Grundlæggende opgaver, når du bruger en skærmlæser med Microsoft Teams

Center for hjælp til handicappede i Office > Hjælp til handicappede i Microsoft Teams

Brug skærmlæseren til at samarbejde problemfrit med dine teammedlemmer i Microsoft Teams. Du kan få adgang til teamets samtaler, møder, filer og noter på ét sted.

Bemærkninger!: 

 • Dette emne forudsætter, at du bruger JAWS-skærmlæseren.

 • Hvis du vil lære at navigere i Microsoft Teams, kan du finde flere oplysninger under Lær at navigere i Microsoft Teams med tilgængelige funktioner.

 • Hvis du vil have mere at vide om tastaturgenveje i Microsoft Teams, kan du finde flere oplysninger under Tastaturgenveje til Microsoft Teams.

 • Nye tilgængelighedsfunktioner tilføjes hyppigt. Hvis du har et Office 365-abonnement, får du automatisk opdateringer med disse nye funktioner.

I dette emne

Find og læs nye beskeder i en kanal

 1. Vælg en kanal, tryk på tabulatortasten eller Alt+højre eller venstre pil, indtil du hører: "Fanen Samtaler, valgt".

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den seneste besked. JAWS læser beskeden.

  Bemærk!: Hvis du vil åbne og besvare den seneste tråd, skal du trykke på Alt+R.

 3. Hvis du vil bevæge dig rundt i beskedlisten, skal du trykke på pil op eller ned. Du hører beskedens indhold og oplysninger, når du er på beskeden.

Naviger i og læs samtaler med tråde

 1. Hvis den samtale, du er i, har tråde, hører du: "Samtale med tråde fra <sender name>". Hvis du vil åbne samtalen, skal du trykke på Enter. Du hører den første besked i tråden.

 2. Tryk på pil op eller ned for at bevæge dig mellem beskederne i en samtale med tråde. JAWS læser beskederne op, efterhånden som du bevæger dig mellem dem.

 3. Hvis du vil åbne en besked til yderligere handlinger, skal du trykke på Enter. Hvis du vil flytte fokus tilbage til samtalen med tråd, skal du trykke på Esc.

Tildel hjerte til en besked, og gem den

 1. I en samtale skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den sidste besked i samtalen.

 2. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører den besked, du vil tildele et hjerte eller gemme.

 3. Tryk på Enter. Du hører: "Gem denne besked".

  Bemærk!: Hvis beskeden, som du ønsker at gemme, er en, du har sendt, hører du "Flere indstillinger" i stedet. Tryk på højre piletast. Du hører: "Ikke-markeret, Gem denne besked, afkrydsningsfelt".

  • Tryk på mellemrumstasten for at gemme beskeden.

  • Tryk på højre pil for at tildele beskeden et hjerte. Du hører: "Knappen Tildel et hjerte". Tryk på mellemrumstasten.

Find og læs gemte beskeder

 1. Hvis du vil åbne menuen Indstillinger, skal du trykke på Alt+G. Du hører: "Menu, skift undermenu for din status". Fokus er på den aktuelle status.

 2. Tryk på Alt+pil ned, indtil du hører: "Gemte beskeder", og tryk derefter på Enter. En liste over dine gemte beskeder åbnes. Den nyeste besked er det første element.

 3. Hvis du vil gennemse listen over gemte beskeder, skal du trykke på Alt+pil ned eller pil op. JAWS læser beskedens indhold og oplysninger op, når du er på beskeden.

Send beskeder til kanaler

Skriv en besked

 1. Vælg fanen Samtaler, og tryk på C. Fokus flyttes til skrivefeltet til beskeder. Du hører: "Skriv ny besked, rediger".

  Tip!: Du kan udvide skrivefeltet for at få adgang til flere redigeringsmuligheder ved at trykke på Alt+X. Hvis du vil skjule feltet, skal du trykke på Alt+X igen.

 2. Skriv din meddelelse. Du kan også tilføje vedhæftede filer eller endda emoji, klistermærker eller memer for at gøre din besked lidt sjovere.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at sende en besked.

Tilføje en vedhæftet fil

 1. Tryk på Alt+A. Vælgeren til vedhæftede filer åbnes.

 2. Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den skyplacering, hvorfra du gerne vil tilføje en fil, og tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på pil op eller pil ned for at bevæge dig i listen over mapper eller filer, og tryk på Enter for at åbne en mappe.

