Hente data ved brug af PowerPivot-tilføjelsesprogrammet

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Import af relationelle data via tilføjelsesprogrammet Power Pivot er ofte et hurtigere og mere effektivt alternativ til at importere i Excel.

 1. Kontakt en databaseadministrator for at få oplysninger om databaseforbindelsen og for at få bekræftet, at du har tilladelse til at få adgang til dataene.

 2. I Power Pivot skal du klikke på Hjem > Hent eksterne data > Fra database, hvis dataene er relationelle eller dimensionale.

Du kan også importere fra andre datakilder:

 • Klik på Startside > Fra datatjeneste Hvis dataene er fra Microsoft Azure Marketplace eller et OData-feed.

 • Klik på Hjem > Hent eksterne data > fra andre kilder for at vælge fra den fulde liste over understøttede datakilder.

På siden Vælg, hvordan data skal importeres vælger du, om du vil hente alle data i datakilden eller filtrere dataene, enten ved at vælge tabeller og visninger på en liste eller skrive en forespørgsel, der angiver, hvilke data der skal importeres.

Fordelene ved at importere via Power Pivot er, at du kan:

 • Filtrere unødvendige data fra og kun importere en delmængde.

 • Omdøbe tabeller og kolonner, når du importerer data.

 • Indsæt en foruddefineret forespørgsel for at vælge de data, den returnerer.

Tip til valg af datakilder

 • OLE DB-providere kan nogle gange tilbyde hurtigere ydelse for store datamængder. Når du vælger mellem forskellige providere for den samme datakilde, bør du prøve OLE DB-provideren først.

 • Importere tabeller fra relationsdatabaser kan spare du tid, fordi fremmed nøgle-relationer bruges under importen til at oprette relationer mellem regneark i vinduet Power Pivot.

 • Du kan også spare tid ved at importere flere tabeller og slette dem, du ikke skal bruge. Hvis du importerer tabeller enkeltvis, skal du muligvis stadig oprette relationer mellem tabellerne manuelt.

 • Kolonner, der indeholder ens data i forskellige datakilder, er grundlaget for oprettelse af relationer i Power Pivot -vinduet. Når du bruger heterogene datakilder, skal du vælge tabeller, der har kolonner, som kan knyttes til tabeller i andre datakilder, som indeholder identiske eller lignende data.

 • Hvis du vil understøtte dataopdatering for en projektmappe, som du publicerer i SharePoint, skal du vælge datakilder, der kan åbnes fra både arbejdsstationer og servere. Når du har publiceret projektmappen, kan du konfigurere en tidsplan for dataopdatering, så oplysningerne i projektmappen opdateres automatisk. Dataopdatering bliver mulig, hvis du bruger datakilder, som er tilgængelige på netværksservere.

Hente data fra andre kilder

Hente data fra Analysis Services

Hente data fra et datafeed

Oprette forbindelse til en flad fil fra Powerpivot

Føje regnearksdata til en datamodel ved hjælp af en sammenkædet tabel

Kopiere og indsætte rækker i en datamodel i Power Pivot

Opdatere relationelle data

Klik på Data > Forbindelser > Opdater alt i Excel for at genoprette forbindelse til en database og opdatere dataene i din projektmappe.

Opdateringen opdaterer de enkelte celler og tilføjer eventuelle nye rækker, der er tilføjet i den eksterne database siden den seneste import. Det er kun rækker og eksisterende kolonner, der opdateres. Hvis du vil tilføje en ny kolonne i modellen, skal du importere den ved hjælp af de trin, der blev beskrevet tidligere i denne artikel.

Opdateringen kører den forespørgsel, der oprindeligt blev brugt til at importere dataene. Hvis datakilden ikke længere findes på den samme placering, eller hvis tabeller eller kolonner er blevet fjernet eller omdøbt, kan opdateringen ikke fuldføres. Du vil stadig have de data, som du importerede tidligere. Hvis du vil se den forespørgsel, der er blevet brugt under dataopdateringen, skal du klikke på Power Pivot > Administrer for at åbne Power Pivot-vinduet. Klik på Design > Egenskaber for tabel for at se forespørgslen.

Du skal som regel have tilladelse for at kunne opdatere dataene. Hvis du deler en projektmappe med andre, der også vil opdatere dataene, skal de også have læsetilladelser til databasen.

