Gruppere eller opdele figurer, billeder eller andre objekter.

Gruppere eller opdele figurer, billeder eller andre objekter.

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan gruppere figurer, billeder eller andre objekter. Gruppering kan du rotere, spejlvende, flytte eller ændre størrelsen på alle figurer eller objekter på samme tid som hvis det var en enkelt figur eller et objekt.

Du kan også ændre attributterne for alle figurerne i en gruppe på én gang, såsom at tilføje en effekt eller udfyldning figureller en effekt til et billede. Du kan opdele en gruppe af figurer, når som helst og derefter omgruppere dem senere.

Klik på overskrifterne nedenfor for at få mere at vide

 1. Tryk på og holde CTRL NEDE, mens du klikker på figurerne, billeder eller andre objekter til gruppen. Du skal vælge mere end én figur, billede eller objekt for at aktivere knappen gruppe.

  Tip!: 

  Bemærk, at gruppere billeder i Word, skal du indstillingen Ombryd tekst skal være indstillet til noget andet end på linje med tekst for hvert billede, du vil gruppere. Hvis du vil ændre denne indstilling, højreklik på hvert enkelt billede, skal du klikke på Ombryd tekst og derefter vælge helt på linje med tekst.

 2. Gør et af følgende:

  Tip!: 

  • Hvis du vil gruppere flere SVG-ikoner er det nødvendigt at konvertere dem til figurer. Du kan finde flere oplysninger om konvertere dem til figurer, under: konvertere et SVG-billede til en figur i Office.

  • Efter at du har oprettet din gruppe, kan du stadig arbejde med et enkelt element i gruppen. Vælg gruppen, og klik derefter på elementet for at vælge det.

  • Hvis du vil gruppere billeder, skal du gå til fanen Billedværktøjer – Formatér og klikke på Gruppér > Gruppér.

   Knappen Gruppér under fanen Formatér under Billedværktøjer

   Bemærk!: Fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjsformat er kontekstafhængig, hvilket betyder, at de kun vises på båndet, når du har en figur eller et billede, der er markeret.

  • Hvis du vil gruppere figurer og andre objekter, skal du gå til fanen Tegnefunktioner – Formatér og klikke på Gruppér > Gruppér.

   Knappen Gruppér under fanen Formatér under Tegnefunktioner

 1. Markér den gruppe, du vil opdele.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil opdele gruppering af billeder, skal du gå til fanen Billedværktøjer – Formatér og klikke på Gruppér > Opdel gruppe.

   Knappen Opdel gruppe under fanen Billedværktøjer

  • Hvis du vil opdele grupperingen af figurer og objekter, skal du gå til fanen Tegnefunktioner – Formatér og klikke på Gruppér > Opdel gruppe.

   Indstillingen Opdel gruppe under fanen Formatér under Tegnefunktioner

Bemærkninger!: 

 • Knappen Omgrupper findes ikke i Word 2013 og Word 2016. Hvis du vil omgruppere, skal du markere alle figurerne eller billederne, du vil omgruppere, og derefter klikke på Gruppér > Gruppér.

 • Hvis du har konverteret en SmartArt-grafik til individuelle figurer, kan du konvertere dem tilbage til en SmartArt-grafik eller omgruppere dem..

Alle apps undtagen Word

 1. Vælg en hvilken som helst figur eller et hvilket som helst billede eller objekt, som tidligere var i en gruppe.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil omgruppere figurer og objekter, skal du gå til fanen Tegnefunktioner – Formatér og klikke på Gruppér > Omgrupper.

   Knappen Omgrupper under fanen Formatér under Tegnefunktioner

  • Hvis du vil omgruppere billeder, skal du gå til fanen Billedværktøjer – Formatér og klikke på Gruppér > Omgrupper.

   Knappen Omgrupper under fanen Formatér under Billedværktøjer

Her er nogle mulige årsager til, hvorfor knappen Gruppe kan være nedtonet, samt hvad du kan gøre for at få den tilbage.

