Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Brug PowerPoint med tastaturet og en skærmlæser til at oprette, læse og redigere præsentationer. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

En PowerPoint præsentation er et slideshow. Hver slide er et blankt lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint

Hvis du vil åbne PowerPoint, skal du trykke på Windows-tasten, skrive PowerPointog trykke på ENTER. PowerPoint åbnes i en visning, hvor du kan se de seneste præsentationer, et søgefelt, skabeloner og temaer. Fokus er på den tomme præsentations skabelon.

Logge på din Microsoft-konto

Hvis du vil have mest muligt ud af PowerPoint funktioner, skal du logge på din Microsoft-konto.

 1. Gør et af følgende:

  • Åbn PowerPoint som beskrevet i Åbn PowerPoint. Du kan se en oversigt over skabelon visningen. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Log på for at få mest muligt ud af Office", og tryk derefter på ENTER.

  • Hvis du allerede er i gang med at redigere en præsentation i visningen Normal, skal du trykke på alt + F for at åbne menuen filer . Tryk derefter på D, S. I Oplæser hører du: "konto vinduet." I JAWS hører du: "konti."

 2. Skriv din mail eller dit telefonnummer, tryk på ENTER, og tryk derefter på tabulatortasten. Du hører: "adgangskode".

 3. Skriv din adgangskode, og tryk på Enter.

  Bemærk!: Hvis du bruger en konto i en organisation, kan trinnene til at logge på være en smule anderledes. For eksempel er du muligvis nødt til at bruge en pinkode eller et chipkort.

  Tip!: Hvis du ikke loggede af PowerPoint sidste gang, du brugte det, åbnes appen, uden at du bliver bedt om at logge på.

Åbne en præsentation

PowerPoint gemmer en liste over filer, du har åbnet for nylig, så det er nemt at finde dem igen.

 1. Når du har åbnet PowerPoint, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "seneste," efterfulgt af navnet på en præsentation.

 2. Gør et af følgende:

  • Tryk på pil ned-tasten, indtil du hører den ønskede præsentation, og tryk derefter på ENTER.

  • Hvis du ikke hører din præsentation på listen over seneste præsentationer, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "flere præsentationer, link", og trykke på ENTER. Du kan nu se efter præsentationen på din computer eller på de netværksplaceringer, du har forbindelse til, f. eks OneDrive.

Læs slideindhold i normal visning

Hver slide indeholder en eller flere pladsholdere. Disse kan være tekstbokse eller andre indholdselementer.

 1. Når fokus er på en slide, skal du trykke på tabulatortasten for at skifte mellem pladsholderne. Din skærmlæser meddeler pladsholder typen, efterhånden som du flytter mellem dem, f. eks. "titeltekst felt, tekstfelt."

 2. Hvis du vil læse indholdet af pladsholderen, skal du trykke på tasten SR + R.

  Hvis du vil stoppe den fortløbende læsning, skal du trykke på Ctrl.

 3. Efter at have fået læst indholdet skal du trykke på Esc for at returnere fokus til sliden.

Læs slideindhold i andre visninger

Ud over visningen normal får PowerPoint flere andre visninger til at arbejde med slides.

 • Disposition. Indeholder en kun tekstvisning af slide indhold. Hvis du vil åbne dispositionsvisning, skal du trykke på alt + W, P og derefter O. Tryk på CTRL + SKIFT + TAB for at skifte mellem miniaturer og dispositionen i normal visning.

  Bemærk!: Det hænder af Oplæser ikke annoncerer Dispositionsvisningen, efter du har trykket på Alt+W, P, O.

 • Slide sortering. Viser alle dine slides i rækkefølge vandret i rækker, så du nemt kan klippe, kopiere, indsætte og omarrangere slides. Skærmlæsere identificerer slides ved nummer og titel. Hvis du vil åbne visningen slide sortering , skal du trykke på alt + W, I. Tryk på alt + W, L for at vende tilbage til normal visning.

 • Læsning. Giver dig mulighed for at gennemse en præsentation, der svarer til visningen slide show . Hvis du vil åbne læsevisning, skal du trykke på alt + W, D. Tryk på ESC for at vende tilbage til den forrige visning.

 • Slide Master. Giver dig mulighed for at foretage designændringer, som gælder for alle dine slides. Hvis du vil åbne visningen slide Master , skal du trykke på alt + W, M. Fanen slide Master (alt + M) føjes til båndet mellem fanerne fil og hjem . Hvis du vil lukke visningen slide Master , skal du trykke på alt + M, C.

 • Slideshow. Indeholder en fuldskærmsvisning af dine slides til et publikum, mens du præsenterer dem. Tryk på F5 for at starte et slideshow. Tryk på tasten PGDN for at gå frem. Tryk på tasten PGUP for at gå tilbage. Tryk på Esc for at afslutte.

 • Præsentationsvisning. Arbejd med din præsentation med Talerens noter på én computer (f. eks. en bærbar computer), mens publikum får vist notens gratis præsentation på en anden skærm. Hvis din computer har forbindelse til et andet skærmbillede, når du starter præsentationen i visningen slide show , åbnes præsentations visningen automatisk på computerskærmen. Hvis du arbejder på en enkelt skærm, skal du trykke på Skift + F10, R for at åbne præsentationsvisningen.

  Brug følgende genveje til at læse objekter på en slide:

  • Hvis du vil gå til slide eksemplet, skal du trykke på tasten SL + venstre eller højre pil og derefter trykke på Caps Lock + ENTER for at flytte fokus til vinduet slide show .

  • I vinduet slide show skal du trykke på tasten SR + højre eller venstre piletast for at navigere gennem alle objekterne. Hvis du vil læse objekterne, skal du trykke på tasten SR + R.

  • Hvis du vil skifte tilbage til præsentations visnings vinduet, skal du trykke på SL-tasten + højre piletast flere gange, indtil du hører "Vend tilbage til præsentationsvisning", og derefter trykke på tasten SR + ENTER.

   Bemærk!: Hvis du laver en præsentation uden Præsentationsvisning, hører du ikke "Gå tilbage til Præsentationsvisning".

Du kan få mere at vide ved at gå til Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer og bruge en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Naviger igennem slides

Du kan bruge miniatureruden, til hurtigt at flytte mellem slides.

 1. Tryk på F6, indtil du hører "ruden miniaturer", efterfulgt af titlen på den aktuelle slide.

 2. Når fokus er på miniatureruden, læser skærmlæsere slidetitlerne, når du navigerer gennem dine slides. Tryk på Piletast op eller ned for at gå til næste eller forrige slide.

Tip!: Nogle gange mister din skærmlæser fokus og læser ikke en slidetitel. Hvis dette sker, skal du trykke på alt + tab to gange for at prøve at flytte fokus ud af PowerPoint vinduet og tilbage til miniaturerne.

Opret en ny, tom præsentation

Du kan hurtigt komme i gang ved at oprette en ny, tom præsentation. Du kan tilføje et foruddefineret tema på et senere tidspunkt for at give præsentationen et professionelt udseende.

Du kan også oprette en præsentation ud fra en skabelon. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation ud fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint. Du hører: "interessant, tom præsentation". Fokus er på den tomme præsentations indstilling. Tryk på Enter.

  Bemærk!: Hvis du allerede redigerer en præsentation i visningen normal og vil starte en ny tom præsentation, skal du trykke på alt + F + N, L1.

 2. Tryk på tabulatortasten for at flytte fokus til titelpladsholderen på den første slide, og Skriv titlen. Når du er færdig, skal du trykke på ESC. Hvis du vil gå til den næste pladsholder, skal du trykke på tabulatortasten og begynde at skrive.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du føjer indhold til din præsentation, ved at gå til Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint eller bruge en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordinerede farveskemaer, baggrunde, skrifttyper og placering af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til hurtigt at ændre præsentationens overordnede udseende.

 1. I normal visning af præsentationen skal du trykke på alt + G og derefter på H. Du hører: "denne præsentation, Office-tema".

 2. Tryk på piletasterne, indtil du hører et tema, du vil bruge, og tryk derefter på ENTER for at vælge.

Indsætte et nyt dias

Når titeldiaset er færdig, er du klar til at tilføje slides til resten af præsentationen. Hvert tema har en samling foruddefinerede slidelayout. F. eks. kan der være en titelslide, et slide, der indeholder en titel boks og et indholds felt, og en slide, der er arrangeret i to kolonner.

 1. Gør et af følgende:

  • Tryk på Ctrl+M for at tilføje en ny slide, der er baseret på layoutet for den aktuelle slide.

  • Hvis du vil tilføje en slide, der bruger et af de andre layouts i det valgte tema, skal du trykke på alt + H, I. Fokus flyttes til listen over slidelayout. Brug piletasterne til at gå til det slidelayout, du vil bruge. For at indsætte et nyt slide med det markerede layout skal du trykke på Enter.

