Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Du kan oprette, læse og redigere præsentationer med PowerPoint 2016 ved brug af et tastatur og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser. En PowerPoint-præsentation er et slideshow. Hver slide er et lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • For genvejstaster skal du gå til Brug genvejstaster til at oprette PowerPoint-præsentationer.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Adskillelige fremgangsmåder i dette emne henviser til Backstage-visningen. I Office-programmer, såsom PowerPoint, henviser Backstage-visning til den side, der åbnes når du markerer fanen Filer. Backstage-visningen indeholder et sæt kommandoer, som bruges til at gøre ting med en præsentationsfil, f.eks. åbne og gemme den. Båndet indeholder derimod det sæt kommandoer, du bruger til at arbejde i en præsentation. Dette kan f.eks. være at indsætte et slide eller tilføje en kommentar.

I dette emne

Åbn PowerPoint

Du kan åbne PowerPoint 2016 ved at trykke på tasten med Windows-logoet og indtaste PowerPoint. Tryk derefter på Enter. PowerPoint åbnes i en visning, hvor du kan se seneste præsentationer, et søgefelt, skabeloner og temaer. Fokus er på skabelonen Blank Præsentation.

Åbne en præsentation

PowerPoint laver en liste over filer, du har åbnet for nylig. Så er det nemt at finde dem igen.

 1. Når du har åbnet PowerPoint 2016, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører navnet på en præsentation efterfulgt af "Knap, Alt, F, 1."

 2. Hvis du vil åbne den seneste præsentation, skal du trykke på Enter. Hvis du vil åbne en anden, skal du trykke på Piletasten ned, indtil du finder den rigtige. Tryk derefter på Enter.

 3. Hvis den præsentation du søger efter ikke er på listen over seneste præsentationer, skal du trykke på Piletasten ned, og efterhånden vil du nå til linket Åbn andre præsentationer i slutningen af listen. Tryk på Enter for at åbne ruden Åbn. Her kan du søge efter filer på din computer og på netværksplaceringer, du har forbindelse til, som f.eks OneDrive.

Læs slideindhold i normal visning

De vigtigste områder i visningen Normal er miniatureruden, slideredigeringsområdet og ruden Noter. Tryk på F6 for at rotere mellem disse områder.

Hver slide indeholder en eller flere pladsholdere. Disse kan være tekstbokse eller andre indholdselementer.

 1. Når fokus er på et slide, skal du trykke på Tab-tasten for at flytte mellem dets pladsholdere. Din skærmlæser meddeler pladsholdertypen, efterhånden som du flytter mellem dem. Eksempelvis: "Titel, tekstfelt, redigerer."

 2. Tryk på Caps Lock+M for at få læst indholdet af pladsholderen, når du bruger Oplæser.

 3. Efter at have fået læst indholdet skal du trykke på Esc for at returnere fokus til sliden.

Læs slideindhold i andre visninger

Udover visningen Normal indeholder PowerPoint flere andre visninger til at arbejde med slides. Hver visning har unikke funktioner. Følgende visninger er især praktiske:

 • Disposition. Indeholder en visning af slideindhold, der udelukkende består af tekst. Tryk på Alt+W, P og derefter O, for at åbne Dispositionsvisningen. Hvis du vil skifte mellem miniaturer og dispositionen i visningen Normal, skal du trykke på Ctrl+Shift+Tab-tasten.

  Bemærk!: Det hænder af Oplæser ikke annoncerer Dispositionsvisningen, efter du har trykket på Alt+W, P, O.

 • Slidesortering. Viser alle dine slides i vandrette rækker, så du nemt kan klippe, kopiere, indsætte og omarrangere dine slides. Skærmlæsere identificerer slides efter nummer og titel. Tryk på Alt+W, I for at åbne Slidesortering. Tryk på Alt+W, L for at vende tilbage til visningen Normal.

 • Læsning. Tilbyder en måde at gennemgå en præsentation, der svarer til visningen Slideshow. Tryk på Alt+W, D for at åbne Læsevisning. Tryk på Esc for at vende tilbage til den forrige visning.

 • Slidemaster. Gør det muligt at foretage designændringer, der anvendes på alle dine slides. Tryk på Alt+W, M for at åbne visningen Slidemaster. Fanen Slidemaster (Alt+M) føjes til båndet mellem fanerne Filer og Hjem. Tryk på Alt+M, C for at lukke visningen Slidemaster.

 • Slideshow. Indeholder en fuldskærmsvisning af dine slides til et publikum, mens du præsenterer dem. Tryk på F5 for at starte et slideshow. Tryk på tasten PGDN for at gå frem. Tryk på tasten PGUP for at gå tilbage. Tryk på Esc for at afslutte.

 • Præsentationsvisning Arbejd med din præsentation med dine talenotater på én computer (f.eks. din bærbare computer), mens dit publikum ser præsentationen uden noter på en anden skærm. Hvis din computer er forbundet til en anden skærm, når du starter din præsentation i visningen Slideshow, vil Præsentationsvisning automatisk åbne på din computerskærm. Hvis du arbejder på en enkelt skærm, skal du trykke på Skift+F10, R for at åbne Præsentationsvisning

  Brug følgende genveje til at læse objekter på en slide:

  • For at gå til slidens forhåndsvisning skal du trykke på Caps Lock+venstre pil eller højre pil og derefter trykke på Caps Lock+Enter for at flytte fokus til vinduet Slideshow.

  • I vinduet Slideshow skal du trykke på Caps Lock+højre pil eller venstre pil for at navigere gennem alle objekter. Tryk på Caps Lock+M for at læse objekterne.

  • For at gå tilbage til vinduet Præsentationsvisning skal du trykke på Caps Lock+højre pil gentagne gange, indtil du hører "Gå tilbage til Præsentationsvisning". Tryk derefter på Caps Lock+Enter.

   Bemærk!: Hvis du laver en præsentation uden Præsentationsvisning, hører du ikke "Gå tilbage til Præsentationsvisning".

Få mere at vide ved at gå til Brug tastaturgenveje til at fremvise din præsentation og Brug en skærmlæser til at vise din præsentation med PowerPoint.

Naviger igennem slides

Du kan bruge miniatureruden, til hurtigt at flytte mellem slides.

 1. Tryk på F6, indtil du hører "Slide" efterfulgt af dens titel og for eksempel "1 ud af 2". Dette fortæller dig, at der er fokus på miniatureruden.

 2. Når fokus er på miniatureruden, læser skærmlæsere slidetitlerne, når du navigerer gennem dine slides. Tryk på Piletast op eller ned for at gå til næste eller forrige slide.

Tip!: Nogle gange mister din skærmlæser fokus og læser ikke en slidetitel. Hvis dette sker, skal du trykke på Alt+Tab-tasten to gange for at forsøge at flytte fokus ud af PowerPoint-vinduet og tilbage til miniaturerne.

Vælg et tema, og opret en præsentation

Et tema er et forudindstillet design af en slide, der indeholder et slidelayout, farver og skrifttyper. Visse temaer indeholder også dekorativ grafik, f.eks. et baggrundsbillede, en vandret streg eller en dekorativ kant. Brug af et tema kan hjælpe med at give præsentationen et elegant udseende.

Bemærk!: Ikke alle temaer er tilgængelige for personer med handicap.

 1. PowerPoint åbnes i Backstage-visningen, hvor du kan vælge mellem de indbyggede temaer og skabeloner.

  Bemærk!: Medmindre dit team har oprettet en handicapvenlig PowerPoint-temaskabelon i PowerPoint og gjort den tilgængelig i galleriet Backstage, anbefaler vi, at du vælger den tomme standardpræsentation.

  Brug piletasterne til at rulle gennem temaerne. Skærmlæsere identificere temaer efter navn, ikke efter farve og design.

 2. Tryk på Enter for at vælge det ønskede tema. En eksempelrude åbnes, og du hører: "Knappen Opret <navnet på temaet>." Der er fokus på knappen Opret.

 3. Tryk på Enter, for at oprette en præsentation. Præsentationen åbnes i visningen Normal med én titelslide. Du hører: "Slide 1, slide."

 4. Tryk på tabulatortasten for at flytte fokus til pladsholderens titel på den første slide, og begynd at skrive teksten til titlen.

 5. Tryk på Esc, når du er færdig med at skrive.

 6. Tryk på tabulatortasten for at gå til den næste pladsholder, der er til undertitlen, og begynd at skrive.

Indsætte et nyt dias

Når titelsliden er færdig, er du klar til at føje slides til resten af præsentationen. For hvert tema findes der en samling af foruddefinerede slidelayouts. Der kan f.eks. være en titelslide, en slide, der indeholder et titelfelt og et indholdsfelt, og en slide, der er arrangeret i to kolonner.

