Guiden Ressourceerstatning

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Brug guiden Ressourceerstatning skal have Microsoft Office Project automatisk personale din virksomhedsprojekter ifølge de nødvendige for opgaverne i projekterne, færdigheder over ressourcerne i virksomhedsressourcepuljen og tilgængelighed kvalifikationer disse ressourcer. Guiden Ressourceerstatning fungerer sammen med en identificerede ressourceopdelingsstrukturen (RBS). RBS er oprettet af din server administrativ afslutning og derefter anvendt på alle virksomhedsressourcer. Føj feltet RBS til visningen Opgaveforbrug, og angiv derefter den relevante RBS-kode for de enkelte tildelinger, du vil guiden Ressourceerstatning til at finde ressourcer. Du kan:

  • Erstatte standardressourcer med faktiske ressourcer.

  • Erstatte eksisterende ressourcer med andre ressourcer.

  • Finde kvalificerede og tilgængelige ressourcer og tildele dem til opgaver.

  • Finde ressourcer fra de valgte projekter eller hele virksomhedens ressourcepulje.

Placering af dialogboks

Klik på Erstat ressourcer i menuen Funktioner. Klik på knappen Næste på introduktionssiden.

Detaljer

Trin 1. Vælg projekter

Vælg de virksomhedsprojekter, som skal bemandes ved hjælp af guiden Ressourceerstatning.

Afkrydsningsfelt     Angiver, at dette projekt skal bemandes ved hjælp af guiden Ressourceerstatning.

Projektnavn     Viser navnene på alle virksomhedsprojekter, som aktuelt er åbne på brugerens computer.

Version     Angiver projektets version, f.eks. Udgivet eller Arkiveret. Hvis du vælger flere projekter, som skal bemandes på samme tid, skal de alle have samme version. Nye ugemte projekter kan bruges sammen med en hvilken som helst version.

Trin 2. Vælg ressourcer

Vælg den gruppe af ressourcer, som du vil bruge til at bemande de valgte projekter.

I de markerede projekter     Angiver, at ressourcerne i de projekter, der er markeret på siden Trin 1. Vælg projekter i guiden, skal bruges til at bemande disse projekter. Disse ressourcer behøver ikke aktuelt at være tildelt til nogen opgaver. Denne indstilling er som standard markeret.

Angivet nedenfor     Angiver, at de viste ressourcer i tabellen skal bruges til at bemande de valgte projekter. Ressourcer vises i tabellen, når du klikker på Tilføj og vælger ressourcer fra dialogboksen Opret pulje til ressourceerstatning. Denne dialogboks kan vise alle tilgængelige virksomhedsressourcer.

Tilføj    Åbner dialogboksen Opret pulje til ressourceerstatning. Anvend evt. filtre for at finde virksomhedsressourcer, som opfylder dine kvalifikations- eller tilgængelighedskriterier. Vælg ressourcerne i tabellen Filtrerede virksomhedsressourcer til venstre, og klik på Tilføj. Ressourcerne tilføjes i tabellen Ressourcer for projektgruppe til højre. Klik til sidst på OK. Ressourcerne i tabellen Ressourcer for projektgruppe tilføjes i tabellen på siden Guiden Vælg Ressourcer.

Fjern     Fjerner den valgte ressource fra tabellen. Brug denne indstilling, når du har valgt indstillingen Angivet nedenfor og opretter og finjusterer listen over ressourcer, som skal bruges til ressourceerstatningen.

Tillad ressourcer med den foreslåede bookingtype skal tildeles til opgaver     Angiver, at guiden Ressourceerstatning skal tildele foreslåede ressourcer, såvel som dem, der er anvendt. I dette afkrydsningsfelt er fjernet som standard.

Ressource fryse horisont     Angiver startdatoen for opgaver, du vil guiden Ressourceerstatning skal begynde at tildele ressourcer. Dette er nyttigt, når du vil beholde dine tildelinger, som de er på kort sigt, men vil personale tildelinger yderligere i fremtiden. Ressource Frys forude er som standard angivet til dags dato.