 • Kun én figur eller et billede er markeret. Sørg for, at du har flere figurer eller billeder, der er markeret. Du kan ikke bruge værktøjet gruppe med SVG-ikoner, så de ikke tælle.

 • Hvis du vil gruppere SVG-ikoner er det nødvendigt at konvertere dem til figurer. Du kan finde flere oplysninger om konvertere dem til figurer, under: konvertere et SVG-billede til en figur i Office.

 • Du har markeret en tabel, et regneark eller et GIF-billede. Knappen Gruppér er ikke tilgængelig, hvis nogen af disse objekter er markeret.

 • Hvis du bruger Word, og forsøger at gruppere billeder, Ombryd tekst kan være indstillet til på linje med tekst. Højreklik på billederne, og vælg Ombryd tekst ogændre indstillingen layout til andet end på linje med tekst i hver enkelt billede, du vil gruppere.

 • Hvis du bruger PowerPoint, kan du har forsøgt at gruppere noget med pladsholderteksten for titlen ("Klik for at tilføje en titel") eller med indholdspladsholderen ("Klik for at tilføje tekst").

  En slide med to pladsholdere og to separate objekter

  I eksemplet ovenfor kan den blå firkant og den grønne cirkel grupperes sammen. Men figurerne kan ikke grupperes med pladsholderteksten.

  Hvis du vil have knappen Gruppe vist igen, skal du flytte figuren, billedet eller objektet til en anden placering på din slide, uden for pladsholderteksten, eller du skal fjerne pladsholderen fra de ting, du vil gruppere.

Bemærk!: Hvis der ikke er noget af dette, der aktiverer knappen Gruppe, skal du søge i Answers-forummet eller stille et spørgsmål der.

Klik på overskrifterne nedenfor for at få mere at vide

 1. Hold Ctrl nede, mens du klikker på de figurer, billeder eller objekter, du vil gruppere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gruppere billeder, skal du gå til Billedværktøjer, fanen Formatér, gruppen Arranger, klikke på Knapflade og derefter klikke på Gruppér.

   Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret en figur, et billede eller et andet objekt. Du skal måske dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

  • Hvis du vil gruppere figurer og andre objekter, skal du klikke på Knapflade i gruppen Arranger under fanen Formatér under Tegnefunktioner og derefter klikke på Gruppér.

  Tip!: Når du har grupperet elementer, kan du fortsætte med at vælge et hvilken som helst element i gruppen. Vælg gruppen, og klik derefter på det individuelle element, du vil vælge.

 1. Markér den gruppe, du vil opdele.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil opdele grupperingen af figurer eller andre objekter, skal du klikke på Gruppér Knapflade i gruppen Arranger under fanen Formatér under Tegnefunktioner og derefter klikke på Opdel gruppering.

   Listen Gruppe, hvor Opdel gruppe er valgt

  • Hvis du vil opdele grupperingen af billeder, skal du gå til Billedværktøjer, fanen Formatér, gruppen Arranger, klikke på Knapflade og derefter klikke på Opdel gruppering.

   Listen Gruppe, hvor Opdel gruppe er valgt

   Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, Billedværktøjer eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret en gruppe af figurer, billeder eller andre objekter. Du skal måske dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

 1. Vælg en hvilken som helst figur eller et hvilket som helst objekt, som tidligere var i en gruppe.

  Bemærk!: Hvis du har konverteret SmartArt-grafik til individuelle figurer, er det ikke muligt at konvertere dem tilbage til SmartArt-grafik eller at omgruppere dem.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil omgruppere figurer og andre objekter, skal du klikke på Knapflade i gruppen Arranger under fanen Formatér under Tegnefunktioner og derefter klikke på Omgrupper.

  • Hvis du vil omgruppere billeder, skal du gå til Billedværktøjer, fanen Formatér, gruppen Arranger, klikke på Knapflade og derefter klikke på Omgrupper.