Tip!: Hvis du vil duplikere en slide og dens indhold, skal du flytte fokus til sliden i miniatureruden og trykke på CTRL + D.

Gemme præsentationen

Det er en god idé at gemme dit arbejde ofte. Følg disse trin for at navngive og gemme præsentationen for første gang:

 1. Hvis du vil åbne fanen Gem som , skal du trykke på alt + F, A.

 2. Tryk på tabulatortasten for at indstille fokus på den første filmappe placering, der er angivet i ruden Gem som . Du hører navnet på standardplaceringen, f. eks "OneDrive-Microsoft."

 3. Tryk på pil ned-tasten for at gå gennem listen over tilgængelige placeringer, indtil du når til den ønskede placering.

 4. Tryk på Tab-tasten for at gå til området til navngivning af filer. Fokus placeres på knappen Naviger op.

  Tryk på Enter, hvis du vil fortsætte med at lede efter den ønskede mappe. Brug piletasterne eller tabulatortasten til at navigere, og tryk på ENTER for at vælge.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Angiv filnavn her" for at navngive filen.

 6. Indtast et navn på præsentationen.

  Tip!: Som standard gemmer PowerPoint din præsentation som en standard PowerPoint -fil med filtypenavnet. pptx. Hvis du vil gemme præsentationen som en anden filtype, skal du trykke på tabulatortasten og derefter trykke på pil ned-tasten for at gennemse indstillingerne. Brug tasterne pil op og pil op til at navigere i indstillingerne, og tryk på ENTER for at vælge et element.

 7. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Gem", og tryk derefter på Enter.

Når du har navngivet filen og gemt den for første gang, skal du trykke på CTRL + S for at gemme dit arbejde når som helst.

Føj tekst til en slide

Du kan føje indhold til en slide i visningen Normal.

 1. Hvis du vil flytte fokus til et slide, skal du trykke på F6, indtil du hører "slide", efterfulgt af slide nummeret.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til en pladsholder til tekst. Du hører f. eks "," tekstboks for titel, tekstfelt ", til slideens titel.

 3. Skriv den ønskede tekst på sliden.

 4. Tryk på Ctrl+Enter for at flytte indsætningspunktet til den næste titel eller pladsholder til en brødtekst.

  Bemærk!: Hvis der ikke er flere pladsholdere til tekst, indsættes en ny slide med det samme layout som den originale slide ved at trykke på Ctrl+Enter, og fokus placeres på den nye slides første pladsholder.

Formatere tekst

Du kan bruge forskellige typografier, som f.eks fed eller kursiv, samt oprette punktopstillinger eller opstillinger med tal ved hjælp af tastaturgenveje.

Skift typografien

 1. I en tekstpladsholder skal du markere den tekst, du vil ændre typografien for.

  Tip!: Hvis du vil lære, hvordan du markerer tekst i PowerPoint ved hjælp af tastaturet, skal du gå til Markér og Rediger tekst og objekter i Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer.

 2. Brug følgende tastaturgenveje til at ændre skrifttypen:

  • Tryk på Ctrl+F for at gøre den markerede tekst fed.

  • Tryk på Ctrl+K for at gøre den markerede tekst kursiv.

  • Tryk på Ctrl+U for at understrege den markerede tekst.

  • Tryk på Ctrl + Mellemrumstasten for at fjerne alle typografier fra den markerede tekst.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje skal du skrive * (stjerne) og derefter trykke på Mellemrumstasten eller Tab-tasten.

 2. Skriv den ønskede tekst. Et udfyldt afrundet punktliste element oprettes automatisk, når du trykker på ENTER.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelsen af listen.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Ved starten af en ny linje skal du skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af et punktum), og tryk derefter på mellemrumstasten eller tabulatortasten.

 2. Skriv den ønskede tekst. Et punkt med en opstilling med tal/bogstaver oprettes automatisk, når du trykker på ENTER.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelsen af listen.

Tilføje billeder

Du kan bruge grafik og billeder til at gøre dine præsentationer mere livlige.

Bemærk!: Følgende trin forudsætter, at dine billeder er gemt i mappen Billeder på din pc.

 1. Når fokus er på en slide, skal du trykke på tabulatortasten for at skifte mellem pladsholderne. Din skærmlæser meddeler pladsholder typen, når du flytter, for eksempel "tekstfeltet titel", tekstfelt. "

 2. Når du finder den pladsholder, hvortil du vil tilføje et billede, skal du trykke på Alt+N, P. Dialogboksen Indsæt billede åbnes. Dialogboksen viser som standard mappen Billeder på din pc.

 3. Der er som udgangspunkt fokus på feltet Filnavn. Begynd at skrive filnavnet på dit billede. Listen over matchende filer opdateres, mens du skriver. Hvis du vil angive listen, skal du trykke på Ctrl + pil ned og derefter trykke på pil ned for at gennemse søgeresultaterne. Din skærmlæser meddeler filerne, efterhånden som du bevæger dig gennem listen.

 4. Tryk på Enter for at tilføje billedet til den valgte pladsholder i præsentationen.

Tilføje talerens noter

Du kan indsætte nyttige fakta og noter i talerens noter og henvise til dem under præsentationen.

 1. For at bekræfte at ruden Noter er åben for den slide, du vil indsætte bemærkninger i, skal du vælge visningen Normal ved at trykke på Alt+W, L.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Slidenoter, rude."

 3. Skriv dine noter

 4. Hvis du vil ændre fokus til sliden, skal du trykke på F6, indtil du hører "slide", efterfulgt af slide nummeret.

  Tip!: Nogle gange mister din skærmlæser fokus og læser ikke en slidetitel. Hvis dette sker, skal du trykke på alt + tab to gange for at prøve at flytte fokus ud af PowerPoint vinduet og tilbage.

Præsenter dine slides til en målgruppe

Når præsentationen er klar, er det nemt at vise til andre.

 1. Åbn din præsentation i PowerPoint.

 2. Tryk på F5 for at starte slideshowet.

 3. Tryk på mellemrumstasten for at gå til næste slide. Tryk på Tilbage for at gå til den forrige slide.

 4. Tryk på Esc for at afslutte slideshowet.

Hvis du vil have mere at vide, skal du se brug af tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer og bruge en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med dit tastatur og Voice over, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at oprette, læse og redigere præsentationer. En PowerPoint præsentation er et slideshow. Hver slide er et blankt lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i PowerPoint til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • PowerPoint har forskellige visninger, der er beregnet til at udføre forskellige opgaver. Hvis du vil føje indhold til dine slides, skal du normalt arbejde i visningen normal eller måske i dispositionsvisningen , hvis du opretter en disposition eller et storyboard til præsentationen. Visningen slide show fungerer til præsentation af dine slides på en computer, mens præsentationsvisning er nyttig til at vise forskellige skærme for præsentationsværten og publikum.

I dette emne

Åbn PowerPoint

 1. På din Mac skal du trykke på Command+Shift+A, for at åbne visningen Programmer i Søgevindue.

 2. Skriv M, for at gå direkte til de programmer der starter med et "M".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Microsoft PowerPoint-program".

 4. Du åbner PowerPointved at trykke på Command + piletast ned.

Logge på din Microsoft-konto

Hvis du vil have mest muligt ud af PowerPoint funktioner, skal du logge på din Microsoft-konto.

 1. Gør et af følgende:

  • Åbn PowerPoint som beskrevet i Åbn PowerPoint.

  • Hvis du allerede er i gang med at redigere en præsentation i visningen Normal og vil logge på, skal du trykke på Skift + Command + P. Du hører meddelelsen: "Ny ud fra skabelon".

 2. Du kan se, hvordan du er i skabelon visningen. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Log på, kontoindstillinger, menuknappen."

 3. Tryk på mellemrumstasten. Dialogboksen Log på åbnes. Du hører: "Skriv din mail eller dit telefonnummer."

 4. Skriv din mail eller dit telefonnummer, og tryk derefter på ENTER. VoiceOver meddeler: "Adgangskoden, sikker redigeringstekst."

 5. Skriv din adgangskode, og tryk på ENTER. Hvis du hører "Start ved hjælp af knappen PowerPoint", skal du trykke på Mellemrumstasten for at gå til programmet.

 6. Tryk på ENTER, når du er logget på, for at starte en tom præsentation.

  Bemærk!: Hvis du bruger en konto i en organisation, kan trinnene til at logge på være en smule anderledes. For eksempel er du muligvis nødt til at bruge en pinkode eller et chipkort.

  Tip!: Hvis du ikke loggede af PowerPoint sidste gang, du brugte det, åbnes appen, uden at du bliver bedt om at logge på.

Åbne en præsentation

 1. I PowerPointskal du trykke på Command + O.

  En dialogboks, hvori du kan vælge placeringen og filen, åbnes. Hvis du tidligere har åbnet en PowerPoint fil, er filen allerede markeret.

