Godkende eller afvise opgaveopdateringer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når ressourcer opdaterer opgavestatus og sender den til godkendelse, kan du godkende eller afvise disse opdateringer, hvis du har tilladelse til at godkende. Med Microsoft Office Project Web Access kan du konfigurere regler til at godkende opgaveopdateringer eller du kan godkende eller afvise opgaveopdateringer manuelt.

Hvad vil du foretage dig?

Konfigurere godkendelsesregler for

Godkende opgaveopdateringer ved hjælp af regler

Godkende opgaveopdateringer manuelt

Afvise opgaveopdateringer

Gennemse og publicere din godkendelser og afviste invitationer

Konfigurere godkendelsesregler

Du kan konfigurere regler til at godkende bestemte opgaveopdateringer, du modtager. Disse regler kan køre automatisk, eller du kan vælge at køre dem selv. Hvis du er leder for mange ressourcer, kan regler være nyttige til at godkende opgaveopdateringer, der er i overensstemmelse med projekterne.

 1. Klik på Opgaveopdateringer under Godkendelser på Hurtig start.

 2. Klik på Handlinger, og klik derefter på Administrer regler.

 3. Klik på Ny regel.

 4. Skriv navnet på den nye regel i feltet Navn i afsnittet Navn, og indtast derefter en kort beskrivelse af den nye regel i feltet Beskrivelse og kommentarer fra gruppemedlemmer.

  Når en opgaveopdatering godkendes ved hjælp af denne regel, sendes beskrivelsen til den ressource, der sendte opgaveopdateringen.

 5. Marker afkrydsningsfeltet Kør automatisk denne regel i afsnittet Automatiske opdateringer, hvis denne regel skal køres automatisk for alle opgaveopdatering, du modtager.

  Bemærk!: Når du kører regler til automatisk godkendelse eller afvisning af opgaveopdateringer, anvender reglerne opgaveopdateringerne direkte på kladdeversionen af projektet.

 6. Vælg de typer anmodninger, som reglen skal acceptere, i afsnittet Anmodningstyper.

  Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Opgaveopdateringer, skal du sørge for at markere de opgaveopdateringer, som reglen skal acceptere:

  • Alle opdateringer      Marker denne indstilling, for at reglen kan godkende alle opgaveopdateringer, du modtager.

  • Hvor et opdateret felt svarer til et felt i det udgivne projekt      Marker denne indstilling, for at reglen kan godkende opgaveopdateringer i bestemte felter, når opdateringerne stemmer overens med de planlagte projektdata. Hvis du klikker på denne knap, skal du også markere indstillinger på listerne Opdateret felt, Operator og Udgivet felt.

   Hvis reglen f.eks. skal acceptere opgaveopdateringer, når ressourcens faktiske arbejde for tildelingen er lig med det planlagte arbejde, der aktuelt er angivet i projektet, skal du markere Tildeling med Faktisk arbejde på listen Opdateret felt, markere Lig med på listen Operator og markere Tildelingsarbejde på listen Udgivet felt.

  • Hvor et opdateret felt svarer til en bestemt værdi      Marker denne indstilling, når reglen skal tillade opgaveopdateringer i bestemte felter, når opdateringerne stemmer overens med en bestemt værdi. Hvis du klikker på denne knap, skal du også markere indstillinger på listerne Opdateret felt og Operator og indtaste data i feltet Værdi.

   Hvis reglen f.eks. skal acceptere opdateringer, når opgavens opdaterede slutdato ligger før en bestemt dato, skal du markere Opgavens slutdato på listen Opdateret felt, markere Mindre end eller lig med på listen Operator og indtaste datoen i feltet Værdi.

 7. Klik på Alle mine aktuelle og fremtidige projekter i afsnittet Projekter, for at reglen kan acceptere opgaveopdateringer i alle projekterne, eller klik på Bestemte projekter for kun at acceptere opgaveopdateringer i bestemte projekter.

  Hvis du klikker på Bestemte projekter, skal du klikke på et projekt, der skal omfattes af reglen, i feltet Tilgængelige projekter, og derefter klikke på Tilføj. Hvis du vil tilføje alle projekter, der oprettes i fremtiden, skal du markere afkrydsningsfeltet Alle projekter i fremtiden.

  Tip!: Hvis du føjer et projekt til den regel, der ikke længere skal medtages, kan du klikke på projektet i feltet Valgte projekter og derefter klikke på Fjern.

 8. Klik på Alle mine aktuelle og fremtidige ressourcer under Regel accepterer anmodninger fra disse ressourcer i afsnittet Ressourcer, for at reglen kan acceptere opgaveopdateringer fra alle ressourcerne, eller klik på Bestemte ressourcer for kun at acceptere opgaveopdateringer fra bestemte ressourcer.

  Hvis du klikker på Bestemte ressourcer, skal du klikke på en ressource, som skal medtages i reglen, i feltet Tilgængelige ressourcer og derefter klikke på Tilføj. Hvis du vil tilføje alle ressourcer, der er tildelt til opgaver i projektene i fremtiden, skal du markere afkrydsningsfeltet Alle ressourcer i fremtiden.

