Grundlæggende oplysninger om makroer i Access 2007

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel forklares det, hvad makroer er, og hvordan du kan spare tid ved at automatisere opgaver, du ofte udfører. Den beskrivelse af grundlæggende bag oprettelse og brug af makroer og berøres også forbedringer til makroer i Microsoft Office Access 2007.

Denne artikel indeholder

Hvad er en makro?

Forstå makroer

Nye makrofunktioner i Office Access 2007

Opret en makro

Afspille en makro

Hvad er en makro?

En makro er et værktøj, der gør det muligt at automatisere opgaver og tilføje funktioner til formularer, rapporter og kontrolelementer. Eksempelvis hvis du føjer en kommandoknap til en formular, du knytte knappens VedKlik hændelse til en makro, og makroen indeholder de kommandoer, du vil knappen for at udføre, hver gang der klikkes på.

Det er praktisk at betragte makroer som et forenklet programmeringssprog, du skriver ved at opbygge en liste over handlinger til at udføre i Access. Når du opretter en makro, du vælger hver handling på en rulleliste og udfyld derefter de nødvendige oplysninger for hver handling. Makroer gør det muligt at føje funktioner til formularer, rapporter og kontrolelementer uden at skrive kode i et modul Visual Basic for Applications (VBA). Makroer giver et undersæt af de kommandoer, der er tilgængelige i VBA, og de fleste andre finde det nemmere at oprette en makro end for at skrive VBA-kode.

Antag f.eks, at du vil starte en rapport direkte fra en dataindtastningsformular. Du kan tilføje en knap til formularen og derefter oprette en makro, der starter rapporten. Makroen kan enten være en enkeltstående makro (et separat objekt i databasen), som derefter bindes til hændelsen VedKlik af knappen eller makroen kan være integreret direkte i hændelsen VedKlik i selve knappen – en ny funktion i Office Access 2007. Uanset hvilken mulighed, når du klikker på knappen makroen kører og starter rapporten.

Du kan oprette en makro ved hjælp af Makrogenerator, der er vist i nedenstående illustration.

Makrogenerator

Vise Makrogenerator:

 • Klik på makro i gruppen andet under fanen Opret. Hvis denne kommando er tilgængelig, klik på pilen under modul eller knappen Klassemodul, og klik derefter på makro. Knapflade

  Tip!: Makrogenerator er blevet ændret i Access 2010 til at gøre det endnu nemmere at oprette, redigere og dele Access makroer.

Toppen af siden

Forstå makroer

Udtrykket makro bruges ofte til at referere til enkeltstående makroobjekter (det vil sige, de objekter, der vises under makroer i navigationsruden), men i virkeligheden, ét makroobjekt kan indeholde flere makroer. Det er tilfældet, kaldes det som en makrogruppe. En makrogruppe vises i navigationsruden, som en enkelt makroobjekt, men en makrogruppe faktisk indeholder mere end én makro. Det er muligt at oprette hver makro i et separat makroobjekt naturligvis, men ofte det giver mening at gruppere flere relaterede makroer i en enkelt makroobjekt. Navnet i kolonnen Makronavn identificerer hver makro.

En makro består af individuelle makrohandlinger. De fleste handlinger kræver en eller flere argumenter. Desuden kan du tildele navne til hver makro i en makrogruppe, og du kan tilføje betingelser til at styre, hvordan hver handling skal udføres. I følgende afsnit beskrives hver af disse funktioner mere detaljeret.

Makrohandlingen navne

Hvis din makroobjekt indeholder kun én makro, er Makronavne unødvendige. Du kan bare referere til makroen af navnet på makroobjektet. Men hvis det er en makrogruppe, skal du tildele et entydigt navn til hver makro. Hvis kolonnen Makronavn ikke er synlige i Makrogenerator, skal du klikke på Makronavne Knapflade i gruppen Vis/Skjul under fanen Design. Du kan finde flere oplysninger om at køre makroer i makrogrupper vises senere i denne artikel.

