Hvorfor bliver jeg bedt om at angive en parameterværdi i Access?

Nogle gange når du åbner et Access-objekt (f. eks en tabel, forespørgsel, formular eller rapport), vises dialogboksen Indtast parameter værdi . Access viser denne dialogboks, når du åbner et objekt, der indeholder et id eller udtryk , som Access ikke kan fortolke.

I nogle tilfælde er det den funktion, du ønsker. For eksempel har oprettelsen af databasen muligvis oprettet en forespørgsel, der giver dig mulighed for at angive oplysninger, hver gang forespørgslen kører, f. eks en startdato eller et medarbejder-ID-nummer. En sådan prompt kan ligne dette:

Viser et eksempel på en forventet dialogboks Indtast parameterværdi, med en identifikator med navnet "Indtast medarbejder-id", et felt, hvori der skal angives en værdi, samt knapperne OK og Annuller.

Men i andre tilfælde, du ikke vil have vist denne dialogboks. Du har muligvis foretaget nogle ændringer i designet af din database. Når du åbner et objekt, vises dialogboksen uventet i Access med en meddelelse, du ikke forstår.

Viser et eksempel på en uventet dialogboks Indtast parameterværdi, med en identifikator med navnet "En identifikator", et felt, hvori der skal angives en værdi, samt knapperne OK og Annuller.

Denne artikel angiver fremgangsmåder med henblik på at undersøge, hvorfor Access muligvis anmoder om en parameterværdi, og hvordan du kan stoppe anmodningerne.

Bemærk!:  Denne artikel gælder ikke for Access-webapps – den type database, du designer med Access, og udgive online til Office 365 eller SharePoint.

Stop anmodningen om en parameterværdi

For at stoppe visning af dialogboksen Indtast parameterværdi skal du undersøge alle udtryk, der er knyttet til det objekt, du arbejder med, og finde den identifikator, der gør, at dialogboksen vises. Derefter skal du rette identifikatoren eller den syntaks i udtrykket, der indeholder identifikatoren.

Du kan finde links til flere oplysninger om udtrykssyntaksen i afsnittet Se også.

Når dialogboksen Indtast parameter værdi vises, skal du notere det id eller udtryk, der er angivet i dialogboksen. F. eks. "identifikator" som vist på følgende skærmbillede.

Viser et eksempel på en uventet dialogboks Indtast parameterværdi, med en lyserød kontur rundt om identifikatoren med navnet "EnIdentifikator", et felt, hvori der skal angives en værdi, samt knapperne OK og Annuller.

Markér derefter Annuller, og fortsæt med en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af den type objekt, du åbner, når dialogboksen vises. Fremgangsmåderne giver generelle retningslinjer for undersøgelse af udtrykkene i forskellige typer objekter. De specifikke ændringer, du skal foretage, afhænger dog af strukturen i din database.

En almindelig fejl, der åbner uønskede parameterbeskeder, er tastefejl i forespørgsler. Som nævnt tidligere vises dialogboksen Indtast parameterværdi, når en forespørgsel er beregnet til at bede om en parameterværdi, når den køres. Hvis du er sikker på, at forespørgslen ikke skal bede om en parameterværdi, skal du bruge denne procedure til at undersøge, om forespørgslen indeholder forkerte udtryk.

 1. Højreklik på forespørgslen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Undersøg id'erne og udtrykkene i rækken felt og i kriterie rækkerne, og Find ud af, om nogen af teksten svarer til den tekst, der blev vist i dialogboksen Indtast parameter værdi . Hvis en af cellerne i rækken felt indeholder en værdi som Udtryk1: [identifikator], kan dette være kilden til parameter prompten.

  Forespørgsel, der indeholder et udtryk, som medfører, at dialogboksen Indtast parematerværdi vises

Du kan finde links til flere oplysninger om, hvordan du opretter parameterforespørgsler, i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Hvis dialogboksen Indtast parameterværdi vises, når du åbner en rapport, skal du følge disse trin for at undersøge rapportens egenskaber:

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

  Bemærk!: Inden du fortsætter, skal du kontrollere, om der vises en grøn trekant i øverste venstre hjørne af nogen af kontrolelementerne. Trekanten betyder, at Access ikke kan evaluere en identifikator eller et udtryk i egenskaben Kontrolelementkilde for det pågældende kontrolelement. Hvis der vises en grøn trekant for nogen af kontrolelementerne, skal du især være opmærksom på disse kontrolelementer, når du fortsætter med trinnene herunder.