 2. Brug Tab-tasten og piletasterne til at navigere i dialogboksen. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at åbne en liste i dialogboksen. Hvis du vil vælge og åbne en fil, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum, når du er placeret på filen.

Læse slide-indholdet

I PowerPoint kan du arbejde med dine slides i flere visninger, der tilbyder enestående egenskaber. Du kan læse slide indholdet i hver visning.

Læs slideindhold i normal visning

 1. Tryk på Command+1 for at gå til visningen Normal.

 2. I din PowerPoint -præsentation skal du trykke på F6 gentagne gange for at gå til miniatureruden.

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast Ned, for at åbne menuen.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned for at navigere i slides i Miniatureruden. VoiceOver meddeler slide-titlerne, efterhånden som du flytter.

 5. Når du er i miniaturen af en slide, du vil læse, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til slide området.

 6. Hvis du vil markere hele indholdet af sliden, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned. VoiceOver læser antallet af elementer på sliden og navnet på det element, der aktuelt er markeret. På et slide, der indeholder et titeltekstfelt og et tekstfelt med tekstindhold, meddeler VoiceOver: "I Slideeditorruden, layoutområdet, 2 elementer, Titeltekstfelt, tekstfelt."

 7. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge og læse indholdet af et tekstfelt. VoiceOver læser teksten.

 8. For at flytte til det næste element på slidet skal du først trykke på Control+Option+Shift+Piletast op for at vende tilbage. Tryk derefter på Piletasten ned.

 9. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge og læse indholdet af et elementet. VoiceOver læser teksten.

Læs slidetitler i visningen Slidesortering

 1. Gå til visningen Slidesortering, og tryk på Command+2. VoiceOver læser titlen på det slide, der aktuelt er markeret.

 2. Bruge piletasterne til at navigere gennem slides og sektioner. VoiceOver læser titlerne, efterhånden som du flytter.

Læs slidenoter i Notesvisning

 1. Tryk på Command+3 for at gå til Notesvisning. Du hører: "notevisning, layoutområde."

 2. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge siden og gå til det første element på siden. Det første element er et billede af sliden.

 3. Hvis du vil gå til sektionen noter , skal du trykke på tabulatortasten. Voice over læser og markerer noteteksten.

Læs slideindhold i Dispositionsvisning

 1. Tryk på Command+4 for at gå til Dispositionsvisningen.

 2. Tryk på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Dispositionsrude, layoutområde."

 3. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge ruden. VoiceOver læser indholdet af slidesne begyndende fra det første slide.

Læs talerens noter i Præsentationsvisning

 1. Hvis du vil gå til præsentationsvisning, skal du trykke på option + Return.

 2. Hvis du vil flytte til sektionen præsentationsnoter, skal du trykke på Control + option + højre eller venstre piletast gentagne gange, indtil Voice over meddeler: "noterude, layoutområde."

 3. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge noterne så læser VoiceOver dem op. Hvis du vil annullere markeringen, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast op.

Læs slideindhold i Slideshowvisning

 1. Hvis du vil starte et slideshow, skal du trykke på Command + Skift + retur.

 2. For at læse alt hvad der er på et slide, skal du trykke på Control+Option+A.

  For at læse elementerne separat skal du først trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned for at åbne slidet. Hvis du vil navigere i områderne, skal du trykke på Control + option + højre piletast. VoiceOver læser elementer og tekster, efterhånden som du lander på dem.

Opret en ny, tom præsentation

Du kan hurtigt komme i gang ved at oprette en ny, tom præsentation. Du kan tilføje et foruddefineret tema på et senere tidspunkt for at give præsentationen et professionelt udseende.

Du kan også oprette en præsentation ud fra en skabelon. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation ud fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Start PowerPoint. PowerPoint åbnes i en visning, hvor der vises en liste over tilgængelige skabeloner og temaer. Fokus er på den tomme præsentations indstilling.

 2. Tryk på ENTER for at oprette en tom præsentation. Præsentationen åbnes i visningen Normal.

 3. Tryk på tabulatortasten for at gå til titelpladsholderen på den første slide. Voice over meddeler: "tekst er markeret. Du er i øjeblikket i et tekstområde i et tekstfelt. " Skriv din egen titel. Når du er færdig, skal du trykke på Esc.

 4. Tryk derefter på Tabulatortasten for at bevæge dig til den næste kolonne. Voice over meddeler: "tekst er markeret. Du er i øjeblikket i et tekstområde i et tekstfelt. " Skriv din egen undertitel. Når du er færdig, skal du trykke på Esc.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordinerede farveskemaer, baggrunde, skrifttyper og placering af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til hurtigt at ændre præsentationens overordnede udseende.

 1. I normal visning af din præsentation skal du trykke på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane, f. eks "Startside, valgt fane."

 2. Tryk på venstre eller højre piletast, indtil du hører "design, tab", og tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Office-tema, markeret knap" fokus er på temagalleriet.

 4. Tryk på højre piletast, indtil du hører det ønskede tema, og tryk derefter på mellemrumstasten for at markere det.

Indsætte en ny slide

Hvis du vil tilføje en ny slide, der er baseret på layoutet af den aktuelle slide, skal du trykke på Command + Skift + N.

Tilføj tekst til en slide

 1. Tryk på Kommando+1 for at sikre, at du er i visningen Normal.

  Tip!: Du kan også indsætte indhold i dine slides i konturvisning. Tryk på Kommando+4 for at skifte til Konturvisning.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til en pladsholder på sliden.

 3. Skriv teksten.

Formatere din tekst

Med formatering kan du forbedre læsbarheden af din tekst og henlede opmærksomheden på, hvad der er vigtigt. PowerPoint indeholder mange muligheder for at formatere dit indhold, f. eks lister, links, farver og forskellige indstillinger for skrifttypeformatering.

 • Sådan føjer du lister til din tekst:

  • Hvis du vil indsætte en punktopstilling, skal du skrive * og trykke på mellemrumstasten, skrive listeelementet og trykke på ENTER.

  • Hvis du vil indsætte en opstilling med tal/bogstaver, skal du skrive 1. og tryk på mellemrumstasten, Skriv listeelementet, og tryk på ENTER.

 • Sådan bruger du andre tekstformateringsindstillinger:

  • Hvis du vil anvende fed skrift, skal du trykke på Kommando+B.

  • Hvis du vil anvende kursiv, skal du trykke på Kommando+I.

  • Hvis du vil anvende understregning, skal du trykke på Kommando+U.

  • Hvis du vil øge skriftstørrelsen, skal du trykke på Kommando+Skift+>.

  • Hvis du vil reducere skriftstørrelsen, skal du trykke på Kommando+Skift+<.

  • Hvis du vil have yderligere indstillinger for skrifttypeformatering som skriftfarve, skal du trykke på Command + T for at åbne dialogboksen skrifttype . Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig rundt i dialogboksen. Hvis du vil markere et element, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 • Hvis du vil tilføje et link, skal du trykke på Command + K.

Gemme præsentationen

Tryk på Kommando+S for at gemme din præsentation. Tryk på Kommando+Skift+S for at gemme den samme præsentation under et andet navn, en anden placering eller et andet filformat.

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du gemmer i et andet filformat eller i et format, der er kompatibelt med tidligere versioner af PowerPoint, skal du se Brug en skærmlæser til at gemme din præsentation i PowerPoint.

Tilføje billeder

 1. Tryk på F6 gentagne gange, indtil du står på en fane.

  Der er både 8 faner sammen, og den, du leder efter, er fanen Indsæt , som er den anden side fra venstre. Hvis du vil flytte mellem fanerne, skal du trykke på venstre eller højre piletast. Når du er på fanen Indsæt , meddeler Voice over: "Indsæt, tabulator, 2 af 8". Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. På fanen Indsæt skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Billeder, menuknap." Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 3. Du kan flytte rundt i menuen ved at trykke på pil op eller ned. VoiceOver meddeler menuindstillingerne. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Der åbnes en dialogboks til at vælge en fil. Brug Tabulator og piletasterne for at navigere i dialogboksen. Hvis du vil indsætte billedet, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

For at få yderligere oplysninger om at arbejde med billeder skal du læse Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføje talerens noter

Du kan tilføje talerens noter, som minder dig om, hvad du skal sige, når du præsenterer for en målgruppe.

 1. Tryk på kommando+1 for at gå til visningen Normal.

  Tip!: For at tilføje talerens noter i Notevisningen i stedet skal du følge instruktionerne i Tilføj talerens noter.

 2. Gå til den slide, hvor du vil tilføje noter, og tryk derefter på Control + option + højre piletast, indtil Voice over meddeler: "noterude, layoutområde."

