Office
Log på

Grundlæggende oplysninger om makroer i Access 2007

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel findes en beskrivelse af, hvad makroer er, og hvordan du kan spare tid ved at bruge dem til at automatisere opgaver, du ofte udfører. Der er en beskrivelse af de grundlæggende forhold i forbindelse med oprettelse og brug af makroer, og forbedringerne af makroer i Microsoft Office Access 2007 berøres også.

Denne artikel indeholder

Hvad er en makro?

Oplysninger om makroer

Nye makrofunktioner i Office Access 2007

Oprette en makro

Afspille en makro

Hvad er en makro?

En makro er et værktøj, der gør det muligt at automatisere opgaver og tilføje funktioner til formularer, rapporter og kontrolelementer. Eksempelvis hvis du føjer en kommandoknap til en formular, du knytte knappens VedKlik hændelse til en makro, og makroen indeholder de kommandoer, du vil knappen for at udføre, hver gang der klikkes på.

Det er praktisk at betragte makroer som et forenklet programmeringssprog, du skriver ved at opbygge en liste over handlinger til at udføre i Access. Når du opretter en makro, du vælger hver handling på en rulleliste og udfyld derefter de nødvendige oplysninger for hver handling. Makroer gør det muligt at føje funktioner til formularer, rapporter og kontrolelementer uden at skrive kode i et modul Visual Basic for Applications (VBA). Makroer giver et undersæt af de kommandoer, der er tilgængelige i VBA, og de fleste andre finde det nemmere at oprette en makro end for at skrive VBA-kode.

Antag f.eks, at du vil starte en rapport direkte fra en dataindtastningsformular. Du kan tilføje en knap til formularen og derefter oprette en makro, der starter rapporten. Makroen kan enten være en enkeltstående makro (et separat objekt i databasen), som derefter bindes til hændelsen VedKlik af knappen eller makroen kan være integreret direkte i hændelsen VedKlik i selve knappen – en ny funktion i Office Access 2007. Uanset hvilken mulighed, når du klikker på knappen makroen kører og starter rapporten.

Du opretter en makro ved hjælp af Makrogenerator, som vises på følgende illustration.

Makrogenerator

For at få vist Makrogenerator skal du gøre følgende:

 • Klik på makro i gruppen andet under fanen Opret. Hvis denne kommando er tilgængelig, klik på pilen under modul eller knappen Klassemodul, og klik derefter på makro. Knapflade

  Tip!: Makrogenerator er blevet ændret i Access 2010 til at gøre det endnu nemmere at oprette, redigere og dele Access makroer.

Toppen af siden

Forstå makroer

Udtrykket makro bruges ofte til at referere til enkeltstående makroobjekter (det vil sige, de objekter, der vises under makroer i navigationsruden), men i virkeligheden, ét makroobjekt kan indeholde flere makroer. Det er tilfældet, kaldes det som en makrogruppe. En makrogruppe vises i navigationsruden, som en enkelt makroobjekt, men en makrogruppe faktisk indeholder mere end én makro. Det er muligt at oprette hver makro i et separat makroobjekt naturligvis, men ofte det giver mening at gruppere flere relaterede makroer i en enkelt makroobjekt. Navnet i kolonnen Makronavn identificerer hver makro.

En makro består af enkelte makrohandlinger. De fleste handlinger kræver et eller flere argumenter. Desuden kan du tildele navne til hver makro i en makrogruppe, og du kan tilføje betingelser, som styrer, hvordan de forskellige handlinger udføres. Følgende afsnit diskuterer hver enkelt af disse funktioner i detaljer.

Makronavne

Hvis din makroobjekt indeholder kun én makro, er Makronavne unødvendige. Du kan bare referere til makroen af navnet på makroobjektet. Men hvis det er en makrogruppe, skal du tildele et entydigt navn til hver makro. Hvis kolonnen Makronavn ikke er synlige i Makrogenerator, skal du klikke på Makronavne Knapflade i gruppen Vis/Skjul under fanen Design. Du kan finde flere oplysninger om at køre makroer i makrogrupper vises senere i denne artikel.

