette en inputmaske for at angive felt eller styre værdier i et bestemt format.

Titeltekst

Angiver navnet på tekstfeltet. Denne egenskab accepterer op til 2.048 tegn. Hvis du ikke angiver en titeltekst, anvendes standardfeltnavnet i Access.

Standardværdi

Angiver den værdi, der automatisk vises i et felt, når du opretter en ny post. I en tabel med adresser kan du f.eks. angive standardværdien af feltet By til en bestemt by. Når brugerne føjer en post til tabellen, kan de enten acceptere denne værdi eller angive et navn på en anden by. Den maksimale længde er 255 tegn.

Valideringsregel

Angiver krav til data, der indtastes i en hel post, et enkelt felt eller et kontrolelement. Når en bruger indtaster data, der overtræder reglen, kan du bruge egenskaben Valideringsmeddelelse til at angive den fejlmeddelelse, der vises. Den maksimale længde er 2.048 tegn.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler, i artiklen oprette en valideringsregel til at validere data i et felt.

Valideringsmeddelelse

Specificerer teksten i den fejlmeddelelse, der vises, når brugerne overtræder en valideringsregel.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler, i artiklen oprette en valideringsregel til at validere data i et felt.

Obligatorisk

Når denne egenskab er indstillet til Ja, skal du indtaste en værdi i feltet eller i eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet, og værdien kan ikke være Null.

TilladNulLængde

Når denne egenskab er indstillet til Ja, kan du angive strenge af længden nul i et felt. En streng af længden nul indeholder ingen tegn. Du kan bruge det til at angive, at du ved ikke findes nogen værdier for et felt. Du angiver en streng af længden nul ved at skrive to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("").

Indekseret

Du kan bruge et indeks til at øge hastigheden af forespørgsler, sortering og gruppering, der foretages på større mængder data. Du kan også bruge indeks til at forhindre brugerne i at indtaste dubletværdier. Valgmulighederne er:

 • Nej     Deaktiverer indeksering (standard).

 • Ja (dubletter tillades)     Indekserer feltet og tillader dubletværdier. Du kan f.eks. have dubletter af for- og efternavne.

 • Ja (ingen dubletter)     Indekserer feltet og tillader ikke dubletværdier.

UnicodeKomprimering

Access bruger Unicode til at repræsentere data i tekst-, notat- og hyperlinkfelter. Fordi Unicode bruger 2 byte pr. tegn i stedet for 1, optager den mere lagerplads.

For at forebygge mod denne virkning og sikre optimal ydeevne indstiller Access standardværdien af denne egenskab til Ja for tekst-, notat- og hyperlinkfelter. Når egenskaben er indstillet til Ja, komprimeres de tegn, hvis første byte er 0, når de gemmes, og dekomprimeres, når de hentes.

IME-tilstand

Angiver en IME-editor, som er et værktøj til brug af engelske versioner af Access sammen med filer, der er oprettet i japanske eller koreanske versioner af Access. Standardværdien er Intet kontrolelement. Yderligere oplysninger om brug af denne egenskab får du ved at trykke på F1.

IME-sætningstilstand

Angiver den type data, du kan indtaste med IME. Yderligere oplysninger om brug af denne egenskab finder du ved at trykke på F1.

i-mærker

Du kan angive et eller flere i-mærker for feltet og eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet. i-mærker er komponenter, der genkender datatyperne i et felt, og som sætter dig i stand til at udføre en handling på basis af denne type. I et felt til en e-mail-adresse kan et i-mærke f.eks. oprette en ny e-mail eller føje adressen til listen over kontaktpersoner.

Klik på Knappen Generator for at få vist en liste over tilgængelige i-mærker.

Tekstjustering

Angiver justeringen for data i et tekstfelt. Valgmulighederne er:

 • Standard     Al tekst venstrejusteres.

 • Venstre     Al tekst venstrejusteres.

 • Centreret     Al tekst centreres.

 • Højre     Al tekst højrejusteres.

 • Fordel     Al tekst justeres med samme afstand til begge sider af feltet eller tekstboksen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×