 4. Når du hører den fil, du gerne vil vedhæfte, skal du trykke på Enter. Filen vedhæftes din besked.

Vedhæft en lokal fil
 1. For at vedhæfte en fil fra din computer til din besked skal du trykke på Alt+A.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Upload, knap", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Dialogboksen Åbn, filnavn". Windows-dialogboksen Åbn åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten for at navigere i dialogboksen.

 4. Når du har fundet og valgt din fil, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Åbn", og derefter trykke på Enter.

Tilføj en emoji

 1. Tryk på Alt+Q i skrivefeltet.

 2. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig til emoji-listen. Tryk på venstre eller højre pil for at bevæge dig i listen.

 3. Når du hører en emoji, du gerne vil tilføje, skal du trykke på Enter. Emojien føjes til din besked.

Tilføj et klistermærke eller meme

 1. Tryk på tabulatortasten i beskeden eller skrivefeltet, indtil du hører: "Menu, menuen handlinger".

 2. Tryk på højre pil, indtil du hører "Vælg et klistermærke", og tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil flytte kategoriruden med klistermærker og memer, skal du trykke på Shift+tabulatortasten. Hvis du vil bevæge dig i ruden, skal du trykke på pil op eller ned. Hvis du vil vælge en mappe, skal du trykke på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig til listen over klistermærker og memer i en kategori. Tryk dernæst på venstre eller højre pil for at bevæge dig igennem listen. Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

 5. Rediger klistermærket eller meme-teksten, som du har lyst, og når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Udfør". Tryk derefter på mellemrumstasten.

Tilføj eller åbn filer i en kanal

Upload en lokal fil

 1. Vælg en kanal, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Fanen Samtaler, valgt", og tryk derefter på Alt+højre pil, indtil du hører "Fanen Filer". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 2. Tryk på Shift+tabulatortasten, indtil du hører: "Ny".

 3. Tryk på højre pil, indtil du hører "Upload", og tryk derefter på Enter. Windows-dialogboksen Åbn fil åbnes.

  Bemærk!: Du kan også tilføje en fil ved at bruge skrivefeltet til beskeder. Du kan finde instruktioner hertil under Tilføj en vedhæftet fil.

 4. Tryk på tabulatortasten for at navigere i dialogboksen.

 5. Når du har fundet og valgt din fil, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Åbn", og derefter trykke på Enter.

Opret en ny fil

 1. Vælg en kanal, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Fanen Samtaler, valgt", og tryk derefter på Alt+højre pil, indtil du hører "Fanen Filer". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 2. Tryk på Shift+tabulatortasten, indtil du hører "Ny", og tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører den filtype, du gerne vil oprette, og tryk derefter på Enter.

 4. Indtast et navn til filen, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Opret, knap".

 5. Tilføj dit indhold i filen. Filen bliver automatisk gemt under fanen Filer i kanalen.

Åbne en fil

 1. Vælg en kanal, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Fanen Samtaler, valgt", og tryk derefter på Alt+højre pil, indtil du hører "Fanen Filer". Tryk derefter på mellemrumstasten.

 2. Fokus ligger på det første element på listen. Tryk på pil ned, indtil du hører den fil, du gerne vil åbne, og tryk derefter på Enter. Filen åbnes i fremviseren. Når du er færdig med at se filen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Luk". Tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil redigere filen, skal du i fremviseren trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Rediger", og trykke på mellemrumstasten. En undermenu åbnes.

 4. I undermenuen skal du trykke på pil ned, indtil du hører de indstillinger, du gerne vil vælge, og derefter trykke på Enter. Dine ændringer bliver automatisk gemt, når du har redigeret filen.

  Bemærk!: Når du åbner Office-filer, vil du blive bedt om at åbne filen i onlineversionen af Office.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette nye teams i Microsoft Teams

Brug skærmlæseren til at samarbejde problemfrit med dine teammedlemmer i Microsoft Teams på Mac. Du kan få adgang til teamets samtaler, møder, filer og noter på ét sted.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Find og læs nye beskeder i en kanal

 1. For at få adgang til de nyeste beskeder skal du trykke på Option+1. FanenAktivitet åbnes.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver oplæser en fane. Hvis du ikke landede på fanenSamtaler, skal du trykke på Option+venstre pil, indtil VoiceOver siger: "Samtaler, fane".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver oplæser den nyeste besked i en samtale.

