Indsætte et dataark i en formular

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et dataark er en simpel visning af data, der er opstillet i rækker og kolonner. Hvis du dobbeltklikker på en tabel i navigationsruden, viser Microsoft Office Access 2007 tabellen som et dataark. Pga. deres kompakte præsentation af data er dataark velegnede som underformularer, der viser data fra "mange"-siden i en en-til-mange-relation. Denne artikel beskriver, hvordan du kan føje dataark til formularer i Office Access 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist et eksempel på et dataark i en formular

Oprette relationer mellem tabeller

Oprette en formular, der indeholder et dataark ved hjælp af værktøjet formular

Oprette en formular, der indeholder et dataark ved hjælp af layoutvisning

Indsætte et dataark i en eksisterende formular ved hjælp af layoutvisning

Indsætte et dataark i en eksisterende formular ved hjælp af designvisning

Forstå forskellen mellem en delt formular og en formular, der indeholder et dataark

Se et eksempel på et dataark i en formular

Du kan f.eks. oprette en formular, der viser data om produktkategorier og alle produkterne i kategorierne. Dataene i tabellen Kategorier repræsenterer "en"-siden af relationen, og dataene i tabellen Produkter repræsenterer "mange"-siden af relationen. Hver kategori kan have mange produkter.

Formular, der indeholder underformular

1. I hovedformularen vises data fra "en"-siden af relationen.

2. I dataarket vises data fra "mange"-siden af relationen.

Toppen af siden

Oprette relationer mellem tabeller

Før du designer en formular, der indeholder et dataark, bør du gennemgå relationerne mellem tabellerne og tilføje evt. manglende relationer. Det sætter Access i stand til automatisk at oprette kæderne mellem dataarkene og hovedformularerne. Hvis du vil se, tilføje eller redigere relationer mellem tabellerne i databasen, skal du klikke på Relationer i gruppen Analyser under fanen Avancerede værktøjer. Flere oplysninger om oprettelse af relationer finder du ved hjælp af hyperlinkene i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Oprette en formular, der indeholder et dataark, ved hjælp af værktøjet Formular

Når du bruger værktøjet Simpel formular til at oprette en formular, der er baseret på en tabel på "en"-siden i en enkelt en-til-mange-relation, indsætter Access automatisk et dataark, der viser dataene på "mange"-siden af relationen.

Hvis følgende betingelser f.eks. er sande, indsættes et dataark, der viser alle ordrer for hver kunde:

 • Du opretter en simpel formular, der er baseret på tabellen Kunder.

 • Du har defineret en en-til-mange-relation med tabellen Ordrer, der angiver én post i tabellen Kunder, der kan relateres til mange poster i tabellen Ordrer.

 • Tabellen Kunder er ikke på "en"-siden i nogen en-til-mange-relation.

 • Klik i navigationsruden på den tabel, der er på "en"-siden i en-til-mange-relationen.

 • Klik på formular i gruppen formularer under fanen Opret. Knapflade

Formularen oprettes med dataarket nederst i formularen. Hvis der ikke oprettes et dataark, betyder det, at den tabel, du har brugt til formularen, ikke indgår i en en-til-mange-relation, eller at tabellen indgår i mere end én en-til-mange-relation.

Bemærkninger!: 

 • Foruden oprettelsen af hovedformularen opretter denne proces ikke nogen andre formularobjekter. Dataarket er en direkte visning af tabellen.

 • Sådan skjules en kolonne i et dataark    Højreklik på kolonnen, og klik derefter på Skjul kolonne. Denne indstilling gemmes, så hvis du gemmer og lukker formularen og derefter åbner den igen, vil kolonnen stadig være skjult.

 • Sådan gendannes en skjult kolonne i et dataark    Højreklik på en vilkårlig kolonneoverskrift i dataarket, og klik derefter på Vis kolonner. Marker afkrydsningsfeltet ud for hver kolonne, du vil have vist, og klik derefter på Luk.

Toppen af siden

Oprette en ny formular, der indeholder et dataark, i layoutvisning

Hvis du allerede har defineret relationerne mellem tabellerne i databasen, kan du hurtigt oprette en ny formular, der indeholder et dataark, i layoutvisning. Når du føjer et felt fra "mange"-siden i en relation til en formular, der er baseret på "en"-siden af relationen, oprettes automatisk en underformular, der er indstillet til dataarkvisning og viser de relaterede poster.

 1. Klik på Tom formular i gruppen formularer under fanen Opret. Knapflade

  Der åbnes en tom formular i layoutvisning, og ruden Feltliste vises.

  Bemærk!: Hvis du kommer til at lukke ruden Feltliste, kan du åbne den igen ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på ALT+F8.

   eller

   Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen kontrolelementer under fanen Formater. Knapflade

 2. Klik på plustegnet ud for tabellen på "en"-siden af en-til-mange-relationen, og træk derefter det første ønskede felt til formularen.

