Grafikfilformater og filtre

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du indsætter et billede fra en fil i publikationen, kan du vælge mellem en række populære grafikfilformater, herunder bitmap, scannede billeder og fotografier. I nogle af disse grafikfilformater skal du bruge en separat grafikfilter, når du indsætter dit billede. Hvis du er i stand til at indsætte et bestemt grafikfilformat, kan du prøve at installereeller test og geninstallation af grafikfilteret.

Filformater, der ikke kræver et grafikfilter

Du behøver ikke at have installeret et separat grafikfilter for at indsætte følgende grafikfilformater direkte i publikationen:

Graphics Interchange Format (.gif eller .gfa)

Grafikfilteret GIF (Graphics Interchange Format) (Gifimp32.flt) understøtter filformatversionerne GIF87a (med sammenfletning) og GIF89a (med sammenfletning og gennemsigtighed).

GIF-filteret importerer kun det første billede i en GIF-fil med flere billeder.

Bemærk!: 

 • Det er ikke nødvendigt med et GIF-filter for at importere og eksportere GIF-filer. Filteret er heller ikke påkrævet til at gemme en publikation, der indeholder GIF-billeder, som en webside (*.htm eller *.html).

 • Det er ikke nødvendigt med et GIF-filter for at indsætte animerede GIF-billeder i publikationer. Hvis du gemmer en publikation, der indeholder et animeret GIF-billede, som en webside, bevares animationen. Du kan ikke udføre bestemte redigeringshandlinger – f.eks. at beskære eller ændre fyldet, rammen eller skyggen – på et animeret GIF-billede. Foretag sådanne ændringer i et redigeringsprogram til animerede GIF-filer, og indsæt derefter filen igen.

JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg, .jfif eller .jpe)

JPEG-grafikfilteret (Jpegim32.flt) understøtter Version 6.0 af JFIF- (JPEG File Interchange Format) filer. Filteret understøtter CMYK- (cyan-magenta-yellow-black) JPEG-filer.

Filteret understøtter ikke JTIF-filer (JPEG Tagged Interchange Format).

Bemærk!: Et JPEG-filter skal være installeret, hvis du vil indsætte en JPEG-fil i en publikation fra Clip Organizer.

Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib eller .bmz)

Windows Bitmap-grafikfilteret (Bmpimp32.flt) understøtter Windows- og OS/2-bitmaps, RLE-bitmaps (Run Length Encoded) og enhedsuafhængige bitmaps (DIB).

Portable Network Graphics (.png)

Filteret Portable Network Graphics (Png32.flt) understøtter Portable Network Graphics-formatet.

Tagged Image File Format (.tif eller .tiff)

Grafikfilteret Tagged Image File Format (.tif, .tiff) (Tiffim32.flt) understøtter alle billedtyper og komprimeringer, der er i overensstemmelse med TIFF Specification Revision 5.0 og 6.0, Part1: Baseline TIFF. Disse typer omfatter monokrome, gråtone-, paletfarve- og RGB Full Color-billeder. Filteret håndterer en enkelt 8-bit alfakanal, der gemmes med et RGB Full Color-billede. TIFF-filteret understøtter også filtypen TIFF til CMYK-billeder.

Det er kun det første billede i en TIFF-fil med flere billeder (underfiler), der importeres.

Udvidet Windows-metafil (.emf)

Grafikfilteret til udvidede metafiler (Emfimp32.flt) konverterer Enhanced Metafiles (.emf) til Windows-metafiler (.wmf).

Windows-metafil (.wmf)

Windows-metafilgrafikfilteret (Wmfimp32.flt) understøtter Windows-metafilformatet.

Filformater, der kræver et grafikfilter

Der skal være et grafikfilter installeret, hvis du vil indsætte følgende grafikfilformater i en publikation.

Computer Graphics Metafile (.cgm)

Computer Graphics Metafile-grafikfilteret (Cgmimp32.flt) understøtter Version 1 af CGM 1992. Filteret håndterer alle tre kodningstyper, fortolker og understøtter alle elementer og behandler alle gyldige .cgm-grafikfiltre korrekt.

De vigtigste industriprofiler, ATA (Air Transport Association) og CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support), understøttes fuldstændigt af Computer Graphics Metafile-filteret. Filteret er blevet godkendt som ATA-kompatibelt og CALS-kompatibelt ved tests, der er administreret af National Institute of Standards and Technology (NIST).