Naviger i og læs samtaler med tråde

 1. For at få adgang til samtaler med tråde skal du trykke på Option+3. FanenTeams åbnes.

 2. For at gå til samtaler med tråde skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver oplæser en fane. Hvis du ikke landede på fanenSamtaler, skal du trykke på Option+venstre pil, indtil VoiceOver siger: "Samtaler, fane".

 3. Tryk på tabulatortasten flere gange for at gå til samtaler med tråde. Fokus flyttes til feltetBesvar i den nyeste samtale. VoiceOver siger: "Besvar, valgt, knap gruppe, Besvar".

 4. Du kan navigere i beskeder i samtalen ved først at trykke på Control+Option+Shift+pil op for at forlade feltet Besvar og derefter trykke på venstre og højre pil. Tryk på tabulatortasten for at navigere væk fra samtalen.

Tildel hjerte til en besked, og gem den

 1. Gå til den besked, du vil tildele et hjerte eller gemme, og tryk på venstre eller højre pil, indtil VoiceOver siger: "Værktøjslinje". Tryk på Control+Option+Shift+pil ned for at vælge værktøjslinjen.

 2. Du kan navigere i indstillingerne ved at trykke på højre eller venstre pil. VoiceOver oplæser indstillingerne, imens du bevæger dig.

 3. Når du har nået den indstilling, du vil vælge, skal du trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

 4. Tryk på Control+Option+Shift+pil op for at vende tilbage til beskeden.

Find og læs gemte beskeder

 1. Du åbner menuen Indstillinger ved at trykke på Option+G. Fokus er på statusindstillingen.

 2. Tryk på Control+Option+højre pil, indtil VoiceOver siger: "Gemte beskeder", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge.

  En liste over dine gemte beskeder åbnes med den nyeste øverst.

 3. Tryk på tabulatortasten flere gange, indtil VoiceOver oplæser en gemt besked. For at gennemse listen over gemte beskeder skal du trykke på højre eller venstre pil. VoiceOver oplæser beskederne, efterhånden som du lander på dem.

Send beskeder til kanaler

Skriv en besked

 1. I fanen Samtaler skal du trykke på tasten C. Fokus flyttes til skrivefeltet i en besked. VoiceOver siger: "Skriv ny besked, rediger tekst".

  Tip!: 

  • Du kan udvide skrivefeltet og få adgang til flere redigeringsmuligheder ved at trykke på Option+X.

  • Feltet skjules automatisk, når beskeden er sendt. Du kan også trykke på tabulatortasten en enkelt gang for at gå til knappen Skjul skrivefelt og derefter trykke på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge.

 2. Skriv din meddelelse.

  Tip!: Du kan også tilføje vedhæftede filer eller endda emoji, klistermærker eller memer for at gøre din besked lidt sjovere. For at navigere til menuen med emojis og klistermærker skal du trykke på tabulatortasten en enkelt gang, og derefter trykke på højre pil, indtil du hører den menu, du vil åbne. Tryk på Enter for at åbne menuen, og skriv derefter, hvad du vil søge efter, eller tryk på tabulatortasten for at gå direkte til galleriet. Du kan navigere i indstillingerne i galleriet ved hjælp af højre eller venstre pil.

 3. Tryk på Control+Enter for at sende beskeden.

  Tip!: Hvis skrivefeltet ikke er udvidet, kan du sende en besked ved blot at trykke på Enter.

Tilføje en vedhæftet fil

 1. Tryk på Option+A i skrivefeltet. Vælgeren til vedhæftede filer åbnes.

 2. Tryk på højre eller venstre pil, indtil du hører den skyplacering, hvorfra du gerne vil tilføje en fil, og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge.

 3. Tryk på højre eller venstre pil for at bevæge dig i listen over mapper eller filer.

 4. Når du hører den fil, du gerne vil vedhæfte, skal du trykke på Enter. Filen tilføjes, og du kan finde den under fanen Filer.

Vedhæft en lokal fil
 1. For at vedhæfte en fil fra din computer til din besked skal du trykke på Option+A.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Upload, knap", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten. Dialogboksen til valg af fil åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten for at navigere i dialogboksen.

