Guiden Eksporter

Brug guiden Eksportér eller guiden Importér til at oprette en kort over eksport/import og gem Microsoft Office Project 2007 oplysninger i et format, der genkendes af et andet program, eller vigtige oplysninger, der er oprettet i et andet program til Project 2007. Ved hjælp af foruddefinerede eller brugerdefinerede eksport/importtilknytningeren kan disse guider give dig brugervenlige vejledningen til placering af eksporterede eller importerede data i de relevante destination felter.

Bemærk!: Det navn, der vises øverst i guiden, er enten guiden Eksportér eller Guiden Importér, afhængigt af, om du eksporterer eller importerer projektoplysninger.

Ved hjælp af guiden Eksportér og guiden Importér kan du eksportere eller importere projektoplysninger til følgende filformater:

  • Microsoft Office Excel-projektmappe (.xls)

  • Excel-pivottabel (.xls)

  • Tekst, tabulatorsepareret (.txt)

  • Kommasepareret (.csv)

  • Extensible Markup Language (XML)

Placering af dialogboks

Guiden Eksportér    Åbn og aktivér det projektet, hvis oplysninger du vil eksportere. Klik på Gem som i menuen Filer. Klik på den ønskede i feltet Gem somfilformat. Klik på Gem og den indledende side i guiden Eksportér vises.

Guiden Importér    Åbner en fil, der bruger et af de understøttede filformater. Guiden Importér åbnes automatisk.

Bemærk!: Hvilke sider i guide du ser, afhænger af det valgte filformat og de forskellige valg, du foretager mens du bruger guiden.

Detaljer

Siden Data

Bemærk!: Siden Data vises kun i guiden Eksportér.

Project Excel-skabelon eller Markerede data    Hvis du eksporterer til en Excel-projektmappe, skal du klikke på Project Excel-skabelon eller Markerede data, som er standard. Hvis du vælger Project Excel-skabelon, er ingen yderligere tilknytning nødvendig. Oplysningerne tilknyttes automatisk ved hjælp af en indbygget skabelon, der er udviklet til at eksportere oplysninger fra Project 2007 til Excel.

Siden Afbildning

Ny afbildning    Marker Ny afbildning, hvis du vil oprette en ny eksportafbildning for dette filformat fra bunden. Dette er standarden.

Brug eksisterende afbildning    Vælg Brug eksisterende afbildning, hvis du vil bruge en afbildning, du har oprettet og gemt tidligere, eller hvis du vil bruge en foruddefinerede afbildning fra Project 2007.

Siden Importtilstand

Bemærk!: Denne side vises kun i guiden Importér.

Som et nyt projekt     Angiver, at du vil importere dataene til en ny .mpp-projektfil.

Føj dataene til det aktive projekt     Angiver, at du vil føje dataene til slutningen af det aktive projekt.

Flet dataene ind i det aktive projekt     Angiver, at du vil flette dataene ind i felterne i det aktive projekt med en primær nøgle. Angiv den primære nøgle for fletning ved at bruge knappen Benyt flettenøgle på siden Opgaveafbildning, Ressourceafbildning eller Tildelingsafbildning.

Siden Valg af afbildning

Denne side vises, hvis du har valgt Brug eksisterende afbildning på den foregående side Afbildning.

  1. Vælg den afbildning, du vil bruge. Denne liste indeholder eksport/import-afbildninger fra Project 2007 samt alle afbildninger, du tidligere har oprettet eller gemt.

  2. Klik på Næste for at redigere afbildningen. Klik på Udfør for øjeblikkeligt at eksportere projektdataene i overensstemmelse med afbildningen.

Siden Indstillinger for afbildning

Marker de typer data, du vil eksportere/importere afsnit

Opgaver    Angiver, at alle Opgave oplysninger i projektet skal eksporteres eller importeres til den valgte filformat. (Dette omfatter ikke opgave-tidsfaseinddelte oplysninger).

Ressourcer    Angiver, at alle ressourceoplysninger i projektet skal eksporteres eller importeres til den valgte filformat. (Dette omfatter ikke ressource-tidsfaseinddelte oplysninger).

Tildelinger    Angiver, at alle tildeling oplysninger i projektet skal eksporteres eller importeres til den valgte filformat. (Dette omfatter ikke tildelings-tidsfaseinddelte oplysninger).

Microsoft Office Excel-indstillinger afsnit

Dette afsnit vises, hvis du eksporterer til eller importere fra en Excel-projektmappe.

Eksport medtager kolonneoverskrifter    Angiver, at den nye Excel-fil med projektoplysninger vil indeholde kolonneoverskrifterne for arkkolonneoverskrifter, f.eks. Opgavenavn, Varighed, Startdato osv. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Medtag tildelingsrækker i outputtet    Angiver, at tildeling rækker skal medtages med opgaver eller ressourcer, også selvom afkrydsningsfeltet Tildelinger ikke er markeret.

