Indsæt sidetal i regneark

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil have vist sidetal på siderne, når du udskriver et Microsoft Excel-regneark, kan du indsætte sidetal i sidehovederne eller sidefødderne på regnearkssiderne. De sidetal, som du indsætter, vises ikke på regnearket i visningen Normal – de vises kun i visningen Sidelayout og på de udskrevne sider.

Bemærk!: Skærmbillederne i denne artikel er taget fra Excel 2016. Hvis du har en anden version, kan visningen være en smule anderledes, men medmindre andet er angivet, er funktionaliteten den samme.

Indsætte sidetal i et enkelt regneark

 1. Klik på det regneark, du vil indsætte numre i.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Regnearket åbnes i Excel i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayout Knapflade på statuslinjen for at aktivere denne visning.

 3. Klik på Klik for at tilføje sidehoved eller Klik for at tilføje sidefod i regnearket.

  Sidehoved- og sidefodsværktøjer vises, og fanen Design tilføjes.

 4. Klik i feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion i sidehovedet eller sidefoden for at angive, hvor i sidehovedet eller sidefoden du vil have vist sidetallet.

 5. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer under fanen Design.

  Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer

  Pladsholderen &[Side] vises i det valgte afsnit.

  Hvis du vil tilføje det samlede antal sider, skal du indsætte et mellemrum efter &[Side], skrive ordet af efterfulgt af et mellemrum og derefter klikke på Antal sider i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer.

  Pladsholderen &[Side] af &[Sider] vises i det valgte afsnit.

 6. Klik et vilkårligt sted uden for sidehoved- eller sidefodsområdet for at få vist de faktiske sidenumre i visningen Sidelayout.

 7. Klik på Normal i gruppen Projektmappevisninger under fanen Visning, når du er færdig med at arbejde i visningen Sidelayout.

  Klik på Normal under fanen Vis.

  Du kan også klikke på Normal Knapflade på statuslinjen.

  Du kan indsætte sidetal i et regneark i visningen Sidelayout, hvor du kan se dem, eller du kan bruge dialogboksen Sideopsætning, hvis du vil indsætte sidetal i mere end ét regneark samtidig. I andre arktyper, f.eks. diagramark, kan du kun indsætte sidetal ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning.

Indsætte sidetal i flere regneark

Du kan indsætte sidetal i flere regneark i projektmappen ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning. Hvis projektmappen f.eks. indeholder to regneark, der begge er to sider langt, indeholder det første regneark to sider med sidetallene 1 og 2. Det andet regneark indeholder også to sider med sidetallene 1 og 2.

Tip!: Hvis du vil tilføje sidetal i alle regnearkene i en projektmappe sekventielt, skal du ændre det tal, hvert regneark starter med. Du kan finde flere oplysninger under Angive et andet tal til startsiden.

 1. Klik på de regneark eller diagramark, hvor du vil tilføje sidenumre.

Hvis du vil markere

Skal du

Et enkelt ark

Klikke på fanen Ark.

Klik på fanen Ark

Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

Klik på fanens rullepile

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

Alle ark i en projektmappe

Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

Tip!: Hvis flere ark er markeret, vises [Gruppér] på titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 1. Klik på dialogboksstarteren Knapflade ud for Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 2. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod i dialogboksen Sideopsætning under fanen Sidehoved/Sidefod.

 3. Klik i feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion for at angive, hvor i sidehovedet eller sidefoden du vil have vist sidetallet.

 4. Klik på knappen Indsæt sidetal Knapflade for at indsætte sidetal.

  Pladsholderen &[Side] vises i det valgte afsnit.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil tilføje det samlede antal sider, skal du indsætte et mellemrum efter &[Side], skrive ordet af efterfulgt af et mellemrum og derefter klikke på knappen Indsæt antal sider Knapflade .

  • Pladsholderen &[Side] af &[Sider] vises i det valgte afsnit.

Angive et andet tal til startsiden

Hvis du vil nummerere alle regnearkssiderne i en projektmappe sekventielt, skal du først tilføje sidetal i alle regnearkene i en projektmappe. Derefter skal du anvende følgende fremgangsmåde for hvert regneark for at angive det korrekte sidetal, som sidenummereringen skal begynde med. Hvis projektmappen f.eks. indeholder to regneark, der begge udskrives over to sider, skal du anvende denne fremgangsmåde for at begynde sidenummereringen med tallet 3 i det andet regneark.

 1. Klik på dialogboksstarteren Knapflade ud for Sideopsætning i gruppen Sideopsætning på fanen Sidelayout.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 2. Indtast det tal, du vil bruge til første side, i feltet Første sidetal under fanen Side.

  Hvis du vil bruge standardnummereringssystemet, skal du indtaste Automatisk i feltet Første sidetal.

Ændre den rækkefølge siderne nummereres i

Som standard nummereres og udskrives sider i Excel fra toppen og nedad og derefter fra venstre mod højre på regnearket, men du kan ændre retningen, så siderne nummereres og udskrives fra venstre mod højre og derefter fra toppen og nedad.

 1. Klik på det regneark, du vil ændre nummereringsrækkefølgen for.

 2. Klik på dialogboksstarteren Knapflade ud for Sideopsætning i gruppen Sideopsætning på fanen Sidelayout.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 3. Klik på Nedad og derefter henad eller På tværs og derefter nedad under Siderækkefølge under fanen Ark.