  Tip!: Hvis du føjer en ressource til den regel, der ikke længere skal medtages, kan du klikke på ressourcen i feltet Valgte ressourcer og derefter klikke på Fjern.

 9. Hvis du markerede afkrydsningsfeltet Alle anmodninger om omfordeling af opgaver i afsnittet Anmodningstyper, indeholder afsnittet Ressourcer også en indstilling for omfordeling. Klik på Alle mine aktuelle og fremtidige ressourcer under Regel accepterer omfordelinger til disse ressourcer, for at reglen kan acceptere omfordelinger af opgaver fra alle ressourcerne, eller klik på Bestemte ressourcer for kun at acceptere omfordelinger fra bestemte ressourcer.

  Hvis du klikker på Bestemte ressourcer, skal du klikke på en ressource, der skal medtages i reglen, i feltet Tilgængelige ressourcer og derefter klikke på Tilføj. Hvis du vil tilføje alle ressourcer, der tildeles til opgaver, i projekterne i fremtiden, skal du markere afkrydsningsfeltet Alle ressourcer i fremtiden.

Toppen af siden

Godkende opgaveopdateringer ved hjælp af regler

 1. Klik på Opgaveopdateringer under Godkendelser på Hurtig start.

  Bemærk!: Hvis du ikke har opdateringer, der afventer godkendelse, vises der en note på siden Anmodninger om opgaveopdatering.

 2. Klik på Handlinger, og klik derefter på Administrer regler.

 3. Klik på den regel, der skal køres for at godkende opgaveopdateringer, og klik derefter på Kør regel.

  Hvis alle de regler, du har defineret, skal køres, skal du klikke på Kør alle regler.

Når du har kørt reglerne, skal du klikke på Opgaveopdateringer under Godkendelser på Hurtig start for at gennemgå de resterende opgaveopdateringer og manuelt godkende eller afvise de, der ikke blev godkendt af en regel.

Toppen af siden

Godkende opgaveopdateringer manuelt

 1. Klik på Opgaveopdateringer under Godkendelser på Hurtig start.

 2. Marker afkrydsningsfeltet ud for hver enkelt opgaveopdatering, der skal godkendes.

  Hvis du vil godkende alle opgaveopdateringer i et bestemt projekt, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for det pågældende projekt.

  Hvis du vil godkende alle opgaveopdateringer på listen, skal du klikke på Marker alt.

  Tip!: Når du har markeret opgaveopdateringerne, skal du klikke på Eksempel for at se, hvordan godkendelsen af opgaveopdateringerne vil ændre arbejdsværdierne og -datoerne for projektet/projekterne. Eksemplet indeholder flere visninger, hvor du kan se virkningen af ændringerne og sammenligne dem med de aktuelle data.

 3. Klik på Accepter for at godkende de markerede opgaveopdateringer.

Toppen af siden

Afvise opgaveopdateringer

 1. Klik på Opgaveopdateringer under Godkendelser på Hurtig start.

 2. Marker afkrydsningsfeltet ud for den eller de opgaveopdateringer, der skal afvises.

  Hvis du vil afvise alle opgaveopdateringer i et bestemt projekt, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for det pågældende projekt.

  Hvis du vil afvise alle opgaveopdateringer på listen, skal du klikke på Marker alt.

 3. Klik på Afvis, og skriv derefter en forklaring til afvisningen i feltet i dialogboksen Bekræftelse.

  Den ressource, der sendes på opgaveopdatering får vist en indikator Knapflade på personens Opgave Center side og kan gennemse dine forklaring til at finde ud af, hvorfor Opgaveopdateringen blev afvist.

Toppen af siden

Gennemgå og udgive godkendelser og afvisninger

Når du godkender eller afviser opgaveopdateringer, kan du udgive alle godkendte opdateringer i projektplanen.

 1. Klik på Opgaveopdateringer i Hurtig start under Godkendelser.

 2. Klik på Gå til, og klik derefter på Anvendte anmodninger og fejl.

  Tip!: Hvis en opdatering, du vil udgive, ikke er på listen på siden Anvendte anmodninger om og fejl i opgaveopdateringer, venter den evt. i serverkøen, eller projektet kan være checket ud i øjeblikket. Klik på Gå til, og klik derefter på Gennemgåede anmodninger for at se de opgaveopdateringer, du har godkendt, men som endnu ikke er klar til at blive udgivet.

 3. Klik på Udgiv.

 4. Marker det projekt, som du udgiver opdateringerne til, på listen Projekt, og klik derefter på Udgiv.

  Tip!: Siden Anvendte anmodninger om og fejl i opgaveopdateringer indeholder en oversigt over godkendelser og afvisninger, herunder eventuelle fejl, der er opstået under godkendelsen. Du kan slette punkter på denne oversigt ved at markere afkrydsningsfeltet til venstre for en opdatering og derefter klikke på Slet. Når du sletter et punkt i oversigten, fjernes opdateringerne ikke fra projektet.

Hvorfor kan jeg ikke kan udføre nogle handlinger i Project Web Access?

Afhængigt af indstillingerne for tilladelser du brugte til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Også, hvad du ser på nogle sider kan variere fra det beskrevne, hvis din serveradministrator tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×