  Rapport, der indeholder et tekstfelt med en stavefejl i et id

 2. Hvis opgaveruden Egenskabsark ikke vises, skal du trykke på F4 for at få den vist.

 3. Markér fanen Alle i opgaveruden Egenskabsark.

 4. Vælg et kontrolelement, der viser data i rapporten (f. eks et tekstfelt, et afkrydsningsfelt eller et kombinationsfelt). Hvis der vises en grøn trekant, der er nævnt i trin 1, skal du først klikke på et af disse kontrolelementer.

 5. Kontrollér, om egenskaben Kontrolelementkilde i opgaveruden Egenskabsark indeholder det id, der blev vist i dialogboksen Indtast parameterværdi, og ret derefter udtrykket, hvis det er nødvendigt.

 6. Gentag trin 4 og 5 for de øvrige kontrolelementer i rapporten, indtil du har fundet det udtryk, der forårsager problemet.

 7. Hvis du stadig ikke kan finde problemet, skal du kontrollere, om der findes forkerte udtryk i ruden Gruppering, sortering og total:

  • Hvis ruden Gruppering, sortering og total ikke vises, skal du markere Gruppér og sortér i gruppen Gruppering og totaler på fanen Design.

  • Hvis "Gruppér efter udtryk" eller "Sortér efter udtryk" vises på en linje i ruden Gruppering, sortering og total, skal du markere ordet "udtryk" for at åbne Udtryksgenerator, hvor du kan granske og ændre udtrykket.

Toppen af siden

Hvis dialogboksen Indtast parameterværdi vises, hver gang du åbner en formular, kan det forkerte udtryk befinde sig i den underliggende forespørgsel. Undersøg den underliggende forespørgsel for at finde det udtryk, der er forkert.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Hvis opgaveruden Egenskabsark ikke vises, skal du trykke på F4 for at få den vist.

 3. Kontrollér, at Formular er markeret på listen øverst i opgaveruden Egenskabsark, og markér derefter fanen Alle.

 4. Undersøg egenskaben Postkilde. Hvis den indeholder navnet på en forespørgsel eller en SQL-sætning, kan en af disse identifikatorer i sætningen være forkert og medføre, at dialogboksen Indtast parameterværdi vises. Markér egenskabsfeltet Postkilde, og klik derefter på knappen Byg Knappen Generator .

 5. Brug proceduren i afsnittet Undersøg udtryk i en forespørgsel for at finde det forkerte udtryk.

  Vigtigt!: Hvis du vil gemme ændringerne i forespørgslen, skal du lukke forespørgslen og derefter gemme formularen, før du skifter tilbage til formularvisning. Ellers mister du de ændringer, du har foretaget af forespørgslen.

Toppen af siden

Hvis egenskaben Rækkekilde i et kombinationsfelt eller en liste indeholder et forkert udtryk, kan det medføre, at dialogboksen Indtast parameterværdi vises. I nogle tilfælde vises dialogboksen ikke, før du forsøger at bruge kontrolelementet. Brug denne procedure til at undersøge egenskaben Rækkekilde for kontrolelementet:

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på det kombinationsfelt eller den liste, du vil undersøge.

 3. Hvis opgaveruden Egenskabsark ikke vises, skal du trykke på F4 for at få den vist.

 4. Markér fanen Data, og undersøg egenskaben Rækkekilde. Kontrollér derefter, om noget af teksten stemmer overens med teksten i dialogboksen Indtast parameterværdi.

Toppen af siden

Hvis dialogboksen Indtast parameterværdi vises, hver gang du åbner en tabel, findes det forkerte udtryk sandsynligvis i egenskaben Rækkekilde for et opslagsfelt i tabellen.

 1. Højreklik på tabellen i navigationsruden, og vælg derefter Designvisning.

 2. Hvis du vil se, om et felt er et opslagsfelt, skal du markere feltnavnet og derefter markere fanen Opslag under Feltegenskaber. Hvis fanen indeholder egenskabsfeltet Rækkekilde, er feltet et opslagsfelt. Undersøg egenskaben Rækkekilde. Hvis egenskaben indeholder en SQL-sætning, kan en af identifikatorerne i sætningen være forkert og medføre, at dialogboksen Indtast parameterværdi vises.

Bemærk!: En tabel kan indeholde flere opslagsfelter, så husk at kontrollere fanen Opslag for alle felterne.

Toppen af siden

Se også

Vejledning til udtrykkenes syntaks

Føj funktioner til Access-udtryk

Brug parametre til at bede om input, når du kører en forespørgsel

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×