Genvejstaster til Access

Mange brugere synes, at tastaturgenveje til Access -skrivebords databaser hjælper dem med at arbejde mere effektivt. For brugere med nedsat bevægelighed eller syn er tastaturgenveje et vigtigt alternativ til at bruge musen. I denne artikel specificeres tastaturgenvejene til Access i Windows.

Bemærkninger!: 

 • Genvejstasterne i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

 • Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Denne tabel specificerer de oftest benyttede genveje i Access -skrivebords databaser.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælge den aktive fane på båndet og aktivere tastetip

Alt eller F10
(for at gå til en anden fane, bruge funktionstip eller piletasterne)

Åbne fanen Startside

Alt+H

Åbne feltet Fortæl mig det på båndet

Alt+Q, og skriv derefter søgeordet

Se genvejsmenuen for det markerede element

Skift+F10

Markere en anden rude i vinduet

F6

Åbne en eksisterende database

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Vise eller skjule navigationsruden

F11

Vise eller skjule et egenskabsark

F4

Skifte mellem redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og navigationstilstand i dataarket eller design visningen

F2

Skifte til formularvisning fra formularens design visning

F5

Flytte til det næste eller forrige felt i dataarkvisning

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Gå til en bestemt post i dataarkvisning

Alt+F5
(skriv derefter nummeret på posten i feltet med postens nummer, og tryk på Enter)

Åbne dialogboksen Udskriv fra Udskriv (for dataark, formularer og rapporter)

Ctrl+P

Åbne dialogboksen Sideopsætning (for formularer og rapporter)

S

Zoome ind og ud på en del af en side

Z

Åbne fanen Søg i dialogboksen Søg og erstat i dataark- eller formularvisning

Ctrl+F

Åbne fanen Erstat i dialogboksen Søg og erstat i dataark- eller formularvisning

Ctrl+H

Tilføje en ny post i dataark- eller formularvisning

Ctrl+Plustegn (+)

Åbne vinduet Hjælp

F1

Afslut Access

Alt+F4

Navigere på båndet kun ved hjælp af tastaturet

Båndet er striben øverst i Access, organiseret efter faner. Hver fane viser et nyt bånd, der består af grupper, og hver gruppe indeholder én eller flere kommandoer.

Du kan navigere på båndet udelukkende ved hjælp af tastaturet. Tip er særlige tastekombinationer, du kan bruge til hurtigt at få adgang til en kommando på båndet ved at trykke på nogle få taster, uanset hvor du befinder dig i Access. Alle kommandoer i Access kan tildeles ved hjælp af en taste tippet.

Bemærk!: Tilføjelsesprogrammer og andre programmer kan tilføje nye faner på båndet, og kan give tastetip for disse faner.

Der er to metoder til at navigere mellem fanerne på båndet:

 • Hvis du vil åbne båndet, skal du trykke på alt, og derefter skal du bruge højre og venstre piletast til at flytte mellem fanerne.

 • For at gå direkte til en fane på båndet skal du trykke på ét af følgende tastetip:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne siden Fil

Alt+F

Åbne fanen Startside

Alt+H

Åbne fanen Opret

Alt+C

Åbne fanen Eksterne data

Alt+X eller Alt+X, 1

Åbn fanen Databaseværktøjer

Alt+Y

Åbne fanen Felter

Alt+J, B

Åbne fanen Tabel

Alt+J, T

Åbn fanen tilføjelsesprogrammer , hvis den er tilgængelig

Alt+X, 2

Åbne feltet Fortæl mig det på båndet

Alt+Q, og skriv derefter søgeordet

Arbejde i faner på båndet ved hjælp af tastaturet

 • Tryk på Alt for at gå til listen over faner på båndet. For at gå direkte til en fane skal du trykke på en fanens tastetip.

 • Hvis du vil navigere i den gruppe, der er markeret, skal du trykke på pil ned.

 • Hvis du vil bevæge dig mellem grupper på et bånd, skal du trykke på Ctrl+Højre pil eller Ctrl+Venstre pil.

 • Tryk på tabulatortasten eller Skift+Tab for at navigere rundt i kommandoerne i en gruppe. Du kan bevæge dig frem eller tilbage gennem kommandoerne i rækkefølge.

 • Kontrolelementerne aktiveres på forskellige måder, afhængig af hvilken type kontrolelement der er tale om:

  • Hvis den markerede kommando er en knap, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter for at aktivere den.

  • Hvis den markerede kommando er en delt knap (dvs, en knap, der åbner en menu med flere indstillinger), skal du trykke på Alt + pil ned, hvis du vil aktivere den. Tryk på TAB for at navigere gennem indstillingerne. For at vælge den markerede indstilling, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter.

  • Hvis den markerede kommando er en liste (f.eks listen over skrifttyper), skal du trykke på pil ned for at åbne listen. Derefter skal du trykke på pil op eller pil ned for at flytte mellem elementerne.

