Gruppere, kopiere, flytte eller justere kontrolelementer i et regneark

Excel til Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du føje formular og ActiveX-objekter til en regnearksformular med, kan du få gruppe, kopiere, flytte eller Juster objekter for at oprette en veldesignet, bruger fulde formular.

For at udføre procedurerne i denne artikel, hvis et eller flere objekter er et ActiveX-objekt, skal du først sørge for, under fanen udvikler er tilgængelig.

Få vist fanen Udvikler

 1. Klik på Filer>Indstillinger>Tilpas båndet.

 2. Klik på hovedfaner under Tilpas båndet, på rullelisten.

 3. Markér afkrydsningsfeltet udvikler, og klik derefter på OK.

Sørg for, at du er i designtilstand. Klik på Designtilstand Knapflade under fanen udvikler.

Gruppere, omgruppere eller opdele grupperede kontrolelementer

Når du grupperer objekter, kombinerer du dem, så du kan arbejde med dem, som var de et enkelt kontrolelement. For eksempel kan du ændre størrelsen på eller flytte alle objekter i en gruppe som en enkelt enhed.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Gruppere kontrolelementer

 1. Marker de kontrolelementer, du vil gruppere. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Højreklik på markeringen, peg på Gruppering, og klik derefter på Grupper.

Opdele grupperede kontrolelementer

 1. Vælg den gruppe, du vil opdele. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Højreklik på markeringen, peg på Gruppering, og klik derefter på Opdel gruppe.

  1. Klik på Ja, når der vises en meddelelse, hvis du vil fortsætte med at opdele gruppen.

  2. Hvis du vil ændre et enkelt kontrolelement, skal du fortsætte med at markere og opdele kontrolelementer, indtil det ønskede kontrolelement bliver tilgængeligt.

Omgruppere kontrolelementer

 1. Vælg en af kontrolelementerne, der tidligere var grupperet. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Højreklik på markeringen, peg på Gruppering, og klik derefter på Omgrupper.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Ved hjælp af kommandoerne Kopier og Sæt ind

 1. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Tage en enkelt kopi af et kontrolelement, klik påStartside, klikke på Kopiér Knapflade , og klik derefter på Indsæt Knapflade .

  Hvis du vil have flere kopier, Gentag indsætter, indtil du har antallet kopier, du ønsker.

Ved hjælp af tastaturet og musen

 1. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Tryk på CTRL, og træk kontrolelementet.

  Hvis du vil lave flere kopier, skal du klikke og trække, indtil du har det ønskede antal kopier.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Ved hjælp af musen

 1. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Placer markøren over kontrolelementet, indtil markøren ændres til et kryds, og træk derefter det eller de markerede kontrolelementer til en ny placering.

Ved hjælp af tastaturet

 1. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Tryk på piletasterne for at flytte kontrolelementet i én pixel ad gangen.

Objekter og andre objekter på tegningen lærredet automatisk stak i individuelle lag når du tilføjer dem. Du kan se stablingsrækkefølgen, når kontrolelementer overlapper – kontrolelementet øverste delvist dækker kontrolelementerne under den.

Bemærk!: Formularkontrolelementer og ActiveX-objekter har en anden objektstablingsrækkefølge end objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer, f.eks. Figurer og SmartArt-grafik.

 1. Vælg kontrolelementet. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Højreklik på markeringen, peg på Rækkefølge, og benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  1. Hvis du vil flytte kontrolelementet ét lag opad i rækkefølgen, skal du klikke på Flyt fremad.

  2. Hvis du vil flytte kontrolelementet til det øverste lag i stablingsrækkefølgen, skal du klikke på Placer forrest.

  3. Hvis du vil flytte kontrolelementet ét lag nedad i rækkefølgen, skal du klikke på Flyt bagud.

  4. Hvis du vil flytte kontrolelementet til det nederste lag i stablingsrækkefølgen, skal du klikke på Placer bagest.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Justere alle kontrolelementer efter gitteret eller efter figurer

 1. Vælg kontrolelementet. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Justere alle objekter med det øverste venstre hjørne af en celle, fanen Tegnefunktioner – Formatér, klik på pilen ud for Juster Knapflade , og klik derefter på Fastgør til gitter Knapflade .

  Funktionen Fastgør til kan bruges, uanset om gitterlinjerne vises eller ej. Du kan også justere kontrolelementer efter cellegitterlinjer ved at holde tasten ALT nede, mens du flytter et kontrolelement eller et objekt.