Trin 3. Vælg relaterede projekter

Gennemse eventuelle relaterede projekter, og angiv, om disse projekter skal medtages i det sæt af projekter, der bemandes af guiden. Relaterede projekter er projekter, som enten har kæder på tværs af projekter, deler virksomhedens ressourcer med dine valgte projekter eller bruger en eller flere af de ressourcer, der er valgt i Trin 2. Kun projekter, som indeholder relationer til andre projekter, vises i tabellen på denne side.

Medtag afkrydsningsfelt     Angiver, at det relaterede projekt skal tilføjes på listen over projekter, som skal bemandes ved hjælp af guiden Ressourceerstatning. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet for et projekt på denne side, føjes det pågældende projekt til de projekter, der kan genbemandes ved hjælp af ressourceerstatning. Uanset om du vælger relaterede projekter eller ej, tager guiden altid tildelinger i relaterede projekter i betragtning ved beregning af en ressources resterende tilgængelighed.

Navn     Viser navnet på det relaterede projekt.

Relation     Angiver arten af relationen mellem det valgte projekt og det relaterede projekt, f.eks. delte ressourcer eller sammenkædede opgaver.

Relateret projekt     Angiver navnet på det relaterede projekt, uanset om det deler en ressourcepulje, eller om det bruger nogen af de valgte ressourcer i trin 2.

Trin 4. Vælg planlægningsindstillinger

Angiv prioritet for hvert projekt, som skal bemandes, og angiv, hvilken gruppe af ressourcer der skal bruges til bemandingen.

Navn     Viser navnet på det valgte projekt, som skal bemandes af guiden.

Prioritet     Angiver den relative prioritet, ud fra hvilken projekterne skal bemandes. Som standard har alle projekter en prioritet på 500, hvilket er en mellemhøj prioritet på en skala fra 0 til 1000. Projekter med højere tal har højere bemandingsprioritet og bestemmer rækkefølgen, som projekter bemandes i.

Indstillinger     Angiver, hvilke ressourcer der skal bruges til at bemande det valgte projekt. Du kan vælge mellem ressourcerne i selve projektet eller ressourcer i ressourcepuljen, som du valgte i trin 2.

Udjævn ressourcer med foreslåede bookingtype     Angiver, at foreslåede ressourcer skal udjævnes sammen med de ressourcer, der er anvendt. Det er en god ide at udjævne projektet, når ressourceerstatningsprocessen er fuldført. I dette afkrydsningsfelt er fjernet som standard.

Trin 5. Erstat ressourcer

Gennemse oversigten over de valg, du har truffet indtil videre. Hvis du vil ændre nogen indstillinger, skal du klikke på knappen Tilbage for at komme til den ønskede side.

Oversigt over konfiguration     Viser navnene på de projekter, der skal bemandes, de valgte ressourceindstillinger, den ressourcepulje, der anvendes, og tidspunktet for ressourcefrysningen.

Kør     Kører guiden Ressourceerstatning for at finde ressourcer i den valgte pulje over ressourcer og tildelinger i de valgte projekter. Når processen er afsluttet, skal du klikke på Næste.

Trin 6. Gennemse resultaterne af

Gennemse resultaterne af ressourceerstatningsprocessen. Denne side viser de tildelinger og de ressourcer, der er fundet for disse tildelinger på grundlag af kvalifikationsprofilerne. Tildelingerne er endnu ikke ændret. Dette er blot de foreslåede resultater. Du kan også sortere, filtrere og gruppere ændringerne i en visning.

Opgave     Viser den opgave, der er fundet en ressource til.

Kompetenceprofil     Viser listen over færdigheder, som defineret i RBS- eller enterprise-dispositionskode. Dette er de færdigheder, du angiver for tildelinger i visningen Opgaveforbrug eller ved hjælp af tildelte standardressourcer, og der bruges af guiden Ressourceerstatning til at finde ressourcer, der er berettiget.

Tildelt ressource     Viser navnet på den ressource, guiden har fundet til bemanding af opgaven.

Anmodet ressource     Viser navnet på den ressource, der oprindeligt var tildelt til opgaven, ved hjælp af dialogboksen Ressourcetildeling.