 3. Skriv dine noter til sliden. Når du er færdig, skal du trykke på F6 for at forlade noteruden.

Præsenter dine slides til en målgruppe

 1. Hvis du vil starte et slideshow, skal du trykke på Command + Skift + retur.

 2. Brug følgende genveje til at navigere gennem slides:

  • Tryk på N for at gå til næste slide.

  • Tryk på P for at gå til den forrige slide.

  • Tryk på Function+Højre piletast for at gå til den sidste slide.

  • Tryk på Function+Venstre piletast for at gå til den første slide.

  • For at åbne genvejsmenuen skal du trykke på Control+Option+Skift+M. Naviger i indstillingerne i menuen med Piletasten ned. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt.

   Hvis du vil navigere til en bestemt slide i præsentationen, skal du trykke på pil ned-tasten, indtil du hører: "efter titel, undermenu." Tryk på højre piletast én gang for at gå til undermenuen, og tryk på pil ned for at navigere i slides. Voice over meddeler slide titlerne, når du lander på dem. Når du er på en slide, du vil gå til, skal du trykke på Control + option + mellemrum, og sliden åbnes.

 3. Tryk på Esc for at afslutte slideshowet.

Hvis du vil have mere at vide, skal du se Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint til Mac

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint med Voice over, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at oprette, læse og redigere præsentationer. En PowerPoint præsentation er et slideshow. Hver slide er et blankt lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan finde berøringsfunktioner i PowerPointved at gå til PowerPoint til iPhone-berørings vejledning.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Åbn PowerPoint

 1. På din iPhone skal du stryge til højre eller venstre med tre fingre for at gå til startskærmen, hvor PowerPoint -appen er.

 2. Stryg derefter mod højre med én finger, indtil VoiceOver meddeler appen.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne appen.

Logge på din Microsoft-konto

Hvis du vil have mest muligt ud af PowerPoint funktioner, skal du logge på din Microsoft-konto.

 1. Gør et af følgende:

  • Åbn PowerPoint som beskrevet i Åbn PowerPoint. Konto visningen åbnes.

  • Hvis du allerede redigerer en præsentation i visningen Normal, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Gem og Luk", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "seneste, overskrift." Skub én finger hen over nederst til højre på skærmen, indtil du hører "knappen konto", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til venstre til højre, indtil du hører "knappen Log på", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Skub én finger hen over skærmen, indtil du hører: "mail, telefon eller Skype, tekstfelt, påkrævet."

 4. Dobbelttryk på skærmen, og brug skærmtastaturet til at skrive din mailadresse, telefonnummer eller din Skype-adresse.

 5. Skub én finger hen over den øverste halvdel af skærmen, indtil du hører "knappen Næste", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Skriv adgangskode."

 6. Dobbelttryk på skærmen, og brug skærmtastaturet til at skrive din adgangskode.

 7. Skub én finger hen over den øverste halvdel af skærmen, indtil du hører "knappen Log på", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Åbne en præsentation

 1. Når du åbner PowerPoint, åbnes det i visningen, hvor du forlod den tidligere. Hvis du har lukket appen helt, åbnes den i visningslisten over de seneste præsentationer. For at navigere til listen og elementerne på den skal du stryge mod højre, indtil du hører VoiceOver meddele listeelementerne.

 2. Hvis du ikke har nogen seneste filer, eller du vil åbne en anden fil, skal du stryge til højre indtil VoiceOver meddeler: "Åbn, knap". Dobbelttryk på skærmen for at vælge den.

 3. Stryg til højre for at gå frem på listen over steder. For at gå tilbage til listen skal du stryge til venstre. For at åbne en fil eller mappe skal du dobbelttrykke på skærmen, når du er på elementet.

Læs slideindholdet

 1. Åbn præsentationen i PowerPoint.

 2. Stryg til højre gentagne gange, indtil du når tekstfeltet slidetitel. VoiceOver læser slidetitlen.

 3. For at flytte til det næste tekstfelt på sliden skal du stryge til højre igen. VoiceOver læser indholdet af tekstfeltet.

 4. For at skifte til en anden slide skal du blive ved med at stryge til højre, indtil du når ruden med miniatureslides under den aktuelle slide. For at navigere i miniatureruden skal du blive ved med at stryge til højre, indtil du hører VoiceOver meddele næste slide. Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge og åbne sliden.

  Bemærk!: Hvis du bruger telefonen i vandret position, vises ruden med miniatureslides til venstre for sliden og du skal stryge til venstre i stedet.

 5. For at læse slideindholdet skal du stryge til venstre gentagne gange, indtil du når sliden. VoiceOver læser indholdet.

  Bemærk!: Hvis du bruger telefonen i vandret position, skal du stryge til højre for at læse indholdet af sliden.

Naviger igennem slides

Hvis du vil navigere i slide miniaturerne i visningen normal (den visning, der åbnes, når du åbner en PowerPoint præsentation), skal du holde stryge til højre, indtil du når til ruden med slide miniaturen. VoiceOver meddeler f.eks: "Slide 1 ud af 9 <slidetitel>." For at gå til næste miniatureslide skal du stryge til højre.

At navigere mellem slides i visningen Slideshow:

 • Stryg til venstre med tre fingre for at gå til næste slide.

 • Stryg til højre med tre fingre for at gå til den forrige slide.

Opret en ny, tom præsentation

Du kan hurtigt komme i gang ved at oprette en ny, tom præsentation. Du kan tilføje et foruddefineret tema på et senere tidspunkt for at give præsentationen et professionelt udseende.

Du kan også oprette en præsentation ud fra en skabelon. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation ud fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint. Du kan se en oversigt over tilgængelige skabeloner og temaer eller i visningen seneste , der viser dine seneste præsentationer.

  Tip!: Hvis du vil flytte fra redigerings visningen til visningen seneste , skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "knappen Gem og Luk", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen.

 2. Skub én finger hen over den nederste del af skærmen, indtil du hører "knappen Ny", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Tom præsentation".

 3. Hvis du vil oprette en tom præsentation, skal du dobbelttrykke på skærmen.

  Præsentationen åbnes, og fokus er på den nye slide.

 4. Hvis du vil redigere den nye slide, skal du stryge til højre, indtil du hører det første pladsholder element på sliden, for eksempel "titeltekst felt", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den. Hvis du vil skrive tekst i pladsholderen, skal du dobbelttrykke på skærmen. Brug derefter skærmtastaturet til at skrive din tekst.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordinerede farveskemaer, baggrunde, skrifttyper og placering af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til hurtigt at ændre præsentationens overordnede udseende.

 1. I visningen for redigering af din præsentation skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører den aktuelt markerede fane, f. eks "fanen hjem."

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne fanemenuen.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Design, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Temaer, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Hvis du vil navigere i de tilgængelige temaer, skal du skubbe én finger hen over den nederste del af skærmen. VoiceOver meddeler slidetitlerne, når du lander på dem.

 6. Når du lander på det tema du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Indsætte et nyt dias

Du kan føje en ny slide til din præsentation ved hjælp af en knap i miniatureruden i PowerPoint. For at gå til knappen skal du stryge til højre indtil VoiceOver meddeler: "Ny slide, knap." Dobbelttryk på skærmen for at tilføje en ny slide.

Gemme præsentationen

 1. I din PowerPoint -præsentation skal du stryge til venstre eller højre, indtil Voice over meddeler: "Luk fil, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

  Tip!: Du kan også indsætte din finger på skærmen og trække den rundt for at udforske elementerne på skærmen. Voice over meddeler elementerne, når du lander på dem. For eksempel skal du trække din finger til øverste venstre hjørne af skærmen for at finde knappen Luk fil.

 2. Hvis du gemmer præsentationen for første gang, skal du PowerPoint bekræfte, at du virkelig vil gemme. Stryg til højre, indtil Voice over meddeler: "Gem ellipser, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Skriv et navn for præsentation ved hjælp af skærmtastaturet.

 4. Træk fingeren på skærmen for at finde en placering, hvor du vil gemme, f. eks din telefon eller en placering på OneDrive. VoiceOver meddeler placeringerne, efterhånden som du flytter. Løft fingeren, når du er på den placering, du vil gemme i, og dobbelttryk derefter på skærmen. Hvis der er mapper, der skal åbnes, skal du stryge til højre, indtil du er på en mappe, og derefter skal du dobbelttrykke for at åbne den.

 5. For at gemme præsentationen skal du stryge venstre, indtil du hører "Gem, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Præsentationen gemmes.

Tilføj tekst til en slide

 1. Gå til den slide, hvor du vil tilføje tekst, i en PowerPoint præsentation. Hvis det er et titeltekstfelt, meddeler VoiceOver: "Titeltekstfelt, tekstfelt, tekstfelt." Hvis det er et tekstfelt, meddeler VoiceOver: "Tekstfelt, tekstfelt, tekstfelt." Dobbelttryk for at vælge tekstfeltet.