Tip!: For at gøre din slide tilgængelig er det vigtigt at give hver slide en titel.

Tryk på Ctrl+M for at tilføje en ny slide, der er baseret på layoutet for den aktuelle slide.

Følg disse trin for at tilføje en slide, der bruger et af de andre layouts i det tema, du har valgt:

 1. Tryk på Alt+H, I for at åbne listen over slidelayouts. Fokus flyttes til listen, og du hører navnet på det første slidelayout.

 2. Brug piletasterne til at gå til det slidelayout, du vil bruge. Du kan høre navnet på layoutet f.eks To indhold eller Indhold med billedtekst. For at indsætte et nyt slide med det markerede layout skal du trykke på Enter.

Tip!: For at kopiere en slide og dens indhold skal du flytte fokus til sliden eller slide-billedet i ruden slideminiature og trykke på Ctrl+D. I Oplæser hører du "Slide", når fokus er på ruden slideminiature. Dette efterfølges af dens titel og for eksempel "1 ud af 2". Når fokus er på en slide, kan du høre slidenummeret og "Slide."

Gemme præsentationen

Det er en god idé at gemme dit arbejde ofte. Følg disse trin for at navngive og gemme præsentationen for første gang:

 1. Tryk på Alt+F, A for at åbne Backstage-visningen med fokus på fanen Gem som. Tryk på Tab-tasten for at placere fokus på den første filmappeplacering der vises i ruden Gem som. Du hører navnet på standardplaceringen, f.eks. "OneDrive – Microsoft".

  Hvis du vil vælge en anden placering, f.eks. mappen Dokumenter på din pc, skal du trykke på Piletasten ned for at rulle gennem listen over tilgængelige placeringer, indtil du når til den, du ønsker. Du vil sikkert rulle igennem en del forskellige web-placeringer, før du når til "Denne pc".

 2. Tryk på Tab-tasten for at gå til området til navngivning af filer. Fokus placeres på knappen Naviger op.

  • Tryk på Enter, hvis du vil fortsætte med at lede efter den ønskede mappe.

  • Ellers kan du trykke på Tab-tasten for at høre navnet på mappen. Du hører f.eks. "Dokumenter".

 3. Tryk på tabulatortasten for at gå til feltetFilnavn.

 4. Indtast et navn på præsentationen.

  Tip!: PowerPoint gemmer som standard din præsentation som en PowerPoint 2016-fil med filtypenavnet .pptx. Hvis du vil gemme præsentationen som en anden filtype, skal du trykke på Tab-tasten og derefter på Piletasten ned for at rulle gennem indstillingerne. Brug Piletasterne op og ned til at navigere indstillingerne. Tryk på Enter for at vælge.

 5. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "knappen Gem", og tryk derefter på Enter.

Tryk på Ctrl+S til enhver tid for at gemme dit arbejde.

Add text to a slide

Hvis du vil føje indhold til et slide, skal du være i visningen Normal.

Tilføj tekst i visningen Normal

 1. For at flytte fokus til en slide skal du trykke på F6 indtil du hører slidenummeret og "Slide".

 2. Tryk på Tab-tasten for at gå til tekstpladsholderen. Du hører f.eks. "Titel, tekstfelt, redigerer" som slidens titel.

 3. Begynd at skrive den ønskede tekst på sliden.

 4. Tryk på Ctrl+Enter for at flytte indsætningspunktet til den næste titel eller pladsholder til en brødtekst.

  Bemærk!: Hvis der ikke er flere pladsholdere til tekst, indsættes en ny slide med det samme layout som den originale slide ved at trykke på Ctrl+Enter, og fokus placeres på den nye slides første pladsholder.

Formatere tekst

Du kan bruge forskellige typografier, som f.eks fed eller kursiv, samt oprette punktopstillinger eller opstillinger med tal ved hjælp af tastaturgenveje.

Skift typografien

 1. I en pladsholder til tekst skal du markere den tekst, som du vil tilføje punkttegn eller tal/bogstaver til.

  Tip!: Du kan få mere at vide om, hvordan du markerer tekst i PowerPoint ved hjælp af tastaturet under Markér og rediger tekst og objekter i Brug tastaturgenveje til at oprette din præsentation.

 2. Brug følgende tastaturgenveje til at ændre skrifttypen:

  • Tryk på Ctrl+F for at gøre den markerede tekst fed.

  • Tryk på Ctrl+K for at gøre den markerede tekst kursiv.

  • Tryk på Ctrl+U for at understrege den markerede tekst.

  • Tryk på Ctrl + Mellemrumstasten for at fjerne alle typografier fra den markerede tekst.

Opret en opstilling med punkttegn, mens du skriver

 1. I starten af en ny linje skal du skrive * (stjerne) og derefter trykke på Mellemrumstasten eller Tab-tasten.

 2. Skriv den ønskede tekst. Der oprettes automatisk et udfyldt rundt punkttegn, når du trykker på Enter.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelsen af listen.

Opret en opstilling med tal/bogstaver, mens du skriver

 1. Ved starten af en ny linje skal du skrive 1. (tallet 1 efterfulgt af punktum), og derefter skal du trykke på Mellemrumstasten eller Tab-tasten.

 2. Skriv den ønskede tekst. Der oprettes automatisk et talpunkttegn, når du trykker på Enter.

 3. Tryk på Enter for at oprette et nyt listeelement.

 4. Tryk på Enter og derefter på Tilbage-tasten for at standse oprettelsen af listen.

Tilføje billeder

Du kan bruge grafik og billeder til at gøre dine præsentationer mere livlige.

Bemærk!: Følgende trin forudsætter, at dine billeder er gemt i mappen Billeder på din pc.

 1. Når fokus er på et slide, skal du trykke på Tab-tasten for at flytte imellem dets pladsholdere. Din skærmlæser meddeler pladsholdertypen, efterhånden som du flytter mellem dem. Eksempelvis: "Titel, tekstfelt, redigerer."

 2. Når du finder den pladsholder, hvortil du vil tilføje et billede, skal du trykke på Alt+N, P. Dialogboksen Indsæt billede åbnes. Dialogboksen viser som standard mappen Billeder på din pc.

 3. Der er som udgangspunkt fokus på feltet Filnavn. Skriv de første bogstaver af billedets filnavn, og tryk derefter på Piletasten ned for at gennemse søgeresultaterne.

  • Oplæser læser ikke det første resultat automatisk. Du hører kun: "Slutningen af linjen." Tryk på Caps Lock+D for at høre filnavnet.

  • Hvis der er flere resultater, kan du trykke på Piletasten ned for at få skærmlæseren til at læse dem højt.

  • Hvis der ikke er nogen resultater, hører du "Pil ned" i stedet for "Slutningen af linjen."

 4. Tryk på Enter for at tilføje billedet til den valgte pladsholder i præsentationen.

Tilføje talerens noter

Du kan indsætte nyttige fakta og noter i talerens noter og henvise til dem under præsentationen.

 1. For at bekræfte at ruden Noter er åben for den slide, du vil indsætte bemærkninger i, skal du vælge visningen Normal ved at trykke på Alt+W, L.

 2. Tryk på F6, indtil du hører: "Slidenoter, rude."

 3. Skriv dine noter

 4. For at flytte fokus tilbage til sliden skal du trykke på F6, indtil du hører titlen på sliden efterfulgt af "Slide."

  Tip!: Nogle gange mister din skærmlæser fokus,og læser ikke en slide-titel. Hvis dette sker, skal du trykke på Alt+Tab-tasten to gange for at forsøge at flytte fokus ud af PowerPoint-vinduet og tilbage.

Vise præsentationen

Når præsentationen er klar, er det nemt at vise til andre.

 1. Åbn præsentationen i PowerPoint.

 2. Tryk på F5 for at starte slideshowet.

 3. Tryk på mellemrumstasten for at gå til næste slide. Tryk på Tilbage for at gå til den forrige slide.

 4. Tryk på Esc for at afslutte slideshowet.

Du kan finde flere oplysninger i Brug tastaturgenveje til at give din præsentation.

Se også

Brug en skærmlæser til at udskrive præsentationer i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at læse eller tilføje talerens noter og kommentarer i PowerPoint

Brug tastaturgenveje til at oprette PowerPoint-præsentationer

Brug tastaturgenveje til at levere PowerPoint-præsentationer

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Du kan oprette, læse og redigere præsentationer i PowerPoint 2016 til Mac ved hjælp af et tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac. En PowerPoint-præsentation er et slideshow. Hver slide er et lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i PowerPoint 2016 til Mac.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • PowerPoint har forskellige visninger, der er udviklet til at udføre forskellige opgaver. Hvis du f.eks. vil indsætte indhold i dine slides, arbejder du normalt i visningen Normal eller måske i Konturvisning, hvis du vil oprette en disposition eller et storyboard til præsentationen. Visningen Slideshow bruges til at præsentere dine slides på en computer, mens Præsentationsvisning er praktisk, når du skal vise forskellige skærme til præsentationsværten og målgruppen.

