Pivottabeller

Gruppér eller opdel en gruppe af data i en pivottabel

Gruppér eller opdel en gruppe af data i en pivottabel

Når du grupperer data i en pivottabel, kan det vise dig et undersæt af data, der skal analyseres. Det kan f.eks. være, at du vil gruppere en stor liste over datoer og klokkeslæt (dato- og klokkeslætsfelter i pivottabellen) i kvartaler og måneder på følgende måde:

Datoer, der er grupperet efter måneder og kvartaler

Bemærk!: Funktionen til tidsgruppering er ny i Excel 2016. Med tidsgruppering bliver relationer over tidsrelaterede felter automatisk registreret og grupperet sammen, når du føjer rækker af tidsfelter til dine pivottabeller. Når de er grupperet sammen, kan du trække gruppen til din pivottabel og starte din analyse.

 1. Højreklik på et numerisk felt eller et dato- og klokkeslætsfelt, og klik på Gruppér.

 2. I feltet Start ved og Slut ved skal du angive dette (efter behov):

  Dialogboksen Gruppering

  • Det mindste og største tal til gruppering af numeriske felter.

  • Den første og sidste dato eller det første eller sidste klokkeslæt, du vil gruppere efter.

   Angivelsen i feltet Slut ved skal være større eller senere end angivelsen i feltet Start ved.

 3. Gør følgende i feltet Efter:

  • Når det gælder numeriske felter, skal du angive det tal, der repræsenterer intervallet for hver gruppe.

  • Når det gælder dato- eller klokkeslætsfelter, skal du klikke på en eller flere dato- eller klokkeslætsperioder for grupperne.

   Du kan klikke på flere tidsperioder, der skal grupperes efter. Du kan f.eks. gruppere efter Måneder og Uger. Gruppér først elementer efter uge, hvor du sikrer dig, at Dage er den eneste tidsperiode, der er valgt. Klik på 7 i feltet Antal dage, og klik derefter på Måneder.

Tip!: Grupper af dato og klokkeslæt er tydeligt markeret i pivottabellen. Det kan f.eks. være Apr, Maj, Jun for måneder. Hvis du vil ændre et gruppenavn, skal du klikke på det, trykke på F2 og skrive det ønskede navn.

Bemærk!: Funktionen til tidsgruppering er kun tilgængelig i Excel 2016.

 • I opgaveruden Pivottabelfelter skal du trække et datofelt fra området Felter til området Rækker eller Kolonner for automatisk at gruppere dine data efter den periode.

  Pivottabelfeltliste før tidsgruppering
  Pivottabelfeltliste før tidsgruppering

  Pivottabelfeltliste før tidsgruppering

  Excel tilføjer automatisk beregnede kolonner til pivottabellen, der bruges til at gruppere dato- eller klokkeslætsdata. Excel vil også automatisk skjule data til at vise dem i de højeste dato- eller klokkeslætsperioder.

  Når f.eks. datofeltet er markeret i listen Felter ovenfor, indsætter Excel automatisk År, Kvartal og måned (Dato) som vist nedenfor.

  Pivottabelfeltliste efter tidsgruppering
  Pivottabelfeltliste efter tidsgruppering

  Pivottabelfeltliste efter tidsgruppering

Bemærkninger!: 

 • Når du trækker et datofelt fra feltlisten til området Rækker eller Kolonner, hvor der allerede findes et felt, og derefter anbringer datofeltet over det eksisterende felt, bliver det eksisterende datofelt fjernet fra området Rækker eller Kolonner, og data skjules ikke automatisk, så du kan se dette felt, når dataene skjules.

 • For en datamodelpivottabel, når du trækker et datofelt med over et tusinde rækker med data fra feltlisten til området Rækker eller Kolonner, bliver datofeltet fjernet fra feltlisten, så Excel kan vise en pivottabel, der tilsidesætter begrænsningen på en million poster.