  • Hvis den valgte kommando er et galleri, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter for at markere kommandoen. Derefter kan du navigere mellem elementerne med tabulatortasten.

Tip!: I gallerier med mere end én række af elementer flyttes tabulatortastens fokus fra begyndelsen til slutningen af den aktuelle række. Når slutningen af en række nås, flyttes fokus til begyndelsen af den næste række. Hvis du trykker på pil til højre i slutningen af den aktuelle række, flyttes fokus tilbage til begyndelsen af den aktuelle række.

I følgende tabel vises måder, hvorpå du kan flytte fokus ved hjælp af tastaturet:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælge den aktive fane på båndet og aktivere tastetip

Alt eller F10
(brug tastetip eller piletasterne for at gå til en anden fane)

Flytte fokus til kommandoerne på båndet.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Flytte henholdsvis ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet

Tasterne pil ned, pil op, venstre pil eller højre pil

Udvide eller skjule båndet

Ctrl+F1

Se genvejsmenuen for det markerede element

Skift+F10

Markere en anden rude i vinduet

F6

Gå til den næste eller den forrige kommando på båndet

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Aktivere den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet

Mellemrum eller Enter

Åbne den markerede menu eller det markerede galleri på båndet

Mellemrum eller Enter

Åbne den valgte liste på båndet, f.eks. listen med skrifttyper

Tasten pil ned

Flytte mellem elementer i en åbnet menu eller et åbnet galleri

Tabulatortasten

Afslutte redigering af en værdi i et kontrolelement på båndet, og flytte fokus tilbage til dokumentet.

Enter

Bruge tastetip

Du kan få vist tastetip, som er de bogstaver, der bruges til at give kommandoer ved hjælp af tastaturet, og derefter bruge dem til at navigere på båndet.

 1. Tryk på Alt. Tastetip vises i små firkanter ved hver kommando på båndet.

 2. Hvis du vil vælge en kommando, skal du trykke på det bogstav, der vises i firkantens tastetip, der vises ved siden af den.

Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der muligvis flere tastetip. Hvis du f. eks trykker på alt + F, åbnes Backstage-visningen på siden med oplysninger, som har et andet sæt funktionstip. Hvis du trykker på alt igen, vises der tip til navigering på den aktuelle side.

Arbejd med databasefiler

Åbn og gem databaser

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en ny database

Ctrl+N

Åbne en eksisterende database

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Åbne den markerede mappe eller fil

Enter

Åbne mappen et niveau over den markerede mappe

Tilbage

Slette den markerede mappe eller fil

Delete

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte fremad gennem indstillinger.

Tab

Gå tilbage gennem indstillinger

Skift+Tab

Åbne listen Søg i

F4 eller Alt+I

Gemme et databaseobjekt

Ctrl+S eller Shift+F12

Åbne dialogboksen Gem som

F12 eller Alt+F+S

Udskrive databaseoplysninger

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udskrive det aktuelle eller markerede objekt

Ctrl+P

Åbne dialogboksen Udskriv fra Vis udskrift

P eller Ctrl+P

Fra Vis udskrift skal du åbne dialogboksen Sideopsætning

S

Annullere Vis udskrift eller Vis layout

C eller Esc

Gå tilbage til din database fra Backstage

Esc

Navigere i Access-arbejdsområdet

Som standard vises Access -databaser som dokumenter med faner. Hvis du vil skifte til dokumenter, der i stedet er inddelt i vinduer, skal du på fanen Fil vælge Indstillinger. Vælg den aktuelle database i dialogboksen Access-indstillinger , og vælg overlappende vinduerunder Indstillinger for dokumentvindue.

Bemærk!: Du skal lukke den aktuelle database og åbne den igen, før indstillingen træder i kraft.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule navigationsruden

F11

Gå til søge feltet i navigationsruden (hvis fokus allerede findes i navigationsruden)

Ctrl+F

Skifte til den næste eller forrige rude i arbejdsområdet

Bemærk!: Du skal muligvis trykke på F6 mere end én gang. Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, skal du trykke på Alt for at aktivere båndet og derefter trykke på Ctrl+Tab for at gå til opgaveruden.

F6 eller Skift+F6

Skifte til det næste eller forrige databasevindue

Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6

Gendanne det valgte minimerede vindue, når alle vinduer er minimerede

Enter

Slå tilstanden Tilpas størrelse til for det aktive vindue, når det ikke er maksimeret

Ctrl + F8
(tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet, og tryk derefter på ENTER for at anvende den nye størrelse)

Lukke det aktive databasevindue

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Skifte mellem Visual Basic Editor og det forrige aktive vindue

Alt+F11

Maksimere eller gendanne det markerede vindue.

Ctrl+F10

Arbejde med menuer, dialogbokse, guider og egenskabsark

Brug af menuer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Få vist tastetip

Alt eller F10

Få vist menuen programikoner (på programmets titellinje)

Alt+Mellemrum

Vælge næste eller forrige kommando med menuen eller undermenuen synlig

Pil ned eller pil op

Vælge menuen til venstre eller højre eller skifte mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er synlig.

