Rækker og kolonner

Indsæt eller slet celler, rækker og kolonner

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan indsætte tomme celler over eller til venstre for aktiv celle i et regneark. Når du indsætter tomme celler, rykker Excel andre celler i samme kolonne ned eller celler i samme række til højre for at gøre plads til de nye celler. På samme måde kan du indsætte rækker over en markeret række og kolonner til venstre for en markeret kolonne. Du kan også slette celler, rækker og kolonner.

Microsoft Excel indeholder følgende begrænsninger for kolonner og rækker: 16.384 kolonner bred gange 1.048.576 rækker høj.

Se Indsæt eller slet et regneark for trin, der er relevante for hele projektmapper.

Hvad vil du gøre?

 1. Markér den celle eller det område af celler, hvor du vil indsætte de nye tomme celler. Markér det samme antal celler, som du vil indsætte. Hvis du f.eks. vil indsætte fem tomme celler, skal du markere fem celler.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

  Finde flere oplysninger om at foretage valg, markeres celler, områder, rækker eller kolonner senere i dette emne.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik på de markerede celler, og klik derefter på Indsæt.

  • Klik derefter på pilen under Indsæt i gruppen Celler under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt celler.

   Indsæt nye celler under fanen Hjem

 3. I dialogboksen Indsæt skal du klikke på den retning, du vil rykke de omkringliggende celler.

Når du indsætter celler i regnearket, justeres referencerne også, uanset om det er relative eller absolutte cellereferencer. Det samme gælder, når der slettes celler, undtagen hvis en formel direkte refererer til en slettet celle. Hvis referencer skal justeres automatisk, er det en god idé at bruge områdereferencer i formlerne, når du kan, i stedet for at angive individuelle cellereferencer.

 • Du kan indsætte celler, der indeholder data og formler, ved at kopiere dem eller klippe dem ud, højreklikke på den placering, hvor du vil indsætte cellerne, og derefter klikke på Indsæt kopierede celler eller Indsæt udklippede celler.

Tip    

 • Hvis du vil gentage handlingen med at indsætte en celle, skal du klikke på den placering, hvor du vil indsætte cellen og derefter trykke på Ctrl+Y.

 • Hvis der er formatering, kan du bruge knappen Hurtig analyse til at vælge Formatering for de indsatte celler.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan indsætte en enkelt række ved enten at markere hele rækken eller en celle i rækken over der, hvor du vil indsætte den nye række. Hvis du f.eks. vil indsætte en ny række oven for række 5, skal du klikke i en celle i række 5.

  • Hvis du vil indsætte flere rækker, skal du markere de rækker, oven for hvilke du vil indsætte rækker. Marker det samme antal rækker, som du vil indsætte. Hvis du f.eks. vil indsætte tre nye rækker, skal du markere tre rækker.

  • Hvis du vil indsætte separate rækker, skal du holde Ctrl nede, mens du markerer ikke-sammenhængende rækker.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

  Finde flere oplysninger om at foretage valg, markeres celler, områder, rækker eller kolonner senere i dette emne.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik på de markerede celler, og klik derefter på Indsæt.

  • Klik derefter på pilen under Indsæt i gruppen Celler under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt arkrækker.

   Klik på Indsæt, og klik derefter på Indsæt arkrækker

Bemærk!: Når du indsætter celler i regnearket, justeres referencerne også, uanset om det er relative eller absolutte cellereferencer. Det samme gælder, når der slettes celler, undtagen hvis en formel direkte refererer til en slettet celle. Hvis referencer skal justeres automatisk, er det en god idé at bruge områdereferencer i formlerne, når du kan, i stedet for at angive individuelle cellereferencer.

Tip    

 • Hvis du vil gentage handlingen med at indsætte en række, skal du klikke på den placering, hvor du vil indsætte rækken og derefter trykke på Ctrl+Y.

