Importere data i Office Publisher, Visio eller Word ved hjælp af guiden Dataforbindelse

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Der er en verden af data uden for dit Microsoft Office Publisher-, Visio- eller Word-program, som du kan bruge i de enkelte programmer. Men hvordan importerer du dataene, og hvordan sikrer du dem? Det hele handler om at have de rigtige forbindelser.

Hvad vil du foretage dig?

Oversigt over Office-dataforbindelser

Sikre adgang til data

Oprette eller redigere en Office-dataforbindelsesfil ved hjælp af Excel

Office Publisher: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

Office Visio: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

Office Word: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

Oversigt over Office-dataforbindelser

I de følgende afsnit beskrives, hvordan eksterne dataforbindelser fungerer, og hvordan du deler forbindelsesoplysninger med andre programmer og brugere.

Grundlæggende om dataforbindelser

Dataene i dit program kan stamme fra en ekstern datakilde, f.eks. en tekstfil, en projektmappe eller en database. Denne eksterne datakilde er forbundet til dit program via en dataforbindelse, der er et sæt oplysninger, som beskriver, hvordan man finder, logger på og får adgang til den eksterne datakilde.

Den vigtigste fordel ved at oprette forbindelse til eksterne data er, at du med jævne mellemrum kan analysere dataene uden at skulle kopiere dataene flere gange. Gentagen kopiering af data kan være både tidskrævende og give anledning til fejl.

Forbindelsesoplysninger gemmes i projektmappen og kan også være lagret i en forbindelsesfil, f.eks. en .odc-fil (Office Data Connection – Office-dataforbindelse) eller i en .dsn-fil (Data Source Name – datakildenavn).

Hvis du vil hente eksterne data ind i dit program, skal du have adgang til dataene. Hvis den eksterne datakilde, som du vil have adgang til, ikke findes på den lokale computer, skal du måske kontakte administratoren af databasen for at få en adgangskode, en brugertilladelse eller andre forbindelsesoplysninger. Hvis datakilden er en database, skal du kontrollere, at databasen ikke åbnes med udelt adgang. Hvis datakilden er en tekstfil eller en projektmappe, skal sikre dig, at en anden bruger ikke har åbnet tekstfilen eller projektmappen med udelt adgang.

Mange datakilder kræver også en ODBC-driver eller OLE DB-provider til at koordinere strømmen af data mellem programmet, forbindelsesfilen og datakilden.

I følgende diagram vises de vigtigste punkter om dataforbindelser.

Oprette forbindelse til eksterne data

1. Der er en række datakilder, som du kan oprette forbindelse til: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel og tekstfiler.

2. Hver datakilde har en tilknyttet ODBC-driver eller OLE DB-provider.

3. En forbindelsesfil definerer alle de oplysninger, du skal bruge til at få adgang til og hente data fra en datakilde.

4. Forbindelsesoplysningerne kopieres fra en forbindelsesfil til programmet.

Dele forbindelser

Forbindelsesfiler er især nyttige, når du vil dele forbindelser på et ensartet grundlag, gøre forbindelser nemmere at identificere, hjælpe med at forbedre sikkerheden og lette administrationen af datakilder. Den bedste måde at dele forbindelsesfiler på er at anbringe dem på en sikker placering, der er tillid til, f.eks. en netværksmappe eller et Microsoft Office SharePoint Designer-bibliotek, hvor brugerne kan læse filen, men kun særligt udpegede brugere kan redigere filen.

Du kan oprette .odc-filer (Office Data Connection – Office-dataforbindelse) ved hjælp af Excel eller ved hjælp af guiden Dataforbindelse. En .odc-fil bruger brugerdefinerede HTML- og XML-koder til at lagre forbindelsesoplysninger. Du kan nemt få vist eller redigere indholdet af filen i Excel.

Du kan dele forbindelsesfiler med andre brugere for at give dem samme adgang, som du har til en ekstern datakilde. Andre brugere behøver ikke at konfigurere en datakilde for at åbne forbindelsesfilen, men de kan være nødt at installere den ODBC-driver eller OLE DB-provider, der kræves for at få adgang til de eksterne data på deres computere.

Om Microsoft Data Access Components

MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8 er inkluderet i Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windows XP SP2 og nyere versioner. Med MDAC kan du oprette forbindelse til og bruge data fra en lang række relationelle og ikke-relationelle datakilder. Du kan oprette forbindelse til mange forskellige datakilder ved hjælp af ODBC-drivere (Open Database Connectivity) eller OLE DBOLE DB-providere. Begge kan være bygget og leveret af Microsoft eller være udviklet af forskellige tredjeparter. Når du installerer Microsoft Office, føjes yderligere ODBC-drivere og OLE DB-providere til din computer.

Hvis du vil se en fuldstændig liste over de OLE DB-providere, der er installeret på computeren, skal du vise dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse fra en dataforbindelsesfil og derefter klikke på fanen Provider.

Hvis du vil se en fuldstændig liste over de ODBC-providere, der er installeret på computeren, skal du vise dialogboksen ODBC-databaseadministrator og derefter klikke på fanen Drivere .

Du kan også bruge ODBC-drivere og OLE DB-providere fra andre producenter til at få oplysninger fra andre kilder end Microsoft datakilder, herunder andre typer ODBC- og OLE DB-databaser. Oplysninger om, hvordan du installerer disse ODBC-drivere eller OLE DB-providere, finder du i dokumentationen til databasen eller ved at kontakte databaseforhandleren.

Bruge ODBC til at oprette forbindelse til datakilder

De følgende afsnit beskriver ODBC (Open Database Connectivity) i detaljer.

