Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug PowerPoint med tastaturet og en skærmlæser til at oprette, læse, og rediger præsentationer. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

En PowerPoint præsentation er et diasshow. De enkelte dias er et lærred til billederne, ord, og figurer, der hjælper dig med at opbygge din historie.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint

Åbn PowerPoint, skal du trykke på Windows-tasten, skrive PowerPoint, og tryk på Enter. PowerPoint åbnes i en visning, der viser seneste præsentationer, et søgefelt, skabeloner og temaer. Der er fokus på skabelonen Tom præsentation.

Logge på din Microsoft-konto

Log på din Microsoft-konto for at få mest muligt ud af funktionerne PowerPoint.

 1. Gør et af følgende:

  • Åbn PowerPoint, som beskrevet i Åbne PowerPoint. Du lander i visningen skabeloner. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "Log på at få mest muligt ud af Office", og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du allerede redigerer en præsentation i visningen Normal, kan du trykke på Alt + F for at åbne menuen filer. Skal du trykke på D, S. I Oplæser som, du høre: "Konti vindue". I JAWS, du høre: "Konti".

 2. Skriv din mail eller telefonnummer tal, tryk på Enter og derefter trykke på tabulatortasten. Du hører: "Adgangskode".

 3. Skriv din adgangskode, og tryk på Enter.

  Bemærk!: Hvis du bruger en konto i en organisation, kan trinnene til at logge på være en smule anderledes. For eksempel er du muligvis nødt til at bruge en pinkode eller et chipkort.

  Tip!: Hvis du ikke har logget af PowerPoint sidste gang, du brugte den, åbnes programmet uden at spørge du logge på.

Åbn en præsentation

PowerPoint bevarer en liste over filer, du har åbnet for nylig, så det er nemt at finde dem igen.

 1. Når du har åbnet PowerPoint, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Seneste," efterfulgt af navnet på en præsentation.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på pil ned, indtil du høre den præsentation, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du ikke kan høre din præsentation på listen over seneste præsentationer, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du høre "Flere præsentationer, hyperlink,", og tryk på Enter. Du kan nu se efter præsentationen på din computer eller i netværksplaceringerne du er tilsluttet, såsom OneDrive.

Læs slideindhold i normal visning

Hver slide indeholder en eller flere pladsholdere. Disse kan være tekstbokse eller andre indholdselementer.

 1. Når der er fokus på et dias, skal du trykke på tabulatortasten for at flytte mellem dens pladsholdere. Din skærmlæser læser typen pladsholder, når du flytter mellem dem, for eksempel "titel tekstboks, tekstboks."

 2. Hvis du vil læse indholdet af pladsholderen, skal du trykke på SR tasten + R.

  Hvis du vil stoppe den fortløbende læsning, skal du trykke på Ctrl.

 3. Efter at have fået læst indholdet skal du trykke på Esc for at returnere fokus til sliden.

Læs slideindhold i andre visninger

Ud over til Normal visning indeholder PowerPoint flere andre visninger til at arbejde med slides.

 • Disposition. Indeholder en visning af slideindhold, der udelukkende består af tekst. Tryk på Alt+W, P og derefter O, for at åbne Dispositionsvisningen. Hvis du vil skifte mellem miniaturer og dispositionen i visningen Normal, skal du trykke på Ctrl+Shift+Tab-tasten.

  Bemærk!: Det hænder af Oplæser ikke annoncerer Dispositionsvisningen, efter du har trykket på Alt+W, P, O.

 • Slidesortering. Viser alle dine slides i vandrette rækker, så du nemt kan klippe, kopiere, indsætte og omarrangere dine slides. Skærmlæsere identificerer slides efter nummer og titel. Tryk på Alt+W, I for at åbne Slidesortering. Tryk på Alt+W, L for at vende tilbage til visningen Normal.

 • Læsning. Tilbyder en måde at gennemgå en præsentation, der svarer til visningen Slideshow. Tryk på Alt+W, D for at åbne Læsevisning. Tryk på Esc for at vende tilbage til den forrige visning.

 • Slidemaster. Gør det muligt at foretage designændringer, der anvendes på alle dine slides. Tryk på Alt+W, M for at åbne visningen Slidemaster. Fanen Slidemaster (Alt+M) føjes til båndet mellem fanerne Filer og Hjem. Tryk på Alt+M, C for at lukke visningen Slidemaster.

 • Slideshow. Indeholder en fuldskærmsvisning af dine slides til et publikum, mens du præsenterer dem. Tryk på F5 for at starte et slideshow. Tryk på tasten PGDN for at gå frem. Tryk på tasten PGUP for at gå tilbage. Tryk på Esc for at afslutte.

 • Præsentationsvisning Arbejd med din præsentation med dine talenotater på én computer (f.eks. din bærbare computer), mens dit publikum ser præsentationen uden noter på en anden skærm. Hvis din computer er forbundet til en anden skærm, når du starter din præsentation i visningen Slideshow, vil Præsentationsvisning automatisk åbne på din computerskærm. Hvis du arbejder på en enkelt skærm, skal du trykke på Skift+F10, R for at åbne Præsentationsvisning

  Brug følgende genveje til at læse objekter på en slide:

  • Tryk på SR tast + venstre eller højre pil for at gå til på slideeksempel, og derefter trykke på Caps lock + Enter for at flytte fokus til vinduet SlideShow.

  • Tryk på den SR tast + højre eller venstre piletast til at navigere gennem alle objekterne i SlideShow-vinduet. Hvis du vil læse objekterne, skal du trykke på SR tasten + R.

  • For at skifte tilbage til vinduet Præsentationsvisning, skal du trykke på tasten SR tast + højre pil flere gange, indtil du høre "Vende tilbage til præsentationsværtens visning", og tryk derefter på SR tast + Enter.

   Bemærk!: Hvis du laver en præsentation uden Præsentationsvisning, hører du ikke "Gå tilbage til Præsentationsvisning".

Gå til Brug af tastaturgenveje til at fremvise PowerPoint-præsentationer og Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPointkan finde flere oplysninger.

Naviger igennem slides

Du kan bruge miniatureruden, til hurtigt at flytte mellem slides.

 1. Tryk på F6, indtil du høre "Miniatureruden," efterfulgt af titlen på den aktuelle slide.

 2. Når fokus er på miniatureruden, læser skærmlæsere slidetitlerne, når du navigerer gennem dine slides. Tryk på Piletast op eller ned for at gå til næste eller forrige slide.

Tip!: Nogle gange din skærmlæser mister fokus og kan ikke læse en slidetitel. Hvis dette sker, kan du trykke på Alt + Tab to gange for at prøve at flytte fokus af vinduet PowerPoint og tilbage til miniature.

Oprette en ny tom præsentation

Oprette en ny tom præsentation for at komme hurtigt i gang. Du kan tilføje et foruddefineret tema senere for at give præsentationen et elegant udseende.

Alternativt kan du oprette en præsentation fra en skabelon. Finde en vejledning, gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint. Du hører: "Udvalgt, tom præsentation". Der er fokus på indstillingen tom præsentation. Tryk på Enter.

  Bemærk!: Hvis du allerede redigerer en præsentation i Normal visning, og du vil starte en ny tom præsentation, skal du trykke på Alt + F + N, L1.

 2. Tryk på Tab for at flytte fokus til pladsholderen til titlen på den første slide, og skriv titlen. Tryk på Esc, når du er færdig. Tryk på TAB for at flytte til den næste pladsholder, og begynd at skrive.

  Finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan du tilføjer indhold til din præsentation, kan du gå til bruger en skærmlæser for at tilføje og formatere tekst i PowerPoint eller Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordineret farveskemaer, baggrunde, typografi og placeringen af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til at ændre det overordnede udseende af præsentationen hurtigt.

 1. I visningen Normal i din præsentation, skal du trykke på Alt + G, og klik derefter H. Du hører: "Denne præsentation, Office-tema."

 2. Tryk på piletasterne, indtil du høre et tema, du vil, og tryk derefter på Enter for at vælge.

Indsætte et nyt dias

Når titelsliden er færdig, er du klar til at føje slides til resten af præsentationen. For hvert tema findes der en samling af foruddefinerede slidelayouts. Der kan f.eks. være en titelslide, en slide, der indeholder et titelfelt og et indholdsfelt, og en slide, der er arrangeret i to kolonner.

 1. Gør et af følgende:

  • Tryk på Ctrl+M for at tilføje en ny slide, der er baseret på layoutet for den aktuelle slide.

  • Hvis du vil tilføje et dias, der bruger en af de andre layout i det valgte tema, skal du trykke på Alt + H, jeg. Fokus flyttes til listen over slidelayout. Brug piletasterne til at finde frem til det slidelayout, du vil. Hvis du vil indsætte et nyt dias med det valgte layout, skal du trykke på Enter.

Tip!: Duplikere et dias og dens indhold, flytte fokus til sliden i miniatureruden, og tryk på Ctrl + D.