  Bemærk, at ruden Feltliste inddeler tabellerne i to sektioner: Tilgængelige felter til denne visning og derunder Tilgængelige felter i relaterede tabeller. Nederst i ruden Feltliste vises tabeller, der ikke er direkte relateret til hovedtabellen, under Tilgængelige felter i andre tabeller.

 3. Træk eventuelle andre ønskede felter fra Tilgængelige felter til denne visning til hovedformularen.

 4. Træk det første felt, du vil indsætte i dataarket, fra sektionen Tilgængelige felter i relaterede tabeller til formularen. Der oprettes et nyt dataark, som feltet indsættes i.

 5. Hvis du vil føje flere felter til det nye dataark, skal du først klikke på dataarket for at markere det. Bemærk, at Access ændrer ruden Feltliste, så de felter, der er tilgængelige for dataarket, vises øverst. Træk eventuelle andre ønskede felter fra Tilgængelige felter i relaterede tabeller til dataarket. Når du trækker et felt til dataarket, tegnes der en indsætningslinje, der viser, hvor feltet indsættes, når du slipper museknappen.

 6. Fortsæt med at tilføje felter til hovedformularen eller dataarket ved først at klikke på hovedformularen eller dataarket for at markere det, og derefter trække feltet fra ruden Feltliste.

Afsnittet tilgængelige felter i andre tabeller i ruden Feltliste indeholder tabeller, der ikke er direkte relateret til den tabel eller forespørgsel, som den markerede formular eller et dataark er baseret på. Hvis du har angivet alle de gyldige tabelrelationer i vinduet relationer, derefter er felterne i sektionen tilgængelige felter i andre tabeller ikke sandsynligvis er gyldige valg for den formular, du opretter. Hvis du trækker et felt fra denne sektion til formularen, vises dialogboksen Angiv relation. Du skal angive det eller de felter, der relaterer de to tabeller til hinanden, før du fortsætter. Hvis du gør dette, vil ruden Feltliste ikke længere være sorteret sektioner ifølge de foruddefinerede relationer. Det kan være bedst at klikke på Annuller i denne dialogboks og igen din tabelrelationer i stedet. Du kan finde flere oplysninger om relationer, i artiklen oprette, redigere eller slette en relation.

Toppen af siden

Indsætte et dataark i en eksisterende formular ved hjælp af layoutvisning

Hvis du allerede har defineret relationerne mellem tabellerne i databasen, kan du hurtigt føje et dataark til en eksisterende formular i layoutvisning. Når du føjer et felt fra "mange"-siden i en relation til en formular, der er baseret på "en"-siden af relationen, oprettes automatisk et dataark, der viser de relaterede poster.

 1. Åbn den eksisterende formular i layoutvisning ved at højreklikke på den i navigationsruden og derefter klikke på Layoutvisning i genvejsmenuen.

  Hvis ruden Feltliste ikke vises:

  • Tryk på ALT+F8.

   eller

   Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen kontrolelementer under fanen Formater. Knapflade

   Bemærk, at ruden Feltliste inddeler tabellerne i to sektioner: Tilgængelige felter til denne visning og derunder Tilgængelige felter i relaterede tabeller. Nederst i ruden Feltliste vises tabeller, der ikke er direkte relateret til hovedtabellen, under Tilgængelige felter i andre tabeller.

 2. Udvid den tabel, der indeholder det første felt, du vil indsætte i underformularen, i sektionen Tilgængelige felter i relaterede tabeller, og træk feltet til formularen. Der oprettes et nyt dataark, som feltet indsættes i.

 3. Hvis du vil føje flere felter til det nye dataark, skal du først klikke på dataarket for at markere det. Bemærk, at Access ændrer ruden Feltliste, så de felter, der er tilgængelige for dataarket, vises øverst. Træk eventuelle andre ønskede felter fra Tilgængelige felter i relaterede tabeller til dataarket. Når du trækker et felt til dataarket, tegnes der en indsætningslinje, der viser, hvor feltet indsættes, når du slipper museknappen.

 4. Fortsæt med at tilføje felter til hovedformularen eller dataarket ved først at klikke på hovedformularen eller dataarket for at markere det, og derefter trække feltet fra ruden Feltliste.

Afsnittet tilgængelige felter i andre tabeller i ruden Feltliste indeholder tabeller, der ikke er direkte relateret til den tabel eller forespørgsel, som den markerede formular er baseret på. Hvis du har angivet alle de gyldige tabelrelationer i vinduet relationer, derefter er felterne i sektionen tilgængelige felter i andre tabeller ikke sandsynligvis er gyldige valg for den formular, du opretter. Hvis du trækker et felt fra denne sektion til formularen, vises dialogboksen Angiv relation. Du skal angive det eller de felter, der relaterer de to tabeller til hinanden, før du fortsætter. Hvis du gør dette, sorteres i ruden Feltliste ikke længere i sektioner ifølge de foruddefinerede relationer. Det kan være bedst at klikke på Annuller i denne dialogboks og igen din tabelrelationer i stedet. Du kan finde flere oplysninger om relationer, i artiklen oprette, redigere eller slette en relation.