 2. Hvis du vil skrive med skærmtastaturet, skal du trække din finger hen over den nederste del af skærmen, indtil Voice over meddeler det ønskede bogstav. Løft fingeren, og Dobbelttryk på skærmen for at vælge bogstavet. Når du er færdig med at skrive, skal du placere din finger på skærmen og trække den til knappen Skjul tastatur , der er placeret midt på skærmen i nærheden af den højre kant. Hvis du vil skjule tastaturet, skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil flytte til det næste tekstfelt, skal du stryge til højre, indtil Voice over meddeler det andet tekstfelt.

 4. Dobbelttryk på skærmen for at begynde at tilføje tekst til feltet. Brug skærmtastaturet til at skrive.

Formatere din tekst

Med formatering kan du forbedre læsbarheden af din tekst og henlede opmærksomheden på, hvad der er vigtigt. PowerPoint indeholder mange muligheder for at formatere dit indhold, f. eks lister, links, farver og forskellige indstillinger for skrifttypeformatering.

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Sørg for, at tastaturet er skjult. Hvis du vil skjule tastaturet, skal du placere fingeren på skærmen og trække den til knappen Skjul tastatur , der er placeret midt på skærmen i nærheden af den højre kant. Når Voice over meddeler knappen, skal du løfte fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil vælge grundlæggende indstillinger for skrifttypeformatering, såsom fed, kursiv eller understregning, skal du stryge til højre, indtil Voice over meddeler den ønskede knap. Dobbelttryk derefter på skærmen for at anvende den.

Tilføj en opstilling med punkttegn

 1. Gå til det tekstfelt på det slide, hvortil du vil tilføje listen.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Punktopstilling, knap." Dobbelttryk på skærmen for at begynde at tilføje punktopstillingen.

Tilføj en opstilling med tal

 1. Gå til det tekstfelt på det slide, hvortil du vil tilføje listen.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Opstilling med tal, knap." Dobbelttryk på skærmen for at tilføje en opstilling med tal.

Øg skriftstørrelsen

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Vis bånd, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Skrifttyper, <navnet på den aktuelle skrifttype>, <den aktuelle skriftstørrelse>, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Plus, knap." Dobbelttryk på skærmen for at øge størrelsen med ét point.

Mindsk skriftstørrelsen

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Vis bånd, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Skrifttyper, <navnet på den aktuelle skrifttype>, <den aktuelle skriftstørrelse>, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Minus, knap." Dobbelttryk på skærmen for at mindske størrelsen med ét point.

Skift skriftfarven

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Vis bånd, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge knappen.

 3. Menuen Hjem åbnes. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Skriftfarve, knap." Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Skriftfarve.

 4. Stryg til højre for at navigere i indstillingerne. Når du lander på den farve, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

Tilføje talerens noter

Du kan tilføje talerens noter, som minder dig om, hvad du skal sige, når du præsenterer for en målgruppe.

 1. Åbn præsentationen i visningen normal i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Noter, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. VoiceOver meddeler: "Slidenoter, tekstfelt, tekstfelt." Dobbelttryk på skærmen for at åbne noteområdet til redigering.

 4. Skriv dine noter, ved hjælp af skærmtastaturet.

 5. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil VoiceOver meddeler knappen Luk. Dobbelttryk på skærmen for at lukke området talerens noter.

Præsenter dine slides til en målgruppe

 1. Åbn din præsentation i PowerPoint.

 2. Stryg til højre med én finger, indtil VoiceOver meddeler: "Start slideshow fra denne slide, knap". Dobbelttryk på skærmen for at starte slideshowet.

 3. Stryg til venstre med tre fingre for at gå til næste slide. Stryg til højre med tre fingre for at gå til den forrige slide.

 4. VoiceOver læser indholdet af det første tekstfelt, når du lander på et slide. For at læse resten af indholdet på sliden skal du stryge højre med én finger. Fokus flyttes til det næste element, og VoiceOver læser indholdet.

  Tip!: Når du hører en bankelyd, er du nået slutningen af sliden, og der er intet yderligere indhold at læse.

Hvis du vil have mere at vide, skal du se Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Afslut visningen Slideshow

Hvis du vil afslutte slideshowet i slutningen af præsentationen, skal du bare stryge til venstre med tre fingre. Slideshowet afsluttes, og du vender tilbage til visningen Normal.

For at afslutte slideshowpræsentationen kan du til enhver tid:

 1. Stryge nedad med tre fingre i visningen Slideshow for at få vist slideshowværktøjslinjen.

 2. Placer en finger på skærmen og træk den langsomt til øverste venstre hjørne. VoiceOver meddeler: "Afslut slideshow, knap."

 3. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at afslutte slideshowet.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint

Konfigurer din enhed til at fungere med Tilgængelighed i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Du kan oprette, læse og redigere præsentationer med PowerPoint til Android ved brug af TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser. En PowerPoint præsentation er et slideshow. Hver slide er et blankt lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint, og log på

Få mest muligt ud af de PowerPoint til Android funktioner, og tag dine præsentationer med dig, uanset hvor du er på farten, ved at logge på PowerPoint. Du kan også bruge appen uden at logge ind.

 1. På startskærmen eller i Apps-menuen for din enhed skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "PowerPoint", og derefter dobbelttrykke på skærmen. PowerPoint til Android åbner.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Log på", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Få tingene gjort på farten."

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Log på, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Bemærk!: Hvis du ikke har en konto, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilmeld dig gratis", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du dobbeltklikke på skærmen og derefter skrive den mailadresse, telefonnummer eller Skype-adresse, du brugte til at oprette din konto.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Næste, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du dobbelttrykke på skærmen, og herefter skrive din adgangskode.

 7. Stryg til højre, indtil du hører "Log på, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Åbne en præsentation

I PowerPointkan du hurtigt åbne en præsentation, som du har arbejdet på for nylig, eller du kan gennemse OneDrive eller din enhed til filen.

 1. I åbnings visningen for PowerPointskal du stryge til højre, indtil du hører "knappen Åbn", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Hvis du hurtigt vil åbne en præsentation, som du for nylig har arbejdet på, skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på præsentationen, og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. I menuen Åbn skal du stryge til højre, indtil du hører den placering, som du ønsker, og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører navnet på din præsentation, og dobbelttryk herefter på skærmen. Præsentationen åbnes i Læsevisning.

 4. Flyt til Redigeringsvisning ved at stryge til højre, indtil du hører: "Slide et, markeret."

 5. Dobbelttryk på skærmen. Du hører nu: "Rediger, knap".

 6. Dobbelttryk på skærmen. Præsentationen åbnes i Redigeringsvisning.

Læs slideindhold i Redigeringsvisning

Du kan kontrollere indholdet af slides, mens du arbejder på præsentationen i Redigeringsvisning.

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Slidenummer, kontrolelement for slide". Fokus er nu på hovedindholdsområdet.

 2. Stryg til højre, og TalkBack meddeler det første slideelement. Hvis elementet er et tekstelement, læser TalkBack indholdet højt.

 3. Stryg til højre, indtil du har lyttet til alle elementer på din slide.

 4. Hvis ruden slidenoter er åben og har Talerens noter, skal du stryge til højre, indtil du hører: "slidenoter" efterfulgt af Talerens noter.

Læs slideindhold i andre visninger

 • I visningen Slideshow meddeler TalkBack automatisk indholdet af sliden, når du åbner den. Du kan også stryge langsomt med en finger øverst på skærmen, og så vil TalkBack meddele slideelementerne og deres indhold.

 • I Læsevisning skal du stryge mod venstre eller højre. TalkBack meddeler slidenummeret, overskriften, og om sliden har noter eller kommentarer.

Naviger igennem slides

Kontrollér, at dine slides er i den rigtige rækkefølge, og at alt indhold er i præsentationen.

 • I redigerings visningen skal du stryge til venstre med to fingre for at gå til næste slide. Hvis du vil gå til den forrige slide, skal du stryge til højre med to fingre.

 • I Læsevisning skal du stryge til højre med en finger for at gå videre til næste slide. For at gå til forrige slide skal du stryge til venstre med en finger.

Opret en ny, tom præsentation

Du kan hurtigt komme i gang ved at oprette en ny, tom præsentation. Du kan tilføje et foruddefineret tema på et senere tidspunkt for at give præsentationen et professionelt udseende.

Du kan også oprette en præsentation ud fra en skabelon. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation ud fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint til Android. Du lander på visningen Seneste med de seneste præsentationer.

  Tip!: For at gå fra visningen Miniaturer til menuen Filer skal du stryge til venstre, indtil du hører "Fil, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fil, menu, Åben".

  Tip!: For at gå fra visningen Redigering til menuen Filer skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Ikke markeret, Tilbage-kontakt", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til venstre, indtil du hører "Fil, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Menuen Filer, Åbn".

