HYPPIGST, funktionen

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Antag, at du vil finde ud af de mest almindelige antal scene art observeret i en stikprøve af scene tæller på en kritiske vådområde over en 30-årig periode, eller du vil finde ud af de hyppigst forekommende antal telefonopkald på en telefon supportcenter under fra pea k timer. Hvis du vil beregne hyppigheden for en gruppe tal, kan du bruge funktionen tilstand.

TILSTAND returnerer den hyppigst forekommende, eller gentagne, værdi i en matrix eller et dataområde.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger om de nye funktioner under Funktionen TILST.FLERE og Funktionen TILST.ENKELT.

Syntaks

HYPPIGST(tal1;[tal2],...)

Syntaksen for funktionen HYPPIGST har følgende argumenter:

  • Tal1     Påkrævet. Det første talargument, du vil søge beregne hyppigheden for.

  • Tal2 ...     Valgfrit. Talargumenterne 2-255, for hvilke du vil beregne hyppigheden. Du kan også bruge en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter adskilt med semikoloner.

Bemærkninger

  • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

  • Hvis datasættet ikke indeholder nogen dobbelte datamærker, returnerer HYPPIGST fejlværdien #I/T.

Funktionen HYPPIGST måler midttendens, dvs. placeringen af centrum for en gruppe tal i en statistisk distribution. De tre mest almindelige måltal for midttendens er:

  • Gennemsnit     som er den aritmetiske middelværdi, der beregnes ved at lægge en gruppe tal sammen og dividere dem med antallet af tal. Gennemsnittet af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 30 divideret med 6, hvilket er lig med 5.

  • Median     som er det midterste tal i en gruppe af tal, dvs. værdierne i den ene halvdel af talrækken er større end medianen, mens værdierne i den anden halvdel af talrækken er mindre end medianen. Medianen af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 4.

  • Tilstand     som er det hyppigst forekommende tal i en gruppe af tal. Tilstanden af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 3.

Ved en symmetrisk fordeling af en gruppe tal er disse tre måltal for midttendens alle ens. Ved en skæv fordeling af tallene i en gruppe kan de være forskellige.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

5,6

4

4

3

2

4

Formel

Beskrivelse

Resultat

=HYPPIGST(A2:A7)

Hyppigst eller det mest almindeligt anvendte tal ovenfor

4

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×