ODBC-arkitekturen

I ODBC-arkitekturen opretter et program forbindelse til ODBC-driverstyring, som også bruger en bestemt ODBC-driver (f.eks. Microsoft ODBC SQL-driveren) til at oprette forbindelse til en datakilde (f.eks en Microsoft SQL Server-database).

Definere forbindelsesoplysninger

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse til ODBC-datakilder:

 1. Sørg for, at den korrekte ODBC-driver er installeret på den computer, der indeholder datakilden.

 2. Definer et datakildenavn (DSN – Data Source Name) ved hjælp af enten ODBC-datakildeadministratoren for at lagre forbindelsesoplysninger i Microsoft Windows-registreringsdatabasen eller en .dsn-fil eller ved hjælp af en tilslutningsstreng i Microsoft Visual Basic-kode for at overføre forbindelsesoplysningerne direkte til ODBC-driverstyring.

  Når du vil definere en datakilde, skal du åbne Windows Kontrolpanel, dobbeltklikke på ikonet Administration og derefter dobbeltklikke på ikonet Datakilder (ODBC).

  Du kan få yderligere oplysninger om de forskellige indstillinger i de enkelte dialogbokse ved at klikke på knappen Hjælp .

Maskindatakilder

Maskindatakilder lagrer forbindelsesoplysninger i Windows-registreringsdatabasen på en bestemt computer med et brugerdefineret navn. Du kan kun bruge maskindatakilder på den computer, hvor de er defineret. Der findes to typer maskindatakilder  – bruger- og systemdatakilder. Brugerdatakilder kan kun bruges af den aktuelle bruger og er kun synlige for den pågældende bruger. Systemdatakilder kan bruges af alle brugere på en computer og er synlige for alle brugere på computeren. En maskindatakilde er især nyttig, når du vil styrke sikkerheden, fordi den hjælper med at sikre, at kun brugere, som er logget på, kan se en maskindatakilde, og en maskindatakilde kan ikke kopieres af en fjernbruger til en anden computer.

Fildatakilder

Fildatakilder (også kaldet DSN-filer) lagrer forbindelsesoplysninger i en tekstfil, ikke i Windows-registreringsdatabasen, og er generelt mere fleksible at bruge end maskindatakilder. For eksempel kan du kopiere en fildatakilde til enhver computer med den korrekte ODBC-driver, så programmet kan benytte ensartede og præcise forbindelsesoplysninger til alle de computere, det bruger. Du kan også placere fildatakilden på en enkelt server, dele den mellem mange computere på netværket og nemt vedligeholde forbindelsesoplysningerne på ét sted.

En fildatakilde kan også være ikke-delelig. En ikke-delelig fildatakilde er placeret på en enkelt computer og peger på en maskindatakilde. Du kan bruge ikke-delelige fildatakilder til at få adgang til eksisterende maskindatakilder fra fildatakilder.

Bruge OLE DB til at oprette forbindelse til datakilder

I de følgende afsnit beskrives OLE DB (Object Linking and Embedding Database) mere detaljeret.

OLE DB-arkitekturen

I OLE DB-arkitekturen kaldes det program, der får adgang til dataene, en dataforbruger (f.eks. Publisher), og det program, der giver oprindelig adgang til data, kaldes en databaseprovider (f.eks. Microsoft OLE DB Provider til SQL Server).

Definere forbindelsesoplysninger

En .udl-fil (Universal Data Link) indeholder de forbindelsesoplysninger, som en dataforbruger bruger til at få adgang til en datakilde via OLE DB-provideren for den pågældende datakilde. Du kan oprette forbindelsesoplysningerne ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Brug dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse i guiden Dataforbindelse til at definere en dataforbindelse for en OLE DB-provider.

 • Opret en tom tekstfil med filtypen .udl, og rediger derefter filen. Herved bliver dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vist.

Toppen af siden

Gøre dataadgang mere sikker

Når du opretter forbindelse til en ekstern datakilde eller opdaterer dataene, er det vigtigt at være opmærksom på mulige sikkerhedsproblemer og at vide, hvad du kan gøre ved disse sikkerhedsproblemer. Brug følgende retningslinjer og bedste fremgangsmåder til at beskytte dine data.

Gemme dataforbindelser på en placering, der er tillid til

En dataforbindelsesfil indeholder ofte en eller flere forespørgsler til en datakilde. Ved at erstatte denne fil kan en bruger, der har ondsindede hensigter, udforme en forespørgsel for at få adgang til fortrolige oplysninger og distribuere dem til andre brugere eller udføre andre skadelige handlinger. Det er derfor vigtigt at sikre følgende:

 • Forbindelsesfilen er skrevet af en pålidelig person.

 • Forbindelsesfilen er sikker, og den kommer fra en placering, der er tillid til.

Af hensyn til sikkerheden er forbindelser til eksterne data muligvis ikke tilgængelige på din computer. Hvis du vil oprette forbindelse til data, når du åbner en projektmappe, skal du aktivere dataforbindelser ved hjælp af Tillidscenter eller anbringe projektmappen på en placering, der er tillid til.

Yderligere oplysninger finder du se oprette, fjerne, eller ændre en pålidelig placering til dine filer, tilføje, fjerne, eller få vist en udgiver, der er tillid til, og få vist mine sikkerhedsindstillinger i Sikkerhedscenter.

Bruge legitimationsoplysninger på en sikker måde

Når en bruger vil have adgang til en ekstern datakilde, skal han eller hun normalt bruge legitimationsoplysninger (f.eks. et brugernavn og en adgangskode). Oplysningerne bruges til at godkende brugeren. Sørg for, at du modtager disse legitimationsoplysninger på en sikker måde, og at du ikke kommer til at afsløre dem for andre.

Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

Undgå at gemme logonoplysninger, når du opretter forbindelse til datakilder. Disse oplysninger kan gemmes som almindelig tekst i projektmappen og forbindelsesfilen, og en ondsindet bruger kan få adgang til oplysningerne for at bringe datakildens sikkerhed i fare.

Brug om muligt Windows-godkendelse (kaldes også en forbindelse, der er tillid til), der anvender en Microsoft Windows-brugerkonto til at oprette forbindelse til SQL Server. Når en bruger opretter forbindelse via en Windows-brugerkonto, anvender SQL Server oplysninger i operativsystemet Windows til at validere kontonavnet og adgangskoden. Før Windows-godkendelse kan anvendes, skal serveradministratoren konfigurere SQL Server til at anvende denne godkendelsesform. Undlad at gemme brugernes logonoplysninger, hvis Windows-godkendelse ikke er tilgængelig. Det er sikrere at lade brugerne angive deres oplysninger, hver gang de logger på.

Toppen af siden

Oprette eller redigere en Office-dataforbindelsesfil ved hjælp af Excel

Du ønsker måske at dele en .odc-fil (Office Data Connection) med andre brugere eller andre programmer. Du kan bruge Excel til at oprette eller redigere en .odc-fil.

Oprette en ny ODC-fil ved hjælp af Excel

 1. Find mappen Datakilder på din computer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en hvilken som helst type forbindelsesfil, skal du højreklikke på filen +Forbind med ny datakilde.odc og derefter klikke på Åbn i Excel i genvejsmenuen.

   Excel startes. Hvis Microsoft Office Excel – sikkerhedsmeddelelse vises, skal du klikke på Aktiver .

   Siden Velkommen til guiden Dataforbindelse i guiden Dataforbindelse vises. Følg instruktionerne i guiden.

  • Hvis du vil oprette en SQL Server-forbindelsesfil, skal du højreklikke på filen +Ny SQL-serverforbindelse.odc og derefter klikke på Åbn i Excel i genvejsmenuen.

   Excel startes, og siden Opret forbindelse til databaseserveren i guiden Databaseforbindelse vises.

Redigere en eksisterende ODC-fil ved hjælp af Excel

 1. Find den mappe, der indeholder .odc-filen, f.eks. mappen Datakilder, på din computer eller i en netværksmappe, der er tillid til.

 2. Højreklik på .odc-filen, og klik derefter på Åbn i Excel i genvejsmenuen.

 3. Microsoft Office Excel – sikkerhedsmeddelelse kan blive vist. Klik på Aktiver, hvis du har tillid til datakilden.

  De data, der hentes af .odc-filen, vises i det første regneark i en ny projektmappe, for at bekræfte, at du har den korrekte forbindelse.

 4. Klik på Forbindelser i gruppen Forbindelser på fanen Data.

 5. Marker forbindelsen i dialogboksen Projektmappeforbindelser, og klik derefter på Egenskaber.

 6. Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen Forbindelsesegenskaber.

  Yderligere oplysninger om ændring af oplysningerne i forbindelsesfilen finder du i Excel Hjælp.

 7. Klik på fanen Definition, når du har foretaget de ønskede ændringer, og klik derefter på Eksporter forbindelsesfil.

 8. Klik på Gem i dialogboksen Gem fil.

 9. Luk dialogboksene Forbindelsesegenskaber og Projektmappeforbindelser , og afslut derefter Microsoft Excel uden at gemme den nye projektmappe.

Toppen af siden

Office Publisher: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

I Microsoft Office Publisher, kan du importere eksterne data ved hjælp af brevfletning. Bruge brevfletning til at oprette et stort antal dokumenter, der er hovedsageligt identiske, men indeholder visse entydige oplysninger, som en produktlancering, som du sender til øverste 100 kunder. Du kan også importere tekstfiler, Excel-regneark, og Access-tabeller eller forespørgsler direkte, uden at bruge en forbindelsesfil. Få mere at vide under oprette en brevfletning.

Hvad vil du foretage dig?

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Det er ligetil at importere en semikolonsepareret tekstfil (.csv). Hvis tekstfilen er en .csv-fil, der ikke bruger den listeseparator, som er defineret på computeren, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det korrekte filformat.

Importere filen

 1. Peg på Forsendelser og kataloger i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden Brevfletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden E-mail-fletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en produktliste i opgaveruden Katalogfletning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på Anden/avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

 5. Vælg Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 6. Skriv den fuldstændige sti til den mappe, der indeholder tekstfilen, i boksen Vælg eller angiv et databasenavn på fanen Forbindelse.

  Klik på knappen Gennemse ud for boksen for at finde mappen.

 7. Klik på fanen Alle, vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi .

 8. Angiv en af følgende værdier i boksen Egenskabsværdi:

  • Hvis tekstfilen har kolonneoverskrifter, skal du skrive Text;HDR=Yes.

  • Hvis tekstfilen har ikke kolonneoverskrifter, skal du skrive Text;HDR=No.

 9. Klik på OK.

 10. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på fanen Forbindelse og derefter klikke på Afprøv tilslutning.

 11. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du modtager meddelelsen "Prøvetilslutningen lykkedes", skal du klikke på OK.

 12. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 13. Vælg den tekstfil, du vil importere, i kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 14. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 15. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden listeseparator eller et andet tekstfilformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, som tilsidesætter standardindstillinger for tekstdriveren i Windows-registreringsdatabasen. Hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du generelt benytte følgende fremgangsmåde:

 • Gem filen Schema.ini i den samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Giv filen navnet Schema.ini.

 • Skriv navnet på den tekstfil, du opretter en kæde til, omgivet af kantede parenteser, på den første linje i filen Schema.ini.

