Indsætte eller tilføje et RTF-tekstfelt

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I Microsoft Office Access 2007 kan du gemme RFT-tekst i en database. Det gør du ved at benytte et Memo-felt og angive feltets egenskab Tekstformat (ny i Office Access 2007) til RTF. Du kan anvende formatering på hele feltets indhold eller en del af det ved at redigere feltet via et bundet kontrolelement i en formular, eller når feltet vises i er dataark. Du kan også anvende formatering på hele feltet, når du får vist en rapport i layoutvisning (ny i Office Access 2007).

I denne artikel er der en beskrivelse af, hvordan du indsætter eller ændrer et Memo-felt med RTF-tekst, og hvordan du formaterer teksten ved hjælp af RTF-formateringsindstillinger.

Denne artikel indeholder

Hvad er RTF-format?

Introduktion til egenskaben tekstformat

Oprette et RTF-felt

Ændre et eksisterende felt med almindelig tekst til RTF-felt

Anvende indstillinger for formatering på tekst

Ændre et RTF-felt til et felt med almindelig tekst

Hvad du skal gøre, når egenskaben tekstformat bliver synkroniseret

Du kan finde flere oplysninger


Hvad er RTF-tekst?

RTF-tekst er tekst, der er formateret med almindelige formateringsindstillinger, f.eks. fed tekst og kursiv, som ikke er tilgængelig for almindelig tekst. Du formaterer dataene ved hjælp af de almindelige formateringsværktøjer i 2007 Microsoft Office-system-programmerne, f.eks. Microsoft Office Word 2007 og Microsoft Office PowerPoint 2007. I virkeligheden anvender Office Access 2007 HTML-formateringskode (Hypertext Markup Language) på dataene. Access bruger HTML, fordi det giver større kompatibilitet med RTF-tekstfelter i Windows SharePoint Services 3.0-lister.

I den følgende tabel er der en oversigt over de RTF-formateringsindstillinger, der understøttes af Office Access 2007:

Ikon

Indstilling

Beskrivelse

Knapflade

Skrifttypenavn

Vælger en anden skrifttype

Knapflade

Skriftstørrelse

Vælger en skriftstørrelse

Knapflade

Fed

Gør den markerede tekst til fed tekst. Hvis teksten allerede er fed, holder den op med at være fed.

Knapflade

Kursiv

Gør den markerede tekst til kursiv tekst. Hvis teksten allerede er kursiv, ophæves kursiveringen.

Knapflade

Understreget

Gør teksten understreget. Hvis teksten allerede er understreget, ophæves understregningen.

Knapflade

Juster til venstre

Justerer teksten til den venstre margen.

Knapflade

Centreret

Centrerer teksten inden for margenerne.

Knapflade

Juster til højre

Justerer teksten til den højre margen.

Knapflade

Opstilling med tal eller bogstaver

Starter afsnitsnummerering. Nummeret vises før hvert afsnit.

Billede af knappen Punkttegn

Opstilling med punkttegn

Begynder at placere et punkttegn før hvert afsnit.

Knapflade

Skriftfarve

Vælger en forgrundsskriftfarve.

Knapflade

Tekstfremhævningsfarve

Får tekst til at se ud som om, den er markeret med en fremhævningspen.

Knapflade

Formindsk indrykning

Formindsker afsnitsindrykningen.

Knapflade

Forøg indrykning

Forøger afsnitsindrykningen.

Knapfladen Venstre mod højre

Venstre mod højre

Udfylder kontrolelementet fra venstre mod højre.

Knappen Højre mod venstre

Højre mod venstre

Udfylder kontrolelementet fra højre mod venstre.

Office Access 2007 gemmer RTF-tekst ved hjælp af datatypen Memo. Det er den eneste datatype i Access, der har integreret understøttelse af RTF-tekst. Når du vil oprette et felt til RTF-tekst, opretter du et Memo-felt, og derefter angiver du feltets egenskab Tekstformat til RTF.

