Indsætte eller slette en kommentar

Du kan indsætte en kommentar i en boble eller et felt, der vises i dokumentets margener. Du kan også vise eller skjule kommentarer.

Hvad vil du gerne gøre?

 1. Markér den tekst eller det element, du vil kommentere, eller klik i slutningen af teksten.

 2. Vælg Ny kommentar under fanen Gennemse i gruppen Kommentarer.

  Office 2010-båndet

  Tip!: Hvis du vil se (vise) kommentarer, mens du skriver, skal du gøre følgende:

  • I Word 2016 skal du vælge Vis indhold i gruppen Kommentarer. Vælg det igen for at skjule kommentarer.

  • I Word 2013 eller Word 2010 skal du vælge Kommentarer på listen Vis markering i gruppen Registrering under fanen Gennemse og sørge for, at der vises et flueben (✔) i et felt ud for indstillingen. Vælg Kommentarer igen for at fjerne fluebenet og skjule kommentarer.

 3. Vælg en af følgende:

  I Word 2016

  • Skriv din kommentar i feltet.

  I Word 2013 eller Word 2010

  • Skriv din kommentar i boblen, eller vælg Korrekturrude, og skriv din kommentar.

I Word 2016

 1. Vælg den kommentar, du vil svare på.

  Ikonet Svar på kommentar er fremhævet

 2. Gør et af følgende:

  • Vælg boblen Besvar, og skriv dit svar.

   En kommentar sammen med et svar vises.

   eller

  • Højreklik, og vælg Svar på kommentar.

I Word 2013 og Word 2010:

 1. Klik på den kommentarboble, som du vil svare på.

 2. Vælg Ny kommentar i gruppen Kommentarer, og skriv dit svar i den nye kommentarboble.

 • Klik inde i boblen eller feltet for den kommentar, du vil redigere, og lav så de ønskede ændringer.

  Tip!: 

  • Det kan være en god idé at sikre, at du kan se dine kommentarer, før du laver ændringer.

  • I Word 2016

  • I Word 2013 og Word 2010:

  • Vælg Vis indhold i gruppen Kommentarer. Vælg det igen for at skjule kommentarer.

  • Vælg Kommentarer på listen Vis markering i gruppen Registrering, og sørg for, at der vises et flueben (✔) i et felt ud for indstillingen. Vælg Kommentarer igen for at fjerne fluebenet og skjule kommentarer.

I Word 2013 og Word 2010:

Hvis du ikke kan se hele kommentaren, som du vil redigere, skal du prøve at bruge Korrekturruden.

 • Klik på Korrekturrude i gruppen Registrering.

  Bemærk!: Hvis du vil have korrekturruden vist nederst på skærmen i stedet for i siden, skal du vælge Vandret korrekturrude på listen Korrekturrude.

Slet en enkelt kommentar

 • Højreklik på kommentaren, og klik derefter på Slet kommentar.

Slet alle kommentarer

 1. Klik på en kommentar i dokumentet.

 2. Vælg Slet alle kommentarer i dokumentet på listen Slet.

 1. Klik på knappen Vis markering i gruppen Registrering under fanen Gennemse.

  billede af båndet i word

 2. Vælg en af følgende:

  I Word 2016

  • Vælg Bestemte personer på listen Vis markering, og vælg derefter navnet (initialerne) på den korrekturlæser, hvis kommentarer du vil slette.

  I Word 2013 og Word 2010:

  • Vælg Korrekturlæsere på listen Vis markering, og vælg derefter navnet (initialerne) på den korrekturlæser, hvis kommentarer du vil slette.

  Bemærk!: Fluebenet (✔) i et felt, der vises ud for navnet (initialerne) på den valgte korrekturlæser, ryddes, og alle kommentarer fra korrekturlæseren fjernes.

Når du ændrer navnet eller initialerne, du vil bruge til dine egne kommentarer, har det kun indvirkning på kommentarer, du skriver efter ændringen. Kommentarer, der allerede er i dokumentet, før du ændrer navnet eller initialerne, opdateres ikke. Navnet og initialerne, du indtaster, bruges af alle Microsoft Office-programmer, så alle ændringer, du laver i disse indstillinger, påvirker andre Office-programmer.

I Word 2016

 1. Vælg starteren Registrer ændringer i gruppen Registrering under fanen Registrer ændringer.

 2. Vælg Skift brugernavn i dialogboksen Indstillinger for registrering af ændringer.

 3. Åbn dialogboksen Word-indstillinger, gå til Tilpas din kopi af Microsoft Office, skift Brugernavn, Initialer eller begge, og vælg derefter OK.

  Bemærk!: Hvis du vil sikre, at de initialer, du vælger, altid bruges, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug altid disse værdier, uanset om der logget på Office.

 4. Vælg OK for at fuldføre ændringen.

I Word 2013 og Word 2010:

 1. Klik på knappen Registrer ændringer på fanen Registrering under fanen Gennemse.

  Ændre brugernavn

 2. Vælg Skift brugernavn på rullelistenRegistrer ændringer.

 3. Åbn dialogboksen Word-indstillinger, gå til Tilpas din kopi af Microsoft Office, skift Brugernavn, Initialer eller begge, og vælg derefter OK.

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan skrive en kommentar. På en Tablet-PC kan du indsætte en indtalt kommentar eller en håndskrevet kommentar.