Anmodning/behov     Angiver, om der foreligger en anmodning om eller et behov for ressourcen i dialogboksen Ressourcetildeling.

Trin 7. Vælg indstillinger for opdatering

Angiv, om du vil opdatere projekterne på grundlag af resultaterne i guiden. Du kan også gemme guidekonfigurationen og erstatningsresultaterne i en fil til senere brug. Dine projekter opdateres ikke, før du anvender resultaterne fra denne side.

Opdater projekter med resultaterne fra guiden     Angiver, at resultaterne i guiden skal opdatere projektet. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Gem resultaterne fra guiden     Angiver, at resultaterne fra guiden skal gemmes i en fil som en rapport, og ikke anvendes på de valgte projekter. Disse resultater gemmes som en HTML-fil og omfatter projekterne, de valgte ressourcer, tid til ressourcefrysning, planlægningsindstillinger og de ressourcer, der findes af guiden. Dette afkrydsningsfelt er som standard ikke markeret.

Hvis markeringen er fjernet både i afkrydsningsfeltet Opdater projekter med resultaterne fra guiden og i afkrydsningsfeltet Gem resultaterne fra guiden, kasseres resultaterne fra guiden. Du kan også markere begge afkrydsningsfelter.

Mappe     Angiver den mappe, som filen med de gemte resultater fra guiden skal gemmes i. Denne boks er kun tilgængelig, når afkrydsningsfeltet Gem resultaterne fra guiden er markeret.

Gennemse     Åbner dialogboksen Gennemse, som du kan bruge til at finde den mappe, du vil gemme filen med resultaterne fra guiden i. Når du finder den ønskede mappe, skal du markere den og klikke på OK. Dialogboksen lukkes, og stien til mappen vises i boksen Mappe. Denne knap er kun tilgængelig, når afkrydsningsfeltet Gem resultaterne fra guiden er markeret.

Trin 8. Udfør

Gennemse anbefalingerne på denne side. Når du klikker på Udfør, opdateres dine projekter med resultaterne fra guiden, eller også gemmes oplysningerne i en fil.

Opdater dine projekter med resultaterne fra guiden     Anvender de ressourceerstatninger, guiden har fundet, på de valgte projekter eller gemmer resultaterne i en HTML-fil i den valgte mappe.

Statuslinje     Viser den aktuelle status for opdateringen. Når opdateringen er afsluttet, vises der en meddelelse om, at guiden er afsluttet.

Stoppe     Annullerer projektopdateringer.

Slut     Afslutter ressourceerstatningsprocessen og lukker guiden. Du kan nu gennemse resultaterne af ændringerne.

Bemærk!: 

  • Når du har afsluttet og lukket guiden, du gennemgå tildelingerne ved hjælp af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Du kan også gennemse erstattede ressourceoplysninger i visningen Ressourceark. Hvis du er tilfreds med ændringerne, gøre dem permanente ved at gemme projekterne. Hvis du vil slette ændringerne, skal du lukke projekterne uden at gemme. Du kan også gemme projekterne som separate projektfiler ved hjælp af kommandoen Gem som.

  • Når du har afsluttet og lukket guiden, kan du overveje at udjævning dine projekter. Dette hjælper dig til at se, hvordan guidens ressourcetildelinger har påvirket din tildeling og dine projektslutdatoer.

  • Inden du kører guiden Ressourceerstatning, skal serveradministratoren konfigurere virksomhedsressourcepuljen og oprette RBS eller lignende jobkvalifikationskodeskema. Serveradministratoren skal også anvende RBS-koden på virksomhedsressourcerne.

  • Du kan gennemse den RBS-struktur, der anvendes på ressourcer i projektet. Tilføj feltet RBS i visningen Ressourceark eller visningen Ressourceforbrug. Klik på en kolonneoverskrift, og klik derefter på Kolonne i menuen Indsæt. Klik på navnet på det RBS-felt, der er oprettet af serveradministratoren, og klik derefter på OK. Anvend den gældende RBS-kode for hver tildeling, som guiden Ressourceerstatning skal bemande.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×