Office
Log på
Indsætte eller slette et regneark

Indsætte eller slette et regneark

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som standard er der tre regneark i en Excel-projektmappe, men du kan indsætte flere regneark (og andre arktyper, f.eks. diagramark, makroark eller dialogark), omdøbe dem eller slette dem efter behov.

Navnet (eller overskriften) på et regneark vises på arkfanen nederst på skærmen. Som standard er navnet Ark1, Ark2 osv., men du kan selv give regnearkene mere relevante navne.

Bemærk!: Arkfaner vises som standard. Hvis du ikke kan se dem, klikke på Indstillinger > Avanceret > visningsindstillinger for denne projektmappe > Vis egenskabsarkets faner.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at indsætte et nyt regneark:

 • Klik på knappen Nyt ark nederst på skærmen.

  Klik på knappen Nyt ark

 • Hvis du vil indsætte et nyt regneark foran et eksisterende regneark, skal du markere det eksisterende regneark og derefter klikke på Hjem > Indsæt > Indsæt ark.

  Klik på Indsæt ark i gruppen Indsæt under fanen Hjem

Hvis du vil ændre rækkefølgen af regnearkene i en projektmappe, skal du klikke på fanen til det regneark, du vil flytte, og derefter skal du trække det til den nye placering.

Hvad vil du ellers foretage dig?

Indsætte flere regneark på samme tid

Ændre standardantallet af regneark i en ny projektmappe

Omdøbe et regneark

Slette et eller flere regneark

Indsætte flere regneark på samme tid

 1. Tryk på Skift, og markér det samme antal eksisterende arkfanerne for regneark, du vil indsætte i den åbne projektmappe. Hvis du f.eks. vil tilføje tre regneark, skal du markere tre eksisterende arkfaner.

 2. Klik på Hjem > Indsæt > Indsæt ark.

  Klik på Indsæt ark i gruppen Indsæt under fanen Hjem

Hvis du vil ændre rækkefølgen af regnearkene i en projektmappe, skal du klikke på fanen til det regneark, du vil flytte, og derefter skal du trække det til den nye placering.

Ændre standardantallet af regneark i en ny projektmappe

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Angiv det antal ark, du vil medtage som standard, når du opretter en ny projektmappe i kategorien Generelt under Ved oprettelse af nye projektmapper i feltet Medtag dette antal ark.

Omdøbe et regneark

 1. På linjen Arkfane skal du højreklikke på den arkfane, du vil omdøbe, og derefter klikke på Omdøb.

  Højreklik på arkfanen, og klik derefter på Omdøb

 2. Markér det aktuelle navn, og skriv derefter det nye navn.

Slette et eller flere regneark

 1. Marker det regneark eller de regneark, du vil slette.

 2. Klik på Hjem, klik på pilen under Slet, og klik derefter på Slet ark.

  Klik på pilen under Slet, og klik derefter på Slet ark

Du kan også højreklikke på arkfanen i et regneark eller en arkfane i alle markerede regneark, du vil slette, og derefter klikke på Slet ark.

Tip!: 

 • Arkfaner vises automatisk. Hvis du ikke kan se dem, skal du klikke på Filer > Indstillinger > Avanceret > Vis arkfaner.

 • Når du markerer flere regneark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 • Du kan medtage arknavnet, når du udskriver arket.

  1. Klik på Indsæt > Sidehoved og sidefod.

  2. I Sidelayoutvisning skal du klikke på den placering, hvor du vil have vist arkets navn.

  3. Klik på Arknavn i gruppen Sidehoved og sidefodselementer Knapflade .

Bemærk!: Arkfaner vises som standard. Hvis du ikke kan se dem, klikke på Indstillinger > Avanceret > visningsindstillinger for denne projektmappe > Vis egenskabsarkets faner.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at indsætte et nyt regneark:

 • Du kan hurtigt indsætte et nyt regneark i slutningen af det eksisterende regneark ved at klikke på fanen Indsæt regneark nederst på skærmen.

  Arkfaner

 • Hvis du vil indsætte et nyt regneark foran et eksisterende regneark, skal du markere det eksistrende regneark og klikke på Indsæt i gruppen Celler under fanen Startside og derefter klikke på Indsæt ark.

  Billede af båndet i Excel

  Tip!: Du kan også højreklikke på fanen til et eksisterende regneark og derefter klikke på Indsæt. Klik på Regneark under fanen Generelt, og klik derefter på OK.

