Indsætte fletfelter i en publikation

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan indsætte fletfelter i publikationen fletning i Publisher. Fletfelterne er pladsholdere for oplysningerne om tekst og billede, der varierer i hver kopi af den endelige publikation.

Din brevfletning, e-mail-fletning eller katalog flettepublikation skal have forbindelse til en datakilde, før du kan indsætte fletfelter.

 1. Åbn publikationen brevfletning, hvis den ikke allerede er åben.

 2. På fanen forsendelser skal du vælge Brevfletning > trin af guiden trin brevfletning.

 3. I opgaveruden Brevfletning under Opret modtagerliste, skal du vælge den datakilde, du vil bruge, og klik derefter på Næste: Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

 4. Klik på den datakilde, du vil i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på Åbn. Afhængigt af typen datakilde, du vælger, kan andre dialogbokse vises og indtaste bestemte oplysninger.

 5. I dialogboksen Brevfletning-modtagere, kan du vælge de modtagere, du vil medtage i fletningen. Markér afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil udelukke. Du kan filtrere listen ud fra et bestemt felt eller kriterium og sortere listen i alfabetisk rækkefølge.

 6. Hvis din publikation indeholder ikke en tekstboks, og du vil tilføje tekst, der forbliver de samme i alle kopier af den færdige publikation, indsætte en eller flere tekstfelter ved at klikke på Indsæt > Tegn tekstfelt og derefter tegne den boks, hvor du vil jeg n publikationen.

 7. Klik inde i tekstfeltet for at indsætte den tekst, der skal forblive på samme måde i alle kopier af den færdige publikation skal, og skriv derefter den tekst, der skal vises i alle kopier.

 8. Klik inde i tekstfeltet, hvor du vil indsætte fletfeltet.

 9. Indsæt en af følgende:

  Billedfelt

  1. Klik på billedfelt under flere elementer, i opgaveruden Brevfletning.

  2. Klik på det datafelt, der indeholder det billedfilnavne eller stier, og klik derefter på OK i dialogboksen Indsæt billedfelt.

   Bemærk!: Hvis kolonnen indhold ikke omfatter stien til den mappe, der indeholder billederne, skal du angive placeringen af billedfilerne. Klik på Angive mapper, Vælg [datakilde mappe], klik på Tilføj, gå til placeringen af billederne, og klik derefter på Åbn.

  Adresseblok

  1. Klik på Adresseblok i opgaveruden Brevfletning under flere elementer.

  2. Markér de adresseelementer, du vil medtage, i dialogboksen Indsæt adresseblok, og klik derefter på OK.

   Bemærk!: Hvis navnene på datafelterne i datakilden ikke stemmer overens med navnene på de datafelter, der bruges til adresseblokken, skal du klikke på Match felter i dialogboksen Indsæt adresseblok. Brug de rullelister til at vælge felterne fra datakilden, der svarer til Publisher-felterne i dialogboksen Match felter.

  Starthilsen

  1. Klik på hilsen under flere elementer, i opgaveruden Brevfletning.

  2. Vælg formatet til hilsenen, som indeholder den hilsen, navneformat og efterfølgende tegnsætning i dialogboksen Indsæt hilsen.

   Du kan også skrive din egen tekst i følgende tegnsætning felterne og hilsen.

  3. Markér den tekst, der skal vises i tilfælde, hvor Publisher ikke kan fortolke modtagerens navn – f.eks, når først datakilden indeholder ingen første eller sidste navn til en modtager, men kun et firmanavn.

   Du kan også skrive din egen tekst som en indledende hilsen i feltet for ugyldige modtagernes navne.

  4. Klik på OK.

   Bemærk!: Hvis navnene på datafelterne i datakilden ikke stemmer overens med navnene på de felter, der bruges til hilsenen, skal du klikke på Match felter i dialogboksen Indsæt hilsen. Brug de rullelister til at vælge felterne fra datakilden, der svarer til Publisher-felterne i dialogboksen Match felter.

  Andre felter af oplysninger

  I opgaveruden Brevfletning omfatter listen under Klargør publikationen alle de felter, der er i datakilden. Du kan bruge denne liste for at tilføje flere felter i publikationen.

