Indsæt sidetal i regneark

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil have vist sidetal på siderne, når du udskriver et Microsoft Excel-regneark, kan du indsætte sidetal i sidehovederne eller sidefødderne på regnearkssiderne. De sidetal, som du indsætter, vises ikke på regnearket i visningen Normal – de vises kun i visningen Sidelayout og på de udskrevne sider.

Bemærk!: Skærmbillederne i denne artikel er taget fra Excel 2016. Hvis du har en anden version, kan visningen være en smule anderledes, men medmindre andet er angivet, er funktionaliteten den samme.

Indsætte sidetal i et enkelt regneark

 1. Klik på det regneark, du vil indsætte numre i.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Regnearket åbnes i Excel i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på side layout Knapflade på statuslinjen for at få vist denne visning.

 3. Klik på Klik for at tilføje sidehoved eller Klik for at tilføje sidefod i regnearket.

  Sidehoved- og sidefodsværktøjer vises, og fanen Design tilføjes.

 4. Klik i feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion i sidehovedet eller sidefoden for at angive, hvor i sidehovedet eller sidefoden du vil have vist sidetallet.

 5. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer under fanen Design.

  Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer

  Pladsholderen &[Side] vises i det valgte afsnit.

  Hvis du vil tilføje det samlede antal sider, skal du indsætte et mellemrum efter &[Side], skrive ordet af efterfulgt af et mellemrum og derefter klikke på Antal sider i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer.

  Pladsholderen &[Side] af &[Sider] vises i det valgte afsnit.

 6. Klik et vilkårligt sted uden for sidehoved- eller sidefodsområdet for at få vist de faktiske sidenumre i visningen Sidelayout.

 7. Klik på Normal i gruppen Projektmappevisninger under fanen Visning, når du er færdig med at arbejde i visningen Sidelayout.

  Klik på Normal under fanen Vis.

  Du kan også klikke på normal Knapflade på statuslinjen.

  Du kan indsætte sidetal for et regneark i visningen side layout, hvor du kan se dem, eller du kan bruge dialogboksen Sideopsætning , hvis du vil indsætte sidetal for mere end ét regneark på samme tid. For andre typer ark, f. eks diagramark, kan du kun indsætte sidetal ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning .

Indsætte sidetal i flere regneark

Du kan indsætte sidetal i flere regneark i din projektmappe ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning . Hvis din projektmappe for eksempel indeholder to regneark, der begge er to sider lange, vil det første regneark indeholde to sider nummereret 1 og 2. Det andet regneark vil også indeholde to sider nummereret 1 og 2.

Tip!: Hvis du vil tilføje sidetal i alle regnearkene i en projektmappe sekventielt, skal du ændre det tal, hvert regneark starter med. Du kan finde flere oplysninger under Angive et andet tal til startsiden.

 1. Klik på de regneark eller diagramark, hvor du vil tilføje sidenumre.

Hvis du vil markere

Skal du

Et enkelt ark

Klikke på fanen Ark.

Klik på fanen Ark

Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

Klik på fanens rullepile

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

Alle ark i en projektmappe

Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

Tip!: Hvis flere ark er markeret, vises [Gruppér] på titellinjen øverst i regnearket. Klik på et vilkårligt ikke-markeret regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 1. På fanen side layout i gruppen Sideopsætning skal du klikke på dialog boks starteren Knapflade ud for Sideopsætning.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 2. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod i dialogboksen Sideopsætning under fanen Sidehoved/Sidefod.

 3. Klik i feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion for at angive, hvor i sidehovedet eller sidefoden du vil have vist sidetallet.

 4. Hvis du vil indsætte tal, skal du klikke på knappen Indsæt sidetal Knapflade .

  Pladsholderen &[Side] vises i det valgte afsnit.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil tilføje det samlede antal sider, skal du skrive et mellemrum efter & [side], skrive ordet efter fulgt af et mellemrum og derefter klikke på knappen Indsæt antal sider Knapflade .

  • Pladsholderen &[Side] af &[Sider] vises i det valgte afsnit.

Angive et andet tal til startsiden

Hvis du vil nummerere alle regnearks siderne i en projektmappe sekventielt, skal du først føje sidetal til alle regneark i en projektmappe og derefter bruge følgende fremgangsmåde til at starte sidetallet for hvert regneark med det relevante tal. Hvis din projektmappe for eksempel indeholder to regneark, der begge er udskrevet som to sider, skal du bruge denne fremgangsmåde til at starte sidenummereringen for det andet regneark med tallet 3.

 1. På fanen side layout i gruppen Sideopsætning skal du klikke på dialog boks starteren Knapflade ud for Sideopsætning.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 2. Indtast det tal, du vil bruge til første side, i feltet Første sidetal under fanen Side.

  Hvis du vil bruge standardnummereringssystemet, skal du indtaste Automatisk i feltet Første sidetal.

Ændre den rækkefølge siderne nummereres i

Som standard nummereres og udskrives sider i Excel fra toppen og nedad og derefter fra venstre mod højre på regnearket, men du kan ændre retningen, så siderne nummereres og udskrives fra venstre mod højre og derefter fra toppen og nedad.

 1. Klik på det regneark, du vil ændre nummereringsrækkefølgen for.

 2. På fanen side layout i gruppen Sideopsætning skal du klikke på dialog boks starteren Knapflade ud for Sideopsætning.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 3. Klik på Nedad og derefter henad eller På tværs og derefter nedad under Siderækkefølge under fanen Ark.

  Retningen for hver indstilling vises i feltet Vis udskrift.

