Indsætte en vandret gentaget tabel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis brugere skal kunne føje ekstra kolonner til en tabel, kan du bruge en vandret gentaget tabel i Microsoft Office InfoPath-formularskabelonen.

Denne artikel indeholder

Hvornår skal jeg bruge en vandret gentaget tabel

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsætte en vandret gentaget tabel

Tip til layout

Hvornår bruges en vandret gentaget tabel?

Du kan bruge en vandret gentaget tabel, når du vil have, at data indtastes eller vises i et struktureret tabelformat, og når du vil have, at brugerne evt. kan tilføje ekstra datakolonner. Du kan f.eks. anvende en vandret gentaget tabel til at indsamle salgstal fra hvert kvartal. Hvis formularskabelonen er sammenkædet til en database, kan du også bruge en vandret gentaget tabel til at få vist eller arbejde med posterne i den pågældende database.

En vandret gentaget tabel består af et gentaget afsnit inden i en layouttabel. Det gentagne afsnit har indstillingen Gentag vandret aktiveret, som simulerer en kolonne i en tabel.

I følgende eksempel kan brugere føje ekstra kolonner til tabellen, hvis de vil registrere salgstallene fra forskellige kvartaler.

Salgstal indtastet i en vandret gentaget tabel i formularen

En vandret gentaget tabel består af to dele:

 • Kolonneoverskrift    Når du indsætter en vandret gentaget tabel i en ny, tom formularskabelon, vises kolonneoverskriften som standard. Du anvender typisk denne kolonne til at indtaste etiketter, som vises langs tabellens venstre side. Hvis du ikke skal bruge disse etiketter, skal du højreklikke inden i kolonnen, pege på Slet i genvejsmenuen og derefter klikke på Kolonner.

 • Datakolonne    Datakolonnen er den kolonne, som kan "gentages" i formularen lige så mange gange, du har brug for. Som designer af formularskabelonen vil du typisk se en enkelt kolonne i designtilstand, når du indsætter en vandre gentaget tabel. Den person, som udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen, kan dog tilføje flere kolonner i formularen ved at trykke på CTRL+ENTER, klikke på kommandoerne i en genvejsmenu eller klikke på den vejledende tekst Indsæt element i formularen, som kan brugertilpasses.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder andre kontrolelementer, som ligner gentagne tabeller, men bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

Gentaget tabel    Hvis du vil have, at brugerne skal kunne tilføje flere rækker i en tabel i stedet for flere kolonner, skal du bruge en gentaget tabel i stedet for en vandret gentaget tabel.

Gentaget afsnit    Brug et gentaget afsnit eller et andet gentaget kontrolelement for at oprette et afsnit, hvor brugerne kan indsætte noget flere gange i en formularskabelon (f.eks. en post i en database). Når brugere indsætter et gentaget afsnit i en formular, indsættes de enkelte afsnit lodret eller lige efter hinanden i hele formularens længde. Dette er anderledes i forhold til det gentagne afsnit i en vandret gentaget tabel, hvor de enkelte afsnit indsættes vandret eller side om side i formularen.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

En genvejsmenuknap vises, hver gang brugerne flytter musemarkøren hen over en kolonne i en vandret gentaget tabel. Brugerne klikker på knappen for at få vist en genvejsmenu over kommandoer til at indsætte eller fjerne en kolonne.

Genvejsmenu til vandret gentaget tabel

Brugerne kan også indsætte en ny kolonne ved at klikke på teksten Indsæt element, som vises neden under den vandrette gentagne tabel i formularen. Du kan tilpasse eller fjerne denne tekst, når du designer formularskabelonen. Kolonner, der overstiger bredden på layouttabellen, som indeholder kontrolelementet til det gentagne afsnit, ombrydes til næste linje.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er kontrolelementerne for den vandrette gentagne tabel ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte en vandret gentaget tabel

Fremgangsmåden til indsætning af en vandret gentaget tabel kan variere lidt, afhængigt af om du designer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

Nedenstående illustration viser, hvordan en vandret gentaget tabel ser ud, når du flytter musemarkøren hen over den i designtilstand.

Markeret gentaget afsnit i en vandret gentaget tabel

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Vandret gentagne tabeller er som regel bundet til gentagne grupper i formularskabelonens datakilde, selvom de kan også være bundet til gentagne felter.