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "Ny, knap", og dobbelttryk så på skærmen. Du hører: "Tom præsentation".

 3. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede skabelon. Dobbelttryk derefter på skærmen.

  Præsentationen åbner i visningen Miniaturer, og fokus er på den nye slide.

 4. For at begynde at redigere den nye slide skal du stryge til højre, indtil du hører "Valgt, første slide", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Rediger, knap." Dobbelttryk på skærmen. Sliden åbner i visningen Redigering.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordinerede farveskemaer, baggrunde, skrifttyper og placering af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til hurtigt at ændre præsentationens overordnede udseende.

 1. I visningen redigering skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "fane menu," efterfulgt af den aktuelt markerede fane.

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Design, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Temaer, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Temaer"

 5. Stryg til højre, indtil du hører det ønskede tema, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Den markerede menu anvendes på hele præsentationen, og fokus går tilbage til fanen Design.

Indsætte et nyt dias

Du kan føje lige så mange slides, som du ønsker, til din præsentation.

 1. Stryg til højre i visningen redigering , indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Fanemenu, <aktuel fane> markeret."

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Ny slide, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Den nye slide er nu blevet tilføjet og vises i hovedindholdsområdet.

Gemme præsentationen

Hvis du er logget på, gemmer PowerPoint automatisk din præsentation for at OneDrive , mens du arbejder. Hvis du vil gemme en kopi af præsentationen på din enhed, er det nemt med TalkBack.

 1. I Læsevisning skal du stryge til venstre, indtil du hører "Gem, knap", og herefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menuen Filer er åben."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Gem som, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Åbn skærmtastaturet ved at dobbelttrykke på skærmen og derefter skrive det filnavn, som du vil gemme filen under.

 4. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil du hører den placering, hvor du vil gemme filen, f. eks "denne enhed, præsentationer." Dobbelttryk på skærmen for at vælge placeringen.

 5. Stryg mod venstre eller højre til den mappe, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Gem, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Filen er blevet gemt, og fokus går tilbage til Læsevisning.

Tilføje tekst

Du kan bruge TalkBack til nemt at tilføje tekst i slides og få dit budskab igennem.

 1. I Redigeringsvisning skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Slidenummer, kontrolelement for slide". Fokus er nu på hovedindholdsområdet.

 2. Stryg til højre, og TalkBack meddeler det første slideelement. Hvis elementet er et tekstelement, hører du: "Tekstfeltet Titel" eller "Tekstfelt."

 3. Dobbelttryk på skærmen på tekstelementet. Du vil høre: "<Tekstfelttype>, markeret, Klip, knap." En kontekstmenu åbner, og fokus er på knappen Klip.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger tekst, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Viser <tastatursprog> tastatur."

  Tip!: Hvis du vil indsætte en kopieret tekst, skal du stryge til højre, indtil du hører "Sæt ind, knap" og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil skrive tekst, skal du trække fingeren hen over den nederste halvdel af skærmen. TalkBack meddeler tegnene på skærmtastaturet. Når du hører et tegn, som du ønsker, skal du løfte din finger. Tegnet føjes til tekstfeltet.

  Hvis forudsigelig tekstindtastning er aktiveret, kan du vælge de foreslåede ord på samme måde.

Formatere tekst

Hvis du vil gøre præsentationen mere tilgængelig for forskellige målgrupper, kan du f.eks. øge skriftstørrelsen eller anvende fed formatering for at gøre teksten nemmere at læse.

 1. I visningen Redigering skal du flytte over til det tekstfelt, som du vil formatere, som beskrevet i Tilføj tekst.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "ikke markeret, flere indstillinger, Skift", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Fanemenu, <aktuel fane> markeret."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Hjem, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den formateringsfunktion, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

  Nogle af indstillingerne har undermenuer til formatering. Hvis du vil tilgå undermenuerne, skal du stryge til højre, indtil du hører "<Formateringsindstilling>, menu," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre i undermenuen, indtil du hører den funktion, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

Tilføje billeder

Nogle gange siger et billede mere end tusind ord, så prøv at tilføje et billede for at peppe din præsentation lidt op. Du kan tilføje et billede fra din enhed eller dit skylager.

 1. I Læsevisning skal du stryge til venstre, indtil du hører "Fotos, knap", og herefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Seneste, menu". Menuen Åbn fra åbner. Fokus er på indstillingen Seneste.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den placering, hvor du vil tilføje et billede, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. På den valgte placering skal du navigere til det ønskede billede og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Gem billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Billedet er tilføjet på sliden.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer billeder, ved at gå til Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføje talerens noter

Du kan føje påmindelser eller talepunkter til præsentationsværten med talerens noter.

 1. I Redigeringsvisning skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Noter", og herefter dobbelttrykke på skærmen. Ruden Noter åbner i bunden af skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "slide noter", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Viser <tastatursprog> tastatur."

 3. Indtast noteteksten som beskrevet i Tilføj tekst. Tegnene eller ordene tilføjes i ruden Noter.

 4. Når du er færdig med at skrive, skal du stryge til venstre, indtil du hører "knappen udført", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus vender tilbage til sliden.

Præsenter dine slides til en målgruppe

Når det er tid til at dele din præsentation med dit publikum, skal du starte slideshowet.

 1. I Redigeringsvisning, med første slide i præsentationen åben, skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører "Præsenter, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "markeret, slide et." Visningen Slideshow åbnes med fokus på den første slide i ruden Miniaturer.

 2. Hvis du vil have vist næste slide, skal du stryge til venstre med to fingre. Hvis du vil gå tilbage og få vist den forrige slide, skal du stryge til højre med to fingre.

 3. Når du ikke længere vil præsentere, skal du i visningen Slideshow stryge til højre, indtil du hører "Afslut slideshow, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Hvis du vil have mere at vide, skal du se Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Du kan oprette, læse og redigere præsentationer med PowerPoint Mobile ved brug af Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser. En PowerPoint præsentation er et slideshow. Hver slide er et blankt lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint, og log på

 1. På enhedens startskærm skal du stryge til højre, indtil du hører: "PowerPoint", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "start side, ny knap".

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Log på, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Lad os få dig logget på."

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du ikke er logget på en anden Office -app på din enhed, eller hvis du vil tilføje en ny konto, skal du stryge til højre, indtil du hører den kontotype, du vil bruge til at logge på, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

  • Hvis du allerede er logget på en anden Office -app på din enhed, og du vil bruge den samme konto, skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på den pågældende konto, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Fortsæt", og dobbelttryk så på skærmen. Hvis du har brugt en ny konto, hører du: "knappen Annuller." Hvis du har brugt en eksisterende konto, er du klar til at bruge PowerPoint Mobile.

 5. Stryg til højre, indtil du hører: "mailadresse, redigerbar tekst."

 6. Dobbelttryk på skærmen, og brug skærmtastaturet til at skrive din mailadresse.

 7. Skub én finger på den øverste halvdel af skærmen, indtil du hører "knappen Næste", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 8. Stryg til højre, indtil du hører "adgangskode", og dobbelttryk derefter på skærmen. Skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 9. Brug skærmtastaturet til at skrive din adgangskode.

 10. Skub én finger på skærmen, indtil du hører "knappen Log på", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "konto, du har føjet til denne app."

 11. Stryg til højre, indtil du hører "knappen Luk", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "start side, ny knap".

Åbne en præsentation

Startsiden har en liste over senest åbnede præsentationer.

 1. På siden PowerPoint start skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på en præsentation, efterfulgt af filplaceringen. Hvis den første præsentation på listen ikke er den rigtige, skal du blive ved med at stryge til højre, indtil du har fundet den, du ønsker.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne den markerede præsentation. Du hører: "PowerPoint-vindue, slide," efterfulgt af titlen på den første slide. Du er nu i visningen Slidemarkering.

Naviger igennem slides

 1. I miniaturevisningen skal du stryge til højre eller venstre for at navigere mellem slides. Oplæser læser titlen og sidenummeret på hver slide.

 2. Når du finder den slide, som du vil åbne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Sliden åbnes i redigeringsvisningen, og du vil høre: "Slide, rude".

 4. Hvis du vil vende tilbage til miniaturevisningen, skal du stryge til højre, indtil du hører "fra, tilbage, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Læs slideindholdet

 1. I visningen redigering skal du stryge til højre, indtil du hører det aktuelle slidenummer og indholdet af det første element på sliden efterfulgt af elementtypen.

 2. Fortsæt med at stryge til højre, indtil du har gennemset alle elementerne på sliden.

Opret en ny, tom præsentation

Du kan hurtigt komme i gang ved at oprette en ny, tom præsentation. Du kan tilføje et foruddefineret tema på et senere tidspunkt for at give præsentationen et professionelt udseende.

