Importere data fra en Reporting Services-rapport

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge en Reporting Services-rapport, der er publiceret til et SharePoint-websted eller en rapportserver som en datakilde i en Power Pivot projektmappe. Følgende procedure beskriver, hvordan til at oprette forbindelse til rapporten og importere dataene til din projektmappe.

I denne artikel

Forudsætninger

Vælge en importmetode

Importere rapportdata ved hjælp af en adresse i en publiceret rapport

Importere rapportdata ved hjælp af en URL-adresse til en datatjenestedokumentet

Eksportere en rapport som et datafeed

Gemme en Atom-tjenestedokumentfil (.atomsvc) til fremtidige importhandlinger

Forudsætninger

Du skal bruge en rapportdefinitionsfil (.rdl) som datakilde. Import fra en rapportmodel understøttes ikke.

Du skal have tilladelse til at åbne rapporten under din Windows-brugerkonto, og du skal kende adressen på rapporten eller den rapportserver, der er vært for den. Du kan tjekke dine tilladelser ved at prøve at åbne rapporten i en webbrowser først. Hvis rapporten åbnes, bekræfter det, at du har tilstrækkelige tilladelser og den korrekte webadresse.

Reporting Services skal være version SQL Server 2008 R2 eller nyere. Disse versioner indeholder de data, feed Eksportér funktion, der streamer rapportdata i XML-datafeedet format. Du kan identificere rapportserveren ved Eksportér som datafeed indstilling, der vises på rapportværktøjslinjen, når du åbner rapporten i browseren: Ikon for datafeed

Toppen af siden

Vælge en importmetode

Rapportdata tilføjes én gang under importen. En kopi af dataene er placeret i Power Pivot projektmappen. For at vælge de seneste ændringer i de underliggende rapportdata, kan du enten opdatere data fra Power Pivot i Excel, eller konfigurere en tidsplan for dataopdatering for projektmappen, når den er publiceret på SharePoint.

Du kan bruge en af følgende fremgangsmåder til at tilføje Reporting Services-rapportdata til en Power Pivot projektmappe.

Program

Hvordan du håndterer det

Link

Power Pivot

Klik på Fra rapport for at angive en adresse til rapporten. Du kan også klikke på Fra andre kilder og derefter klikke på Rapporter for at angive en adresse til en rapport.

Hvordan gør jeg?

Power Pivot

Klik på Fra datafeeds for at angive et tjenestedokument (.atomsvc), der indeholder forbindelsesoplysninger.

Hvordan gør jeg?

Reporting Services

Klik på knappen Eksporter til datafeed på rapportværktøjslinjen til at eksportere dataene til Power Pivot i Excel med det samme, hvis den er installeret på computeren, eller Gem fil som en Atom-tjenesten tjenestedokumentfil (.atomsvc)-fil til senere brug.

Hvordan gør jeg?

Toppen af siden

Importere rapportdata vha. en adresse på en publiceret rapport

 1. Klik på Fra rapport i vinduet Power Pivot i fanen Startside. Guiden Tabelimport åbnes.

 2. Klik på Gennemse, og vælg en rapportserver.

  Hvis du bruger rapporter på en rapportserver regelmæssigt, kan serveren stå under Seneste websteder og servere. Ellers kan du i Navn skrive en adresse til en rapportserver og klikke på Åbn for at søge i mapperne på rapportserverwebstedet. Et eksempel på en adresse på en rapportserver kunne være http://<computernavn>/rapportserver.

 3. Markér rapporten, og klik på Åbn. Du kan også indsætte et link i rapporten, inklusive den fulde sti og rapportnavnet, i tekstfeltet Navn. Guiden Tabelimport opretter forbindelse til rapporten og gengiver den i eksempelområdet.

  Hvis rapporten bruger parametre, skal du angive en parameter, elles kan du ikke oprette rapportforbindelsen. Når du gør dette, er det kun rækker, der er relateret til parameterværdier, som importeres i datafeedet.

  1. Vælge en parameter ved hjælp af den liste eller kombinationsboks, der er angivet i rapporten.

  2. Klik på Vis rapport for at opdatere dataene.

   Bemærk!: Når rapporten vises, gemmes de parametre, du har valgt, sammen med definitionen på datafeedet.

   Du kan også klikke på Avanceret for at angive providerspecifikke egenskaber for rapporten.

 4. Klik på Test forbindelse for at sikre dig, at rapporten er tilgængelig som datafeed. Du kan også klikke på Avanceret for at bekræfte, at egenskaben Inline Service Document indeholder integreret XML, der angiver datafeedforbindelsen.

 5. Klik på Næste for at fortsætte med importen.

 6. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af de rapportdele, du vil importere som data, på siden Vælg tabeller og visninger i guiden.

  Visse rapporter kan indeholde flere dele, herunder tabeller, lister eller grafer.

 7. Skriv navnet på den tabel, hvor du vil datafeedet skal gemmes, i din Power Pivot-projektmappe i feltet fulde navn.

  Navnet på Reporting Service-kontrolelementet bruges som standard, hvis der ikke er tildelt noget navn, f.eks. Tablix1, Tablix2. Vi anbefaler, at du ændrer dette navn under importen, så du nemmere kan identificere oprindelsen for det importerede datafeed.

 8. Klik på Vis og filtrer for at gennemgå dataene og ændre, hvilke kolonner der er valgt. Du kan ikke begrænse de rækker, der importeres i rapportdatafeedet, men du kan slette kolonner ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne. Klik på OK.

 9. Klik på Udfør på siden Vælg tabeller og visninger.

 10. Når alle rækker er importeret, skal du klikke på Luk.

Toppen af siden

Importere rapportdata vha. en webadresse til et datatjenestedokument

Et alternativ til at angive en rapport-adresse er at bruge en tjeneste tjenestedokumentfil (.atomsvc)-datafil, som allerede indeholder rapporten feed oplysninger du vil bruge. En datatjenestedokumentet angiver en URL-adresse til rapporten. Når du importerer datatjenestedokumentet, er en rapport-feed dannet ud fra rapporten og føjes til Power Pivot projektmappen.

 1. Klik på Fra Datafeeds i vinduet Power Pivot i fanen Startside. Guiden Tabelimport åbnes.

 2. Skriv et brugervenligt navn på siden Oprette forbindelse til et datafeed, der skal bruges, når der henvises til datakilden.

  Dette navn bruges kun i Power Pivot projektmappen til at referere til datakilden. Senere i guiden skal angive du navnet på tabellen, hvor data er gemt.

 3. Skriv en sti til den datatjenestedokumentfil (.atomsvc), der angiver rapportfeedet. Du kan angive en adresse til dokumentet, hvis det gemmes på en server, eller du kan åbne det fra en mappe på computeren. Du kan også klikke på Gennemse for at navigere til en server, der har det ønskede datatjenestedokument.

 4. Klik på Test forbindelse for at sikre, at der kan oprettes et feed med oplysningerne i datatjenestedokumentet.

 5. Klik på Næste.

 6. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af de rapportdele, du vil importere som data, på siden Vælg tabeller og visninger i guiden.

  Visse rapporter kan indeholde flere dele, herunder tabeller, lister eller grafer.

 7. Skriv navnet på den tabel, hvor du vil datafeedet skal gemmes i projektmappen Power Pivot i feltet fulde navn.

  Navnet på Reporting Service-kontrolelementet bruges som standard, hvis der ikke er tildelt noget navn, f.eks. Tablix1, Tablix2. Vi anbefaler, at du ændrer dette navn under importen, så du nemmere kan identificere oprindelsen for det importerede datafeed.

 8. Klik på Vis og filtrer for at gennemgå dataene og ændre, hvilke kolonner der er valgt. Du kan ikke begrænse de rækker, der importeres i rapportdatafeedet, men du kan slette kolonner ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne. Klik på OK.

 9. Klik på Udfør på siden Vælg tabeller og visninger.

 10. Når alle rækker er importeret, skal du klikke på Luk.

Toppen af siden

Eksportere en rapport som et datafeed

 1. Åbn en rapport fra Rapportstyring, SharePoint eller en rapportserver.

 2. Klik på knappen Eksportér som datafeed på rapportværktøjslinjen: Ikon for datafeed

  Hvis Excel er installeret på computeren, bliver du bedt om at åbne eller gemme filen.

 3. Klik på Åbn for straks at se de importerede data i vinduet Power Pivot i Excel.

Hvis knappen ikke er synlig, kører rapporten ikke på en understøttet version af Reporting Services. Overvej at flytte eller kopiere rapporten til en rapportserver, der er en understøttet version.

Bemærk!: Reporting Services indeholder et Atom gengivelse filtypenavn, som genererer feeds fra rapporten definitionsfiler. Pågældende filtypenavn i stedet for Power Pivot serversoftware opretter rapporten feeds og data servicedokumenter, der bruges til at eksportere rapportdataene til Power Pivot projektmapper. Finde flere oplysninger ved hjælp af feeds i Power Pivot, Power Pivot-Datafeeds på MSDN.

Toppen af siden

Gemme en Atom-tjenestedokumentfil (.atomsvc) til fremtidige importhandlinger

Hvis du ikke har et program på computeren, kan åbne en rapport, feed, du Gem dokumentet til fremtidig brug på en computer, der indeholder Power Pivot i Excel. Det dokument, du gemmer angiver en adresse til rapporten. Den indeholder ikke data fra rapporten.

 1. Åbn en rapport fra Rapportstyring, SharePoint eller en rapportserver.

 2. Klik på knappen Eksportér som datafeed på rapportværktøjslinjen: Ikon for datafeed

 3. Klik på Gem for at gemme .atomsvc-filen på computeren. I filen angives rapportserveren og placeringen af rapportfilen.

Hvis du vil bruge filen .atomsvc senere, kan du åbne den i Power Pivot i Excel for at importere rapporten feed. Finde flere oplysninger om at angive en datatjenestedokumentet for rapport feeds, skal du se importere rapportdata ved hjælp af en URL-adresse til en datatjenestedokumentet i dette emne.

Du kan også publicere denne fil til et datafeed bibliotek på SharePoint for at gøre det tilgængeligt for alle, der ønsker at bruge rapport feeds i andre projektmapper eller rapporter. Se Power Pivot-Datafeeds på MSDN kan finde flere oplysninger om datafeed biblioteker.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×