INDEKS, funktionen

INDEKS-funktionen returnerer en værdi eller referencen til en værdi fra en tabel eller et område.

Din browser understøtter ikke video. Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Der er to måder at bruge funktionen INDEKS på:

 • Hvis du vil returnere værdien af en bestemt celle eller en cellematrix, skal du se Matrixform.

 • Hvis du vil returnere en reference til bestemte celler, skal du se Referenceform.

Matrixform

Beskrivelse

Returnerer værdien af et element i en tabel eller en matrix, der er markeret af række-og kolonnenummerindeks.

Brug matrix, hvis det første argument til INDEKS er en matrixkonstant.

Syntaks

INDEKS(matrix;rækkenr;[kolonnenr])

Matrixformen for funktionen indeks har følgende argumenter:

 • matrix    Påkrævet. Et celleområde eller en matrixkonstant.

  • Hvis matrix kun indeholder én række eller kolonne, er det tilsvarende rækkenr eller kolonnenr valgfrit.

  • Hvis matrix har mere end én række og mere end én kolonne, og kun rækkenr eller kolonnenr bruges, returnerer indeks en matrix af hele rækken eller kolonnen i matrix.

 • nummeret    Påkrævet. Vælger den række i matrix, der skal returneres en værdi fra. Hvis række_num er udeladt, er kolonne påkrævet.

 • kolonnenr    Valgfrit. Vælger den kolonne i matrix, der skal returneres en værdi fra. Hvis kolonne_num er udeladt, kræves række_num.

Bemærkninger

 • Hvis både argumentet rækkenr og kolonnenr bruges, returnerer indeksværdien i cellen i skæringspunktet for rækkenr og kolonnenr.

 • rækkenr og kolonnenr skal pege på en celle i matrix. ellers returnerer indeks en #REF! som fejl.

 • Hvis du angiver række_num eller kolonne_num til 0 (nul), returnerer indeks matrixen for værdierne for henholdsvis hele kolonnen eller rækken. Hvis du vil bruge værdier, der returneres som en matrix, skal du angive funktionen indeks som en matrixformel.

  Bemærk!: Hvis du har en aktuel version af Office 365, kan du angive formlen i øverste venstre celle i outputområdet og derefter trykke på Enter for at bekræfte formlen som en dynamisk matrixformel. Ellers skal formlen angives som en ældre matrixformel ved først at markere outputområdet, angive formlen øverst til venstre i outputområdet og derefter trykke på CTRL + SKIFT + ENTER for at bekræfte det. Excel indsætter klammeparenteser for dig i begyndelsen og slutningen af formlen. Se Retningslinjer for og eksempler på matrixformler for at få mere at vide om matrixformler.

Eksempler

Eksempel 1

I eksemplerne bruges funktionen INDEKS til at finde værdien i den celle, hvor en række og en kolonne krydser hinanden.

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter.

Data

Data

Æbler

Citroner

Bananer

Pærer

Formel

Beskrivelse

Resultat

=INDEKS(A2:B3,2,2)

Værdi ved skæringen af anden række og anden kolonne i området A2:B3.

Pærer

=INDEKS(A2:B3;2;1)

Værdi ved skæringen af anden række og første kolonne i området A2:B3.

Bananer

Eksempel 2

I dette eksempel bruges funktionen INDEKS i en matrixformel til at finde værdierne i to celler, der er angivet en 2x2-matrix.  

Bemærk!: Hvis du har en aktuel version af Office 365, kan du angive formlen i øverste venstre celle i outputområdet og derefter trykke på Enter for at bekræfte formlen som en dynamisk matrixformel. Ellers skal formlen angives som en gammel matrixformel ved først at markere to tomme celler, angive formlen øverst til venstre i outputområdet og derefter trykke på CTRL + SKIFT + ENTER for at bekræfte den. Excel indsætter klammeparenteser for dig i begyndelsen og slutningen af formlen. Se Retningslinjer for og eksempler på matrixformler for at få mere at vide om matrixformler.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=INDEKS({1,2;3,4},0,2)

Den værdi, der findes i den første række og anden kolonne i matrixen. Matrixen indeholder 1 og 2 i den første række og 3 og 4 i den anden række.

2

Den værdi, der findes i den anden række, anden kolonne i matrixen (samme matrix som herover).

4

Toppen af siden


Reference form

Beskrivelse

Returnerer referencen fra cellen i skæringspunktet mellem en bestemt række og kolonne. Hvis referencen består af ikke-sammenhængende markering, kan du vælge at søge efter.