 • Tilføj yderligere oplysninger for at angive et andet tekstfilformat.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænser

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex rigeligt: Angiv et tabulatortegn som afgrænseren

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Når du vil importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver, skal du mindst udføre to trin. Først skal du om nødvendigt definere et bruger-DSN på computeren for ODBC-tekstdriveren. Derefter skal du importere tekstfilen ved hjælp af bruger-DSN'et. Hvis tekstfilen er en .csv-fil, der ikke bruger den listeseparator, som er defineret på computeren, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det korrekte filformat.

Definere et bruger-DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, dobbeltklik på ikonet Administration, og dobbeltklik derefter på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Klik på Tilføj på fanen Bruger-DSN i dialogboksen ODBC-databaseadministrator.

 3. Vælg Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør .

  Dialogboksen ODBC Text-installation vises.

 4. Skriv et navn i boksen Datakildenavn .

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug den aktuelle mappe .

 6. Klik på Vælg mappe.

 7. Find den mappe, der indeholder den tekstfil, du vil importere, i dialogboksen Vælg mappe, og kontroller, at tekstfilen vises på listen under boksen Filnavn. Klik derefter på OK.

 8. Klik på OK to gange.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Importere filen

 1. Peg på Forsendelser og kataloger i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden Brevfletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden E-mail-fletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en produktliste i opgaveruden Katalogfletning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. Vælg det bruger-DSN, du lige oprettede, på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste .

 6. Vælg tekstfilen under kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 8. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden listeseparator eller et andet tekstfilformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, som tilsidesætter standardindstillinger for tekstdriveren i Windows-registreringsdatabasen. Hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du generelt benytte følgende fremgangsmåde:

 • Gem filen Schema.ini i den samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Giv filen navnet Schema.ini.

 • Skriv navnet på den tekstfil, du opretter en kæde til, omgivet af kantede parenteser, på den første linje i filen Schema.ini.

 • Tilføj yderligere oplysninger for at angive et andet tekstfilformat.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænser

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænser

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Excel 97-2003- eller 2007-projektmappe ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Peg på Forsendelser og kataloger i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden Brevfletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden E-mail-fletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en produktliste i opgaveruden Katalogfletning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på Anden/avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

 5. Vælg Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider på fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv den fulde sti og det fulde filnavn på Excel-projektmappen i boksen Datakilde på fanen Forbindelse.

 7. Klik på fanen Alle, vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi .

 8. Angiv en af følgende værdier i boksen Egenskabsværdi:

  • Hvis dataene i projektmappen indeholder kolonneoverskrifter, skal du skrive Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Hvis dataene i projektmappen ikke indeholder kolonneoverskrifter, skal du skrive Excel 8.0;HDR=No.

 9. Klik på OK.

 10. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på fanen Forbindelse og derefter klikke på Afprøv tilslutning.

 11. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du modtager meddelelsen "Prøvetilslutningen lykkedes", skal du klikke på OK.

 12. Vælg regnearket under kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 13. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 14. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 15. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Excel 97-2003- eller 2007-projektmappe ved hjælp af en ODBC-driver

 1. Peg på Forsendelser og kataloger i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden Brevfletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden E-mail-fletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en produktliste i opgaveruden Katalogfletning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. Vælg Excel-filer på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv den mappe, der indeholder Excel-projektmappen, i boksen Databasenavn i dialogboksen Vælg projektmappe, og klik derefter på OK .

 7. Vælg det regneark, du vil importere, i kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 8. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 9. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Access 2000-, 2003- eller 2007-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Peg på Forsendelser og kataloger i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden Brevfletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden E-mail-fletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en produktliste i opgaveruden Katalogfletning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på Anden/avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder på fanen Provider:

  • Hvis databasen er en Microsoft Access 2000- eller Microsoft Office Access 2003-database, skal du vælge Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Hvis databasen er en Microsoft Office Access 2007-database, skal du vælge Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider.

 6. Klik på Næste .

 7. Skriv den fuldstændige sti og det fuldstændige navn på Access-databasen i boksen Vælg eller angiv et databasenavn på fanen Forbindelse.

  Hvis du valgte Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fanen Provider , kan du klikke på knappen Gennemse ud for boksen for at søge efter databasen.

 8. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på fanen Forbindelse og derefter klikke på Afprøv tilslutning.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du modtager meddelelsen "Prøvetilslutningen lykkedes", skal du klikke på OK.

 10. Vælg tabellen eller forespørgslen under kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: En sammenkædet tabel vises ikke på denne liste. Hvis du vil importere en sammenkædet tabel, skal du oprette en forespørgsel til den sammenkædede tabel i Access-databasen, før du udfører importen.

 11. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 12. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Access 2000-, 2003- eller 2007-database ved hjælp af en ODBC-driver

 1. Peg på Forsendelser og kataloger i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden Brevfletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden E-mail-fletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en produktliste i opgaveruden Katalogfletning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. Vælg MS Access-database på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste.

  Dialogboksen Vælg database vises.

 6. Find den mappe, der indeholder den Access-database, du vil importere, i dialogboksen Vælg mappe, og kontroller, at Access-databasen vises på listen under boksen Filnavn. Klik derefter på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 7. Vælg tabellen eller forespørgslen under kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 8. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 9. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000- eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Peg på Forsendelser og kataloger i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden Brevfletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden E-mail-fletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en produktliste i opgaveruden Katalogfletning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på Microsoft SQL Server på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. Benyt følgende fremgangsmåde på siden Opret forbindelse til databaseserveren:

  • Skriv navnet på databaseserveren i boksen Servernavn.