Argumenter

Et argument er en værdi, der indeholder oplysninger til en handling, såsom hvilke streng, der skal vises i et meddelelsesfelt, som styrer til at betjene på, og så videre. Nogle argumenter er påkrævet, og nogle andre er valgfrit. Argumenter kan ses i ruden Handlingsargumenter nederst i Makrogenerator.

Angiv handlingsargumenter

En ny funktion af Office Access 2007 Makrogenerator er kolonnen argumenter, der gør det muligt at få vist (men ikke redigere) en Handlingsargumenter på linjen samme som handlingen. Det gør det lidt nemmere at læse din makro, fordi du ikke længere skal bruge til at vælge hver handling til at vise argumenterne. For at få vist kolonnen argumenter, skal du klikke på argumenter Knapflade i gruppen Vis/Skjul under fanen Design.

Betingelser

En betingelse angiver bestemte kriterier, der skal være opfyldt, før en handling, der skal udføres. Du kan bruge en hvilken som helst udtryk, der evalueres til sand/falsk eller Ja/Nej. Handlingen, der udføres ikke, hvis udtrykket evalueres til falsk, Nej, eller 0 (nul). Hvis udtrykket evalueres til en anden værdi, vil blive kørt handlingen.

Du kan have en betingelse til at styre flere handlinger ved at skrive en ellipsen (...) i kolonnen betingelse for hver efterfølgende handling, du vil betingelsen skal gælde for. Hvis udtrykket evalueres til falsk, Nej, eller 0 (nul), ingen af handlingerne er udført. Hvis betingelsen evalueres til en anden værdi, udføres alle handlinger.

Klik på betingelser Knapflade for at få vist kolonnen betingelser i Makrogenerator, under fanen Design i gruppen Vis/Skjul.

Brug dette udtryk til at udføre handlingen

Hvis:

[By]="Paris"

Paris er værdien i feltet By i formularen, hvorfra makroen blev kørt.

DTÆL ("[ordre-id]", "ordrer") > 35

Der er mere end 35 indtastninger i feltet Ordre-id i tabellen Ordrer.

DTÆL ("*", "Ordredetaljer", "[ordre-id] = formularer! [ Orders]! [Ordre-id] ") > 3

Der er mere end 3 poster i tabellen Ordreoplysninger, hvor feltet ordre-id i tabellen passer til feltet ordre-id i formularen Ordrer.

[Forsendelsesdato] Between #2-Feb-2006 # og #2-Mar-2006 #

Værdien i feltet Forsendelsesdato i formularen, som afspilles makroen er tidligst 2-Feb-2006 og senest 2-Mar-2006.

Formularer! [Produkt]! [Detaljerede] < 5

Værdien af feltet Enheder på lager i formularen Produkter er mindre end 5.

IsNull([Fornavn])

Værdien Fornavn i formularen, som afspilles makroen er null (har ingen værdi). Dette udtryk er lig med [Fornavn] er Null.

[Land/område] = "Canada" og formularer! [SalesTotals]! [Ordtotaler] > 100

Værdien i feltet land/område på den formular, som afspilles makroen er USA, og værdien af feltet Ordtotaler i formularen SalesTotals er større end 100.

[Land/område] I ("Frankrig", "Italien", "Spanien") And Len([postnummer]) <> 5

Værdien i feltet land/område på den formular, som afspilles makroen er Frankrig, Italien eller Spanien, og det postnummer er ikke 5 tegn.

MsgBox("Bekræft ændringer?",1)=1

Du klikker på OK i en dialogboks, hvor funktionen MsgBox viser "Bekræft changes?". Hvis du klikker på Annuller i dialogboksen, ignoreres handlingen.

[TempVars]! [MsgBoxResult] = 2

Midlertidig variabel, der bruges til at gemme resultatet af en meddelelsesboks sammenlignes med 2 (vbCancel = 2).

Tip!: For at få adgang til midlertidigt springe en handling, du Skriv False som en betingelse. Midlertidigt springe over en handling kan være nyttig, når du foretager fejlfinding af en makro.

Makrohandlinger

Handlinger er de grundlæggende byggesten makroer. Access indeholder et stort antal handlinger, du vil vælge, fra aktivering af en lang række kommandoer. For eksempel kan nogle af de mest anvendte handlinger åbnes en rapport, søge efter en post, vises en meddelelse eller anvende et filter på en formular eller rapport.

