Hver projektplan er en trekant

Det er ligegyldigt, hvilken branche du arbejder i, hvor erfaren du er, hvor "anderledes" dit projekt er, eller hvilken projektstyringsmetode din organisation bruger. Kernen i alle projekter består af tre ting: Tid, penge og et område. Det er disse faktorer, du jonglerer med hver dag for at holde din projektplan på rette spor.

Denne artikel indeholder

Hvad er projekttrekanten?

Hvor er den "faste" side af trekanten?

Hvordan optimerer jeg med henblik på at overholde min tidsplan?

Hvordan optimerer jeg med henblik på at overholde mit budget?

Hvordan optimerer jeg med henblik på at opfylde mit mål?

Hvordan relaterer kvalitet til projekttrekanten?

Hvad er projekttrekanten?

Hvis du havde ubegrænset med tid og penge, og der ikke var nogen krav til, hvad du skulle opnå, så havde du ikke brug for projektstyring. Desværre har de fleste projekter en specifik tidsgrænse, et specifikt budget og et specifikt mål.

Det er denne kombination (tid, penge og mål), som vi kalder projekttrekanten. (Disse konkurrerende elementer kaldes nogle gange for de tre betingelser i et projekt). Hvis du forstår projekttrekanten, kan du foretage bedre valg, når du skal indgå kompromiser.

Projekttrekant

Hvis du tilpasser en af siderne i trekanten, har det indvirkning på de to andre sider.

Hvis du f.eks. beslutter dig for at tilpasse projektplanen for at:

 • Få den planlagte slutdato tættere på – så risikerer du at øge omkostningerne og at reducere målet.

 • Overholde projektets budget – så kan resultatet være en længere tidsplan og et reduceret mål.

 • Øge målet – så kræver projektet måske mere tid og koster mere i form af ressourcer, som f.eks. arbejdere.

Ændringer til din plan kan påvirke trekanten på forskellige måder, afhængigt af specifikke omstændigheder og karakteren af projektet. I nogle tilfælde kan afkortelse af tidsplanen f.eks. øge omkostningerne. I andre tilfælde kan det faktisk mindske omkostningerne.

I forhold til projekttrekanten betragtes ressourcer som en omkostning. Så når du tilpasser ressourcer for at få plads til mere eller mindre arbejde eller som en konsekvens af deres tilgængelighed, går dine omkostninger op eller ned i overensstemmelse hermed. Disse omkostninger er baseret på ressourcers lønsats.

Du opdager måske også, at når du tilpasser ressourcer, ændrer tidsplanen sig. Hvis du f.eks. har et antal overallokeringer af ressourcer, og du niveauinddeler projektet, vil tidsplanen måske nu inkludere opdelte opgaver og forsinkelser, der strækker sig ud over slutdatoen.

Få mere at vide:   

Hvor er den "faste" side af trekanten?

Sagde du den »faste« side? Lige nøjagtig. I de fleste projekter er mindst én side af trekanten "fast", hvilket betyder, at du sidder fast, fordi du ikke kan ændre den. På nogle projekter er det budgettet. Uanset hvad får du ikke flere penge til projektet. På andre er det tidsplanen. Datoerne kan ikke ændres. Eller det er målet – der kan ikke ændres på leverancerne.

Tricket er at finde den "faste" side i dit projekts trekant. Den fortæller dig, hvad du kan ændre, og hvor du kan foretage justeringer, hvis der er et problem. At formulere problemet som en erklæring kan hjælpe dig med at klarlægge, hvilken side af trekanten der er problemer med.

At vide hvilken side af trekanten, der ikke kan ændres, vil gøre det muligt at se, hvor du kan foretage justeringer. Så når du begynder at optimere:

 • Afgør først, hvilken af de tre elementer, der er fast. Dette er typisk det element, der er vigtigst for dit projekts succes (at overholde tidsfristen, overholde budgettet eller nå et aftalt mål).