Gemme præsentationen

Det er en god idé at gemme dit arbejde ofte. Følg disse trin for at navngive og gemme præsentationen for første gang:

 1. For at åbne fanen Gem som, skal du trykke på Alt + F, A.

 2. Tryk på tabulatortasten for at indstille fokus på den første filplacering for mappe vises i ruden Gem som. Du vil høre navnet på standardplaceringen, såsom "OneDrive - Microsoft."

 3. Tryk på pil ned for at flytte gennem listen over tilgængelige placeringer, indtil du når til den, du vil bruge.

 4. Tryk på Tab-tasten for at gå til området til navngivning af filer. Fokus placeres på knappen Naviger op.

  Hvis du vil fortsætte med at finde den mappe, du vil, kan du trykke på Enter. Brug piletasterne eller Tab-tasten til at navigere og trykke på Enter for at vælge.

 5. Tryk på TAB for at navngive din fil, indtil du høre "Enter filnavnet her."

 6. Indtast et navn til præsentationen.

  Tip!: Som standard gemmer PowerPoint din præsentation som en fil med filen filtypenavnet .pptx standard PowerPoint. Hvis du vil gemme præsentationen som en anden filtype, tryk på Tab-tasten, og tryk derefter på pil ned for at gennemse indstillingerne. Brug ned og op piletasterne for at gå indstillingerne, og tryk på Enter for at foretage dine valg.

 7. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Gem", og tryk derefter på Enter.

Når du har med navnet filen og har gemt den for første gang, skal du trykke på Ctrl + S for at gemme dit arbejde på en hvilken som helst tidspunkt.

Tilføj tekst til en slide

Du kan føje indhold til et dias i Normal visning.

 1. Tryk på F6 for at flytte fokus til et dias, indtil du høre "Slide," efterfulgt af diasnummeret.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til en pladsholder til tekst. Du hører eksempelvis "Titel i tekstfeltet i tekstfeltet" til sliden titel.

 3. Skriv den ønskede tekst på sliden.

 4. Tryk på Ctrl+Enter for at flytte indsætningspunktet til den næste titel eller pladsholder til en brødtekst.

  Bemærk!: Hvis der ikke er flere pladsholdere til tekst, indsættes en ny slide med det samme layout som den originale slide ved at trykke på Ctrl+Enter, og fokus placeres på den nye slides første pladsholder.

Formatere tekst

Du kan bruge forskellige typografier, som f.eks fed eller kursiv, samt oprette punktopstillinger eller opstillinger med tal ved hjælp af tastaturgenveje.

Skift typografien

 1. Marker den tekst, du vil ændre typografien i en pladsholder til tekst.

  Tip!: Hvis du vil lære at markere tekst i PowerPoint ved hjælp af tastaturet, skal du gå til markere og redigere tekst og objekter i Brug af tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer.

 2. Brug følgende tastaturgenveje til at ændre skrifttypen:

  • Tryk på Ctrl+F for at gøre den markerede tekst fed.

  • Tryk på Ctrl+K for at gøre den markerede tekst kursiv.

  • Tryk på Ctrl+U for at understrege den markerede tekst.

  • Tryk på Ctrl + Mellemrumstasten for at fjerne alle typografier fra den markerede tekst.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje skal du skrive * (stjerne) og derefter trykke på Mellemrumstasten eller Tab-tasten.

 2. Skriv den tekst, du vil. Et element på en udfyldt runde punkttegn oprettes automatisk, når du trykker på Enter.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelsen af listen.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje, Skriv 1. (tallet 1 efterfulgt af et punktum), og tryk derefter på mellemrumstasten eller tab.

 2. Skriv den ønskede tekst. En nummereret listeelement oprettes automatisk, når du trykker på Enter.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelsen af listen.

Tilføje billeder

Du kan bruge grafik og billeder til at gøre dine præsentationer mere livlige.

Bemærk!: Følgende trin forudsætter, at dine billeder er gemt i mappen Billeder på din pc.

 1. Når der er fokus på et dias, skal du trykke på tabulatortasten for at gå gennem dens pladsholdere. Din skærmlæser læser typen pladsholder, når du flytter, for eksempel "Titel i tekstfeltet tekstfelt."

 2. Når du finder den pladsholder, hvortil du vil tilføje et billede, skal du trykke på Alt+N, P. Dialogboksen Indsæt billede åbnes. Dialogboksen viser som standard mappen Billeder på din pc.

 3. Fokus er først i feltet filnavn. Begynd at skrive navnet på dit billede. På listen over filer, der passer opdateres, mens du skriver. Hvis du vil angive på listen, skal du trykke på Ctrl + pil ned for og derefter trykke på pil ned for at gennemse søgeresultater. Din skærmlæser læser filerne, når du flytter gennem listen.

 4. Tryk på Enter for at tilføje billedet til den valgte pladsholder i præsentationen.

Tilføje talerens noter

Du kan indsætte nyttige fakta og noter i talerens noter og henvise til dem under præsentationen.

 1. For at bekræfte at ruden Noter er åben for den slide, du vil indsætte bemærkninger i, skal du vælge visningen Normal ved at trykke på Alt+W, L.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Slidenoter, rude."

 3. Skriv dine noter

 4. Tryk på F6 for at vende tilbage fokus til sliden, indtil du høre "Slide," efterfulgt af diasnummeret.

  Tip!: Nogle gange din skærmlæser mister fokus og kan ikke læse en slidetitel. Hvis dette sker, kan du trykke på Alt + Tab to gange for at forsøge at flytte fokus fra vinduet PowerPoint og igen.

Præsentere dine slides til et publikum

Når præsentationen er klar, er det nemt at vise til andre.

 1. Åbne præsentationen i PowerPoint.

 2. Tryk på F5 for at starte slideshowet.

 3. Tryk på mellemrumstasten for at gå til næste slide. Tryk på Tilbage for at gå til den forrige slide.

 4. Tryk på Esc for at afslutte slideshowet.

Yderligere oplysninger finder du referere til Brug af tastaturgenveje til at fremvise PowerPoint-præsentationer og bruge en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med dit tastatur og VoiceOver skærmlæser indbyggede macOS til at oprette, læse, og rediger præsentationer. En PowerPoint præsentation er et diasshow. De enkelte dias er et lærred til billederne, ord, og figurer, der hjælper dig med at opbygge din historie.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i PowerPoint til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • PowerPoint har forskellige visninger, der er udviklet til at udføre forskellige opgaver. For eksempel for at føje indhold til dine slides, arbejder du normalt i Normal visning, eller måske i Dispositionsvisning Hvis du vil oprette en disposition eller et storyboard til præsentationen. Visningen Diasshow fungerer til at præsentere dine dias på en computer, mens Præsentationsvisning er praktisk til at vise forskellige skærmbilleder til præsentationsvært og målgruppen.

I dette emne

Åbn PowerPoint

 1. På din Mac skal du trykke på Command+Shift+A, for at åbne visningen Programmer i Søgevindue.

 2. Skriv M for at gå direkte til de programmer der starter med et "M".

 3. Tryk på TAB, indtil du høre: "Microsoft PowerPoint-programmet."

 4. For at åbne PowerPoint skal du trykke på kommando + pil ned for.

Logge på din Microsoft-konto

Log på din Microsoft-konto for at få mest muligt ud af funktionerne PowerPoint.

 1. Gør et af følgende:

  • Åbn PowerPoint, som beskrevet i Åbne PowerPoint.

  • Hvis du allerede redigerer en præsentation i Normal visning og vil du logge på, skal du trykke på Shift + kommando + P. Du hører: "Ny fra skabelon".

 2. Du lander i visningen skabeloner. Tryk på TAB, indtil du høre: "Log på Kontoindstillinger, menuknap."

 3. Tryk på mellemrum. Log på dialogboksen åbnes. Du hører: "Indtaste din mail eller telefonnummer."

 4. Skriv dit nummer som mail eller telefonnummer, og tryk derefter på ENTER. VoiceOver læser: "Din adgangskode, sikker redigere tekst".

 5. Skriv din adgangskode, og tryk på ENTER. Hvis du hører "Begynde at bruge PowerPoint knappen", skal du trykke på mellemrumstasten for at gå til programmet.

 6. Når du har logget på, skal du trykke på ENTER for at starte en tom præsentation.

  Bemærk!: Hvis du bruger en konto i en organisation, kan trinnene til at logge på være en smule anderledes. For eksempel er du muligvis nødt til at bruge en pinkode eller et chipkort.

  Tip!: Hvis du ikke har logget af PowerPoint sidste gang, du brugte den, åbnes programmet uden at spørge du logge på.

Åbn en præsentation

 1. Tryk på kommando + O i PowerPoint.

  Der åbnes en dialogboks for at vælge placeringen, og filen. Hvis du tidligere har åbnet en PowerPoint-fil, kan denne fil er allerede markeret.