Toppen af siden


Introduktion til egenskaben Tekstformat

De fleste kontrolelementer, felter og objekter i Access har tilknyttet en række egenskaber. En egenskab er en navngivet værdi, der definerer en egenskab for objektet – f.eks. dets placering og størrelse, og om det er synligt eller ej. Egenskaben Tekstformat indeholder den indstilling, der bestemmer, om teksten skal behandles som RTF-tekst eller almindelig tekst. De to mulige værdier er:

Egenskaben Tekstformat

Beskrivelse

RTF

Teksten vises som RTF-tekst og gemmes og fortolkes som RTF-tekst med HTML.

AlmindeligTekst

Teksten vises som almindelig tekst og fortolkes som almindelig tekst.

Du angiver egenskaben Tekstformat for Memo-feltet i tabeldesignvisning. Den værdi, du angiver, arves af de tekstbokse, du opretter til at få vist dataene i Memo-feltet, men værdien nedarves kun, når du opretter kontrolelementet. Du kan senere ændre værdien ved hjælp af egenskabsarket for tekstboksen.

Toppen af siden


Oprette et RTF-tekstfelt

Du gemmer RTF-tekst i et felt, der bruger datatypen Memo. Det er den eneste datatype, der har integreret understøttelse af visning og lagring af RTF-tekst. Når du vil oprette et felt til RTF-tekst, opretter du først et Memo-felt, og derefter angiver du Memo-feltets egenskab Tekstformat til RTF.

Oprette et Memo-felt til RTF-tekst

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Åbn den database, hvor du vil tilføje feltet, i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje RTF-tekstfeltet, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 4. Find den første tomme række i tabeldesigngitteret, og skriv et feltnavn i kolonnen Feltnavn.

 5. Marker Memo i kolonnen Datatype.

 6. Klik på fanen Generelt under Feltegenskaber.

 7. Klik i boksen Tekstformat, og marker RTF.

 8. Klik på Gem Knapflade for at gemme tabellen. på værktøjslinjen Hurtig adgang.

Når du opretter notatfeltet, kan du angive og formatere RTF-format i dataarkvisning eller formularvisning. Finde oplysninger om formatering af RTF-format, i afsnittet anvende formateringsindstillinger på tekst, senere i denne artikel.

Toppen af siden


Ændre et eksisterende felt med almindelig tekst til et RTF-tekstfelt

Hvis du har et eksisterende notatfelt, du vil ændre, så der kan gemmes RTF-format, kan du ændre egenskaben tekstformat for det pågældende felt fra PlainText til RTF. Hvis du har et eksisterende tekstfelt, du vil ændre, så der kan gemmes RTF-format, skal du først ændre datatypen for feltet fra tekst til Notat.

Ændre et eksisterende Memo-felt, så der kan gemmes RTF-tekst i det

 1. Start Office Access 2007.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 3. Åbn den database, der indeholder feltet, i dialogboksen Åbn.

 4. Højreklik på den tabel, der indeholder feltet, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 5. Klik på det Memo-felt, du vil ændre til RTF-tekst, i tabeldesigngitteret.

 6. Klik på fanen Generelt under Feltegenskaber.

 7. Klik i boksen Tekstformat, og marker RTF.

 8. Klik på Gem for at gemme tabellen.

Ændre et eksisterende tekstfelt, så der kan gemmes RTF-tekst i det

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Åbn den database, der indeholder feltet, i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, der indeholder feltet, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 4. Klik på det tekstfelt, du vil ændre til RTF-tekst, i tabeldesigngitteret.

 5. Ret Tekst til Memo under Datatype.

 6. Klik på fanen Generelt under Feltegenskaber.

 7. Klik i boksen Tekstformat, og marker RTF.

 8. Klik på Gem for at gemme tabellen.

Når du har gemt RTF-tekst i et Memo-felt, kan du få den vist i en formular eller en rapport ved hjælp af et tekstbokskontrolelement. Tekstbokskontrolelementet har egenskaben Tekstformat, som arver sin startværdi fra egenskaben Tekstformat for Memo-feltet, men du kan eventuelt ændre egenskaben Tekstformat for tekstbokskontrolelementet.