Argumenter

Et argument er en værdi med oplysninger til en handling, f.eks. hvilken streng der skal vises i en meddelelsesboks, eller hvilket kontrolelement der skal behandles osv. Nogle argumenter er obligatoriske, andre er valgfri. Argumenterne kan ses i ruden Handlingsargumenter nederst i Makrogenerator.

Angiv handlingsargumenter

En ny funktion af Office Access 2007 Makrogenerator er kolonnen argumenter, der gør det muligt at få vist (men ikke redigere) en Handlingsargumenter på linjen samme som handlingen. Det gør det lidt nemmere at læse din makro, fordi du ikke længere skal bruge til at vælge hver handling til at vise argumenterne. For at få vist kolonnen argumenter, skal du klikke på argumenter Knapflade i gruppen Vis/Skjul under fanen Design.

Betingelser

En betingelse angiver bestemte kriterier, som skal være opfyldt, før en handling udføres. Du kan bruge alle udtryk, der får værdien Sand/Falsk eller Ja/Nej. Handlingen bliver ikke udført, hvis udtrykket har værdien Falsk, Nej eller 0 (nul). Hvis udtrykket har en anden værdi end disse, udføres handlingen.

Du kan få én betingelse til at styre flere handlinger ved at skrive en ellipse (...) i kolonnen Betingelse for hver af de efterfølgende handlinger, betingelsen skal gælde for. Hvis udtrykket får værdien Falsk, Nej eller 0 (nul), udføres ingen af handlingerne. Hvis betingelsen har en anden værdi, udføres alle handlingerne.

Klik på betingelser Knapflade for at få vist kolonnen betingelser i Makrogenerator, under fanen Design i gruppen Vis/Skjul.

Brug dette udtryk til at udføre handlingen

Hvis:

[Bynavn]="Paris"

Paris er værdien i feltet Bynavn i den formular, som makroen afspilles fra.

DTÆL("[Ordrenr]", "Ordrer")>35

Der er mere end 35 indtastninger i feltet Ordrenr i tabellen Ordrer.

DTÆL("*", "Ordrespecifikationer", "[Ordrenr]=Forms![Ordrer]![Ordrenr]")>3

Der er flere end 3 indtastninger i tabellen Ordrespecifikationer, hvor feltet Ordrenr i tabellen passer til feltet Ordrenr i formularen Ordrer.

[Forsendelsesdato] Mellem #2-feb-2006# og #2-mar-2006#

Værdien i feltet Forsendelsesdato i formularen, som makroen afspilles fra, ikke er tidligere end 2. februar 2006 og ikke er senere end 2. marts 2006.

Formularer![Produkter]![Enheder på lager]<5

Værdien i feltet Enheder på lager i formularen Produkter er mindre end 5.

ErNull([Fornavn])

Værdien Fornavn i formularen, som afspilles makroen er null (har ingen værdi). Dette udtryk er lig med [Fornavn] er Null.

[Land/område]="GB" Og Formularer![Salgstotaler]![Ordtotaler]>100

Værdien i feltet Land/område i formularen, som makroen afspilles fra, er GB, og værdien af feltet Ordtotaler i formularen Salgstotaler er større end 100.

[Land/område] I ("Frankrig", "Italien", "Spanien") og Længde([Postnr])<>5

Værdien i feltet Land/område i den formular, som makroen afspilles fra, er Frankrig, Italien eller Spanien, og postnummeret ikke er på 5 tegn.

Meddelelsesboks("Bekræft ændringer?",1)=1

Du skal klikke på OK i en dialogboks, hvor "Bekræft ændringer?" vises, når funktionen Meddelelsesboks aktiveres. Hvis du klikker på Annuller i dialogboksen, ignoreres handlingen.

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

Den midlertidige variabel, der bruges til at lagre resultatet af en meddelelsesboks, sammenlignes med 2 (vbCancel=2).

Tip!: Hvis du vil have Access til midlertidigt at springe en handling over, kan du angive Falsk som en betingelse. Det kan være nyttigt at springe en handling over under fejlfinding i en makro.

