Indsætte, oprette eller slette et felt, der gemmer numeriske værdier

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan føje et talfelt til en tabel, hvis du skal gemme numeriske data som f.eks. salgstal. I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge Microsoft Office Access 2007 til at tilføje og slette et talfelt i nye og eksisterende databasetabeller.

Denne artikel indeholder

Beskrivelse af talfelter

Tilføje et talfelt i dataarkvisning

Tilføje et talfelt i designvisning

Slette et talfelt

Egenskaben tal feltreference

Beskrivelse af talfelter

Hvis du er ny bruger af Office Access 2007, skal du huske, at dataene i en database gemmes i en eller flere tabeller. Du kan få vist oplysningerne i et dataark – et gitter, der ligner et Microsoft Office Excel 2007-regneark – eller i en formular eller rapport til dataindtastning, men dataene gemmes altid i en eller flere tabeller. Hver tabel består så af et sæt felter (kolonner), og hvert felt er defineret til at acceptere én bestemt type data. Du kan f.eks. indstille et felt til datatypen Dato og klokkeslæt, når du har brug for at gemme datoer og klokkeslæt, og du skal indstille et felt til datatypen Tal, når du har brug for at gemme tal, der skal anvendes i matematiske beregninger.

Talfeltspecifikationer

Du skal bruge et talfelt til alle matematiske beregninger, der ikke involverer penge eller kræver stor nøjagtighed, eller til tal, du ikke ønsker at runde op eller ned (du skal bruge et valutafelt til at forhindre afrunding). Størrelsen af de værdier, du gemmer i et talfelt, afhænger af, om du indstiller egenskaben Feltstørrelse. Du kan f.eks. indstille talfelter til at indeholde værdier på 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte eller 16 byte plus replikerings-id (globalt entydige id-værdier, der kaldes GUID'er) og decimaltal.

Du kan angive feltstørrelsen ved at åbne tabellen i designvisning og ændre egenskaben Feltstørrelse . Oplysninger om at ændre egenskaberne for et talfelt finder du i afsnittet angive eller ændre feltegenskaber. Finde oplysninger om feltegenskaberne, i afsnittet tal feltreference for egenskaben.

I følgende tabel vises de værdier, som hver indstilling af Feltstørrelse kan indeholde, sammen med en beskrivelse af, hvornår de enkelte størrelser skal bruges.

Indstilling af feltstørrelse

Beskrivelse

Byte

Heltal på 1 byte med værdier fra 0 til 255.

Heltal

Heltal på 2 byte med værdier fra -32.768 til +32.767.

Langt heltal

Heltal på 4 byte med værdier fra -2.147.483.648 til 2.147.483.647.

Reelt tal

Heltal på 4 byte med værdier fra -3,4 x 1038 til +3,4 x 1038 og op til 7 signifikante cifre.

Dobbelt reelt tal

Flydende tal på 8 byte med værdier fra -1,797 x 10308 til +1,797 x 10308 og op til 15 signifikante cifre.

Replikerings-id

Et GUID (Globally Unique Identifier) på 16 byte. Vilkårligt oprettede GUID'er er tilpas lange til, at de formentlig ikke overlapper hinanden. Du kan bruge dem til forskellige formål som f.eks. vareregistrering.

Decimal

Et heltal på 12 byte med en defineret decimalnøjagtighed, der kan indeholde værdier fra -1028 til +1028. Standardnøjagtigheden er 0. Standardantallet af decimaler (antal viste decimaler) er 18. Du kan angive op til 28 decimaler.

Foruden indstillingen af feltstørrelser og andre egenskaber kan du også anvende brugerdefinerede og foruddefinerede visningsformater og inputmasker på taldata.

Du kan finde flere oplysninger om formatering af tal data, i artiklen formatere data i tabeller, formularer og rapporter. Du kan finde oplysninger om inputmasker i artiklen oprette en inputmaske for at angive felt eller styre værdier i et bestemt format.

Metoder for oprettelse af et talfelt

I Office Access 2007 kan du føje et talfelt til en ny eller eksisterende tabel på flere måder:

 • Dataarkvisning    Du kan tilføje et talfelt til en ny eller eksisterende tabel i dataarkvisning ved at tilføje et nyt felt og derefter skrive et tal i en tom række i feltet eller ved at indsætte et tal i en tom række. Du kan også vælge datatypen tal fra en rulleliste og angive egenskaber som Er kræverd, som tvinger brugerne til at angive en dato i feltet, og entydige, som tvinger brugerne til at angive en ikke-dublerede værdi i feltet.