Toppen af siden


Anvende formateringsindstillinger på tekst

Når du redigerer et RTF-felt i dataarkvisning eller formularvisning, kan du anvende formateringsindstillinger ved hjælp af kommandoerne på miniværktøjslinjen eller i grupperne Skrifttype og Skrifttypejustering på fanen Startside. Først skal du markere den tekst, du vil formatere, og derefter kan du anvende formateringsindstillingerne på den.

Når du bruger musen til at markere tekst i et Memofelt, der understøtter RTF-tekst, vises miniværktøjslinjen, når du er færdig med at markere teksten og slipper den venstre museknap. Miniværktøjslinjen indeholder knapper til de mest almindeligt brugte formateringsindstillinger.

Miniværktøjslinjen

Antag, at du vil fremhæve noget tekst ved at anvende fed formatering for at gøre det mørkere og kraftigere.

Anvende formatering ved hjælp af miniværktøjslinjen

 1. Klik og træk for at markere den tekst, du vil formatere.

  Miniværktøjslinjen vises.

 2. Placer musemarkøren over miniværktøjslinjen til gør det mere synligt, og klik på fed Knapflade .

Når miniværktøjslinjen vises, svarer den til formateringsegenskaberne for den tekst, du har markeret. Hvis teksten f.eks. allerede er fed, vises knappen Fed fremhævet på værktøjslinjen.

Du kan også anvende formateringsindstillinger fra fanen Startside på båndet, der er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)n. Antag, at du vil anvende formateringsindstillingen Kursiv.

Anvende formatering ved hjælp af Office Fluent-båndet

 1. Klik og træk for at markere den tekst, du vil formatere.

 2. Klik på kursiv Knapflade i gruppen skrifttype under fanen Startside.

Tip!: Du kan hurtigt markere et helt ord ved at placere markøren på ordet og dobbeltklikke. Klik tre gange for at markere hele afsnittet.

Toppen af siden


Ændre et RTF-tekstfelt til et felt med almindelig tekst

Du kan ændre et RTF-tekstfelt til almindelig tekst og fjerne al formatering ved at ændre feltets egenskab Tekstformat til Almindelig tekst. Når du ændrer et felt fra RTF-tekst til almindelig tekst, giver Office Access 2007 en advarsel om, at al formatering vil blive fjernet. Når du har ændret tekstformateringen til almindelig tekst, og tabellen er blevet gemt, kan du ikke fortryde ændringen.

Ændre et RTF-tekstfelt til et felt med almindelig tekst

 1. Start Office Access 2007.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 3. Vælg og åbn den database, der indeholder feltet, i dialogboksen Åbn.

 4. Højreklik på den tabel, der indeholder feltet, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 5. Klik på det Memo-felt, du vil ændre til RTF-tekst, i tabeldesigngitteret.

 6. Klik på fanen Generelt under Feltegenskaber.

 7. Klik i boksen Tekstformat, og marker Almindelig tekst.

 8. Klik på Gem for at gemme tabellen.

Toppen af siden


Hvad skal man gøre, når egenskaben Tekstformat kommer ud af synkronisering?

For at understøttelse af RTF-tekst kan fungere korrekt, skal du indstille egenskaben Tekstformat for både Memo-feltet og det tekstbokskontrolelement, der viser Memo-feltet. Normalt bør disse værdier for egenskaben Tekstformat være identiske. Egenskaben Tekstformat for både feltet og kontrolelementet bør f.eks. være indstillet til RTF, hvis de skal understøtte RTF-tekst. Hvis du ikke ønsker RTF-tekst, skal egenskaben for begge være indstillet til AlmindeligTekst. Hivs egenskaben Tekstformat for Memo-feltet er indstillet til RTF, og egenskaben Tekstformat for tekstboksen er indstillet til AlmindeligTekst, ser du RTF-tekst i HTML i tekstboksen i formularvisning og dataarkvisning.

Toppen af siden


Yderligere oplysninger

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×