Makrohandlinger

Handlinger er de grundlæggende elementer i makroer. Access indeholder et stort antal handlinger, du kan vælge mellem for at aktivere en række forskellige kommandoer. Nogle af de mest almindeligt benyttede handlinger er f.eks. at åbne en rapport, søge efter en post, vise en meddelelsesboks eller anvende et filter på en formular eller en rapport.

Toppen af siden

Nye makrofunktioner i Office Access 2007

I tidligere versioner af Access kunne mange almindeligt benyttede funktioner ikke udføres, uden at det var nødvendigt at skrive VBA-kode. I Office Access 2007 er der blevet tilføjet nye funktioner og makrohandlinger for at eliminere behovet for VBA-kode. Det gør det lettere at føje nye funktioner til en database og er en hjælp til at gøre den mere sikker.

 • Integrerede makroer    Nu har du mulighed for at integrere makroer i alle hændelser i formularer, rapporter eller kontrolelementer. En integreret makro er ikke synlig i navigationsruden. Den bliver en integreret del af den formular, den rapport eller det kontrolelement, hvor den er oprettet. Hvis du opretter en kopi af en formular, en rapport eller et kontrolelement med integrerede makroer, findes de pågældende makroer også i kopien.

 • Øget sikkerhed    når knappen Vis alle handlinger Knapflade ikke er fremhævet i Makrogenerator, kun makrohandlinger og KørKommando argumenter, der er tilgængelige til brug er dem, der ikke kræver pålidelig status for at køre. En makro, der er oprettet med disse handlinger kører, selvom databasen er i deaktiveret tilstand (når VBA forhindres køres). Databaser, der indeholder makrohandlinger, der ikke er på den liste, der er tillid til – eller databaser, der har VBA-kode – skal udtrykkeligt tildelt status som pålidelig.

 • Fejl håndtering og fejlfinding   Office Access 2007 indeholder nye makrohandlinger, herunder VedFejl (svarende til "Fejl på"-sætning i VBA) og RydMakrofejl, så du kan udføre bestemte handlinger, når der opstår fejl, mens der kører makroen. Desuden makrohandlingen nye AfspilMakroTrinvist giver dig mulighed at angive trinvis tilstand på en hvilken som helst sted i makroen, så du kan se, hvordan din makro fungerer én handling ad gangen. 

 • Midlertidige variabler    Tre nye makrohandlinger (IndstilMidlertidigVariabel, SletMidlertidigVariabelog SletAlleMidlertidigeVariabler) gør det muligt at oprette og bruge midlertidige variabler i dine makroer. Du kan bruge dem i betingede udtryk til at styre afspilningen makroer eller til at overføre data til og fra rapporter og formularer, eller til andre formål, der kræver en midlertidig opbevaring sted for en værdi. Disse midlertidige variabler er også tilgængelige i VBA, så du kan også bruge dem til at kommunikere data til og fra VBA-moduler.

Toppen af siden


Oprette en makro

I Office Access 2007 kan en makro eller makrogruppe være indeholdt i et makroobjekt (der også kaldes en enkeltstående makro), men en makro kan også være integreret i en hændelsesegenskab for en formular, en rapport eller et kontrolelement. Integrerede makroer bliver en del af det objekt eller kontrolelement, de er integrerede i. Enkeltstående makroer er synlige under Makroer i navigationsruden. Det er integrerede makroer ikke.

Funktioner i Makrogenerator

Oprette en enkeltstående makro

Oprette en makrogruppe

Oprette en integreret makro

Eksempel: Integrere en makro i hændelsen på ingen Data i en rapport

Redigere en makro

Lær mere om makrohandlinger

Forskellige funktioner i Makrogenerator

Du kan bruge Makrogenerator til at oprette og redigere makroer. Sådan åbnes Makrogenerator:

 • Klik på makro i gruppen andet under fanen Opret. Hvis denne kommando er tilgængelig, klik på pilen under modul eller knappen Klassemodul, og klik derefter på makro. Knapflade

  Access viser Makrogenerator.

Du kan bruge Makrogenerator til at opbygge den liste med handlinger, som skal udføres, når makroen afspilles. Når du åbner Makrogenerator, vises kolonnerne Handling, Argumenter og Kommentar.

