Indsætte et billedelement

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis brugere skal kunne indsætte billeder i en Microsoft Office InfoPath-formular, kan du bruge et billedelement i formularskabelonen. Et billedelement gør det muligt for brugere at indsætte et billede i et udvalgt område på formularen. Billeddataene gemmes i den underliggende formularfil (.xml). De billeder, som brugerne indsætter i et billedelement, kan være af en hvilken som helst billedtype, som kan vises i Windows Internet Explorer.

Denne artikel indeholder

Hvornår skal jeg bruge et billedelement

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsætte et billedelement

Tip til layout

Hvornår bruges et billedelement?

Du kan bruge et billedelement, når du vil gøre følgende:

 • Tilføje et tomt sted i formularskabelonen, hvor brugerne kan indsætte billeder, herunder fotografier, multimedieklip og tegninger.

 • Tilføje et permanent billede i formularskabelonen, som ikke kan erstattes eller slettes, f.eks. et firmalogo.

 • Tilføje et midlertidigt billede i formularskabelonen, som kan slettes eller erstattes af brugeren, f.eks. et pladsholderbillede.

 • Gemme billeddata som kodede data i brugerens (.xml)-formularfiler. I InfoPath benyttes base64-kodning til at kode og afkode binær filer, f.eks. .gif- eller .jpg-filer.

 • Gemme billeddata som en hyperlinkreference i brugerens (.xml)-formularfiler.

 • Vise billeder i formularskabelonen, som er hentet fra en database eller en anden datakilde.

I nedenstående illustration anvendes der et billedelement i en formularskabelon til anmeldelse af forsikringsskader for at indsamle fotografier fra forsikringstagerne i forbindelse med en bilulykke. Formulardesigneren har anbragt billedelementet inden i et gentaget afsnit, så brugerne kan tilføje lige så mange billeder i formularen, som det er nødvendigt.

Et billedelement inde i et gentaget afsnit på en formularskabelon

Når du tilføjer et billedelement i formularskabelonen, indsættes der som standard et tomt billedelement i InfoPath. Brugerne kan tilføje et billede til det tomme billedelement, når de udfylder formularer, som er baseret på formularskabelonen. Hvis du vil, kan du angive et standardbillede i stedet for at lade billedelementet være tomt. Du kan også angive, om brugerne skal kunne gennemse, slette eller erstatte billeder, som du har indsat i et billedelement.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner billedelementer, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer der er mest velegnede til formularskabelonen:

Kontrolelement til et håndtegnet billede    Et kontrolelement til et håndtegnet billede ser ud og fungerer som et billedelement. Men et kontrolelement til et håndtegnet billede gør det muligt for brugerne at oprette tegninger eller skitser med en tavlepen på en Tablet PC, dog kan brugerne ikke indsætte fotografier eller andre billeder. Begge kontrolelementer kan lagre base64-kodede data i den underliggende XML-fil. Men et billedelement kan også lagre billeder som en hyperlink i XML-filen.

Vedhæftet filelement    Hvis brugerne skal kunne vedhæfte dokumenter, regneark, præsentationer og andre filer i en formular, kan du bruge et vedhæftet filelement i stedet for et billedelement.

RTF-boks    Hvis formularskabelonen indeholder RTF-bokselementer, og du har aktiveret RTF-formateringen, kan brugerne tilføje billeder inden i RTF-boksene.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Når du indsætter et billedelement, vil brugerne, afhængigt af designet på formularskabelonen, enten få vist et standardbillede (som du har angivet) eller et billedikon og tipteksten. Klik her for at indsætte et billede. I nedenstående eksempel kan brugere, som er ved at udfylde en formular til anmeldelse forsikringsskader, klikke på et billedelement for at indsætte fotografier af køretøjet. I dette eksempel har formulardesigneren placeret billedelementet inden i et gentaget afsnit for at indsamle flere fotografier fra brugeren.

Billedelement i gentaget afsnit

Når brugerne klikker inden i billedelementet, kan de søge efter et billede ved hjælp af dialogboksen Indsæt billede. Når de indsætter en billedfil, tilpasses billedelementet automatisk i størrelsen, så det passer til billedets størrelse.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du udformer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er billedelementerne ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Hvis brugerne skal kunne indsætte billeder i enwebbrowseraktiveret formularskabelon, kan du være vært for InfoPath i form af et Microsoft ASP.NET-formularkontrolelement på en webside og skrive serverkode for at indsætte billedet i formularskabelonens XML-fil som base64-kodede data. Du kan også vælge at benytte en RTF-tekstboks i den webbrowserkompatible formularskabelon, så brugerne kan indsætte sammenkædede billeder. På denne måde kan du gemme billeddataene som en hyperlink i den underliggende XML-fil.

