Gruppere eller opdele figurer, billeder eller andre objekter.

Gruppere eller opdele figurer, billeder eller andre objekter.

Du kan gruppere figurer, billeder eller andre objekter (men ikke tekstfelter). Du kan bruge gruppering til at rotere, vende, flytte eller tilpasse alle figurer eller objekter på samme tid, som om det var en enkelt figur eller et enkelt objekt.

Du kan også ændre attributterne for alle figurerne i en gruppe på én gang, f. eks at tilføje en figur udfyldning eller effekteller en effekt på et billede. Du kan når som helst opdele en gruppe af figurer og omgruppere dem senere.

Klik på overskrifterne nedenfor for at få mere at vide

 1. Tryk på og hold CTRL nede, mens du klikker på de figurer, billeder eller andre objekter, du vil gruppere. Du skal markere mere end én figur, et billede eller objekt for at aktivere knappen Gruppér .

  Tip!: Hvis du vil have hjælp til at markere en figur eller et billede, skal du se Markere en figur eller et andet objekt.

 2. Gør et af følgende:

  Tip!: 

  • Hvis du vil gruppere flere SVG-ikoner sammen, skal du først konvertere dem til figurerne. Du kan finde flere oplysninger om konvertering af dem til figurer i: konvertere et SVG-billede til en Office-figur.

  • Efter at du har oprettet din gruppe, kan du stadig arbejde med et enkelt element i gruppen. Vælg gruppen, og klik derefter på elementet for at vælge det.

  • Hvis du vil gruppere billeder, skal du gå til fanen Billedværktøjer – Formatér og klikke på Gruppér > Gruppér.

   Knappen Gruppér under fanen Formatér under Billedværktøjer

   Bemærk!: Værk tøjerne Formatér eller Billedværktøjer – format faner er kontekstafhængige, hvilket betyder, at de kun vises på båndet, når du har markeret en figur eller et billede.

  • Hvis du vil gruppere figurer og andre objekter, skal du gå til fanen Tegnefunktioner – Formatér og klikke på Gruppér > Gruppér.

   Knappen Gruppér under fanen Formatér under Tegnefunktioner

 1. Markér den gruppe, du vil opdele.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil opdele gruppering af billeder, skal du gå til fanen Billedværktøjer – Formatér og klikke på Gruppér > Opdel gruppe.

   Knappen Opdel gruppe under fanen Billedværktøjer

  • Hvis du vil opdele grupperingen af figurer og objekter, skal du gå til fanen Tegnefunktioner – Formatér og klikke på Gruppér > Opdel gruppe.

   Indstillingen Opdel gruppe under fanen Formatér under Tegnefunktioner

Bemærkninger!: 

 • Hvis du har konverteret en SmartArt-grafik til individuelle figurer, kan du ikke konvertere dem tilbage til en SmartArt-grafik eller omgruppere dem.

 1. Vælg en hvilken som helst figur eller et hvilket som helst billede eller objekt, som tidligere var i en gruppe.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil omgruppere figurer og objekter, skal du gå til fanen Tegnefunktioner – Formatér og klikke på Gruppér > Omgrupper.

   Knappen Omgrupper under fanen Formatér under Tegnefunktioner

  • Hvis du vil omgruppere billeder, skal du gå til fanen Billedværktøjer – Formatér og klikke på Gruppér > Omgrupper.

   Knappen Omgrupper under fanen Formatér under Billedværktøjer

Her er nogle mulige årsager til, hvorfor knappen Gruppe kan være nedtonet, samt hvad du kan gøre for at få den tilbage.

 • Der er kun markeret én figur eller ét billede. Sørg for, at markere flere figurer eller billeder. Du kan ikke bruge gruppe værktøjet sammen med SVG-ikoner, så det tæller ikke.

 • Hvis du vil gruppere SVG-ikoner sammen, skal du først konvertere dem til figurerne. Du kan finde flere oplysninger om konvertering af dem til figurer i: konvertere et SVG-billede til en Office-figur.

 • Du har markeret en tabel, et regneark eller et GIF-billede. Knappen Gruppér er ikke tilgængelig, hvis nogen af disse objekter er markeret.

 • Hvis du bruger PowerPoint, har du muligvis forsøgt at gruppere noget med titel pladsholderteksten ("Klik for at tilføje titel") eller med indholdspladsholderen ("Klik for at tilføje tekst").