I nedenstående eksempel er tabellen i formularskabelonen bundet til den gentagne gruppe for kvartal i opgaveruden Datakilde. Kontrolelementerne til tekstboksen i tabellen  — Golf, Tennis og Windsurfing — er bundet til felter, som er en del af den gentagne gruppes kvartal.

Forholdet mellem en vandret gentaget tabel i formularskabelonen og en gentaget gruppe i datakilden

Indsætte en vandret gentaget tabel i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Vandret gentaget tabel under Indsæt kontrolelementer.

 4. Skriv det antal rækker tabellen skal have som standard i boksen Antal rækker.

 5. Den vandrette gentagne tabel oprettes med en tekstboks på hver række i datakolonnen. For at konvertere en tekstboks til en anden kontrolelementtype skal du højreklikke på den tekstboks, der skal konverteres, pege på Skift til i genvejsmenuen og derefter klikke på det ønskede kontrolelement.

Indsætte en vandret gentaget tabel i en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal du indsætte en vandret gentaget tabel ved at trække en gentaget gruppe fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte en vandret gentaget tabel fra opgaveruden kontrolelementer i stedet, som beskrevet i den følgende fremgangsmåde:

 1. Placer markøren det sted i formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Vandret gentaget tabel under Indsæt kontrolelementer.

 4. Klik på den datakilde, du vil bruge på listen datakilde på den første side i guiden gentaget tabel Binding, og klik derefter på den gentagne gruppe Ikonbillede , du vil binde tabelrækkerne til.

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny gentaget gruppe, skal du højreklikke på den gruppe, du vil føje den gentagne gruppe til, klikke på Tilføj i genvejsmenuen og derefter angive den gentagne gruppes egenskaber i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe.

 5. Klik på Næste.

 6. På den anden side i guiden Binding af gentaget tabel skal du dobbeltklikke på felterne på listen Databinding, som du vil føje til tabellen som kolonner.

  Tip!: Hvis du vil oprette et nyt felt, skal du højreklikke på den gruppe, den vandrette gentagede tabel er bundet til, på listen Databinding, klikke på Tilføj i genvejsmenuen, og derefter skal du angive feltets egenskaber i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe.

 7. Hvis du vil omrokere kolonner, skal du markere en kolonne på listen Rækker i tabel og derefter klikke på Flyt før eller Flyt efter.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til at forfine udseendet, størrelsen og andre aspekter for en vandret gentaget tabel og dens kontrolelementer:

 • Husk, at en vandret gentaget tabel består af et gentaget afsnit i en layouttabel. Den højre kant af layouttabellen definerer det punkt, hvor tabellens kolonnerne ombrydes til næste linje, når brugerne indsætter flere kolonner. For at styre kolonneombrydningen kan du trække højre kant af den layouttabelcelle, som omslutter kontrolelementet for det gentagne afsnit, til højre eller til venstre.

 • En vandret gentaget tabel kan være nyttig, når du skal udskrive. Kolonner i kontrolelementet ombrydes til næste linje i formularskabelonen, så alle oplysningerne i tabellen udskrives. Men hvis formularskabelonen kun skal bruges til visning på skærm, kan du overveje, om du vil anbringe den vandrette gentagne tabel inden i et rulleområde i formularskabelonen. På denne måde kan brugere indsætte en stor datamængde i den vandrette gentagne tabel, som de kan rulle hen for at se i stedet for at få det hele vist i formularen.

 • For at tilpasse størrelsen af flere tekstbokse på en gang skal du markere de tekstbokse, der skal ændres, trykke på ALT+ENTER, klikke på fanen Størrelse og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • Tilpas tekstboksene i formularskabelonen, så de passer til den tekstlængde, du regner med, at brugerne vil benytte.

 • For at tilpasse kanten eller farven på flere tekstbokse ad gangen skal du markere de tekstbokse, der skal ændres, klikke på Kanter og skygge i menuen Formater, klikke på fanen Kant og foretage de nødvendige justeringer.

 • For at tilpasse teksten, som vises i en tekstboks skal du benytte boksene Skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering. Hvis du vil ændre skrifttype og skriftstørrelse af alle tekstbokse i formularskabelonen, skal du markere den tekstboks, der indeholder den ønskede formatering, og derefter klikke på Anvend skrifttype til alle tekstbokse i menuen Formater.

 • Hvis du vil se, hvordan dine tekstbokse vil se ud med tekst, skal du klikke på Eksempeldata i menuen Vis. På denne måde får du en ide om, hvilken form formularskabelonen vil få, når brugerne udfylder den.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×