 3. For at justere objekter med de lodrette og vandrette kanter på andre figurer automatisk, når du flytter eller tegne dem, skal du klikke på fanen Tegnefunktioner – Formatér, klik på pilen ud for Juster Knapflade og derefter klikke på Fastgør til figur Knapflade .

Justere kontrolelementer efter deres kanter

Vigtigt!: Når du justerer kontrolelementer, kan det medføre, at de stables oven på hinanden. Sørg for, at kontrolelementerne er placeret relativt i forhold til hinanden på den ønskede måde, inden du kører en kommando for at justere dem.

 1. Marker de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Juster kontrolelementerne, klik på fanen Tegnefunktioner – Formatér, og klik derefter på pilen ud for Juster Knapflade . Gør et af følgende:

  1. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det øverste kontrolelement, skal du klikke på Juster øverst Knapflade .

  2. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det nederste kontrolelement, skal du klikke på Juster nederst Knapflade .

  3. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det kontrolelement, der er placeret længst til venstre, skal du klikke på Venstrejuster Knapflade .

  4. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det kontrolelement, der er placeret længst til højre, skal du klikke på Højrejuster Knapflade .

Justere kontrolelementer vandret eller lodret

 1. Marker de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. For at justere kontrolelementerne, skal du klikke på fanen Tegnefunktioner – Formatér, klik på pilen ud for Juster Knapflade og gør derefter et af følgende:

  1. Hvis du vil justere kontrolelementerne vandret gennem midten af kontrolelementerne, skal du klikke på Juster midt på vandret Knapflade .

  2. Hvis du vil justere kontrolelementerne lodret gennem midten af kontrolelementerne, skal du klikke på Juster midt på lodret Knapflade .

Justere kontrolelementer vandret eller lodret

 1. Vælg mindst tre kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Hvis du vil distribuere kontrolelementerne, klik på fanen Tegnefunktioner – Formatér, klik på pilen ud for Juster Knapflade og gør derefter et af følgende:

  1. Hvis du vil fordele kontrolelementerne jævnt vandret, skal du klikke på Fordel vandret Knapflade .

  2. Hvis du vil fordele kontrolelementerne jævnt lodret, skal du klikke på Fordel lodret Knapflade .

For at udføre procedurerne i denne artikel, hvis et eller flere objekter er et ActiveX-objekt, skal du først sørge for, under fanen udvikler er tilgængelig.

Sådan får du vist fanen Udvikler

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

Kontroller, at du er i designtilstand. Aktiver Designtilstand Knapflade under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer.

Gruppere, omgruppere eller opdele grupperede kontrolelementer

Når du grupperer objekter, kombinerer du dem, så du kan arbejde med dem, som var de et enkelt kontrolelement. For eksempel kan du ændre størrelsen på eller flytte alle objekter i en gruppe som en enkelt enhed.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Gruppere kontrolelementer

 1. Marker de kontrolelementer, du vil gruppere. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Højreklik på markeringen, peg på Gruppering, og klik derefter på Grupper.

Opdele grupperede kontrolelementer

 1. Vælg den gruppe, du vil opdele. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Højreklik på markeringen, peg på Gruppering, og klik derefter på Opdel gruppe.

  1. Klik på Ja, når der vises en meddelelse, hvis du vil fortsætte med at opdele gruppen.

  2. Hvis du vil ændre et enkelt kontrolelement, skal du fortsætte med at markere og opdele kontrolelementer, indtil det ønskede kontrolelement bliver tilgængeligt.

Omgruppere kontrolelementer

 1. Vælg en af kontrolelementerne, der tidligere var grupperet. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Højreklik på markeringen, peg på Gruppering, og klik derefter på Omgrupper.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Ved hjælp af kommandoerne Kopier og Sæt ind

 1. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Klik på Kopiér, Knapflade for at oprette en enkelt kopi af et kontrolelement, under fanen Startside i gruppen Udklipsholder, og klik derefter på Indsæt Knapflade .

  Hvis du vil lave flere kopier, skal du indsætte, indtil du har det ønskede antal kopier.

Ved hjælp af tastaturet og musen

 1. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Tryk på CTRL, og træk kontrolelementet.

  Hvis du vil lave flere kopier, skal du klikke og trække, indtil du har det ønskede antal kopier.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Ved hjælp af musen

 1. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Placer markøren over kontrolelementet, indtil markøren ændres til et kryds, og træk derefter det eller de markerede kontrolelementer til en ny placering.

