Indsætte, ændre eller slette et notatfelt

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge et notatfelt, når du har brug for at gemme store mængder tekst i en database. I dette emne forklares det, hvordan Microsoft Office Access 2007 bruges til at føje et notatfelt til nye og eksisterende databasetabeller.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå notatfelter

Tilføje et notatfelt i dataarkvisning

Tilføje et notatfelt i designvisning

Slette et notatfelt

Reference til feltegenskaben Notat

Om notatfelter

Hvis du er ny bruger af Access, skal du huske, at dataene i en database findes i en eller flere tabeller. Du kan få vist oplysningerne i et dataark – et gitter, der ligner et Excel-regneark – eller i en formular eller rapport til dataindtastning, men i sidste ende findes dataene i en eller flere tabeller. Hver tabel består så af et sæt felter (kolonner), og hvert felt er defineret til at acceptere én bestemt type data. Du kan f.eks. definere et felt til datatypen Dato og klokkeslæt, når du har brug for at gemme datoer og klokkeslæt, og du angiver et felt til datatypen Notat, når du har brug for at gemme store mængder tekst.

Notatfeltspecifikationer

Notatfelter i Office Access 2007 kan gemme op til 1 GB tegn, eller 2 GB lager (2 byte pr. tegn), hvoraf du kan få vist 65.535 tegn i et kontrolelement i en formular eller en rapport. Derudover kan du nu anvende RTF-formatering til data i et notatfelt. Du kan f.eks. angive farver, ændre skrifttyper og formatere data med fed eller kursiv.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan formatere RTF-data i et notatfelt artiklen formatere data i tabeller, formularer og rapporter.

Måder at oprette et notatfelt på

I Office Access 2007 kan du føje et notatfelt til en ny eller eksisterende tabel på flere måder:

 • Dataarkvisning    Du kan føje et notatfelt til en ny eller eksisterende tabel i dataarkvisning ved at tilføje et nyt felt og derefter indsætte mere end 256 tegn med tekst på en tom række i feltet eller vælge notatdatatypen på en rulleliste.

 • Designvisning    Du kan bruge designvisning, når du vil tilføje et notatfelt, aktivere RTF-redigering for feltet og angive egenskaber, som du ikke kan angive i designvisning, som en standardværdi. Du kan finde flere oplysninger om de egenskaber, du kan angive for et notatfelt, i afsnittet Notat feltreference for egenskaben.

Du kan benytte begge fremgangsmåder, når du opretter nye tabeller, og når du redigerer eksisterende.

Toppen af siden

Tilføje et notatfelt i dataarkvisning

I fremgangsmåden i dette afsnit er det forklaret, hvordan du føjer et notatfelt til en ny eller eksisterende tabel i dataarkvisning. Hvis du er ny bruger af Access, skal du vide, at et dataark er et gitter, der ligner et Excel-regneark meget.

Føje et nyt notatfelt til en eksisterende tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Rul om nødvendigt vandret til det første tomme felt.

  Tilføj et nyt felt vises som standard i kolonneoverskriften i alle nye felter, f.eks.:

  Et nyt felt i et dataark

 5. Dobbeltklik på kolonneoverskriften, og angiv et navn til det nye felt.

  Der anvendes typisk navne som "Kommentarer" eller "Noter" til et notatfelt.

 6. Marker den første tomme række under overskriften, og skriv en tekstblok bestående af maksimalt 256 tegn.

  Access anvender notatdatatypen til feltet, fordi feltet indeholder mere end 256 tegn. Du kan alternativt indsætte mere end 256 tegn tekstdata på den første række.

 7. Gem ændringerne.

Føje et notatfelt til en ny tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

  Den nye tabel åbnes i dataarkvisning.

 4. Dobbeltklik på kolonneoverskriften til det første tabelfelt (med navnet Tilføj et nyt felt), og skriv et navn til feltet. Der anvendes typisk navne som "Kommentarer" eller "Noter" til et notatfelt.

 5. Marker den første tomme række under overskriften, og skriv en tekstblok bestående af maksimalt 256 tegn. Access anvender notatdatatypen til feltet, fordi feltet indeholder mere end 256 tegn. Du kan alternativt indsætte mere end 256 tegn tekstdata i feltet.