Under Handlingsargumenter kan du indtaste og redigere eventuelle argumenter for hver makrohandling. Der vises en beskrivelsesboks med en kort beskrivelse af de forskellige handlinger eller argumenter. Klik på en handling eller et handlingsargument for at få vist den pågældende beskrivelse i boksen.

I den følgende tabel vises de tilgængelige kommandoer under fanen Design i Makrogenerator.

Gruppe

Kommando

Beskrivelse

Funktioner   

Kør   

Udfører de handlinger, der er opført i makroen.

Trinvist   

Aktiverer trinvis afspilning. Når du afspiller makroen trinvist, udføres de forskellige handlinger én ad gangen. Når en handling er udført, vises dialogboksen Afspil makro trinvist. Klik på Trin i dialogboksen for at gå videre med næste handling. Klik på Stop alle makroer for at stoppe denne og andre makroer, der afspilles. Klik på Fortsæt for at afslutte trinvis afspilning og udføre de resterende handlinger uden stop.

Generator   

Når du indtaster et handlingsargument, der kan indeholde et udtryk, aktiveres denne knap. Klik på Generator for at åbne dialogboksen Udtryksgenerator, som du kan bruge til at oprette udtrykket.

Rækker   

Indsætte rækker   

Indsætter en eller flere tomme handlingsrækker over den eller de markerede rækker.

Slette rækker   

Sletter den eller de markerede handlingsrækker.

Vis/Skjul   

Vis alle handlinger   

Viser flere eller færre makrohandlinger på rullelisten Handling.

 • Hvis du vil have vist en længere liste over makrohandlinger, skal du klikke på Vis alle handlinger. Når den længere liste over makrohandlinger er tilgængelig, er knappen Vis alle handlinger markeret. Hvis du vil vælge en handling på den længere liste over makrohandlinger, skal du evt. give databasen eksplicit tillidsstatus, før du kan køre handlingen.

 • Hvis du vil skifte fra at få vist en lang liste over makrohandlinger til en kort liste, der kun viser de makrohandlinger, der kan bruges i en database, der ikke er tillid til, skal du sørge for, at knappen Vis alle handlinger ikke er markeret.

  Tip!: Hvis knappen Vis alle handlinger er markeret, skal du klikke på knappen Vis alle handlinger for at fjerne markeringen.

  Hvis knappen Vis alle handlinger ikke er markeret, er den korte liste over makrohandlinger, der er tillid til, tilgængelig.

Makrohandlingen navne   

Viser eller skjuler kolonnen Makronavn. Makronavne, der kræves i makrogrupper for at skelne de enkelte makroer fra hinanden, men ellers makronavne er valgfrit. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet oprette en makrogruppe, senere i denne artikel.

Betingelser   

Viser eller skjuler kolonnen Betingelse. Du bruger denne kolonne til at indtaste udtryk, der styrer, hvornår en handling udføres.

Argumenter   

Viser eller skjuler kolonnen Argumenter. I denne kolonne vises argumenterne for de forskellige makrohandlinger, og det gør det lettere at læse makroen. Hvis kolonnen Argumenter ikke vises, skal du klikke på de enkelte handlinger og læse argumenterne under Handlingsargumenter. Du kan ikke indtaste argumenter i kolonnen Argumenter.

Starten af afsnittet

Oprette en enkeltstående makro

 • Klik på Makro i gruppen Andet under fanen Opret. Hvis denne kommando ikke er tilgængelig, skal du klikke på pilen under enten knappen Modul eller Klassemodul, og klik derefter på Makro.

 • Makrogenerator vises.

 • Føj en handling til makroen:

  1. Klik på den første tomme celle i kolonnen Handling i Makrogenerator.

  2. Skriv den handling, du vil bruge, eller klik på pilen for at få vist handlingsliste, og vælg derefter den handling, du vil bruge.

  3. Angiv argumenterne til handlingen, under Handlingsargumenter, hvis nogen er påkrævet. Klik i feltet argument for at se en kort beskrivelse af hvert argument, og Læs derefter beskrivelsen i højre side af argumentet.
   Tip

   • Handlingsargumenter, hvis indstillinger er navnet på et databaseobjekt, kan du angive argumentet ved at trække objektet fra navigationsruden til den handling argument i boksen Objektnavn.

