Genvejstaster til Project 2010

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

For tastaturgenveje, hvor du trykker på to eller flere taster samtidigt, er de taster, der skal trykkes på, adskilt med et plustegn (+) i Microsoft Project Hjælp. For tastaturgenveje, hvor du trykker på en tast umiddelbart efterfulgt af en anden tast, er de to taster, der skal trykkes på, adskilt med et komma (,).

Du kan bruge tastaturet til at få adgang til kommandoer på Båndet og navigere til og flytte rundt i vinduet Hjælp. Tryk på Alt for at få vist tastetip over hver funktion, som er tilgængelig i den aktuelle visning. Følgende eksempel er fra Microsoft Office Word.

Bemærk!: Hvis du vil udskrive dette emne, skal du trykke på TAB for at vælge Vis alt, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Onlinehjælp

Bruge vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Bruge vinduet Hjælp.

F1

Lukke vinduet Hjælp.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

Alt+Tab

Gå tilbage til startsiden Programnavn.

Alt+Home

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

TAB

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element.

ENTER

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn af Hjælp-vinduet, kan du markere det næste eller forrige element.

Tab eller Skift+Tab

I afsnittet Gennemse hjælpen til Programnavn i vinduet Hjælp skal du udvide eller skjule det markerede emne.

ENTER

Vælge den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, skjulte tekst eller hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

Alt+venstre pil eller Tilbage

Flytte frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PIL NED eller PIL OP

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PGUP eller PGDN

Angive, om Hjælp-vinduet skal vises knyttet til (udskrevet i fliser) eller adskilt fra (ikke udskrevet i fliser) det aktive program.

Alt+U

Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet).

Skift+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk!: Tryk på F6, og tryk derefter på CTRL+P, hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle Hjælp-emne.

CTRL+P

Ændre forbindelsestilstanden.

F6, PIL NED

Indtast tekst i feltet Skriv de ord, som du vil søge efter.

F6, PIL NED

Skifte mellem forskellige områder i Hjælp-vinduet, f.eks. mellem værktøjslinjen, boksen Skriv de ord, som du vil søge efter og listen Søg.

F6

Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

PIL NED eller PIL OP

Vise henholdsvis skjule det valgte element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Grundlæggende om Microsoft Office

Tastaturadgang til Office Fluent-båndet

 1. Tryk på Alt.

  Tastetip vise over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du ønsker at bruge.

 3. Afhængigt af hvilket bogstav du trykker på, vises der muligvis flere tastetip. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, og du trykker på U, vises fanen Vis sammen med tastetip for grupperne på den pågældende fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder kommandoen.

  Bemærk!: Hvis du vil annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene, skal du trykke på og slippe Alt-tasten.

  Tip!: Hvis værdikontrolvinduet ikke kommer i fokus, når du har markeret det ved hjælp af tastetip, skal du trykke på ALT og derefter trykke på CTRL+TAB.

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gendanne størrelsen på det aktive vindue, efter at det har været maksimeret.

Ctrl+F5

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Du skal måske trykke på F6 flere gange.

Bemærk!: Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på Alt for at aktivere menulinjen eller båndet, som er en del af Office Fluent-båndet, og derefter trykke på Ctrl+Tabulator for at flytte opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Udføre kommandoen Flyt (i vinduets kontrolmenu), når dokumentvinduet ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at flytte vinduet, og tryk på Esc, når du er færdig.

Ctrl+F7

Udføre kommandoen Størrelse (i vinduets kontrolmenu), når dokumentvinduet ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at tilpasse vinduets størrelse, og tryk på Esc, når du er færdig.

Ctrl+F8

Minimere et vindue til et ikon (virker kun i nogle Microsoft Office-programmer).

Ctrl+F9

Maksimere eller gendanne et aktivt vindue

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmbilledet til Udklipsholder.

Print Screen

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Print Screen

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre skrifttype.

CTRL+SKIFT+F

Ændre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje

END

Flytte til starten af en linje

HOME

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

Ctrl+Home

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

TAB

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

Pil op

Indsætte en tabulering i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

ENTER

Tilføje en ny række i bunden af tabellen.

Tab i slutningen af den sidste række

Åbne og bruge handlinger

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Få vist menuen eller meddelelsen for en handling. Hvis der er mere end én handling, skal du skifte til næste handling og åbne undermenuen eller meddelelsen.

Alt+Skift+F10

Vælge det næste element på handlingsmenuen.