 6. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje et notatfelt i designvisning

Du bruger designvisning, når du har brug for at føje et notatfelt til en ny eller eksisterende tabel og derefter angive feltet til at understøtte RTF-formatering. Fremgangsmåden i dette afsnit forklarer, hvordan du føjer et notatfelt til eksisterende og nye tabeller, og hvordan du angiver notatfeltet til RTF-redigering.

Føje et notatfelt til en eksisterende tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning.

 4. Marker den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast et navn til feltet. Der anvendes typisk navne som "Kommentarer" eller "Noter" til et notatfelt.

 5. Marker den tilstødende celle i kolonnen Datatype, og vælg derefter Notat på listen.

 6. Gem ændringerne.

Føje et notatfelt til en ny tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 4. Højreklik på dokumentfanen for den nye tabel, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 5. Marker den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast et navn til feltet. Der anvendes typisk navne som "Kommentarer" eller "Noter" til et notatfelt.

 6. Marker den tilstødende celle i kolonnen Datatype, og vælg derefter Notat på listen.

 7. Gem dine ændringer. Hvis du vil aktivere RTF-redigering for feltet, skal du fortsætte til næste trin.

Aktivere RTF-redigering

 • Find egenskabsboksen Tekstformat under Feltegenskaber under fanen Generelt, og ret værdien fra Almindelig tekst til RTF.

Bemærk!: Hvis du binder en tekstboks til notatfeltet, skal du også angive egenskaben Tekstformat for tekstboksen ud for RTF.

Se artiklerne formatere data i tabeller, formularer og rapporter og indtaste eller redigere data i et kontrolelement eller en kolonne, der understøtter RTF-formatfor at få oplysninger om formatering af data som RTF-format.

Toppen af siden

Slette et notatfelt

Du kan bruge dataarkvisning eller designvisning til at fjerne et notatfelt fra en tabel. Når du sletter et notatfelt, der indeholder data, går disse data imidlertid tabt permanent. Du kan ikke fortryde sletningen. Derfor bør du sikkerhedskopiere databasen, før du sletter eventuelle tabelfelter eller andre databasekomponenter.

Slette et notatfelt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Find notatfeltet, højreklik på kolonneoverskriften (navnet), og klik på Slet kolonne.

 5. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Slette et notatfelt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på rækkevælgeren (den sorte firkant) ved siden af feltet Notat, og tryk på DELETE.

  Eller

  Højreklik på rækkevælgeren, og klik på Slet rækker.

 5. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Reference til notatfeltegenskaber

Når du bruger designvisning til at føje et notatfelt til en tabel, kan du angive og ændre en række egenskaber for feltet. Denne tabel viser egenskaberne for feltet Notat og beskriver, hvad den enkelte egenskab gør, inklusive konsekvenserne af at angive eller ændre egenskaberne.

Egenskab

Brug

Format

Angiver brugerdefinerede formateringstegn for at definere et visningsformat. Formater, der er defineret her, vises i dataark, formularer og rapporter.

Du kan finde flere oplysninger om brugerdefinerede formater, i artiklen formatere data i tabeller, formularer og rapporter.

Titeltekst

Angiver navnet på feltet Tekst. Der accepteres op til 2.048 tegn for egenskaben. Hvis du ikke angiver en titeltekst, anvendes standardfeltnavnet i Access.

Standardværdi

Angiver den værdi, der automatisk vises i et felt, når du opretter en ny post. Du kan f.eks. angive en værdi som "Angiv op til 65 KB tekst". Når du gør det, vil det minde brugerne om, at de arbejder med et notatfelt. Maksimumlængden (af standardværdien): 255 tegn.

Valideringsregel

Angiver krav til data, der er indtastet i en post, et felt eller et kontrolelement. Når du indtaster data, der overtræder den regel, der er defineret for feltet, kan du bruge egenskaben Valideringsmeddelelse til at angive den fejlmeddelelse, der er resultatet. Den maksimale længde er: 2.048 tegn.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler, i artiklen oprette en valideringsregel til at validere data i et felt.

