HYPERLINK, funktionen

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen HYPERLINK i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Funktionen HYPERLINK opretter en genvej, der springer til en anden placering i den aktuelle projektmappe eller åbner et dokument, der er gemt på en netværksserver, en intranet eller på internettet. Når du klikker på en celle, der indeholder et HYPERLINK, funktionen, går til det sted, der er angivet i Excel, eller åbner dokumentet, du har angivet.

Syntaks

Link (kædeplacering, [fuldt_navn])

Syntaksen for funktionen HYPERLINK har følgende argumenter:

  • Kædeplacering   Obligatorisk. Stien og filnavnet til det dokument, der skal åbnes. Kædeplacering kan referere til et sted i et dokument, f.eks. en bestemt celle eller et navngivet område i et regneark eller en projektmappe i Excel, eller til et bogmærke i et Microsoft Word-dokument. Stien kan henvise til en fil, der er lagret på et harddiskdrev. Stien kan også være en UNC-sti på en server (i Microsoft Excel til Windows) eller en URL-sti på internettet eller på et intranet.

    Bemærk!   Excel Online I Excel Online er funktionen HYPERLINK kun gyldig for URL-adresser. Linkplacering kan være en tekststreng, der angives i anførselstegn, eller det kan være en reference til en celle, der indeholder linket som en tekststreng.

    Hvis det angivne link ikke findes, eller der ikke kan navigeres til det, vises der en fejl, når du klikker på cellen.

  • Celleindhold    Valgfrit. Den linktekst eller numeriske værdi, der vises i cellen. Fuldt_navn vises med blåt og er understreget. Hvis fuldt_navn udelades, vises hyperlinkplacering som linktekst.

    Fuldt_navn kan være en værdi, en tekststreng, et navn eller en celle, der indeholder linkteksten eller værdien.

    Hvis fuldt_navn returnerer en fejlværdi, f.eks. #VÆRDI!, vises fejlen i cellen i stedet for linkteksten.

Bemærkning

I Excel-programmet, for at markere en celle, der indeholder et link uden at hoppe til destinationen for linket, klik på cellen og hold museknappen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør og derefter slippe museknappen. Vælg en celle i Excel Online, ved at klikke på den, når markøren er en pil Gå til destinationen for linket ved at klikke på, når markøren er en pegende hånd.

Eksempler

Eksempel

Resultat

=HYPERLINK("http://eksempel.microsoft.com/rapport/budgetrapport.xlsx"; "Klik for at få vist en rapport")

Åbner en projektmappe, der er gemt under http://eksempel.microsoft.com/rapport. I cellen vises "Klik for at få vist en rapport" som linktekst.

=HYPERLINK("[http://eksempel.microsoft.com/rapport/budgetrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Opretter et link til celle F10 i regnearket Årlig i projektmappen Budgetrapport.xlsx , der er gemt på http://eksempel.microsoft.com/rapport. Den celle i regnearket, der indeholder linket, viser indholdet af celle D1 som dens linktekst:

=HYPERLINK("[http://eksempel.microsoft.com/rapport/budgetrapport.xlsx]'FørsteKvartal'!AfdTotal"; "Klik for at få vist afdelingstotal for første kvartal")

Opretter et link til området Afdtotal i regnearket Første kvartal i projektmappen, der er gemt på http://eksempel.microsoft.com/rapport. Den celle i regnearket, der indeholder linket, viser teksten "Klik for at få vist afdelingstotal for første kvartal" som dens linktekst:

=HYPERLINK("http://eksempel.microsoft.com/Årsrapport.docx]KvtalOverskud"; "Kvartalsvis overskudsrapport")

Hvis du vil oprette et link til en bestemt placering i en Word-fil, skal du bruge et bogmærke til at definere den placering, du vil hoppe til i filen. I dette eksempel oprettes der et link til bogmærket KvtalOverskud i filen Årsrapport.doc , der er gemt på http://eksempel.microsoft.com:

=HYPERLINK("\\ØKONOMI\Opgørelser\1stqtr.xlsx"; D5)

Viser indholdet af celle D5 som linkteksten i cellen, og åbner den projektmappe, der er gemt på serveren ØKONOMI på sharet Opgørelser. I dette eksempel bruges en UNC-sti.

=HYPERLINK("D:\ØKONOMI\1stqtr.xlsx"; H10)

Åbner projektmappen 1stqtr.xlsx , der er gemt i mappen Økonomi på drev D, og den numeriske værdi, der er gemt i celle H10, vises.

=HYPERLINK("[C:\Dokumenter\Minbog.xlsx]Totaler")

Opretter et link til området Totaler i en anden (ekstern) projektmappe, Minbog.xlsx .

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 "," Gå til Ark1 > A10 ")

For at gå til en anden placering i det aktuelle regneark, omfatte både projektmappenavn og regnearksnavn Sådan her ud, hvor Ark1 er det aktuelle regneark.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 "," Gå til januar > A10 ")

For at gå til en anden placering i det aktuelle regneark, omfatte både projektmappenavn og regnearksnavn Sådan her ud, hvor januar er et andet regneark i projektmappen.

= HYPERLINK (celle ("-adresse", januar! A1), "Gå til januar > A1")

For at gå til en anden placering i det aktuelle regneark uden at bruge den fulde regneark reference ([Book1.xlsx]), kan du bruge det, hvor CELL("address") returnerer projektmappenavnet på den aktuelle.

=HYPERLINK($Z$1)

Hvis du hurtigt vil opdatere alle formler i et regneark, der anvender en HYPERLINK-funktion med samme argumenter, kan du placere linkdestinationen i en anden celle i samme eller i et andet regneark og derefter bruge en absolut reference til denne celle som linkdestinationen i HYPERLINK-formlerne. De ændringer, du foretager af linkdestinationen, afspejles med det samme i HYPERLINK-formlerne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×