   Listen Gruppe med Omgrupper valgt

   Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, Billedværktøjer eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret en gruppe af figurer, billeder eller andre objekter. Du skal måske dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

Hvis du har markeret en tabel, et regneark eller et GIF-billede, er knappen Gruppér ikke tilgængelig. I PowerPoint er knappen Gruppér muligvis ikke tilgængelig, hvis figuren, billedet eller objekt er blevet indsat i en pladsholder, eller hvis du forsøger at gruppere en pladsholder, da pladsholdere ikke kan grupperes med andre figurer, billeder eller objekter.

En slide med to pladsholdere og to separate objekter
Fig. 1 I eksemplet ovenfor kan den blå firkant og den grønne cirkel grupperes. Den blå firkant kan dog ikke grupperes med pladsholderen til indhold ("Klik her for at tilføje tekst") eller pladsholderen til titel ("Klik her for at tilføje en titel").
 • Flyt figuren, billedet eller objektet til en anden placering på dit slide uden for pladsholderen, eller fjern pladsholderen fra de objekter, du vil gruppere.

Klik på overskrifterne nedenfor for at få mere at vide

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

 2. Klip de figurer eller objekter, som du vil gruppere, og indsæt dem på lærredet.

 3. Markér de figurer eller andre objekter, du vil gruppere.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du vælger figurer, under Markér en figur eller et andet objekt.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du har figurer uden tekst, skal du gå til Tegnefunktioner, fanen Formatér, gruppen Arranger, klikke på Knapflade og derefter klikke på Gruppér.

  • Hvis du har figurer med tekst, skal du klikke på Gruppe i gruppen Arranger under Tekstfeltværktøjer under fanen Formatér Knapflade og derefter klikke på Gruppe.

   Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, Tekstfeltværktøjer eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret en figur eller et andet objekt.

 5. Træk de grupperede figurer eller objekter væk fra lærredet.

 6. Markér lærredet, og tryk derefter på Delete.

  Bemærkninger!: 

  • Når du har grupperet figurer eller andre objekter, kan du fortsætte med at vælge en hvilken som helst enkelt figur eller et hvilket som helst objekt i gruppen. Vælg gruppen, og klik derefter på den individuelle figur eller det individuelle objekt, du vil vælge.

  • Du kan ikke gruppere figurer og andre objekter på tværs af flere programmer.

 1. Højreklik på de enkelte billeder, du vil gruppere, og peg på Tekstombrydning under genvejsmenu.

 2. Klik på Firkant eller en anden indstilling end På linje med tekst.

 3. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

 4. Klip de billeder, som du vil gruppere, og indsæt dem på lærredet.

 5. Markér de billeder, du vil gruppere.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du vælger billeder, under Markér en figur eller et andet objekt.

 6. Gå til Billedværktøjer, fanen Formatér, gruppen Arranger, klik på Gruppér Knapflade , og klik derefter på Gruppér.

  Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer eller Formater, skal du kontrollere, at du har markeret et billede eller et andet objekt.

 7. Træk de grupperede billeder væk fra lærredet.

 8. Markér lærredet, og tryk derefter på Delete.

  Bemærkninger!: 

  • Når du har grupperet billeder eller andre objekter, kan du fortsætte med at vælge et enkelt billede eller objekt i gruppen. Markér gruppen, og klik derefter på det individuelle billede eller objekt, som du vil vælge.

  • Du kan ikke gruppere billeder og andre objekter på tværs af flere programmer.

 1. Højreklik på det billede, du vil gruppere, og peg på Tekstombrydning under genvejsmenu.

 2. Klik på Firkant eller en anden indstilling end På linje med tekst.

 3. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

 4. Klip de billeder, som du vil gruppere, og indsæt dem på lærredet.

 5. Klip de tekstfelter, som du vil gruppere, og indsæt dem på lærredet.

 6. Vælg det billede og det tekstfelt, som du vil gruppere.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du vælger billeder og tekstfelter, under Markér en figur eller et andet objekt.