 4. Når du har fundet og valgt filen, skal du trykke på Enter. Filen føjes til tråden. Du kan også finde den under fanen Filer.

Tilføj en emoji

 1. Tryk på Option+Q i skrivefeltet.

 2. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig til emoji-listen. Tryk på venstre eller højre pil for at bevæge dig i listen.

 3. Når du hører en emoji, du gerne vil tilføje, skal du trykke på Control+Option+mellemrumstasten. Emojien føjes til din besked.

Tilføj et klistermærke eller meme

 1. Tryk på tabulatortasten i skrivefeltet, indtil VoiceOver siger: "Vedhæftet fil, menupunkt".

 2. Tryk på højre pil, indtil VoiceOver siger: "Vælg et klistermærke". Tryk på Control+Option+mellemrumstasten for at åbne menuen.

 3. Hvis du vil flytte kategoriruden med klistermærker og memer, skal du trykke på Shift+tabulatortasten. Du kan flytte rundt i ruden ved at trykke på højre eller venstre pil. Tryk på Enter for at vælge en kategori.

 4. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig til listen over klistermærker og memer i en kategori. Tryk dernæst på højre eller venstre pil for at gå igennem listen. Hvis du vil vælge et element, skal du trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

 5. Hvis du vil, kan du redigere klistermærket eller meme-teksten. Når du er klar, skal du trykke på tabulatortasten, indtil VoiceOver siger: "Udfør, knap". Tryk på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge knappen.

  Klistermærket eller memet føjes til din besked i skrivefeltet.

Tilføj eller åbn filer i en kanal

Upload en lokal fil

 1. Vælg en kanal, og tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver siger: "Samtaler, fane". Tryk dernæst på Option+højre pil. Fokus flyttes til fanen Filer, og VoiceOver begynder at læse de vedhæftede filer.

  Bemærk!: Du kan også uploade en fil ved at bruge skrivefeltet til beskeder. Du kan finde instruktioner hertil under Tilføj en vedhæftet fil.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver siger: "Ny, opret en ny mappe eller fil".

 3. Tryk på højre pil, indtil VoiceOver siger: "Upload, upload filer og mapper". Tryk på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge knappen Upload, og tryk derefter på Enter for at åbne dialogboksen.

 4. I dialogboksen skal du trykke på tabulatortasten for at navigere i menuen.

 5. Når du har fundet og valgt filen, skal du trykke på Enter.

  Filen uploades og er tilgængelig på fanen Filer i din kanal.

Opret en ny fil

 1. Vælg en kanal, og tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver siger: "Samtaler, fane". Tryk dernæst på Option+højre pil. Fokus flyttes til fanen Filer, og VoiceOver begynder at læse de vedhæftede filer.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver siger: "Ny, opret en ny mappe eller fil". Tryk på Enter for at åbne menuen.

 3. Tryk på højre pil, indtil du hører den filtype, du gerne vil oprette, og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten.

 4. Indtast et navn til filen, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil VoiceOver siger: "Opret, knap". Tryk på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge knappen.

 5. Tilføj dit indhold i filen. Filen bliver automatisk gemt på fanen Filer i kanalen.

Åbne en fil

 1. Vælg en kanal, og tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver siger: "Samtaler, fane". Tryk dernæst på Option+højre pil. Fokus flyttes til fanen Filer, og VoiceOver begynder at læse de vedhæftede filer.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil VoiceOver begynder at læse de vedhæftede filer igen.

 3. Tryk på højre pil, indtil du hører den fil, du gerne vil åbne, og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge.

  Bemærk!: Når du åbner Office-filer, vil du blive bedt om at åbne filen i onlineversionen af Office, og en ekstra logon kan være påkrævet.

 4. Hvis du vil redigere filen, skal du i fremviseren trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Rediger". Tryk på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge. En undermenu åbnes.

 5. I undermenuen skal du trykke på pil ned, indtil du hører de indstillinger, du gerne vil vælge, og derefter trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

 6. Rediger filen i indholdseditoren. Dine ændringer bliver automatisk gemt.

 7. For at lukke filen skal du trykke på Command+Q.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette nye teams i Microsoft Teams

Brug skærmlæserem til problemfrit at samarbejde med dine teammedlemmer i Microsoft Teams. Du kan få adgang til teamets samtaler, møder, filer og noter på ét sted.