 • Hvis der er formatering, kan du bruge knappen Hurtig analyse til at vælge Formatering for de indsatte rækker.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indsætte en enkelt kolonne, skal du markere kolonnen eller en celle i kolonnen umiddelbart til højre for det sted, hvor du ønsker at indsætte den nye kolonne. Hvis du f.eks. vil indsætte en ny kolonne til venstre for kolonne B, skal du klikke i en celle i kolonne B.

  • Hvis du vil indsætte flere kolonner, skal du markere kolonnerne umiddelbart til højre for det sted, hvor du ønsker at indsætte kolonner. Marker det samme antal kolonner, som du vil indsætte. Hvis du f.eks. vil indsætte tre nye kolonner, skal du markere tre kolonner.

  • Hvis du vil indsætte separate kolonner, skal du holde Ctrl nede, mens du markerer ikke-sammenhængende kolonner.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

  Finde flere oplysninger om at foretage valg, markeres celler, områder, rækker eller kolonner senere i dette emne.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik på de markerede celler, og klik derefter på Indsæt.

  • Klik derefter på pilen under Indsæt i gruppen Celler under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt arkkolonner.

   Klik på Indsæt, og klik derefter på Indsæt arkkolonner

Bemærk!: Når du indsætter celler i regnearket, justeres referencerne også, uanset om det er relative eller absolutte cellereferencer. Det samme gælder, når der slettes celler, undtagen hvis en formel direkte refererer til en slettet celle. Hvis referencer skal justeres automatisk, er det en god idé at bruge områdereferencer i formlerne, når du kan, i stedet for at angive individuelle cellereferencer.

Tip    

 • Hvis du vil gentage handlingen med at indsætte en kolonne, skal du klikke på den placering, hvor du vil indsætte kolonnen og derefter trykke på Ctrl+Y.

 • Hvis der er formatering, kan du bruge knappen Hurtig analyse til at vælge Formatering for de indsatte kolonner.

 1. Marker de celler, rækker eller kolonner, der skal slettes.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

  Finde flere oplysninger om at foretage valg, markeres celler, områder, rækker eller kolonner senere i dette emne.

 2. Klik på pilen ud for Slet i gruppen Celler under fanen Startside, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil slette de markerede celler, skal du klikke på Slet celler.

  • Hvis du vil slette de markerede rækker, skal du klikke på Slet rækker.

  • Hvis du vil slette de markerede kolonner, skal du klikke på Slet arkkolonner.

   Du kan højreklikke på markerede celler, klikke på Slet og derefter klikke på den ønskede indstilling. Du kan også højreklikke på markerede rækker eller kolonner og derefter klikke på Slet.

 3. Hvis du vil slette en celle eller et område af celler, skal du i dialogboksen Slet klikke på Ryk celler til venstre, Ryk celler opad, Hel række eller Hel kolonne.

  Hvis du sletter rækker eller kolonner, rykkes de øvrige rækker eller kolonner automatisk op eller til venstre.

Tip    

 • Hvis du vil gentage sletning af celler, rækker eller kolonner, skal du markere de næste celler, rækker eller kolonner og derefter trykke på Ctrl+Y.

 • Du kan evt. gendanne slettede data umiddelbart efter, du har slettet dem. Klik på Fortryd Slet i menuen Værktøjslinjen Hurtig adgang, eller klik på Ctrl+Z.

 • Hvis du trykker på Delete, slettes kun indholdet af de markerede celler, ikke selve cellerne.

 • Excel holder formlerne opdateret ved at tilpasse referencer til de rykkede celler, så de viser deres nye placeringer. Men en formel, som refererer til en slettet celle, indeholder fejlværdien #REFERENCE!.

Hvis du vil markere

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En enkelt celle

Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klikke på den første celle i området og holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klik på knappen Marker alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Markere den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klik på række- eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

Row heading

2. Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Trække hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde Skift nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klikke på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl+en piletast (pil højre eller venstre for rækker, pil op eller ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Tryk på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller i en Excel-tabel.

Tryk på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller i en Excel-tabel, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-community'et.

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Relaterede oplysninger

Grundlæggende opgaver i Excel

Oversigt over formler i Excel

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×