 2. Brug Tab-tasten og piletasterne til at navigere i dialogboksen. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at åbne en liste i dialogboksen. Hvis du vil vælge og åbne en fil, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum, når du er placeret på filen.

Læse slide-indholdet

Du kan arbejde med dine slides i flere visninger, som tilbyder unikke funktioner i PowerPoint. Du kan læse slide indholdet i hver visning.

Læs slideindhold i normal visning

 1. Tryk på Command+1 for at gå til visningen Normal.

 2. Tryk på F6 flere gange for at gå til Miniatureruden i præsentationen PowerPoint.

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast Ned, for at åbne menuen.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned for at navigere i slides i Miniatureruden. VoiceOver meddeler slide-titlerne, efterhånden som du flytter.

 5. Når du er på miniaturen for et dias, du vil læse, skal du trykke på tabulatortasten for at flytte til slideområdet.

 6. Hvis du vil markere hele indholdet af sliden, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned. VoiceOver læser antallet af elementer på sliden og navnet på det element, der aktuelt er markeret. På et slide, der indeholder et titeltekstfelt og et tekstfelt med tekstindhold, meddeler VoiceOver: "I Slideeditorruden, layoutområdet, 2 elementer, Titeltekstfelt, tekstfelt."

 7. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge og læse indholdet af et tekstfelt. VoiceOver læser teksten.

 8. For at flytte til det næste element på slidet skal du først trykke på Control+Option+Shift+Piletast op for at vende tilbage. Tryk derefter på Piletasten ned.

 9. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge og læse indholdet af et elementet. VoiceOver læser teksten.

Læs slidetitler i visningen Slidesortering

 1. Gå til visningen Slidesortering, skal du trykke på kommando + 2. VoiceOver læser titlen på det dias, der aktuelt er markeret.

 2. Bruge piletasterne til at navigere gennem slides og sektioner. VoiceOver læser titlerne, efterhånden som du flytter.

Læs slidenoter i Notesvisning

 1. For at gå til visningen Noter skal du trykke på kommando + 3. Du hører: "Noter sidevisning layoutområde".

 2. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge siden og gå til det første element på siden. Det første element er et billede af sliden.

 3. Tryk på tasten Tab for at gå til afsnittet Noter. VoiceOver læser og markerer noter teksten.

Læs slideindhold i Dispositionsvisningen

 1. Tryk på Command+4 for at gå til Dispositionsvisningen.

 2. Tryk på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Dispositionsrude, layoutområde."

 3. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge ruden. VoiceOver læser indholdet af slidesne begyndende fra det første slide.

Læs talerens noter i Præsentationsvisning

 1. Gå til Præsentationsvisning, skal du trykke på Alternativ + Retur.

 2. For at gå til sektionen præsentationsværtens noter, skal du trykke på CTRL + Alternativ + højre eller venstre piletast gentagne gange, indtil VoiceOver læser: "noteruden, layoutområde."

 3. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge noterne så læser VoiceOver dem op. Hvis du vil annullere markeringen, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast op.

Læs slideindhold i visningen Slideshow

 1. For at starte et SlideShow skal du trykke på Kommando + Shift + Retur.

 2. For at læse alt hvad der er på et slide, skal du trykke på Control+Option+A.

  For at læse elementer separat skal du først trykke på Ctrl + Alt + Skift + pil ned pil for at angive diasset. Tryk på CTRL + Alternativ + højre pil for at gå områderne. VoiceOver læser elementer og tekster, som du lander på dem.

Oprette en ny tom præsentation

Oprette en ny tom præsentation for at komme hurtigt i gang. Du kan tilføje et foruddefineret tema senere for at give præsentationen et elegant udseende.

Alternativt kan du oprette en præsentation fra en skabelon. Finde en vejledning, gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Start PowerPoint. PowerPoint åbnes i en visning, som viser en liste over tilgængelige skabeloner og temaer. Der er fokus på indstillingen tom præsentation.

 2. Hvis du vil oprette en tom præsentation, skal du trykke på ENTER. Præsentationen åbnes i visningen Normal.

 3. For at flytte til pladsholderen til titlen på det første dias, skal du trykke på tabulatortasten. VoiceOver læser: "tekst er markeret. Du er på et tekstområde, inde i en tekstboks." Skriv din egen titel. Tryk på Esc, når du er færdig med at skrive.

 4. Tryk på tabulatortasten for at flytte til den næste pladsholder. VoiceOver læser: "tekst er markeret. Du er på et tekstområde, inde i en tekstboks." Skriv din egen undertitel. Tryk på Esc, når du er færdig med at skrive.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordineret farveskemaer, baggrunde, typografi og placeringen af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til at ændre det overordnede udseende af præsentationen hurtigt.

 1. I normale visning af din præsentation, tryk på F6, indtil du høre den aktuelt markerede fane, for eksempel "Home markeret under fanen."

 2. Tryk på tasten venstre eller højre pil, indtil du høre "Design, under fanen" og derefter trykke på mellemrumstasten.

 3. Tryk på TAB, indtil du høre: "Office-tema, valgt knaps" er tale om temagalleriet.

 4. Tryk på tasten højre pil, indtil du høre det tema, du ønsker, og tryk derefter på mellemrum for at markere den.

Indsæt en ny slide

Tryk på Kommando + Shift + N for at tilføje et nyt dias, der er baseret på layoutet for den aktuelle slide.

Tilføj tekst til en slide

 1. Tryk på Kommando+1 for at sikre, at du er i visningen Normal.

  Tip!: Du kan også indsætte indhold i dine slides i konturvisning. Tryk på Kommando+4 for at skifte til Konturvisning.

 2. For at flytte til en pladsholder på diasset, skal du trykke på tabulatortasten.

 3. Skriv teksten.

Formatere din tekst

Med formatering, kan du forbedre læsbarheden i teksten og skabe opmærksomhed om det er vigtigt. PowerPoint indeholder mange muligheder for at formatere skrifttypen indhold, som lister, links, farver og forskellige formateringsindstillinger.

 • Sådan føjer du lister til din tekst:

  • Hvis du vil indsætte en liste med punkttegn, Skriv * og tryk på mellemrum, Skriv listeelementet og tryk på ENTER.

  • Hvis du vil indsætte en opstilling med tal/bogstaver, skal du skrive 1. og trykke på mellemrumstasten, Skriv listeelementet, og tryk på ENTER.

 • Sådan bruger du andre tekstformateringsindstillinger:

  • Hvis du vil anvende fed skrift, skal du trykke på Kommando+B.

  • Hvis du vil anvende kursiv, skal du trykke på Kommando+I.

  • Hvis du vil anvende understregning, skal du trykke på Kommando+U.

  • Hvis du vil øge skriftstørrelsen, skal du trykke på Kommando+Skift+>.

  • Hvis du vil reducere skriftstørrelsen, skal du trykke på Kommando+Skift+<.

  • Tryk på Kommando+T for at åbne dialogskærmen Skrifttype for at få yderligere skrifttypeformateringsindstillinger, f.eks. skriftfarve. Tryk på tabulatortasten for at flytte rundt i dialogboksen. Hvis du vil markere et element, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 • Hvis du vil tilføje et link, skal du trykke på kommando + K.

Gemme præsentationen

Tryk på Kommando+S for at gemme din præsentation. Tryk på Kommando+Skift+S for at gemme den samme præsentation under et andet navn, en anden placering eller et andet filformat.

Oplysninger om, hvordan du gemmer i et andet format eller i et format, der er kompatible med tidligere versioner af PowerPoint, kan du referere til Brug en skærmlæser at gemme din præsentation i PowerPoint.

Tilføje billeder

 1. Tryk på F6 gentagne gange, indtil du står på en fane.

  Der er 8 faner i alt, og den, du leder efter, er fanen Indsæt. Det er nr. to fra venstre. Tryk på Venstre eller Højre piletast, hvis du vil flytte mellem fanerne. Når du er på fanen Indsæt meddeler VoiceOver: "Indsæt, fane, 2 ud af 8." Hvis du vil vælge fanen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 2. På fanen Indsæt skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Billeder, menuknap." Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 3. Du kan flytte rundt i menuen ved at trykke på pil op eller ned. VoiceOver meddeler menuindstillingerne. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Der åbnes en dialogboks til at vælge en fil. Brug Tabulator og piletasterne for at navigere i dialogboksen. Hvis du vil indsætte billedet, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

For at få yderligere oplysninger om at arbejde med billeder skal du læse Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføje talerens noter

Du kan tilføje talerens noter, som minder dig om, hvad du skal sige, når du præsenterer for en målgruppe.

 1. Tryk på kommando+1 for at gå til visningen Normal.

  Tip!: For at tilføje talerens noter i Notevisningen i stedet skal du følge instruktionerne i Tilføj talerens noter.

 2. Gå til den slide, hvor du vil tilføje noter, og derefter trykke på CTRL + Alternativ + højre pil, indtil VoiceOver læser: "Noteruden, layoutområde."