Du kan også oprette en præsentation ud fra en skabelon. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation ud fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint Mobile. Du lander på visningen Seneste med de seneste præsentationer.

  Tip!: For at gå fra visningen Miniaturer til menuen Filer skal du stryge til højre, indtil du hører "Fil, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Siden Backstage".

  Tip!: Hvis du vil flytte fra redigerings visningen til menuen filer , skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "hurtige Access-kommandoer, fra, knappen tilbage", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Fil, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Siden Backstage".

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Ny, knap", og dobbelttryk så på skærmen. Du hører: "Ny, Tom præsentation".

 3. Hvis du vil oprette en tom præsentation, skal du dobbelttrykke på skærmen.

  Præsentationen åbner i visningen Miniaturer, og fokus er på den nye slide.

 4. Dobbelttryk på skærmen for at begynde at redigere den nye slide. Du hører: "Kontekstmenu". Stryg til højre, indtil du hører "Rediger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Sliden åbner i visningen Redigering.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordinerede farveskemaer, baggrunde, skrifttyper og placering af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til hurtigt at ændre præsentationens overordnede udseende.

 1. Mens du redigerer en slide, skal du stryge til højre, indtil du hører "flere indstillinger, knap skjult", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører "fane vælger liste", efterfulgt af den aktuelt markerede fane, f. eks. "hjem, knap skjult".

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen tabulatorer.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører "design", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Temaer, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører det tema, du vil bruge, f. eks "Galleri" eller "jordisk", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Anvend tema."

  Bemærk!: Hvis din enhed skal hente manglende skrifttyper for at anvende det valgte tema, meddeler Oplæser dette.

 6. Hvis du vil lukke menuen design , skal du skubbe fingeren rundt om den nederste kant af skærmen, indtil du hører "flere indstillinger, udvidet knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Indsætte en ny slide

PowerPoint tilføjer nye slides efter den slide, du sidst åbnede, så før du tilføjer en ny slide, skal du gå til den rette placering, som beskrevet i Naviger gennem slides.

 1. I miniaturevisningen skal du stryge til højre, indtil du hører: "ny slide, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Gemme en kopi af din præsentation

 1. I miniaturevisningen skal du stryge til højre, indtil du hører "Quick Access commands, værktøjslinje, knappen filer", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Gem åbnes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Gem en kopi af denne fil, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører den placering, hvor du vil gemme filen, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede mappe, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Næste, knappen applinje", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Hvis du vil ændre filnavnet, skal du stryge til venstre, indtil du hører "filnavn, redigerbar tekst", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 8. Brug skærmtastaturet til at slette det gamle navn, og skriv derefter det nye filnavn.

 9. Hvis du vil gemme kopien af filen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Gem en kopi, knappen på App-linjen", og så dobbelttrykke på skærmen. Menuen Gem lukkes, og fokus skifter tilbage til visningen slide valg.

PowerPoint gemmer automatisk alle ændringer i din præsentation ved hjælp af det navn, du har angivet.

Tilføje tekst

 1. Mens du redigerer en slide i PowerPoint, skal du stryge til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje tekst, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne tekstfeltet til redigering.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 3. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

  Fokus forbliver på knappen Tilbage. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til visningen Slidesortering.

Føje en liste til et tekstfelt

Du kan føje en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver til et hvilket som helst tekstfelt i præsentationen. Lister hjælper dig med at organisere teksten.

 1. Mens du redigerer en slide i PowerPoint, skal du stryge til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje punkttegn eller tal, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne tekstfeltet til redigering.

 2. Sådan tilføjer du punkttegn eller nummerering:

  • Hvis du vil tilføje et element i en opstilling med punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører "fra, punkttegn", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje et punkt i en opstilling med tal/bogstaver, skal du stryge til højre, indtil du hører "fra, nummerering", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive listeelementet.

 4. Hvis du vil tilføje endnu et listeelement, skal du stryge med din finger omkring nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Enter". Dobbelttryk på skærmen for at indsætte et nyt listeelement, og brug skærmtastaturet til at skrive.

 5. Afslut listen ved at stryge med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke skærmtastaturet.

  Fokus forbliver på knappen Tilbage. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til visningen Slidesortering.

Tilføje billeder

Du kan bruge et hvilket som helst billede, som du har gemt på din enhed, i præsentationen.

 1. Mens du redigerer en slide i PowerPoint, skal du stryge til højre, indtil du hører "knappen billeder", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fotos, vindue". Fokus er på det seneste foto, og Oplæser meddeler dets filnavn.

 2. Stryg til højre, indtil du finder det billede, du vil bruge, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Valgt" efterfulgt af filnavnet på billedet.

 3. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører "Indsæt app, linjeknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Appen Fotos lukkes, og billedet indsættes på sliden.

Tilføje talerens noter

Du kan bruge talerens noter til flere oplysninger eller kommentarer, som ikke skal med i den faktiske præsentation.

 1. Mens du redigerer en slide i PowerPoint, skal du stryge til højre, indtil du hører "fra, noter, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører "slide noter", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 4. Stryg med fingeren omkring øverste højre hjørne af skærm, indtil du hører "Luk, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at lukke tastaturet.

 5. Dobbelttryk på skærmen for at lukke ruden Noter.

Præsenter dine slides til en målgruppe

 1. Åbn den første slide i den præsentation, du vil give i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Præsenter, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Liggende". Rotér enheden 90 grader mod uret, ellers vil strygeretningen i denne tilstand virke anderledes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Næste slide knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at gå til næste slide.

 4. Dobbelttryk på skærmen for at gå fremad i præsentationen. Når du når til sidste slide, hører du: "Slut på slideshowet". Dobbelttryk på skærmen for at forlade præsentationsvisningen.

 5. Vend din enhed, så den igen er i stående retning.

Hvis du vil have mere at vide, skal du se Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Brug PowerPoint til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at oprette, læse og redigere præsentation. Vi har testet det med Oplæser og JAWS, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængeligheds standarder og-teknikker.

En PowerPoint præsentation er et slideshow. Hver slide er et blankt lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger PowerPoint til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da PowerPoint til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke PowerPoint til internettet.

I dette emne

ÅbnPowerPoint til internettet

Log på PowerPoint til internettet, og tag dine præsentationer med dig overalt.

 1. I din browser skal du gå til Office.com. Logonsiden åbnes.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Log på din konto", og tryk derefter på ENTER. Menuen Vælg en konto åbnes.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende konto til at logge på, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører den ønskede konto, og derefter trykke på ENTER. Brug de legitimationsoplysninger, der er knyttet til kontoen til at logge på.

  • Hvis du vil tilføje en ny konto, skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører "Brug en anden konto, knap", og derefter trykke på ENTER. Skriv din mailadresse, telefonnummer eller din Skype-adresse, og tryk derefter på ENTER. Angiv din adgangskode, og tryk på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "PowerPoint, link", og tryk derefter på ENTER.

 5. PowerPoint til internettet åbnes. Du hører enten "Microsoft PowerPoint til internettet" eller "Velkommen til PowerPoint". Fokus er på en ny, Tom præsentations indstilling.

Åbne en præsentation

I PowerPoint til internettet kan du hurtigt åbne en præsentation, som du har arbejdet på for nylig, eller du kan søge i dine OneDrive-mapper efter filen.

 1. Åbn PowerPoint til internettet og log på.

 2. Tryk på tabulatortasten eller Skift + tab, indtil du hører enten navnet på en seneste præsentation, du vil arbejde på, eller en anden placering af filen, og tryk derefter på ENTER.

  Hvis du har valgt en anden filplacering, skal du trykke på tabulatortasten og piletasterne for at finde filen og derefter trykke på ENTER.

  Tip!: Hvis du allerede arbejder på en slide, og du vil åbne en anden præsentation, skal du trykke på alt + Windows-tasten + F og derefter på O. Tryk på tabulatortasten for at gå til din fil eller Gem placering i menuen Åbn , og tryk derefter på ENTER.

Åbne en præsentation i den fulde version af PowerPoint

Hvis du har fuld skærmversion af PowerPoint, får du mange flere muligheder, når du arbejder med dine filer. Det er nemt at åbne den fulde version fra PowerPoint til internettet.

 1. I visningen redigering skal du trykke på alt + Windows-tasten + O. Præsentationen åbnes i computer versionen.

 2. Gå tilbage til PowerPoint til internettet, og tryk derefter på CTRL + W for at lukke fanen browser.

Læs slideindhold i Redigeringsvisning

Du kan kontrollere indholdet af slides, mens du arbejder på præsentationen i Redigeringsvisning.

 1. Tryk på Ctrl + F6, indtil du hører "slide panel", og tryk derefter på tabulatortasten. Skærmlæseren meddeler det første element på sliden og læser indholdet.

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til det næste element og læse det.