   Hvis databasen findes på din computer, skal du skrive (lokal).

  • Benyt en af følgende fremgangsmåder under Legitimationsoplysninger til logon:

   • Klik på Brug Windows-godkendelse, hvis du vil bruge dit Windows-brugernavn og din Windows-adgangskode .

   • Hvis du vil bruge et brugernavn og en adgangskode til en database, skal du klikke på Benyt følgende brugernavn og adgangskode og derefter angive brugernavn og adgangskode til databasen i de relevante bokse.

 6. Klik på Næste .

 7. Vælg tabellen, visningen eller den brugerdefinerede funktion under kolonnen Navn i boksen Database på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 8. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 9. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000- eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Når du vil importere data fra en SQL Server-database ved hjælp af en ODBC-driver, skal du udføre to trin. Først skal du om nødvendigt definere et bruger-DSN på computeren for ODBC-driveren. Derefter skal du importere dataene fra SQL Server-databasen.

Definere et bruger-DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, dobbeltklik på ikonet Administration, og dobbeltklik derefter på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Vælg fanen Bruger-DSN i dialogboksen ODBC-databaseadministrator, og klik derefter på Tilføj.

 3. Vælg SQL Server i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør.

  Dialogboksen Opret en ny datakilde til SQL Servervises.

 4. Skriv et datakildenavn i boksen Navn.

 5. Angiv eventuelt en beskrivelse af datakilden i boksen Beskrivelse .

 6. Angiv navnet på databaseserveren i boksen Server.

  Hvis databasen findes på din computer, skal du skrive (lokal).

 7. Klik på Næste .

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Hvordan skal SQL Server kontrollere logon-id'ets autencitet?:

  • Hvis du vil bruge Windows-brugernavnet og -adgangskoden, skal du klikke på Med Windows NT-godkendelse, der anvender af logon-id til netværket.

  • Hvis du vil bruge et brugernavn og en adgangskode til en database, skal du klikke på Med SQL Server-godkendelse, der anvender logon-id og adgangskode angivet af brugeren og derefter angive logon-id og adgangskode til databasen i de relevante bokse.

 9. Klik på Næste to gange, og klik derefter på Udfør.

 10. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på Test datakilde.

 11. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du får meddelelsen "DET LYKKEDES AT UDFØRE ALLE TEST!", skal du klikke på OK .

 12. Klik på OK to gange.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Importere data fra SQL Server-databasen

 1. Peg på Forsendelser og kataloger i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden Brevfletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste i opgaveruden E-mail-fletning.

  • Klik på Opret eller etabler forbindelse til en produktliste i opgaveruden Katalogfletning.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. Vælg det datakildenavn, du definerede i det forrige afsnit, på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste.

 6. Vælg tabellen, visningen eller funktionen under kolonnen Navn i boksen Database på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 8. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Toppen af siden

Office Visio: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

I Microsoft Office Visio kan importere du eksterne data, så den kan tilføjes direkte til figurer i en tegning. Brug en tegning til at overvåge oplysninger i en visuel måde, som et netværksdiagram, der viser nedetid statistik eller et rutediagram, der viser statuslinjer og målere opsummere projektopgaver. De følgende instruktioner er til tekstfiler og SQL Server-datakilder. Du kan også importere Excel-regneark, Access-tabeller eller forespørgsler, og SharePoint-lister direkte til en fil uden at bruge en forbindelsesfil. Få mere at vide under importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint-websteder og andre eksterne kilder.

Hvad vil du foretage dig?

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Det er ligetil at importere en semikolonsepareret tekstfil (.csv). Hvis tekstfilen er en .csv-fil, der ikke bruger den listeseparator, som er defineret på computeren, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det korrekte filformat.

Importere filen

 1. Klik på Kæd data til figurer i menuen Data.

 2. Klik på Anden OLEDB- eller ODBC-datakilde på den første side i guiden Datavælger.

  Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Anden/avanceret.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

 4. Vælg Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv den fuldstændige sti til den mappe, der indeholder tekstfilen, i boksen Vælg eller angiv et databasenavn på fanen Forbindelse.

  Klik på knappen Gennemse ud for boksen for at finde mappen.

 6. Klik på fanen Alle, vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi .

 7. Angiv en af følgende værdier i boksen Egenskabsværdi:

  • Hvis tekstfilen har kolonneoverskrifter, skal du skrive Text;HDR=Yes.

  • Hvis tekstfilen har ikke kolonneoverskrifter, skal du skrive Text;HDR=No.

 8. Klik på OK.

 9. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på fanen Forbindelse og derefter klikke på Afprøv tilslutning.

 10. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du modtager meddelelsen "Prøvetilslutningen lykkedes", skal du klikke på OK.

 11. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 12. Vælg den tekstfil, du vil importere, i kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 13. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 14. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

 15. Klik på Udfør.

  Guiden Datavælger vises igen.

 16. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Vælg dataforbindelse:

  • Hvis du vil bruge den .odc-fil, du lige har oprettet, og acceptere alle rækker og kolonner i datakilden, skal du klikke på Udfør.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge guiden Datavælger, så du kan vælge bestemte kolonner og rækker, og så du kan oprette et entydigt id, skal du klikke på Næste.

   Tryk på F1 for at få flere oplysninger på de enkelte sider i guiden Datavælger.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden listeseparator eller et andet tekstfilformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, som tilsidesætter standardindstillinger for tekstdriveren i Windows-registreringsdatabasen. Hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du generelt benytte følgende fremgangsmåde:

 • Gem filen Schema.ini i den samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Giv filen navnet Schema.ini.

 • Skriv navnet på den tekstfil, du opretter en kæde til, omgivet af kantede parenteser, på den første linje i filen Schema.ini.