  1. Træk det felt, du vil medtage i tekstfeltet, du har oprettet for den på listen under Klargør publikationen, i opgaveruden Brevfletning.

   Bemærk!: Trække et billede element fra denne liste indsætter kun den tekst, der angiver stien til billede. det indsætter ikke selve billedet.

 1. Åbn e-mail-fletning publikationen, hvis den ikke allerede er åben.

 2. På fanen forsendelser skal du vælge E-mail-fletning > Step by Step E-mail-fletning guiden.

 3. I opgaveruden E-mail-fletning under Opret modtagerliste, skal du vælge den datakilde, du vil bruge, og klik derefter på Næste: Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

 4. Klik på den datakilde, du vil i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på Åbn. Afhængigt af typen datakilde, du vælger, kan andre dialogbokse vises og indtaste bestemte oplysninger.

 5. I dialogboksen Brevfletning-modtagere, kan du vælge de modtagere, du vil medtage i fletningen. Markér afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil udelukke. Du kan filtrere listen ud fra et bestemt felt eller kriterium og sortere listen i alfabetisk rækkefølge.

 6. Hvis din publikation indeholder ikke en tekstboks, og du vil tilføje tekst, der forbliver de samme i alle kopier af den færdige publikation, indsætte en eller flere tekstfelter ved at klikke på Indsæt > Tegn tekstfelt og derefter tegne den boks, hvor du vil jeg n publikationen.

 7. Klik inde i tekstfeltet for at indsætte den tekst, der skal forblive på samme måde i alle kopier af den færdige publikation skal, og skriv derefter den tekst, der skal vises i alle kopier.

 8. Klik inde i tekstfeltet, hvor du vil indsætte fletfeltet i publikationen e-mail-fletning.

 9. Indsæt en af følgende:

  Personligt hyperlink

  1. Klik på Indsæt personligt hyperlink under flere elementer, i opgaveruden E-mail-fletning.

  2. Skriv den tekst, du vil have vist og adressen på det websted eller webside, du vil hver modtager at gå til, når brugeren klikker på linket i dialogboksen Indsæt personligt Hyperlink.

  3. Hvis du vil bruge et datafelt i den viste tekst eller felterne hyperlink, skal du klikke på i feltet Vis tekst eller Hyperlink og, på listen under Element til Indsæt, klik på det datafelt, du vil indsætte.

   Hvis du indsætter et datafelt, kan du angive Udskift visningstekst og en webadresse til en hvilken som helst tomme poster, der svarer til det indsatte datafelt. Markér afkrydsningsfelterne Brug standardtekst til tomme poster og Brug standardhyperlink til tomme poster efter behov, og skriv derefter den alternative tekst og webadresse.

   Billede af dialogboksen Indsæt personligt hyperlink

  Billedfelt

  1. Klik på billedfelt under flere elementer, i opgaveruden E-mail-fletning.

  2. Klik på feltet billede data, du vil indsætte i dialogboksen Indsæt billede felt, og klik derefter på OK.

   Bemærk!: Hvis kolonnen indhold ikke omfatter stien til den mappe, der indeholder billederne, skal du angive placeringen af billedfilerne. Klik på Angive mapper, Vælg [datakilde mappe], klik på Tilføj, gå til placeringen af billederne, og klik derefter på Åbn.

  Starthilsen

  1. Klik på hilsen under flere elementer, i opgaveruden E-mail-fletning.

  2. Vælg formatet til hilsenen, som indeholder den hilsen, navneformat og efterfølgende tegnsætning i dialogboksen Indsæt hilsen.

   Du kan også skrive din egen tekst i følgende tegnsætning felterne og hilsen.

  3. Markér den tekst, der skal vises i tilfælde, hvor Publisher ikke kan fortolke modtagerens navn – f.eks, når først datakilden indeholder ingen første eller sidste navn til en modtager, men kun et firmanavn.

   Du kan også skrive din egen tekst som en indledende hilsen i feltet for ugyldige modtagernes navne.

  4. Klik på OK.

   Bemærk!: Hvis navnene på datafelterne i datakilden ikke stemmer overens med navnene på de felter, der bruges til hilsenen, skal du klikke på Match felter i dialogboksen Indsæt hilsen. Brug de rullelister til at vælge felterne fra datakilden, der svarer til Publisher-felterne i dialogboksen Match felter.