Hvis du installerer filteret under installation, installeres følgende filer: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg og Cgmimp32.hlp.

Filteret har følgende begrænsninger: CGM 1992 Version 2, 3, og 4 understøttes ikke.

CorelDRAW (.cdr)

CorelDRAW-grafikfilteret (Cdrimp32.flt) understøtter filerne .cdr, .cdt, .cmx, og .pat fra CorelDRAW 3.0 til og med 9.0.

Dette filter har følgende begrænsninger:

 • Objekt- og PostScript-strukturfyld erstattes med dækkende grå.

 • Gradueringsfyld opdeles i ensfarvede striber.

 • Følgende understøttes ikke:

  • CorelDRAW-indstillinger, f.eks. papirstørrelse og -retning, enheder, gitter og hjælpelinjer

  • Linser og powerclips

  • Sider, lag og grupper

  • OLE-objekter

  • Roterede bitmaps

  • Vektorfyld

  • Tekstafsnit over flere områder

Encapsulated PostScript (.eps)

EPS- (Encapsulated PostScript) grafikfilteret (Epsimp32.flt) understøtter Adobe Systems Encapsulated PostScript Specification version 3.0 og tidligere. Filteret understøtter .eps-billeder fra integrerede eksempler af typen Tagged Image File Format (.tif, .tiff) og Windows-metafil (.wmf).

Hvis en EPS-grafikfil indeholder et integreret eksempel på en TIFF- eller Windows-metafil, vises et udsnit af billedet på skærmen. Kvaliteten af eksemplet afhænger af opløsningen af det TIFF- eller Windows-metafilbillede, der er integreret i EPS-filen, når den oprettes. Du kan som regel anvende både lav, mellem og høj opløsning, når du opretter en EPS-fil. Jo højere opløsning, der er anvendt i eksemplet, desto større er EPS-filen. Da sådanne eksempler fortrinsvis er beregnet til at placere billeder på siden, er opløsningen ofte lav. Det er unødvendigt at bruge en høj opløsning i eksemplet, fordi det ikke gengives, når EPS-filen udskrives på en PostScript-printer.

Hvis et integreret TIFF- eller Windows-metafileksempel ikke er indeholdt i den EPS-grafik, du importerer, vises en meddelelse i stedet for et eksempel på grafikken i publikationen. Grafikken udskrives dog korrekt på en PostScript-printer. Hvis du udskriver EPS-grafik på en printer uden PostScript, udskrives eksempelbilledet, som det ser ud på skærmen.

EPS-grafikobjekter er designet til at blive udskrevet på en PostScript-printer.

Macintosh PICT (.pct eller .pict)

Macintosh PICT-grafikfilteret (Pictim32.flt) bruges til import af Macintosh PICT-grafik. Omdøb Macintosh PICT-filerne, så de får filtypenavnet .pct, når du kopierer dem til en computer, der kører Microsoft Windows, så Microsoft Office til Windows kan genkende filerne som PICT-grafik. Hvis du f.eks. har en grafikfil med navnet Hus på din Macintosh, skal du omdøbe filen til Hus.pct, før du indsætter den i en fil til Windows.

Komprimeret Macintosh PICT (.pcz)

Macintosh PCZ-filer dekomprimeres først og importeres derefter af Macintosh PICT-grafikfilteret (Pictim32.flt).

WordPerfect-grafik (.wpg)

WordPerfect Graphics-importfilteret (Wpgimp32.flt) understøtter WordPerfect Graphics version 1.0, 1.0e og 2.0, der svarer til WordPerfect version 6.x og ældre. Til .wpg-billeder, der er oprettet i DrawPerfect, er billedrammestørrelsen lig med skærmens størrelse.

Dette filter har følgende begrænsninger:

 • PostScript-oplysninger går tabt i Encapsulated PostScript-billeder, der er integreret i WordPerfect-grafikfiler.

 • WordPerfect-grafikfiler med store, integrerede bitmaps vises muligvis ikke korrekt på computere, der anvender Mach-serien af skærmdrivere fra ATI. Hvis du tror, at det er et problem på dit system, skal du prøve at køre Microsoft Windows Installation og ændre videodriveren til de 8514/a-drivere, der følger med Windows.

Installere et grafikfilter

Hvis du ikke installerede det filter, du har brug for, da du installerede Microsoft Office Publisher 2003 på computeren, kan du tilføje grafikfilteret.