 • Tilføj yderligere oplysninger for at angive et andet tekstfilformat.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænser

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænser

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Når du vil importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver, skal du mindst udføre to trin. Først skal du om nødvendigt definere et bruger-DSN på computeren for ODBC-tekstdriveren. Derefter skal du importere tekstfilen ved hjælp af bruger-DSN'et. Hvis tekstfilen er en .csv-fil, der ikke bruger den listeseparator, som er defineret på computeren, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det korrekte filformat.

Definere et bruger-DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, dobbeltklik på ikonet Administration, og dobbeltklik derefter på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Klik på Tilføj på fanen Bruger-DSN i dialogboksen ODBC-databaseadministrator.

 3. Vælg Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør .

  Dialogboksen ODBC Text-installation vises.

 4. Skriv et navn i boksen Datakildenavn .

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug den aktuelle mappe .

 6. Klik på Vælg mappe.

 7. Find den mappe, der indeholder den tekstfil, du vil importere, i dialogboksen Vælg mappe, og kontroller, at tekstfilen vises på listen under boksen Filnavn. Klik derefter på OK.

 8. Klik på OK to gange.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Importere filen

 1. Klik på Kæd data til figurer i menuen Data.

 2. Klik på Anden OLEDB- eller ODBC-datakilde på den første side i guiden Datavælger.

  Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg det bruger-DSN, du lige oprettede, på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste .

 5. Vælg tekstfilen under kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 7. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

 8. Klik på Udfør.

  Guiden Datavælger vises igen.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Vælg dataforbindelse:

  • Hvis du vil bruge den .odc-fil, du lige har oprettet, og acceptere alle rækker og kolonner i datakilden, skal du klikke på Udfør.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge guiden Datavælger, så du kan vælge bestemte kolonner og rækker, og så du kan oprette et entydigt id, skal du klikke på Næste.

   Tryk på F1 for at få flere oplysninger på de enkelte sider i guiden Datavælger.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden listeseparator eller et andet tekstfilformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, som tilsidesætter standardindstillinger for tekstdriveren i Windows-registreringsdatabasen. Hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du generelt benytte følgende fremgangsmåde:

 • Gem filen Schema.ini i den samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Giv filen navnet Schema.ini.

 • Skriv navnet på den tekstfil, du opretter en kæde til, omgivet af kantede parenteser, på den første linje i filen Schema.ini.

 • Tilføj yderligere oplysninger for at angive et andet tekstfilformat.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænser

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænser

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000- eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Klik på Kæd data til figurer i menuen Data.

 2. Klik på Microsoft SQL Server 2000- eller 2005-database på den første side i guiden Datavælger.

  Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde på siden Opret forbindelse til databaseserveren:

  • Skriv navnet på databaseserveren i boksen Servernavn.

   Hvis databasen findes på din computer, skal du skrive (lokal).

  • Benyt en af følgende fremgangsmåder under Legitimationsoplysninger til logon:

   • Klik på Brug Windows-godkendelse, hvis du vil bruge dit Windows-brugernavn og din Windows-adgangskode .

   • Hvis du vil bruge et brugernavn og en adgangskode til en database, skal du klikke på Benyt følgende brugernavn og adgangskode og derefter angive brugernavn og adgangskode til databasen i de relevante bokse.

 4. Klik på Næste .

 5. Vælg tabellen, visningen eller den brugerdefinerede funktion under kolonnen Navn i boksen Database på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 7. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

 8. Klik på Udfør.

  Guiden Datavælger vises igen.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Vælg dataforbindelse:

  • Hvis du vil bruge den .odc-fil, du lige har oprettet, og acceptere alle rækker og kolonner i datakilden, skal du klikke på Udfør.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge guiden Datavælger, så du kan vælge bestemte kolonner og rækker, og så du kan oprette et entydigt id, skal du klikke på Næste.

   Tryk på F1 for at få flere oplysninger på de enkelte sider i guiden Datavælger.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000- eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Når du vil importere data fra en SQL Server-database ved hjælp af en ODBC-driver, skal du udføre to trin. Først skal du om nødvendigt definere et bruger-DSN på computeren for ODBC-driveren. Derefter skal du importere dataene fra SQL Server-databasen.

Definere et bruger-DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, dobbeltklik på ikonet Administration, og dobbeltklik derefter på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Vælg fanen Bruger-DSN i dialogboksen ODBC-databaseadministrator, og klik derefter på Tilføj.

 3. Vælg SQL Server i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør.

  Dialogboksen Opret en ny datakilde til SQL Servervises.

 4. Skriv et datakildenavn i boksen Navn.

 5. Angiv eventuelt en beskrivelse af datakilden i boksen Beskrivelse .

 6. Angiv navnet på databaseserveren i boksen Server.

  Hvis databasen findes på din computer, skal du skrive (lokal).

 7. Klik på Næste .

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Hvordan skal SQL Server kontrollere logon-id'ets autencitet?:

  • Hvis du vil bruge Windows-brugernavnet og -adgangskoden, skal du klikke på Med Windows NT-godkendelse, der anvender af logon-id til netværket.

  • Hvis du vil bruge et brugernavn og en adgangskode til en database, skal du klikke på Med SQL Server-godkendelse, der anvender logon-id og adgangskode angivet af brugeren og derefter angive logon-id og adgangskode til databasen i de relevante bokse.

 9. Klik på Næste to gange, og klik derefter på Udfør.

 10. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på Test datakilde.

 11. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du får meddelelsen "DET LYKKEDES AT UDFØRE ALLE TEST!", skal du klikke på OK .