   • Du kan også oprette en handling ved at trække et databaseobjekt fra navigationsruden til en tom række i Makrogenerator. Hvis du trækker en tabel, en forespørgsel, en formular, en rapport eller et modul til Makrogenerator, tilføjer Access en handling, der åbner den pågældende tabel, forespørgsel, formular eller rapport. Hvis du trækker en makro til Makrogenerator, tilføjer Access en handling, der afspiller makroen.

  4. Du kan eventuelt skrive en kommentar til handlingen.

 • Flyt til en anden handlingsrække, og gentag derefter trin 2, hvis du vil føje flere handlinger til makroen. Access udfører handlingerne i den rækkefølge, hvori de er anført på listen.

Starten af afsnittet

Oprette en makrogruppe

Hvis du vil gruppere flere relaterede makroer i ét makroobjekt, kan du oprette en makrogruppe.

 • Klik på Makro i gruppen Andet under fanen Opret. Hvis denne kommando ikke er tilgængelig, skal du klikke på pilen under enten knappen Modul eller Klassemodul, og klik derefter på Makro.

 • Makrogenerator vises.

 • Klik på Makronavne Knapflade under fanen Design i gruppen Vis/Skjul, hvis den ikke allerede er valgt. Kolonnen Makroens navn vises i Makrogenerator.

  Bemærk!: Makronavne kræves i makrogrupper for at skelne de enkelte makroer fra hinanden. Makronavnet vises på samme linje som makroens første handling. Kolonnen Makronavn er tom for alle efterfølgende handlinger i makroen. Makroen slutter ved den næste værdi i kolonnen Makronavn.

 • Skriv et navn til den første makro i makrogruppen i kolonnen Makronavn.

 • Tilføj de handlinger, som den første makro skal udføre:

  1. Klik på pilen i kolonnen Handling for at få vist handlingslisten.

  2. Klik på den handling, du vil tilføje.

  3. Angiv argumenterne til handlingen, under Handlingsargumenter, hvis nogen er påkrævet. Klik i feltet argument for at se en kort beskrivelse af hvert argument, og Læs derefter beskrivelsen i højre side af argumentet.
   Tip

   • I forbindelse med handlingsargumenter, hvis indstillinger er navnet på et databaseobjekt, kan du angive argumentet ved at trække objektet fra navigationsruden til handlingens argumentboks Objektnavn.

   • Du kan også oprette en handling ved at trække et databaseobjekt fra navigationsruden til en tom række i Makrogenerator. Hvis du trækker en tabel, en forespørgsel, en formular, en rapport eller et modul til Makrogenerator, tilføjer Access en handling, der åbner den pågældende tabel, forespørgsel, formular eller rapport. Hvis du trækker en makro til Makrogenerator, tilføjer Access en handling, der afspiller makroen.

  4. Du kan eventuelt skrive en kommentar til handlingen.

 • Gå til kolonnen Makronavn i den næste tomme række, og skriv det ønskede navn på den næste makro i makrogruppen.

 • Tilføj de handlinger, makroen skal udføre.

 • Gentag trin 5 og 6 for hver makro i gruppen.

Bemærk!: 

 • Hvis du kører en makrogruppe ved at dobbeltklikke på den i navigationsruden eller ved at klikke på Kør Knapflade i gruppen Funktioner under fanen Design, kører Access kun den første makro, stopper, når den anden makronavn.

 • Når du gemmer makrogruppen, er det navn, du angiver, navnet på hele makrogruppen. Dette navn vises under Makroer i navigationsruden. Benyt følgende syntaks, hvis du vil referere til en bestemt makro i en makrogruppe:

  makrogruppenavn.makronavn

  For eksempel refererer Buttons.Products til makroen produkter i gruppen knapperne makro. Access viser i en liste over makroer, som listen makronavn argument til handlingen AfspilMakro makroen produkter som Buttons.Products.