  Bemærk!: Hvis du vil ændre rækkefølgen af regnearkene i en projektmappe, skal du klikke på fanen til det regneark, du vil flytte, og derefter skal du trække det til den nye placering.

Hvad vil du foretage dig?

Indsætte flere regneark på samme tid

Ændre standardantallet af regneark i en ny projektmappe

Indsætte et nyt ark, der er baseret på en brugerdefineret skabelon

Omdøbe et regneark

Slette et eller flere regneark

Indsætte flere regneark på samme tid

 1. Hold SKIFT-tasten nede, og marker det antal arkfaner for eksisterende regneark, som du ønsker at indsætte i den åbne projektmappe.

  Hvis du f.eks. ønsker at tilføje tre nye regneark, skal du markere tre arkfaner for eksisterende regneark.

 2. Klik på Indsæt i gruppen celler under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt ark.

  Billede af båndet i Excel

  Tip!: Du kan også højreklikke på fanen til det markerede regneark og derefter klikke på Indsæt. Klik på Regneark under fanen Generelt, og klik derefter på OK.

 3. Hvis du vil ændre rækkefølgen af regnearkene i en projektmappe, skal du klikke på fanen til det regneark, du vil flytte, og derefter skal du trække det til den nye placering.

Ændre standardantallet af regneark i en ny projektmappe

 1. Klik på fanen Filer.

  Hvad og hvor er Microsoft Backstage-knappen?

  Finde flere oplysninger om Microsoft Backstage-knappen, Hvad og hvor er Backstage?

 2. Klik på Indstillinger under Excel.

 3. Angiv det antal ark, du vil medtage som standard, når du opretter en ny projektmappe i kategorien Generelt under Ved oprettelse af nye projektmapper i feltet Medtag dette antal ark.

 4. Klik på en hvilken som helst anden fane for at vende tilbage til filen.

Indsætte et nyt ark, der er baseret på en brugerdefineret skabelon

 1. Opret om nødvendigt den regnearksskabelon, du vil basere et nyt regneark på.

  Sådan oprettes en regnearksskabelon

  1. Marker det regneark, du vil bruge som skabelon.

  2. Klik på fanen Filer.

  3. Klik på Gem som under Oplysninger.

  4. Skriv navnet på regnearksskabelonen i boksen Filnavn.

   • Hvis du vil oprette en brugerdefineret regnearksskabelon, skal du skrive det filnavn, du vil bruge.

   • Hvis du vil oprette standardregnearksskabelon, Skriv ark.

    Bemærk!: Brugerdefinerede skabeloner gemmes automatisk i mappen Skabeloner. Standardregnearksskabelonen, sheet.xltx eller sheet.xltm, skal gemmes i mappen XLStart, der normalt findes på C:\Programmer\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik på Excel-skabelon eller Microsoft Excel-skabelon med aktiverede makroer på listen på en computer, der kører under Windows Vista.

   • Klik på Excel-skabelon eller Microsoft Excel-skabelon med aktiverede makroer i feltet Filtype på en computer, der kører under Microsoft Windows XP.

  6. Klik på Gem.

 2. Højreklik på arkfanen for et regneark, og klik derefter på Indsæt.

 3. Dobbeltklik på skabelonen for den ønskede arktype.

Omdøbe et regneark

 1. På linjen Arkfane skal du højreklikke på den arkfane, du vil omdøbe, og derefter klikke på Omdøb ark.

  Arkfaner, hvor Ark2 er markeret

 2. Marker det aktuelle navn, og skriv derefter det nye navn.

  Tip!: Du kan medtage arknavnet, når du udskriver arket.

  Sådan udskriver du arknavne

  1. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  2. I Sidelayoutvisning skal du klikke på den placering, hvor du vil have vist arkets navn.

  3. Klik på Arknavn i gruppen Sidehoved og sidefodselementer Knapflade .

Slette et eller flere regneark

 1. Marker det regneark eller de regneark, du vil slette.

  Tip!: Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 2. Klik på pilen ud for Slet i gruppen celler under fanen Startside, og klik derefter på Slet ark.

  Billede af båndet i Excel

  Tip!: Du kan også højreklikke på arkfanen i et regneark eller en arkfane i alle markerede regneark, du vil slette, og derefter klikke på Slet ark.