Tilbage til toppen

Nye makrofunktioner i Office Access 2007

Kunne ikke udføres mange ofte anvendte funktioner i tidligere versioner af Access, uden at skrive VBA-kode. I Office Access 2007, er nye funktioner og makrohandlinger føjet til at fjerne behovet for kode. Det gør det nemmere at føje funktioner til databasen, og gør det muligt at gøre den mere sikker.

 • Integrerede makroer    Nu har du mulighed for at integrere makroer i en af de hændelser, der leveres af en formular, rapport eller et kontrolelement. En integreret makro er ikke synlig i navigationsruden. det bliver en del af den formular, rapport eller kontrolelement, hvor det blev oprettet. Hvis du opretter en kopi af en formular, rapport eller et kontrolelement, der indeholder integrerede makroer, findes makroerne også i feltet Kopier.

 • Øget sikkerhed    når knappen Vis alle handlinger Knapflade ikke er fremhævet i Makrogenerator, kun makrohandlinger og KørKommando argumenter, der er tilgængelige til brug er dem, der ikke kræver pålidelig status for at køre. En makro, der er oprettet med disse handlinger kører, selvom databasen er i deaktiveret tilstand (når VBA forhindres køres). Databaser, der indeholder makrohandlinger, der ikke er på den liste, der er tillid til – eller databaser, der har VBA-kode – skal udtrykkeligt tildelt status som pålidelig.

 • Fejl håndtering og fejlfinding   Office Access 2007 indeholder nye makrohandlinger, herunder VedFejl (svarende til "Fejl på"-sætning i VBA) og RydMakrofejl, så du kan udføre bestemte handlinger, når der opstår fejl, mens der kører makroen. Desuden makrohandlingen nye AfspilMakroTrinvist giver dig mulighed at angive trinvis tilstand på en hvilken som helst sted i makroen, så du kan se, hvordan din makro fungerer én handling ad gangen. 

 • Midlertidige variabler    Tre nye makrohandlinger (IndstilMidlertidigVariabel, SletMidlertidigVariabelog SletAlleMidlertidigeVariabler) gør det muligt at oprette og bruge midlertidige variabler i dine makroer. Du kan bruge dem i betingede udtryk til at styre afspilningen makroer eller til at overføre data til og fra rapporter og formularer, eller til andre formål, der kræver en midlertidig opbevaring sted for en værdi. Disse midlertidige variabler er også tilgængelige i VBA, så du kan også bruge dem til at kommunikere data til og fra VBA-moduler.

Toppen af siden


Opret en makro

Gruppe kan være indeholdt i en makroobjekt (også kaldet en enkeltstående makro), eller en makro kan være integreret i en hændelsesegenskab for en formular, rapport eller et kontrolelement i Office Access 2007, en makro eller makro. Integrerede makroer bliver en del af det objekt eller kontrolelement, hvor de er integreret. Enkeltstående makroer er synlige i navigationsruden under makroer; integrerede makroer er ikke.

Funktioner i Makrogenerator

Oprette en enkeltstående makro

Oprette en makrogruppe

Oprette en integreret makro

Eksempel: Integrere en makro i hændelsen på ingen Data i en rapport

Rediger en makro

Lær mere om makrohandlinger

Funktioner i Makrogenerator

Du kan bruge Makrogenerator til at oprette og redigere makroer. Sådan åbnes Makrogenerator:

 • Klik på makro i gruppen andet under fanen Opret. Hvis denne kommando er tilgængelig, klik på pilen under modul eller knappen Klassemodul, og klik derefter på makro. Knapflade

  Access viser Makrogenerator.

Du kan bruge Makrogenerator til at opbygge en liste over handlinger, du vil udføre, når makroen afspilles. Når du åbner Makrogenerator, vises kolonnen handling, kolonnen argumenter og kolonnen kommentar.

Under Handlingsargumenter, du angiver og redigere argumenter for hver makrohandling, hvis nogen er påkrævet. Der vises en beskrivelsesfelt, der giver en kort beskrivelse af hver handling eller argument. Klik på en handling eller handlingsargument at læse en beskrivelse i feltet.

