Hjælp til handicappede

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Når du arbejder med et SharePoint Foundation 2010 websted, kan du udføre de fleste opgaver ved hjælp af hjælp til handicappede som tastaturgenveje. Ud over handicapfunktionerne og funktioner i Microsoft Windows gør de funktioner, der er beskrevet i denne artikel websteder mere tilgængeligt for personer med handicap.

Bemærk!: Oplysningerne i dette emne gælder kun for brugere med licens til Microsoft-produkter i USA. Hvis du har købt dette produkt uden for USA, indeholder pakken et kort med oplysninger med en oversigt over Microsoft support services-telefonnumre og adresser. Du kan kontakte Microsoft Danmark for at finde ud af, hvilke produkter og tjenester, der er beskrevet her, der er tilgængelige i dit område. Du kan finde flere oplysninger, som er tilgængelig i andre sprog, herunder japansk og fransk, http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

I denne artikel

Mere handicapvenlig tilstand

Genvejstaster

Navigation

Overskrifter

Billeder, alternativ tekst og visningsindstillinger

Brug af hjælpeteknologier

Brug af Hjælp

Funktioner i webbrowseren

Yderligere oplysninger om hjælp til handicappede

Mere handicapvenlig tilstand

På et SharePoint-websted er de fleste elementer i brugergrænsefladen, f.eks. hyperlinks, kontrolelementer til formularer og knapper, designet til at bruge Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA gør det muligt for mennesker med handicap at arbejde med indhold ved hjælp af hjælpeteknologier, som f.eks. skærmlæsere, der er enheder, som fremstiller en syntetisk talt eller braillebeskrivelse af det, blinde eller svagtseende brugere ikke kan se på en computerskærm eller et websted. Fordi visse brugerdefinerede elementer i brugergrænsefladen ikke bruger MSAA-egenskaber, kan du aktivere funktionen Mere handicapvenlig tilstand. Denne tilstand gengiver brugerdefinerede kontrolelementer som et tilsvarende HTML-kontrolelement. Denne gengivelse sikrer, at brugere af hjælpeteknologier kan arbejde med de brugerdefinerede kontrolelementer.

Bemærk!: Funktionen Mere handicapvenlig tilstand aktiverer ikke alternative versioner af hvert eneste element i brugergrænsefladen. Hvis nogen i din organisation f.eks. tilpasser et SharePoint-websted ved at tilføje et brugerdefineret kontrolelement, oprettes der med aktivering af funktionen Mere handicapvenlig tilstand ikke automatisk en alternativ version af det pågældende kontrolelement.

Du slå mere handicapvenlig tilstand til eller fra ved at trykke på tasten TAB umiddelbart efter placere fokus på siden i en browser. Tryk på tasten TAB, indtil du når til linket Slå mere handicapvenlig tilstand eller Slå den mere handicapvenlige tilstand fra, og tryk derefter på ENTER. Selvom linket for at slå mere handicapvenlige tilstand er det første element i tabulatorrækkefølgen – som betyder, at det er den første indstilling, du interagerer med på siden – du skal muligvis trykke på tasten TAB mere end én gang for at aktivere funktionen. Dette skyldes, at browseren menuer eller værktøjslinjer oprindeligt muligvis har aktiv fokus. Mere handicapvenlig tilstand ændrer den måde, som siden gengiver for dig, ikke for andre brugere af webstedet. Da dette er en lokal indstilling, kender ingen ud over du, at du har aktiveret denne indstilling. Mere handicapvenlig tilstand forbliver aktiveret, indtil du slå den fra eller lukke browseren. Mere handicapvenlig tilstand gør det muligt for følgende elementer der skal gengives på en måde, som optimerer dem til at forbedre samarbejdet med teknologiske hjælpemidler som skærmlæsere:

 • Menuer    I stedet for at vise en rullemenu med valgmuligheder for filer i et dokumentbibliotek åbnes der et nyt browservindue, der indeholder alle menupunkterne som hyperlinks. Dette format er nemmere for at fortolke for hjælpeteknologier.

 • Optimerede felter    Visse felter er vanskelige for at fortolke for hjælpeteknologier. Når funktionen Mere handicapvenlig tilstand aktiveres, erstattes disse felter med felter, der er optimeret til hjælpeteknologier. Visse SharePoint-lister understøtter f.eks. udvidede tekstfelter, som gør det muligt for brugerne at tilføje formateret tekst, billeder, tabeller og hyperlinks. På grund af den måde, som disse felter gengives på i en browser, kan visse hjælpeteknologier ikke læse dem. Når funktionen Mere handicapvenlig tilstand aktiveres, erstattes sådanne felter med almindelige tekstfelter, som er kompatible med hjælpeteknologier.

  Foruden udvidede tekstfelter erstattes flere andre typer felter med alternative felter i funktionen Mere handicapvenlig tilstand.

