Guiden Tekstimport

Selvom du ikke kan eksportere til Excel direkte fra en tekstfil eller et Word-dokument, kan du bruge guiden Tekstimport i Excel til at importere data fra en tekstfil til et regneark. Guiden Tekstimport undersøger den tekstfil, som du importerer, og hjælper med at sikre, at dataene importeres på den ønskede måde.

Bemærk!: Hvis dine data er i et Word-dokument, skal du først gemme som en tekstfil. Klik på Filer > Gem som, og vælg Almindelig tekst (.txt) som filtype.

Du starter guiden Tekstimport ved at klikke på Fra tekst i gruppen Hent eksterne data under fanen Data. Dobbeltklik derefter på den tekstfil, du vil importere, i dialogboksen Importer tekstfil.

Billede af Excel-båndet

Trin 1 af 3

Oprindelig datatype    Hvis elementerne i tekstfilen er adskilt med tabulatorer, koloner, semikoloner, mellemrum eller andre tegn, skal du vælge Afgrænset. Hvis alle elementer i tekstfilen har samme længde, skal du vælge Fast bredde.

Begynd import ved række    Skriv eller vælg et rækkenummer for at angive den første række med de data, du vil importere.

Filoprindelse    Vælg det tegnsæt, som bruges i tekstfilen. I de fleste tilfælde kan du bruge standardindstillingen. Hvis du ved, at filen blev oprettet med et andet tegnsæt end det tegnsæt, du anvender på din computer, skal du ændre denne indstilling, så den passer til dette tegnsæt. Hvis din computer f.eks. er indstillet til at bruge tegnsæt 1251 (Kyrillisk, Windows), men du ved, at filen blev oprettet med tegnsæt 1252 (Vesteuropæisk, Windows), skal du indstille Filoprindelse til 1252.

Eksempel på filen    Denne boks viser teksten, som den kommer til at se ud, når den er separeret i kolonner på regnearket.

Trin 2 af 3 (afgrænsede data)

Afgrænsere    Vælg det tegn, der adskiller værdier i tekstfilen. Hvis tegnet ikke er angivet, skal du markere afkrydsningsfeltet Andet og derefter skrive et tegn i den boks, som indeholder markøren. Disse indstillinger er ikke tilgængelige, hvis datatypen er Fast bredde.

Opfat efterfølgende afgrænsere som én    Markér dette afkrydsningsfelt, hvis dataene indeholder en afgrænser på mere end ét tegn mellem datafelter eller indeholder flere brugerdefinerede afgrænsere.

Tekstkvalifikator    Vælg det tegn, som omslutter værdier i tekstfilen. Når Excel støder på tekstkvalifikatortegnet, importeres hele den tekst, som følger efter dette tegn og står foran den næste forekomst af tegnet, som én værdi, selvom teksten indeholder et afgrænsningstegn. Hvis afgrænsningstegnet f.eks. er et komma (,) og tekstkvalifikatoren et anførselstegn ("), importeres "Dallas, Texas" til én celle som Dallas, Texas. Hvis ingen kvalifikator eller kvalifikatoren apostrof (') er angivet som tekstkvalifikator, importeres "Dallas, Texas" til to tilstødende celler som "Dallas og Texas".

Hvis afgrænsningstegnet optræder mellem tekstkvalifikatorer, udelader Excel kvalifikatorerne i den importerede værdi. Hvis der ikke er afgrænsningstegn mellem tekstkvalifikatorer, medtager Excel kvalifikatortegnet i den importerede værdi. "Dallas Texas" (med anførselstegn som tekstkvalifikator) importeres således til én celle som "Dallas Texas".

Datavisning    Gennemgå teksten i denne boks for at kontrollere, at teksten separeres i kolonner på regnearket, som de skal.

Trin 2 af 3 (data med fast bredde)

Datavisning    Angiv feltbredden i dette afsnit. Klik på eksempelvinduet for at indsætte et kolonneskift, der repræsenteres af en lodret streg. Dobbeltklik på et kolonneskift for at fjerne det, eller træk et kolonneskift for at flytte det.

Trin 3 af 3

Klik på knappen Avanceret for at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Angiv den type decimaltal og tusindtalsseparator, der bruges i tekstfilen. Når dataene importeres til Excel, passer separatorerne til dem, der er angivet for dit land under Internationale og sproglige indstillinger eller Internationale indstillinger (Windows Kontrolpanel).

  • Angiv, at en eller flere numeriske værdier kan indeholde et efterstillet minustegn.

Kolonnedataformat    Klik på dataformatet for den kolonne, der er markeret i afsnittet Datavisning. Hvis du ikke vil importere den markerede kolonne, skal du klikke på Importér ikke kolonne (spring over).

Når du har valgt et dataformat for den markerede kolonne, viser kolonneoverskriften formatet under Datavisning. Hvis du vælger Dato, skal du vælge et datoformat i boksen Dato.

Vælg det dataformat, der kommer tættest på de viste data, så Excel kan konvertere de importerede data korrekt. Eksempel:

  • Vælg Generelt for at konvertere en kolonne med kun valutategn til Excel-valutaformat.

  • Vælg Tekst for at konvertere en kolonne med kun taltegn til Excel-tekstformat.

  • Vælg Dato og derefter datatypen ÅMD i boksen Dato for at konvertere en kolonne med kun datotegn, hver dato i rækkefølgen år, måned og dag, til Excel-datoformat.

Excel importerer kolonnen som Generelt, hvis konverteringen kan medføre utilsigtede resultater. Eksempel:

  • Hvis kolonnen indeholder en blanding af formater, f.eks. alfanumeriske tegn, konverterer Excel kolonnen til Generelt.

  • Hvis hver dato i en kolonne med datoer har rækkefølgen år, måned og dag, og du vælger Dato sammen med datotypen MDÅ, konverterer Excel kolonnen til standardformat. En kolonne, der indeholder datotegn, skal stemme nøje overens med en indbygget Excel-dato eller brugerdefinerede datoformater.

Hvis Excel ikke konverterer en kolonne til det ønskede format, kan du konvertere dataene, når de er importeret.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×