 7. Gå til Billedværktøjer, fanen Formatér, gruppen Arranger, klik på Gruppér Knapflade , og klik derefter på Gruppér.

  Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer eller Formater, skal du kontrollere, at du har markeret et billede eller et andet objekt.

 8. Træk de grupperede billeder og tekstfelter væk fra lærredet.

 9. Markér lærredet, og tryk derefter på Delete.

  Bemærkninger!: 

  • Når du grupperer billedet og tekstfeltet, kan du fortsætte med at markere de enkelte objekter og redigere dem. Markér gruppen, og klik derefter på det billede eller det tekstfelt, som du vil markere.

  • Du kan ikke gruppere billeder og andre objekter på tværs af flere programmer.

Du kan også føje en billedtekst til et billede i Office Word 2007 uden at bruge et tekstfelt. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på billedet, gå til genvejsmenu, og peg derefter på Indsæt billedtekst.

 2. Vælg de ønskede indstillinger. f.eks. en eksisterende tekst, billedtekstens placering og eventuel nummerering, og klik derefter på OK.

Du kan nu markere titelteksten og ændre teksten og tekstformateringen.

Hvis du vil opdele en gruppe af figurer, billeder eller andre objekter (f.eks. hvis du vil flytte en gruppe, men lade en af figurerne blive, eller foretage større ændringer af en figur uden at ændre de andre figurer), skal du gøre følgende:

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

 2. Træk den gruppe, du vil opdele grupperingen af, til lærredet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil opdele grupperingen af figurer uden tekst eller andre objekter, skal du klikke på Knapflade i gruppen Arranger under fanen Formatér under Tegnefunktioner og derefter klikke på Opdel gruppering.

  • Hvis du har figurer med tekst, skal du klikke på Gruppe i gruppen Arranger under Tekstfeltværktøjer under fanen Formatér Knapflade og derefter klikke på Gruppe.

  • Hvis du vil opdele grupperingen af billeder, skal du gå til Billedværktøjer, fanen Formatér, gruppen Arranger, klikke på Gruppér Knapflade og derefter klikke på Opdel gruppering.

 4. Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, Tekstfeltværktøjer, Billedværktøjer eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret en gruppe af figurer, billeder eller andre objekter.

 5. Træk figurerne, billederne eller objekterne væk fra lærredet.

 6. Markér lærredet, og tryk derefter på Delete.

Hvis du vil give figurerne i SmartArt-grafikken et komplekst udseende eller få god kontrol over ændring af størrelsen og placeringen af figurer i SmartArt-grafikken, skal du konvertere din SmartArt-grafik til individuelle figurer.

Vigtigt!: Når du har konverteret din SmartArt-grafik til individuelle figurer, er det ikke muligt at konvertere dem tilbage til en SmartArt-grafik. Når du konverterer en SmartArt-grafik, kan du ikke automatisk bruge layoutfigurer, og du mister de design- og formateringsværktøjer, der er tilgængelige på fanen SmartArt-værktøjer, herunder gallerierne Layout, Skift farver og SmartArt-typografier. Du kan dog stadig formatere figurerne ved at bruge indstillingerne på fanen Tegnefunktioner i stedet.

 1. Markér alle figurerne i SmartArt-grafikken.

  Hvis du vil markere alle figurerne, skal du klikke på en figur og derefter trykke på Ctrl+A.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

 3. Hvis du vil konvertere din SmartArt-grafik til individuelle figurer, skal du klikke på et andet område i dokumentet og derefter skal du på fanen Startside i gruppen Udklipsholder klikke på Sæt ind.

