Indsætte en flervalgsliste

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En liste med flere markeringer er listen over valgmuligheder, der ligner en liste af afkrydsningsfelter i stedet for en typisk liste. Brugere kan vælge alle de afkrydsningsfelter efter behov på listen. Afhængigt af hvordan du opretter flere markeringer listefeltet, brugere også muligvis til at skrive deres egen element på listen ud for en afkrydsningsfelter.

I denne artikel

Hvornår skal jeg bruge en liste med flere markeringer

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsætte en liste med flere markeringer

Tip til layout

Hvornår skal jeg bruge en liste med flere markeringer

Bruge en liste med flere markeringer, når du vil:

 • Aktivere brugere til at markere flere elementer på en liste.

 • Aktivere brugere til at skrive deres egen værdi på en liste.

 • Vise de fleste eller alle elementer på en liste i formularen som standard.

 • Vise værdier, der er hentet fra en fast liste, fra formularskabelonens datakilde eller fra en ekstern datakilde, f.eks. en database eller en Microsoft Windows SharePoint Services-liste.

I følgende illustration kan brugere tildele udgifter i en udgiftsrapportformular til flere kategorier ved at markere afkrydsningsfelter i en liste med flere markeringer. Formulardesigneren har valgt at tillade brugerdefinerede kategorier. Derfor kan brugerne angive en værdi i et tomt felt ud for det sidste afkrydsningsfelt på listen.

Brugerdefineret værdi føjes til liste over valg i en flervalgsliste

Når du har indsat en liste med flere markeringer i formularskabelonen, skal du angive de værdier, der skal vises i den. Ellers skal får brugere vist en tom boks, når de åbner en formular, der er baseret på skabelonen. I dialogboksen Flere valg egenskaber for liste kan du angive elementerne dig selv eller konfigurere feltet flervalgsliste valg for at hente elementer fra en database eller en anden datakilde.

Relaterede kontrolelementer

Microsoft Office InfoPath indeholder kontrolelementer, der minder om lister med flere markeringer, men, der har et andet formål. Hvis du vil finde ud af, hvilken af disse kontrolelementer fungerer bedst i formularskabelonen, referere til listen nedenfor:

Liste    En almindelig liste kan brugere til at vælge værdier på en liste som en liste med flere markeringer. Med en rulleliste, kan brugere dog vælge kun ét element på listen. Som en liste med flere markeringer viser en liste alle elementer på listen som standard.

Rullemenuen liste    Som andre lister indeholder en liste på rullelisten brugere en liste med valgmuligheder. Dog med rullelisten lister, er listeelementer skjult, indtil brugeren klikker på kontrolelementet. Brugerne kan vælge kun ét element på en rulleliste.

Kombinationsboks    Hvis du vil dine brugere skal kunne skrive deres egen liste post eller vælge en værdi fra en foruddefineret liste skal du bruge et kombinationsfelt i stedet for en liste med flere markeringer. Brugerne kan vælge kun ét element på en kombinationsboks.

Alternativknapper    Som en liste med flere markeringer, en gruppe alternativknapper giver brugerne mulighed at vælge på en liste med valgmuligheder. Brugerne kan vælge kun én indstilling fra en gruppe alternativknapper i modsætning til flere markeringer lister. Desuden med alternativknapper, brugerne klikker på en lille cirkel for at foretage et valg i stedet for at klikke på et element på en liste.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Brugere skal valgmuligheder ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne i en boks i formularen med flere markeringer lister. Hvis antallet af afkrydsningsfelterne overskrider højden på kontrolelementet, vises et rullepanel i højre side af feltet, så brugerne kan se de resterende valgmuligheder.

Du kan designe formularskabelonen, så brugerne kan skrive deres eget punkt på listen, hvis det er nødvendigt. I dette tilfælde vises et afkrydsningsfelt med et redigeringsfelt som det sidste element på listen.

Tom boks på flervalgslisten

Hvis du vil angive en brugerdefineret værdi, brugere markere afkrydsningsfeltet ud for feltet Rediger, og skriv derefter deres post i området ud for afkrydsningsfeltet. Dette skal være muligt, skal du vælge afkrydsningsfeltet Tillad brugere at angive brugerdefinerede værdier i dialogboksen Egenskaber for flere markeringer, når du indsætter feltet flervalgsliste valg i formularskabelonen.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er flere markeringer listeobjekter er ikke tilgængelig i opgaveruden kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte en flervalgsliste

Fremgangsmåden til indsættelse af en liste med flere markeringer varierer en smule, afhængigt af om du designer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af din formularskabelon på en database eller en anden ekstern datakilde.

Følgende illustration viser, hvordan en liste med flere markeringer ser ud, når den er markeret i designtilstand, før skabelon formulardesigneren manuelt har tilføjet poster på liste.

Tom flervalgsliste valg i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Flere markeringer lister er altid bundet til gentagne felter i en gruppe. Gentaget felter kan du gemme mere end én værdi i feltet. I eksemplet nedenfor er feltet kategori flere markeringer formularskabelonen bundet til den kategori, der er gentaget felt i opgaveruden Datakilde.

Forholdet mellem flervalgslister i formularskabelonen og det tilhørende felt i datakilden

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupper i opgaverudenDatakilde fra denne, eksisterende datakilde.

Indsætte en flervalgsliste

 1. Placer markøren det sted i formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i opgaveruden Kontrolelementer:

  • For at oprette automatisk et gentaget felt i datakilden, der er bundet til flere markeringer listen skal du markere afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk.

  • Hvis du vil binde listefeltet flere markeringer til en eksisterende gentaget felt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk.

   Bemærk!: Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, betyder det, at datakilden er låst. Hvis du f.eks. baserer designet af din formularskabelon på et XML-skema, kan du muligvis ikke tilføje nye felter eller grupper til datakilden i InfoPath. Denne begrænsning er med til at forhindre, at du utilsigtet foretager ændringer i skemaet, der kan gøre det ugyldigt.

 4. Klik på Flere markeringer liste under Indsæt kontrolelementer.

 5. Hvis du har fjernet markeringen afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i trin 3, vælge et gentaget felt i flere markeringer liste i dialogboksen Binding af, du vil binde listefeltet flere markeringer.

 6. Skriv etikettens tekst over eller til venstre for flere markeringer listefeltet, efterfulgt af et kolon (:) på formularskabelonen.

 7. Hvis du vil angive værdier, du vil bruge som poster på listen, skal du dobbeltklikke på flere markeringer listen.

 8. Klik på fanen Data.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at udfylde listen:

  Skriv selv værdier til listen

  Denne indstilling er praktisk, når du har et forudbestemt, begrænset sæt af værdier, og du ikke forventer, at disse værdier ændres i fremtiden. Hvis værdierne skulle blive ændret, er du nødt til at udgive en opdateret version af formularskabelonen, så brugerne kan se og bruge de nyeste elementer på listen.

  1. Klik på Tilføj.

  2. Skriv den tekst, du vil gemme, hvis en bruger vælger dette element, i feltet Værdi.

  3. Skriv den tekst, du vil have vist for dette element, i feltet Vist navn, og klik derefter på OK.

  4. Gentag trin 1 til 3 for hvert element, du vil tilføje på listen.

  5. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

  Brug værdierne fra en anden del af formularen

  Denne indstilling er nyttig, når du ønsker, at værdierne på listen skal ændres afhængigt af andre værdier, som brugerne indtaster i formularen.

  1. Klik på Slå værdier op i formularens datakilde under Poster på liste.

   Elementerne på listen skal være knyttet til en bestemt gentaget gruppe eller et bestemt gentaget felt i formularskabelonen.

  2. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet Poster. Klik derefter på det gentagne felt eller den gentagne gruppe, der indeholder de felter, der skal levere værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet Værdi. Klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier gemmes i den underliggende XML, når en bruger klikker på et element på listen.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Vist navn. Klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip!: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

  Brug værdierne fra en database, en webtjeneste, et XML-dokument eller et SharePoint-websted

  Denne indstilling er nyttig, når du ønsker, at værdierne på en liste skal være opdaterede eller blive opdateret jævnligt. Værdierne gemmes normalt i en database eller en anden ekstern datakilde, og de hentes, hver gang formularen åbnes.

  1. Klik på Slå værdier op i en ekstern datakilde.

  2. Gør et af følgende:

   • Hvis du allerede har tilføjet en dataforbindelse, skal du klikke på den i feltet Dataforbindelse.

   • Klik på Tilføj for at tilføje en ny dataforbindelse, og følg derefter anvisningerne i guiden Dataforbindelse.

    Elementerne på listen skal være knyttet til et bestemt gentaget felt eller en bestemt gentaget gruppe.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Poster, og klik på den gruppe eller det felt, der indeholder de felter, som leverer værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe. Klik derefter på OK.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet Værdi. Klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier gemmes i den underliggende XML, når en bruger klikker på et element på listen.

  5. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Vist navn. Klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip!: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

 10. Hvis du vil brugere skal kunne skrive sin egen værdi i bunden af listen for flere markeringer, Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at angive brugerdefinerede værdier.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip til at forfine udseendet, størrelsen eller andre aspekter af en liste med flere valg:

 • Hvis du vil ændre bredden af flere flere markeringer lister på én gang, skal du flere markeringer afkrydsningsfelterne hvis størrelse, du vil ændre, skal du trykke på ALT + ENTER, klikke på fanen størrelse og derefter skrive et nyt tal i boksen bredde.

 • Hvis du vil ændre baggrundsfarven for flere flere markeringer lister på én gang, Marker felterne flervalgsliste valg, du vil ændre, klik på kanter og skygge i menuen Formater, og foretag derefter under fanen skygge i nødvendige ændringer.

 • For at tilpasse den skrifttype, der vises ud for afkrydsningsfeltet på en liste med flere markeringer, skal du bruge felterne skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen formatering. Hvis du vil ændre skrifttypen og skriftstørrelsen for alle felterne flervalgsliste valg i formularskabelonen på én gang, skal du klikke på flere markeringer listefeltet, der indeholder den formatering, du vil, og klik derefter på Anvend skrifttype i menuen Formater til alle Flere markeringer listeobjekter.

 • For at justere afstanden mellem en liste med flere markeringer og de objekter, der omgiver den formularskabelonen skal du eksperimentere med margenindstillingerne under fanen størrelse i dialogboksen Egenskaber for flere markeringer. Bruge margener til at øge afstanden giver et bedre graden af kontrolelementet end ved hjælp af afsnitsskift for at øge afstanden.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×