Husk på, at den måde, hvorpå du deler projektmappen, afgør, om dataene kan opdateres. I Office 365 kan du ikke opdatere dataene i en projektmappe, der er gemt til Office 365. I SharePoint Server 2013 kan du planlægge uovervåget dataopdatering på serveren, men det kræver, at Power Pivot til SharePoint 2013 er installeret og konfigureret i dit SharePoint-miljø. Spørg evt. din SharePoint-administrator, om det er muligt at anvende uovervåget opdatering af data.

Toppen af siden

Understøttede datakilder

Importér data fra datakilderne i følgende tabel. Power Pivot i Microsoft Excel 2013 i Excel installerer ikke de providere, der er anført for hver datakilde. Nogle providere kan allerede være installeret sammen med andre programmer på computeren. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at hente og installere provideren.

Du kan også oprette et link til tabeller i Excel og kopiere og indsætte data fra programmer som Excel og Word, der bruger en HTML-format til Udklipsholder. Se Tilføje Data ved hjælp af sammenkædet Excel-tabeller , og Kopiér og Indsæt Data til Power Pivotkan finde flere oplysninger.

Kilde

Versioner

Filtype

Udbydere (1)

Access-databaser

Microsoft Access 2003 eller nyere.

.accdb eller .mdb

ACE 14 OLE DB-provider

SQL Server-relationsdatabaser

Microsoft SQL Server 2005 eller nyere. Microsoft Azure SQL-Database

(ikke relevant)

OLE DB-provider til SQL Server

SQL Server Native Client OLE DB-provider

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB-provider

.NET Framework Data-provider til SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQL Server 2008 eller nyere

(ikke relevant)

OLE DB-provider til SQL Server PDW

Oracle-relationsdatabaser

Oracle 9i, 10g, 11g.

(ikke relevant)

Oracle OLE DB-provider

.NET Framework Data-provider til Oracle Client

.NET Framework Data-provider til SQL Server

MSDAORA OLE DB (provider 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Teradata-relationsdatabaser

Teradata V2R6, V12

(ikke relevant)

TDOLEDB OLE DB-provider

.Net Data-provider til Teradata

Informix-relationsdatabaser

(ikke relevant)

Informix OLE DB-provider

IBM DB2-relationsdatabaser

8.1

(ikke relevant)

DB2OLEDB

Sybase-relationsdatabaser

(ikke relevant)

Sybase OLE DB-provider

Andre relationsdatabaser

(ikke relevant)

(ikke relevant)

OLE DB-provider eller ODBC-driver

Tekstfiler
Opret forbindelse til en flad fil

(ikke relevant)

.txt, .tab, .csv

ACE 14 OLE DB-provider til Microsoft Access

Microsoft Excel-filer

Excel 97-2003 eller nyere

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ACE 14 OLE DB-provider

Power Pivot projektmappe
Importere Data fra Analysis Services eller Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 eller nyere

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(bruges kun sammen med Power Pivot-projektmapper, der er publiceret på SharePoint-farme, hvor Power Pivot til SharePoint er installeret)

Analysis Services-kube
Importere Data fra Analysis Services eller Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 eller nyere

(ikke relevant)

ASOLEDB 10

Datafeeds
Importere Data fra et datafeed

(bruges til at importere data fra Reporting Services-rapporter, Atom-tjenestedokumenter og enkelte datafeeds)

Atom 1.0-format

Enhver database eller ethvert dokument, der vises som en WCF-datatjeneste (Windows Communication Foundation) (tidligere ADO.NET Data Services).

.atomsvc for et tjenestedokument, der definerer et eller flere feeds.

.atom for et Atom-webfeeddokument

Microsoft-datafeedprovider til Power Pivot

.NET Framework-datafeeddataprovider til Power Pivot

Reporting Services-rapporter
Importere Data fra en Reporting Services-rapport

Microsoft SQL Server 2005 eller nyere

.rdl

Office Database Connection-filer

.odc

Udbyder 1 – kan du også bruge OLE DB-provideren til ODBC.

Provider 2 - i nogle tilfælde ved hjælp af MSDAORA OLE DB-provider kan medføre forbindelsesfejl, især med nyere versioner af Oracle. Hvis du støder på eventuelle fejl, anbefaler vi, at du bruger en af de andre udbydere, der er angivet til Oracle.

Toppen af siden

Datakilder, der ikke understøttes

Følgende datakilde understøttes ikke i øjeblikket:

 • Publicerede serverdokumenter, f.eks. Access-databaser, der allerede er publiceret i SharePoint, kan ikke importeres.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×