Toppen af siden

Indsætte et dataark i en eksisterende formular ved hjælp af designvisning

Brug denne fremgangsmåde til at føje et dataark, der er baseret direkte på en tabel eller forespørgsel, til en eksisterende formular i designvisning.

 1. Åbn formularen i designvisning ved at højreklikke på formularen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning.

 2. Hvis værktøjet Brug kontrolelementguider er markeret i gruppen Kontrolelementer under fanen Design, skal du klikke på det for at fjerne markeringen.

  Knapflade

  Hvorfor?

  Når underformularen Kontrolelementguider bruges, oprettes et separat formularobjekt, som underformularkontrolelementet baseres på. Derimod opretter denne fremgangsmåde et dataark, der er baseret direkte på en tabel eller forespørgsel i stedet for en formular.

 3. Klik på knappen Underformular/underrapport Knapflade i gruppen kontrolelementer under fanen Design. Knapflade

 4. Klik på det sted i formulardesigngitteret, hvor du vil indsætte dataarket.

 5. Flyt og tilpas størrelsen af underformularkontrolelementet ved at trække i håndtagene på kanterne og hjørnerne af kontrolelementet.

 6. Rediger den tilknyttede etiket for underformularkontrolelementet ved først at klikke på etiketten, dobbeltklikke på den for at markere dens tekst og derefter skrive en ny etiket. Hvis du vil slette etiketten, skal du klikke på etiketten og derefter trykke på DELETE.

 7. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 8. Klik én gang på underformularkontrolelementet for at markere det, hvis det ikke allerede er markeret.

 9. Klik på rullelisten Kildeobjekt under fanen Data i egenskabsarket, og klik derefter på den tabel eller forespørgsel, du vil have vist i dataarket. Hvis du f.eks. vil have vist data fra tabellen Ordrer, skal du klikke på Tabel.Ordrer.

 10. Hvis du opretter relationerne korrekt, før du går i gang med denne procedure, indstiller Access automatisk egenskaberne UnderordnedeFelter og OverordnedeFelter med de korrekte værdier, der sammenkæder hovedformularen med dataarket.

  Min UnderordnedeFelter og OverordnedeFelter egenskaber er tomme

  Hvis Access ikke kan fastlægge, hvordan underformularkontrolelementet skal sammenkædes med hovedformularen, forbliver egenskaberne UnderordnedeFelter og OverordnedeFelter tomme for underformularkontrolelementet. Du skal angive disse egenskaber manuelt på følgende måde:

  1. Åbn hovedformularen i designvisning.

  2. Klik på underformularkontrolelementet for at markere det.

  3. Tryk på F4, hvis egenskabsarket ikke er vist.

  4. Klik på (...) ud for egenskabsboksen UnderordnedeFelter under fanen Data i egenskabsarket.

   Dialogboksen Feltsammenkædning af underformular vises.

  5. Vælg de felter, du vil sammenkæde formularerne med, på rullelisterne Overordnede felter og Underordnede felter. Hvis du er usikker på, hvilke felter der skal bruges, kan du klikke på Foreslå for at få Access til at fastlægge felterne til sammenkædningen. Klik på OK, når du er færdig.

   Hvis du ikke kan se det felt, du vil bruge til at sammenkæde formularerne, skal du evt. redigere postkilden til den overordnede eller underordnede formular for at sikre dig, at feltet findes i den. Hvis formularen f.eks. er baseret på en forespørgsel, skal du sikre dig, at sammenkædningsfeltet findes i forespørgselsresultaterne.

  6. Gem hovedformularen, og skift til formularvisning for at undersøge, om formularen virker efter hensigten.

 11. Gem formularen ved at klikke på Gem KnapfladeVærktøjslinjen Hurtig adgang eller ved at trykke på CTRL + S.

 12. Skift til formularvisninger for at få bekræftet, at dataarket fungerer efter hensigten.

Toppen af siden

Kende forskellen mellem en delt formular og en formular, der indeholder et dataark

En formular, der indeholder et dataark, viser data fra andre (men som regel relaterede) datakilder. En formular kan f.eks. vise medarbejdere og have et dataark, der viser alle de opgaver, der er tildelt hver enkelt medarbejder. Dataarket har en anden datakilde end den formular, der indeholder den. En delt formular har derimod to sektioner (en formular og et dataark), men det er de samme data, der vises i begge sektioner. De to sektioner afspejler automatisk hinanden og giver dig to forskellige visninger af dataene samtidig.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og arbejde med en delt formular i artiklen oprette en delt formular.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×