Bemærkninger!: 

 • Dette emne forudsætter, at du bruger Windows'; indbyggede skærmlæser kaldet Oplæser.

 • For den bedste oplevelse anbefaler vi, at du bruger Microsoft Teams på nettet i browseren Microsoft Edge.

 • Hvis du vil lære at navigere i Microsoft Teams, kan du finde flere oplysninger under Lær at navigere i Microsoft Teams med tilgængelige funktioner.

 • Hvis du vil have mere at vide om tastaturgenveje i Microsoft Teams, kan du finde flere oplysninger under Tastaturgenveje til Microsoft Teams.

 • Nye tilgængelighedsfunktioner tilføjes hyppigt. Hvis du har et Office 365-abonnement, får du automatisk opdateringer med disse nye funktioner.

I dette emne

Find og læs nye beskeder i en kanal

Når en ny besked modtages, læser Oplæser teksten og beskedoplysningerne. Du kan også søge efter beskeder på fanen Samtaler i en kanal.

 1. Vælg en kanal, tryk på tabulatortasten eller Alt+højre eller venstre pil, indtil du hører: "Valgt, faneelementet Samtaler".

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den seneste besked. Oplæser læser beskeden op.

  Bemærk!: Hvis du vil åbne og besvare den seneste tråd, skal du trykke på Alt+R.

 3. Hvis du vil bevæge dig rundt i beskedlisten, skal du trykke på pil op eller ned. Du hører beskedens indhold og oplysninger, når du er på beskeden.

Naviger i og læs samtaler med tråde

 1. Hvis den samtale, du er i, har tråde, hører du: "Samtale med tråde fra <sender name>". Hvis du vil åbne samtalen, skal du trykke på Enter. Du hører den første besked i tråden.

 2. Tryk på pil op eller ned for at bevæge dig mellem beskederne i en samtale med tråde. Oplæser læser beskederne op, efterhånden som du bevæger dig mellem dem.

 3. Hvis du vil åbne en besked til yderligere handlinger, skal du trykke på Enter. Hvis du vil flytte fokus tilbage til samtalen med tråd, skal du trykke på Esc.

Tildel hjerte til en besked, og gem den

 1. I en samtale skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den sidste besked i samtalen.

 2. Tryk på pil op eller ned, indtil du hører den besked, du vil tildele et hjerte eller gemme.

 3. Tryk på Enter. Du hører: "Ikke-markeret, Gem denne besked, afkrydsningsfelt".

  Bemærk!: Hvis beskeden, som du ønsker at gemme, er en, du har sendt, hører du "Flere indstillinger" i stedet. Tryk på højre piletast. Du hører: "Ikke-markeret, Gem denne besked, afkrydsningsfelt".

  • Tryk på mellemrumstasten for at gemme beskeden.

  • Tryk på højre pil for at tildele beskeden et hjerte. Du hører: "Knappen Gav et hjerte". Tryk på mellemrumstasten.

Find og læs gemte beskeder

 1. Hvis du vil åbne menuen Indstillinger, skal du trykke på Alt+G. Du hører: "Skift din status, menupunkt". Fokus er på den aktuelle status.

 2. Tryk på Alt+pil ned, indtil du hører: "Gemte beskeder", og tryk derefter på Enter. En liste over dine gemte beskeder åbnes med den seneste besked som det første punkt.

 3. Hvis du vil gennemse listen over gemte beskeder, skal du trykke på Alt+pil ned eller pil op. Oplæser læser beskedens indhold og oplysninger op, når du er på beskeden.

Send beskeder til kanaler

Skriv en besked

 1. Vælg fanen Samtaler, og tryk på C. Fokus flytter til skrivefeltet til beskeder. Du hører: "Skriv ny besked, redigering".

  Tip!: Du kan udvide skrivefeltet for at få adgang til flere redigeringsmuligheder ved at trykke på Alt+X. Hvis du vil skjule feltet, skal du trykke på Alt+X igen.

 2. Skriv din meddelelse. Du kan også tilføje vedhæftede filer eller endda emoji, klistermærker eller memer for at gøre din besked lidt sjovere.