Pil ned

Vælge det forrige element på handlingsmenuen.

Pil op

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til en handling.

Enter

Lukke handlingsmenuen eller meddelelsen.

Esc

Tip!

 • Du kan vælge at få afspillet en lyd, når en handling vises. Der skal være installeret lydkort på computeren, for at du kan høre lyde. Microsoft Office Sounds skal også være installeret på computeren.

 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office Sounds fra webstedet Microsoft Office.com.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

MELLEMRUM

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i et punkt

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+Pil ned

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

HOME

Flytte til slutningen af indtastningen.

END

Flytte et tegn til venstre eller højre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+Venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Tryk på

Gå til den forrige mappe.

Alt+1

Åbner mappen et niveau over den åbne mappe.

Alt+2

Lukker dialogboksen og åbner websøgesiden.

Alt+3

Slet den valgte mappe eller fil.

Alt+3

Opretter en ny mappe.

Alt+4

Skifter mellem de tilgængelige mappevisninger.

Alt+5

Viser menuen Funktioner.

Alt+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller en fil.

Skift+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i dialogboksen.

Tab

Åbne listen.

F4 eller Alt+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Microsoft Project 2010

Bruge visningen Netværksdiagram

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte til en anden netværksdiagramboks.

Piletaster

Føje netværksdiagrambokse til markeringen.

Skift+piletaster

Flytte en netværksdiagramboks.

Bemærk!: Manuel placering skal indstilles først. Vælg den boks, du ønsker at flytte. Klik på Layout i gruppen Formater under fanen Formater, og klik derefter på Tillad manuel placering af en boks.

Ctrl+piletaster

Flytte til den øverste netværksdiagramboks i visningen eller projektet.

Ctrl+Home eller Skift+Ctrl+Home

Flytte til den nederste netværksdiagramboks i projektet.

Ctel+End eller Skift+Ctrl+End

Flytte til netværksdiagramboksen længst til venstre i projektet.

Home eller Skift+Home

Flytte til netværksdiagramboksen længst til højre i projektet.

End eller Skift+End

Flytte et vindue opad.

Pgup eller Skift+Pgup

Flytte et vindue nedad.

Pgdn eller Skift+Pgdn

Flytte et vindue til venstre.

Ctrl+Pgup eller Skift+Ctrl+Pgup

Flytte et vindue til højre.

Ctrl+Pgdn eller Skift+Ctrl+Pgdn

Vælg det næste felt i netværksdiagramboksen.

Enter eller Tabulator

Vælge det forrige felt i netværksdiagramboksen.

Skift+Enter

Navigere i visninger og vinduer

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Aktivere kontrolmenuen.

ALT+MELLEMRUM

Aktivere indtastningslinjen for at redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menulinjen.

F10 eller Alt

Aktivere projektstyringsmenuen.

ALT+BINDESTREG

Aktivere delelinjen.

Skift+F6

Lukke programvinduet.

Alt+F4

Vise alle filtrerede opgaver eller alle filtrerede ressourcer.

F3

Vise dialogboksen Feltindstillinger.

Alt+F3

Åbne et nyt vindue.

Skift+F11

Reducere en markering til et enkelt felt.

Skift+Tilbage

Nulstille sorteringsrækkefølgen til id-rækkefølgen og slå gruppering fra.

Skift+F3

Markere et tegneobjekt.

F6

Vise opgaveoplysninger.

Skift+F2

Vise ressourceoplysninger.

Skift+F2

Vise tildelingsoplysninger.

Skift+F2

Slå tilstanden Føj til markering til eller fra.

Skift+F8

Slå Automatisk beregning til eller fra.

Ctrl+F9

Slå tilstanden Udvid markering til eller fra.

F8

Flytte til venstre, højre, opad eller nedad for at få vist forskellige sider i vinduet Vis udskrift.

Alt+Piletaster

Opret en disposition for et projekt

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Skjule underopgaver.

Alt+Skift+Bindestreg eller Alt+Skift+Minus (minustegn på det numeriske tastatur)

Rykke den markerede opgave ind.

Alt+Skift+Højre pil

Vise underopgaver.

Alt+Skift+ = eller Alt+Skift+Plus (plustegn på det numeriske tastatur)

Vise alle opgaver.

Alt+Skift+* (stjerne på det numeriske tastatur)

Rykke den markerede opgave ud.

Alt+Skift+venstre pil

Markere og redigere i en dialogboks

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte mellem felter nederst i en formular.