I dette emne

Åbn PowerPoint

 1. På din Mac skal du trykke på Command+Shift+A, for at åbne visningen Programmer i Søgevindue.

 2. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast Ned, for at gå til gruppen Programmer. Brug derefter piletasterne, til at gennemse programmerne.

 3. Når VoiceOver meddeler "Microsoft PowerPoint-program", skal du trykke på Control+Option+Mellemrum for at åbne PowerPoint.

 4. I visningen der åbnes, er der fem knapper i ruden til venstre. Ved hjælp af knapperne kan du logge på din Microsoft-Account, oprette en ny præsentation, få adgang til de seneste og delte præsentationer og åbne en præsentation fra en fillokation.

  For at gå til ruden skal du trykke på Shift+Tab-tasten gentagne gange indtil VoiceOver meddeler: "Log på, menuknap" eller "Ny, alternativknap." For at gå til de andre knapper i ruden skal du bruge piletasterne. Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge knappen.

  Tryk på Tab-tasten for at gå til listen over filer. Brug derefter piletasterne til at navigere. Hvis du vil vælge en åben præsentation, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

Åbne en præsentation

 1. I PowerPoint skal du trykke på Command+O.

  En dialogboks, hvori du kan vælge placeringen og filen, åbnes. Hvis du har åbnet en PowerPoint-fil tidligere, er den pågældende fil allerede markeret.

 2. Brug Tab-tasten og piletasterne til at navigere i dialogboksen. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at åbne en liste i dialogboksen. Hvis du vil vælge og åbne en fil, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum, når du er placeret på filen.

Læse slide-indholdet

Læs slideindhold i normal visning

 1. Tryk på Command+1 for at gå til visningen Normal.

 2. I din PowerPoint-præsentation skal du trykke på F6 flere gange for at gå til Miniatureruden.

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast Ned, for at åbne menuen.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned for at navigere i slides i Miniatureruden. VoiceOver meddeler slide-titlerne, efterhånden som du flytter.

 5. Når du er på miniaturen for et slide, du vil læse, skal du trykke på Tab-tasten for at gå til slideområdet.

 6. Hvis du vil markere hele indholdet af sliden, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned. VoiceOver læser antallet af elementer på sliden og navnet på det element, der aktuelt er markeret. På et slide, der indeholder et titeltekstfelt og et tekstfelt med tekstindhold, meddeler VoiceOver: "I Slideeditorruden, layoutområdet, 2 elementer, Titeltekstfelt, tekstfelt."

 7. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge og læse indholdet af et tekstfelt. VoiceOver læser teksten.

 8. For at flytte til det næste element på slidet skal du først trykke på Control+Option+Shift+Piletast op for at vende tilbage. Tryk derefter på Piletasten ned.

 9. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge og læse indholdet af et elementet. VoiceOver læser teksten.

Læs slidetitler i visningen Slidesortering

 1. Gå til visningen Slidesortering, og tryk på Command+2.

 2. Tryk på F6 tasten gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Slidesortering, liste".

 3. Tryk på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne listen. VoiceOver læser titlen på det slide, der aktuelt er markeret.

 4. Bruge piletasterne til at navigere gennem slides og sektioner. VoiceOver læser titlerne, efterhånden som du flytter.

Læs slidenoter i Notesvisning

 1. Tryk på Command+3 for at gå til Notesvisning.

 2. Tryk på F6, indtil VoiceOver meddeler: "Notesvisning, layout-område."

 3. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge siden og gå til det første element på siden. Det første element er et billede af sliden.

 4. For at navigere til sektionen Noter skal du trykke på Piletasten ned. VoiceOver meddeler: "Tekstfelt, tekstfelt."

 5. For at læse noteteksten skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned.

Læs slideindhold i Dispositionsvisning

 1. Tryk på Command+4 for at gå til Dispositionsvisningen.

 2. Tryk på F6 gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Dispositionsrude, layoutområde."

 3. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge ruden. VoiceOver læser indholdet af slidesne begyndende fra det første slide.

Læs talerens noter i Præsentationsvisning

 1. For at gå til Præsentationsvisningen skal du trykke på Option+Enter.

 2. For at gå til afsnittet med talerens noter skal du trykke på den Højre eller Venstre piletast gentagne gange, indtil VoiceOver meddeler: "Noteruden, layoutområdet."

 3. Tryk på Control+Option+Shift+Piletast ned for at vælge noterne så læser VoiceOver dem op. Hvis du vil annullere markeringen, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast op.

Læs slideindhold i Slideshowvisning

 1. Hvis du vil starte et slideshow, skal du trykke på Kommando+Skift+Enter.

 2. For at læse alt hvad der er på et slide, skal du trykke på Control+Option+A.

  For at læse elementerne separat skal du først trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned for at åbne slidet. Naviger derefter mellem områderne med piletasterne. VoiceOver læser elementer og tekster, efterhånden som du lander på dem.

Naviger igennem slides

For at navigere imellem slides i visningen Slideshow:

 • Tryk på N for at gå til næste slide.

 • Tryk på P for at gå til den forrige slide.

 • Tryk på Function+Højre piletast for at gå til den sidste slide.

 • Tryk på Function+Venstre piletast for at gå til den første slide.

 • For at åbne genvejsmenuen skal du trykke på Control+Option+Skift+M. Naviger i indstillingerne i menuen med Piletasten ned. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt.

  For f.eks. at navigere til en bestemt slide i præsentationen skal du trykke på Piletasten ned, indtil VoiceOver meddeler: "Efter titel, undermenu." Tryk på Højre piletast én gang for at gå til undermenuen og på Piletasten ned for at navigere i slides. Når du lander på dem, meddeler VoiceOver slidetitlerne. Når du er på den slide du vil gå til, skal du trykke på Control+Option+Mellemrumstasten for at åbne.

Vælg et tema, og opret en tom præsentation

Et tema er et forudindstillet slidedesign, der indeholder et slidelayout, farver og skrifttyper. Visse temaer indeholder også dekorativ grafik, f.eks. et baggrundsbillede, en vandret streg eller en dekorativ kant. Du kan bruge et tema som hjælp til at give præsentationen et elegant udseende.

 1. Start PowerPoint. PowerPoint åbner i en visning, hvor du kan vælge mellem de indbyggede temaer og skabeloner. Tryk én gang på pil op. VoiceOver meddeler: "Søg i alle skabeloner." Du er i et søgefelt.

 2. Angiv tilgængelig i feltet for at finde de mest tilgængelige temaer.

 3. Tryk én gang på pil ned for at gå til søgeresultaterne. VoiceOver meddeler: "Gitter, du er aktuelt på et gitter."

 4. Du kan gennemse resultaterne ved at trykke én gang på Control+Option+Skift+pil ned, og derefter bruge piletasterne til at flytte rundt. Tryk på Enter, når du er på et tema, du vil bruge.

 5. Tryk på tabulatortasten for at gå til titelpladsholderen på den første slide. Tryk på tabulatortasten. VoiceOver meddeler: "Rediger tekst, titellayout er markeret." Tryk på Tilbage-tasten, og skriv din egen titel, for at fjerne pladsholderteksten. Når du er færdig, skal du trykke på Esc.

 6. Tryk på tabulatortasten for at gå til Pladsholder til undertitel. VoiceOver meddeler: "Rediger tekst, undertitel er markeret." Tryk på mellemrumstasten for at fjerne pladsholderteksten og skrive din egen undertitel. Når du er færdig, skal du trykke på Esc.

Indsætte et nyt dias

Tryk på Ctrl+M for at tilføje en ny slide, der er baseret på layoutet i den aktuelle slide.

Tilføj tekst til en slide

 1. Tryk på Kommando+1 for at sikre, at du er i visningen Normal.

  Tip!: Du kan også indsætte indhold i dine slides i konturvisning. Tryk på Kommando+4 for at skifte til Konturvisning.

 2. Tryk på Tabulator for at gå til en pladsholder på sliden.

 3. Tryk på tilbage-tasten, og skriv din egen tekst for at fjerne pladsholderteksten.

Formatere din tekst

Med formatering kan du forbedre tekstens læsbarhed og henlede opmærksomheden på det vigtige. I PowerPoint er der mange muligheder for at formatere dit indhold, f.eks. med lister, links, farver og forskellige skrifttypeformateringsindstillinger.

 • Sådan føjer du lister til din tekst:

  • Hvis du vil indsætte en liste med punkttegn, skal du skrive * og trykke på Mellemrum, skrive listeelementet, og trykke på Enter.