Venstre eller højre piletast

Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen

Home eller End

Åbne den markerede menu eller udføre den handling, der er tildelt til den aktiverede knap

Mellemrum eller Enter

Åbne en genvejsmenu eller åbn en rullemenu for det markerede gallerielement

Skift+F10

Rulle op eller ned på den markerede galleriliste

PgUp eller PgDn

Gå til toppen eller bunden af den markerede galleriliste.

Ctrl+Home eller Ctrl+End

Lukke den synlige menu og undermenu på samme tid

Alt

Lukke den synlige menu eller lukke undermenuen, hvis en undermenu er synlig

Esc

Brug af dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til den næste eller forrige fane i en dialogboks

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Skifte til den forrige fane i en dialogboks

Ctrl+Skift+Tab

Gå til den næste eller forrige indstilling eller gruppeboks

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Navigere mellem indstillinger i den markerede rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppeboks

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt.

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og gå til det ønskede punkt på listen

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Vælge indstillingen eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt ved hjælp af det bogstav, som er understreget i indstillingens navn

Alt+bogstavtast

Åbne den valgte rulleliste

Alt + pil ned

Lukke den valgte rulleliste

Esc

Udføre den handling, som er tildelt til standardknappen i dialogboksen

Enter

Annullere kommandoen og lukke dialogboksen

Esc

Brug af guider

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte fokus fremad mellem kontrolelementer i guiden

Tabulatortasten

Skift fokus mellem sektioner (sidehoved, brødtekst, sidefod) i guiden

F6

Flytte til næste side i guiden

Alt+N

Flytte til forrige side i guiden

Alt+B

Fuldføre guiden

Alt+F

Brug af egenskabsark

Disse tastaturgenveje anvendes til egenskabsark for tabeller, forespørgsler, formularer og rapporter i Designvisning og formularer og rapporter i Layoutvisning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule egenskabsark

F4

Have vist et egenskabsark i designvisning

Alt+Enter

Flytte mellem valgmuligheder på kontrolelementets udvælgelsesrulleliste, ét element ad gangen

Pil ned eller pil op

Flytte mellem valgmuligheder på kontrolelementets udvælgelsesrulleliste, én side ad gangen

PgDn eller PgUp

Flytte til egenskabsarkets faner fra kontrolelementets udvælgelsesrulleliste

Tabulatortasten

Flytte mellem egenskabsarkets faner, hvor der er valgt en fane, men ingen egenskab

Venstre eller højre piletast

Flytte én egenskab ned på en fane, hvor der allerede er valgt en egenskab

Tabulatortasten

Flytte én egenskab op på en fane eller, hvis der allerede er flyttet til toppen, flytte til fanen, når en egenskab er markeret

Skift+Tab

Skifte frem mellem faner, når en egenskab er markeret

Ctrl+Tab

Skifte tilbage mellem faner, når en egenskab er markeret

Ctrl+Skift+Tab

Arbejde med tekstfelter, kombinationsfelter og lister

Rediger i et tekstfelt

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til begyndelsen af indtastningen

Home

Flytte til slutningen af indtastningen

End

Flytte et tegn til venstre eller højre

Venstre eller højre piletast

Flytte et ord til venstre eller højre

CTRL + venstre pil eller Ctrl + højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til begyndelsen af indtastningen

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen

Skift+End

Ændre markeringen ét tegn til venstre

Skift+venstre pil

Ændre markeringen ét tegn til højre

Skift+højre pil

Ændre markeringen ét ord til venstre

Ctrl + Skift + venstre pil

Ændre markeringen ét ord til højre

Ctrl + Skift + højre pil

Bruge en kombinationsboks eller en liste

En liste viser en række værdier og valgmuligheder, der angives automatisk, og som ikke kan ændres. Et kombinationsfelt viser også værdier eller valgmuligheder, men viser dem ikke, før du klikker på rullepilen. Med et kombinationsfelt kan du, ligesom med et tekstfelt, nogle gange angive en værdi, der ikke er på listen.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en kombinationsboks

F4 eller alt + pil ned

Opdatere indholdet af listen opslagsfelt eller et kombinationsfelt

F9

Flytte en linje ned

Tasten pil ned

Flytte en side ned

PgDn

Flytte en linje op

Tasten pil op

Flytte en side op

PgUp

Afslutte kombinationsboksen eller listen

Tabulatortasten

Åbne dialogboksen Rediger listeelementer

Bemærk!: For at kunne bruge tastaturgenvejen Ctrl+E for at åbne dialogboksen Rediger listeelementer skal du have et Office 365-abonnement. Denne genvej er i øjeblikket kun tilgængelig for insidere.