 1. Markér den tekst eller det element, du vil kommentere, eller klik i slutningen af teksten.

 2. Klik på Ny kommentar under fanen Gennemse i gruppen Kommentarer.

  Billede af Word-båndet

  Bemærk!: Hvis du vil se (vise) kommentarer, mens du skriver, skal du vælge Kommentarer på listen Vis markering i gruppen Registrering under fanen Gennemse og sørge for, at der vises et flueben (✔) ud for indstillingen. Vælg Kommentarer igen for at skjule kommentarer.

 3. Skriv kommentarteksten i kommentarboblen eller -feltet eller i Korrekturruden.

 1. Klik på boblen eller feltet med den aktuelle kommentar.

 2. Vælg Ny kommentar i gruppen Kommentarer, og skriv dit svar i den nye kommentarboble eller det nye kommentarfelt.

Hvis din computer er en tablet-pc, kan du indtale kommentarer. Indtalte kommentarer tilføjes som lydobjekter inde i kommentarbobler.

Føj kommandoer til værktøjslinjen Hurtig adgang

Før du kan tilføje en indtalt kommentar første gang, skal du føje kommandoen Indsæt stemme til Værktøjslinjen Hurtig adgang.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger > Tilpas.

 2. Vælg Alle kommandoer på listen under Vælg kommandoer fra.

 3. Vælg Indsæt stemme > Tilføj på listen over kommandoer.

Tilføj indtalt kommentar

 1. Klik på Indsæt stemme KnapfladeVærktøjslinjen Hurtig adgang.

 2. Klik på startknappen i den dialogboks, der nu åbnes, og indtal kommentaren.

 3. Når du er færdig med at optage kommentaren, skal du trykke på stopknappen og lukke dialogboksen.

 4. Hvis Microsoft Office Word viser en meddelelse, hvori du bliver spurgt, om du vil opdatere lydobjektet, skal du klikke på Ja.

Lyt til den indtalte kommentar

 • Højreklik på kommentarboblen, peg på Dokumentobjekt for lydindspiller, og klik derefter på Afspil.

Bemærk!: Hvis du vil have yderligere oplysninger om optagelse og redigering af et lydobjekt, skal du se dokumentationen for dit lydkort og din mikrofon.

Hvis din computer er en tablet-pc, kan du lave håndskrevne kommentarer i dokumentet. Håndskriften tilføjes og vises inde i kommentarbobler.

 1. Klik på Ny kommentar under fanen Gennemse i gruppen Kommentarer.

  Billede af Word-båndet

 2. Skriv kommentaren i kommentarboblen.

Hvis kommentarer ikke vises på skærmen, skal du klikke på Vis markering i gruppen Registrering under fanen Gennemse.

billede af båndet i word

 1. Klik inde i boblen for den kommentar, du vil redigere.

 2. Foretag de ønskede ændringer.

 • Hvis boblerne er skjulte, eller kun en del af kommentaren vises, kan du ændre kommentaren i Korrekturruden. Hvis du vil vise Korrekturruden, skal du klikke på Korrekturrude i gruppen Registrering. Hvis du vil have korrekturruden vist nederst på skærmen i stedet for i siden, skal du klikke på pilen ud for Korrekturrude og derefter klikke på Vandret korrekturrude.

 • Hvis du vil besvare en kommentar, skal du klikke på dens boble og derefter klikke på Ny kommentar i gruppen Kommentarer. Skriv dit svar i den nye kommentarboble.

 • Hvis du hurtigt vil slette en enkelt kommentar, skal du højreklikke på kommentaren og derefter klikke på Slet kommentar.

 • Hvis du hurtigt vil slette alle kommentarer i et dokument, skal du klikke på en kommentar i dokumentet. Klik på pilen under Slet i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse, og klik derefter på Slet alle kommentarer i dokumentet.

 1. Klik på pilen ud for Vis markering i gruppen Sporing under fanen Gennemse.

  billede af båndet i word

 2. Hvis du vil fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for alle korrekturlæsere på listen, skal du pege på Korrekturlæsere og derefter klikke på Alle korrekturlæsere.

 3. Klik på pilen ud for Vis markering igen, peg på Korrekturlæsere, og klik derefter på navnet på den korrekturlæser, hvis kommentarer du vil slette.

 4. Klik på pilen under Slet Knapflade i gruppen Kommentarer, og klik derefter på Slet alle kommentarer i dokumentet.

  Bemærk!: Med denne fremgangsmåde slettes alle kommentarer fra den valgte korrekturlæser, herunder kommentarer i hele dokumentet.

Tip!: Du kan også gennemgå og slette kommentarer ved hjælp af korrekturruden. Hvis du vil vise eller skjule korrekturruden, skal du klikke på Korrekturrude i gruppen Registrering. Hvis du vil flytte korrekturruden til bunden af skærmen, skal du klikke på pilen ud for Korrekturrude og derefter klikke på Vandret korrekturrude.

Når du ændrer navnet eller initialerne, du vil bruge til dine egne kommentarer, har det kun indvirkning på kommentarer, du skriver efter ændringen. Kommentarer, der allerede er i dokumentet, før du ændrer navnet eller initialerne, opdateres ikke. Navnet og initialerne, du indtaster, bruges af alle Microsoft Office-programmer, så alle ændringer, du laver i disse indstillinger, påvirker andre Office-programmer.

 1. Klik på pilen ud for Registrer ændringer i gruppen Registrering under fanen Gennemse, og klik derefter på Skift brugernavn.

  Ændre brugernavn

 2. Klik på Tilpas.

 3. Gå til Tilpas din kopi af Office, og skift navnet eller initialerne, du vil bruge i dine egne kommentarer.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×