 12. Klik på OK to gange.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Importere data fra SQL Server-databasen

 1. Klik på Kæd data til figurer i menuen Data.

 2. Klik på Anden OLEDB- eller ODBC-datakilde på den første side i guiden Datavælger.

  Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg det datakildenavn, du definerede i det forrige afsnit, på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste.

 5. Vælg tabellen, visningen eller funktionen under kolonnen Navn i boksen Database på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 7. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

 8. Klik på Udfør.

  Guiden Datavælger vises igen.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Vælg dataforbindelse:

  • Hvis du vil bruge den .odc-fil, du lige har oprettet, og acceptere alle rækker og kolonner i datakilden, skal du klikke på Udfør.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge guiden Datavælger, så du kan vælge bestemte kolonner og rækker, og så du kan oprette et entydigt id, skal du klikke på Næste.

   Tryk på F1 for at få flere oplysninger på de enkelte sider i guiden Datavælger.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Toppen af siden

Office Word: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

I Microsoft Office Word, kan du importere eksterne data ved hjælp af brevfletning. Bruge brevfletning til at oprette et sæt dokumenter, som et standardbrev, der sendes til mange kunder eller et ark med adresseetiketter for en Feriekalender kort forsendelse. Du kan også importere tekstfiler, Excel-regneark, og Access-tabeller eller forespørgsler direkte, uden at bruge en forbindelsesfil. Få mere at vide under oprette en brevfletning.

Hvad vil du foretage dig?

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Det er ligetil at importere en semikolonsepareret tekstfil (.csv). Hvis tekstfilen er en .csv-fil, der ikke bruger den listeseparator, som er defineret på computeren, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det korrekte filformat.

Importere filen

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning på fanen Forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Anden/avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

 4. Vælg Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv den fuldstændige sti til den mappe, der indeholder tekstfilen, i boksen Vælg eller angiv et databasenavn på fanen Forbindelse.

  Klik på knappen Gennemse ud for boksen for at finde mappen.

 6. Klik på fanen Alle, vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi .

 7. Angiv en af følgende værdier i boksen Egenskabsværdi:

  • Hvis tekstfilen har kolonneoverskrifter, skal du skrive Text;HDR=Yes.

  • Hvis tekstfilen har ikke kolonneoverskrifter, skal du skrive Text;HDR=No.

 8. Klik på OK.

 9. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på fanen Forbindelse og derefter klikke på Afprøv tilslutning.

 10. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du modtager meddelelsen "Prøvetilslutningen lykkedes", skal du klikke på OK.

 11. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 12. Vælg den tekstfil, du vil importere, i kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 13. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 14. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden listeseparator eller et andet tekstfilformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, som tilsidesætter standardindstillinger for tekstdriveren i Windows-registreringsdatabasen. Hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du generelt benytte følgende fremgangsmåde:

 • Gem filen Schema.ini i den samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Giv filen navnet Schema.ini.

 • Skriv navnet på den tekstfil, du opretter en kæde til, omgivet af kantede parenteser, på den første linje i filen Schema.ini.

 • Tilføj yderligere oplysninger for at angive et andet tekstfilformat.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænser

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænser

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Når du vil importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver, skal du mindst udføre to trin. Først skal du om nødvendigt definere et bruger-DSN på computeren for ODBC-tekstdriveren. Derefter skal du importere tekstfilen ved hjælp af bruger-DSN'et. Hvis tekstfilen er en .csv-fil, der ikke bruger den listeseparator, som er defineret på computeren, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det korrekte filformat.

Definere et bruger-DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, dobbeltklik på ikonet Administration, og dobbeltklik derefter på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Klik på Tilføj på fanen Bruger-DSN i dialogboksen ODBC-databaseadministrator.

 3. Vælg Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør .

  Dialogboksen ODBC Text-installation vises.

 4. Skriv et navn i boksen Datakildenavn .

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug den aktuelle mappe .

 6. Klik på Vælg mappe.

 7. Find den mappe, der indeholder den tekstfil, du vil importere, i dialogboksen Vælg mappe, og kontroller, at tekstfilen vises på listen under boksen Filnavn. Klik derefter på OK.

 8. Klik på OK to gange.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Importere filen

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning på fanen Forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg det bruger-DSN, du lige oprettede, på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste .

 5. Vælg tekstfilen under kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 7. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden listeseparator eller et andet tekstfilformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, som tilsidesætter standardindstillinger for tekstdriveren i Windows-registreringsdatabasen. Hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du generelt benytte følgende fremgangsmåde:

 • Gem filen Schema.ini i den samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Giv filen navnet Schema.ini.

 • Skriv navnet på den tekstfil, du opretter en kæde til, omgivet af kantede parenteser, på den første linje i filen Schema.ini.

 • Tilføj yderligere oplysninger for at angive et andet tekstfilformat.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angiv et semikolon tegn (;) som afgrænseren

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænser

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Excel 97-2003- eller 2007-projektmappe ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning på fanen Forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Anden/avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

 4. Vælg Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider på fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 5. Angiv den fulde sti og det fulde filnavn på Excel-projektmappen i boksen Datakilde på fanen Forbindelse.

 6. Klik på fanen Alle, vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi .

 7. Angiv en af følgende værdier i boksen Egenskabsværdi:

  • Hvis dataene i projektmappen indeholder kolonneoverskrifter, skal du skrive Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Hvis dataene i projektmappen ikke indeholder kolonneoverskrifter, skal du skrive Excel 8.0;HDR=No.

 8. Klik på OK.

 9. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på fanen Forbindelse og derefter klikke på Afprøv tilslutning.

 10. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du modtager meddelelsen "Prøvetilslutningen lykkedes", skal du klikke på OK.