  Andre felter af oplysninger

  I opgaveruden E-mail-fletning omfatter listen under Klargør publikationen alle de felter, der er i datakilden. Du kan bruge denne liste for at tilføje flere felter i publikationen.

  1. Træk det felt, du vil medtage i tekstfeltet, du har oprettet for den på listen under Klargør publikationen, i opgaveruden E-mail-fletning.

   Bemærk!: Trække et billede element fra denne liste indsætter kun stien til billedet. Det indsætter ikke selve billedet.

Se også

Oprette en brev- eller e-mail-fletning

Oprette en katalogfletning

 1. Åbn publikationen brevfletning, hvis den ikke allerede er åben.

 2. Peg på Brevfletning og Katalogfletning, og klik derefter på Brevfletning i menuen Funktioner.

 3. I opgaveruden Brevfletning under Opret modtagerliste, skal du vælge den datakilde, du vil bruge, og klik derefter på Næste: Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

 4. Klik på den datakilde, du vil i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på Åbn.

  Afhængigt af typen datakilde, du vælger, kan andre dialogbokse vises og indtaste bestemte oplysninger.

  Eksempelvis hvis datakilden er en Microsoft Office Excel-projektmappe, der indeholder oplysninger i flere regneark, skal du vælge det regneark, der indeholder de oplysninger, du vil, og klik derefter på OK.

 5. I dialogboksen Brevfletning-modtagere, kan du vælge de modtagere, du vil medtage i fletningen. Markér afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil udelukke. Du kan filtrere listen ud fra et bestemt felt eller kriterium og sortere listen i alfabetisk rækkefølge. Du kan finde flere oplysninger om hvordan du kan forbedre en liste over modtagere, Tip til adresselister.

 6. Hvis publikationen indeholder ikke en tekstboks, og du vil tilføje tekst, forbliver de samme i alle kopier af den færdige publikation, skal du indsætte en eller flere tekstfelter.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tekstboksen Knapflade på værktøjslinjen objekter.

  2. Peg på det sted, hvor du vil et hjørne af tekstfeltet skal placeres i publikationen, og træk diagonalt, indtil du har feltet tekststørrelsen, du vil.

 7. Klik inde i tekstfeltet for at indsætte den tekst, der skal forblive på samme måde i alle kopier af den færdige publikation skal, og skriv derefter den tekst, der skal vises i alle kopier.

 8. Klik inde i tekstfeltet, hvor du vil indsætte fletfeltet.

 9. Indsæt en af følgende:

  Billedfelt

  1. Klik på billedfelt under flere elementer, i opgaveruden Brevfletning.

  2. Klik på det datafelt, der indeholder det billedfilnavne eller stier, og klik derefter på OK i dialogboksen Indsæt billedfelt.

   Bemærk!: Hvis kolonnen indhold ikke omfatter stien til den mappe, der indeholder billederne, skal du angive placeringen af billedfilerne. Klik på Angiv mapper, Vælg [datakilde mappe], klik på Tilføj, gå til sted, hvor billederne, og klik derefter på Åbn.

  Adresseblok med navn, adresse og andre oplysninger

  1. Klik på Adresseblok i opgaveruden Brevfletning under flere elementer.

  2. Markér de adresseelementer, du vil medtage, i dialogboksen Indsæt adresseblok, og klik derefter på OK.

   Bemærk!: Hvis navnene på datafelterne i datakilden ikke stemmer overens med navnene på de datafelter, der bruges til adresseblokken, skal du klikke på Match felter i dialogboksen Indsæt adresseblok. Brug de rullelister til at vælge felterne fra datakilden, der svarer til Publisher-felterne i dialogboksen Match felter.

  Starthilsen

  1. Klik på hilsen under flere elementer, i opgaveruden Brevfletning.

  2. I dialogboksen Hilsen skal du vælge format for hilsenen, som omfatter starthilsen, navneformat samt efterfølgende tegnsætning.

   Du kan også skrive din egen tekst i følgende tegnsætning felterne og hilsen.

  3. Markér den tekst, der skal vises i tilfælde, hvor Publisher ikke kan fortolke modtagerens navn – f.eks, når først datakilden indeholder ingen første eller sidste navn til en modtager, men kun et firmanavn.