 • Designvisning    Du kan bruge designvisning til at tilføje et talfelt og angive egenskaber for det felt, du ikke kan angive i dataarkvisning. Disse egenskaber omfatter inputmasker og en standardværdi for feltet. Du kan finde flere oplysninger om egenskaberne, i afsnittet tal feltreference for egenskaben.

Toppen af siden

Tilføje et talfelt i dataarkvisning

I fremgangsmåden i dette afsnit er det forklaret, hvordan du føjer et talfelt til en eksisterende tabel og en ny tabel i dataarkvisning. Hvis du er ny bruger af Access, skal du vide, at et dataark er et gitter, der meget ligner et Office Excel 2007-regneark.

Føje et talfelt til en eksisterende tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Rul om nødvendigt vandret til det første tomme felt. Tilføj et nyt felt vises som standard i kolonneoverskriften i alle nye felter, f.eks.:

  Et nyt felt i et dataark

 5. Dobbeltklik på overskriftsrækken, og skriv derefter et navn til det nye felt.

 6. Marker den første tomme række under overskriften, og skriv eller indsæt derefter nogle tal. Access indstiller feltets datatype til Tal, når du indtaster eller indsætter tal.

  Eller

  Under fanen Dataark i gruppen Datatype og formatering skal du på listen Datatype vælge Tal og derefter på listen Format vælge det ønskede format.

  Hvis du skriver eller indsætter data i feltet, indstilles Feltstørrelse ud fra størrelsen af det tal, du angiver.

 7. Gem ændringerne.

Føje et talfelt til en ny tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

  Access åbner den nye tabel i dataarkvisning. En tabel er vist i følgende figur:

  En ny, tom tabel i en ny database

 4. Klik på Gem knapflade , og Angiv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som.

 5. Dobbeltklik på overskriftsrækken til det første tabelfelt (med navnet Tilføj et nyt felt), og skriv derefter et navn til feltet.

 6. Marker den første tomme række under overskriften, og skriv derefter nogle tal. Access indstiller feltets datatype til Tal, når du indtaster tal.

  Desuden indstilles egenskaben Feltstørrelse ud fra størrelsen af det tal, du skriver eller indsætter.

Toppen af siden

Tilføje et talfelt i designvisning

Du skal bruge designvisning til at føje et talfelt til en ny eller eksisterende tabel og derefter definere eller ændre feltegenskaber, som du ikke kan definere eller ændre i dataarkvisning. Du kan f.eks. angive en inputmaske eller en standardværdi. Fremgangsmåden i dette afsnit beskriver, hvordan du kan tilføje et talfelt og angive egenskaber for feltet.

Føje et talfelt til en eksisterende tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, du vil ændre i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

 4. Marker den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast derefter et navn til feltet.

 5. Marker nabocellen i kolonnen Datatype, og vælg derefter Tal på listen.

 6. Gem ændringerne.

Føje et talfelt til en ny tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 4. Klik på Gem, og angiv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som.

 5. Højreklik på dokumentfanen for den nye tabel, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 6. Marker den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast derefter et navn til feltet.

 7. Marker nabocellen i kolonnen Datatype, og vælg derefter Tal på listen.

 8. Gem ændringerne. Hvis du vil angive egenskaber for feltet, skal du lade tabellen være åben i designvisning og gå til næste trin.

Definere eller ændre feltegenskaber

 1. Find den egenskab, du vil ændre, under Feltegenskaber under fanen Generelt i den nederste del af tabeldesign.

 2. Marker feltet ved siden af egenskabsnavnet. Afhængig af egenskaben kan du indtaste data (f.eks. standardtekst eller en inputmaske), starte Udtryksgenerator ved at klikke på (...) eller vælge en indstilling på en liste.

  Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du bruger den enkelte feltegenskab, skal du markere egenskaben og derefter trykke på F1.

Toppen af siden

Slette et talfelt

Du kan bruge dataarkvisning eller designvisning til at slette et talfelt i en tabel. Når du sletter et talfelt, der indeholder data, går disse data imidlertid tabt permanent: Du kan ikke fortryde sletningen. Derfor bør du sikkerhedskopiere databasen, før du sletter tabelfelter eller andre databasekomponenter.