  • Hvis du vil indsætte en opstilling med tal/bogstaver, skal du skrive 1. og trykke på Mellemrum, skrive listeelementet, og trykke på Enter.

 • Sådan bruger du andre tekstformateringsindstillinger:

  • Hvis du vil anvende fed skrift, skal du trykke på Kommando+B.

  • Hvis du vil anvende kursiv, skal du trykke på Kommando+I.

  • Hvis du vil anvende understregning, skal du trykke på Kommando+U.

  • Hvis du vil øge skriftstørrelsen, skal du trykke på Kommando+Skift+>.

  • Hvis du vil reducere skriftstørrelsen, skal du trykke på Kommando+Skift+<.

  • Tryk på Kommando+T for at åbne dialogskærmen Skrifttype for at få yderligere skrifttypeformateringsindstillinger, f.eks. skriftfarve. Tryk på tabulatortasten for at flytte rundt i dialogboksen. Hvis du vil markere et element, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 • Hvis du vil tilføje et link, skal du trykke på Control+K.

Gemme præsentationen

Tryk på Kommando+S for at gemme din præsentation. Tryk på Kommando+Skift+S for at gemme den samme præsentation under et andet navn, en anden placering eller et andet filformat.

Oplysninger om, hvordan du kan gemme i et andet filformat eller i et format, der er kompatibelt med tidligere versioner af PowerPoint, finder du under Gem en præsentation med en skærmlæser.

Tilføje billeder

 1. Tryk på F6 gentagne gange, indtil du står på en fane.

  Der er 8 faner i alt, og den, du leder efter, er fanen Indsæt. Det er nr. to fra venstre. Tryk på Venstre eller Højre piletast, hvis du vil flytte mellem fanerne. Når du er på fanen Indsæt meddeler VoiceOver: "Indsæt, fane, 2 ud af 8." Hvis du vil vælge fanen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 2. På fanen Indsæt skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver meddeler: "Billeder, menuknap." Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 3. Du kan flytte rundt i menuen ved at trykke på pil op eller ned. VoiceOver meddeler menuindstillingerne. Hvis du vil vælge en indstilling, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 4. Der åbnes en dialogboks til at vælge en fil. Brug Tabulator og piletasterne for at navigere i dialogboksen. Hvis du vil indsætte billedet, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

For at få yderligere oplysninger om at arbejde med billeder skal du læse Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføje talerens noter

Du kan tilføje talerens noter, som minder dig om, hvad du skal sige, når du præsenterer for en målgruppe.

 1. Tryk på kommando+F1 for at gå til visningen Normal.

  Tip!: For at tilføje talerens noter i Notevisningen i stedet skal du følge instruktionerne i Tilføj talerens noter.

 2. Gå til den slide, hvortil du vil føje noter, og tryk på F6, indtil VoiceOver meddeler: "Noterude, layoutområde."

 3. Skriv dine noter til sliden. Når du er færdig, skal du trykke på F6 for at forlade noteruden.

Vise præsentationen

 1. Hvis du vil starte et slideshow, skal du trykke på Kommando+Skift+Enter.

 2. Tryk på N for at gå videre til næste slide.

  Tip!: Tryk på P for at gå tilbage til den forrige slide.

Afslut visningen Slideshow

Tryk på Esc for at afslutte slideshowet.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at udskrive præsentationer i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint 2016 til Mac

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Du kan oprette, læse og redigere præsentationer med PowerPoint 2016 til iOS ved brug af VoiceOver, den indbyggede iOS-skærmlæser. En PowerPoint-præsentation er et slideshow. Hver slide er et lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • For at få flere oplysninger om berøringsfunktioner i PowerPoint 2016 til iOS skal du gå til Vejledning om berøringsfunktioner til iPhone.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Åbn PowerPoint

 1. På din iPhone skal du stryge mod højre eller venstre med tre fingre for at gå til startskærmen, hvor PowerPoint-Appen ligger.

 2. Stryg derefter mod højre med én finger, indtil VoiceOver meddeler appen.

 3. Dobbelttryk på skærmen for at åbne appen.

Åbne en præsentation

 1. Når du åbner PowerPoint, åbnes den i visning, du brugte, da du lukkede appen sidst. Hvis du har lukket appen helt, åbnes den i visningslisten over de seneste præsentationer. For at navigere til listen og elementerne på den skal du stryge mod højre, indtil du hører VoiceOver meddele listeelementerne.

 2. Hvis du ikke har nogen seneste filer, eller du vil åbne en anden fil, skal du stryge til højre indtil VoiceOver meddeler: "Åbn, knap". Dobbelttryk på skærmen for at vælge den.

 3. Stryg til højre for at gå frem på listen over steder. For at gå tilbage til listen skal du stryge til venstre. For at åbne en fil eller mappe skal du dobbelttrykke på skærmen, når du er på elementet.

Læs slideindholdet

 1. Åbn præsentationen i PowerPoint.

 2. Stryg til højre gentagne gange, indtil du når tekstfeltet slidetitel. VoiceOver læser slidetitlen.

 3. For at flytte til det næste tekstfelt på sliden skal du stryge til højre igen. VoiceOver læser indholdet af tekstfeltet.

 4. For at skifte til en anden slide skal du blive ved med at stryge til højre, indtil du når ruden med miniatureslides under den aktuelle slide. For at navigere i miniatureruden skal du blive ved med at stryge til højre, indtil du hører VoiceOver meddele næste slide. Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge og åbne sliden.

  Bemærk!: Hvis du bruger telefonen i vandret position, vises ruden med miniatureslides til venstre for sliden og du skal stryge til venstre i stedet.

 5. For at læse slideindholdet skal du stryge til venstre gentagne gange, indtil du når sliden. VoiceOver læser indholdet.

  Bemærk!: Hvis du bruger telefonen i vandret position, skal du stryge til højre for at læse indholdet af sliden.

Naviger igennem slides

For at navigere i slideminiaturerne i visningen Normal (den visning, du ser når du åbner en PowerPoint-præsentation) skal du blive ved med at stryge højre, indtil du når ruden med miniatureslides. VoiceOver meddeler f.eks: "Slide 1 ud af 9 <slidetitel>." For at gå til næste miniatureslide skal du stryge til højre.

At navigere mellem slides i visningen Slideshow:

 • Stryg til venstre med tre fingre for at gå til næste slide.

 • Stryg til højre med tre fingre for at gå til den forrige slide.

Vælge et tema

Når du begynder, at oprette en ny PowerPoint-præsentation, kan du vælge et tema for at hjælpe med at finjustere udseendet af din præsentation. Et tema er et forudindstillet design af en slide, der indeholder et slidelayout, farver og skrifttyper. Visse temaer indeholder også dekorativ grafik som f.eks. et billede, en vandret streg eller en dekorativ kant.

 1. Åbn PowerPoint.

  PowerPoint åbner i en visning, hvor du kan vælge mellem de indbyggede temaer og skabeloner.

  Bemærk!: Hvis du har arbejdet på eller åbnet PowerPoint-præsentationer tidligere, åbnes PowerPoint med en visning af de seneste elementer i stedet for de nye temaer. For at flytte til knappen Ny for at se temaerne skal du stryge til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Ny, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 2. For at navigere i de tilgængelige temaer skal du stryge til højre. VoiceOver meddeler slidetitlerne, når du lander på dem.

 3. Når du lander på det tema du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Indsætte et nyt dias

Du kan føje et nyt slide til præsentationen ved hjælp af en knap i miniatureruden i PowerPoint. For at gå til knappen skal du stryge til højre indtil VoiceOver meddeler: "Ny slide, knap." Dobbelttryk på skærmen for at tilføje en ny slide.

Gemme præsentationen

 1. I din PowerPoint-præsentation skal du stryge til venstre eller højre, indtil VoiceOver meddeler: "Gem og luk, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

  Tip!: Du kan også anbringe din finger på skærmen og langsomt trække rundt for at undersøge, hvad der er på skærmen. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. For f.eks. at finde knappen Gem og luk skal du trække din finger til øverste venstre hjørne af skærmen.

 2. Hvis du gemmer præsentationen for første gang, bekræfter PowerPoint, at du ønsker at gemme. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Gem, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Skriv et navn for præsentation ved hjælp af skærmtastaturet.

 4. Træk din finger på skærmen for at finde den placering hvor du vil gemme. Det kan f.eks være din telefon eller en placering på OneDrive. VoiceOver meddeler placeringerne, efterhånden som du flytter. Når du lander på den placering, du ønsker at gemme på, skal du blot løfte din finger og dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil åbne en mappe, skal du stryge mod højre, indtil du lander på den mappe, du vil åbne og derefter dobbelttrykke.

 5. For at gemme præsentationen skal du stryge venstre, indtil du hører "Gem, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge. Præsentationen gemmes.