Syntaks

INDEKS(reference;rækkenr;[kolonnenr];[områdenr])

Reference formen for funktionen indeks har følgende argumenter:

 • reference    Påkrævet. En reference til et eller flere celleområder.

  • Hvis du angiver et ikke-tilstødende område for referencen, skal du sætte reference i parentes.

  • Hvis hvert område i reference kun indeholder én række eller kolonne, er argumentet række_num eller kolonnenr, valgfrit. For en enkelt rækkereference skal du f.eks. bruge INDEKS(reference,,kolonne).

 • nummeret    Påkrævet. Nummeret på rækken i den reference, der skal returneres en reference fra.

 • kolonnenr    Valgfrit. Nummeret på kolonnen i den reference, der skal returneres en reference fra.

 • områdenr    Valgfrit. Markerer et område i reference, hvorfra skæringspunktet for række_num og kolonne_num skal returneres. Det første område, der markeres eller angives, tildeles nummer 1, andet er nummer 2 osv. Hvis områdenr udelades, bruger INDEKS område 1.  De områder, der er angivet her, skal alle være placeret på ét ark.  Hvis du angiver områder, der ikke er på samme ark som hinanden, vil det medføre en #VÆRDI! som fejl.  Hvis du skal bruge områder, der er placeret på forskellige ark, anbefales det, at du bruger matrixformen i indeksfunktionen, og bruger en anden funktion til at beregne det område, der udgør matrixen.  Du kan f.eks bruge funktionen VÆLG til at beregne, hvilket område der skal bruges.

Hvis reference beskriver cellerne (a1: B4, D1: E4, G1: H4), område 1, er området a1: B4, områdenr. 2 er området D1: E4, and områdenr 3 er området G1: H4.

Bemærkninger

 • Efter reference og område har valgt et bestemt område, rækkenr og kolonnenr skal du markere en bestemt celle: rækkenr 1 er den første række i området, kolonne_num 1 er den første kolonne osv. Referencen, der returneres af indeks, er skæringspunktet for rækkenr og kolonnenr.

 • Hvis du angiver rækkenr eller kolonnenr til 0 (nul), returnerer indeks referencen for henholdsvis hele kolonnen eller rækken.

 • række_num, kolonne_num og områdenr skal pege på en celle i reference. ellers returnerer indeks en #REF! som fejl. Hvis rækkenr og kolonnenr udelades, returnerer indeks det område, der er angivet i område.

 • Resultatet af funktionen INDEKS er en reference og fortolkes sådan af andre formler. Afhængigt af formlen kan den returnerede værdi af INDEKS bruges som en reference eller en værdi. F.eks. svarer formlens CELLE("bredde",INDEKS(A1:B2,1,2)) til CELLE("bredde",B1). Funktionen CELLE bruger den returnerede værdi af INDEKS som en cellereference. En formel som 2*INDEKS(A1:B2;1;2) oversætter derimod den returnerede værdi af INDEKS til tallet i celle B1.

Eksempler

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter.

Frugt

Pris

Antal

Æbler

DKK 0,69

40

Bananer

DKK 0,34

38

Citroner

DKK 0,55

15

Appelsiner

DKK 0,25

1,25

Pærer

DKK 0,59

40

Mandler

DKK 2,80

10

Cashewnødder

DKK 3,55

16,7

Jordnødder

DKK 1,25

20

Valnødder

DKK 1,75

12

Formel

Beskrivelse

Resultat

=INDEKS(A2:C6; 2; 3)

Skæringen mellem anden række og tredje kolonne i området A2:C6, der er indholdet af celle C3.

38

=INDEKS((A1:C6; A8:C11), 2; 2; 2)

Skæringen mellem anden række og anden kolonne i det andet område af A8:C11, der er indholdet af celle B9.

1,25

=SUM(INDEKS(A1:C11; 0; 3; 1))

Summen af tredje kolonne i det første område i området A1:C11, der er summen af C1:C11.

216

=SUM(B2:INDEKS(A2:C6; 5; 2))

Summen af området, der starter fra B2 og slutter ved skæringen af den femte række og den anden kolonne i området A2:A6, som er summen af B2:B6.

2,42

Toppen af siden

Se også

Funktionen LOPSLAG

SAMMENLIGN, funktionen

Funktionen INDIREKTE

Retningslinjer for og eksempler på matrixformler

Opslags- og referencefunktioner (reference)

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×