Bemærk!: Arkfaner vises som standard. Hvis du ikke kan se dem, skal du klikke på Excel-indstillinger > Avanceret > visningsindstillinger for denne projektmappe > Vis egenskabsarkets faner.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at indsætte et nyt regneark:

 • Du kan hurtigt indsætte et nyt regneark i slutningen af det eksisterende regneark ved at klikke på fanen Indsæt regneark nederst på skærmen.

  Arkfaner

 • Hvis du vil indsætte et nyt regneark foran et eksisterende regneark, skal du markere det eksistrende regneark og klikke på Indsæt i gruppen Celler under fanen Startside og derefter klikke på Indsæt ark.

  Billede af båndet i Excel

  Tip!: Du kan også højreklikke på fanen til et eksisterende regneark og derefter klikke på Indsæt. Klik på Regneark under fanen Generelt, og klik derefter på OK.

Hvad vil du foretage dig?

Indsætte flere regneark på samme tid

Ændre standardantallet af regneark i en ny projektmappe

Indsætte et nyt ark, der er baseret på en brugerdefineret skabelon

Omdøbe et regneark

Slette et eller flere regneark

Indsætte flere regneark på samme tid

 1. Hold SKIFT-tasten nede, og marker det antal arkfaner for eksisterende regneark, som du ønsker at indsætte i den åbne projektmappe.

  Hvis du f.eks. ønsker at tilføje tre nye regneark, skal du markere tre arkfaner for eksisterende regneark.

 2. Klik på Indsæt i gruppen celler under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt ark.

  Billede af båndet i Excel

  Tip!: Du kan også højreklikke på fanen til det markerede regneark og derefter klikke på Indsæt. Klik på Regneark under fanen Generelt, og klik derefter på OK.

Ændre standardantallet af regneark i en ny projektmappe

 1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade > Excel-indstillinger.

 2. Indtast antallet af ark, du vil medtage som standard, når du opretter en ny projektmappe i kategorien Populære under Ved oprettelse af nye projektmapper i boksen Medtag dette antal ark.

Toppen af siden

Indsætte et nyt ark, der er baseret på en brugerdefineret skabelon

 1. Opret om nødvendigt den regnearksskabelon, du vil basere et nyt regneark på.

  Sådan oprettes en regnearksskabelon

  1. Marker det regneark, du vil bruge som skabelon.

  2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

  3. Skriv navnet på regnearksskabelonen i boksen Filnavn.

   • Hvis du vil oprette en brugerdefineret regnearksskabelon, skal du skrive det filnavn, du vil bruge.

   • Hvis du vil oprette standardregnearksskabelon, Skriv ark.

    Bemærk!: Brugerdefinerede skabeloner gemmes automatisk i mappen Skabeloner. Standardregnearksskabelonen, sheet.xltx eller sheet.xltm skal gemmes i mappen XLStart, der normalt findes på C:\Programmer\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. På en computer, der kører Windows Vista   

   • Klik på Excel-skabelon eller Excel-skabelon med aktive makroer på listen.

    På en computer, der kører Microsoft Windows XP   

    • Klik på Excel-skabelon eller Excel-skabelon med aktive makroer i boksen Filtype.

  5. Klik på Gem.

 2. Højreklik på arkfanen for et regneark, og klik derefter på Indsæt.

 3. Dobbeltklik på skabelonen for den ønskede arktype.

Omdøbe et regneark

 1. På linjen Arkfane skal du højreklikke på den arkfane, du vil omdøbe, og derefter klikke på Omdøb.

  Arkfaner, hvor Ark2 er markeret

 2. Marker det aktuelle navn, og skriv derefter det nye navn.

  Tip!: Du kan medtage arknavnet, når du udskriver arket.

  Sådan udskriver du arknavne

 1. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

 2. I Sidelayoutvisning skal du klikke på den placering, hvor du vil have vist arkets navn.

 3. Klik på Arknavn i gruppen Sidehoved og sidefodselementer Knapflade .

Slette et eller flere regneark

 1. Marker det regneark eller de regneark, du vil slette.

  Tip!: Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 2. Klik på pilen ud for Slet i gruppen celler under fanen Startside, og klik derefter på Slet ark.

  Billede af båndet i Excel

  Tip!: Du kan også højreklikke på arkfanen i et regneark eller en arkfane i alle markerede regneark, du vil slette, og derefter klikke på Slet.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×