Piletaster

Flytte ind i tabeller nederst i en formular.

Alt+1 (venstre) eller Alt+2 (højre)

Flytte til den næste opgave eller ressource.

Enter

Flytte til den forrige opgave eller ressource.

Skift+Enter

Markere og redigere i en arkvisning

Redigere i en visning

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Annullere en indtastning.

Esc

Rydde eller nulstille det markerede felt.

Ctrl+Delete

Kopiere de markerede data.

Ctrl+C

Klippe de markerede data ud.

Ctrl+X

Slette de markerede data.

Delete

Slette den række, der indeholder en valgt celle.

Ctrl+minustegn (på det numeriske tastatur)

Udfylde nedad.

Ctrl+D

Vise dialogboksen Søg.

Ctrl+B eller Skift+F5

Fortsætte til næste forekomst af søgeresultater i dialogboksen Søg.

Skift+F4

Brug af kommandoen Gå til (menuen Rediger).

F5

Sammenkæde opgaver.

Ctrl+F2

Indsætte de kopierede eller udklippede data.

Ctrl+V

Reducere markeringen til ét felt.

SKIFT+TILBAGE

Fortryde den seneste handling.

CTRL+Z

Ophæve sammenkædningen af opgaver.

Ctrl+Skift+F2

Angive opgaven til manuel planlægning

Ctrl+Skift+M

Angive opgaven til automatisk planlægning

Ctrl+Skift+A

Flytte i en visning

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte til starten af et projekt (tidsskala).

Alt+Home

Flytte til slutningen af et projekt (tidsskala).

Alt+End

Flytte tidsskalaen til venstre.

Alt+Venstre pil

Flytte tidsskalaen til højre.

Alt+Højre pil

Flytte til det første felt i en række.

Home eller Ctrl+Venstre pil

Flytte til den første række.

Ctrl+Pil op

Flytte til det første felt i den første række.

Ctrl+Home

Flytte til det sidste felt i en række.

End eller Ctrl+Højre pil

Flytte til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+End

Flytte til den sidste række.

Ctrl+Pil ned

Flytte i en siderude

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte fokus mellem sideruden og visningen til højre.

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Vælge forskellige kontrolelementer i sideruden, hvis sideruden er aktiv.

Tab

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelter og alternativknapper, hvis sideruden er aktiv.

Mellemrum

Markere i en visning

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Udvide markeringen nedad med en side.

SKIFT+PGDN

Udvide markeringen opad med en side.

Skift+PgUp

Udvide markeringen nedad med en række.

Skift+Pil ned

Udvide markeringen opad med en række.

Skift+Pil op

Udvide markeringen til det første felt i en række.

Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i en række.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af oplysningerne.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til slutningen af oplysningerne.

Ctrl+Skift+End

Udvide markeringen til den første række.

Ctrl+Skift+Pil op

Udvide markeringen til den sidste række.

Ctrl+Skift+Pil ned

Udvide markeringen til det første felt i den første række.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+Skift+End

Markere alle rækker og kolonner.

Ctrl+Skift+Mellemrum

Markere en kolonne.

Ctrl+Mellemrum

Markere en række.

SKIFT+MELLEMRUM

Flytte et felt nedad i en markering.

Enter

Flytte et felt opad i en markering.

Skift+Enter

Flytte et felt til højre i en markering.

Tab

Flytte et felt til venstre i en markering.

Skift+Tab

Markere og redigere på indtastningslinjen

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Acceptere en indtastning.

Enter

Annullere en indtastning.

Esc

Slette ét tegn til venstre.

TILBAGE

Slette ét tegn til højre.

DELETE

Slette ordet til højre for markøren.

CTRL+DELETE

Udvide markeringen til slutningen af teksten.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af teksten.

Skift+Home

Slå overskrivningstilstand til eller fra.

Insert

Bruge en tidsskala

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Flytte tidsskalaen en side til venstre.

ALT+PGUP

Flytte tidsskalaen en side til højre.

ALT+PGDN

Flytte tidsskalaen til starten af projektet.

Alt+Home

Flytte tidsskalaen til slutningen af projektet.

Alt+End

Rulle tidsskalaen til venstre.

Alt+Venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Alt+Højre pil

Vise mindre tidsenheder.

Ctrl+ / (skråstreg på det numeriske tastatur)

Vise større tidsenheder.

Ctrl+* (stjerne på det numeriske tastatur)

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×