I følgende tabel vises de kommandoer, der er tilgængelige under fanen Design i Makrogenerator.

Gruppe

Kommando

Beskrivelse

Funktioner   

Kør   

Udfører de handlinger, der er angivet i makroen.

Trinvist   

Aktiverer trinvis tilstand. Når du afspiller makroen i denne tilstand, er hver handling udføres én ad gangen. Når en handling er fuldført, vises dialogboksen Afspil makro trinvist. Klik på trin i dialogboksen for at gå videre til den næste handling. Klik på Stop alle makroer for at stoppe denne og eventuelle andre kørsel af makroer. Klik på Fortsæt for at afslutte trinvis tilstand og til at udføre de resterende handlingerne uden afbrydelser.

Generator   

Når du angiver et handlingsargument, som kan indeholde et udtryk, aktiveres denne knap. Klik på Opret for at åbne dialogboksen Udtryksgenerator, som du kan bruge til at oprette udtrykket.

Rækker   

Indsætte rækker   

Indsætter en eller flere tomme handlingsrækker over den eller de markerede rækker.

Slette rækker   

Sletter den valgte handling eller de rækker.

Vis/Skjul   

Vis alle handlinger   

Viser flere eller færre makrohandlinger i rullelisten handling.

 • Hvis du vil have vist en længere liste over makrohandlinger, skal du klikke på Vis alle handlinger. Når den længere liste over makrohandlinger er tilgængelig, vises knappen Vis alle handlinger markerede. Hvis du vælger en makrohandling fra den længere liste over makrohandlinger, kan du skal give databasens eksplicit tillidsforhold status, før du kan køre handlingen.

 • Hvis du vil skifte fra en længere liste over makrohandlinger til en kortere liste, der viser kun de makrohandlinger, der kan bruges i en database, der ikke er tillid til, Kontrollér, at knappen Vis alle handlinger ikke er markeret.

  Tip!: Hvis knappen Vis alle handlinger er markeret, skal du klikke på knappen Vis alle handlinger for at fjerne markeringen.

  Når knappen Vis alle handlinger ikke er markeret, er den korte liste over makrohandlinger, der er tillid til tilgængelig.

Makrohandlingen navne   

Viser eller skjuler kolonnen Makronavn. Makronavne, der kræves i makrogrupper for at skelne de enkelte makroer fra hinanden, men ellers makronavne er valgfrit. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet oprette en makrogruppe, senere i denne artikel.

Betingelser   

Viser eller skjuler kolonnen betingelse. Du kan bruge denne kolonne til at skrive udtryk, der bestemmer, hvornår en handling skal udføres.

Argumenter   

Viser eller skjuler kolonnen argumenter. Denne kolonne vises argumenterne for hver makrohandling og gør det nemmere at læse gennem din makro. Hvis kolonnen argumenter ikke vises, skal skal du du klikke på hver handling og læse argumenterne under Handlingsargumenter. Du kan angive argumenter i kolonnen argumenter.

Starten af sektionen

Oprette en enkeltstående makro

 • Klik på <ui>Makro</ui> i gruppen <ui>Andet</ui> under fanen <ui>Opret</ui>. Hvis denne kommando ikke er tilgængelig, skal du klikke på pilen under enten knappen <ui>Modul</ui> eller <ui>Klassemodul</ui>, og klik derefter på <ui>Makro</ui>.

 • Makrogenerator vises.

 • Føje en handling til makroen:

  1. I Makrogenerator, skal du klikke på den første tomme celle i kolonnen handling.

  2. Skriv den handling, du vil bruge, eller klik på pilen for at få vist handlingsliste, og derefter vælge den handling, du vil bruge.

  3. Angiv argumenterne til handlingen, under Handlingsargumenter, hvis nogen er påkrævet. Klik i feltet argument for at se en kort beskrivelse af hvert argument, og Læs derefter beskrivelsen i højre side af argumentet.
   Tip

   • Handlingsargumenter, hvis indstillinger er navnet på et databaseobjekt, kan du angive argumentet ved at trække objektet fra navigationsruden til den handling argument i boksen Objektnavn.