Starten af afsnittet

Oprette en integreret makro

Integrerede makroer adskiller sig fra enkeltstående makroer, ved at integrerede makroer lagres i hændelsesegenskaber for formularer, rapporter eller kontrolelementer. De vises ikke som objekter under Makroer i navigationsruden. Det kan gøre administration af databasen lettere, da du ikke skal holde styr på særlige makroobjekter, der indeholder makroer til en formular eller en rapport.

 1. Åbn den formular eller rapport, der indeholder makroen i designvisning eller layoutvisning. For at åbne en formular eller rapport, skal du højreklikke på den i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade eller Layoutvisning Knapflade .

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Klik på kontrolelementet eller sektionen med den hændelsesegenskab, du vil integrere makroen i.

  Klik på Rapport på rullelisten øverst i egenskabsarket.

 4. Klik på fanen Hændelse på egenskabsarket.

 5. Klik på den hændelsesegenskab, hvor du vil integrere makroen, og klik derefter på Knappen Generator ud for feltet.

 6. Klik på Makrogenerator i dialogboksen Vælg generator, og klik derefter på OK.

 7. Klik i den første række i kolonnen Handling i Makrogenerator.

 8. Klik på den ønskede handling på rullelisten Handling.

 9. Skriv eventuelle krævede argumenter i ruden Handlingsargumenter, og gå derefter til den næste handlingsrække.

 10. Gentag trin 8 og 9, indtil makroen er færdig.

 11. Klik på Gem Knapflade , og klik derefter på Luk Knapflade .

Makroen afspilles, hver gang den udløsende hændelse forekommer.

Bemærk!: Access kan du oprette en makrogruppe som en integreret makro. Kun den første makro i gruppen kører, når hændelsen udløses. Efterfølgende makroer ignoreres, medmindre de kaldes fra i den integrerede makro selve (for eksempel ved handlingen VedFejl ).

Starten af afsnittet

Et eksempel: Integrere en makro i hændelsen VedIngenData for en rapport

Når du kører en rapport, og dens datakilde ikke indeholder nogen poster, viser rapporten en tom side – en side uden data. Måske foretrækker du i stedet at få vist en meddelelsesboks, og at rapporten slet ikke vises. Den perfekte måde at løse dette på er at benytte en integreret makro.

 1. Åbn rapporten i design- eller layoutvisning.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Klik på fanen Hændelser på egenskabsarket.

 4. Klik på VedIngenData.

 5. Klik på Knappen Generator .

 6. Klik på Makrogenerator i dialogboksen Vælg generator, og klik derefter på OK.

 7. Angiv handlingerne og argumenterne fra følgende tabel.

Handling

Argumenter

Meddelelsesboks

Der blev ikke fundet nogen poster., Ja, Oplysninger, Ingen data

AnnullerHændelse

[ingen argumenter]

 1. Bemærk, at i ovenstående tabel vises argumenterne, som de vises i kolonnen Argumenter. De angives under Handlingsargumenter, som beskrevet i følgende tabel.

Handlingsargument

Værdi

Meddelelse

Der blev ikke fundet nogen poster.

Bip

Ja

Type

Oplysninger

Titel

Ingen data

 1. Klik på Luk.

  Makrogenerator lukkes, og hændelsen VedIngenData viser [Integreret makro].

 2. Gem og luk rapporten.

Næste gang du kører rapporten, og der ikke bliver fundet nogen poster, vises meddelelsesboksen. Når du klikker på OK i meddelelsesboksen, annulleres rapporten uden at vise den tomme side.

Starten af afsnittet

Redigere en makro

 • Indsætte en handlingsrække     Klik på rækken makro over hvilken du vil indsætte den nye handling, og klik derefter på Indsæt rækker Knapflade under fanen Design i gruppen rækker.

 • Slette en handlingsrække     Klik på den handlingsrække, du vil slette, og klik derefter på Slet rækker Knapflade under fanen Design i gruppen rækker.

 • Sådan flyttes en handlingsrække    Marker handlingen ved at klikke på rækkevælgeren til venstre for navnet på handlingen. Træk rækkevælgeren for at flytte handlingen til en anden placering.