Slette et talfelt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Find talfeltet, højreklik på overskriftsrækken (feltnavnet), og klik derefter på Slet kolonne.

Slette et talfelt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre, og klik derefter på Designvisning.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på rækkevælgeren (den sorte firkant) ved siden af talfeltet, og tryk derefter på DELETE.

  Eller

  Højreklik på rækkevælgeren, og klik derefter på Slet rækker.

 5. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Reference til talfelters egenskaber

Når du bruger designvisning til at føje et talfelt til en tabel, kan du angive og ændre en række egenskaber for feltet. I denne tabel vises egenskaberne for talfeltet sammen med en beskrivelse af virkningerne, hvis du angiver eller ændrer den enkelte egenskab.

Egenskab

Brug

Feltstørrelse

Bestemmer størrelsen af den værdi, som du kan angive og gemme i feltet. Se tal felt specifikationer tidligere i denne artikel kan finde flere oplysninger om egenskaben Feltstørrelse .

Format

Du kan angive brugerdefinerede formateringstegn for at definere et visningsformat. Formater, der er defineret her, vises i dataark, formularer og rapporter.

Du kan finde flere oplysninger om brugerdefinerede formater, i artiklen formatere data i tabeller, formularer og rapporter.

AntalDecimaler

Angiver antallet af decimaler for værdierne i feltet. Standardværdi: Automatisk. De andre mulige værdier går fra 0 til 15.

Inputmaske

Du skal definere en inputmaske, hvis du vil styre, hvordan brugerne skal indtaste data i feltet.

Du kan finde flere oplysninger om brug af inputmasker i artiklen oprette en inputmaske for at angive felt eller styre værdier i et bestemt format.

Titeltekst

Angiver navnet på tekstfeltet. Denne egenskab accepterer op til 2.048 tegn. Hvis du ikke angiver en titeltekst, anvendes standardfeltnavnet i Access.

Standardværdi

Angiver den værdi, der automatisk vises i et felt, når du opretter en ny post.

Valideringsregel

Angiver krav til data, der indtastes i en hel post, et enkelt felt eller et kontrolelement. Når en bruger indtaster data, der overtræder reglen, kan du bruge egenskaben Valideringsmeddelelse til at angive den fejlmeddelelse, der vises. Den maksimale længde er 2.048 tegn.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler, i artiklen oprette en valideringsregel til at validere data i et felt.

Valideringsmeddelelse

Specificerer teksten i den fejlmeddelelse, der vises, når brugerne overtræder en valideringsregel.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler, i artiklen oprette en valideringsregel til at validere data i et felt.

Obligatorisk

Når denne egenskab er indstillet til Ja, skal du indtaste en værdi i feltet eller i eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet, og værdien kan ikke være Null.

Indekseret

Du kan bruge et indeks til at øge hastigheden af forespørgsler, sortering og gruppering, der foretages på større mængder data. Du kan også bruge indeks til at forhindre brugerne i at indtaste dubletværdier. Valgmulighederne er:

 • Nej     Deaktiverer indeksering (standard).

 • Ja (dubletter tillades)     Indekserer feltet og tillader dubletværdier. Du kan f.eks. have dubletter af for- og efternavne.

 • Ja (ingen dubletter)     Indekserer feltet og tillader ikke dubletværdier.

i-mærker

Du kan angive et eller flere i-mærker for feltet og eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet. i-mærker er komponenter, der genkender datatyperne i et felt, og som sætter dig i stand til at udføre en handling på basis af denne type. I et felt til en e-mail-adresse kan et i-mærke f.eks. oprette en ny e-mail eller føje adressen til listen over kontaktpersoner.

Klik på Generer (...) for at få vist en liste over tilgængelige i-mærker.

Tekstjustering

Angiver justeringen af data. Valgmulighederne er:

 • Standard     Tekst venstrejusteres, tal og datoer højrejusteres.

 • Venstre     Al tekst og alle datoer og tal venstrejusteres.

 • Højre     Al tekst og alle datoer og tal højrejusteres.

 • Centreret     Al tekst og alle datoer og tal centreres

 • Fordel     Al tekst og alle datoer og tal justeres med samme afstand til begge sider af feltet eller tekstboksen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×