   • Du kan også oprette en handling ved at trække et databaseobjekt fra navigationsruden til en tom række i Makrogenerator. Hvis du trækker en tabel, forespørgsel, formular, rapport eller modul til Makrogenerator, tilføjes en handling, der åbner den tabel, forespørgsel, formular eller rapport. Hvis du trækker en makro til Makrogenerator, tilføjes en handling, der kører makroen.

  4. Du kan også skrive en kommentar til handlingen.

 • Flytte til en anden handlingsrække for at føje flere handlinger til makroen, og derefter gentage trin 2. Access udfører handlinger i den rækkefølge, hvori du få vist dem.

Starten af sektionen

Oprette en makrogruppe

Hvis du vil gruppere flere relaterede makroer i en makroobjekt, kan du oprette en makrogruppe.

 • Klik på <ui>Makro</ui> i gruppen <ui>Andet</ui> under fanen <ui>Opret</ui>. Hvis denne kommando ikke er tilgængelig, skal du klikke på pilen under enten knappen <ui>Modul</ui> eller <ui>Klassemodul</ui>, og klik derefter på <ui>Makro</ui>.

 • Makrogenerator vises.

 • Klik på Makronavne Knapflade under fanen Design i gruppen Vis/Skjul, hvis den ikke allerede er valgt. Kolonnen Makroens navn vises i Makrogenerator.

  Bemærk!: Makronavne er nødvendige for at identificere de enkelte makroer i makrogrupper. Makroens navn vises på samme linje som den første makrohandling. Kolonnen Makronavn er tom for alle efterfølgende handlinger i makroen. Makroen slutter ved den næste værdi i kolonnen Makronavn.

 • Skriv et navn til den første makro i makrogruppen i kolonnen Makronavn.

 • Tilføj de handlinger, du vil den første makro til at udføre:

  1. Klik på pilen for at få vist listen over handlinger i kolonnen handling.

  2. Klik på den handling, du vil tilføje.

  3. Angiv argumenterne til handlingen, under Handlingsargumenter, hvis nogen er påkrævet. Klik i feltet argument for at se en kort beskrivelse af hvert argument, og Læs derefter beskrivelsen i højre side af argumentet.
   Tip

   • Handlingsargumenter, hvis indstillinger er navnet på et databaseobjekt, kan du angive argumentet ved at trække objektet fra navigationsruden til den handling argument i boksen Objektnavn.

   • Du kan også oprette en handling ved at trække et databaseobjekt fra navigationsruden til en tom række i Makrogenerator. Hvis du trækker en tabel, forespørgsel, formular, rapport eller modul til Makrogenerator, tilføjes en handling, der åbner den tabel, forespørgsel, formular eller rapport. Hvis du trækker en makro til Makrogenerator, tilføjes en handling, der kører makroen.

  4. Du kan også skrive en kommentar til handlingen.

 • Flyt til kolonnen Makroens navn i den næste tomme række, og skriv derefter et navn til den næste makro i makrogruppen.

 • Tilføj de handlinger, du vil makroen skal udføre.

 • Gentag trin 5 og 6 for hver makro i gruppen.

Bemærk!: 

 • Hvis du kører en makrogruppe ved at dobbeltklikke på den i navigationsruden eller ved at klikke på Kør Knapflade i gruppen Funktioner under fanen Design, kører Access kun den første makro, stopper, når den anden makronavn.

 • Når du gemmer makrogruppen, er det navn, du angiver navnet på hele gruppen af makroer. Dette navn vises under makroer i navigationsruden. Hvis du vil referere til en bestemt makro i en makrogruppe, skal du bruge følgende syntaks:

  makrogruppenavn.makronavn

  For eksempel refererer Buttons.Products til makroen produkter i gruppen knapperne makro. Access viser i en liste over makroer, som listen makronavn argument til handlingen AfspilMakro makroen produkter som Buttons.Products.