 3. Skriv dine noter til sliden. Når du er færdig, skal du trykke på F6 for at forlade noteruden.

Præsentere dine slides til et publikum

 1. For at starte et SlideShow skal du trykke på Kommando + Shift + Retur.

 2. Bruge følgende genvejstaster til at navigere igennem slides:

  • Tryk på N for at gå til næste slide.

  • Tryk på P for at gå til den forrige slide.

  • Tryk på Function+Højre piletast for at gå til den sidste slide.

  • Tryk på Function+Venstre piletast for at gå til den første slide.

  • For at åbne genvejsmenuen skal du trykke på Control+Option+Skift+M. Naviger i indstillingerne i menuen med Piletasten ned. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt.

   For eksempel for at gå til et bestemt dias i præsentationen, skal du trykke på pil ned, indtil du høre: "efter titel, undermenuen." Tryk på tasten højre pil én gang til at flytte til undermenuen, og pil ned for at gå slides. VoiceOver læser slidetitlerne, som du lander på dem. Når på et dias, du vil gå til, skal du trykke på CTRL + ALT + mellemrum og diasset åbnes.

 3. Tryk på Esc for at afslutte slideshowet.

Yderligere oplysninger finder du referere til Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint til Mac

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med VoiceOver skærmlæser indbyggede iOS til at oprette, læse, og rediger præsentationer. En PowerPoint præsentation er et diasshow. De enkelte dias er et lærred til billederne, ord, og figurer, der hjælper dig med at opbygge din historie.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint

 1. Stryg mod højre eller venstre med tre fingre for at gå startskærmen, hvor appen PowerPoint er på din iPhone.

 2. Stryg derefter mod højre med én finger, indtil VoiceOver meddeler appen.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne appen.

Logge på din Microsoft-konto

Log på din Microsoft-konto for at få mest muligt ud af funktionerne PowerPoint.

 1. Gør et af følgende:

  • Åbn PowerPoint, som beskrevet i Åbne PowerPoint. Visningen konto åbnes.

  • Hvis du allerede redigerer en præsentation i visningen Normal, stryg til venstre eller højre, indtil du høre "Gem og Luk" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Seneste overskrift." Skub én finger hen over nederst højre hjørne af skærmen, indtil du høre "Konto knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre på højre, indtil du høre "Logge på knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Slide én finger hen over skærmen, indtil du høre: "mail, telefon eller Skype, tekstfelt, kræves."

 4. Dobbelttryk på skærmen, og brug af skærmtastaturet til at angive din mailadresse, telefonnummer eller Skype-adresse.

 5. Skub én finger hen over den øverste halvdel af skærmen, indtil du høre "Knappen Næste", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Indtast adgangskode".

 6. Dobbelttryk på skærmen, og brug af skærmtastaturet til at skrive din adgangskode.

 7. Slide én finger hen over den øverste del af skærmbilledet indtil du høre "Logge på knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Åbn en præsentation

 1. Når du åbner PowerPoint, åbnes den i visningen, hvor du slap den tidligere. Hvis du har lukket appen helt, åbnes den i visningen listen over de seneste præsentationer. Naviger til listen over og elementer på den, stryg mod højre, indtil du høre VoiceOver offentliggøre listeelementerne.

 2. Hvis du ikke har nogen seneste filer, eller du vil åbne en anden fil, skal du stryge til højre indtil VoiceOver meddeler: "Åbn, knap". Dobbelttryk på skærmen for at vælge den.

 3. Stryg til højre for at gå frem på listen over steder. For at gå tilbage til listen skal du stryge til venstre. For at åbne en fil eller mappe skal du dobbelttrykke på skærmen, når du er på elementet.

Læs slideindholdet

 1. Åbn præsentationen i PowerPoint.

 2. Stryg til højre gentagne gange, indtil du når tekstfeltet slidetitel. VoiceOver læser slidetitlen.

 3. For at flytte til det næste tekstfelt på sliden skal du stryge til højre igen. VoiceOver læser indholdet af tekstfeltet.

 4. For at skifte til en anden slide skal du blive ved med at stryge til højre, indtil du når ruden med miniatureslides under den aktuelle slide. For at navigere i miniatureruden skal du blive ved med at stryge til højre, indtil du hører VoiceOver meddele næste slide. Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge og åbne sliden.

  Bemærk!: Hvis du bruger telefonen i vandret position, vises ruden med miniatureslides til venstre for sliden og du skal stryge til venstre i stedet.

 5. For at læse slideindholdet skal du stryge til venstre gentagne gange, indtil du når sliden. VoiceOver læser indholdet.

  Bemærk!: Hvis du bruger telefonen i vandret position, skal du stryge til højre for at læse indholdet af sliden.

Naviger igennem slides

For at navigere blandt slideminiaturerne i visningen Normal (den visning, der åbnes, når du åbner en PowerPoint præsentation), skal du holde at stryge, højre, indtil du når slideminiaturerunden. VoiceOver læser, f.eks.: "Slide 1 af 9, <slide title>". Stryg til højre for at gå til næste Slide.

At navigere mellem slides i visningen Slideshow:

 • Stryg til venstre med tre fingre for at gå til næste slide.

 • Stryg til højre med tre fingre for at gå til den forrige slide.

Oprette en ny tom præsentation

Oprette en ny tom præsentation for at komme hurtigt i gang. Du kan tilføje et foruddefineret tema senere for at give præsentationen et elegant udseende.

Alternativt kan du oprette en præsentation fra en skabelon. Finde en vejledning, gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint. Du lander på enten en listen over tilgængelige skabeloner og temaer at se eller på den seneste visning, der viser dine seneste præsentationer.

  Tip!: Hvis du vil flytte fra redigeringsvisningen til visningen seneste, stryge venstre eller højre, indtil du høre "Gem og Luk, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Skub én finger på tværs af nederst på skærmen, indtil du høre "Knappen Ny", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Tom præsentation".

 3. Dobbelttryk på skærmen for at oprette en tom præsentation.

  Præsentationen åbnes, og fokus er på den nye slide.

 4. Redigere ny slide, stryg til højre, indtil du høre det første element pladsholder på sliden, for eksempel "titel i tekstfeltet" og derefter dobbelttrykke på skærmen for at markere den. Dobbelttryk på skærmen for at skrive tekst i pladsholderen. Brug af skærmtastaturet til at skrive din tekst.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordineret farveskemaer, baggrunde, typografi og placeringen af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til at ændre det overordnede udseende af præsentationen hurtigt.

 1. I redigeringsvisning i din præsentation, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Vis bånd, knappen," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører den aktuelt markerede fane, for eksempel "under fanen hjem."

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne fanemenuen.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Design, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Temaer, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Skub én finger på tværs af nederst på skærmen for at gå tilgængelige temaer. VoiceOver læser temaerne, som du lander på dem.

 6. Når du lander på det tema du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Indsætte et nyt dias

Du kan tilføje et nyt dias i præsentationen med en knap i miniatureruden i PowerPoint. For at gå til knappen skal du stryge til højre, indtil VoiceOver læser: "ny slide, knappen". Dobbelttryk på skærmen for at tilføje en ny slide.

Gem din præsentation

 1. I PowerPoint præsentationen, stryge til venstre eller højre indtil VoiceOver læser: "Luk fil, knappen". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

  Tip!: Du kan også anbringe din finger på skærmen og trække den rundt for at undersøge elementerne på skærmen. VoiceOver læser elementerne, når du lander på dem. Træk eksempelvis fingeren til øverste venstre hjørne af skærmen for at finde knappen Luk fil.

 2. Hvis du gemmer præsentationen for første gang, bekræfter PowerPoint, at du vil gemme. Stryg til højre, indtil VoiceOver læser: "Gem ellipser, knappen". Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Skriv et navn for præsentation ved hjælp af skærmtastaturet.

 4. Træk din finger på skærmen for at finde den placering hvor du vil gemme. Det kan f.eks være din telefon eller en placering på OneDrive. VoiceOver meddeler placeringerne, efterhånden som du flytter. Når du lander på den placering, du ønsker at gemme på, skal du blot løfte din finger og dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil åbne en mappe, skal du stryge mod højre, indtil du lander på den mappe, du vil åbne og derefter dobbelttrykke.

 5. For at gemme præsentationen skal du stryge venstre, indtil du hører "Gem, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Præsentationen gemmes.

Tilføj tekst til en slide

 1. I en PowerPoint præsentation, gå til diasset hvor du vil tilføje tekst. For en titel tekstboks VoiceOver læser: "Kald tekstboks, tekstboks, tekstfelt." For et tekstfelt, VoiceOver læser: "tekstboks, tekstboks, tekstfelt." Dobbelttryk for at markere tekstboksen.