  Lister over felter og alternative felter i Mere handicapvenlig tilstand

  Felt i standardtilstand

  Alternativt felt i Mere handicapvenlig tilstand

  Udvidet tekstfelt

  Tekstfelt med flere linjer

  Grafiske oversigtsdiagrammer (til undersøgelser)

  Tabel med tabeloverskrifter

  Gantt-diagram (på en projektliste)

  Tabel med tabeloverskrifter

  Der vises også en tabel med tabeloverskrifter under et Gantt-diagram i standardtilstand.

  Kontaktpersonvælger

  Tekstfelt

Bemærk!: Funktionen Mere handicapvenlig tilstand begrænser ikke funktionaliteten, men muliggør i stedet alternative gengivelsesmetoder for sideelementer, så de er kompatible med hjælpeteknologier.

Øverst på siden

Genvejstaster

Mange funktioner og kommandoer er direkte tilgængelige via tastaturet. Du kan trykke på TAB-tasten og SKIFT+TAB for at gå frem og tilbage mellem elementerne på enhver side. Du kan også finde genvejtaster til mange kommandoer. Du kan finde flere oplysninger i Genvejstaster.

Øverst på siden

Navigation

Side- og navigationselementerne på et websted, herunder båndet, følger en logisk og intuitiv tabulatorrækkefølge. Tabulatorrækkefølgen er den rækkefølge, du bruger, når du flytter fokus fra ét element i brugergrænsefladen til et andet ved at trykke på Tab. Desuden er tre vigtige valgmuligheder  – linkene Aktiver en mere handicapvenlig tilstand, Ignorer kommandoer på båndet og Spring til hovedindholdet – de første tre i tabulatorrækkefølgen. Hvis du vil aktivere Mere handicapvenlig tilstand, kan du gøre det ved at trykke på Tab, når siden er markeret i browseren, og derefter trykke på Enter for at aktivere kommandoen. Du kan desuden ignorere båndet og gå direkte til navigationslinkene eller ignorere navigationslinkene og gå direkte til siden hovedindholdsområde ved at trykke på Tab, indtil du når til hhv. linket Ignorer kommandoer på båndet eller linket Spring til hovedindholdet, og derefter klikke på Enter for at aktivere kommandoen.

Desuden indeholder siderne i et SharePoint-websted en menu med sidernes placeringer, der aktiveres, når du klikker på knappen Naviger op på båndet, så du kan se, hvor du er i hierarkiet for webstedet eller gruppen af websteder. Knappen Naviger op vises ved siden af de fleste sider ved siden af menuen Webstedshandlinger. Hvis du f.eks. gå til en mappe med navnet Rapporter i biblioteket Delte dokumenter for webstedet Contoso, kan menuen med placeringer vise Contoso øverst med Delte dokumenter på næste linje og Rapporter på linjen efter den.

Øverst på siden

Overskrifter

Tabeloverskrifter    Til tabeller med tabeldata bruges tabeloverskriftsceller (tabeloverskriftskoder). På siden Meddelelser i standardvisningen Alle elementer er kolonneoverskrifterne Titel og Ændret f.eks. indeholdt i tabeloverskriftsceller. Tabeloverskriftsceller gør det nemmere for brugerne at forstå en tabels struktur og forbedrer læseoplevelsen for personer, der bruger hjælpeteknologier.

Overskrift mærker    Mærker bruges på websteder til at bruge til at formidle strukturen på siden for brugere af hjælpeteknologier. Overskrift-mærker (H1, H2, H3 og H4) oprette en logisk disposition af indholdet på en side. Hvis du bruger en Hjælp til handicappede værktøj som en skærmlæser, kan du konfigurere den for at læse kun overskriftskoder på en side. Denne virtuelle disposition for overskriften mærker hjælper med at forbedre klarhed af sideindhold. Startsiden for et websted indeholder for eksempel en H1-kode, som indeholder titlen på webstedet, en H2-kode, der indeholder sidetitel, en H3-kode rundt om linket Vis alt indhold på webstedet og H3 mærker rundt om titlen på hver webdel. Brugere af visse teknologiske hjælpemidler kan hente en disposition, der er baseret på disse mærker og bruge det til at nemt forstå layoutet for siden, og gå videre til den overskrift, de vil.

Øverst på siden

Billeder, alternativ tekst og visningsindstillinger

Alternativ tekst og titler til billeder    Mennesker med synshandicap kan ikke se billeder (f.eks. filer i formaterne JPEG, GIF eller PNG), og de er afhængige af brugen af alternativ tekst til billeder på et websted. Alternativ tekst til billeder angives med attributten ALT i IMG-koden. Uden velskreven og informativ, alternativ tekst har svagtseende ingen mulighed for at forstå betydningen af billederne på en side. Den alternative tekst vises også i visuelle browsere, hvis billedet ikke indlæses, eller hvis gengivelse af billeder ikke er aktiveret for en browser. SharePoint-websteder bruger beskrivende ALT-tekst til billeder, som bibringer brugerne betydning eller vigtige oplysninger. Billeder, der betragtes som afstandsbilleder, eller som ikke har informationsmæssig værdi, har ALT=””, hvilket fortæller hjælpeteknologier, at billederne ikke bibringer indhold eller oplysninger.