Starten af sektionen

Oprette en integreret makro

Integrerede makroer adskiller sig fra enkeltstående makroer ved at integrerede makroer er gemt i tilfælde af formularer, rapporter eller kontrolelementer. De vises ikke som objekter under makroer i navigationsruden. Det kan gøre databasen nemmere at administrere, fordi du ikke behøver at holde styr på separate makroobjekter, der indeholder makroer til en formular eller en rapport. Brug følgende fremgangsmåde til at oprette en integreret makro.

 1. Åbn den formular eller rapport, der indeholder makroen i designvisning eller layoutvisning. For at åbne en formular eller rapport, skal du højreklikke på den i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade eller Layoutvisning Knapflade .

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at vise det.

 3. Klik på det kontrolelement eller en sektion, der indeholder den hændelsesegenskab, hvor du vil integrere makroen.

  For at markere hele formularen eller rapporten, skal du klikke på rapport i rullelisten øverst i egenskabsarket.

 4. Klik på fanen hændelser på egenskabsarket.

 5. Klik på den hændelsesegenskab, hvor du vil integrere makroen, og klik derefter på Knappen Generator ud for feltet.

 6. Klik på Makrogenerator i dialogboksen Vælg generator, og klik derefter på OK.

 7. Klik på den første række i kolonnen handling i Makrogenerator.

 8. Klik på den ønskede handling i rullelisten handling.

 9. Udfyld alle påkrævede argumenter i ruden Handlingsargumenter og derefter flytte til den næste handlingsrække.

 10. Gentag trin 8 og 9, indtil makroen er færdig.

 11. Klik på Gem Knapflade , og klik derefter på Luk Knapflade .

Makroen kører, hver gang hændelsen udløses.

Bemærk!: Access kan du oprette en makrogruppe som en integreret makro. Kun den første makro i gruppen kører, når hændelsen udløses. Efterfølgende makroer ignoreres, medmindre de kaldes fra i den integrerede makro selve (for eksempel ved handlingen VedFejl ).

Starten af sektionen

Eksempel: Integrere en makro i hændelsen på ingen Data i en rapport

Når du kører en rapport og dens datakilde ikke indeholder nogen poster, i rapporten vises en tom side – det vil sige, en side, som ikke indeholder data. Foretrækker du måske har en meddelelsesboks, der vises i stedet, og at rapporten ikke vises på alle. Brug af en integreret makro er ideel løsning på problemet.

 1. Åbn rapporten i designvisning eller visningen Layout

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at vise det.

 3. Klik på fanen Hændelser på egenskabsarket.

 4. Klik på ingen Data.

 5. Klik på Knappen Generator .

 6. Klik på Makrogenerator i dialogboksen Vælg generator, og klik derefter på OK.

 7. Angiv de handlinger og argumenter fra den følgende tabel.

Handling

Argumenter

Meddelelsesboks

Fundet nogen poster., Ja, oplysninger, ingen Data

AnnullerHændelse

[ingen argumenter]

 1. Bemærk, at i ovenstående tabel vises argumenterne, som de vises i kolonnen argumenter. De rent faktisk er angivet under Handlingsargumenter, som beskrevet i følgende tabel.

Handlingsargument

Værdi

Meddelelse

Fundet nogen poster.

Bip

Ja

Type

Oplysninger

Titel

Ingen Data

 1. Klik på Luk.

  Makrogenerator lukkes, og hændelsen På ingen Data viser [Integreret makro].

 2. Gem og luk rapporten.

Næste gang du kører rapporten og nogen poster er fundet, meddelelsesfeltet vises. Når du klikker på OK i meddelelsesboksen, annulleres rapporten uden at vise den tomme side.

Starten af sektionen

Rediger en makro

 • Indsætte en handlingsrække     Klik på rækken makro over hvilken du vil indsætte den nye handling, og klik derefter på Indsæt rækker Knapflade under fanen Design i gruppen rækker.

 • Slette en handlingsrække     Klik på den handlingsrække, du vil slette, og klik derefter på Slet rækker Knapflade under fanen Design i gruppen rækker.

 • Flytte en handlingsrække    Vælg handlingen ved at klikke på rækkevælgeren til venstre for navnet på handlingen. Træk rækkevælgeren for at flytte handlingen til en ny placering.