Toppen af siden

Få mere at vide om makrohandlinger

Når du arbejder i Makrogenerator, kan du få yderligere oplysninger om en handling eller et argument ved at klikke på den pågældende handling eller det pågældende argument og læse beskrivelsen i boksen nederst til højre i Makrogeneratorvinduet. Desuden har alle makrohandlinger en tilknyttet Hjælp-artikel. Du kan få mere at vide om en bestemt handling ved at klikke på handlingen på handlingslisten og derefter trykke på F1.

Toppen af siden

Afspille en makro

Enkeltstående makroer kan køres i et af følgende måder: direkte (for eksempel fra navigationsruden), eller som svar på en begivenhed, der optræder på en formular, rapport eller et kontrolelement i en makrogruppe, fra en anden makro, fra et VBA-modul. En makro, der er integreret i en formular, rapport eller kontrolelement kan afspilles ved at klikke på Kør Knapflade under fanen Design, mens makroen er i designvisning. Ellers skal afspilles makroen kun, når den tilknyttede hændelse udløses.

Afspille en makro direkte

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at afspille en makro direkte:

 • Gå til makroen i navigationsruden, og dobbeltklik på makroens navn.

 • Under fanen Databaseværktøjer i gruppen makro skal du klikke på Afspil makro Knapflade , klik på makroen på listen Makroens navn og klik derefter på OK.

 • Hvis makroen er åben i designvisning, skal du klikke på Kør Knapflade i gruppen Funktioner under fanen Design. For at åbne makroen i designvisning, højreklikke på den i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

Afspille en makro i en makrogruppe

Du kan afspille en makro i en makrogruppe ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Afspil makro Knapflade under fanen Databaseværktøjer i gruppen makro, og klik derefter på makroen i listen Makronavn.

  Access indeholder en post for hver makro i formatet makrogruppenavn.makronavnhver makro i gruppen.

 • Klik på OK.

 • Angiv makroen, som en hændelsesegenskab en indstilling i en formular eller rapport eller som argumentet makroens navn for handlingen AfspilMakro . Referere til makroen ved hjælp af følgende syntaks:

  makrogruppenavn.makronavn

  Følgende egenskabsindstilling afspiller f.eks. en makro med navnet Kategorier i en makrogruppe med navnet Formularoversigtsknapper:

  Formularoversigtsknapper.Kategorier

 • Køre en makro, der er i en makrogruppe fra en VBA-procedure ved hjælp af metoden AfspilMakro i objektet DoCmd , og ved hjælp af syntaksen vises tidligere, til at referere til makroen.

Afspille en makro fra en anden makro eller en VBA-procedure

Føje handlingen AfspilMakro til makroen eller proceduren.

 • Hvis du vil tilføje handlingen AfspilMakro til en makro, skal du klikke på AfspilMakro på handlingslisten i en tom handlingsrække og derefter angive argumentet Makronavn til navnet på den makro, du vil køre.

 • Føje metoden AfspilMakro i objektet DoCmd til proceduren for at føje handlingen AfspilMakro til en VBA-procedure, og derefter angive navnet på den makro, du vil køre. For eksempel kører følgende forekomst af metoden AfspilMakro makroen med navnet Mine makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Afspille en makro som svar på en hændelse i en formular, en rapport eller et kontrolelement

Selvom det nu er muligt at integrere makroer direkte i hændelsesegenskaber for formularer, rapporter og kontrolelementer, kan du også stadig oprette enkeltstående makroer og derefter binde dem til bestemte hændelser. Det er den måde, makroer blev brugt på i tidligere versioner af Access.

 1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning eller layoutvisning, når du har oprettet den enkeltstående makro.

 2. Åbn egenskabsarket for formularen eller rapporten eller for en sektion eller et kontrolelement i formularen eller rapporten.

 3. Klik på fanen Hændelser.

 4. Klik på hændelsesegenskaben for begivenheden, du vil udløse makroen. Hvis du vil starte makroen på hændelsen ændring , skal du klikke på egenskaben VedÆndring .

 5. Klik på navnet på den enkeltstående makro på rullelisten.

 6. Gem formularen eller rapporten.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×