Ctrl+E

Arbejde med objekter

Rediger og naviger i objektlisten

Hvis du vil

Skal du trykke på

Omdøbe et markeret objekt

Bemærk!: Du kan kun omdøbe et objekt, når det er lukket.

F2

Flytte en linje ned

Tasten pil ned

Flytte et vindue ned

PgDn

Flytte til sidste objekt

End

Flytte en linje op

Tasten pil op

Flytte et vindue op

PgUp

Naviger og åbn objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne den markerede tabel eller forespørgsel i dataarkvisning

Enter

Åbne den markerede formular eller rapport

Enter

Afspille den markerede makro

Enter

Åbne den valgte tabel, forespørgsel, formular, rapport, makro eller modul i design visningen

Ctrl+Enter

Vise vinduet Brugerudtryk i Visual Basic Editor

Ctrl+G

Arbejd i visningen Design, Layout eller Dataark

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem Redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og Navigationstilstand i et dataark

F2

Afslutte Navigationstilstand, og vende tilbage til Redigeringstilstand i en formular eller rapport

Esc

Skifte til egenskabsarket (i design visning og layout visning i formularer og rapporter)

F4 eller Alt+Enter

Skifte til formularvisningen fra formular design visningen

F5

Skifte mellem de øverste og nederste dele af et vindue (i design visningen af forespørgsler, makroer og vinduet Avanceret filter/sortering)

F6

Bladre gennem feltgitteret, egenskabsarket, feltegenskaber, navigationsruden, værktøjslinjen Hurtig adgangog tip på båndet (i design visningen af tabeller)

F6

Åbne dialogboksen Vælg generator fra et markeret kontrolelement i en formular eller rapport (kun i design visning)

F7

Åbne Visual Basic Editor fra en markeret egenskab i egenskabsarket til en formular eller en rapport

F7

Skifte fra Visual Basic Editor tilbage til formularens eller rapportens design visning

Alt+F11

Skifte frem mellem visninger i en tabel, forespørgsel, formular eller rapport

Bemærk!: Hvis flere visninger er tilgængelige, flytter efterfølgende tastetryk fokus til den næste tilgængelige visning.

Ctrl + højre pil eller CTRL + komma (,)

Skifte tilbage mellem visninger i en tabel, forespørgsel, formular eller rapport

Bemærk!: Hvis flere visninger er tilgængelige, flytter efterfølgende tastetryk fokus til den forrige visning.

CTRL + venstre pil eller CTRL + punktum (.)

Bemærk!: Denne genvej virker ikke under alle tilstande med alle objekter.

Arbejd i en dataarkvisning

Brug en dataarkvisning, når du arbejder med tabeller og forespørgsler.

Naviger mellem felter og poster

Disse tastaturgenveje virker i Navigationstilstand i en dataarkvisning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til næste felt

Tabulatortasten eller tasten pil til højre

Gå til det sidste felt i den aktuelle post

End

Flytte til forrige felt

Skift + tab eller tasten pil til venstre

Gå til det første felt i den aktuelle post

Home

Flytte til det aktuelle felt i den næste post

Tasten pil ned

Gå til det aktuelle felt i den sidste post

Ctrl+Pil ned-tast

Gå til det sidste felt i den sidste post

Ctrl+End

Flytte til det aktuelle felt i den forrige post

Tasten pil op

Gå til det aktuelle felt i den første post

Ctrl+pil op

Gå til det første felt i den første post

Ctrl+Home

Gå til en bestemt post

Alt+F5
(skriv derefter nummeret på posten i feltet med postens nummer, og tryk på Enter)

Naviger til en anden skærm med data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte et skærmbillede op

PgDn

Flytte et skærmbillede ned

PgUp

Flytte et skærmbillede til højre

Ctrl+PgDn

Flytte et skærmbillede til venstre

Flytte et skærmbillede til højre

Markér og flyt en kolonne

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere den aktuelle kolonne eller fjerne markering af kolonnen, kun i Navigationstilstand

Ctrl+mellemrum

Udvide markeringen én kolonne til højre, hvis den aktuelle kolonne er markeret

Shift + højre piletast

Udvide markeringen én kolonne til venstre, hvis den aktuelle kolonne er markeret

Skift + venstre piletast

Slå Flyttetilstand til

Ctrl + Skift + F8
(tryk derefter på højre eller venstre piletast for at flytte den eller de markerede kolonner til højre eller venstre)

Arbejd med underdataark

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte underdataarket fra det sidste felt i den forrige post i dataarket

Tabulatortasten

Indsætte underdataarket fra det første felt i den følgende post i dataarket

Skift+Tab

Afslutte underdataarket og flytte til det første felt i den næste post i dataarket

Ctrl+Tab

Afslutte underdataarket og flytte til det sidste felt i den forrige post i dataarket

Ctrl+Skift+Tab

Indsætte det næste felt i dataarket fra det sidste felt i underdataarket

Tabulatortasten

Ignorere underdataarket og gå til den næste post i dataarket

Tasten pil ned

Ignorere underdataarket og gå til den forrige post i dataarket

Tasten pil op

Gå til en bestemt post i et underdataark

Bemærk!: Dette flytter fokus fra underarket til boksen postens nummer.