  En slide med to pladsholdere og to separate objekter

  I eksemplet ovenfor kan den blå firkant og den grønne cirkel grupperes sammen. Men figurerne kan ikke grupperes med pladsholderteksten.

  Hvis du vil have knappen Gruppe vist igen, skal du flytte figuren, billedet eller objektet til en anden placering på din slide, uden for pladsholderteksten, eller du skal fjerne pladsholderen fra de ting, du vil gruppere.

Bemærk!: Hvis der ikke er noget af dette, der aktiverer knappen Gruppe, skal du søge i Answers-forummet eller stille et spørgsmål der.

Klik på overskrifterne nedenfor for at få mere at vide

 1. Hold Ctrl nede, mens du klikker på de figurer, billeder eller objekter, du vil gruppere.

 2. Gør et af følgende:

  • Sådan grupperes billeder: under Billedværktøjerpå fanen Formatér i gruppen arranger skal du klikke på Knapflade og derefter klikke på gruppe.

   Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret en figur, et billede eller et andet objekt. Du skal måske dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

  • Hvis du vil gruppere figurer og andre objekter: Klik på Knapflade i gruppen Arranger under fanen Formatér under Tegnefunktioner, og klik derefter på Gruppér .

  Tip!: Når du har grupperet elementer, kan du fortsætte med at vælge et hvilken som helst element i gruppen. Vælg gruppen, og klik derefter på det individuelle element, du vil vælge.

 1. Markér den gruppe, du vil opdele.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil opdele en gruppe af figurer eller andre objekter, skal du klikke på Gruppér Knapflade i gruppen Arranger under fanen Formatér under Tegnefunktionerog derefter klikke på Opdelgruppe.

   Listen Gruppe, hvor Opdel gruppe er valgt

  • Hvis du vil opdele grupperingen af billeder, skal du under Billedværktøjerpå fanen Formatér i gruppen Arranger klikke på Knapflade og derefter klikke på Opdel gruppe.

   Listen Gruppe, hvor Opdel gruppe er valgt

   Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, Billedværktøjer eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret en gruppe af figurer, billeder eller andre objekter. Du skal måske dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

 1. Vælg en hvilken som helst figur eller et hvilket som helst objekt, som tidligere var i en gruppe.

  Bemærk!: Hvis du har konverteret SmartArt-grafik til individuelle figurer, er det ikke muligt at konvertere dem tilbage til SmartArt-grafik eller at omgruppere dem.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Sådan Omgrupper du figurer og objekter: under Tegnefunktionerpå fanen Formatér i gruppen arranger skal du klikke på Knapflade og derefter klikke på Omgrupper.

  • Sådan Omgrupper du billeder: under Billedværktøjerpå fanen Formatér i gruppen arranger skal du klikke på Knapflade og derefter klikke på Omgrupper.

   Listen Gruppe med Omgrupper valgt

   Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, Billedværktøjer eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret en gruppe af figurer, billeder eller andre objekter. Du skal måske dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

Hvis du har markeret en tabel, et regneark eller et GIF-billede, er knappen Gruppér ikke tilgængelig. I PowerPoint er knappen Gruppér muligvis ikke tilgængelig, hvis figuren, billedet eller objekt er blevet indsat i en pladsholder, eller hvis du forsøger at gruppere en pladsholder, da pladsholdere ikke kan grupperes med andre figurer, billeder eller objekter.

En slide med to pladsholdere og to separate objekter
 • Flyt figuren, billedet eller objektet til en anden placering på din slide uden for pladsholderteksten, eller fjern pladsholderen fra de objekter, du vil gruppere.

Gruppere figurer, billeder eller andre objekter

 1. Tryk på og hold-kommandoen nede, mens du bruger musen eller touchpladen til at markere de figurer, billeder eller andre objekter, du vil gruppere.

 2. Klik på fanen figur format eller fanen billedformat , og klik derefter på Gruppér > gruppe.

  Bemærk!: Fanerne figur format og billedformat er kontekstafhængige, hvilket betyder, at de kun vises på båndet, når du har markeret en figur eller et billede.

  Hvis du vil oprette en gruppe af markerede billeder eller objekter, skal du klikke på Gruppér.

  Office kan vise en eller begge af disse faner, afhængigt af de objekttyper, der er markeret på en side.