Hvis du oprindeligt installerede Publisher fra en netværksfilserver eller fra en delt mappe, skal du installere eller fjerne komponenter fra dette sted. Hvis du installerede Publisher fra en cd-rom, og du har tildelt cd-rom-drevet et nyt drevbogstav efter installationen, skal du installere Publisher igen fra cd-rom'en. Hvis du kører Publisher fra cd-rom'en, skal du fjerne Publisher og derefter installere det fra cd-rom'en.

 1. Luk alle programmer.

 2. Dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer i Kontrolpanel.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du installerede Office-programmet som en del af Microsoft Office, skal du klikke på Microsoft Office i boksen Installerede programmer og derefter klikke på knappen Rediger.

  • Hvis du installerede Office-programmet separat, skal du klikke på programnavnet i boksen Installerede programmer og derefter klikke på knappen Rediger.

 4. Marker indstillingen Vælg avanceret tilpasning af programmer i dialogboksen Tilføj eller fjern funktioner, og klik derefter på Næste.

 5. Marker afkrydsningsfeltet Vælg avanceret tilpasning af programmer i dialogboksen Specialinstallation, og klik derefter på Næste.

 6. Klik på plustegnet (+) ved siden af Delte funktioner i Office, klik på plustegnet (+) ved siden af Konverteringsprogrammer og filtre, og klik derefter på plustegnet ved siden af Grafikfiltre i dialogboksen Specialinstallation.

 7. Klik på pilen ved siden af det filter, du vil installere, og klik derefter på Kør fra denne computer.

 8. Klik på Opdater i dialogboksen Avanceret tilpasning.

Bemærk!: Publisher understøtter ikke OPI (Open Prepress Interface), hverken til import eller eksport af sammenkædet grafik.

Indsætte et billede i publikationen

 1. Åbn eller opret den publikation, du vil føje et billede til.

 2. Klik på Billedramme Button Image på værktøjslinjen objekter, og klik derefter på billede fra fil.

 3. Træk musen diagonalt, indtil billedruden har den ønskede størrelse.

 4. Find den mappe, der indeholder det billede, du vil indsætte, i dialogboksen Indsæt billede, og klik derefter på billedfilen.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Indsæt for at integrere billedet.

  • Hvis du vil sammenkæde billedet til billedfilen på computerens harddisk, skal du klikke på pilen ved siden af Indsæt og derefter klikke på Kæde til fil.

Fejlfinding i forbindelse med indsættelse af grafik

Hvis du har problemer med at indsætte et billede i en af de filformater, der kræver et filter, det nødvendige grafikfilter installeres muligvis ikke i den rigtige mappe, eller kan være beskadiget filteret. Grafikfiltre er gemt som filer under C:\Program c:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Grphflt. Også er installeret med grafikfiltre er nogle eksempel grafikbilleder til at teste filtrene.

Afprøve et grafikfilter

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil afprøve et grafikfilter:

 1. Opret en tom publikation, som du ikke behøver at gemme.

 2. Klik på Billedramme Button Image på værktøjslinjen objekter, og klik derefter på billede fra fil.

 3. Træk musen diagonalt, indtil billedruden har den ønskede størrelse.

 4. Find mappen C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\GrphfltIn i dialogboksen Indsæt billede.

 5. Dobbeltklik på grafikbilledet for det filter, du vil afprøve, f.eks. Ms.tif.

Hvis testbilledet indsættes korrekt, kan der være et problem med det grafikbillede, du forsøger at indsætte.

Hvis testbilledet ikke indsættes korrekt, kan der være et problem med grafikfilteret til det pågældende billedformat.

Geninstallere et grafikfilter

Benyt følgende fremgangsmåde for at geninstallere et grafikfilter:

 1. Gå til mappen C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Grphflt, og omdøb den relevante grafikfilterfil. Omdøb f.eks. CorelDRAW-grafikfilterfilen (Cdrimp32.flt) til Cdrimp32.old.

 2. Klik på Find og ret fejl i menuen Hjælp.

  Hvis du vil gendanne programgenvejene i menuen Start i Windows, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Gendan genveje, mens der rettes er markeret.

 3. Klik på Start.

Bemærk!: 

 • Denne procedure finder og retter fejl som f.eks. manglende filer og registreringsdatabaseindstillinger, der er tilknyttet alle de installerede Microsoft Office-programmer. Private filer som f.eks. publikationer eller dokumenter repareres ikke.

 • Hvis kommandoen Find og ret fejl ikke løser problemet, skal du muligvis installere Publisher igen.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×