Alt+F5
(skriv derefter nummeret på posten i feltet postens nummer, og tryk på Enter)

Gå fra dataarket til postens underdataark

CTRL + SKIFT + piletast ned

Skjule underdataarket

Ctrl + Skift + pil op

Bemærk!: Du kan navigere mellem felter og poster i et underdataark med de samme genvejstaster, der bruges i dataarkvisning

Arbejd i en designvisning

Du arbejder i en designvisning, når du designer tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer.

Naviger i en designvisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og navigationstilstand

F2

Åbne eller lukke egenskabsarket

F4 eller Alt+Enter

Skifte til formularvisning fra designvisning

F5

Skifte mellem de øverste og nederste dele af et vindue (i design visningen af forespørgsler, makroer og vinduet Avanceret filter/sortering)

Bemærk!: Brug F6, når tabulatortasten ikke fører dig til den del af skærmen, du ønsker.

F6

Skifte frem mellem design ruden, egenskaber, navigationsruden, båndet og zoom kontrolelementerne (i designvisningen af tabeller, formularer og rapporter)

F6

Åbne Visual Basic Editor fra en markeret egenskab i egenskabsarket til en formular eller en rapport

F7

Vise eller skjule ruden Feltliste

Alt+F8

Når du har åbnet et kodemodul, skal du skifte fra Visual Basic Editor til formularens eller rapportens design visning

Skift+F7

Skifte fra et kontrolelements egenskabsark i en formular eller rapport i designvisning til designoverfladen uden at ændre kontrolelementets fokus

Skift+F7

Kopiere det markerede kontrolelement til Udklipsholder

Ctrl+C

Klippe det valgte kontrolelement ud og kopiere det til Udklipsholder

Ctrl+X

Sætte indholdet af Udklipsholder ind i det øverste venstre hjørne af det valgte afsnit

Ctrl+V

Flytte det markerede kontrolelement til højre med en pixel langs sidens gitter

Den højre piletast

Flytte det markerede kontrolelement til venstre med en pixel langs sidens gitter

Tasten pil til venstre

Flytte det markerede kontrolelement op med en pixel langs sidens gitter

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart oven over det, medmindre kontrolelementet allerede ligger øverst i layoutet.

Tasten pil op

Flytte det markerede kontrolelement ned med en pixel langs sidens gitter

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart under det, medmindre kontrolelementet allerede ligger nederst i layoutet.

Tasten pil ned

Flytte det markerede kontrolelement til højre med en pixel (uanset sidens gitter)

Ctrl+Højre pil

Flytte det markerede kontrolelement til venstre med en pixel (uanset sidens gitter)

Ctrl+Venstre pil

Flytte det markerede kontrolelement op med en pixel (uanset sidens gitter)

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart oven over det, medmindre kontrolelementet allerede ligger øverst i layoutet.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte det markerede kontrolelement ned med en pixel (uanset sidens gitter)

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, skifter det markerede kontrolelement plads med det kontrolelement, der er placeret umiddelbart under det, medmindre kontrolelementet allerede ligger nederst i layoutet.

Ctrl+Pil ned-tast

Øge bredden på det markerede kontrolelement (til højre) med en pixel

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, øges bredden af hele layoutet

Shift + højre piletast

Mindske bredden på det markerede kontrolelement (til venstre) med en pixel

Bemærk!: Hvis kontrolelementerne er placeret i et stablet layout, mindskes bredden af hele layoutet

Skift + venstre piletast

Mindske højden på det markerede kontrolelement (fra bunden) med en pixel

Skift + pil op

Øge højden på det markerede kontrolelement (fra bunden) med en pixel

Shift+Pil ned

Rediger ved hjælp af kontrolelementer i formular-og rapport design visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere det markerede kontrolelement til Udklipsholder

Ctrl+C

Klippe det valgte kontrolelement ud og kopiere det til Udklipsholder

Ctrl+X

Sætte indholdet af Udklipsholder ind i det øverste venstre hjørne af det valgte afsnit

Ctrl+V

Flytte det markerede kontrolelement til højre (undtagen et kontrolelement, der er en del af et layout)

Tasten pil til højre eller Ctrl + højre pil for at flytte i mindre intervaller

Flytte det markerede kontrolelement til venstre (undtagen et kontrolelement, der er en del af et layout)

Tasten pil til venstre eller CTRL + venstre pil for at flytte i mindre intervaller

Flytte det markerede kontrolelement op (undtagen et kontrolelement, der er en del af et layout)

Tasten pil op eller Ctrl + pil op for at flytte i mindre intervaller

Flytte det markerede kontrolelement ned (undtagen et kontrolelement, der er en del af et layout)

Tasten pil ned eller Ctrl + pil ned for at flytte i mindre intervaller

Øge højden på det markerede kontrolelement

Bemærk!: Hvis det anvendes sammen med et kontrolelement i et layout, tilpasses hele rækken i layoutet.