Du kan også markere bestemte elementer og gruppere dem. Det gør du på denne måde:

Markerede navne, der er grupperet

 1. Markér to eller flere elementer, som du vil gruppere sammen, i pivottabellen, hvor du holder Ctrl eller Shift nede, mens du klikker på dem.

 2. Højreklik på det, du har markeret, og klik derefter på Gruppér.

Når du grupperer markerede elementer, opretter du et nyt felt, der er baseret på det felt, du grupperer. Når du f.eks. grupperer et felt, der hedder Sælger, kan du oprette et nyt felt, der hedder Sælger1. Dette felt tilføjes i feltsektionen i feltlisten, og du kan bruge det som ethvert andet felt. I pivottabellen kan du se et gruppenavn, f.eks. Gruppe1 for den første gruppe, du oprettede. Hvis du vil ændre et gruppenavn til noget, der giver bedre mening, skal du klikke på det > Feltindstillinger og derefter skrive det ønskede navn i feltet Brugerdefineret navn.

Tip!: 

 • Hvis pivottabellen er mere kompakt, kan det være en god ide at oprette grupper for alle de øvrige elementer i feltet, som ikke er grupperet.

 • Når det gælder felter, der er organiseret i niveauer, kan du kun gruppere elementer, der alle har det samme element på næste niveau. Hvis feltet f.eks. har niveauerne Land og By, kan du ikke gruppere byer fra forskellige lande.

Hvis du vil fjerne grupperingen, skal du højreklikke på et vilkårligt element i de grupperede data, og klikke på Opdel gruppe.

Hvis du opdeler numeriske felter eller dato- /klokkeslætsfelter, fjernes alle gruppering for det pågældende felt. Hvis du opdeler en gruppe af markerede elementer, er det kun gruppen med de markerede elementer, der opdeles. Gruppefeltet fjernes ikke fra Feltliste, før alle grupperne for feltet er opdelt. Antag f.eks., at du har fire byer i feltet By: Boston, New York, Los Angeles og Seattle. Du grupperer dem, så New York og Boston er i en gruppe, som får navnet Østkyst, og Los Angeles og Seattle er i en gruppe, som får navnet Vestkyst. Et nyt felt, By2, vises i området Felter og placeres i området Rækker på liste Felter.

Som det er vist her, er feltet By2 baseret på feltet By, og det er placeret i området Rækker til gruppering af de valgte byer.

By2, som er baseret på feltet By, skal bruges i området Rækker til gruppering

Som det er vist nedenfor, arrangeres de fire byer under de nye grupper, Østkyst og Vestkyst.

De brugerdefinerede grupper, Østkyst og Vestkyst, er baseret på de valgte byer

Bemærk!: Når du annullerer tidsgrupperede eller automatisk skjulte felter, vil den første fortryd fjerne alle de beregnede felter fra feltområderne, så kun datofeltet vises. Dette er i overensstemmelse med, hvordan fortryd pivottabel fungerede i tidligere versioner. Den anden fortryd vil fjerne datofeltet fra feltområderne og fortryde alt.

Når du grupperer data i en pivottabel, skal du være opmærksom på, at:

 • Du kan ikke gruppere elementer for OLAP-kildedata (Online Analytical processing), som ikke understøtter CREATE SESSION CUBE-sætningen.

 • Du ikke kan føje et beregnet element til et grupperet felt, som allerede er grupperet. Du skal først opdele gruppen i elementer, tilføje det beregnede element og derefter gruppere elementerne igen.

 • Du ikke kan bruge kommandoen Konvertér til formler (Pivottabelværktøjer > Analysér> OLAP-værktøjer), når du har en eller flere grupper af elementer. Opdel gruppen af elementer, før du bruger denne kommando.

 • Du ikke kan oprette udsnit for OLAP-hierarkier med grupperede felter.

 • Kun Excel 2016: Du kan deaktivere tidsgruppering i pivottabeller (herunder datamodelpivottabeller) og pivotdiagrammer ved at redigere din registreringsdatabase.

Se også

Opret en pivottabel for at analysere regnearksdata

Kursusvideo: Gruppér data i pivottabeller

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×