   Du kan også skrive din egen tekst som en indledende hilsen i feltet for ugyldige modtagernes navne.

  4. Klik på OK.

   Bemærk!: Hvis navnene på datafelterne i datakilden ikke stemmer overens med navnene på de felter, der bruges til hilsenen, skal du klikke på Match felter i dialogboksen Hilsen. Brug de rullelister til at vælge felterne fra datakilden, der svarer til Publisher-felterne i dialogboksen Match felter.

  Andre felter af oplysninger

  I opgaveruden Brevfletning omfatter listen under Klargør publikationen alle de felter, der er i datakilden. Du kan bruge denne liste for at tilføje flere felter i publikationen.

  1. Træk det felt, du vil medtage i tekstfeltet, du har oprettet for den på listen under Klargør publikationen, i opgaveruden Brevfletning.

   Bemærk!: Trække et billede element fra denne liste indsætter kun den tekst, der angiver stien til billede. det indsætter ikke selve billedet.

 1. Åbn e-mail-fletning publikationen, hvis den ikke allerede er åben.

 2. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på E-mail-fletning.

 3. I opgaveruden E-mail-fletning under Opret modtagerliste, skal du vælge den datakilde, du vil bruge, og klik derefter på Næste: Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

 4. Klik på den datakilde, du vil i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på Åbn.

  Afhængigt af typen datakilde, du vælger, kan andre dialogbokse vises og indtaste bestemte oplysninger.

  Eksempelvis hvis datakilden er en Microsoft Office Excel-projektmappe, der indeholder oplysninger i flere regneark, skal du vælge det regneark, der indeholder de oplysninger, du vil, og klik derefter på OK.

 5. I dialogboksen Brevfletning-modtagere, kan du vælge de modtagere, du vil medtage i fletningen. Markér afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil udelukke. Du kan filtrere listen ud fra et bestemt felt eller kriterium og sortere listen i alfabetisk rækkefølge. Du kan finde flere oplysninger om hvordan du kan forbedre en liste over modtagere, Tip til adresselister.

 6. Hvis din publikation ikke indeholder et tekstfelt, kan du indsætte en eller flere tekstfelter.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tekstboksen Knapflade på værktøjslinjen objekter.

  2. Peg på det sted i publikationen, hvor et af tekstfeltets hjørner skal være, og træk diagonalt, indtil tekstfeltet har den ønskede størrelse.

 7. Klik inde i tekstfeltet for at indsætte den tekst, der skal forblive på samme måde i alle kopier af den færdige publikation skal, og skriv derefter den tekst, der skal vises i alle kopier.

 8. Klik inde i tekstfeltet, hvor du vil indsætte fletfeltet i publikationen e-mail-fletning.

 9. Indsæt en af følgende:

  Personligt hyperlink

  1. Klik på Indsæt personligt hyperlink under flere elementer, i opgaveruden E-mail-fletning.

  2. Skriv den tekst, du vil have vist og adressen på det websted eller webside, du vil hver modtager at gå til, når brugeren klikker på linket i dialogboksen Indsæt personligt Hyperlink.

  3. Hvis du vil bruge et datafelt i den viste tekst eller felterne hyperlink, skal du klikke på i feltet Vis tekst eller Hyperlink og, på listen under Element til Indsæt, klik på det datafelt, du vil indsætte.

   Hvis du indsætter et datafelt, kan du angive Udskift visningstekst og en webadresse til en hvilken som helst tomme poster, der svarer til det indsatte datafelt. Markér afkrydsningsfelterne Brug standardtekst til tomme poster og Brug standardhyperlink til tomme poster efter behov, og skriv derefter den alternative tekst og webadresse.

   Billede af dialogboksen Indsæt personligt hyperlink

  Billedfelt

  1. Klik på billedfelt under flere elementer, i opgaveruden E-mail-fletning.

  2. Klik på feltet billede data, du vil indsætte i dialogboksen Indsæt billede felt, og klik derefter på OK.

   Bemærk!: Hvis kolonnen indhold ikke omfatter stien til den mappe, der indeholder billederne, skal du angive placeringen af billedfilerne. Klik på Angiv mapper, Vælg [datakilde mappe], klik på Tilføj, gå til sted, hvor billederne, og klik derefter på Åbn.