Valideringsmeddelelse

Specificerer teksten i den fejlmeddelelse, der vises, når brugerne overtræder en valideringsregel.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler, i artiklen oprette en valideringsregel til at validere data i et felt.

Obligatorisk

Når den er angivet til Ja, skal du indtaste en værdi i feltet eller i eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet, og værdien kan ikke være Null.

TilladNulLængde

Når den er angivet til Ja, kan du angive strenge af længden nul i et felt. En streng af længden nul indeholder ingen tegn, og du bruger dem til at angive, at du ved, at der ikke findes en værdi til et felt. Du angiver en streng af længden nul ved at skrive to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("").

Indekseret

Du kan bruge indeks til at øge hastigheden i forespørgsler, sortering og gruppering, der foretages med større mængder data. Du kan også bruge indeks til at forhindre brugere i at indtaste duplikerede data. Valgmulighederne er:

 • Nej    Slår indeksering fra (standard)

 • Ja - dubletter tillades    Indekserer feltet og tillader dublerede værdier. Du kan f.eks. have dublerede for- og efternavne.

 • Ja - ingen dubletter    Indekserer feltet og tillader ikke dublerede værdier.

UnicodeKomprimering

I Access bruges Unicode til at repræsentere data i felter af typen Tekst, Notat og Hyperlink. Unicode optager mere lagerplads, fordi der bruges to byte pr. tegn i stedet for ét. For at reducere filstørrelsen er standardværdien for egenskaben UnicodeKomprimering for en egenskab af typen Tekst, Notat eller Hyperlink Ja. Når den er angivet til Ja, komprimeres ethvert tegn, hvis første byte er 0, når det lagres, og dekomprimeres, når det hentes.

Data i et notatfelt komprimeres ikke, medmindre de kræver en lagerplads på 4.096 byte eller mindre, når de er komprimeret. Dette kan medføre, at indholdet af et notatfelt komprimeres i én post, men ikke i en anden post.

IME-tilstand

Specificerer en IME, et værktøj til brug af engelske versioner af Access sammen med filer, der er oprettet på japansk eller koreansk. Standardværdien er Intet kontrolelement. Yderligere oplysninger om brug af denne egenskab får du ved at trykke på F1.

IME-sætningstilstand

Specificerer den type data, du kan angive med en IME. Yderligere oplysninger om brug af denne egenskab finder du ved at trykke på F1.

i-mærker

Specificer en eller flere i-mærker for feltet og eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet. i-mærker er komponenter, der genkender datatyperne i et felt, og som sætter dig i stand til at udføre en handling på basis af denne type. I et felt til en e-mail-adresse kan et i-mærke f.eks. starte en ny e-mail eller føje adressen til listen over kontaktpersoner.

Klik på Knappen Generator for at få vist en liste over tilgængelige i-mærker.

Tekstformat

Aktiverer eller deaktiverer RTF-redigering. Vælg RTF for at aktivere RTF-redigering.

Bemærk!: Hvis du aktiverer RTF-redigering for feltet og derefter binder et kontrolelement til tekstbokse til feltet, skal du også aktivere RTF-redigering for kontrolelementet.

Kan finde flere oplysninger om aktivering af RTF-redigering for et kontrolelement, og om brug af formatering generelt artiklen formatere data i tabeller, formularer og rapporter.

Tekstjustering

Angiver justeringen af data i et notatfelt. Du har disse valgmuligheder:

 • Standard    Tekst venstrejusteres, tal og datoer højrejusteres

 • Venstre    Al tekst og alle datoer og tal venstrejusteres

 • Centreret    Al tekst og alle datoer og tal centreres

 • Højre    Al tekst og alle datoer og tal højrejusteres

 • Fordel    Al tekst, alle datoer og tal justeres med samme afstand til begge sider af feltet eller tekstboksen

Vedhæft kun

Afgør, om feltværdiændringer skal registreres. Der er to indstillinger:

 • Ja Registrerer ændringer. Du kan få vist feltværdihistorikken ved at højreklikke i feltet og derefter klikke på Vis kolonnehistorik.

 • Nej Registrerer ikke ændringer.

  Advarsel!: Indstilling af denne egenskab til Nej sletter eventuelt eksisterende feltværdihistorik.


Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×