Bemærk!: Når du konverterer til figurer fra en SmartArt-grafik, bliver hver enkelt figur en grupperet figur. Så for hver figur i SmartArt-grafikken bliver to figurer grupperet, når du indsætter figuren – en figur for teksten, og den anden figur for geometrien. Hvis figuren i SmartArt-grafikken ikke indeholder tekst, får du evt. vist en skrifttype eller tekststørrelse, der er anderledes end de andre figurer, når du skriver tekst i figuren.

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

 2. Træk de figurer eller objekter, som du vil omgruppere, over på lærredet.

 3. Vælg en hvilken som helst figur eller et hvilket som helst objekt, som tidligere var i en gruppe.

  Hvis du har konverteret en SmartArt-grafik til individuelle figurer, er det ikke muligt at konvertere dem tilbage til en SmartArt-grafik eller at omgruppere dem.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil omgruppere figurer uden tekst eller andre objekter, skal du gå til Tegnefunktioner, fanen Formatér, gruppen Arranger, klikke på Knapflade og derefter klikke på Omgrupper.

  • Hvis du vil omgruppere figurer med tekst, skal du klikke på Gruppér Knapflade i gruppen Arranger under Tekstfeltværktøjer under fanen Formatér og derefter klikke på Omgrupper.

 5. Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, Tekstfeltværktøjer eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret en gruppe af figurer, billeder eller andre objekter.

 6. Træk de omgrupperede figurer eller objekter væk fra lærredet.

 7. Markér lærredet, og tryk derefter på Delete.

 1. Indsæt et lærred. Klik på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, og klik derefter på Nyt lærred.

 2. Træk de billeder eller objekter, som du vil omgruppere, over på lærredet.

 3. Vælg et af billederne eller objekterne, som tidligere var i en gruppe.

 4. Gå til Billedværktøjer, fanen Formatér, gruppen Arranger, klik på Gruppér Knapflade , og klik derefter på Omgrupper.

  Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer eller Formater, skal du kontrollere, at du har markeret et billede eller et andet objekt.

 5. Træk de omgrupperede figurer eller objekter væk fra lærredet.

 6. Markér lærredet, og tryk derefter på Delete.

Gruppere figurer, billeder eller andre objekter

 1. Tryk på og hold kommando, mens du bruger en mus eller touchpad til at vælge figurerne, billeder eller andre objekter, som du vil gruppere.

 2. Klik på fanen Figurformat eller under fanen Billedformat, og klik derefter på gruppe > gruppe.

  Bemærk!: Fanerne Figurformat og Billedformat er kontekstafhængig, hvilket betyder, at de kun vises på båndet, når du har en figur eller et billede, der er markeret.

  Hvis du vil oprette en gruppe af valgte billeder eller objekter, skal du klikke på gruppe.

  Office vises muligvis en eller begge af disse faner, afhængigt af typerne objekter, der aktuelt er markeret på en side.

  Hvis du vil oprette en gruppe af valgte billeder eller objekter, skal du klikke på gruppe.

  Hvis gruppen ikke er synlig på båndet, Du skal muligvis klikke på Arranger at se gruppen på fanen Figurformat og under fanen billedformat. , skal du klikke på Arranger for at få den vist.

Når du har en gruppe objekter, kan du stadig arbejder med et enkelt element i gruppen ved at markere gruppen og derefter klikke på elementet for at markere den.

Bemærk!: Hvis knappen gruppe ikke er tilgængelig, kan du kontrollere, at du har mere end ét objekt, der er markeret. Hvis du ikke kan markere en ekstra objekt, skal du bekræfte, at ingen af de objekter, du vil føje til gruppen har Tekstombrydning angivet til på linje med tekst.

Kan du vil flytte en gruppe, men lade en figur eller et billede bag, eller det være nødvendigt at foretage større ændringer i en figur uden at ændre de andre figurer i gruppen. Sådan gør du første Opløs eller opdele, gruppering af objekter.