Tilbage til toppen

Lær mere om makrohandlinger

Mens du arbejder i Makrogenerator, kan du lære mere om en handling eller argument ved at klikke på den og derefter læse beskrivelsen i feltet i det nederste højre hjørne af vinduet Makrogenerator. Hver makrohandling har desuden en artikel i Hjælp, der er knyttet til den. Hvis du vil vide mere om en handling, skal du klikke på handlingen i handlingslisten og derefter trykke på F1.

Tilbage til toppen

Afspil en makro

Enkeltstående makroer kan køres i et af følgende måder: direkte (for eksempel fra navigationsruden), eller som svar på en begivenhed, der optræder på en formular, rapport eller et kontrolelement i en makrogruppe, fra en anden makro, fra et VBA-modul. En makro, der er integreret i en formular, rapport eller kontrolelement kan afspilles ved at klikke på Kør Knapflade under fanen Design, mens makroen er i designvisning. Ellers skal afspilles makroen kun, når den tilknyttede hændelse udløses.

Afspille en makro direkte

Hvis du vil afspille en makro direkte, kan du gøre et af følgende:

 • Gå til makroen i navigationsruden, og dobbeltklik derefter på makroens navn.

 • Under fanen Databaseværktøjer i gruppen makro skal du klikke på Afspil makro Knapflade , klik på makroen på listen Makroens navn og klik derefter på OK.

 • Hvis makroen er åben i designvisning, skal du klikke på Kør Knapflade i gruppen Funktioner under fanen Design. For at åbne makroen i designvisning, højreklikke på den i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

Afspille en makro, der er i en makrogruppe

For at køre en makro, der er i en makrogruppe skal du gøre et af følgende:

 • Klik på Afspil makro Knapflade under fanen Databaseværktøjer i gruppen makro, og klik derefter på makroen i listen Makronavn.

  Access indeholder en post for hver makro i formatet makrogruppenavn.makronavnhver makro i gruppen.

 • Klik på OK.

 • Angiv makroen, som en hændelsesegenskab en indstilling i en formular eller rapport eller som argumentet makroens navn for handlingen AfspilMakro . Referere til makroen ved hjælp af følgende syntaks:

  makrogruppenavn.makronavn

  For eksempel kører egenskabsindstillingen følgende begivenhed en makro med navnet kategorier i en makrogruppe navngivet formular oversigt knapper:

  Formular oversigt Buttons.Categories

 • Køre en makro, der er i en makrogruppe fra en VBA-procedure ved hjælp af metoden AfspilMakro i objektet DoCmd , og ved hjælp af syntaksen vises tidligere, til at referere til makroen.

Afspille en makro fra en anden makro eller fra en VBA-procedure

Føje handlingen AfspilMakro til makroen eller proceduren.

 • Hvis du vil tilføje handlingen AfspilMakro til en makro, skal du klikke på AfspilMakro på handlingslisten i en tom handlingsrække og derefter angive argumentet Makronavn til navnet på den makro, du vil køre.

 • Føje metoden AfspilMakro i objektet DoCmd til proceduren for at føje handlingen AfspilMakro til en VBA-procedure, og derefter angive navnet på den makro, du vil køre. For eksempel kører følgende forekomst af metoden AfspilMakro makroen med navnet Mine makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Afspille en makro som svar på en begivenhed på en formular, rapport eller et kontrolelement

Selvom du kan nu integrere makroer direkte i begivenhed egenskaber for formularer, rapporter og kontrolelementer, kan du også stadig oprette enkeltstående makroer og derefter binde dem til begivenheder, som er Sådan makroer bruges i tidligere versioner af Access.

 1. Når du opretter den enkeltstående makro, kan du åbne den formular eller rapport i designvisning eller layoutvisning.

 2. Åbn egenskabsarket for formularen eller rapporten eller for en sektion eller et kontrolelement i formularen eller rapporten.

 3. Klik på fanen begivenhed.

 4. Klik på hændelsesegenskaben for begivenheden, du vil udløse makroen. Hvis du vil starte makroen på hændelsen ændring , skal du klikke på egenskaben VedÆndring .

 5. Klik på navnet på den enkeltstående makro i på rullelisten.

 6. Gem formularen eller rapporten.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×