Tilføj tekst til en slide

 1. Gå til det slide, hvor du vil tilføje tekst i din PowerPoint-præsentation. Hvis det er et titeltekstfelt, meddeler VoiceOver: "Titeltekstfelt, tekstfelt, tekstfelt." Hvis det er et tekstfelt, meddeler VoiceOver: "Tekstfelt, tekstfelt, tekstfelt." Dobbelttryk for at vælge tekstfeltet.

 2. For at skrive med skærmtastaturet skal du trække din finger hen over den nederste del af skærmen, indtil VoiceOver meddeler det bogstav, du vil bruge. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge bogstavet. Når du er færdig med at skrive, skal du anbringe din finger på skærmen og trække den til knappen Skjul tastatur. Knappen er placeret halvvejs oppe på skærmen i nærheden af den højre kant. For at skjule tastaturet skal du løfte din finger og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Gå til det næste tekstfelt ved at stryge til venstre, indtil VoiceOver meddeler det andet tekstfelt.

 4. Dobbelttryk på skærmen for at begynde at tilføje tekst til feltet. Brug skærmtastaturet til at skrive.

Formatere din tekst

Med formatering kan du forbedre tekstens læsbarhed og henlede opmærksomheden på det vigtige. I PowerPoint er der mange muligheder for at formatere dit indhold, f.eks. med lister, links, farver og forskellige skrifttypeformateringsindstillinger.

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Kontrollér, at tastaturet er skjult. Hvis du vil skjule tastaturet, skal du anbringe din finger på skærmen og trække den til knappen Skjul tastatur. Knappen er placeret halvvejs oppe på skærmen i nærheden af den højre kant. Når VoiceOver meddeler knappen, skal du løfte din finger og dobbelttrykke på skærmen.

 3. For at vælge grundlæggende skrifttypeformateringsindstillinger som f.eks. fed, kursiv eller understreget, skal du stryge til højre, indtil VoiceOver meddeler knappen du ønsker. Dobbelttryk derefter på skærmen for at anvende indstillingen.

Tilføj en opstilling med punkttegn

 1. Gå til det tekstfelt på det slide, hvortil du vil tilføje listen.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Punktopstilling, knap." Dobbelttryk på skærmen for at begynde at tilføje punktopstillingen.

Tilføj en opstilling med tal

 1. Gå til det tekstfelt på det slide, hvortil du vil tilføje listen.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Opstilling med tal, knap." Dobbelttryk på skærmen for at tilføje en opstilling med tal.

Øg skriftstørrelsen

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Vis bånd, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Skrifttyper, <navnet på den aktuelle skrifttype>, <den aktuelle skriftstørrelse>, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Plus, knap." Dobbelttryk på skærmen for at øge størrelsen med ét point.

Mindsk skriftstørrelsen

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Vis bånd, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Skrifttyper, <navnet på den aktuelle skrifttype>, <den aktuelle skriftstørrelse>, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 4. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Minus, knap." Dobbelttryk på skærmen for at mindske størrelsen med ét point.

Skift skriftfarven

 1. Vælg det tekstfelt på det slide, hvor du vil formatere tekst.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Vis bånd, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge knappen.

 3. Menuen Hjem åbnes. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Skriftfarve, knap." Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen Skriftfarve.

 4. Stryg til højre for at navigere i indstillingerne. Når du lander på den farve, du vil bruge, skal du dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

Tilføje talerens noter

Du kan tilføje talerens noter, som minder dig om, hvad du skal sige, når du præsenterer for en målgruppe.

 1. Åbn præsentationen i visningen Normal i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil VoiceOver meddeler: "Noter, knap." Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

 3. VoiceOver meddeler: "Slidenoter, tekstfelt, tekstfelt." Dobbelttryk på skærmen for at åbne noteområdet til redigering.

 4. Skriv dine noter, ved hjælp af skærmtastaturet.

 5. Når du er færdig, skal du stryge til venstre, indtil VoiceOver meddeler knappen Luk. Dobbelttryk på skærmen for at lukke området talerens noter.

Vise præsentationen

 1. Åbn præsentationen i PowerPoint.

 2. Stryg til højre med én finger, indtil VoiceOver meddeler: "Start slideshow fra denne slide, knap". Dobbelttryk på skærmen for at starte slideshowet.

 3. Stryg til venstre med tre fingre for at gå til næste slide. Stryg til højre med tre fingre for at gå til den forrige slide.

 4. VoiceOver læser indholdet af det første tekstfelt, når du lander på et slide. For at læse resten af indholdet på sliden skal du stryge højre med én finger. Fokus flyttes til det næste element, og VoiceOver læser indholdet.

  Tip!: Når du hører en bankelyd, er du nået slutningen af sliden, og der er intet yderligere indhold at læse.

Afslut visningen Slideshow

Hvis du vil afslutte slideshowet i slutningen af præsentationen, skal du bare stryge til venstre med tre fingre. Slideshowet afsluttes, og du vender tilbage til visningen Normal.

For at afslutte slideshowpræsentationen kan du til enhver tid:

 1. Stryge nedad med tre fingre i visningen Slideshow for at få vist slideshowværktøjslinjen.

 2. Placer en finger på skærmen og træk den langsomt til øverste venstre hjørne. VoiceOver meddeler: "Afslut slideshow, knap."

 3. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at afslutte slideshowet.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at vise præsentationen med PowerPoint

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Du kan oprette, læse og redigere præsentationer med PowerPoint til Android ved brug af TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser. En PowerPoint-præsentation er et slideshow. Hver slide er et lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint til Android

Få mest muligt ud af PowerPoint til Android-funktionerne, og tag dine præsentationer med dig overalt ved at logge på PowerPoint til Android. Du kan også bruge appen uden at logge ind.

 1. På startskærmen eller i Apps-menuen for din enhed skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "PowerPoint", og derefter dobbelttrykke på skærmen. PowerPoint til Android åbner.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Log på", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Få tingene gjort på farten."

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Log på, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Bemærk!: Hvis du ikke har en konto, skal du stryge til højre, indtil du hører "Tilmeld dig gratis", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du dobbelttrykke på skærmen, og herefter skrive den mailadresse eller det telefonnummer, som du brugte til at oprette din konto.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Næste, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du dobbelttrykke på skærmen, og herefter skrive din adgangskode.

 7. Stryg til højre, indtil du hører "Log på, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Åbne en præsentation

I PowerPoint til Android kan du hurtigt åbne en præsentation, som du har arbejdet på for nylig, eller du kan søge efter filen i OneDrive eller din enhed.

 1. I åbningsvisningen for PowerPoint til Android skal du stryge til højre, indtil du hører "Åbn, knap", og herefter dobbelttrykke på skærmen.

  Tip!: Hvis du hurtigt vil åbne en præsentation, som du for nylig har arbejdet på, skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på præsentationen, og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. I menuen Åbn skal du stryge til højre, indtil du hører den placering, som du ønsker, og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører navnet på din præsentation, og dobbelttryk herefter på skærmen. Præsentationen åbnes i Læsevisning.

 4. Flyt til Redigeringsvisning ved at stryge til højre, indtil du hører: "Slide et, markeret."

 5. Dobbelttryk på skærmen. Du hører nu: "Rediger, knap".

 6. Dobbelttryk på skærmen. Præsentationen åbnes i Redigeringsvisning.

Læs slideindhold i Redigeringsvisning

Du kan kontrollere indholdet af slides, mens du arbejder på præsentationen i Redigeringsvisning.

 1. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Slidenummer, kontrolelement for slide". Fokus er nu på hovedindholdsområdet.

 2. Stryg til højre, og TalkBack meddeler det første slideelement. Hvis elementet er et tekstelement, læser TalkBack indholdet højt.

 3. Stryg til højre, indtil du har lyttet til alle elementer på din slide.

 4. Hvis sliden har talerens noter, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slidenoter, <talerens noter>".

Læs slideindhold i andre visninger

 • I visningen Slideshow meddeler TalkBack automatisk indholdet af sliden, når du åbner den. Du kan også stryge langsomt med en finger øverst på skærmen, og så vil TalkBack meddele slideelementerne og deres indhold.

 • I Læsevisning skal du stryge mod venstre eller højre. TalkBack meddeler slidenummeret, overskriften, og om sliden har noter eller kommentarer.

Naviger igennem slides

Kontrollér, at dine slides er i den rigtige rækkefølge, og at alt indhold er i præsentationen.

 • I Redigeringsvisning skal du stryge op med to fingre for at gå videre til næste slide. For at gå til forrige slide skal du stryge nedad med to fingre.

 • I Læsevisning skal du stryge til højre med en finger for at gå videre til næste slide. For at gå til forrige slide skal du stryge til venstre med en finger.