Shift+Pil ned

Øge bredden af det markerede kontrolelement.

Bemærk!: Hvis et kontrolelement er en del af et layout, tilpasses hele kolonnen i layoutet.

Shift + højre piletast

Reducere højden på det markerede kontrolelement

Bemærk!: Hvis det anvendes sammen med et kontrolelement i et layout, tilpasses hele rækken i layoutet.

Skift + pil op

Reducere bredden af det markerede kontrolelement

Bemærk!: Hvis et kontrolelement er en del af et layout, tilpasses hele kolonnen i layoutet.

Skift + venstre piletast

Naviger i en formularvisning

Du arbejder i en formularvisning, når du indtaster data i en formular.

Naviger mellem felter og poster

Disse tastaturgenveje virker i Navigationstilstand i en formularvisning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til næste felt

Tabulatortasten

Flytte til forrige felt

Skift+Tab

Flytte til sidste kontrolelement i formularen, og blive i den aktuelle post

End

Flytte til sidste kontrolelement i formularen, og markere den aktuelle post

Ctrl+End

Flytte til første kontrolelement i formularen, og blive i den aktuelle post

Home

Flytte til første kontrolelement i formularen, og markere den aktuelle post

Ctrl+Home

Flytte til det aktuelle felt i den næste post

Ctrl+PgDn

Flytte til det aktuelle felt i den forrige post

Ctrl+PgUp

Gå til en bestemt post

Alt+F5
(skriv derefter nummeret på posten i feltet med postens nummer, og tryk på Enter)

Naviger i formularer med mere end én side

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte en side ned. Flytter i slutningen af posten til den tilsvarende side i den næste post.

PgDn

Flytte en side op. Flytter i slutningen af posten til den tilsvarende side i den forrige post.

PgUp

Naviger mellem en hovedformular og en underformular

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til underformularen fra det foregående felt i hovedformularen

Tabulatortasten

Gå til underformularen fra det følgende felt i hovedformularen

Skift+Tab

Afslutte underformularen og flytte til det næste felt i hovedformularen eller den næste post

Ctrl+Tab

Afslutte underformularen og flytte til det forrige felt i hovedformularen eller den forrige post

Ctrl+Skift+Tab

Flytte rundt i Vis udskrift og Vis layout

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Udskriv fra Udskriv (for dataark, formularer og rapporter)

Ctrl+P

Åbne dialogboksen Sideopsætning (for formularer og rapporter)

S

Zoome ind og ud på en del af en side

Z

Annullere Vis udskrift eller Vis layout

C eller Esc

Rulle ned i mindre ryk

Tasten pil ned

Rulle en fuld skærm ned

PgDn

Flytte til bunden af siden

Ctrl+Pil ned-tast

Rulle op i mindre ryk

Tasten pil op

Rulle en fuld skærm op

PgUp

Flytte til toppen af siden

Ctrl+Pil op-tast

Rulle til højre i små ryk

Pil til højre

Flytte til højre sidekant

End

Flytte til det nederste højre hjørne af siden

Ctrl+End

Rulle til venstre i små ryk

Tasten pil til venstre

Flytte til venstre sidekant

Home

Flytte til øverste venstre hjørne af siden

Ctrl+Home

Flytte til boksen sidetal

Alt+F5
(skriv derefter sidetallet, og tryk på Enter)

Arbejd med ruder

Brug en diagramrude

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte mellem tabeller, visninger og funktioner (og joinlinjer, hvis de findes)

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Flytte mellem kolonnerne i en tabel, visning eller funktion

Piletasterne

Vælge den markerede datakolonne til output

Mellemrum eller plustegn (+)

Fjerne den markerede datakolonne fra forespørgselsresultatet

Mellemrum eller minustegn (-)

Fjerne den markerede tabel, visning, funktion eller joinlinje fra forespørgslen

Delete

Bemærk!: Hvis flere elementer markeres, påvirkes alle de markerede elementer, når der trykkes på mellemrumstasten. Markér flere elementer ved at holde Skift nede, mens du markerer dem. Skift mellem markeret og ikke-markeret for et enkelt element ved at holde Ctrl nede, mens du markerer det.