 1. Vælg den gruppe, der indeholder det eller de objekter, du vil adskille fra de andre.

 2. Klik på gruppe under fanen Figurformat eller under fanen Billedformat, og klik derefter på Opdel gruppe.

  Hvis du vil Opløs en gruppering, skal du klikke på Opdel gruppe under fanen Figurformat eller under fanen billedformat.

  Hvis gruppen ikke er synlig på båndet, Du skal muligvis klikke på Arranger at se gruppen på fanen Figurformat og under fanen billedformat. , skal du klikke på Arranger for at få den vist.

  Office opsiger gruppen at forlade enkelte objekter i deres aktuelle placering og markeret.

Hvis tekstombrydning for et objekt er indstillet til på linje med tekst, kan du ikke kan gruppere den med andre objekter. Som standard billeder har denne indstilling, og du skal ændre indstillingen til at gruppere et billede med andre objekter. Hvis du vil ændre indstillingen, CTRL + klik på billedet eller et andet objekt, peg på Ombryd tekst, og klik derefter på en indstilling for andre end på linje med tekst. Hvis du vil vide mere om ombrydning af tekst, se kontrolelement tekstombrydning omkring objekter.

Hvis tekstombrydning er indstillet korrekt til din markerede objekter, men knappen gruppe bliver ikke tilgængelig for dig, søge i Answers-forummet eller stille dine spørgsmål der.

Bemærkninger!: 

 • Knappen Omgrupper findes ikke i Word 2013 og Word 2016. Hvis du vil omgruppere, skal du markere alle figurerne eller billederne, du vil omgruppere, og derefter klikke på Gruppér > Gruppér.

 • Hvis du har konverteret en SmartArt-grafik til individuelle figurer, kan du konvertere dem tilbage til en SmartArt-grafik eller omgruppere dem..

Alle apps undtagen Word

 1. Vælg en hvilken som helst figur eller et hvilket som helst billede eller objekt, som tidligere var i en gruppe.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil omgruppere figurer og objekter, under fanen Formatér figur klikke på gruppe > Omgrupper.

   Knappen Omgrupper under fanen Formatér under Tegnefunktioner

  • Hvis du vil omgruppere billeder, under fanen Billedformat, skal du klikke på gruppe > Omgrupper.

   Knappen Omgrupper under fanen Formatér under Billedværktøjer

Her er nogle mulige årsager til, hvorfor knappen Gruppe kan være nedtonet, samt hvad du kan gøre for at få den tilbage.

 • Kun én figur eller et billede er markeret. Sørg for, at du har flere figurer eller billeder, der er markeret. Du kan ikke bruge værktøjet gruppe med SVG-ikoner, så de ikke tælle.

 • Du har markeret en tabel, et regneark eller et GIF-billede. Knappen Gruppér er ikke tilgængelig, hvis nogen af disse objekter er markeret.

 • Hvis du bruger Word, og forsøger at gruppere billeder, Ombryd tekst kan være indstillet til på linje med tekst. Højreklik på billederne, og vælg Ombryd tekst ogændre indstillingen layout til andet end på linje med tekst i hver enkelt billede, du vil gruppere.

 • Hvis du bruger PowerPoint, kan du har forsøgt at gruppere noget med pladsholderteksten for titlen ("Klik for at tilføje en titel") eller med indholdspladsholderen ("Klik for at tilføje tekst").

  En slide med to pladsholdere og to separate objekter

  I eksemplet ovenfor kan den blå firkant og den grønne cirkel grupperes sammen. Men figurerne kan ikke grupperes med pladsholderteksten.

  Hvis du vil have knappen Gruppe vist igen, skal du flytte figuren, billedet eller objektet til en anden placering på din slide, uden for pladsholderteksten, eller du skal fjerne pladsholderen fra de ting, du vil gruppere.

Bemærk!: Hvis der ikke er noget af dette, der aktiverer knappen Gruppe, skal du søge i Answers-forummet eller stille et spørgsmål der.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×