Når du desuden overfører en billedfil til et websted, kan du føje alternativ tekst til det pågældende billede, som er fundamental for oprettelse af et tilgængeligt websted. Webdelen Billede på websted indeholder f.eks. et felt, hvori du kan skrive brugerdefineret ALT-tekst, når du tilføjer et billede. Når du føjer billeder til et billedbibliotek, kan du angive brugerdefineret ALT-tekst til billederne.

Sommetider åbnes der et nyt browservindue, hvis du klikker på et element. ALT-teksten til billeder, der åbner nye vinduer, og titelattributterne for hyperlinks, der gør det, indeholder yderligere oplysninger, der gør det nemmere for brugeren at forstå, at der åbnes et nyt vindue. Titelattributten for et hyperlink, som åbner et nyt vindue, indeholder (nyt vindue).

Understøttelse af farveskemaer med høj kontrast    Siderne på et SharePoint-websted er designet, så de vises korrekt, hvis du anvender et farveskema med stor kontrast på din computer.

Øverst på siden

Brug af hjælpeteknologier

Visse hjælpeteknologier fungerer muligvis ikke godt sammen med bestemte elementer på siderne på et websted. Hvis du kommer ud for problemer, kan du se i de følgende oplysninger og ressourcer efter mulige løsninger.

Bemærk!: Det anbefales, at brugere med hjælpeteknologier aktiverer funktionen Mere handicapvenlig tilstand. Denne tilstand gør det muligt for brugerne at arbejde med elementerne på et SharePoint-websted ved hjælp af hjælpeteknologier, som f.eks. skærmlæsere.

Arbejde med Windows-talegenkendelse i Windows Vista og Windows 7

Windows-talegenkendelse er en talebaseret handicapfacilitet, som er tilgængelig i Windows Vista. Windows-talegenkendelse gør det muligt for brugerne at udføre handlinger ved at tale i stedet for at bruge et tastatur eller en mus.

Der er kendte problemer i forbindelse med brugen af Windows-talegenkendelse med visse menuer på en SharePoint-side, herunder menuerne for Ny, Send, Velkommen Bruger og rullemenuerne med valgmuligheder, der er tilgængelige for filer i et dokumentbibliotek.

Hvis du vil åbne disse menuer ved hjælp af Windows-Talegenkendelse, skal du aktivere mere Handicapvenlig tilstand ved at gøre følgende:

 1. Åbn webstedets startside i en browser, og sig derefter "Tryk på Tab", indtil hyperlinket Aktiver en mere handicapvenlig tilstand vises.

 2. Sig "Tryk på Enter".

 3. Hvis du vil bruge en delingsknapmenu, som f.eks. knappen Ny eller Send på værktøjslinjen Liste, eller hvis du vil bruge menuen med valgmuligheder for et dokument i et dokumentbibliotek, skal du først markere elementet ved at sige "Tryk på Tab" og derefter sige "Tryk på Alt pil ned".

  Der åbnes et nyt browservindue med links fra menuen.

Bemærk!: Ved menuer med mere end én kommando skal du sige "Tryk på Alt + pil ned".

Øverst på siden

Brug af Hjælp

Nogle teknologiske hjælpemidler som skærmlæsere fungerer muligvis ikke med de udvidelige hyperlinks i onlinehjælpen. Hvis du har problemer, kan du prøve at installere Microsoft Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8. Få mere at vide på Internet Explorer-websted.

Bemærk!: Hyperlinks i dette emne går til World Wide Web. Du kan når som helst vende tilbage til Hjælp.

Øverst på siden

Funktioner i webbrowseren

Webbrowseren indeholder forskellige funktioner, der kan øge læsbarheden af siderne. Oplysninger om handicapfaciliteterne i din webbrowser kan du finde ved at søge efter oplysninger i Hjælp til browseren om, hvordan browseren kan tilpasses til at vise de skrifttyper og farver, du foretrækker. Hvis du har en Internet Explorer-browser, skal du søge efter Hjælp til handicappede i indholdsfortegnelsen i Hjælp.

Øverst på siden

Yderligere oplysninger om hjælp til handicappede

Webstedet Microsoft Hjælp til handicappede i Microsoft Hjælp til handicappede indeholder oplysninger om teknologiske hjælpemidler gør livet lettere for personer med handicap. Oplysningerne på dette websted henvender sig personer med handicap og deres venner og familie, personer i engagement organisationer, undervisere og er.

Der findes en gratis månedlige nyhedsbrev kan hjælpe dig med at holde dig opdateret med hjælp til handicappede-emner om Microsoft-produkter. Hvis du vil abonnere skal du besøge Gratis abonnement på nyhedsbrevet Accessibility Update.

For at få mere for at vide om oprettelse af handicapvenligt indhold til dine websider, se Hjælp til handicappede standarderne udviklet af World Wide Web Consortium.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×