  Retningen for hver indstilling vises i feltet Vis udskrift.

Slette sidetal

 1. Klik på de regneark eller diagramark, hvor du vil fjerne sidetal.

Hvis du vil markere

Skal du

Et enkelt ark

Klikke på fanen Ark.

Klik på fanen Ark

Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

Klik på fanens rullepile

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

Alle ark i en projektmappe

Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

Tip!: Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 1. Klik på dialogboksstarteren Knapflade ud for Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 2. Klik på (ingen) på rullelisten Sidehoved eller Sidefod under fanen Sidehoved/sidefod.

  Bemærk!: Du skal muligvis rulle til toppen af listen for at klikke på (ingen).

Tilføje sidetal

 1. Gå til fanen Indsæt, og klik på Sidehoved og sidefod.

  Excel ændrer automatisk til visningen Sidelayout.

 2. Klik på sidehoved eller sidefodSidehoved og sidefod under fanen, og vælg derefter den ønskede side-talformat.

  Sidehoved sidetal vises øverst på den udskrevne side, og sidetal sidefod vises nederst.

 3. Når du er færdig, kan du enten Hold i visningen Sidelayout, eller du kan skifte til Normal visning ved at klikke på Normal under fanen Vis.

Angive et andet tal til startsiden

Du kan gøre den første udskrevne ark, der starter med et andet sidetal end 1. Dette er nyttigt, hvis der er andre udskrevne sider, der kommer før arket. For eksempel kan du udskrive et 2-falset Word-dokument, der skal tage højde for side 1 og 2, og din Excel-ark vil derefter starter på side 3.

 1. Klik på Sideopsætning under fanen Sidelayout.

 2. Skriv det ønskede antal for det første sidetal på sidefanen, i feltet første sidetal. Hvis du gerne vil have det første sidetal til at være 3, skal du skrive det nummerere 3.

 3. Klik på OK.

Hvis du bruger et sidetalsformat, der tæller de samlede antal sider, for eksempel: side 3 af 7, skal du foretage en justering i det andet tal. Denne justering sikrer, at du ikke ender med nogenlunde sådan ud: side 10 af 7.

 1. Klik på fanen Sidehoved/sidefod i Sideopsætning, og klik derefter på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod.

 2. Når du har side & [side] af & [sider] skal du skrive på plustegnet (+) og derefter skrive antallet sider, der kommer før din første sidetal.

  Eksempelvis hvis 3 er dit første sidetal, skal du medtage 2 sider i antallet sider. Så du vil skrive en + 2 i slutningen: side & [side] af & [sider] + 2 og klik derefter på OK.

 3. Klik på OK igen.

Ændre den rækkefølge, siderne nummereres

 1. Klik på Sideopsætning under fanen Sidelayout, og klik derefter på ark.

 2. Markér sidenummerering rækkefølge, du vil under Siderækkefølge.

Fjerne sidetal

 1. Klik på Sideopsætning under fanen Sidelayout, og klik derefter på Sidehoved/sidefod.

 2. Markér (ingen) under sidehoved eller sidefod.

  Du skal muligvis rulle for at finde (ingen) øverst på listen.

Tilføje sidetal

 1. Klik på Sidehoved og sidefod under fanen Layout under Sideopsætning.

 2. Vælg det side talformat, du vil tilføje pop op-menuen under sidehoved eller sidefod.

  Sidehoved formater vises øverst på den udskrevne side, og Formater sidefod vises nederst.

  Tip!: 

  • Du kan se, hvordan dine sidetal vises ved at få vist dit ark i Vis udskrift. Klik på eksempel under Udskriv under fanen Layout.

  • Hvis du vil tilføje sidetal i flere ark i projektmappen på samme tid, Vælg de ark, du vil før du klikker på Sidehoved og sidefod. Sidetalsformatet du vælger, anvendes til alle de markerede ark.

  • Du kan oprette en helt brugerdefineret sidehoved eller sidefod med sidetal ved at klikke på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod, og følg vejledningen.

Angive et andet tal til startsiden

 1. Klik på Sidehoved og sidefod under fanen Layout under Sideopsætning.

 2. Tilføje sidetal i det ønskede format.

 3. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod, afhængigt af hvor sidetallene vises.

 4. Se for siden tal kode & [side], og klik på umiddelbart efter den for at flytte indsætningspunktet til denne placering.

 5. Skriv et plustegn (+), og skriv derefter antallet sider, som du vil rykke den første side. For eksempel for at begynde på side 4, øger du startsidetallet med tre sider, så du skriver + 3. Koden vises nu som & [side] + 3.

 6. Klik på OK.

  I feltet sidehoved eller en sidefod, den nye første side i et sidehoved eller en sidefod vises.

  Bemærk!: Hvis du vil bruge et sidetalsformat, der indeholder det samlede antal sider, som side 4 af 7, skal du kontrollere, at du også tilføje plustegnet (+) og siden tal øge til det samlede antal sider kode, & [sider].

Ændre den rækkefølge, siderne nummereres

 1. Klik på Sidehoved og sidefod under fanen Layout under Sideopsætning.

 2. Vælg sidenummerering rækkefølge, du vil under fanen ark under Siderækkefølge.

Fjerne sidetal

 1. Klik på Sidehoved og sidefod under fanen Layout under Sideopsætning.

 2. Markér (ingen) i genvejsmenuen under sidehoved eller sidefod.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×