Slette sidetal

 1. Klik på de regneark eller diagramark, hvor du vil fjerne sidetal.

Hvis du vil markere

Skal du

Et enkelt ark

Klikke på fanen Ark.

Klik på fanen Ark

Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

Klik på fanens rullepile

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

Alle ark i en projektmappe

Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

Tip!: Hvis flere ark er markeret, vises [Gruppér] på titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 1. På fanen side layout i gruppen Sideopsætning skal du klikke på dialog boks starteren Knapflade ud for Sideopsætning.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 2. Klik på (ingen) på rullelisten Sidehoved eller Sidefod under fanen Sidehoved/sidefod.

  Bemærk!: Du skal muligvis rulle til toppen af listen for at klikke på (ingen).

Tilføje sidetal

 1. På fanen Indsæt skal du klikke på Sidehoved og sidefod.

  Excel skifter automatisk til side layout visning.

 2. Klik enten på side hovedet eller side fodenunder fanen sidehoved-& , og vælg derefter det ønskede sidetalsformat.

  Sidetallet for sidehovedet vises øverst på den udskrevne side, og sidetallet for sidefoden vises nederst.

 3. Når du er færdig, kan du enten blive i side layout visning, eller du kan skifte til visningen Normal ved at klikke på normal på fanen Vis .

Angive et andet tal til startsiden

Du kan få det første udskrevne ark til at begynde med et andet sidetal end 1. Dette er nyttigt, hvis der er andre udskrevne sider, der kommer før arket. Du kan for eksempel udskrive et Word-dokument på 2 sider, der skal overskrive side 1 og 2, hvorefter dit Excel-ark derefter starter på side 3.

 1. Klik på Sideopsætningunder fanen side layout .

 2. Skriv det ønskede tal for det første sidetal i feltet første sidetal under fanen side . Hvis du for eksempel ville have det første sidetal til at være 3, skal du skrive tallet 3.

 3. Klik på OK.

Hvis du bruger et sidetalsformat, der tæller total sider, f. eks.: side 3 af 7, skal du lave en justering til det andet tal. Denne justering sikrer, at du ikke ender med noget som denne: side 10 af 7.

 1. Klik på fanen side hoved/sidefod under Sideopsætning, og klik derefter på enten Brugerdefineret sidehoved eller Brugerdefineret sidefod.

 2. Efter side & [side] af & [sider]skal du skrive plustegnet (+) og derefter skrive antallet af sider, der kommer før dit første sidetal.

  Hvis du for eksempel 3 er dit første sidetal, skal du medtage 2 sider i det samlede antal sider. Så du skal skrive et + 2 til sidst: side & [side] af & [sider] + 2 og derefter klikke på OK.

 3. Klik på OK igen.

Ændre rækkefølgen af sider, der er nummereret

 1. Klik på Sideopsætningunder fanen side layout , og klik derefter på ark.

 2. Under Siderækkefølgeskal du vælge den ønskede side Nummererings rækkefølge.

Fjerne sidetal

 1. På fanen side layout skal du klikke på Sideopsætningog derefter klikke på sidehoved/sidefod.

 2. Under sidehoved eller sidefodskal du vælge (ingen).

  Du skal muligvis rulle ned for at finde (ingen) øverst på listen.

Tilføje sidetal

 1. På fanen layout under Sideopsætningskal du klikke på sidehovedets & sidefod.

 2. I genvejsmenuen under sidehoved eller sidefodskal du vælge det sidetalsformat, du vil tilføje.

  Overskrifts formater vises øverst på den udskrevne side, og formatet for sidefødder vises nederst.

  Tip!: 

  • Du kan se, hvordan dine sidenumre vises, ved at få vist dit ark i eksempelvisning. På fanen layout under Udskrivskal du klikke på eksempel.

  • Hvis du vil føje sidetal til flere ark i projektmappen på samme tid, skal du markere de ark, du vil have, før du klikker på sidehovedets _AMP_ sidefod. Det sidetalsformat, du vælger, anvendes på alle markerede ark.

  • Du kan oprette et helt brugerdefineret sidehoved eller sidefod med sidetal ved at klikke på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefodog følge instruktionerne.

Angive et andet tal til startsiden

 1. På fanen layout under Sideopsætningskal du klikke på sidehovedets & sidefod.

 2. Tilføj sidetal i det ønskede format.

 3. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod, afhængigt af hvor sidetallene vises.

 4. Se efter sidenummer koden & [side], og klik umiddelbart efter det for at flytte indsætningspunktet til denne placering.

 5. Skriv et plustegn (+), og skriv derefter antallet af sider, hvor du vil fremføre startsiden. Hvis du for eksempel vil starte på side 4, øger du sidetallet på første side med tre sider, så du skriver + 3. Koden vises nu som & [side] + 3.

 6. Klik på OK.

  I feltet sidehoved eller sidefod vises det nye sidehoved eller den første side sidefod.

  Bemærk!: Hvis du vil bruge et sidetalsformat, der omfatter det samlede antal sider, f. eks side 4 af 7, skal du sørge for, at du også tilføjer plustegnet (+) og sidetallet til den samlede side kode, & [sider].

Ændre rækkefølgen af sider, der er nummereret

 1. På fanen layout under Sideopsætningskal du klikke på sidehovedets & sidefod.

 2. På fanen ark under Siderækkefølgeskal du vælge den ønskede side Nummererings rækkefølge.

Fjerne sidetal

 1. På fanen layout under Sideopsætningskal du klikke på sidehovedets & sidefod.

 2. I genvejsmenuen under sidehoved eller sidefodskal du vælge (ingen).

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×