 3. Tryk på Ctrl+Enter for at sende en besked.

Tilføje en vedhæftet fil

 1. Tryk på Alt+A. Vælgeren til vedhæftede filer åbnes.

 2. Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den skyplacering, hvorfra du gerne vil tilføje en fil, og tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Tryk på pil op eller pil ned for at bevæge dig i listen over mapper eller filer, og tryk på Enter for at åbne en mappe.

 4. Når du hører den fil, du gerne vil vedhæfte, skal du trykke på Enter. Filen vedhæftes din besked.

Vedhæft en lokal fil
 1. For at vedhæfte en fil fra din computer til din besked skal du trykke på Alt+A.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Upload, knap", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Dialogboksen Åbn, filnavn, redigerbart, rediger". Windows-dialogboksen Åbn åbnes.

 3. Tryk på tabulatortasten for at navigere i dialogboksen.

 4. Når du har fundet og valgt din fil, skal du trykke på Alt+O. Filen vedhæftes din besked.

Tilføj en emoji

 1. Tryk på Alt+Q i skrivefeltet.

 2. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig til emoji-listen. Tryk på venstre eller højre pil for at bevæge dig i listen.

 3. Når du hører en emoji, du gerne vil tilføje, skal du trykke på Enter. Emojien føjes til din besked.

Tilføj et klistermærke eller meme

 1. Tryk på tabulatortasten i beskedfeltet, indtil du hører: "Vedhæftet fil, menupunkt".

 2. Tryk på højre pil, indtil du hører "Vælg et klistermærke", og tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil flytte kategoriruden med klistermærker og memer, skal du trykke på Shift+tabulatortasten. Hvis du vil bevæge dig i ruden, skal du trykke på pil op eller ned. Hvis du vil vælge en mappe, skal du trykke på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig til listen over klistermærker og memer i en kategori. Tryk dernæst på venstre eller højre pil for at bevæge dig igennem listen. Tryk på mellemrumstasten for at vælge.

 5. Rediger klistermærket eller meme-teksten, som du har lyst, og når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Udfør, knap". Tryk derefter på mellemrumstasten.

Tilføj eller åbn filer i en kanal

Upload en lokal fil

 1. Vælg en kanal, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Valgt, faneelementet Samtaler", og tryk derefter på Alt+højre pil, indtil du hører "Faneelementet Filer". Tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på Shift+tabulatortasten, indtil du hører: "Ny, opret en ny mappe eller fil".

 3. Tryk på højre pil, indtil du hører "Upload", og tryk derefter på Enter. Windows-dialogboksen Åbn fil åbnes.

  Bemærk!: Du kan også tilføje en fil ved at bruge skrivefeltet til beskeder. Du kan finde instruktioner hertil under Tilføj en vedhæftet fil.

 4. Tryk på tabulatortasten og pilene for at navigere i dialogboksen.

 5. Når du har fundet og valgt din fil, skal du trykke på Alt+O.

Opret en ny fil

 1. Vælg en kanal, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Valgt, faneelementet Samtaler", og tryk derefter på Alt+højre pil, indtil du hører "Faneelementet Filer". Tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på Shift+tabulatortasten, indtil du hører: "Ny, opret en ny mappe eller fil", og tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører den filtype, du gerne vil oprette, og tryk derefter på Enter.

 4. Indtast et navn til filen, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører: "Opret, knap".

 5. Tilføj dit indhold i filen. Filen bliver automatisk gemt på fanen Filer i kanalen.

Åbne en fil

 1. Vælg en kanal, tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Fanen Samtaler, valgt", og tryk derefter på Alt+højre pil, indtil du hører "Faneelementet Filer". Tryk derefter på Enter.

 2. Tryk på pil ned, indtil du hører den fil, du gerne vil åbne, og tryk derefter på Enter. Filen åbnes i fremviseren. Når du er færdig med at se filen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Knappen Luk". Tryk derefter på Enter.

 3. Hvis du vil redigere filen, skal du i fremviseren trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Rediger", og trykke på mellemrumstasten. En undermenu åbnes.

 4. I undermenuen skal du trykke på pil ned, indtil du hører den indstilling, du gerne vil vælge, og derefter trykke på Enter. Dine ændringer bliver automatisk gemt, når du har redigeret filen.

  Bemærk!: Når du åbner Office-filer, vil du blive bedt om at åbne filen i onlineversionen af Office.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette nye teams i Microsoft Teams

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×