 2. For at skrive med skærmtastaturet skal du trække din finger hen over den nederste del af skærmen, indtil VoiceOver meddeler det bogstav, du vil bruge. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge bogstavet. Når du er færdig med at skrive, skal du anbringe din finger på skærmen og trække den til knappen Skjul tastatur. Knappen er placeret halvvejs oppe på skærmen i nærheden af den højre kant. For at skjule tastaturet skal du løfte din finger og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre for indtil VoiceOver læser for at flytte til det næste tekstfelt, anden tekstboksen.

 4. Dobbelttryk på skærmen for at begynde at tilføje tekst til feltet. Brug skærmtastaturet til at skrive.

Formatere din tekst

Med formatering, kan du forbedre læsbarheden i teksten og skabe opmærksomhed om det er vigtigt. PowerPoint indeholder mange muligheder for at formatere skrifttypen indhold, som lister, links, farver og forskellige formateringsindstillinger.

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Kontrollér, at tastaturet er skjult. Hvis du vil skjule tastaturet, skal du anbringe din finger på skærmen og trække den til knappen Skjul tastatur. Knappen er placeret halvvejs oppe på skærmen i nærheden af den højre kant. Når VoiceOver meddeler knappen, skal du løfte din finger og dobbelttrykke på skærmen.

 3. For at vælge grundlæggende skrifttypeformateringsindstillinger som f.eks. fed, kursiv eller understreget, skal du stryge til højre, indtil VoiceOver meddeler knappen du ønsker. Dobbelttryk derefter på skærmen for at anvende indstillingen.

Tilføj en opstilling med punkttegn

 1. Gå til det tekstfelt på det slide, hvortil du vil tilføje listen.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Punktopstilling, knap." Dobbelttryk på skærmen for at begynde at tilføje punktopstillingen.

Tilføj en opstilling med tal.

 1. Gå til det tekstfelt på det slide, hvortil du vil tilføje listen.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Opstilling med tal, knap." Dobbelttryk på skærmen for at tilføje en opstilling med tal.

Øge skriftstørrelsen

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Vis bånd, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Skrifttyper, <navnet på den aktuelle skrifttype>, <den aktuelle skriftstørrelse>, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Plus, knap." Dobbelttryk på skærmen for at øge størrelsen med ét point.

Mindske skriftstørrelsen

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Vis bånd, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Skrifttyper, <navnet på den aktuelle skrifttype>, <den aktuelle skriftstørrelse>, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Minus, knap." Dobbelttryk på skærmen for at mindske størrelsen med ét point.

Ændre skriftfarven

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Vis bånd, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge knappen.

 3. Menuen Hjem åbnes. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Skriftfarve, knap." Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Skriftfarve.

 4. Stryg til højre for at navigere i indstillingerne. Når du lander på den farve, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

Tilføje talerens noter

Du kan tilføje talerens noter, som minder dig om, hvad du skal sige, når du præsenterer for en målgruppe.

 1. Åbne præsentationen i visningen Normal i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Noter, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. VoiceOver meddeler: "Slidenoter, tekstfelt, tekstfelt." Dobbelttryk på skærmen for at åbne noteområdet til redigering.

 4. Skriv dine noter, ved hjælp af skærmtastaturet.

 5. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil VoiceOver meddeler knappen Luk. Dobbelttryk på skærmen for at lukke området talerens noter.

Præsentere dine slides til et publikum

 1. Åbne præsentationen i PowerPoint.

 2. Stryg til højre med én finger, indtil VoiceOver meddeler: "Start slideshow fra denne slide, knap". Dobbelttryk på skærmen for at starte slideshowet.

 3. Stryg til venstre med tre fingre for at gå til næste slide. Stryg til højre med tre fingre for at gå til den forrige slide.

 4. VoiceOver læser indholdet af det første tekstfelt, når du lander på et slide. For at læse resten af indholdet på sliden skal du stryge højre med én finger. Fokus flyttes til det næste element, og VoiceOver læser indholdet.

  Tip!: Når du hører en bankelyd, er du nået slutningen af sliden, og der er intet yderligere indhold at læse.

Yderligere oplysninger finder du referere til Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Afslut visningen Slideshow

Hvis du vil afslutte slideshowet i slutningen af præsentationen, skal du bare stryge til venstre med tre fingre. Slideshowet afsluttes, og du vender tilbage til visningen Normal.

For at afslutte slideshowpræsentationen kan du til enhver tid:

 1. Stryge nedad med tre fingre i visningen Slideshow for at få vist slideshowværktøjslinjen.

 2. Placer en finger på skærmen og træk den langsomt til øverste venstre hjørne. VoiceOver meddeler: "Afslut slideshow, knap."

 3. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at afslutte slideshowet.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint til Android med TalkBack, indbyggede Android skærmlæseren, til at oprette, læse og redigere præsentationer. En PowerPoint præsentation er et diasshow. De enkelte dias er et lærred til billederne, ord, og figurer, der hjælper dig med at opbygge din historie.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint, og log på

Få det bedste ud af funktionerne PowerPoint til Android og tage dine præsentationer med dig, uanset hvor du er ved at logge på PowerPoint. Du kan også bruge appen uden at logge på.

 1. På startskærmen eller i Apps-menuen for din enhed skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "PowerPoint", og derefter dobbelttrykke på skærmen. PowerPoint til Android åbner.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Log på", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Få tingene gjort på farten."

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Log på, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Bemærk!: Hvis du ikke har en konto, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilmeld dig gratis", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Åbne den skærmtastaturet, dobbelt – fanen skærmbilledet og derefter skrive den mailadresse, telefonnummer eller Skype-adresse, som du brugte til at oprette din konto.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Næste, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du dobbelttrykke på skærmen, og herefter skrive din adgangskode.

 7. Stryg til højre, indtil du hører "Log på, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Åbne en præsentation

I PowerPoint, kan du hurtigt vil åbne en præsentation, som du har arbejdet på for nylig, eller du kan søge i OneDrive eller din enhed til filen.

 1. I visningen åbning af PowerPoint stryg til højre, indtil du høre "Knappen Åbn" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Hvis du hurtigt vil åbne en præsentation, som du for nylig har arbejdet på, skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på præsentationen, og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. I menuen Åbn skal du stryge til højre, indtil du hører den placering, som du ønsker, og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører navnet på din præsentation, og dobbelttryk herefter på skærmen. Præsentationen åbnes i Læsevisning.

 4. Flyt til Redigeringsvisning ved at stryge til højre, indtil du hører: "Slide et, markeret."

 5. Dobbelttryk på skærmen. Du hører nu: "Rediger, knap".

 6. Dobbelttryk på skærmen. Præsentationen åbnes i Redigeringsvisning.

Læs slideindhold i Redigeringsvisning

Du kan kontrollere indholdet af slides, mens du arbejder på præsentationen i Redigeringsvisning.

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Slidenummer, kontrolelement for slide". Fokus er nu på hovedindholdsområdet.

 2. Stryg til højre, og TalkBack meddeler det første slideelement. Hvis elementet er et tekstelement, læser TalkBack indholdet højt.

 3. Stryg til højre, indtil du har lyttet til alle elementer på din slide.

 4. Hvis ruden noter er åben og har talerens noter, skal du stryge til højre, indtil du høre: "Slidenoter," efterfulgt af talerens noter.

Læs slideindhold i andre visninger

 • I visningen Slideshow meddeler TalkBack automatisk indholdet af sliden, når du åbner den. Du kan også stryge langsomt med en finger øverst på skærmen, og så vil TalkBack meddele slideelementerne og deres indhold.

 • I Læsevisning skal du stryge mod venstre eller højre. TalkBack meddeler slidenummeret, overskriften, og om sliden har noter eller kommentarer.

Naviger igennem slides

Kontrollér, at dine slides er i den rigtige rækkefølge, og at alt indhold er i præsentationen.

 • Stryg til venstre i redigeringsvisning til at flytte til det næste dias med to fingre. For at gå til det forrige dias, skal du stryge højre med to fingre.

 • I Læsevisning skal du stryge til højre med en finger for at gå videre til næste slide. For at gå til forrige slide skal du stryge til venstre med en finger.

Oprette en ny tom præsentation

Oprette en ny tom præsentation for at komme hurtigt i gang. Du kan tilføje et foruddefineret tema senere for at give præsentationen et elegant udseende.

Alternativt kan du oprette en præsentation fra en skabelon. Finde en vejledning, gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint til Android. Du lander i visningen seneste, der viser dine seneste præsentationer.

  Tip!: For at gå fra visningen Miniaturer til menuen Filer skal du stryge til venstre, indtil du hører "Fil, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fil, menu, Åben".

  Tip!: For at gå fra visningen Redigering til menuen Filer skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Ikke markeret, Tilbage-kontakt", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til venstre, indtil du hører "Fil, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Menuen Filer, Åbn".

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Ny, knap", og dobbelttryk så på skærmen. Du hører: "Tom præsentation".

 3. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede skabelon. Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Præsentationen åbner i visningen Miniaturer, og fokus er på den nye slide.