Brug en gitterrude

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte mellem celler

Piletasterne, tabulatortasten eller Skift+Tab

Flytte til den sidste række i den aktuelle kolonne

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte til den første række i den aktuelle kolonne

Ctrl+Pil op-tast

Gå til cellen øverst til venstre i den synlige del af gitteret

Ctrl+Home

Flytte til den nederste højre celle

Ctrl+End

Flytte ind på en rulleliste

Piletast op eller ned

Vælge en hel gitterkolonne

Ctrl+mellemrum

Skifte mellem redigeringstilstand og cellemarkeringstilstand

F2

Kopiere den markerede tekst i cellen til Udklipsholder (i redigeringstilstand)

Ctrl+C

Klippe den markerede tekst i cellen ud, og placere den i Udklipsholder (i redigeringstilstand)

Ctrl+X

Indsætte tekst fra Udklipsholder (i redigeringstilstand)

Ctrl+V

Skifte mellem at indsætte og overskrive, når du redigerer i en celle

Tasten INS

Slå afkrydsningsfeltet til og fra i kolonnen Output

Bemærk!: Hvis der er markeret flere elementer, vil et tryk på denne tast påvirke alle markerede elementer.

Mellemrum

Slette det markerede indhold af en celle

Delete

Slette alle værdierne for en markeret gitterkolonne

Delete

Brug en SQL-rude

Du kan bruge standard Windows redigerings nøgler, når du arbejder i SQL-ruden. Du kan for eksempel bruge CTRL + piletaster til at flytte mellem ord, og kommandoerne klip, Kopiér og sæt ind under fanen Hjem fungerer, som de normalt gør. Du kan kun indsætte tekst. Der er ingen tilstand til overskrivning.

Bemærk!    I SQL-visning understøttes CTRL + A (bruges til at markere al tekst) kun i Office 365, Access 2016 Klik og Kør og Access 2019. Du kan også trykke på F2.

Brug ruden Feltliste med en formular eller rapport i design- eller layoutvisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule ruden Feltliste

Alt+F8

Føje det markerede felt til formularens eller rapportens detaljesektion

Enter

Flytte op eller ned i ruden Feltliste

Tasten pil op eller pil ned

Flytte mellem de øverste og nederste ruder i feltlisten

Tabulatortasten

Markér tekst eller data

Markér et felt eller en post

Bemærk!: Hvis du vil annullere en markering, skal du anvende den modsatte piletast

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere næste felt

Tabulatortasten

Skifte mellem Redigeringstilstand (med indsætningspunktet vist) og Navigationstilstand i et dataark

F2

Afslutte Navigationstilstand i en formular eller rapport

Esc

Skifte mellem at markere den aktuelle post og det første felt i den aktuelle post i navigationstilstand

Skift+Mellemrum

Udvide markeringen til den forrige post, hvis den aktuelle post er markeret

Shift+pil op

Markér alle poster

Ctrl+A

Markér tekst i et felt

Hvis du vil

Tryk på

Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod højre

Shift + højre piletast

Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod højre

Ctrl + Skift + højre piletast

Ændre størrelsen på markeringen med ét tegn mod venstre

Skift + venstre piletast

Ændre størrelsen på markeringen med ét ord mod venstre

Ctrl + Skift + venstre piletast

Udvide et markeret område

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Slå udvidelsestilstand til

Bemærk!: Udvidet markering vises i det nederste højre hjørne af vinduet i datavisning

F8
(gentagne tryk på F8 udvider markering til ordet, feltet, posten og alle poster)

Udvide en markering til tilgrænsende felter i den samme række i dataarkvisning

Venstre eller højre piletast

Udvide en markering til tilgrænsende rækker i dataarkvisning

Piletast op eller ned

Fortryde den forrige udvidelse

Skift+F8

Annullere udvidelsestilstand

Esc

Søg og erstat tekst eller data

Hvis du vil

Tryk på

Åbne fanen Søg i dialogboksen Søg og erstat (kun i dataarkvisning og formularvisning)

Ctrl+F

Åbne fanen Erstat i dialogboksen Søg og erstat (kun i dataarkvisning og formularvisning)

Ctrl+H

Finde den næste forekomst af den tekst, der er angivet i dialogboksen Søg og erstat , når dialogboksen lukkes (kun i dataarkvisning og formularvisning)

Skift+F4

Rediger tekst eller data

Flyt indsætningspunktet i et felt

Bemærk!: Hvis indsætningspunktet ikke er synligt, kan du trykke på F2 for at få det vist

Hvis du vil

Tryk på

Flytte indsætningspunktet ét tegn mod højre

Den højre piletast

Flytte indsætningspunktet ét ord mod højre

Ctrl+højre pil

Flytte indsætningspunktet ét tegn mod venstre

Tasten pil til venstre

Flytte indsætningspunktet ét ord mod venstre

Ctrl+Venstre pil

Flytte indsætningspunktet til slutningen af feltet i felter med enkeltlinjer eller flytte det til slutningen af linjen i felter med flere linjer

End

Flytte indsætningspunktet til slutningen af feltet i felter med flere linjer

Ctrl+End

Flytte indsætningspunktet til starten af feltet i felter med enkeltlinjer eller flytte det til starten af linjen i felter med flere linjer