 • Afgør derefter, på hvilken side dit nuværende problem forekommer. Når du har gjort dette, vil du vide, hvilke elementer du har at arbejde med for at få projektet tilbage på sporet.

Hvis problemsiden og den faste side er den samme, har du de tilbageværende to sider af trekanten at arbejde med. Hvis projektet f.eks. skal være færdigt til tiden, og dit problem er, at det tager for lang tid, kan du tilpasse ressourcer eller tilpasse målet for at få projektet tilbage på sporet.

Hvis problemsiden er en anden end den faste side, er det en god idé at tilpasse den tilbageværende side. Hvis projektet f.eks. skal være færdigt til tiden, og målet er øget, har du kun omkostningssiden at lege med, f.eks. ved at tilføje ressourcer.

Du skal vide, at når du tilpasser en side af trekanten, enten tid, penge eller mål, bliver de to andre sider sandsynligvis påvirket. De kan påvirkes positivt eller negativt afhængigt af projektets karakter.

Bemærk!: Når du har tilpasset projektplanen, skal du kontrollere de to elementer igen for at sikre, at intet er blevet umuligt at arbejde med. Hvis du f.eks. har tilpasset planen for at nedbringe omkostningerne, skal du kontrollere, at slutdatoen stadig er acceptabel.

Hvordan optimerer jeg med henblik på at overholde min tidsplan?

Når du har analyseret din tidsplan, finder du måske ud af, at den ikke overholder projektets deadline. Der er flere måder, du kan tilpasse længden af tidsplanen på. De metoder, som du vælger, afhænger af de begrænsninger, der er på projektet som et hele, som f.eks. budgettet, ressourcetilgængeligheden, målet og fleksibiliteten af opgaverne.

Den meste effektive måde at afkorte tidsplanen på er at ændre de opgaver, der ligger på den kritisk sti. Den kritiske vej er en serie af afhængige opgaver, hvis sidste opgave afsluttes på projektets slutdato. Hvis nogen af opgaverne i serien flytter sig, flyttes projektets slutdato også. At ændre opgaver, der ikke er på den kritiske vej, har muligvis ingen indflydelse på tidsplanen. Du kan:

 • Afkorte varigheden af opgaver (sædvanligvis en konsekvens af et reduceret mål eller øgede/mere effektive ressourcer).

 • Overlappe opgaver, så der kan arbejdes på dem samtidigt.

 • Fjerne opgaver for at overholde slutdatoen (sædvanligvis en konsekvens af det reducerede mål).

 • Tildele yderligere ressourcer.

 • Formindsk omfanget af tildelt arbejde (sædvanligvis en konsekvens af et reduceret mål eller mere effektive ressourcer).

Efterhånden som du tilpasser tidsplanen, kan omkostningerne øges, ressourcerne kan blive overallokerede, og dit mål kan ændre sig. Hvis du f.eks. afkorter varigheden af opgaver på den kritiske vej, afsluttes projektet sandsynligvis tidligere, men målet af disse opgaver og sandsynligvis hele projektet kan blive reduceret. Eller hvis du tildeler yderligere ressourcer til opgaverne på den kritiske vej, så du kan bliver færdig hurtigere, opdager du måske, at disse ressourcer nu er overallokerede, og du er nødt til at betale overarbejde, hvilket øger dine omkostninger.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du optimerer tidsplanen ved hjælp af projektkøreplanen.

Hvordan optimerer jeg med henblik på at overholde mit budget?

Du opdager måske, at den projektplan, du har opbygget, overskrider dit budget. Projektomkostninger påvirkes primært af de ressourcer, der er tildelt til projektets opgaver: De ratebaserede omkostninger og de faste omkostninger til personer, udstyr og materiale. For at reducere omkostninger kan du derfor skære ned på projektets mål, så der er færre opgaver eller kortere varighed af opgaver, der har brug for ressourcer.

Hvis du ikke ønsker at reducere målet, kan du tilpasse ressourcer og sikre, at dine indstillinger for satser, gebyrer og overtid er korrekt. Du kan kontrollere, at de tildelte ressourcer er de bedste til jobbet. Du kan måske erstatte en dyrere ressource med en billigere og bruge den dyrere ressource, hvor den er mest omkostningseffektiv.

Efterhånden som du tilpasser planen for at overholde dit budget, kan slutdatoen blive overskredet, eller målet reduceret. Hvis du f.eks. fjerner overtid fra opgaver, der havde overallokerede ressourcer tildelt, opdager du måske, at tidsplanen er forlænget til et punkt, hvor slutdatoen ligger en måned senere. Eller hvis du har reduceret målet for at overholde budgettet, opdager du måske, at slutdatoen faktisk vil komme tidligere.

Find ud af, hvordan du optimerer tidsplanen ved hjælp af projektkøreplanen.

Hvordan optimerer jeg med henblik på at opfylde mit mål?

Der er to aspekter af et mål at tage i betragtning – produktmål og projektmål.

 • Produktmål beskriver de endelige leverancer af projektet, sædvanligvis meget detaljeret. Eksempler på produktmål omfatter produktspecifikationer eller modeller. Som projektleder har du måske ikke meget kontrol over produktmålet.

 • Projektmål omfatter alt det projektarbejde, der foretages for at producere de leverancer, der er beskrevet af produktmålet. Som projektleder har du normalt mindst en vis kontrol over projektmålet. Du kan f.eks. muligvis udelade kodegennemsyn for nogle leverancer.

Du tilpasser typisk målet, når du finder et problem med overholdelse af slutdatoen eller budgettet. Du kan reducere målet for at få slutdatoen tættere på eller beskære omkostninger. Du kan også øge målet, hvis du opdager, at du har mere tid eller et øget budget tilgængeligt.

At ændre målet omfatter sædvanligvis at ændre antallet eller varigheden af opgaver. Mål er nært relateret til kvalitet. Når du øger målet, har du muligheden for at øge kvaliteten. Når du reducerer målet, skal du måske sænke standarden for acceptabel kvalitet.

Hvis du reducerer målet, mindskes omkostningerne måske, og slutdatoen kan komme tidligere. Hvis du øger målet, stiger omkostningerne måske, og slutdatoen kan ligge senere. Hvis du f.eks. skærer ned på en serie af opgaver, som blev betragtet som valgfrie, behøver du måske ikke så mange ressourcer, hvilket resulterer i omkostningsbesparelser. Eller hvis du øgede målet ved at føje mere tid til en serie opgaver, opdager du måske, at ændring af målet påvirker planlægningen af opgaver på den kritiske vej, og at slutdatoen nu er to uger senere.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du optimerer tidsplanen ved hjælp af projektkøreplanen.

Hvordan relaterer kvalitet til projekttrekanten?

Kvalitet er i midten af projekttrekanten. Kvalitet har indvirkning på alle sider af trekanten, og alle ændringer, som du foretager til en side af trekanten, påvirker sandsynligvis kvaliteten. Kvalitet er ikke en faktor i trekanten – det er et resultat af, hvad du gør med tid, penge og mål.

Projekttrekant med kvalitet

Hvis du f.eks. opdager, at du har yderligere tid i din tidsplan, kan du måske øge målet ved at tilføje opgaver og varighed. Med denne ekstra tid og mål kan du opnå højere kvalitet i projektet og dets leverancer.

Eller hvis du er nødt til at skære ned på omkostninger for at overholde budgettet, skal du muligvis mindske målet ved at skære ned på opgaver eller reducere opgavevarigheder. Med et reduceret mål er der måske færre muligheder for at opnå et vist kvalitetsniveau, så der opnås lavere kvalitet på grund af behovet for at skære i omkostningerne.

Få mere at vide om, hvordan du administrerer projekttrekanten:    

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×