 4. For at begynde at redigere den nye slide skal du stryge til højre, indtil du hører "Valgt, første slide", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Rediger, knap." Dobbelttryk på skærmen. Sliden åbner i visningen Redigering.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordineret farveskemaer, baggrunde, typografi og placeringen af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til at ændre det overordnede udseende af præsentationen hurtigt.

 1. I redigeringsvisning, stryge mod venstre, indtil du høre "Knappen flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Under fanen menuen" efterfulgt af den aktuelt markerede fane.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Design, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Temaer, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Temaer"

 5. Stryg til højre, indtil du hører det ønskede tema, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Den markerede menu anvendes på hele præsentationen, og fokus går tilbage til fanen Design.

Indsætte et nyt dias

Du kan føje lige så mange slides, som du ønsker, til din præsentation.

 1. I redigeringsvisning, stryge højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "under fanen menuen, <current tab> markeret".

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Ny slide, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Den nye slide er nu blevet tilføjet og vises i hovedindholdsområdet.

Gemme præsentationen

Hvis du er logget på, gemmer PowerPoint automatisk din præsentation til OneDrive, mens du arbejder. Hvis du vil gemme en kopi af præsentationen på din enhed, er det nemt med TalkBack.

 1. I Læsevisning skal du stryge til venstre, indtil du hører "Gem, knap", og herefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menuen Filer er åben."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Gem som, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Åbn skærmtastaturet ved at dobbelttrykke på skærmen og derefter skrive det filnavn, som du vil gemme filen under.

 4. Når du er færdig, skal du stryge mod venstre, indtil du hører den placering, hvor du vil gemme filen, f.eks. "Denne enhed, præsentationer." Dobbelttryk på skærmen for at vælge placeringen.

 5. Stryg mod venstre eller højre til den mappe, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Gem, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Filen er blevet gemt, og fokus går tilbage til Læsevisning.

Tilføje tekst

Du kan bruge TalkBack til nemt at tilføje tekst i slides og få dit budskab igennem.

 1. I Redigeringsvisning skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Slidenummer, kontrolelement for slide". Fokus er nu på hovedindholdsområdet.

 2. Stryg til højre, og TalkBack meddeler det første slideelement. Hvis elementet er et tekstelement, hører du: "Tekstfeltet Titel" eller "Tekstfelt."

 3. Dobbelttryk på skærmen på tekstelementet. Du vil høre: "<Tekstfelttype>, markeret, Klip, knap." En kontekstmenu åbner, og fokus er på knappen Klip.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger tekst, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Viser <tastatursprog> tastatur."

  Tip!: Hvis du vil indsætte en kopieret tekst, skal du stryge til højre, indtil du hører "Sæt ind, knap" og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil skrive tekst, skal du trække fingeren hen over den nederste halvdel af skærmen. TalkBack meddeler tegnene på skærmtastaturet. Når du hører et tegn, som du ønsker, skal du løfte din finger. Tegnet føjes til tekstfeltet.

  Hvis forudsigelig tekstindtastning er aktiveret, kan du vælge de foreslåede ord på samme måde.

Formatere tekst

Hvis du vil gøre præsentationen mere tilgængelig for forskellige målgrupper, kan du f.eks. øge skriftstørrelsen eller anvende fed formatering for at gøre teksten nemmere at læse.

 1. I visningen Redigering skal du flytte over til det tekstfelt, som du vil formatere, som beskrevet i Tilføj tekst.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "ikke er markeret, flere indstillinger, skifte", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "under fanen menuen, <current tab> markeret".

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Hjem, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den formateringsfunktion, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

  Nogle af indstillingerne har undermenuer til formatering. Hvis du vil tilgå undermenuerne, skal du stryge til højre, indtil du hører "<Formateringsindstilling>, menu," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre i undermenuen, indtil du hører den funktion, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

Tilføje billeder

Nogle gange siger et billede mere end tusind ord, så prøv at tilføje et billede for at peppe din præsentation lidt op. Du kan tilføje et billede fra din enhed eller dit skylager.

 1. I Læsevisning skal du stryge til venstre, indtil du hører "Fotos, knap", og herefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Seneste, menu". Menuen Åbn fra åbner. Fokus er på indstillingen Seneste.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den placering, hvor du vil tilføje et billede, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. På den valgte placering skal du navigere til det ønskede billede og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Gem billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Billedet er tilføjet på sliden.

For flere oplysninger om, hvordan du tilføje billeder skal du gå til Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføje talerens noter

Du kan føje påmindelser eller talepunkter til præsentationsværten med talerens noter.

 1. I Redigeringsvisning skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Noter", og herefter dobbelttrykke på skærmen. Ruden Noter åbner i bunden af skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Slidenoter", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Viser <keyboard language> tastatur."

 3. Indtast noteteksten som beskrevet i Tilføj tekst. Tegnene eller ordene tilføjes i ruden Noter.

 4. Når du er færdig skrive, stryg til venstre, indtil du høre "knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus returnerer til slide.

Præsentere dine slides til et publikum

Når det er tid til at dele din præsentation med dit publikum, skal du starte slideshowet.

 1. I redigeringsvisning, med det første dias i præsentationen er åben, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "Præsentationsknappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Markeret, skal du angive et." Visningen Diasshow åbnes med fokus på den første slide i miniatureruden.

 2. Hvis du vil vise det næste dias, skal du stryge mod venstre med to fingre. Hvis du vil gå tilbage og vise det forrige dias, skal du stryge højre med to fingre.

 3. Når du ikke længere vil præsentere, skal du i visningen Slideshow stryge til højre, indtil du hører "Afslut slideshow, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Yderligere oplysninger finder du referere til Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint Mobile med Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows til at oprette, læse, og rediger præsentationer. En PowerPoint præsentation er et diasshow. De enkelte dias er et lærred til billederne, ord, og figurer, der hjælper dig med at opbygge din historie.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint, og log på

 1. På din enhed startskærm stryg til højre, indtil du høre "PowerPoint" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "startside, knappen Ny".

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Logge på knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Lad os komme i logget på."

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du ikke er logget på en anden Office-App på din enhed, eller du vil tilføje en ny konto, stryg til højre, indtil du høre den kontotype, du vil bruge til at logge på og derefter dobbelttrykke på skærmen for at markere den.

  • Hvis du allerede er logget på en anden Office App på din enhed og vil bruge den samme konto, stryg til højre, indtil du høre navnet på kontoen, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at markere den.

 4. Stryg til højre, indtil du høre "Fortsæt med knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du har brugt en ny konto, du høre: "Annuller". Hvis du har brugt en eksisterende konto, er du klar til at bruge PowerPoint Mobile.

 5. Stryg til højre, indtil du høre: "-mailadresse, redigerbar tekst".

 6. Dobbelttryk på skærmen, og brug af skærmtastaturet til at skrive din mailadresse.

 7. Skub én finger på den øverste halvdel af skærmen, indtil du høre "Knappen Næste", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 8. Stryg til højre, indtil du høre "Adgangskode", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den skærmtastaturet vises nederst i skærmbilledet.

 9. Brug skærmtastaturet til at skrive din adgangskode.

 10. Slide én finger på skærmen, indtil du høre "Logge på knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Konto du har føjet til denne app".

 11. Stryg til højre, indtil du høre "Knappen Luk", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "startside, knappen Ny".

Åbne en præsentation

Startsiden har en liste over senest åbnede præsentationer.

 1. Start siden stryg mod højre, indtil du høre navnet på en præsentation, efterfulgt af filens placering på PowerPoint. Hvis den første præsentation på listen ikke er den rigtige, hold at stryge til højre, indtil du finder den, du vil bruge.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne den markerede præsentation. Du hører: "PowerPoint-vindue, slide," efterfulgt af titlen på den første slide. Du er nu i visningen Slidemarkering.

Naviger igennem slides

 1. I visningen miniature og stryg mod højre eller venstre for at navigere mellem slides. Oplæser læser titel og antallet af de enkelte dias.

 2. Når du finder den slide, som du vil åbne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Sliden åbnes i redigeringsvisningen, og du vil høre: "Slide, rude".

 4. Hvis du vil vende tilbage til den miniature, stryg til højre, indtil du høre "fra, tilbage, knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Læs slideindholdet

 1. Stryg til højre, indtil du høre i redigeringsvisning, aktuelle diasnummeret og indholdet af det første element på sliden, efterfulgt af elementtypen.

 2. Bevar at stryge til højre, indtil du har skiftes gennem alle elementerne på sliden.

Oprette en ny tom præsentation

Oprette en ny tom præsentation for at komme hurtigt i gang. Du kan tilføje et foruddefineret tema senere for at give præsentationen et elegant udseende.

Alternativt kan du oprette en præsentation fra en skabelon. Finde en vejledning, gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint Mobile. Du lander på visningen Seneste med de seneste præsentationer.

  Tip!: For at gå fra visningen Miniaturer til menuen Filer skal du stryge til højre, indtil du hører "Fil, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Siden Backstage".