Home

Flytte indsætningspunktet til starten af feltet i felter med flere linjer

Ctrl+Home

Kopiér, flyt eller slet tekst

Hvis du vil

Tryk på

Kopiere det markerede til Udklipsholder

Ctrl+C

Klippe det markerede ud og kopiere det til Udklipsholder

Ctrl+X

Indsætte indholdet af Udklipsholderen ved indsætningspunktet

Ctrl+V

Slette det markerede eller tegnet til venstre for indsætningspunktet

Tilbage

Slette det markerede eller tegnet til højre for indsætningspunktet

Delete

Slette alle tegn til højre for indsætningspunktet

Ctrl+Delete

Fortryd ændringer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fortryde en indtastning

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Fortryde ændringer i det aktuelle felt eller den aktuelle post

Esc
(hvis både det aktuelle felt og den aktuelle post er ændret, skal du trykke på Esc to gange for at fortryde ændringer, først i det aktuelle felt og derefter i den aktuelle post)

Indtast data i dataarkvisning eller formularvisning

Hvis du vil

Tryk på

Indsætte dags dato

Ctrl+semikolon (;)

Indsætte aktuelt klokkeslæt

Ctrl+Skift+kolon (:)

Indsætte standardværdien for et felt

Ctrl+Alt+mellemrum

Indsætte værdien fra samme felt i den forrige post

Ctrl+Apostrof (')

Tilføje en ny post

Ctrl+Plustegn (+)

Slette den aktuelle post i et dataark

Ctrl+Minustegn (-)

Gemme ændringer i den aktuelle post

Skift+Enter

Skifte mellem værdierne i et afkrydsningsfelt eller i en alternativknap

Mellemrum

Indsætte en ny linje i feltet Kort tekst eller Lang tekst

Ctrl+Enter

Opdater felter med aktuelle data

Hvis du vil

Tryk på

Beregne felterne i vinduet igen

F9

Forespørge om de underliggende tabeller igen. I en underformular forespørges der kun den underliggende tabel i underformularen igen

Skift + F9
eller
F5

Opdatere indholdet i et opslagsfelt eller et kombinationsfelt

F9

Naviger i tabeller og celler

Arbejd og flyt rundt i tabeller

Hvis du vil

Tryk på

Flytte til den næste celle

Tabulatortasten

Gå til den foregående celle

Skift+Tab

Flytte til den næste række

Tasten pil ned

Flytte til den forrige række

Tasten pil op

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tabulatortasten i slutningen af den sidste række

Flyt rundt i tabeller eller celler

Hvis du vil

Tryk på

Gå ét tegn til venstre

Tasten pil til venstre

Gå ét tegn til højre

Den højre piletast

Flytte en linje op

Tasten pil op

Flytte en linje ned

Tasten pil ned

Flyt et ord til venstre

Ctrl+Venstre pil

Flyt et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Flyt til slutningen af en linje

End

Flyt til begyndelsen af en linje

Home

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Gentage den seneste handling med Søg

Skift+F4

Få hjælp til Access

Hjælp-vinduet indeholder alle Access Hjælp-indhold, der er tilgængeligt.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp

F1

Gå tilbage til Access hjælp-startsiden

Alt+Home

Markere det næste element i vinduet Hjælp

Tabulatortasten

Markere det forrige element i vinduet Hjælp

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element

Enter

Udvide eller skjule det valgte element på listen emner i hjælp til Access

Enter

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alt øverst i et emne

Tabulatortasten

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige skjulte hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det markerede Vis alle eller Skjul alle, skjult tekst eller hyperlink

Enter

Gå tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage)

Alt + venstre piletast eller tilbage

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad)

Alt+Højre pil

Rulle lidt op eller lidt ned i det aktuelt viste emne i Hjælp

Piletast op eller ned

Rulle mere op eller mere ned i det aktuelt viste emne i Hjælp.

PgUp eller PgDn

Stoppe den seneste handling (knappen Stop)

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp

CTRL + P
(Hvis markøren ikke er i det aktuelle Hjælp-emne, skal du trykke på F6 og derefter trykke på CTRL + P)

Skifte forbindelsestilstand

F6, og tryk derefter på Enter for at åbne listen over valgmuligheder

Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. mellem værktøjslinjen og listen Søg.

F6

Vælge henholdsvis det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning

Piletast op eller ned

Udvide eller skjule det valgte emne i indholdsfortegnelsen i trævisning

Enter

Diverse tastaturgenveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise hele hyperlinkadressen (URL) for et valgt hyperlink

F2

Foretage stavekontrol

F7

Åbne boksen Zoom for bedre at kunne indtaste udtryk og anden tekst i små inputområder

Skift+F2

Starte en generator

Ctrl+F2

Kopiere et skærmbillede af hele skærmen til Udklipsholder

Print Screen

Kopiere et skærmbillede af det aktuelle vindue til Udklipsholder

Alt+Print Screen

Vise samtlige kommandoer i opgaverudens menu

Ctrl+Pil ned-tast

Afslut Access

Alt+F4

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×