Vælge et tema

Hvis du vil peppe din præsentation op eller give dine slides et ensartet udseende, skal du vælge og anvende et tema blandt de mange PowerPoint til Android-design.

 1. Stryg til højre i Redigeringsvisning, indtil du hører: "Udvid, knap, ikke markeret", og dobbelttryk herefter på skærmen. Du hører: "Fanemenu, <aktuel fane> markeret."

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Design, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Temaer, menu", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Temaer"

 5. Stryg til højre, indtil du hører det ønskede tema, og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Den markerede menu anvendes på hele præsentationen, og fokus går tilbage til fanen Design.

Indsætte et nyt dias

Du kan føje lige så mange slides, som du ønsker, til din præsentation.

 1. Stryg til højre i Redigeringsvisning, indtil du hører: "Udvid, knap, ikke markeret", og dobbelttryk herefter på skærmen. Du hører: "Fanemenu, <aktuel fane> markeret."

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 3. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Ny slide, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Den nye slide er nu blevet tilføjet og vises i hovedindholdsområdet.

Gemme præsentationen

Hvis du er logget på, gemmer PowerPoint til Android automatisk din præsentation i OneDrive undervejs. Hvis du vil gemme en kopi af præsentationen på din enhed, er det nemt med TalkBack.

 1. I Læsevisning skal du stryge til venstre, indtil du hører "Gem, knap", og herefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Menuen Filer er åben."

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Gem som, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Åbn skærmtastaturet ved at dobbelttrykke på skærmen og derefter skrive det filnavn, som du vil gemme filen under.

 4. Når du er færdig, skal du stryge mod venstre, indtil du hører den placering, hvor du vil gemme filen, f.eks. "Denne enhed, præsentationer." Dobbelttryk på skærmen for at vælge placeringen.

 5. Stryg mod venstre eller højre til den mappe, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Gem, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Filen er blevet gemt, og fokus går tilbage til Læsevisning.

Tilføje tekst

Du kan bruge TalkBack til nemt at tilføje tekst i slides og få dit budskab igennem.

 1. I Redigeringsvisning skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører: "Slidenummer, kontrolelement for slide". Fokus er nu på hovedindholdsområdet.

 2. Stryg til højre, og TalkBack meddeler det første slideelement. Hvis elementet er et tekstelement, hører du: "Tekstfeltet Titel" eller "Tekstfelt."

 3. Dobbelttryk på skærmen på tekstelementet. Du vil høre: "<Tekstfelttype>, markeret, Klip, knap." En kontekstmenu åbner, og fokus er på knappen Klip.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger tekst, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Viser <tastatursprog> tastatur."

  Tip!: Hvis du vil indsætte en kopieret tekst, skal du stryge til højre, indtil du hører "Sæt ind, knap" og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Hvis du vil skrive tekst, skal du trække fingeren hen over den nederste halvdel af skærmen. TalkBack meddeler tegnene på skærmtastaturet. Når du hører et tegn, som du ønsker, skal du løfte din finger. Tegnet føjes til tekstfeltet.

  Hvis forudsigelig tekstindtastning er aktiveret, kan du vælge de foreslåede ord på samme måde.

Formatere tekst

Hvis du vil gøre præsentationen mere tilgængelig for forskellige målgrupper, kan du f.eks. øge skriftstørrelsen eller anvende fed formatering for at gøre teksten nemmere at læse.

 1. I visningen Redigering skal du flytte over til det tekstfelt, som du vil formatere, som beskrevet i Tilføj tekst.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Udvid, knap, ikke markeret," og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Fanemenu, <aktuel fane> markeret."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Hjem, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den formateringsfunktion, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

  Nogle af indstillingerne har undermenuer til formatering. Hvis du vil tilgå undermenuerne, skal du stryge til højre, indtil du hører "<Formateringsindstilling>, menu," og derefter dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre i undermenuen, indtil du hører den funktion, som du ønsker, og dobbelttryk herefter på skærmen.

Tilføje billeder

Nogle gange siger et billede mere end tusind ord, så prøv at tilføje et billede for at peppe din præsentation lidt op. Du kan tilføje et billede fra din enhed eller dit skylager.

 1. I Læsevisning skal du stryge til venstre, indtil du hører "Fotos, knap", og herefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Seneste, menu". Menuen Åbn fra åbner. Fokus er på indstillingen Seneste.

 2. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den placering, hvor du vil tilføje et billede, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. På den valgte placering skal du navigere til det ønskede billede og herefter dobbelttrykke på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Gem billede, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Billedet er tilføjet på sliden.

For at få yderligere oplysninger om at tilføje billeder skal du læse Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere billeder og tabeller i PowerPoint.

Tilføje talerens noter

Du kan føje påmindelser eller talepunkter til præsentationsværten med talerens noter.

 1. I Redigeringsvisning skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Noter", og herefter dobbelttrykke på skærmen. Ruden Noter åbner i bunden af skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Notekontrol", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Viser <tastatursprog> tastatur."

 3. Indtast noteteksten som beskrevet i Tilføj tekst. Tegnene eller ordene tilføjes i ruden Noter.

 4. Når du er færdig med at skrive, skal du trykke på skærmen én gang.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Færdig, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus vender tilbage til sliden.

Giv din præsentation

Når det er tid til at dele din præsentation med dit publikum, skal du starte slideshowet.

 1. I Redigeringsvisning, med første slide i præsentationen åben, skal du stryge mod venstre eller højre, indtil du hører "Præsenter, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Slide et, markeret." Visningen Slideshow åbnes med fokus på den første slide i ruden Miniaturer.

 2. For at vise næste slide skal du stryge til højre og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil gå tilbage og vise forrige slide, skal du stryge til venstre og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Afslut visningen Slideshow

Når du ikke længere vil præsentere, skal du i visningen Slideshow stryge til højre, indtil du hører "Afslut slideshow, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Du kan oprette, læse og redigere præsentationer med PowerPoint Mobile ved brug af Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser. En PowerPoint-præsentation er et slideshow. Hver slide er et lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Åbn PowerPoint

 1. På enhedens startskærm skal du stryge til højre, indtil du hører: "PowerPoint", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Startside, rude," efterfulgt af dit kontonavn og "Knap."

Bemærk!: Hvis du har ladet en præsentation være åben, sidst du brugte PowerPoint, åbnes den der, hvor du slap.

Åbne en præsentation

Startsiden har en liste over senest åbnede præsentationer.

 1. På PowerPoint-startsiden skal du stryge mod højre, indtil du hører navnet på en præsentation, efterfulgt af dens filplacering. Hvis den første præsentation på listen ikke er den rigtige, skal du blive ved med at stryge til højre, indtil du har fundet den, du ønsker.

 2. Dobbelttryk på skærmen for at åbne den markerede præsentation. Du hører: "PowerPoint-vindue, slide," efterfulgt af titlen på den første slide. Du er nu i visningen Slidemarkering.

Naviger igennem slides

 1. I visningen Slidemarkering skal du stryge til højre eller venstre for at navigere mellem slides. Oplæser læser titlen og sidenummeret på hver slide.

 2. Når du finder den slide, som du vil åbne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Rediger, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Sliden åbnes i redigeringsvisningen, og du vil høre: "Slide, rude".

 4. Hvis du vil tilbage til visningen Slidesortering, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, til, knap" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Læs slideindholdet

 1. Åbn den præsentation, som du vil læse, i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Præsenter, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Liggende". Rotér enheden 90 grader mod uret, ellers vil strygeretningen i denne tilstand virke anderledes.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Tekstfelt til titel" eller "Tekstfelt", og stryg derefter ned med 3 fingre for at læse indholdet.

 4. Hvis der er flere tekstfelter på sliden, skal du stryge til højre for at gå til det næste og derefter stryge ned med 3 fingre for at læse indholdet.

  Tip!: Når du hører: "Tilbage, knap skjult" efter at have strøget til højre, ved du, at sliden ikke har yderligere indhold.

 5. Stryg til venstre, indtil du hører: "Næste slideknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Når du når til sidste slide, hører du: "Slut på slideshowet". Dobbelttryk på skærmen for at forlade præsentationsvisningen.

  Tip!: For at afslutte præsentationsvisningen på et hvilken som helst tidspunkt skal du stryge mod højre, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 7. Rotér enheden 90 grader med uret for at slå din enhed tilbage til stående papirretning. Du hører: "Stående papirretning".

Vælge et tema

 1. Mens du får vist en slide i PowerPoint, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Flere indstillinger, knap skjult", og derefter skal du dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Hjem, knap skjult."

 2. Dobbelttryk på skærmen, stryg til højre, indtil du hører "Design, 4 af 8," og dobbelttryk herefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Temaer, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører det ønskede tema, f.eks. "Galleri" eller "Overjordisk", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Anvender temaet."