  Tip!: Flytte fra redigeringsvisningen til menuen filer, stryge til venstre eller højre, indtil du høre "hurtig adgang kommandoer, fra tilbageknap," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du høre "Fil knappen", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Backstage siden".

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Ny, knap", og dobbelttryk så på skærmen. Du hører: "Ny, Tom præsentation".

 3. Dobbelttryk på skærmen for at oprette en tom præsentation.

  Præsentationen åbner i visningen Miniaturer, og fokus er på den nye slide.

 4. Dobbelttryk på skærmen for at begynde at redigere den nye slide. Du hører: "Kontekstmenu". Stryg til højre, indtil du hører "Rediger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Sliden åbner i visningen Redigering.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordineret farveskemaer, baggrunde, typografi og placeringen af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til at ændre det overordnede udseende af præsentationen hurtigt.

 1. Når du redigerer et dias, stryge højre, indtil du høre "Flere indstillinger, knappen skjult," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du kan høre "Under fanen Datavælger liste," efterfulgt af den aktuelt markerede fane, for eksempel "Home, der skjules knappen."

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen faner.

 3. Stryg mod venstre eller højre, indtil du høre "Design", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Temaer, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører det ønskede tema, f.eks. "Galleri" eller "Overjordisk", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Anvender temaet."

  Bemærk!: Hvis din enhed skal hente manglende skrifttyper for at anvende det valgte tema, meddeler Oplæser dette.

 6. Skubbe fingeren rundt om den nederste kant af skærmen for at lukke menuen Design, indtil du høre "Flere indstillinger, udvidet, med knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Indsæt en ny slide

PowerPoint tilføjer et nyt dias efter det dias, du senest har åbnet, så før du tilføjer et nyt dias, skal du gå til det rigtige sted, som beskrevet i navigere igennem slides.

 1. I visningen miniature og stryg til højre, indtil du høre "Knappen Ny slide" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Gemme en kopi af præsentationen

 1. I visningen miniature og stryg til højre, indtil du høre "hurtig adgang kommandoer, værktøjslinjen, knappen fil" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du høre "Gem", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Gem åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "Gem en kopi af filen, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du høre den placering, hvor du vil gemme filen, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du høre den mappe, du ønsker, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Næste, knappen applinje", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Hvis du vil ændre navnet på den fil, stryge mod venstre, indtil du høre "Fil navn, redigerbare tekst", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Den skærmtastaturet vises nederst i skærmbilledet.

 8. Brug af skærmtastaturet til at slette det gamle navn og derefter skrive det nye filnavn.

 9. For at gemme kopien af filen, stryg mod højre, indtil du høre "Gem en kopi, knappen app", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Gem lukkes, og fokus vender tilbage til visningen slide markeringen.

PowerPoint gemmer automatisk alle ændringer i præsentationen med det navn, du har angivet.

Tilføje tekst

 1. Når du redigerer et dias i PowerPoint, stryg til højre, indtil du finde den tekstboks, hvor du vil tilføje tekst, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne dialogboksen tekst til redigering.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 3. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

  Fokus forbliver på knappen Tilbage. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til visningen Slidesortering.

Tilføje en liste til et tekstfelt

Du kan føje en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver til et hvilket som helst tekstfelt i præsentationen. Lister hjælper dig med at organisere teksten.

 1. Når du redigerer et dias i PowerPoint, stryg til højre, indtil du finde den tekstboks, hvor du vil føje punkttegn eller tal, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne dialogboksen tekst til redigering.

 2. Sådan tilføjer du punkttegn eller nummerering:

  • Sådan tilføjes en opstilling med punkttegn, stryg til højre, indtil du høre "fra punkttegn", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • For at føje en opstilling med tal, stryge højre, indtil du høre "Fra, nummerering," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive listeelementet.

 4. Hvis du vil tilføje endnu et listeelement, Lad fingeren glide rundt i nederste højre hjørne af skærmen, indtil du høre: "Enter". Dobbelttryk på skærmen for at indsætte et nyt element på listen, og brug af skærmtastaturet til at skrive.

 5. For at afslutte listen skubbe fingeren rundt om den nederste kant af skærmen, indtil du høre: "Tilbage, der skjules knappen." Dobbelttryk på skærmen for at lukke den skærmtastaturet.

  Fokus forbliver på knappen Tilbage. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til visningen Slidesortering.

Tilføje billeder

Du kan bruge et hvilket som helst billede, som du har gemt på din enhed, i præsentationen.

 1. Når du redigerer et dias i PowerPoint, stryg til højre, indtil du høre "fotos knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fotos vindue". Er tale om de seneste foto og Oplæser læser filnavnet.

 2. Stryg til højre, indtil du finder det billede, du vil bruge, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Valgt" efterfulgt af filnavnet på billedet.

 3. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører "Indsæt app, linjeknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Appen Fotos lukkes, og billedet indsættes på sliden.

Tilføje talerens noter

Du kan bruge talerens noter til flere oplysninger eller kommentarer, som ikke skal med i den faktiske præsentation.

 1. Når du redigerer et dias i PowerPoint, stryg mod højre, indtil du høre "Fra, noter, knappen" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du høre "Slidenoter", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 4. Stryg med fingeren omkring øverste højre hjørne af skærm, indtil du hører "Luk, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at lukke tastaturet.

 5. Dobbelttryk på skærmen for at lukke ruden Noter.

Præsentere dine slides til et publikum

 1. Åbn den første slide i din præsentation, du vil give i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Præsenter, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Liggende". Rotér enheden 90 grader mod uret, ellers vil strygeretningen i denne tilstand virke anderledes.

 3. Stryg til højre, indtil du høre "knappen næste dias for", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at flytte til det næste dias.

 4. Dobbelttryk på skærmen for at gå fremad i præsentationen. Når du når til sidste slide, hører du: "Slut på slideshowet". Dobbelttryk på skærmen for at forlade præsentationsvisningen.

 5. Slå din enhed tilbage til stående format.

Yderligere oplysninger finder du referere til Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint Online med tastaturet og en skærmlæser til at oprette, læse, og rediger præsentation. Vi har testet med Oplæser og JAWS, men det kan arbejde sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige hjælp til handicappede i verdensklasse og teknikker.

En PowerPoint præsentation er et diasshow. De enkelte dias er et lærred til billederne, ord, og figurer, der hjælper dig med at opbygge din historie.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger PowerPoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da PowerPoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for PowerPoint Online.

I dette emne

Åbn PowerPoint Online

Log på PowerPoint Online, og tag dine præsentationer med dig overalt.

 1. I din browser skal du gå til Office.com. Siden Log på åbnes.

 2. Tryk på tasten Tab, indtil du høre "-logon til kontoen", og tryk derefter på Enter. Menuen Vælg en konto, åbnes.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende konto til at logge på, skal du trykke på tasten Tab, indtil du høre den konto, du vil, og tryk derefter på Enter. Bruge de legitimationsoplysninger, der er knyttet til kontoen til at logge på.

  • Hvis du vil tilføje en ny konto, tryk på fanen tast, indtil du høre "Brug en anden konto, knappen", og tryk derefter på Enter. Skriv din mailadresse, telefonnummer eller Skype-adresse, og tryk derefter på Enter. Skriv din adgangskode, og tryk på Enter.

 4. Tryk på TAB, indtil du høre "PowerPoint, linket" og derefter trykke på Enter.

 5. PowerPoint Online åbnes. Du hører enten "Microsoft PowerPoint Online" eller "Velkommen til PowerPoint". Der er tale om en ny tom præsentation indstilling.

Åbne en præsentation

I PowerPoint Online kan du hurtigt åbne en præsentation, som du har arbejdet på for nylig, eller du kan søge i dine OneDrive-mapper efter filen.

 1. Åbn PowerPoint Online, og log på.

 2. Tryk på TAB eller Skift + Tab, indtil du høre enten navnet på en nylig præsentation, du vil arbejde på eller en anden placering på fil, og tryk derefter på Enter.

  Hvis du har valgt en anden placering, skal du trykke på tasten Tab og piletasterne for at finde din fil, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: Hvis du allerede arbejder på et dias og ønsker at åbne en anden præsentation skal du trykke på Alt + Windows-tast + F, O. og tryk derefter på fanen for at flytte til filen eller gemme placering i menuen Åbn, og tryk derefter på Enter.

Åbne en præsentation i den fulde version af PowerPoint

Hvis du har den fulde desktopversion af PowerPoint, får du mange flere indstillinger ved arbejde med dine filer. Det er nemt at åbne den fulde version fra PowerPoint Online.

 1. I redigeringsvisning, trykke på Alt + Windows-tast + O. Præsentationen åbnes i desktop-versionen.

 2. Gå tilbage til PowerPoint Online, og tryk derefter på Ctrl + W for at lukke fanen browser.

Læs slideindhold i Redigeringsvisning

Du kan kontrollere indholdet af slides, mens du arbejder på præsentationen i Redigeringsvisning.