Læs slideindholdet i visningen Slideshow

 1. I visningen redigering skal du trykke på alt + Windows-tasten + W og derefter på B. Den første slide i præsentationen åbnes i visningen slideshow .

 2. Din skærmlæser starter automatisk med at læse indholdet af sliden. Hvis du vil stoppe skærmlæseren, skal du trykke på Ctrl.

Naviger igennem slides

Kontrollér, at dine slides er i den rigtige rækkefølge, og at alt indhold er med.

 1. I visningen redigering skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører nummeret på den aktuelle slide. Fokus er på ruden Miniature.

 2. Hvis du vil navigere til ruden Miniature, skal du trykke på pil op eller pil ned. Skærmlæseren meddeler slidens nummer og titel, og om sliden indeholder noter eller kommentarer.

 3. Hvis du vil flytte fra miniature ruden til sliden, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører "slide panel", og derefter trykke på tabulatortasten.

 4. Hvis du vil navigere gennem sliden, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du har gennemgået alle elementer på sliden.

Opret en ny, tom præsentation

Du kan hurtigt komme i gang ved at oprette en ny, tom præsentation. Du kan tilføje et foruddefineret tema på et senere tidspunkt for at give præsentationen et professionelt udseende.

Du kan også oprette en præsentation ud fra en skabelon. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til Brug en skærmlæser til at oprette en præsentation ud fra en skabelon i PowerPoint.

 1. Åbn PowerPoint til internettet. Du havner på en side med en visning af de seneste præsentationer, et søgefelt, skabeloner og temaer. Fokus er på den nye tomme præsentationsskabelon.

  Tip!: Hvis du allerede har redigeret en præsentation, skal du trykke på alt + Windows-tasten + F, N for at åbne menuen ny .

 2. Tryk på ENTER for at oprette en tom præsentation.

 3. Præsentationen åbnes, og fokus er på den første slide. Hvis du vil gå til titeltekstfeltet, skal du trykke på Tab-tasten.

Tilføje eller ændre et tema i en præsentation

Et tema er en samling af koordinerede farveskemaer, baggrunde, skrifttyper og placering af pladsholdere. Brug foruddefinerede temaer til hurtigt at ændre præsentationens overordnede udseende.

 1. I visningen redigering skal du trykke på alt + Windows-tasten + G og derefter på H. Du hører: "Office-tema".

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører det ønskede tema, og tryk derefter på ENTER.

Indsætte et nyt dias

Du kan føje lige så mange slides, som du ønsker, til din præsentation.

 1. Tryk på alt + Windows-tasten + H og derefter på. Du hører: "dialog boks, ny slide."

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører det slidelayout, du vil indsætte, og tryk derefter på ENTER eller alt + ENTER.

Tip!: Hvis du hurtigt vil tilføje en ny tom slide, der er baseret på layoutet af den forrige slide i en præsentation, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører nummeret på den aktuelle slide. Fokus er på ruden Miniature. Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører nummeret på den ønskede slide, og tryk derefter på Ctrl+M.

Gemme en lokal kopi af din præsentation

PowerPoint til internettet gemmer automatisk præsentation i OneDrive undervejs. Hvis du vil gemme en kopi af præsentationen på din enhed, er det nemt med skærmlæseren og tastaturgenvejene. Du kan hente præsentationen som enten PowerPoint PPTX, PDF- eller ODP-fil.

Bemærk!: De ændringer, som du foretager i din lokale kopi, gemmes ikke automatisk til den oprindelige fil på OneDrive.

 1. Tryk på alt + Windows-tasten + F, derefter u, C. Du hører: "dialog, MicrosoftPowerPoint til internettet." Fokus på knappen Hent .

 2. Tryk på ENTER for at downloade præsentationen. Du hører: "ny besked".

 3. Hvis du vil flytte til beskeden, skal du trykke på alt + Windows-tasten + N. Du hører: "knappen Åbn". Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Gem", og tryk derefter på Enter. Filen downloades til mappen overførsler på din enhed.

Tilføje tekst

Brug skærmlæseren og tastaturgenveje til nemt at tilføje tekst på slides og få dit budskab igennem.

 1. Hvis du vil flytte fokus til et redigerbart område på en slide, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Slidepanel".

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå tilbage til den første pladsholder på sliden. Pladsholderens type meddeles. Hvis det er en pladsholder til tekst, skal du trykke på Enter for at skrive indholdet.

 3. Tryk på F2, når du er færdig.

 4. Tryk på tabulatortasten for at gå til den næste pladsholder. Hvis du vil redigere pladsholderen, skal du trykke på Enter. Tryk på F2 for at afslutte. Gentag for alle pladsholdere på sliden.

Formatere tekst

Hvis du vil gøre præsentationen mere tilgængelig for forskellige målgrupper, kan du f.eks. øge skriftstørrelsen eller anvende fed formatering for at gøre teksten nemmere at læse.

 1. Hvis du vil flytte fokus til et redigerbart område på en slide, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Slidepanel".

 2. Tryk på tabulatortasten for at gå til det første redigerbare område på sliden.

 3. Tryk på Enter for at markere det redigerbare område.

 4. Tryk på Ctrl+A for at markere al tekst i området. Hvis du vil markere en del af teksten i området, skal du trykke på piletasterne, indtil du hører teksten, og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletasterne for at markere den ønskede del af teksten.

 5. Brug følgende genveje til at anvende de mest almindelige formateringsindstillinger for markeret tekst:

  • Fed: Ctrl+F

  • Kursiv: Ctrl+K

  • Understregning: Ctrl+U

  • Forøg skriftstørrelsen: Ctrl +] (højreparentes)

  • Formindsk skriftstørrelse: Ctrl + [(venstreparentes)

 6. Hvis du vil have adgang til flere formateringsindstillinger, hvor teksten er markeret, skal du trykke på alt + Windows-tasten + H og derefter trykke på TAB-tasten, indtil du hører den ønskede formateringsindstilling, f. eks. "knappen punkttegn". Tryk på mellemrumstasten for at markere en valgmulighed. Hvis du vil udvide kombinationsfelterne, skal du trykke på Alt + pil ned.

Tilføje billeder

Nogle gange siger et billede mere end tusind ord, så prøv at tilføje et billede for at peppe din præsentation lidt op. I PowerPoint til internettet kan du tilføje billeder fra dit eget lager eller bruge billeder direkte fra internettet.

Tip!: Hvis du vil tilføje billeder på den rette plads og i en bestemt størrelse, skal du bruge en slide, der er baseret på et slidelayout, som er designet til billeder, f. eks billede med billedtekst. Du kan få mere at vide ved at gå til Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføj billeder fra din enhed

 1. På en slide, hvor du vil tilføje et billede, skal du trykke på alt + Windows-tasten + N og derefter P. Dialogboksen Åbn i Windows åbnes, og fokus er i feltet Filnavn.

 2. Tryk på tabulatortasten og piletasterne, indtil du hører den billedfil, du vil bruge, og tryk derefter på ENTER.

Tilføj billeder fra internettet

 1. På en slide, hvor du vil tilføje et billede, skal du trykke på alt + Windows-tasten + N og derefter F, F. Dialogboksen Søg i Bing billeder åbnes, og fokus er på søgefeltet.

 2. Skriv dine søgeord, og tryk på Enter.

 3. Tryk på SL-tasten + venstre eller højre piletast, indtil du hører det billede, du vil indsætte, og tryk derefter på ENTER for at vælge billedet. Du hører: "Markeret."

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Indsæt, knap", og tryk derefter på SL-tasten + ENTER.

Tilføje talerens noter

Du kan føje påmindelser eller talepunkter til præsentationsværten med talerens noter.

 1. På den slide, hvor du vil tilføje Talerens noter, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører: "PowerPoint til internettet, slidenoter".

  Hvis du ikke hører "PowerPoint til internettet, slide noter", skal du trykke på alt + Windows-tasten + W, derefter på PN for at få vist ruden med slide noter.

 2. Fokus flyttes til ruden slidenoter. Skriv talerens noter til din slide.

Præsenter dine slides til en målgruppe

Når det er tid til at dele din præsentation med dit publikum, kan du bruge tastaturgenvejene og din skærmlæser til at starte slideshowet.

 1. I visningen redigering skal du trykke på alt + Windows-tasten + W og derefter på B. Slideshowet starter fra den første slide i præsentationen.

  Tip!: Tryk på C for at starte slideshowet fra den nuværende slide.

 2. I slideshowet skal du trykke på TAB-tasten, indtil du hører navnet på præsentationen. Fokus flyttes til slideshowet.

 3. Tryk på N for at gå til næste slide. Tryk på P for at gå til forrige slide.

 4. Tryk på Esc for at stoppe med at præsentere. Fokus vender tilbage til Redigeringsvisning.

Hvis du vil have mere at vide, skal du se Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint til internettet

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×