  Bemærk!: Hvis din enhed skal hente manglende skrifttyper for at anvende det valgte tema, meddeler Oplæser dette.

 5. Hvis du vil lukke menuen Design, skal du stryge fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Indsætte et nyt dias

PowerPoint tilføjer evt. nye slides efter den slide, som du senest har åbnet. Før du tilføjer en ny slide, skal du derfor gå til det rigtige sted, som det forklares i Naviger igennem slides.

 1. I visningen Slidesortering skal du stryge til højre, indtil du hører "Ny slide, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Gemme præsentationen

 1. I visningen Slidesortering skal du stryge til højre, indtil du hører "Filer, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Gem, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du vil høre navnet på den præsentation, der som standard er "Præsentation".

 3. Hvis du vil ændre navnet, skal du dobbelttrykke på skærmen og bruge skærmtastaturet til at skrive det nye navn. Afslut indtastningen af navnet ved at vælge tasten Enter på tastaturet.

 4. Luk menuen Gem ved at stryge med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult", og dobbelttryk derefter på skærmen.

PowerPoint gemmer automatisk alle ændringer i præsentationen med det navn, som du har angivet.

Tilføje tekst

 1. Mens du får vist en slide i PowerPoint, kan du stryge til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje tekst, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne tekstfeltet til redigering.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 3. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

  Fokus forbliver på knappen Tilbage. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til visningen Slidesortering.

Formatere din tekst

Du kan føje en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver til et hvilket som helst tekstfelt i præsentationen. Lister hjælper dig med at organisere teksten.

 1. Mens du får vist en slide i PowerPoint, kan du stryge til højre, indtil du finder det tekstfelt, hvor du vil tilføje punkttegn eller tal/bogstaver, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at åbne tekstfeltet til redigering.

 2. Sådan tilføjer du punkttegn eller nummerering:

  • Hvis du vil tilføje et element med en liste med punkttegn, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, punkttegn, knap, dobbelttryk for at slå til," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil tilføje et element med en nummereret liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, nummerering, knap, dobbelttryk for at slå til," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive listeelementet.

 4. Hvis du vil tilføje endnu et listeelement, skal du stryge med din finger omkring nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører: "Enter". Dobbelttryk på skærmen for at indsætte et nyt listeelement, og brug tastaturet til at skrive.

 5. Afslut listen ved at stryge med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører: "Tilbage, knap skjult". Dobbelttryk på skærmen for at lukke tastaturet.

  Fokus forbliver på knappen Tilbage. Dobbelttryk på skærmen igen for at vende tilbage til visningen Slidesortering.

Tilføje billeder

Du kan bruge et hvilket som helst billede, som du har gemt på din enhed, i præsentationen.

 1. Mens du får vist en slide i PowerPoint, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Fotos, knap" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Fotos, vindue". Fokus er på det seneste foto, og Oplæser meddeler dets filnavn.

 2. Stryg til højre, indtil du finder det billede, du vil bruge, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Valgt" efterfulgt af filnavnet på billedet.

 3. Stryg med fingeren omkring den nederste kant af skærmen, indtil du hører "Indsæt app, linjeknap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Appen Fotos lukkes, og billedet indsættes på sliden.

Tilføje talerens noter

Du kan bruge talerens noter til flere oplysninger eller kommentarer, som ikke skal med i den faktiske præsentation.

 1. Mens du får vist en slide i PowerPoint, kan du stryge til højre, indtil du hører "Fra, noter, knap," og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører: "Slidenoter, redigerbar tekst", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive din tekst.

 4. Stryg med fingeren omkring øverste højre hjørne af skærm, indtil du hører "Luk, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen for at lukke tastaturet.

 5. Dobbelttryk på skærmen for at lukke ruden Noter.

Vise præsentationen

 1. Åbn den præsentation, som du vil afholde, i PowerPoint.

 2. Stryg til højre, indtil du hører "Præsenter, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Liggende". Rotér enheden 90 grader mod uret, ellers vil strygeretningen i denne tilstand virke anderledes.

 3. Stryg mod venstre, indtil du hører: "Slide 1," efterfulgt af slidens titel og "Slideshow, kontrolelement." Dobbelttryk på skærmen for at gå til næste slide.

 4. Dobbelttryk på skærmen for at gå fremad i præsentationen. Når du når til sidste slide, hører du: "Slut på slideshowet". Dobbelttryk på skærmen for at forlade præsentationsvisningen.

 5. Vend din enhed, så den igen er i stående retning. Du hører: "Stående".

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelighedsfunktioner

Du kan oprette, læse og redigere en præsentation med PowerPoint Online ved brug af et tastatur og Oplæser, den indbyggede Windows-skærmlæser. En PowerPoint-præsentation er et slideshow. Hver slide er et blankt lærred til billeder, ord og figurer, der hjælper dig med at fortælle din historie.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser til Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office Online. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i PowerPoint Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger PowerPoint Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da PowerPoint Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et program på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for PowerPoint Online.

I dette emne

Åbn PowerPoint Online

Log på PowerPoint Online, og tag dine præsentationer med dig overalt.

 1. I din browser skal du gå til Office Online.

 2. Tryk på Tab, indtil du hører "PowerPoint, link", og tryk derefter på Enter.

 3. Du logger på med din Microsoft-konto ved at trykke på Alt+A. Du logger på med din arbejds- eller skolekonto ved at trykke på Alt+N.

 4. Tryk på Enter. Skriv dine legitimationsoplysninger, og tryk på Enter.

 5. PowerPoint Online åbnes. Du hører: "Microsoft PowerPoint Online." Fokus er på fanen Filer, på en ny tom præsentationsindstilling.

Åbne en præsentation

I PowerPoint Online kan du hurtigt åbne en præsentation, som du har arbejdet på for nylig, eller du kan søge i dine OneDrive-mapper efter filen.

 1. På fanen Filer skal du trykke på Tab eller Skift+Tab, indtil du hører enten navnet på den præsentation, som du vil arbejde på, eller "Åbn fra OneDrive", og derefter skal du trykke på Enter.

  • Hvis du har valgt Åbn fra OneDrive, åbnes OneDrive. Tryk på Tab og piletasterne for at finde filen, og tryk derefter på Enter.

   Tip!: Hvis du allerede arbejder på en slide i Redigeringsvisning, og du vil gå til menuen Åbn, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører den aktuelle fane, og derefter trykke på F, O. Tryk på Tab for at gå til filen eller placeringen af filen i menuen Åbn, og tryk derefter på Enter.

 2. Filen åbnes i Læsevisning. For at skifte til Redigeringsvisning skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Rediger præsentation", og derefter trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Rediger i browser", og tryk derefter på Enter.

Læs slideindhold i Redigeringsvisning

Du kan kontrollere indholdet af slides, mens du arbejder på præsentationen i Redigeringsvisning.

 1. Tryk på Ctrl+F6, indtil du hører "Slidepanel", og tryk derefter på Tab. Skærmlæseren meddeler det første element på sliden og læser indholdet.

 2. Flyt til næste element, og læs det ved at trykke på Tab.

Læs slideindhold i andre visninger

Din skærmlæser kan læse diasindholdet i Læsevisning eller visningen Slideshow.

Læs slideindholdet i Læsevisning

 1. Hvis du vil navigere til Læsevisning, skal du i Redigeringsvisning trykke på Ctrl+F6, indtil du hører den aktuelle fane, og derefter trykke på W. Du hører: "Markeret, fanen Vis".

 2. Tryk på D. Læsevisning åbnes.

 3. Tryk på Ctrl+F6, indtil du hører "Gruppe", og tryk derefter på Caps Lock+M. Skærmlæseren begynder at læse slideindholdet.

 4. Hvis du vil stoppe skærmlæseren, skal du trykke på Ctrl.

Læs slideindholdet i visningen Slideshow

 1. Hvis du vil navigere til Slideshow, skal du i Redigeringsvisning trykke på Ctrl+F6, indtil du hører den aktuelle fane, og derefter trykke på W. Du hører: "Markeret, fanen Vis".

 2. Tryk på B. Den første slide i præsentationen åbnes i visningen Slideshow.

 3. Tryk på Tab, indtil du hører navnet på din præsentation, og tryk derefter på Caps Lock+M. Skærmlæseren begynder at læse slideindholdet.

 4. Hvis du vil stoppe skærmlæseren, skal du trykke på Ctrl.

Læs slideindholdet i en tilgængelig visning

 1. Hvis du vil gå til den mere tilgængelige visning, skal du i Læsevisning eller visningen Slideshow trykke på Ctrl+; (semikolon).

 2. Tryk på Tab, indtil du hører navnet på din præsentation, og tryk derefter på Caps Lock+M. Skærmlæseren begynder at læse slideindholdet.