  Hvis du vil oprette en gruppe af markerede billeder eller objekter, skal du klikke på Gruppér.

  Hvis gruppen ikke er synlig på båndet, skal du Du skal muligvis klikke på Arranger for at få vist gruppe under fanen figur format og på fanen billedformat. klikke på Arranger for at få den vist.

Når du har foretaget en gruppe objekter, kan du stadig arbejde med et enkelt element i gruppen ved at markere gruppen og derefter klikke på elementet for at markere det.

Bemærk!: Hvis knappen gruppe ikke er tilgængelig, skal du kontrollere, at der er valgt mere end ét objekt. Hvis du ikke kan vælge et ekstra objekt, skal du kontrollere, at ingen af de objekter, du vil føje til gruppen, er indstillet til på linje med tekst iWord .

Det kan være en god ide at flytte en gruppe, men lade en figur eller et billede stå bag, eller du kan være nødt til at foretage omfattende ændringer af en figur uden at ændre de andre figurer i gruppen. Hvis du vil gøre dette, skal du først opløse eller opdele grupperingen af objekter.

 1. Markér den gruppe, der indeholder det eller de objekter, du vil adskille fra de andre.

 2. Klik på Gruppérunder fanen figur format eller fanen billedformat , og klik derefter på Opdel gruppe.

  Hvis du vil opløse en gruppering, skal du klikke på Opdel gruppe under fanen figur format eller fanen billedformat.

  Hvis gruppen ikke er synlig på båndet, skal du Du skal muligvis klikke på Arranger for at få vist gruppe under fanen figur format og på fanen billedformat. klikke på Arranger for at få den vist.

  Office opløser gruppen, så de enkelte objekter aflades på deres aktuelle placering og markeres.

Bemærk!: Hvis du har konverteret en SmartArt-grafik til individuelle figurer, kan du ikke konvertere dem tilbage til en SmartArt-grafik eller omgruppere dem.

 1. Vælg en hvilken som helst figur eller et hvilket som helst billede eller objekt, som tidligere var i en gruppe.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil omgruppere figurer og objekter, skal du klikke på grupper > Omgrupperunder fanen figur format .

   Knappen Omgrupper under fanen Formatér under Tegnefunktioner

  • Hvis du vil omgruppere billeder, skal du klikke på grupper > Omgrupperunder fanen billed format .

   Knappen Omgrupper under fanen Formatér under Billedværktøjer

Her er nogle mulige årsager til, hvorfor knappen Gruppe kan være nedtonet, samt hvad du kan gøre for at få den tilbage.

 • Der er kun markeret én figur eller ét billede. Sørg for, at markere flere figurer eller billeder. Du kan ikke bruge gruppe værktøjet sammen med SVG-ikoner, så det tæller ikke.

 • Du har markeret en tabel, et regneark eller et GIF-billede. Knappen Gruppér er ikke tilgængelig, hvis nogen af disse objekter er markeret.

 • Hvis du bruger PowerPoint, har du muligvis forsøgt at gruppere noget med titel pladsholderteksten ("Klik for at tilføje titel") eller med indholdspladsholderen ("Klik for at tilføje tekst").

  En slide med to pladsholdere og to separate objekter

  I eksemplet ovenfor kan den blå firkant og den grønne cirkel grupperes sammen. Men figurerne kan ikke grupperes med pladsholderteksten.

  Hvis du vil have knappen Gruppe vist igen, skal du flytte figuren, billedet eller objektet til en anden placering på din slide, uden for pladsholderteksten, eller du skal fjerne pladsholderen fra de ting, du vil gruppere.

Bemærk!: Hvis der ikke er noget af dette, der aktiverer knappen Gruppe, skal du søge i Answers-forummet eller stille et spørgsmål der.

Gruppere figurer, billeder eller andre objekter

 1. Tryk på og hold CTRL nede, mens du klikker på de figurer, billeder eller andre objekter, du vil gruppere. Du skal markere mere end én figur, et billede eller objekt for at aktivere knappen Gruppér . Du kan markere alle objekter på en slide ved at trykke på CTRL + A.

 2. Vælg knappen Arranger , og vælg Gruppér.

  Menuen Arranger, der viser gruppe objekter

Tip!: Hvis du vil opdele objektgrupper, skal du markere gruppen, vælge knappen Arranger og vælge Opdel gruppe.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×