Ved hjælp af tastaturet

 1. Markér det eller de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Tryk på piletasterne for at flytte kontrolelementet i én pixel ad gangen.

Objekter og andre objekter på tegningen lærredet automatisk stak i individuelle lag når du tilføjer dem. Du kan se stablingsrækkefølgen, når kontrolelementer overlapper – kontrolelementet øverste delvist dækker kontrolelementerne under den.

Bemærk!: Formularkontrolelementer og ActiveX-objekter har en anden objektstablingsrækkefølge end objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer, f.eks. Figurer og SmartArt-grafik.

 1. Vælg kontrolelementet. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Højreklik på markeringen, peg på Rækkefølge, og benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  1. Hvis du vil flytte kontrolelementet ét lag opad i rækkefølgen, skal du klikke på Flyt fremad.

  2. Hvis du vil flytte kontrolelementet til det øverste lag i stablingsrækkefølgen, skal du klikke på Placer forrest.

  3. Hvis du vil flytte kontrolelementet ét lag nedad i rækkefølgen, skal du klikke på Flyt bagud.

  4. Hvis du vil flytte kontrolelementet til det nederste lag i stablingsrækkefølgen, skal du klikke på Placer bagest.

Vigtigt!: For at gøre følgende procedurer, skal du først føje menuen til knappen Juster under fanen Tegnefunktioner til Værktøjslinjen Hurtig adgang.

Tilføje menuen til knappen Juster fra fanen Tegnefunktioner til værktøjslinjen Hurtig adgang

 1. Klik på pilen ud for værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Flere kommandoer.

 2. Vælg Alle kommandoer under Vælg kommandoer fra.

 3. Vælg Juster Knapflade på listen.

 4. Klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

Bemærk!: Du kan ikke kombinere formularkontrolelementer eller ActiveX-objekter med objekter oprettet med Tegne- eller SmartArt-værktøjer (f.eks. Figurer og SmartArt-grafik) i samme gruppemarkering.

Justere alle kontrolelementer efter gitteret eller efter figurer

 • Hvis du vil justere alle objekter efter en celles øverste venstre hjørne, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og derefter klikke på Fastgør til gitter Knapflade .

  Funktionen Fastgør til kan bruges, uanset om gitterlinjerne vises eller ej. Du kan også justere kontrolelementer efter cellegitterlinjer ved at holde tasten ALT nede, mens du flytter et kontrolelement eller et objekt.

 • Hvis du vil justere kontrolelementer automatisk efter de lodrette og vandrette kanter i andre figurer, når du flytter eller tegner dem, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og derefter klikke på Fastgør til figur Knapflade .

Justere kontrolelementer efter deres kanter

Vigtigt!: Når du justerer kontrolelementer, kan det medføre, at de stables oven på hinanden. Sørg for, at kontrolelementerne er placeret relativt i forhold til hinanden på den ønskede måde, inden du kører en kommando for at justere dem.

 1. Marker de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter hinanden, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det øverste kontrolelement, skal du klikke på Juster øverst Knapflade .

  2. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det nederste kontrolelement, skal du klikke på Juster nederst Knapflade .

  3. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det kontrolelement, der er placeret længst til venstre, skal du klikke på Venstrejuster Knapflade .

  4. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter det kontrolelement, der er placeret længst til højre, skal du klikke på Højrejuster Knapflade .

Justere kontrolelementer vandret eller lodret

 1. Marker de kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Hvis du vil justere kontrolelementerne efter hinanden, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil justere kontrolelementerne vandret gennem midten af kontrolelementerne, skal du klikke på Juster midt på vandret Knapflade .

  2. Hvis du vil justere kontrolelementerne lodret gennem midten af kontrolelementerne, skal du klikke på Juster midt på lodret Knapflade .

Justere kontrolelementer vandret eller lodret

 1. Vælg mindst tre kontrolelementer. Se Vælg eller fravælg objekter i et regneark, kan finde flere oplysninger.

 2. Hvis du vil fordele kontrolelementerne efter hinanden, skal du klikke på pilen ud for Juster Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang og benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil fordele kontrolelementerne jævnt vandret, skal du klikke på Fordel vandret Knapflade .

  2. Hvis du vil fordele kontrolelementerne jævnt lodret, skal du klikke på Fordel lodret Knapflade .

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider