IA, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen IA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det interne afkast for en række pengestrømme, der repræsenteres af tallene i værdier. Disse pengestrømme behøver ikke at være ensartede som for en annuitet. Pengestrømmene skal dog have faste intervaller, f.eks. månedligt eller årligt. Det interne afkast er den rente, der modtages for en investering, som består af udgifter (negative værdier) og indtægter (positive værdier) i faste perioder.

Syntaks

IA(værdier;[gæt])

Syntaksen for funktionen IA har følgende argumenter:

 • Værdier    Påkrævet. En matrix eller en reference til celler, der indeholder tal, det interne afkast skal beregnes for.

  • Værdier skal indeholde mindst én positiv værdi og én negativ værdi, for at det interne afkast kan beregnes.

  • IA bruger værdiernes rækkefølge til at fortolke pengestrømmenes rækkefølge. Udgifts- og indtægtsværdier skal stå i den ønskede rækkefølge.

  • Hvis en matrix eller et referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier.

 • Gæt    Valgfrit. Et skøn over resultatet af IA.

  • Microsoft Excel bruger en iterativ metode til at beregne IA. Idet der startes med gæt, gentages beregningen, indtil resultatet har en nøjagtighed på 0,00001 procent. Hvis der ikke er fundet et resultat efter 20 forsøg, returneres fejlværdien #NUM!.

  • I de fleste tilfælde er gæt ikke nødvendig i en IA-beregning. Hvis gæt udelades, formodes det at være 0,1 (10 procent).

  • Hvis IA frembringer fejlværdien #NUM!, eller hvis resultatet ikke er tæt på det forventede, kan du prøve igen med en anden værdi for gæt.

Bemærkninger

IA er tæt forbundet med NUTIDSVÆRDI, som er funktionen til beregning af nettonutidsværdi. Det afkast, der beregnes med IA, er den forrentning, der svarer til en nutidsværdi på nul. Følgende makroformel demonstrerer sammenhængen mellem NUTIDSVÆRDI og IA:

NPV(IRR(A2:A7),A2:A7) er lig med 1,79E-09 [inden for nøjagtigheden af IA-beregningen er værdien 0 (nul).]

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

-DKK 70.000

Indledende omkostninger for en forretning

DKK 12.000

Nettoindtægt for det første år

DKK 15.000

Nettoindtægt for det andet år

DKK 18.000

Nettoindtægt for det tredje år

DKK 21.000

Nettoindtægt for det fjerde år

DKK 26.000

Nettoindtægt for det femte år

Formel

Beskrivelse

Resultat

=IA(A2:A6)

Det interne afkast for investeringen efter fire år

-2,1 %

=IA(A2:A7)

Det interne afkast efter fem år

8,7 %

=IA(A2:A4;-10%)

Hvis du vil beregne det interne afkast efter to år, skal du bruge et gæt (i dette eksempel -10 %).

-44,4 %

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×