Toppen af siden

Indsætte et billedelement

Fremgangsmåden til indsætning af et billedelement varierer, afhængigt af om du udformer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

Nedenstående illustration viser, hvordan et tomt billedelement ser ud, når det vælges i designtilstand.

Billedelement valgt i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Billedelementer er altid bundet til felter. Billedelement formularskabelonen er bundet til feltet photoFile i opgaveruden Datakilde i eksemplet nedenfor.

Relation mellem billedkontrolelement på formularskabelon og tilsvarende felt i datakilde

Indsætte et billedelement i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Billede under Indsæt kontrolelementer.

 4. Gør et af følgende i dialogboksen Indsæt billedelement.

  • Hvis du vil gemme billeddata i brugerens formular, skal du klikke på Medtaget i formularen. Når du vælger denne indstilling, anvender InfoPath Vedhæftet billede eller fil (base64)datatype til billedelementet, og billeddataene kodes i de underliggende (.xml)-formularfiler. Det er smart at medtage billedet i formularen, hvis formularen og dens data skal være portable.

  • For at få vist et billede, som er sammenkædet, men ikke gemt sammen med brugerens formular, skal du klikke på Som et hyperlink. Når du vælger denne indstilling, bruger InfoPath Hyperlink (anyURI) som datatypen til billedelementet, og billeddataene lagres som hyperlink i de underliggende (.xml)-formularfiler. Det er smart at sammenkæde til et billede, hvis du mener, at brugerne har brug for at opdatere det sammenkædede billede, eller hvis du vil reducere filstørrelsen af brugerens formular.

   Bemærk!: Når brugerne får vist sammenkædede billeder i en formular, skal de have adgang til placeringen af billedets kildefil. Ellers vises billedet ikke på formularen.

 5. Som standard indsættes et billedelement med pladsholdertekst i formularen ved hjælp af Klik her for at indsætte et billede

 6. Hvis du vælger at medtage billeddataene i brugerformularerne under trin 4, kan du angive et baggrundsbillede.

  Sådan gør du

  1. Dobbeltklik på billedelementet i formularskabelonen

  2. Klik på fanen Data.

  3. Klik på Angiv standardbillede under Binding under fanen Data, og klik derefter på Gennemse.

   Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du har valgt Som et hyperlink tidligere i denne fremgangsmåde.

  4. Klik på det ønskede billede i dialogboksen Indsæt billede.

 7. For at føje en etiket til kontrolelementet skal du skrive teksten oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

Indsætte et billedelement i en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende fil Extensible Markup Language (XML), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal indsætte du et billedelement, ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte et billedelement fra opgaveruden kontrolelementer i stedet, som beskrevet i følgende procedure:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Billede under Indsæt kontrolelementer.

 4. Gør et af følgende i dialogboksen Indsæt billedelement:

  • For at gemme billeddataene i formularen skal du klikke på Medtaget i formularen. Når du har valgt denne indstilling, skal du binde billedelementet til et felt med en Vedhæftet billede eller fil (base64) -datatype.

  • Hvis du vil have vist et billede, som er sammenkædet, men ikke gemt sammen med formularen, skal du klikke på Som et hyperlink. Når du har valgt denne indstilling, skal du binde billedelementet til et felt med Hyperlink (anyURI)-datatypen.

 5. Marker det felt, som billeddataene skal lagres i, i dialogboksen Binding af billede, og klik derefter på OK.

  Som standard indsættes et billedelement med pladsholderteksten Klik her for at indsætte et billede i formularskabelonen.

 6. Hvis du vælger at medtage billeddataene i brugerformularerne under trin 4, kan du angive et standardbillede, som vises inden i kontrolelementet.

  Sådan gør du

  1. Dobbeltklik på billedelementet i formularskabelonen

  2. Klik på fanen Data.

  3. Klik på Angiv standardbillede under Binding, og klik derefter på Gennemse.

   Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du har bundet billedelementet til et felt med Hyperlink (anyURI)-datatypen tidligere i denne fremgangsmåde.

  4. Klik på det ønskede billede i dialogboksen Indsæt billede.

 7. For at føje en etiket til kontrolelementet skal du skrive teksten oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til at forfine udseendet, størrelsen og andre aspekter af billedelementet:

 • Brug af en layouttabel til arrangering af billedelementer er altid en god ide, lige meget hvilket kontrolelement du har valgt at arbejde med.

 • Indsætning af et billedelement inden i et rulleområde kan være nyttig, hvis du ønsker et fast område i formularskabelonen, som kan rulle, så du har plads til store billeder.

 • For at tilpasse bredden af flere billedelementer på én gang skal du markere de kontrolelementer, der skal ændres, trykke på ALT+ENTER, klikke på fanen Størrelse og derefter skrive et nyt tal i boksen Bredde.

 • For at ændre kanten eller farven på et billedelement skal du markere det i formularskabelonen, klikke på Kanter og skygge i menuen Formater og derefter foretage de nødvendige justeringer.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×