 11. Vælg regnearket under kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 12. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 13. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 14. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Excel 97-2003- eller 2007-projektmappe ved hjælp af en ODBC-driver

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning på fanen Forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg Excel-filer på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste.

 5. Angiv den mappe, der indeholder Excel-projektmappen, i boksen Databasenavn i dialogboksen Vælg projektmappe, og klik derefter på OK .

 6. Vælg det regneark, du vil importere, i kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 8. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Access 2000-, 2003- eller 2007-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning på fanen Forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Anden/avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder på fanen Provider:

  • Hvis databasen er en Access 2000- eller Access 2003-database, skal du vælge Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Hvis databasen er en Office Access 2007-database, skal du vælge Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider.

 5. Klik på Næste .

 6. Skriv den fuldstændige sti og det fuldstændige navn på Access-databasen i boksen Vælg eller angiv et databasenavn på fanen Forbindelse.

  Hvis du valgte Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fanen Provider , kan du klikke på knappen Gennemse ud for boksen for at søge efter databasen.

 7. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på fanen Forbindelse og derefter klikke på Afprøv tilslutning.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du modtager meddelelsen "Prøvetilslutningen lykkedes", skal du klikke på OK.

 9. Vælg tabellen eller forespørgslen under kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: En sammenkædet tabel vises ikke på denne liste. Hvis du vil importere en sammenkædet tabel, skal du oprette en forespørgsel til den sammenkædede tabel i Access-databasen, før du udfører importen.

 10. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 11. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Access 2000-, 2003- eller 2007-database ved hjælp af en ODBC-driver

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning på fanen Forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg MS Access-database på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste.

  Dialogboksen Vælg database vises.

 5. Find den mappe, der indeholder den Access-database, du vil importere, i dialogboksen Vælg mappe, og kontroller, at Access-databasen vises på listen under boksen Filnavn. Klik derefter på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 6. Vælg tabellen eller forespørgslen under kolonnen Navn på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 8. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000- eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning på fanen Forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Microsoft SQL Server på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Benyt følgende fremgangsmåde på siden Opret forbindelse til databaseserveren:

  • Skriv navnet på databaseserveren i boksen Servernavn.

   Hvis databasen findes på din computer, skal du skrive (lokal).

  • Benyt en af følgende fremgangsmåder under Legitimationsoplysninger til logon:

   • Klik på Brug Windows-godkendelse, hvis du vil bruge dit Windows-brugernavn og din Windows-adgangskode .

   • Hvis du vil bruge et brugernavn og en adgangskode til en database, skal du klikke på Benyt følgende brugernavn og adgangskode og derefter angive brugernavn og adgangskode til databasen i de relevante bokse.

 5. Klik på Næste .

 6. Vælg tabellen, visningen eller den brugerdefinerede funktion under kolonnen Navn i boksen Database på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 8. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000- eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Når du vil importere data fra en SQL Server-database ved hjælp af en ODBC-driver, skal du udføre to trin. Først skal du om nødvendigt definere et bruger-DSN på computeren for ODBC-driveren. Derefter skal du importere dataene fra SQL Server-databasen.

Definere et bruger-DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, dobbeltklik på ikonet Administration, og dobbeltklik derefter på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Vælg fanen Bruger-DSN i dialogboksen ODBC-databaseadministrator, og klik derefter på Tilføj.

 3. Vælg SQL Server i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør.

  Dialogboksen Opret en ny datakilde til SQL Servervises.

 4. Skriv et datakildenavn i boksen Navn.

 5. Angiv eventuelt en beskrivelse af datakilden i boksen Beskrivelse .

 6. Angiv navnet på databaseserveren i boksen Server.

  Hvis databasen findes på din computer, skal du skrive (lokal).

 7. Klik på Næste .

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Hvordan skal SQL Server kontrollere logon-id'ets autencitet?:

  • Hvis du vil bruge Windows-brugernavnet og -adgangskoden, skal du klikke på Med Windows NT-godkendelse, der anvender af logon-id til netværket.

  • Hvis du vil bruge et brugernavn og en adgangskode til en database, skal du klikke på Med SQL Server-godkendelse, der anvender logon-id og adgangskode angivet af brugeren og derefter angive logon-id og adgangskode til databasen i de relevante bokse.

 9. Klik på Næste to gange, og klik derefter på Udfør.

 10. For at sikre, at du angivet korrekte oplysninger, skal du klikke på Test datakilde.

 11. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du angav i de forrige trin, igen.

  • Hvis du får meddelelsen "DET LYKKEDES AT UDFØRE ALLE TEST!", skal du klikke på OK .

 12. Klik på OK to gange.

Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne i de forskellige dialogbokse.

Importere data fra en SQL Server-database

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning på fanen Forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Dobbeltklik på .odc-filen for at bruge en eksisterende .odc-fil. Dataene importeres, og du er færdig.

  • Klik på Ny kilde, hvis du vil oprette en ny .odc-fil, og følg derefter de enkelte trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg det datakildenavn, du definerede i det forrige afsnit, på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde, og klik derefter på Næste.

 5. Vælg tabellen, visningen eller funktionen under kolonnen Navn i boksen Database på siden Vælg database og tabel, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv et navn på .odc-filen i boksen Filnavn på siden Gem dataforbindelsen, og afslut, og klik derefter på Udfør.

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen, der som standard er Datakilder, skal du klikke på Gennemse.

 7. Hvis du vil gøre forbindelsesfilen nemmere at identificere, kan du angive yderligere oplysninger i boksene Beskrivelse, Fuldt navn og Nøgleord til søgning.

Toppen af siden Starten af afsnittet

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×