 3. Hvis du vil stoppe skærmlæseren, skal du trykke på Ctrl.

Naviger igennem slides

Kontrollér, at dine slides er i den rigtige rækkefølge, og at alt indhold er med.

 1. I Redigeringsvisning skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører den aktuelle slides nummer og titel. Fokus er på ruden Miniature.

 2. Hvis du vil navigere til ruden Miniature, skal du trykke på pil op eller pil ned. Skærmlæseren meddeler slidens nummer og titel, og om sliden indeholder noter eller kommentarer.

 3. Hvis du vil gå fra ruden Miniature til sliden, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Slidepanel", og derefter trykke på Tab.

 4. Hvis du vil navigere til sliden, skal du trykke på Tab, indtil du er kommet igennem alle elementer på sliden.

Vælge et tema

Hvis du vil peppe din præsentation op eller give dine slides et ensartet udseende, skal du vælge og anvende et tema blandt de mange design i PowerPoint Online.

 1. Tryk på Ctrl+F6, indtil du hører den aktuelle fane, og tryk derefter på G. Du hører: "Markeret, fanen Design".

 2. Tryk på H. Du hører: "Office-tema".

 3. Tryk på Tab, indtil du hører det ønskede tema, og tryk derefter på Enter.

Indsætte et nyt dias

Du kan føje lige så mange slides, som du ønsker, til din præsentation.

 1. Tryk på Ctrl+F6, indtil du hører "Hjem, fane", og tryk derefter på Enter. Hvis fokus er på en anden fane, skal du trykke på Tab eller Skift+Tab, indtil du hører "Hjem, fane", og derefter trykke på Enter.

 2. Tryk på Tab, indtil du hører “Ny slide, knap”, og tryk derefter på Enter. Dialogboksen Ny slide åbnes, og du hører navnet på det valgte slidelayout.

 3. Tryk på Tab, indtil du hører det slidelayout, som du vil indsætte, og tryk derefter på Enter eller Alt+Enter.

Tip!: Du kan hurtigt tilføje en ny, tom slide, der er baseret på et eksisterende slidelayout, ved at trykke på Ctrl+F6, indtil du hører nummer og titel på den aktuelle slide. Fokus er på ruden Miniature. Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører nummeret på den ønskede slide, og tryk derefter på Ctrl+M.

Gemme præsentationen

PowerPoint Online gemmer automatisk præsentation i OneDrive undervejs. Hvis du vil gemme en kopi af præsentationen på din enhed, er det nemt med skærmlæseren og tastaturgenvejene. Du kan hente præsentationen som enten PowerPoint PPTX, PDF- eller ODP-fil.

Bemærk!: De ændringer, som du foretager i din lokale kopi, gemmes ikke automatisk til den oprindelige fil på OneDrive.

 1. Tryk på Ctrl+F6, indtil du hører den aktuelle fane, og tryk derefter på F. Du hører: "Fil, menuen Luk, menupunkt".

 2. Tryk på L. Menuen Hent som åbnes.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling for hentning, og tryk derefter på Enter. Du hører: "Klik her for at hente <det valgte format for overførsel>, link." Tryk på Enter for at vælge linket.

 4. Tryk på Caps Lock+højre eller venstre pil, indtil du hører "Gem, knap", og tryk derefter på Enter. Filen er blevet hentet til din enhed.

Tilføje tekst

Brug skærmlæseren og tastaturgenveje til nemt at tilføje tekst på slides og få dit budskab igennem.

 1. Hvis du vil flytte fokus til et redigerbart område på en slide, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Slidepanel".

 2. Hvis du vil gå til den første pladsholder på sliden, skal du trykke på Tab. Pladsholderens type meddeles. Hvis det er en pladsholder til tekst, skal du trykke på Enter for at skrive indholdet.

 3. Tryk på F2, når du er færdig.

 4. Hvis du vil flytte til den næste pladsholder, skal du trykke på Tab. Hvis du vil redigere pladsholderen, skal du trykke på Enter. Tryk på F2 for at afslutte. Gentag for alle pladsholdere på sliden.

Formatere tekst

Hvis du vil gøre præsentationen mere tilgængelig for forskellige målgrupper, kan du f.eks. øge skriftstørrelsen eller anvende fed formatering for at gøre teksten nemmere at læse.

 1. Tryk på Ctrl+F6, indtil du hører "Hjem, fane", og tryk derefter på Enter. Hvis fokus er på en anden fane, skal du trykke på Tab eller Skift+Tab, indtil du hører "Hjem, fane", og derefter trykke på Enter.

 2. Hvis du vil flytte fokus til et redigerbart område på en slide, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Slidepanel".

 3. Tryk på Tab for at flytte til det første redigerbare område på sliden.

 4. Tryk på Enter for at markere det redigerbare område.

 5. Tryk på Ctrl+A for at markere al tekst i området. Hvis du vil markere en del af teksten i området, skal du trykke på piletasterne, indtil du hører teksten, og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletasterne for at markere den ønskede del af teksten.

 6. Brug følgende genveje til at anvende de mest almindelige formateringsindstillinger for markeret tekst:

  • Fed: Ctrl+F

  • Kursiv: Ctrl+K

  • Understregning: Ctrl+U

  • Forøg skriftstørrelsen: Ctrl+]

  • Formindsk skriftstørrelsen: Ctrl+[

 7. Hvis du vil have adgang til flere formateringsindstillinger, mens teksten er markeret, skal du trykke på Caps Lock+venstre pil, indtil du hører den ønskede formateringsindstilling, for eksempel "Opstilling med punkttegn, knap". Tryk på mellemrumstasten for at markere en valgmulighed. Hvis du vil udvide kombinationsfelterne, skal du trykke på Alt + pil ned.

Tilføje billeder

Nogle gange siger et billede mere end tusind ord, så prøv at tilføje et billede for at peppe din præsentation lidt op. I PowerPoint Online kan du tilføje billeder fra dit eget lager eller bruge billeder direkte fra internettet.

Tip!: Hvis du udelukkende vil tilføje billeder på det helt rigtige sted og i den rigtige størrelse, skal du bruge en slide, som er baseret på et slidelayout designet til billeder, f.eks. Billede med billedtekst. Se mere under Indsæt et billede ved hjælp af en skærmlæser i PowerPoint Online.

Tilføj billeder fra din enhed

 1. På en slide, hvor du ønsker at tilføje et billede, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører den aktuelle fane, og derefter trykke på N. Du vil høre: "Markeret, fanen Indsæt."

 2. Tryk på P. Dialogboksen Åbn åbnes, og fokus er på feltet for filnavnet.

 3. Tryk på Tab og piletasterne, indtil du hører den ønskede billedfil, og tryk derefter på Enter.

Tilføj billeder fra internettet

 1. På den slide, hvor du ønsker at tilføje et billede, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører den aktuelle fane, og derefter trykke på N. Du hører: "Markeret, fanen Indsæt."

 2. Tryk på F. Dialogboksen Bing-billedsøgning åbnes, og fokus er på søgefeltet.

 3. Skriv dine søgeord, og tryk på Enter.

 4. Tryk på Tab, indtil du hører det første søgeresultat.

 5. Tryk på højre pil eller venstre pil, indtil du hører det billede, som du ønsker at indsætte, og tryk derefter på Enter.

 6. Tryk på Tab, indtil du hører "Indsæt, knap", og tryk derefter på Enter.

Tilføje talerens noter

Du kan føje påmindelser eller talepunkter til præsentationsværten med talerens noter.

 1. På den slide, hvor du ønsker at tilføje talerens noter, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører standardsproget, f.eks. "Engelsk, USA, knap".

 2. Tryk på Tab, indtil du hører "Fra, knappen Noter," og tryk derefter på Enter. Hvis du hører "Til, knappen Noter," kan du flytte til det næste trin.

 3. Tryk på Ctrl+F6, indtil du hører: "Slidenoter, redigering."

 4. Skriv talerens noter til din slide.

Vise præsentationen

Når det er tid til at dele din præsentation med dit publikum, kan du bruge tastaturgenvejene og din skærmlæser til at starte slideshowet.

 1. I Redigeringsvisning skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører den aktuelle fane, og derefter trykke på W. Du hører: "Markeret, fanen Vis".

 2. Tryk på B. Slideshowet starter fra første slide i præsentationen.

  Tip!: Tryk på C for at starte slideshowet fra den nuværende slide.

 3. I slideshowet skal du trykke på Tab, indtil du hører præsentationens navn. Fokus flyttes til slideshowet.

 4. Tryk på N for at gå til næste slide. Tryk på P for at gå til forrige slide.

Afslut visningen Slideshow

Tryk på Esc for at stoppe med at præsentere. Fokus vender tilbage til Redigeringsvisning.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Tastaturgenveje i PowerPoint Online

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×