 1. Tryk på Ctrl + F6, indtil du høre "Slidepanel" og derefter trykke på Tab-tasten. Skærmlæseren læser det første element på sliden og læser dens indhold.

 2. Tryk på tasten Tab for at flytte til det næste element og læse den.

Læs slideindholdet i visningen Slideshow

 1. I redigeringsvisning, trykke på Alt + Windows-tast + W, og klik derefter B. Det første dias i præsentationen åbnes i visningen SlideShow.

 2. Din skærmlæser begynder automatisk at læse indholdet af sliden. Hvis du vil stoppe skærmlæseren, skal du trykke på Ctrl.

Naviger igennem slides

Kontrollér, at dine slides er i den rigtige rækkefølge, og at alt indhold er med.

 1. I redigeringsvisning, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre antallet af den aktuelle slide. Der er fokus på miniatureruden.

 2. Hvis du vil navigere til ruden Miniature, skal du trykke på pil op eller pil ned. Skærmlæseren meddeler slidens nummer og titel, og om sliden indeholder noter eller kommentarer.

 3. Tryk på Ctrl + F6 for at flytte fra miniatureruden til sliden, indtil du høre "Slidepanel" og derefter trykke på Tab-tasten.

 4. Tryk på Tab for at navigere gennem sliden, indtil du har gennemgået alle elementer på sliden.

Oprette en ny tom præsentation

Oprette en ny tom præsentation for at komme hurtigt i gang. Du kan tilføje et foruddefineret tema senere for at give præsentationen et elegant udseende.

Alternativt kan du oprette en præsentation fra en skabelon. Finde en vejledning, gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint Online. Du lander på en side, der viser seneste præsentationer, et søgefelt, skabeloner og temaer. Der er fokus på skabelonen ny tom præsentation.

  Tip!: Hvis du allerede redigerer en præsentation, trykke på Alt + Windows-tast + F, N for at åbne menuen Ny.

 2. Hvis du vil oprette en tom præsentation, skal du trykke på Enter.

 3. Præsentationen åbnes, og fokus er på den første slide. Hvis du vil gå til titeltekstfeltet, skal du trykke på Tab-tasten.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordineret farveskemaer, baggrunde, typografi og placeringen af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til at ændre det overordnede udseende af præsentationen hurtigt.

 1. I redigeringsvisningen, skal du trykke på Alt + Windows-tast + G, og klik derefter H. Du hører: "Office-tema."

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre det tema, og tryk derefter på Enter.

Indsætte et nyt dias

Du kan føje lige så mange slides, som du ønsker, til din præsentation.

 1. Tryk på Alt + Windows-tast + H, derefter I. Du hører: "Dialogboksen Nyt dias."

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre det slidelayout, du vil indsætte, og tryk derefter på Enter eller Alt + Enter.

Tip!: Du kan hurtigt tilføje et nyt tomt dias, der er baseret på layoutet af det forrige dias i en præsentation, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du høre antallet af den aktuelle slide. Der er fokus på miniatureruden. Tryk på op eller pil ned, indtil du høre det dias, du ønsker, og tryk derefter på Ctrl + M.

Gemme en lokal kopi af præsentationen

PowerPoint Online gemmer automatisk præsentation i OneDrive undervejs. Hvis du vil gemme en kopi af præsentationen på din enhed, er det nemt med skærmlæseren og tastaturgenvejene. Du kan hente præsentationen som enten PowerPoint PPTX, PDF- eller ODP-fil.

Bemærk!: De ændringer, som du foretager i din lokale kopi, gemmes ikke automatisk til den oprindelige fil på OneDrive.

 1. Tryk på Alt + Windows-tast + F, derefter W C. Du hører: "Dialogboksen, Microsoft PowerPoint Online." Fokus i på knappen Hent.

 2. Tryk på Enter for at hente præsentationen. Du hører: "Ny meddelelse."

 3. For at flytte til meddelelsen, tryk på Alt + Windows-tasten + N. Du hører: "Åbn knappen". Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Gem", og tryk derefter på Enter. Filen er downloadet til mappen overførsler i din enhed.

Tilføje tekst

Brug skærmlæseren og tastaturgenveje til nemt at tilføje tekst på slides og få dit budskab igennem.

 1. Hvis du vil flytte fokus til et redigerbart område på en slide, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Slidepanel".

 2. For at flytte til den første pladsholder på diasset, skal du trykke på tabulatortasten. Typen pladsholder er offentliggjort. Hvis det er en pladsholder til tekst, skal du trykke på Enter, og skriv derefter indholdet.

 3. Tryk på F2, når du er færdig.

 4. Hvis du vil flytte til den næste pladsholder, skal du trykke på tabulatortasten. For at redigere pladsholderen, skal du trykke på Enter. Tryk på F2 for at afslutte. Gentag for alle pladsholdere på sliden.

Formatere tekst

Hvis du vil gøre præsentationen mere tilgængelig for forskellige målgrupper, kan du f.eks. øge skriftstørrelsen eller anvende fed formatering for at gøre teksten nemmere at læse.

 1. Hvis du vil flytte fokus til et redigerbart område på en slide, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Slidepanel".

 2. For at flytte til det første redigerbare område på diasset, skal du trykke på tabulatortasten.

 3. Tryk på Enter for at markere det redigerbare område.

 4. Tryk på Ctrl+A for at markere al tekst i området. Hvis du vil markere en del af teksten i området, skal du trykke på piletasterne, indtil du hører teksten, og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletasterne for at markere den ønskede del af teksten.

 5. Brug følgende genveje til at anvende de mest almindelige formateringsindstillinger for markeret tekst:

  • Fed: Ctrl+F

  • Kursiv: Ctrl+K

  • Understregning: Ctrl+U

  • Øge skriftstørrelsen: CTRL +] (højre parentes)

  • Mindske skriftstørrelsen: Ctrl + [(kantet venstreparentes)

 6. For at få adgang til flere formateringsindstillinger, med teksten markeret, trykke på Alt + Windows-tast + H, og tryk derefter på tasten Tab, indtil du høre den formatering, indstilling, du vil, for eksempel "Knappen Opstilling med punkttegn." Tryk på mellemrum for at vælge en indstilling. For at udvide kombinationsfelter, skal du trykke på Alt + pil ned for.

Tilføje billeder

Nogle gange siger et billede mere end tusind ord, så prøv at tilføje et billede for at peppe din præsentation lidt op. I PowerPoint Online kan du tilføje billeder fra dit eget lager eller bruge billeder direkte fra internettet.

Tip!: Tilføje billeder i lige højre placere og bruge et dias, der er baseret på et diaslayout, der er udviklet til billeder, som billede med billedtekst af en bestemt størrelse. Få mere at vide ved at gå til Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføj billeder fra din enhed

 1. På et dias, du vil tilføje et billede, trykke på Alt + Windows-tasten + N og derefter P. Windows Åbn dialogboksen åbnes, fokus i feltet filnavn.

 2. Tryk på tasten Tab og piletasterne, indtil du høre den billedfil, du vil, og tryk derefter på Enter.

Tilføj billeder fra internettet

 1. På et dias, du vil tilføje et billede, trykke på Alt + Windows-tasten + N, derefter F, F. Åbner dialogboksen Søg Bing billeder, der er fokus på søgefeltet.

 2. Skriv dine søgeord, og tryk på Enter.

 3. Tryk på SR tast + venstre eller højre pil, indtil du høre det billede, du vil indsætte, og tryk derefter på Enter for at vælge billedet. Du hører: "Markeret".

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du høre "Knappen Indsæt", og tryk derefter på SR tast + Enter.

Tilføje talerens noter

Du kan føje påmindelser eller talepunkter til præsentationsværten med talerens noter.

 1. Tryk på Ctrl + F6 på det dias, hvor du vil tilføje talerens noter, indtil du høre: "PowerPoint Online, slidenoter."

  Hvis du ikke kan høre "PowerPoint Online, slidenoter", trykke på Alt + Windows-tast + W, og klik derefter VN at få vist ruden slide noter.

 2. Fokus flyttes til ruden noter. Skriv talerens noter for diasset.

Præsentere dine slides til et publikum

Når det er tid til at dele din præsentation med dit publikum, kan du bruge tastaturgenvejene og din skærmlæser til at starte slideshowet.

 1. I redigeringsvisning, trykke på Alt + Windows-tast + W, og klik derefter B. SlideShow afspilles fra det første dias i præsentationen.

  Tip!: Tryk på C for at starte slideshowet fra den nuværende slide.

 2. Tryk på tasten Tab i SlideShow, indtil du høre præsentationsnavn. Fokus flyttes til diasshowet.

 3. Tryk på N for at gå til næste slide. Tryk på P for at gå til forrige slide.

 4. Tryk på Esc for at stoppe med at præsentere. Fokus vender tilbage til Redigeringsvisning.

Yderligere oplysninger finder du referere til Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint Online

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×