  Starthilsen

  1. Klik på hilsen under flere elementer, i opgaveruden E-mail-fletning.

  2. I dialogboksen Hilsen skal du vælge format for hilsenen, som omfatter starthilsen, navneformat samt efterfølgende tegnsætning.

   Du kan også skrive din egen tekst i følgende tegnsætning felterne og hilsen.

  3. Markér den tekst, der skal vises i tilfælde, hvor Publisher ikke kan fortolke modtagerens navn – f.eks, når først datakilden indeholder ingen første eller sidste navn til en modtager, men kun et firmanavn.

   Du kan også skrive din egen tekst som en indledende hilsen i feltet for ugyldige modtagernes navne.

  4. Klik på OK.

   Bemærk!: Hvis navnene på datafelterne i datakilden ikke stemmer overens med navnene på de felter, der bruges til hilsenen, skal du klikke på Match felter i dialogboksen Hilsen. Brug de rullelister til at vælge felterne fra datakilden, der svarer til Publisher-felterne i dialogboksen Match felter.

  Andre felter af oplysninger

  I opgaveruden E-mail-fletning omfatter listen under Klargør publikationen alle de felter, der er i datakilden. Du kan bruge denne liste for at tilføje flere felter i publikationen.

  1. Træk det felt, du vil medtage i tekstfeltet, du har oprettet for den på listen under Klargør publikationen, i opgaveruden E-mail-fletning.

   Bemærk!: Trække et billede element fra denne liste indsætter kun stien til billedet. Det indsætter ikke selve billedet.

 1. Hvis den ikke allerede er åben, du Åbn publikationen katalog fletningen.

 2. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Katalogfletning.

 3. Vælg den datakilde, du vil bruge, og klik derefter på i, under Vælg produktlisten i opgaveruden KatalogfletningNæste: oprette eller oprette forbindelse til en produktliste.

 4. Klik på den datakilde, du vil i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på Åbn.

  Afhængigt af typen datakilde, du vælger, kan andre dialogbokse vises og indtaste bestemte oplysninger.

  Eksempelvis hvis datakilden er en Microsoft Office Excel-projektmappe, der indeholder oplysninger i flere regneark, skal du vælge det regneark, der indeholder de oplysninger, du vil, og klik derefter på OK.

 5. I dialogboksen Katalog Flet produktlisten, kan du vælge de elementer, du vil medtage i fletningen. Markér afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil udelade. Du kan filtrere listen ud fra et bestemt felt eller kriterium og sortere listen i alfabetisk rækkefølge.

 6. Hvis din publikation ikke indeholder et tekstfelt, kan du indsætte et tekstfelt i området til katalogfletning i publikationen, hvor du vil indsætte datafelter.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tekstboksen Knapflade på værktøjslinjen objekter.

  2. Peg på det sted, hvor du vil et hjørne af tekstfeltet skal placeres i publikationen, og træk diagonalt, indtil du har feltet tekststørrelsen, du vil.

 7. Klik inde i tekstfeltet, hvor du vil indsætte datafeltet for at indsætte de data, varierer efter hver post i området til fletning af gentaget katalog, og gør derefter et af følgende:

  1. Hvis du vil indsætte tekst i gentaget området til katalogfletning af din skabelon i opgaveruden Katalogfletning under Forbered din publikation, skal du klikke på det felt, du vil indsætte.

   Bemærk!: Klik på feltet billede eller foto indsættes tekst (billedets stien til og filnavnet) i stedet for selve billedet.

  2. Hvis du vil indsætte et billede, under flere elementer, skal du klikke på Produktbillede.

   Bemærk!: Hvis du ikke har klikket på et tekstfelt i området til katalogfletning, før du indsætter et fletfelt, indsættes hvert fletfelt i en ny tekst eller et billede ramme.

 8. Gentag trin 5, indtil du har indsat alle de felter, du ønsker fra datakilden.

 9. Formatere og arrangere området til katalogfletning, som skal gentages for hver post i datakilden. Du kan tilpasse størrelsen, så flere poster kan være præcis, som du vil have dem på siden. Du kan finde links til flere oplysninger om formatering og arrangere tekst i afsnittet Se også.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×