Indstillinger for tekstfiler afsnit

Dette afsnit vises, hvis du eksporterer til en tekstfil (tabulator- eller kommasepareret).

Eksport medtager kolonneoverskrifter    Angiver, at den nye tekstfil med projektoplysninger vil indeholde kolonneoverskrifterne for arkkolonneoverskrifter, f.eks. Opgavenavn, Varighed, Startdato osv. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret.

Medtag tildelingsrækker i outputtet    Angiver, at tildeling rækker skal medtages med opgaver eller ressourcer, også selvom afkrydsningsfeltet Tildelinger ikke er markeret.

Tekstafgrænser    Angiver, om oplysninger fra forskellige kolonner adskilles med en tabulator, et mellemrum eller et komma.

Filkilde    Angiver kilden til tekstfilen f.eks. Windows (ANSI), der angiver en Windows-tekstfil iht. ANSI-standarder.

Siden Opgave-/Ressource-/Tildelingsafbildning

Tilknyt opgaver/ressourcer/tildelingsdata afsnit

Destinationsnavn    Angiver navnet på den resulterende fil, når eksporten er fuldført. Dette felt vises kun i guiden Eksportér.

Eksportfilter    Angiver filter, der anvendes på de oplysninger, der eksporteres. Som standard er Alle opgaver eller Alle ressourcer markeret. Klik på de andre filtre, der skal anvendes, for at angive et mere defineret fokus for de oplysninger, der eksporteres eller importeres. Hvis du kun vil eksporterer eller importerer tildelinger, er der ingen filtre tilgængelige. Listen vises kun i guiden Eksportér.

Navn på kildetabellen     Angiver navnet på den tabel, hvortil dataene importeres. Dette felt vises kun i guiden Importér.

Kontrollér eller redigere, hvordan du vil tilknytte dataene afsnit (tabellen Datatilknytning)

Fra:    Viser de feltnavne, der skal eksporteres eller importeres. Klik i en tom celle, og skriv feltnavnet, eller vælge det på listen. Hvis du har valgt, at opgaver skal eksporteres eller importeres, vises opgavefelter. Hvis du har valgt, at ressourcer skal eksporteres eller importeres, vises ressourcefelter. Hvis du har valgt, at tildelinger skal eksporteres eller importeres, vises tildelingsfelter.

Til:    Angiver navnet på det felt, der skal være kolonneoverskrift til disse oplysninger. Standardnavne udfyldes, når du angiver feltet, men du kan ændre navnet, hvis du vil. Dette felt er kun tilgængelig, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Eksportér kolonneoverskrift eller Eksport medtager kolonneoverskrifter på siden Indstillinger for afbildning i guiden.

Datatype    Angiver, hvordan dataene fortolkes i det eksporterede eller importerede format, f.eks. som tekst, dato, tal, valuta og så videre.

Kommandoknapper

Flyt op    Flytter det markerede felt op, så det forekommer tidligere i eksport- eller importtabellen.

Flyt ned    Flytter det markerede felt ned, så det forekommer senere i eksport- eller importtabellen.

Tilføj alle    Indsætter alle tilgængelige projektfelter af den valgte type (opgave, ressource, tildeling) i eksport/import-afbildningen.

Ryd alle    Fjerner alle felter, der er angivet i tabellen eksport/import-afbildning, så du kan starte forfra.

Indsæt række    Tilføjer en ny række over den markerede række. Denne knap er kun tilgængelig, når du tilføjer markerede felter i stedet for alle felter.

Slet række    Fjerner den valgte række fra tabellen eksport/import-afbildning.

Baser på tabel    Åbner dialogboksen Markér basistabel til feltafbildning. Brug denne dialogboks, hvis du vil eksportere de felter, der findes i en bestemt Project 2007 tabel.

Benyt flettenøgle    Efter at have markeret et felt i kolonnen Til:, skal du klikke på knappen Benyt flettenøgle til at angive, hvilket felt du vil flette data til. Denne knap vises kun for guiden Importér, når du markerer indstillingen Flet dataene ind i det aktive projekt på siden Importtilstand.

Eksempel afsnit

MS Project    Viser navnene på de Project 2007 felter, der eksporteres eller importeres.

Destination    Viser de tilsvarende navne på felterne i den resulterende eksport- eller importfil. Vises kun, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Eksportér/Importer kolonneoverskrift eller Eksport/import medtager kolonneoverskrifter på siden Indstillinger for afbildning i guiden.

Eksempel    Viser et eksempel med faktiske data, som det vises i den eksporterede eller importerede fil.

Siden Slut på definition af afbildning

Gem afbildning    Åbner dialogboksen Gem afbildning, du kan bruge til at gemme afbildningen til senere brug, enten i dette eller andre projekter. Du kan bruge den Assistent til at kopiere denne afbildning til den globale projektskabelon eller til en anden projektfil.

Udfør    Fuldfører eksporten eller importen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×